Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE4275

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról (COM(2017) 385 final – 2017/0163 (COD))

OJ C 81, 2.3.2018, p. 215–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 81/215


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról

(COM(2017) 385 final – 2017/0163 (COD))

(2018/C 081/30)

Felkérés:

Európai Parlament, 2017.9.11.

Tanács, 2017.9.22.

Jogalap:

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304. cikke

Illetékes szekció:

Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI)

Elfogadás a plenáris ülésen:

2017.10.18.

Plenáris ülés száma:

529.

A szavazás eredménye:

(mellette/ellene/tartózkodott):

196/0/3

Az EGSZB 2012. március 28-án fogadta el korábbi véleményét a Kreatív Európa programról (2014–2020) (1295/2013/EU rendelet) – CCMI/098 – CES828–2012_AC (1).

A korábbi vélemény teljes mértékben támogatta az Európai Bizottság Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló javaslatának tartalmát és a finanszírozásához szükséges költségvetési források növelését is. Az EGSZB felhívta a figyelmet a Kreatív Európa program gazdasági dimenziójának jelentőségére, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a program túlzottan is a versenyképesség általános céljára összpontosít, míg az európai kulturális és nyelvi sokszínűség és értékek támogatásának célkitűzése kevésbé látható. Úgy vélte továbbá, hogy az előirányzott költségvetési források nem elégségesek a program céljainak eléréséhez az EU teljes költségvetéséhez viszonyítva, illetve azokhoz a forrásokhoz képest, amelyeket egyes tagállamok fordítanak kulturális tevékenységek támogatására.

Új javaslatában az Európai Bizottság egy jogilag szilárd és átlátható megoldást javasol az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (EUYO) fenntartható támogatásának biztosítása érdekében, figyelembe véve ennek sajátosságait is, és „alap-jogiaktusban meghatározott szervként” elismerve a zenekart a 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet 190. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében.

E kezdeményezés teljes mértékben összhangban áll az EGSZB korábbi véleményében kifejtett álláspontjával. Az EUYO ilyen módon történő finanszírozása nem igényel további uniós költségvetési forrásokat.

Az új javaslat csak egyetlen ponttal egészíti ki a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdését: „f) az Európai Unió Ifjúsági Zenekara”.

Mivel az EGSZB teljes mértékben megfelelőnek tartja a javaslat tartalmát, és a 2012. március 28-án elfogadott, CCMI/098 – CES828-2012_AC számú korábbi véleményében (2) már nyilatkozott róla, 2017. október 18–19-én tartott, 529. plenáris ülésén (az október 18-i ülésnapon) 196 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a javasolt szöveggel kapcsolatban támogató véleményt bocsát ki, amelyben az említett dokumentumban kifejtett álláspontjára hivatkozik.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 18-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Georges DASSIS


(1)  EGSZB-vélemény a következő tárgyban: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Kreatív Európa program (2014–2018) létrehozásáról, HL C 181., 2012.6.21., 35. o .

(2)  Lásd az 1. lábjegyzetet.


Top