Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0755

A Bizottság 755/2005/EK rendelete (2005. május 18.) a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

OJ L 126, 19.5.2005, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/755/oj

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/34


A BIZOTTSÁG 755/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

a 2005. május 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús-ágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2777/75/EGK rendelet 8. cikkének értelmében, a fenti rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékek világpiaci ára és közösségi ára közötti különbség export-visszatérítéssel kiegyenlíthető.

(2)

E szabályok és kritériumok a baromfihús-ágazat piacainak jelenlegi helyzetére való alkalmazásának eredményeként a visszatérítést egy olyan összegben kell megállapítani, mely lehetővé teszi, hogy a Közösség részt vegyen a nemzetközi kereskedelemben, figyelembe veszi továbbá e termékek exportjának jellegét, valamint annak jelenlegi fontosságát.

(3)

A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési rendszerének közösségi végrehajtási szabályairól szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke előírja, hogy amennyiben a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napján a termékek nem megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségűek, visszatérítés nem kerül odaítélésre. A hatályban lévő szabályozás egységes alkalmazásának biztosítása végett le kell szögezni, hogy a visszatérítés elnyerése érdekében a 2777/75/EGK rendelet 1. cikkében említett baromfihúsokon fel kell tüntetni a friss baromfihús előállítása és forgalomba hozatala során előforduló egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv (3) szerinti állat-egészségügyi jelölést.

(4)

Az e rendeletben elöírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2777/75/EGK rendelet 8. cikkében említett export-visszatérítésben részesített termékek kódjait, továbbá e visszatérítés összegét a jelen rendelet melléklete rögzíti.

A visszatérítés elnyerésének érdekében ugyanakkor a 71/118/EGK irányelv melléklete XII. fejezetének alkalmazása alá tartozó termékeknek meg kell felelniük az ezen irányelvben előírt állat-egészségügyi jelölési feltételeknek is.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. május 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendeletet.

(2)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendeletet.

(3)  HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosította rendeletet.


MELLÉKLET

Export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban a 2005. május 19-töl alkalmazandó

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 db

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 db

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 db

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

V01

Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


Top