Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0840

2005/840/EK: A Bizottság határozata ( 2005. november 25. ) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések a tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4525. számú dokumentummal történt)

OJ L 312, 29.11.2005, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 626–627 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 150 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; hatályon kívül helyezte: 32011D0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/840/oj

29.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/63


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 25.)

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések a tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4525. számú dokumentummal történt)

(2005/840/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére:

mivel:

(1)

A 2004/4/EK bizottsági határozat (2) értelmében az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumókat elvben nem szabad a Közösség területére behozni. Ennek ellenére a 2004–2005-ös behozatali időszakban engedélyezték a „kártevőmentes” területekről származó és meghatározott feltételeknek megfelelő ilyen gumók behozatalát a Közösség területére.

(2)

A 2004–2005-ös importidőszakban több Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-es esetet is észleltek, ezért 2005. április 6-tól teljessé vált az egyiptomi burgonya Közösség felé irányuló exportjának tilalma.

(3)

Egyiptom jelentést nyújtott be az eseteket kiváltó okokról. A vizsgálat fő megállapítása, hogy szigorúbb intézkedéseket kell bevezetni a Közösség területére irányuló burgonyaexportra vonatkozó intézkedéseket megsértő termelők, ellenőrök, exportőrök és csomagoló állomások ellen. Számos intézkedést már be is vezettek Egyiptomban.

(4)

Indokolt közösségi szintű követelményeket meghatározni annak érdekében, hogy hatékonyak legyenek a vizsgálatok és az ellenőrzések, amelyeket az egyiptomi csomagoló állomásokon és feladó kikötőkben végeznek, mielőtt a burgonyát a Közösségbe exportálják.

(5)

Az Egyiptomtól kapott tájékoztatás alapján a Bizottság megállapította, hogy nem jár a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedésének veszélyével, ha Egyiptom kártevőmentes területeiről származó és meghatározott feltételeknek eleget tévő Solanum tuberosum L. gumókat a Közösség területére behoznak.

(6)

Következésképpen helyénvaló engedélyezni az Egyiptom kártevőmentes területeiről származó Solanum tuberosum L. gumóknak a Közösség területére történő behozatalát a 2005–2006-os behozatali időszakra.

(7)

A 2004/4/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/4/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

a 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben „2004–2005” helyébe „2005–2006” lép;

b)

a (2) bekezdésben „2004–2005” helyébe „2005–2006” lép;

2.

a 3. cikkben „2004–2005” helyébe „2005–2006” lép;

3.

a 4. cikkben „2005. augusztus 30.” helyébe „2006. augusztus 30.” lép;

4.

a 7. cikkben „2005. szeptember 30.” helyébe „2006. szeptember 30.” lép;

5.

a melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1.b) pont iii. alpontjában „2004–2005” helyébe „2005–2006” lép;

b)

az 1.b) pont iii. alpontjának második francia bekezdésében „2005. január 1.” helyébe „2006. január 1.” lép;

c)

az 1.b) pont iii. alpontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

hatósági ellenőrzés alatt tartották a csomagoló állomásra érkezésétől fogva az 1.b) pont x. alpontjának megfelelően lezárt zsákokba helyezéséig.”;

d)

az 1.b) pont v. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„v.

a feladó kikötőben, közvetlenül a Közösségbe történő kivitel előtt hatóságilag megvizsgálták, oly módon, hogy kártevőmentes területenként szétvágtak 400 gumót, amelyet kártevőmentes területenként legalább tíz különböző zsákból vettek;”

e)

az 1.b) pont xii. alpontjában „2005. január 1.” helyébe „2006. január 1.” lép;

f)

az 5. pont második albekezdésében „2004–2005” helyébe „2005–2006” lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 25-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/16/EK bizottsági irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 19. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 2., 2004.1.6., 50. o. A 2004/836/EK határozattal (HL L 360., 2004.12.7., 30. o.) módosított határozat.


Top