Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0080

A Bizottság 80/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a Közösségben termesztett komlófajták különböző csoportjait tartalmazó jegyzék meghatározásáról szóló, 1517/77/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 16, 20.1.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/80/oj

20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/51


A BIZOTTSÁG 80/2005/EK RENDELETE

(2005. január 19.)

a Közösségben termesztett komlófajták különböző csoportjait tartalmazó jegyzék meghatározásáról szóló, 1517/77/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a komló piacának közös szervezéséről szóló, 1971. július 26-i 1696/71/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1517/77/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja a komlófajták különböző csoportjait. A komlótermelési támogatás összege e fajtacsoportok esetében eltérő volt. Egy bizonyos idő óta, e támogatási rendszert – az 1696/71/EGK rendelet 12. cikkének megfelelően – egy hektáronkénti támogatás helyettesíti, mely valamennyi faj esetében azonos.

(2)

Az 1517/77/EGK rendelet ebből következően tárgytalanná vált. Következésképpen azt hatályon kívül kell helyezni.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Komlópiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1517/77/EGK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 175., 1971.8.4., 1. o. A legutóbb a 2320/2003/EK rendelettel (HL L 345., 2003.12.31., 18. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 169., 1977.7.7., 13. o. A legutóbb az 1159/98/EK rendelettel (HL L 160., 1998.6.4., 18. o.) módosított rendelet.


Top