EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

A Bizottság (EU) 2020/426 végrehajtási rendelete (2020. március 19.) az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet módosításáról

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 84/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/426 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. március 19.)

az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2020/402 bizottsági végrehajtási rendelettel (2) az Európai Bizottság bizonyos egyéni védőeszközök kivitelét exportengedély bemutatásához kötötte, mivel egyre nő a kereslet az ilyen termékek iránt az Európai Unióban, és emiatt bizonyos tagállamokban hiány tapasztalható. Ez az előzetes engedélyezési rendszer az összes harmadik országba irányuló kivitelre vonatkozik.

(2)

Az orvosi és egyéni védőeszközök egységes piaca az Unió határain túl is szorosan integrált, mint ahogy e termékek termelési értékláncai és elosztóhálózatai is. Ez különösen igaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulás négy tagállamának esetében. Következésképpen bizonyos egyéni védőeszközök ezen országokba irányuló kivitelének exportengedélyhez kötése kontraproduktív lenne, tekintettel a termelési értékláncok és az elosztó hálózatok szoros integráltságára, hiszen az ilyen eszközök elengedhetetlenek a betegség továbbterjedésének megakadályozásához és a fertőzött betegeket kezelő egészségügyi személyzet egészségének megóvásához. Ezért helyénvaló kizárni az említett országokat az (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet alkalmazási köréből.

(3)

Hasonlóképpen helyénvaló kizárni az (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet alkalmazási köréből a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokat és területeket, továbbá a Feröer szigeteket, Andorrát, San Marinót, és a Vatikánvárost, mivel ezek az entitások különösen függenek azon tagállamok európai kontinensen kialakult ellátási láncaitól, amelyekhez tartoznak, vagy a velük szomszédos tagállamok ellátási láncaitól.

(4)

A kizárt országok és területek hatóságainak megfelelő garanciákat kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy ellenőrizni fogják a vonatkozó termékeket érintő saját kivitelüket annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet által kitűzött cél veszélyeztetése. A Bizottságnak szoros figyelemmel kell követnie ezt a szempontot.

(5)

Bizonyos termékek adott mennyiségének kivitele engedélyezhető lehet különös körülmények fennállása esetén, például ha humanitárius szervezetek harmadik országokban folytatott sürgősségi műveleteihez kell biztosítani az ellátást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/402 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A Norvégiába, Izlandra, Liechtensteinbe, Svájcba, valamint a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokba és területekre, továbbá a Feröer szigetekre, Andorrába, San Marinóba és a Vatikánvárosba irányuló kivitelre nem vonatkoznak az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések.”

2.

A 2. cikk (3) bekezdésének harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„–

reagálás a harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által az uniós polgári védelmi mechanizmushoz (UPCM) intézett és általa kezelt segítségkérésekre, továbbá humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 34. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/402 végrehajtási rendelete (2020 március 14) egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről (HL L 771., 2020.3.15., 1. o.).


Top