Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0245

2005/245/: A Bizottság határozata (2005. március 18.) a Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti programhoz kapcsolódó specifikus közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2005) 759. számú dokumentummal történt)

OJ L 75, 22.3.2005, p. 40–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 208–211 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/245/oj

22.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/40


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 18.)

a Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti programhoz kapcsolódó specifikus közösségi pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2005) 759. számú dokumentummal történt)

(Csak a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2005/245/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 19. és 20. cikkére,

mivel:

(1)

Az emberi egészség zoonózis (betegségek és fertőzések, amelyek közvetve vagy közvetlenül az állatokról terjedhetnek az emberre) elleni védelme kiemelt fontosságú.

(2)

2000-ben a svéd hatóságok többéves, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó nemzeti felügyeleti programot nyújtottak be közösségi pénzügyi támogatás odaítélése céljából. A program célja becslést végezni az elterjedtség alapértékét illetően mind az elsődleges termelésre, mind az élelmiszerláncra vonatkozóan, és fokozatosan megszilárdítani a gazdaságokban a higiéniai intézkedések végrehajtását annak érdekében, hogy a gazdaságok szintjén, majd ezt követően az élelmiszerláncban csökkenteni lehessen az elterjedtséget. A Bizottság jóváhagyta a programot, és közösségi pénzügyi támogatást nyújtott a szükséges időszakra maximum négyéves időhatáron belül, egyes, Svédországban felmerülő költségek fedezésére, valamint értékes technikai és tudományos információk összegyűjtésére. A program 2001. július 1-jén kezdődött.

(3)

Költségvetési okok miatt minden évben külön döntenek a közösségi hozzájárulásról. A Közösség a 2001/29/EK (2), a 2001/866/EK (3), a 2002/989/EK (4) és a 2003/864/EK bizottsági határozat (5) útján pénzügyi támogatást biztosított a 2001. év második félévére, illetve a 2002., 2003. és 2004. évre.

(4)

A svéd hatóságok 2004. május 28-án benyújtottak egy programot, 2004. november 2-án és 17-én pedig egy felülvizsgált programot a 2005. évre vonatkozó közösségi pénzügyi támogatáshoz. Ezen az alapon megfelelőnek tűnik a közösségi pénzügyi támogatás teljes időszakának hat hónappal való kiterjesztése az eredeti megállapodás szerinti négyéves teljes időszakhoz képest; így támogatás nyújtása a 2005. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakra. Az erre az időszakra nyújtott közösségi pénzügyi támogatás maximális összegét 160 000 euróban kell meghatározni.

(5)

Az 1258/1999/EK tanácsi rendelet (6) 3. cikkének (2) bekezdése szerint a közösségi szabályok szerint végrehajtott állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege finanszírozza; pénzügyi ellenőrzési célokra pedig az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 8. és 9. cikkét kell alkalmazni.

(6)

A közösségi pénzügyi hozzájárulást olyan módon kell folyósítani, hogy az előírt akciók hatékonyan kerüljenek végrehajtásra azzal a feltétellel, hogy a hatóságok az előírt határidőn belül szolgáltatják az összes szükséges információt.

(7)

Az euróval kapcsolatos agromonetáris szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelet (7) 1. cikke d) pontja értelmében meg kell határozni a nemzeti valutában benyújtott kifizetési kérelmek átváltására alkalmazandó árfolyamot.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti program ezennel jóváhagyásra kerül egy tizenkét hónapos időszakra, amely 2005. január 1-jén kezdődik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett program közösségi pénzügyi támogatása a Svédországban felmerülő laboratóriumi vizsgálatok áfa nélküli költségének 50 %-át fedezi, maximum 165 svéd koronát a campylobacter detektálására irányuló bakteriológiai vizsgálatonként, 330 svéd koronát a campylobacter mennyiségének meghatározására irányuló vizsgálatonként, illetve 330 svéd koronát a campylobacter megkülönböztetőjeleinek felderítésére, maximum 160 000 euró erejéig.

2. cikk

(1)   A 1. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi támogatás folyósításra kerül Svédország számára, feltéve hogy a program végrehajtása összhangban van a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, beleértve a versenyszabályokat és a közbeszerzési szerződés elnyerésére vonatkozó szabályokat, valamint figyelemmel az a)–e) pontban előírt feltételekre:

a)

a program végrehajtására szolgáló törvények, rendeletek és közigazgatási előírások 2005. január 1-jéig történő hatályba léptetése;

b)

a program első öt hónapjára vonatkozó időközi pénzügyi és technikai értékelés benyújtása legkésőbb négy héttel a jelentés időszakának végét követően. A jelentésnek a mellékletben meghatározott mintát kell követnie;

c)

a végrehajtás teljes folyamatáról és a program eredményeiről zárójelentés benyújtása legkésőbb 2006. március 31-ig, arra a teljes időszakra – vagyis a 2001. július 1. és 2005. december 31. közötti időszakra – vonatkozóan, amelynek időtartama alatt a program közösségi pénzügyi támogatásban részesült. A jelentésnek egy, a mellékletben meghatározott mintának megfelelő technikai és pénzügyi értékelést is kell tartalmaznia, csatolva a felmerülő költségeket igazoló bizonylatokat;

d)

ezek a jelentések lényegi és értékes technikai és tudományos információkat tartalmaznak, amelyek összhangban vannak a közösségi hozzájárulás céljaival;

e)

a program hatékony végrehajtása.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés c) albekezdésében megadott határidő nem kerül betartásra, a hozzájárulást 25 %-kal csökkenteni kell május 1-jén, 50 %-kal június 1-jén, 75 %-kal július 1-jén és 100 %-kal szeptember 1-jén.

3. cikk

Az „n”-edik hónapra nemzeti valutában benyújtott kérelmekre vonatkozó átváltási árfolyam az „n+1”-edik hónap tizedik napján érvényes átváltási árfolyam vagy az említett napot megelőző első napon érvényes árfolyam.

4. cikk

Ezt a határozatot 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003. november 17-i 2003/99/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvvel módosított határozat (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.).

(2)  HL L 6., 2001.1.11., 22. o.

(3)  HL L 323., 2001.12.7., 26. o.

(4)  HL L 344., 2002.12.19., 45. o.

(5)  HL L 325., 2003.12.12., 59. o.

(6)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(7)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.


MELLÉKLET

A húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó svédországi felügyeleti program végrehajtásával kapcsolatos technikai és pénzügyi jellegű információk

A. szakasz:   Az ellenőrzésről szóló technikai jelentés

Jelentéstételi időszak … -tól/-től …-ig

1.

Diagnosztikai laboratóriumokban végrehajtott vizsgálatok

a)

Rutin mintavétel

 

Mintavételi levágási csoportok száma

Gazdaságbeli „harisnyaminták” teljes száma

„Kloákatörlési minták” teljes száma a levágáskor

„Nyakbőrminták” teljes száma a levágáskor

Minták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

 

 

 

b)

További gazdaságbeli mintavétel a nagy elterjedtségi időszakban

 

Mintavételi gazdaságok száma

Ürülékminták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

c)

További mintavétel levágáskor a nagy elterjedtségi időszakban

 

Mintavételi levágási csoportok száma

Vakbélminták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

d)

Mintavétel a campylobacter mennyiségmeghatározásához levágáskor

 

Mintavételi levágási csoportok száma

Nyakbőrminták száma

„Egészbaromfi-öblítéses” minták száma

Minták teljes száma

Bakteriológia Campylobacter

 

 

 

 

e)

Mintavétel nyomonkövethetőségi vizsgálatokhoz

A campylobacter pulzáltatott mezejű gélelektroforézises (PFGE) vizsgálatainak a száma:

2.

A mintavétel nyomon követése

A termelőknek írt nyomon követő levelek száma

A gazdaságokba tett nyomon követő látogatások száma

3.

Az élelmiszerlánc epidemiológiai helyzetének leírása (a mintavétel és a gazdaságokban tett látogatások eredményei és az eredmények elemzése)

4.

Az emberek epidemiológiai helyzetének leírása (a campylobacteriosis trendjei és forrásai)

5.

Jelentéstételi hatóság neve és címe

B. szakasz:   Az ellenőrzés során felmerülő költségekről szóló kimutatás (1)

Jelentéstételi időszak …-tól/-től …-ig

A pénzügyi támogatást nyújtó bizottsági határozat referenciaszáma:

A … funkciókkal kapcsolatban felmerülő költségek

A jelentéstételi időszakban felmerülő költségek (nemzeti valutában)

Campylobacter bakteriológiai vizsgálata

 

Campylobacter mennyiségi meghatározása

 

Campylobacter megkülönböztetőj eleinek felderítése

 


(1)  A 2. cikk c) pontjában említett zárójelentés benyújtásakor a költségek felsorolásakor minden egyes tételhez csatolni kell az igazoló dokumentumok másolatát.


Top