Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_157_R_0003_01

A Bizottság véleménye 2005. február 25. a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozás iránti kérelméről

OJ L 157, 21.6.2005, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/3


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

2005. február 25.

a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozás iránti kérelméről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 49. cikkére,

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós tagságért folyamodtak.

(2)

A Bizottságnak a Bolgár Köztársaságról és Romániáról szóló, 1997. július 15-i véleményében már volt lehetősége véleményt nyilvánítani az ezen kérelmekkel kapcsolatban felmerülő problémák egyes lényeges szempontjait illetően.

(3)

Az Európai Tanács 1993. júniusi koppenhágai ülésén első alkalommal határozta meg a tagsághoz szükséges politikai, gazdasági és a közösségi vívmányokkal kapcsolatos feltételeket, amelyek iránymutatóul szolgáltak a csatlakozási folyamat, valamint a Bizottságnak a Bolgár Köztársaság és Románia felkészültségére vonatkozó rendszeres vizsgálatai során. A politikai feltételek megkövetelik, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia biztosítsák az intézmények stabilitását a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, valamint a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és védelme biztosításán keresztül; ezeket a követelményeket alkotmányos elvekként az Európai Unióról szóló szerződés tartalmazza, valamint az Európai Unió alapjogi chartája is kiemeli. A gazdasági feltételek megkövetelik a működőképes piacgazdaság meglétét, valamint az Unión belül a versenyből adódó nyomással és a piaci erőkkel való megbirkózás képességét. A közösségi vívmányokkal kapcsolatos feltételek az uniós törvényhozásból, a közösségi vívmányokból – beleértve a politikai, gazdasági és monetáris unió céljainak átvételét – eredő tagsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének képességére vonatkoznak.

(4)

A mindkét állam felvételére vonatkozó feltételekről és rendelkezésekről a tárgyalások a tagállamok, valamint a Bolgár Köztársaság és Románia közötti konferenciák keretében zajlottak.

(5)

A 2004. október 6-án elfogadott, a csatlakozási folyamatban elért előrehaladásról szóló stratégiai tanulmányában a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia teljesítette a politikai feltételeket. Szem előtt tartva a mindkét ország által elért haladást és kötelezettségvállalásaik teljesítését, valamint figyelembe véve folyamatban levő előkészületeiket, a Bizottság valószínűsítette, hogy ezek az országok teljesítik a gazdasági és a közösségi vívmányokkal kapcsolatos feltételeket és 2007. január 1-től készen állnak a tagságra. Ennek alapján a Bizottság bejelentette, hogy erőfeszítéseket tesz az Európai Tanács által kitűzött cél megvalósítása, vagyis a Bolgár Köztársasággal és Romániával folyó tárgyalások 2004-ben történő sikeres lezárása érdekében az elért teljesítményeik alapján, azért, hogy a csatlakozási szerződés 2005-ben minél előbb aláírásra kerülhessen.

(6)

Ezeknek a tárgyalásoknak a lezárására 2004. decemberében került sor és nyilvánvalóan az így hozott rendelkezések méltányosak és megfelelőek; ezáltal a bővítés az Európai Unió belső koherenciájának és dinamizmusának megőrzése mellett lehetővé teszi majd a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében való fokozottabb részvételét.

(7)

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással a Bolgár Köztársaság és Románia fenntartás nélkül elfogadják az Európai Alkotmányt létrehozó szerződést, ennek hatályba lépéséig pedig az Európai Unióról szóló szerződést, valamint az Európai Közösségeket létrehozó szerződéseket, beleértve azok valamennyi célkitűzését és a hatályba lépésük óta hozott összes határozatot, továbbá e Közösségek és az Unió fejlődésére és erősítésére vonatkozó megoldásokat.

(8)

Az Európai Közösségeket létrehozó szerződések, hatályba lépésétől pedig az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés által kialakított jogrend alapvető sajátossága, hogy egyes rendelkezései és az intézmények által elfogadott egyes jogi aktusok közvetlenül alkalmazandók, valamint hogy az uniós jog elsőbbséget élvez azokkal a nemzeti rendelkezésekkel szemben, amelyekkel ellentmondásba kerülhetne; továbbá hogy léteznek az uniós jog egységes értelmezését biztosító eljárások; az Európai Unióhoz történő csatlakozás ezen előírások kötelező érvényének elismerését jelenti, az előírások betartása pedig nélkülözhetetlen az uniós jog hatékonyságának és egységének biztosításához.

(9)

A Bizottság felhívja a Bolgár Köztársaságot és Romániát, hogy erőteljesen folytassák a tagsághoz szükséges politikai és gazdasági feltételek teljesítéséhez, valamint a közösségi vívmányok átvételéhez, végrehajtásához és érvényesítéséhez szükséges, még hátralevő változtatásokat. A Bizottság folytatja az e két ország által vállalt kötelezettségvállalások és kötelezettségek teljesítésének szigorú nyomon követését, valamint támogatni fogja e két országot a rendelkezésére álló eszközökkel. Erre a folyamatosan nyomon követésre alapozva a Bizottság fenntartja a Csatlakozási Szerződésben különösen a csatlakozási jegyzőkönyv 39. cikkében megállapított, arra vonatkozó jogait, hogy javaslatot tegyen a csatlakozás egy évvel, azaz 2008. január 1‐ig történő elhalasztására, amennyiben egyértelműen bizonyítottnak találja, hogy a Bolgár Köztársaságban vagy Romániában a közösségi vívmányok átvételére és végrehajtására vonatkozó előkészületek olyan állapotban vannak, hogy komoly a kockázata annak, hogy e két állam egyike a 2007. január 1-i csatlakozási időpontig számos fontos területen nyilvánvalóan felkészületlen arra, hogy az EU-tagsággal összefüggő követelményeknek eleget tegyen, beleértve a Romániára alkalmazandó egyedi kötelezettségvállalásokat és követelményeket a bel- és igazságügy, valamint a versenypolitika területén. E nyomon követés eredményeként a Bizottság fenntartja továbbá magának a jogokat arra, hogy a Csatlakozási Szerződésben mindkét ország számára megállapított különböző védzáradékokhoz, valamint a Csatlakozási Szerződésben Románia számára megállapított, az állami támogatásra vonatkozó egyedi mechanizmushoz folyamodjon abban az esetben, ha ez az ország nem tesz eleget ezen a területen az érvényesítésre vonatkozó kötelezettségvállalásainak.

(10)

A Bizottság felhívja a bolgár és román hatóságokat a közösségi vívmányok fordításának és felülvizsgálatának a csatlakozás időpontjáig történő elvégzésére annak érdekében, hogy a jogi szabályozás végrehajtásában biztosítható legyen a jogbiztonság.

(11)

Az Európai Unió egyik célkitűzése az, hogy elmélyítse a polgárai közötti szolidaritást, történelmük, kultúrájuk és hagyományaik tiszteletben tartása mellett.

(12)

Az Európai Unió bővítése a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásával elősegíti majd az európai béke és szabadság hatékonyabb megőrzését.

KEDVEZŐ VÉLEMÉNYT AD

a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását illetően.

Ennek a véleménynek az Európai Unió tanácsa a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 22.-én.

a Bizottság részéről

Olli REHN

A Bizottság bővítésért felelős tagja

a Bizottság részéről

José Manuel BARROSO

az elnök


Top