EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0355

A Tanács 2005/355/KKBP együttes fellépése (2005. május 2.) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról

OJ L 112, 3.5.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 1–4 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 204 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 204 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/355/oj

3.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 112/20


A TANÁCS 2005/355/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2005. május 2.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére, 25. cikke harmadik albekezdésére, 26. cikkére és 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. április 12-én elfogadta az Afrikában a konfliktusok megelőzéséről, kezeléséről és rendezéséről, valamint a 2004/85/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2005/304/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2004. november 22-én cselekvési tervet fogadott el a béke és a biztonság fenntartásához az EBVP keretében Afrikában nyújtott támogatásra vonatkozóan. A Tanács 2004. december 13-án jóváhagyta e cselekvési terv végrehajtásának irányvonalait.

(3)

A Tanács 2004. december 13-i következtetéseiben kinyilvánította az EU szándékát, hogy hozzájáruljon a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformjához.

(4)

2004. június 28-án a Tanács elfogadta a 2004/530/KKBP együttes fellépést (2), amely többek között megújítja és módosítja Aldo Ajello úrnak az Afrikai Nagy Tavak vidékén az Európai Unió különleges képviselőjeként (EUKK) való megbízatását.

(5)

A Tanács 2004. december 9-én elfogadta az Európai Uniónak az integrált rendőri egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL „Kinshasa”) szóló 2004/847/KKBP együttes fellépést (3).

(6)

A kongói felek által 2002. december 17-én Pretoriában aláírt, átfogó és mindent magában foglaló megállapodás, valamint az ezt követő, 2003. április 2-án Sun City-ben aláírt záróokmány átmeneti folyamatot indított el a Kongói Demokratikus Köztársaságban, beleértve egy átszervezett és egységes nemzeti hadsereg létrehozását.

(7)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2005. március 30-án elfogadta a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatos helyzetről szóló 1592(2005) sz. határozatot, amelyben többek között újólag megerősíti, hogy támogatni fogja a KDK-ban folyó átmeneti folyamatot, és felkéri a Nemzeti Egység és Átmenet Kormányát, hogy vigye véghez a biztonsági ágazat reformját, továbbá határoz az Egyesült Nemzetek Szervezetének Missziója a KDK-ban (MONUC) megbízatásának meghosszabbításáról, az 1565(2004) sz. határozatban meghatározottak szerint.

(8)

A KDK kormánya 2005. április 26-án hivatalos felhívást intézett a főtitkárhoz/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjéhez, amelyben – egy tanács- és segítségnyújtó csapatnak a kongói hatóságok melletti felállítása révén – az Unió segítségét kéri biztonsági ágazatának reformjához.

(9)

A KDK-beli jelenlegi biztonsági helyzet romolhat, és ennek súlyos következményei lehetnek a demokrácia, a jogállamiság, valamint a nemzetközi és regionális biztonság megerősítésének folyamatára. Az Uniónak a politikai erőfeszítésben és az eszközök biztosításában megnyilvánuló folyamatos elkötelezettsége elősegíti a régió stabilitásának megteremtését.

(10)

2005. április 12-én a Tanács jóváhagyta a Kongói Demokratikus Köztársaságban tanács- és segítségnyújtó misszió felállításának általános koncepcióját a biztonsági ágazat reformjának keretében.

(11)

A misszió jogállása a KDK kormányával folytatott konzultációt követően kerül meghatározásra, amely az EUPOL „Kinshasa” jogállásáról szóló megállapodásnak a misszióra és személyzeti állományára való alkalmazását célozza,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Európai Unió a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében a KDK hadseregének sikeres egységesítése céljából EUSEC RD Kongó elnevezésű tanácsadó és segítségnyújtó missziót létesít. A misszió tanácsot és segítséget nyújt a biztonságért felelős illetékes kongói hatóságoknak, szem előtt tartva az emberi jogokkal, a nemzetközi humanitárius joggal, a demokratikus normákkal, valamint a közügyek megfelelő kezelése, az átláthatóság és a jogállamiság elvével összeférő politikák előmozdítását.

(2)   A misszió a 2. cikk szerinti megbízatásban szereplő célkitűzéseknek és más rendelkezéseknek megfelelően tevékenykedik.

2. cikk

Megbízatás

A misszió küldetése – a nemzetközi közösség más szereplőivel összehangolt szoros együttműködésben – konkrét segítségnyújtás a kongói hadsereg egységesítéséhez, valamint a biztonsági kérdések megfelelő kezeléséhez az általános koncepcióban meghatározottak értelmében, beleértve különböző projekteknek és lehetőségeknek a meghatározását és kidolgozásuk elősegítését is, amelyek támogatásáról az említett területen az Európai Unió és/vagy tagállamai döntést hozhatnak.

3. cikk

A misszió felépítése

A misszió felépítése a következő:

a)

egy kinshasai iroda, a kongói hatóságoktól független misszióvezetővel és személyi állománnyal;

b)

a kongói közigazgatáson belül az alábbi kulcshelyekre kirendelt szakértők:

a védelmi miniszter kabinetje,

vezérkari főnökség, beleértve az Integrált katonai szervezetet (SMI) is,

a szárazföldi haderők vezérkara,

Nemzeti lefegyverzési, leszerelési és újraintegrációs bizottság, (CONADER), és

Egyesített hadműveleti bizottság.

4. cikk

Előkészítő szakasz

(1)   A Tanács Főtitkársága a misszióvezető közreműködésével kidolgozza a misszió végrehajtásának tervét.

(2)   A Tanács jóváhagyja a végrehajtás tervét, valamint a misszió elindítását.

5. cikk

A misszióvezető

(1)   A misszió vezetőjévé Pierre Michel JOANA tábornokot nevezik ki. A misszióvezető látja el a misszió napi irányítási feladatait, és felel a személyzeti állományért, valamint felelős fegyelmi ügyekben.

(2)   A misszióvezető szerződéses jogviszonyban áll a Bizottsággal.

(3)   A misszió minden szakértője továbbra is az adott tagállam vagy EU-intézmény felügyelete alá tartozik, feladatait és hivatalát a misszió érdekében látja el. Mind a misszió fennállásának időtartama, mind annak megszűnése után a misszió szakértői a vonatkozó tényeket és információkat kötelesek a legnagyobb titoktartással kezelni.

6. cikk

Személyzeti állomány

(1)   A misszió szakértőit a tagállamok és az EU intézményei küldik ki. A misszióvezető kivételével az egyes tagállamok vagy intézmények viselik az általuk kiküldött szakértőkkel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetéseket, az orvosi ellátást, a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit, valamint a napidíjon és a lakhatási támogatáson kívüli juttatásokat.

(2)   A misszió szükség szerint szerződéses alapon alkalmaz nemzetközi polgári és helyi személyzetet.

7. cikk

Hivatali rend

A misszió egységes hivatali renddel rendelkezik:

a misszióvezető vezeti a tanács- és segítségnyújtó csapatot, ellátja a napi irányítási feladatokat, és az EUKK-n keresztül beszámol a főtitkárnak/főképviselőnek.

az EUKK a főtitkáron/főképviselőn keresztül beszámol a Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) és a Tanácsnak.

a főtitkár/főképviselő az EUKK-n keresztül iránymutatást ad a misszióvezető számára.

a PBB politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol.

8. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB a Tanács felügyelete alatt politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol a misszió felett. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének értelmében hozza meg a megfelelő döntéseket. Ez a felhatalmazás magában foglalja a végrehajtási terv és a hivatali rend módosításához szükséges hatáskört. Ezen felül a misszióvezető kinevezésére vonatkozó későbbi döntések meghozatalához szükséges hatásköröket foglalja magában. A misszió céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali jogkör továbbra is – a főtitkár/főképviselő közreműködésével – a Tanácsot illeti.

(2)   Az EUKK politikai iránymutatást nyújt a misszió vezetőjének helyi feladata ellátásához.

(3)   A PBB az EUKK jelentéseinek figyelembevételével rendszeres időközönként beszámol a Tanácsnak.

(4)   A PBB rendszeres időközönként a misszió végrehajtásáról szóló jelentést kap annak vezetőjétől. A PBB szükség esetén meghívhatja üléseire a misszió vezetőjét.

9. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 1 600 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokra az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a kiadásokat az Európai Közösség költségvetési ügyekben alkalmazandó szabályainak és eljárásainak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában. Harmadik országok állampolgárai pályázhatnak szerződéskötésre;

b)

a misszió vezetője szerződés keretében végzett tevékenységeiről teljes jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a misszióvezető tevékenységét.

(3)   A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják a misszió operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását is.

10. cikk

Koordináció és kapcsolattartás

(1)   Megbízatásának megfelelően az EUKK biztosítja a többi uniós szereplővel történő koordinációt, valamint a fogadó állam hatóságaival való kapcsolattartást.

(2)   A hivatali rend sérelme nélkül a misszióvezető az EUPOL „Kinshasa” rendőri misszióval összhangban lép fel annak érdekében, hogy a két misszió egységesen illeszkedjék az EU KDK-ban kifejtett tevékenységének általános keretébe.

(3)   A hivatali rend sérelme nélkül a misszióvezető a Bizottság küldöttségével is összehangoltan végzi tevékenységét.

(4)   A misszióvezető együttműködik a jelenlévő többi nemzetközi szereplővel, különösen a MONUC-kal és a KDK-ban kötelezettséget vállaló harmadik államokkal.

11. cikk

Közösségi fellépés

A Tanács tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy fellépését adott esetben az ezen együttes fellépésben megfogalmazott célok megvalósítására kívánja irányítani.

12. cikk

Minősített információk kiadása

(1)   A főtitkár/főképviselő a misszió operatív igényeinek függvényében és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult a misszió céljára készült uniós minősített információkat és dokumentumokat az Egyesült Nemzetek Szervezete, harmadik államok és a fogadó állam részére átadni.

(2)   A főtitkár/főképviselő jogosult az Egyesült Nemzetek Szervezete, harmadik államok, valamint a fogadó állam részére átadni a Tanács eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartás alá tartozó, a misszióval kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített uniós dokumentumokat.

13. cikk

A misszió és személyi állományának jogállása

(1)   A misszió és személyi állományának jogállását a KDK illetékes hatóságaival egyeztetve kell meghatározni.

(2)   A személyzeti állomány tagjait kiküldő állam vagy közösségi intézmény áll helyt akár az alkalmazottak részéről, akár velük összefüggésben, a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő minden igény teljesítéséért. A szóban forgó állam vagy közösségi intézmény feladata a személyzeti állomány kiküldött tagja elleni mindenfajta eljárás megindítása.

14. cikk

A misszió értékelése

A PBB legkésőbb hat hónappal a misszió megkezdését követően értékeli a misszió első eredményeit, és következtetéseit benyújtja a Tanácsnak, beleértve adott esetben a Tanácsnak szóló, a misszió megbízatásának meghosszabbításáról vagy módosításáról szóló határozat meghozatalára vonatkozó ajánlást.

15. cikk

Hatálybalépés, időtartam és kiadások

(1)   Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba, és 2006. május 2-ig kell alkalmazni.

(2)   A 9. cikk szerinti kiadásokat az együttes fellépés elfogadása után lehet támogatni.

16. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 97., 2005.4.15., 57. o.

(2)  HL L 234., 2004.7.3., 13. o. A 2005/96/KKBP együttes fellépéssel (HL L 31., 2005.2.4., 70. o.) módosított együttes fellépés.

(3)  HL L 367., 2004.12.14., 30. o.


Top