Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1270

A Bizottság 1270/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 július hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

OJ L 201, 2.8.2005, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1270/oj

2.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/38


A BIZOTTSÁG 1270/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 1.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 július hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendeletre (1),

tekintettel a hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2005. július 1-jétől 2006. június 30-ig) szóló, 2005. június 29-i 992/2005/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére és 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 992/2005/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése b) pontja rögzítette a 2005. július 1. és szeptember 30. között speciális feltételek mellett behozható növendék hím szarvasmarhák mennyiségét. A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség van a kérelmek maradéktalan teljesítésére.

(2)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2005. október 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 169 000 jószág összmennyiségen belül, összhangban a 992/2005/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdésével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 992/2005/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése második albekezdésének harmadik pontja értelmében, a 2005 július hónapban benyújtott valamennyi behozatali tanúsítvány iránti kérelem maradéktalan teljesítésre kerül.

(2)   A 992/2005/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett időtartamon belül rendelkezésre álló mennyiségek 84 280 jószágot tesznek ki.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. augusztus 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 168., 2005.6.30., 16. o.


Top