Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0033

2005/33/EK: A Bizottság határozata (2005. január 14.) a 2001/556/EK határozatnak a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe indiai létesítmények felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4543. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 16, 20.1.2005, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 57–58 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 16 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/33(1)/oj

20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/59


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 14.)

a 2001/556/EK határozatnak a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe indiai létesítmények felvétele tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a B(2004) 4543. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/33/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára jogosult harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló, 1995. június 22-i 95/408/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról szóló, 2001. július 11-i 2001/556/EK bizottsági határozat (2) meghatározza a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeit.

(2)

India benyújtott egy, az emberi fogyasztásra szánt zselatint előállító létesítményeket tartalmazó jegyzéket, amelyek tekintetében az ezért felelős hatóságok igazolják, hogy a létesítmények megfelelnek a közösségi szabályoknak.

(3)

Ennek megfelelően e létesítményeket fel kell venni a 2001/556/EK határozatban meghatározott jegyzékekbe.

(4)

Mivel az érintett létesítmények helyszíni vizsgálatát még nem végezték el, az azokból származó behozatalok nem megfelelőek a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (3) szerinti csökkentett fizikai ellenőrzésekre.

(5)

A 2001/556/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/556/EK határozat melléklete e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. január 23-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 1995.10.11., 17. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 200., 2001.7.25., 23. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal (HL L 236., 2003.9.23., 381. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A melléklet az ISO-kód ábécérendjével összhangban a következő szöveggel egészül ki:

„País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1

2

3

4

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2001-2002/01

Narmada Gelatines Ltd

Jabalpur

Madhya Pradesh

CAPEXIL/SR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/01

Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division

Kochi

Kerala

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/02

Sterling Gelatine

Village Karakhadi

Gujarat

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/03

Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd

Vasad

Gujarat”


Top