Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0622(05)

A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikk (2) bekezdése alapján

OJ C 218, 22.6.2018, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 218/28


A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikk (2) bekezdése alapján

(2018/C 218/11)

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ZALAERDŐD TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügyekért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.

1.

A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.

A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdésének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.

A pályázati eljárás nyelve magyar.

2.

A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.

A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társaságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik.

3.

A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Győr–Moson–Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében az alábbi táblázatban megadott települések között helyezkedik el:

Település

Megye

Település

Megye

Adorjánháza

Veszprém

Meggyeskovácsi

Vas

Alsóújlak

Vas

Mersevát

Vas

Apácatorna

Veszprém

Mesteri

Vas

Batyk

Zala

Mezőlak

Veszprém

Bejcgyertyános

Vas

Mihályfa

Zala

Békás

Veszprém

Mihályháza

Veszprém

Beled

Győr–Moson–Sopron

Mikosszéplak

Vas

Bérbaltavár

Vas

Nagyacsád

Veszprém

Boba

Vas

Nagyalásony

Veszprém

Bodorfa

Veszprém

Nagypirit

Veszprém

Borgáta

Vas

Nagysimonyi

Vas

Bögöte

Vas

Nagytilaj

Vas

Celldömölk

Vas

Nemesgörzsöny

Veszprém

Csáfordjánosfa

Győr–Moson–Sopron

Nemeshany

Veszprém

Csánig

Vas

Nemeskeresztúr

Vas

Csehi

Vas

Nemeskocs

Vas

Csehimindszent

Vas

Nemesszalók

Veszprém

Csipkerek

Vas

Nick

Vas

Csögle

Veszprém

Nyárád

Veszprém

Csönge

Vas

Nyőgér

Vas

Dabronc

Veszprém

Óhíd

Zala

Dabrony

Veszprém

Olaszfa

Vas

Dáka

Veszprém

Ostffyasszonyfa

Vas

Dénesfa

Győr–Moson–Sopron

Oszkó

Vas

Doba

Veszprém

Pácsony

Vas

Döbröce

Zala

Pakod

Zala

Dötk

Zala

Páli

Győr–Moson–Sopron

Duka

Vas

Pápoc

Vas

Edve

Győr–Moson–Sopron

Pókaszepetk

Zala

Egeralja

Veszprém

Rábakecöl

Győr–Moson–Sopron

Egervár

Zala

Rábapaty

Vas

Egervölgy

Vas

Rábasebes

Győr–Moson–Sopron

Egyed

Győr–Moson–Sopron

Rábaszentandrás

Győr–Moson–Sopron

Egyházashetye

Vas

Répcelak

Vas

Egyházaskesző

Veszprém

Répceszemere

Győr–Moson–Sopron

Gérce

Vas

Rigács

Veszprém

Gógánfa

Veszprém

Rum

Vas

Gősfa

Zala

Sárvár

Vas

Győrvár

Vas

Sitke

Vas

Hetyefő

Veszprém

Sobor

Győr–Moson–Sopron

Hosszúpereszteg

Vas

Somlójenő

Veszprém

Hosztót

Veszprém

Somlószőlős

Veszprém

Ikervár

Vas

Somlóvásárhely

Veszprém

Iszkáz

Veszprém

Somlóvecse

Veszprém

Jákfa

Vas

Sótony

Vas

Jánosháza

Vas

Sümeg

Veszprém

Káld

Vas

Sümegcsehi

Zala

Kám

Vas

Szalapa

Zala

Kamond

Veszprém

Szany

Győr–Moson–Sopron

Káptalanfa

Veszprém

Szemenye

Vas

Karakó

Vas

Szentimrefalva

Veszprém

Karakószörcsök

Veszprém

Szergény

Vas

Keléd

Vas

Szil

Győr–Moson–Sopron

Kemendollár

Zala

Tekenye

Zala

Kemeneshőgyész

Veszprém

Tokorcs

Vas

Kemeneskápolna

Vas

Türje

Zala

Kemenesmagasi

Vas

Tüskevár

Veszprém

Kemenesmihályfa

Vas

Ukk

Veszprém

Kemenespálfa

Vas

Uraiújfalu

Vas

Kemenessömjén

Vas

Vág

Győr–Moson–Sopron

Kemenesszentmárton

Vas

Vámoscsalád

Vas

Kemenesszentpéter

Veszprém

Várkesző

Veszprém

Kenyeri

Vas

Vásárosfalu

Győr–Moson–Sopron

Kerta

Veszprém

Vásárosmiske

Vas

Kisberzseny

Veszprém

Vasboldogasszony

Zala

Kiscsősz

Veszprém

Vashosszúfalu

Vas

Kisgörbő

Zala

Vasvár

Vas

Kispirit

Veszprém

Veszprémgalsa

Veszprém

Kissomlyó

Vas

Vid

Veszprém

Kisvásárhely

Zala

Vinár

Veszprém

Kisszőlős

Veszprém

Vönöck

Vas

Köcsk

Vas

Zalabér

Zala

Külsővat

Veszprém

Zalaerdőd

Veszprém

Lakhegy

Zala

Zalagyömörő

Veszprém

Magyargencs

Veszprém

Zalameggyes

Veszprém

Magyarkeresztúr

Győr–Moson–Sopron

Zalaszegvár

Veszprém

Marcalgergelyi

Veszprém

Zalaszentgrót

Zala

Marcaltő

Veszprém

Zalavég

Zala

Megyer

Veszprém

Zsennye

Vas

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.

A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt kivágott térrészek.

A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.

A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 1 871 km2.

A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezkedik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával vagy mélyebben húzódik annál.

5.

A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 342 000 000,- Ft (azaz háromszáznegyvenkétmillió forint) + ÁFA, amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az eredményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.

6.

A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000,- Ft (azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

7.

A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50 000 000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint, ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

8.

A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legkisebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül, amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésében meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék mérték az irányadó.

9.

A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban találhatók.

10.

A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország. Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló igazolást állít ki.

A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.

11.

A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ 10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni a ZACHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül visszautalásra kerül a befizető részére.

12.

Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan megfizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati kiírást.

13.

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 27. napján 10-12 óra között, az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

14.

A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.

15.

A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

16.

A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtartama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot szerez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek területére korlátozódik.

17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18.

A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 90. nap.

19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I)

A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:

A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló elképzelések).

A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.

A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.

Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.

A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére kidolgozott intézkedések.

A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.

II)

A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:

A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre állása, ezen belül a saját erő mértéke.

Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák összértéke.

III)

A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.

A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.

A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.

Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.

A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevékenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy a Bt. 22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak, úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.

A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.

22.

A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően, a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhetővé teszi.

Budapest, 2018. … …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter


(1)  Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati ügyekért felelős tagja.


Top