Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1946

A Tanács 1946/2005/EK rendelete ( 2005. november 14. ) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 312, 29.11.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 88–89 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 17 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; közvetve hatályon kívül helyezte: 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1946/oj

29.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/1


A TANÁCS 1946/2005/EK RENDELETE

(2005. november 14.)

az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2007/2000/EK rendelet (1)2005. december 31-én lejár.

(2)

Még nem került sor valamennyi nyugat-balkáni országgal stabilizációs és társulási megállapodás megkötésére, helyénvaló a 2007/2000/EK rendelet hatályát kiterjeszteni.

(3)

A közösségi piac további megnyitása várhatóan elősegíti majd a régió politikai és gazdasági stabilizálódását, míg a Közösségre nézve negatív következményekkel nem jár. Következésképpen a kedvezményeket egy további, 2006. január 1-jétől 2010. december 31-ig tartó időszakra is alkalmazni kell.

(4)

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 2003. február 4-én alkotmányos alapokmányt fogadott el, amely az ország nevét „Szerbia és Montenegró”-ra változtatta, valamint megállapította az államszövetség és a két államalkotó köztársaság közötti hatáskörmegosztást.

(5)

A 2007/2000/EK rendeletben meghatározott kereskedelmi intézkedéseknek figyelembe kell venniük, hogy mind a Montenegrói Köztársaság, mind a Szerb Köztársaság, mind pedig az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. évi 1244. határozata értelmében vett Koszovó külön vámterületet képez.

(6)

A Közösség a Szerb Köztársasággal megállapodást (2) kötött a textiltermékek kereskedelméről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében a „valamint Szerbia és Montenegróból – ideértve Koszovót is –” kifejezés helyébe a „valamint Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterületéről” kifejezés lép.

2.

A 3. cikk (1) és (3) bekezdésében az „a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból” kifejezés helyébe a „Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterületéről” kifejezés lép.

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés d) pontjában a „Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból – beleértve Koszovót –” kifejezés helyébe a „Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterületéről” kifejezés lép;

b)

a (4) bekezdés bevezető mondatában és c) pontjában a „Szerbia és Montenegróból – beleértve Koszovót” kifejezés helyébe a „Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterületéről” kifejezés lép.

4.

A 17. cikkben a „2005. december 31.” helyébe „2010. december 31.” lép.

5.

Az I. mellékletben, a „Kedvezményezettek” oszlopban minden, a „Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (ideértve Koszovót is)” kifejezésre való utalás helyébe a „Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterülete” kifejezés lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnökasszony

T. JOWELL


(1)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o. A legutóbb az 1282/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 203., 2005.8.4., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2005.4.8., 36. o.


Top