EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0528(10)

A magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlament és a tanács irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján – Nyilvános koncessziós pályázati felhívás szénhidrogén koncesszió keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozóan Érd területére

OJ C 183, 28.5.2019, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/36


A magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlament és a tanács irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás szénhidrogén koncesszió keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozóan Érd területére

(2019/C 183/11)

A Magyar Állam nevében az Innovációs és Technológiai Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügyekért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.

1.   A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.

A Minősítő Bizottság javaslata alapján a Kt. 5. § (1) bekezdésének megfelelően (1) a koncesszió megadásáról – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével – a Miniszter dönt, amely alapján a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.

A pályázati eljárás nyelve magyar.

2.   A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely cselekvőképes belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.

A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társaságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik.

3.   A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

4.   A koncesszióra kijelölt terület adatai

A koncesszióra kijelölt terület: Budapest, Pest és Fejér megyében az alábbi táblázatban megadott települések között helyezkedik el:

Település

Megye

Település

Megye

Alcsútdoboz

Fejér

Etyek

Fejér

Alsónémedi

Pest

Gyál

Pest

Biatorbágy

Pest

Gyúró

Fejér

Budaörs

Pest

Halásztelek

Pest

Budapest_IX.

Budapest

Kajászó

Fejér

Budapest_VII.

Budapest

Martonvásár

Fejér

Budapest_VIII.

Budapest

Pusztazámor

Pest

Budapest_X.

Budapest

Ráckeresztúr

Fejér

Budapest_XI.

Budapest

Sóskút

Pest

Budapest_XIV.

Budapest

Százhalombatta

Pest

Budapest_XIX.

Budapest

Szigethalom

Pest

Budapest_XVI.

Budapest

Szigetszentmiklós

Pest

Budapest_XVII.

Budapest

Tabajd

Fejér

Budapest_XVIII.

Budapest

Taksony

Pest

Budapest_XX.

Budapest

Tárnok

Pest

Budapest_XXI.

Budapest

Tordas

Fejér

Budapest_XXII.

Budapest

Tököl

Pest

Budapest_XXIII.

Budapest

Törökbálint

Pest

Diósd

Pest

Vál

Fejér

Dunaharaszti

Pest

Vecsés

Pest

Ecser

Pest

Vereb

Fejér

Érd

Pest

 

 

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: –5 000 mBf.

A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt kivágott térrészek.

A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium) lehet megtekinteni.

A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 675,7 km2.

A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezkedik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával vagy mélyebben húzódik annál.

5.   A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 303 000 000 Ft (azaz háromszázhárom millió forint) + áfa, amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az eredményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.

6.   A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint) + áfa, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza. A részvételi díjnak a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző nap 24.00 óráig a Pályázati kiírásban lévő számlára meg kell érkeznie.

7.   A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához 50 000 000 Ft (azaz ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell megfizetniük a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző nap 24.00 óráig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint, ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

8.   A koncessziós szerződés alapján fizetendő bányajáradék legkisebb mértéke, a hagyományos szénhidrogén termelés esetén – a Miniszter döntése szerint – 16 %, a Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésében meghatározott esetekben a Bt.-ben meghatározott a pályázat benyújtása napján hatályos bányajáradék. A legkisebb bányajáradék felett egységesen meghatározott bányajáradék többlet vállalásával nagyobb mértékű bányajáradék fizetésére a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így adódó bányajáradék mértékek a koncessziós szerződésben valamennyi fent felsorolt esetre vonatkozóan rögzítésre kerülnek, és azokat kell a koncesszió időtartama alatt fizetni.

9.   A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban találhatók.

10.   A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17–23., Magyarország, tel. +36 13012900) munkanapokon 8–14 óráig vehető át a Pályázati kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló igazolást állít ki.

A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.

11.   A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000 Ft (azaz százezer forint) + áfa, amelyet az MBFSZ 10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni az ÉRCHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül visszautalásra kerül a befizető részére.

12.   Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan megfizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati kiírást.

13.   A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2019. szeptember 25. napján 10–12 óra között, az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17–23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

14.   A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.

15.   A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

16.   A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtartama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot szerez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek területére korlátozódik.

17.   Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18.   A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 90. nap.

19.   A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.   A pályázat elbírálásának szempontrendszere

I)

A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:

A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló elképzelések).

A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.

A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.

Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.

A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére kidolgozott intézkedések.

A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.

II)

A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:

A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre állása, ezen belül a saját erő mértéke.

Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák összértéke.

III)

A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.

A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.

A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt egységes bányajáradék többlet.

Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

21.   A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.

A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevékenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy a Bt. 22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye összesen legfeljebb 20 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak, úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.

A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.

22.   A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően, a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhetővé teszi.

Budapest, 2019. március.

Prof. Dr. PALKOVICS László

Miniszter


(1)  Jelen pályázat meghirdetésekor a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3 pontja és a 144. § 1 pontja alapján az innovációs és technológiai miniszter a Kormány a bányászati ügyekért felelős tagja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért felelős tagja.


Top