Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0839

2005/839/EK: A Bizottság határozata ( 2005. július 13. ) amelyben vállalati összefonódást a közös piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánít a COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex ügyben (az értesítés a C(2005) 2672. számú dokumentummal történt)

OJ L 312, 29.11.2005, p. 60–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/839/oj

29.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/60


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 13.)

amelyben vállalati összefonódást a közös piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánít a COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex ügyben

(az értesítés a C(2005) 2672. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű változat hiteles.)

(2005/839/EK)

A Bizottság 2005. július 13-án határozatot fogadott el egy egyesülési ügyben a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) és különösen e rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint. A teljes határozat nem bizalmas változata az ügy hiteles nyelvén és a Bizottság munkanyelvein a Versenypolitikai Főigazgatóság internetes oldalán a következő címen található meg: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

2005. január 20-án a Bizottsághoz a 139/2004/EK rendelet 4. cikke szerinti bejelentés érkezett javasolt összefonódásról, amelynek során a Blackstone Crystal Holdings Capital Partners (a továbbiakban: Blackstone, Kajmán-szigetek) által irányított Celanese Corporation (a továbbiakban: Celanese, USA) vállalkozás a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében irányítást szerezne az Acetex Corporation (a továbbiakban: Acetex, Kanada) vállalkozás egésze felett részvények vásárlása útján.

(2)

A Blackstone egy, az USA-ban működő kereskedelmi magánbank, amely elsősorban pénzügyi tanácsadással, magántőke-befektetéssel és ingatlanbefektetésekkel foglalkozik. A lentebb bemutatottak alapján a Blackstone által irányított vállalatok egyike, a Celanese ugyanazon a termékpiacon tevékenykedik, mint az Acetex.

(3)

A Celanese vegyipari vállalat, amely globálisan négy fő ágazatban tevékenykedik: vegyipari termékek, acetáttermékek, technikai polimerek és élelmiszer-alapanyagok. A vegyipari termékek ágazatban a Celanese vegyi alapanyagokat állít elő, mint pl. ecetsav, ecetsav-anhidrid és vinil-acetát-monomer (VAM); nagy értékű vegyi anyagokat, mint pl. polivinil-alkohol (PVOH) és emulziók; és finomvegyszereket, beleértve a karbonsavakat, alkoholokat, aminokat és észtereket.

(4)

Az Acetex az acetil- és műanyagüzletágban tevékenykedik. Az Acetex acetilüzletágának főbb termékei az ecetsav és a VAM, amelyek együttesen az Acetex 2003. évi acetilértékesítésének több mint 70 %-át teszik ki. Az Acetex acetiltermékei a következő ecetsavszármazékokat is tartalmazzák: ecetsav-anhidrid, PVOH és polivinil-acetát (PVA).

(5)

Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2005. június 22-én tartott 132. ülésén kedvező véleményt fogalmazott meg a Bizottság által hozzá megküldött, az összefonódást engedélyező határozattervezetről (2).

(6)

A meghallgatási tisztviselő a 2005. június 29-i jelentésben megfogalmazott véleménye szerint tiszteletben tartották a felek meghallgatáshoz való jogát (2).

I.   AZ ÉRINTETT PIACOK

Érintett termékpiacok

(7)

A Bizottság vizsgálata szerint az érintett termékpiacok a következők: ecetsav, VAM, ecetsav-anhidrid és PVOH.

(8)

Az ecetsav intermedier, amelyet számos más, VAM, PVOH, ecetsav-anhidrid, acetát-észterek és monoklór-ecetsav tartalmú vegyszer előállítására használnak. A Bizottság vizsgálata rámutatott, hogy az ecetsav külön termékpiacot képez, mivel az adott piacon nem állnak rendelkezésre helyettesítő termékek.

(9)

A VAM ecetsavból származtatott, közönséges vegyi anyag. A VAM többféle módon állítható elő: i. ecetsav acetilénhez történő hozzáadásával; ii. ecetsav etilénhez történő hozzáadásával; iii. ecetsav-anhidrid és acetaldehid reakciójával. A Bizottság vizsgálata rámutatott, hogy a VAM külön termékpiacot képez, amelyet nem szükséges tovább bontani.

(10)

Az ecetsav-anhidrid vegyi alapanyag, amelyet elsősorban (megközelítően 75 %-ban) cellulóz-acetát pelyhek előállításához használnak, amely acetátszálak alapanyaga (cigarettafilterek, fonalak és néhány műszaki minőségű műanyag előállításához). Az ecetsav-anhidrid más felhasználási területei a gyógyszer- és tisztítószergyártás. A Bizottság vizsgálata rámutatott, hogy az ecetsav-anhidrid külön termékpiacnak tekintendő amiatt, hogy nincsenek ecetsav-anhidridet helyettesítő termékek.

(11)

A PVOH egy vízben oldódó polimer, amely a nagy záróképességű polimerek tágabb csoportjába tartozik. A PVOH-t polimerizált VAM-ból nyerik. A Bizottság vizsgálata rámutatott, hogy nem állnak rendelkezésre helyettesítő termékek. Emiatt, ezen határozat alkalmazásában a PVOH külön érintett termékpiacot képez.

Érintett földrajzi piacok

(12)

Ebben az ügyben a fő kérdés az ecetsav, a VAM és az ecetsav-anhidrid érintett földrajzi piaca terjedelmének meghatározása volt. A felek véleménye szerint a földrajzi piacok globálisak, álláspontjukat öt fő pontra alapozták:

Az importok a nyugat-európai kereslet több mint 20 %-át elégítik ki.

Sem a szállítási költségek, sem pedig az importvámok vagy nemzeti szabályok nem akadályozzák az érintett termékek világszintű kereskedelmét.

A legnagyobb globális gyártók Nyugat-Európát kizárólag importon keresztül látják el.

Úgy tűnik, hogy a globális kereskedelmi forgalom áramlása Ázsia, Kelet-Európa, Nyugat-Európa és Észak-Amerika között szabadon alakul a helyi kínálat és kereslet változásai szerint.

Úgy tűnik, hogy az árak világszerte magasan korrelálnak a földrajzi régiókban.

(13)

A piaci vizsgálat során a felek érvei igazolást és általában megerősítetést nyertek. Különösen, a Bizottság elemezte az ecetsav, a VAM és az ecetsav-anhidrid kereskedelmi forgalmának áramlását a világ különböző régiói között, a különböző régiók átlagárait, az árstruktúrát, a gyártási és tranzakciós (szállítás, raktározás és vámok) költségek jelentőségét, valamint a kapacitások alakulását. Továbbá, a vizsgálattal kapcsolatosan beérkezett válaszok többsége jelezte, hogy az érintett földrajzi piacokat mindhárom termék vonatkozásában globálisnak tekintik.

(14)

Az ecetsav és VAM földrajzi piacainak meghatározását illető álláspontjaik alátámasztására a felek számos ökonometriai tanulmányt (árkorreláció-elemzés és az üzem kiesésének a kereskedelem áramlására gyakorolt váratlan hatásának elemzése) küldtek meg, amelyek véleményük szerint a globális piacok meghatározásának irányába mutatnak. A Bizottság gondosan megvizsgálta ezeket a tanulmányokat, és másolatokat készített róluk. Továbbá saját tanulmányt is készített pontosabb adatok felhasználásával. A tanulmány eredményei alapján mind az ecetsav, mind a VAM földrajzi piaca magában foglalja legalább az EGT- és az észak-amerikai piacot, de a piac globális is lehet.

(15)

A fent említett okokból a határozat arra a következtetésre jut, hogy ebben az ügyben az ecetsav, a VAM és az ecetsav-anhidrid érintett földrajzi piacai globálisak.

(16)

Egy korábbi határozatában (3) a Bizottság megállapította, hogy valamennyi magas záróképességű polimerfajta, beleértve a PVOH-t, piaca világszintű. A Bizottság piaci vizsgálata mindezt nagyjából megerősítette. Emiatt a határozat megállapítja, hogy a PVOH érintett földrajzi piaca globális.

II.   ÉRTÉKELÉS

(17)

Az ecetsav globális piacán az új vállalat piaci részesedése kapacitás tekintetében eléri a [20–30] (4) %-ot (Celanese, [20–30] %; Acetex, [0–5] %) és értékesítések tekintetében a [20–30] %-ot (Celanese, [15–25] %; Acetex, [5–10] %). Az összevont vállalkozás a jelenlegi legnagyobb piaci szereplő, a BP (kapacitás [20–30] %; értékesítés [25–35] %), és más erős szereplő, mint a Millenium (kapacitás [1–10] %; értékesítés [1–10] %) és a Daicel (kapacitás [1–10] %; értékesítés [1–10] %) versenyével néz majd szembe.

(18)

A Bizottság azt elemezte, hogy a versenytársak rendelkeznek-e elég kapacitással egy versenyellenes áremelkedés visszafogására, illetve hogy áremelkedés esetén könnyen válthatnak-e a vevők a szállítók között. Tekintettel a piaci koncentráció szintjére, ugyancsak szükséges volt annak a lehetőségnek a kivizsgálása, hogy a javasolt művelet válthat-e ki egyeztetett hatásokat.

(19)

A határozat megállapítja, hogy az egyoldalú hatások nem valószínűek, mivel a kapacitás gyorsabban fog nőni az előrejelzett keresletnél, és emiatt elégséges kapacitások állnak rendelkezésre egy potenciálisan jelentkező áremelkedés visszaszorítására. Továbbá úgy tűnik, hogy a vevők könnyen cserélhetik szállítóikat, különös tekintettel arra, hogy a vevők túlnyomó része többféle forrásból szerzi be készleteit. Tekintettel az egyeztetett hatásokra, a piaci struktúra, a piac átláthatósága, a megbízható elrettentő mechanizmusok, valamint a vevők és a jelenlegi és potenciális versenytársak reakcióinak gondos vizsgálatát követően a határozat továbbá megállapítja, hogy az ilyen hatások nem valószínűek.

(20)

A VAM globális piacán az új vállalat piaci részesedése kapacitás tekintetében eléri a [25–35] %-ot (Celanese, [20–30] %; Acetex, [0–5] %) és értékesítések tekintetében a [35–45] %-ot (Celanese, [30–40] %; Acetex, [5–10] %). A felek számos olyan jelentős versenytárssal állnak majd szemben, mint a Dow (kapacitás [5–15] %; értékesítés, [5–15] %), Millennium (kapacitás [5–15] %; értékesítés [10–20] %), DuPont (kapacitás [10–20] %), Dairen (kapacitás [1–10] %; értékesítés [1–10] %) and BP (kapacitás [1–10] %; értékesítés [5–15] %).

(21)

Az ecetsavpiacra vonatkozóan bemutatott hasonló okokból, valamint a VAM-piac jellegzetességeinek gondos vizsgálatát követően a határozat megállapítja, hogy nem valószínű egyoldalú hatások jelentkezése. A határozat megállapítja továbbá, hogy az egyeztetett versenyellenes hatások jelentkezése a VAM-piacon nem valószínű, elsősorban a felek és a legnagyobb versenytárs kereskedelmi piaci részesedése közötti jelentős eltérés miatt. Továbbá, az integráció eltérő szintjei és a különböző technológiák használata számos gyártó esetében egymástól eltérő költségszerkezeteket és ösztönzőket eredményez, amelyek tovább csökkentik a sikeres egyeztetés valószínűségét.

(22)

Az ecetsav-anhidrid globális piacán az új vállalat piaci részesedése kapacitás tekintetében eléri a [15–25] %-ot (Celanese, [15–25] %; Acetex, [0–5] %) és értékesítések tekintetében a [30–40] %-ot (Celanese, [25–35] %; Acetex, [5–10] %). A felek versenytársai a BP, Eastman, Jilin és Daicel lesznek, az értékesítési piacon egyenként [15–25] %-os, [10–20] %-os, [5–15] %-os és [1–10] %-os piaci részesedéssel. Tekintettel a jelenleg versenyképes költségek mellett termelő versenytársak részéről kiinduló erős versenyre, amellyel az összevont vállalat szembe fog kerülni, a határozat megállapítja, hogy a bejelentett művelet nem akadályozza jelentősen a versenyt az ecet-anhidrid globális piacán. A határozat továbbá vizsgálja az egyeztetett hatások jelentkezésének valószínűségét, és megállapítja, hogy az ilyen hatások kizártak.

(23)

A PVOH globális piacán az új vállalat piaci részesedése kapacitás tekintetében eléri az [5–15] %-ot (Celanese, [5–10] %; Acetex, [0–5] %) és értékesítések tekintetében az [5–15] %-ot (Celanese, [5–10] %; Acetex, [0–5] %). Ezen összevont piaci részesedés nem engedi meg a feleknek, hogy piaci erőt gyakoroljanak, emiatt a határozat megállapítja, hogy a művelet nem akadályozza jelentősen a versenyt a PVOH globális piacán.

(24)

Végül, a Bizottság megvizsgálta az ügyletnek a vertikálisan kapcsolódó piacokra gyakorolt potenciális hatását. Mind a Celanese, mind az Acetex vertikálisan integrált downstream vállalatok olyan értelemben, hogy mindketten ecetsavat használnak fel ecetsav-anhidrid és VAM előállításához, valamint VAM-ot PVOH előállításához. A Celanese az emulziók és emulzió porok, a cellulóz-acetát és az acetát-észterek downstream piacain tevékenykedik. Az Acetex az etilén-vinilacetát-gyanta kopolimerek és a PVA gyanták felhasználója. Ugyanakkor, tekintettel a felek alacsony piaci részesedésére, valamint az érintett piacokon az ügylet által előidézett viszonylag kismértékű növekedésre, a határozat megállapítja, hogy az ügylet valószínűleg nem lesz hatással a vertikálisan kapcsolódó piacokra.

III.   KÖVETKEZTETÉS

(25)

A fent bemutatott okokból a Bizottság megállapítja, hogy a javasolt összefonódás nem akadályozza jelentősen a hatékony versenyt a közös piacon, vagy annak egy jelentős részén, különösen gazdasági erőfölény létrehozásával vagy erősítésével. Az összefonódást emiatt a közös piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek kell nyilvánítani, összhangban az összefonódás-ellenőrzési rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével, valamint az EGT-megállapodás 57. cikkével.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 297., 2005.11.29.

(3)  A Bizottság 1999. június 2-i határozata (HL C 197., 1999.7.14., 2. o.), amelyben vállalati összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánít (IV/M.1469 – Solvay/BASF ügy), a 4069/89/EGK tanácsi rendeletnek megfelelően.

(4)  Ennek a szövegnek egyes részeit megszerkesztették annak biztosítására, hogy bizalmas információ ne kerüljön közzétételre. Ezek a részek szögletes zárójelben szerepelnek, csillaggal megjelölve.


Top