Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0078

A Bizottság 78/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a 466/2001/EK rendelet nehézfémek tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 16, 20.1.2005, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 59–61 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 102 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 102 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/78/oj

20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/43


A BIZOTTSÁG 78/2005/EK RENDELETE

(2005. január 19.)

a 466/2001/EK rendelet nehézfémek tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 466/2001/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékeit. Ezek, a 221/2002/EK bizottsági rendelet (3) által külön módosított intézkedések magukban foglalják az ólom, a kadmium és a higany nehézfémek legmagasabb értékét.

(2)

A közegészség védelme érdekében alapvető fontosságú a szennyező anyagok olyan szinten tartása, mely egészségügyi aggodalmakra nem ad okot. Az ólomra, a kadmiumra és a higanyra vonatkozó legmagasabb értékeknek biztonságosnak, és annyira alacsonynak kell lenniük, amennyire a helyes előállítási, illetve mezőgazdasági/halászati gyakorlat alapján ésszerűen elérhető. Az egyes vízben élő fajokra vonatkozó legmagasabb értékek elérhetőségével kapcsolatos új információk alapján a 466/2001/EK rendelet I. mellékletének vonatkozó rendelkezéseit felül kell vizsgálni e szennyező anyagok bizonyos élelmiszerekben történő előfordulása tekintetében. A felülvizsgált rendelkezések megőrzik a fogyasztói egészségvédelem magas szintjét.

(3)

A 466/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 466/2001/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb a 684/2004/EK rendelettel (HL L 106., 2004.4.15., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 37., 2002.2.7., 4. o.


MELLÉKLET

A 466/2001/EK rendelet I. mellékletének 3. szakasza a következőképpen módosul.

1)

Az ólomra (Pb) vonatkozóan a 3.1.4., 3.1.4.1., és 3.1.5. pont helyébe a következő pontok lépnek:

Termék

Legmagasabb határérték

(mg/kg nedves tömeg)

Mintavétel teljesítmény kritériuma

A vizsgálati módszerek teljesítménykritériumai

„3.1.4.

Halak színhúsa (1)  (2), kivéve a 3.1.4.1. pontban felsorolt fajtákat

0,20

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv

3.1.4.1.

Az alábbi halfajták színhúsa (1)  (2):

 

kétsávos gyűrűskeszeg (Diplodus vulgaris)

 

angolna (Anguilla anguilla)

 

húsosajkú tengeri pér (Mugil labrosus labrosus)

 

dörmögőhal (Pomadasys benneti)

 

fattyúmakréla (Trachurus spp.)

 

szardínia (Sardina pilchardus)

 

a Sardinops nembe tartozó szardínia fajok (Sardinops spp.)

 

farkassügér (Dicentrarchus punctatus)

 

karcsú nyelvhal (Dicologoglossa cuneata)

0,40

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv

3.1.5.

Rákfélék, kivéve a tarisznyarák barna húsát, valamint a homár és a hasonló nagy rákfélék (Nephropidae és Palinuridae) fejének, fejtorának a húsát

0,50

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv”

2)

a kadmiumra (Cd) vonatkozóan a 3.2.5. és 3.2.5.1. pont helyébe a következő pontok lépnek, illetve egy új 3.2.5.2. ponttal egészül ki

Termék

Legmagasabb határérték

(mg/kg nedves tömeg)

Mintavétel teljesítmény kritériuma

A vizsgálati módszerek teljesítménykritériumai

„3.2.5.

Halak színhúsa (3)  (4), kivéve a 3.2.5.1. és 3.2.5.2. pontban felsorolt fajokat

0,05

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv

3.2.5.1.

Az alábbi halfajták színhúsa (3)  (4):

 

szardella (Engraulis spp.)

 

bonitófélék (Sarda sarda)

 

kétsávos gyűrűskeszeg (Diplodus vulgaris)

 

angolna (Anguilla anguilla)

 

húsosajkú tengeri pér (Mugil labrosus labrosus)

 

fattyúmakréla (Trachurus species)

 

ezüstkirály (Luvarus imperialis)

 

szardínia (Sardina pilchardus)

 

a Sardinops nembe tartozó szardínia fajok (Sardinops spp.)

 

tonhal (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

 

karcsú nyelvhal (Dicologoglossa cuneata)

0,10

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv

3.2.5.2.

A kardhal színhúsa (Xiphias gladius)

0,30

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv”

3)

a higanyra (Hg) vonatkozóan a 3.3.1. és 3.3.1.1. pontok helyébe a következő pontok lépnek:

Termék

Legmagasabb határérték

(mg/kg nedves tömeg)

Mintavétel teljesítmény kritériuma

A vizsgálati módszerek teljesítménykritériumai

„3.3.1.

Halászati termékek, illetve halak színhúsa (5)  (7), a 3.3.1.1. pontban említett fajták kivételével.

0,50

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv

3.3.1.1.

Az alábbi halfajták (3)  (4) színhúsa:

 

Ördöghalfélék (Lophius spp.)

 

pásztás farkashal (Anarhichas lupus)

 

bonitófélék (Sarda sarda)

 

angolnafélék (Anguilla spp.)

 

csillagos hal (Hoplostethus spp.)

 

gránátoshal (Coryphaenoides rupestris)

 

óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

 

nyársorrúhal-félék (Makaira spp.)

 

nyelvhal (Lepidorhombus spp.)

 

tengeri márnák (Mullus spp.)

 

csuka (Esox lucius)

 

karcsú palamida (Orcynopsis unicolor)

 

törpe tőkehal (Tricopterus minutes)

 

portugál cápa (Centroscymnes coelolepis)

 

rájafélék (Raja species)

 

vörös álsügér, mélyvízi vörös álsügér, kis álsügér (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

amerikai vitorláshal (Istiophorus platypterus)

 

villásfarkú abroncshal, fekete abroncshal (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

vörös durbincs, pandora (Pagellus spp.)

 

cápa (valamennyi fajta)

 

kígyómakréla vagy olajhal (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

kecsegefélék (Acipenser species)

 

kardhal (Xiphias gladius)

 

tonhalfélék (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

2001/22/EK irányelv

2001/22/EK irányelv”


(1)  Amennyiben a halat egészben történő fogyasztásra szánják, a legmagasabb érték az egész halra alkalmazandó.

(2)  A 104/2000/EK (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) tanácsi rendelet 1. cikkében szereplő lista a) kategóriájában meghatározott hal.

(3)  Amennyiben a halat egészben történő fogyasztásra szánják, a legmagasabb érték az egész halra alkalmazandó.

(4)  A 104/2000/EK (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) tanácsi rendelet 1. cikkében szereplő lista a) kategóriájában meghatározott hal.

(5)  Amennyiben a halat egészben történő fogyasztásra szánják, a legmagasabb érték az egész halra alkalmazandó.

(6)  A 104/2000/EK (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) tanácsi rendelet 1. cikkében szereplő lista a) kategóriájában meghatározott hal.

(7)  A 104/2000/EK (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) tanácsi rendelet 1. cikkében szereplő lista a), c) és f) kategóriájában meghatározott halak és halászati termékek.


Top