Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0746

T-746/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – Biofa kontra Európai Bizottság

OJ C 59, 15.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 59/46


2015. december 22-én benyújtott kereset – Biofa kontra Európai Bizottság

(T-746/15. sz. ügy)

(2016/C 059/53)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Biofa AG (Münsingen, Németország) (képviselők: C. Stallberg és S. Knoblich ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyagnak a jóváhagyásáról szóló, 2015. november 17-i (EU) 2015/2069 végrehajtási rendeletet (HL L 301., 42. o.);

az alperest kötelezze a jogvita költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap: az adatvédelem megsértése

A felperesnek a VitiSan® növényvédőszert érintő adataira vonatkozik az 1107/2009/EK rendelet (1) 59. cikke szerinti adatvédelem. Ezen adatoknak a nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyag jóváhagyására való felhasználása ezért sérti a felperes adatvédelmi jogait.

2.

A második jogalap: az egyszerű anyagok jóváhagyására vonatkozó eljárás szubszidiaritására vonatkozó elv megsértése

A nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyag jóváhagyása sérti a szubszidiaritásnak a növényvédelmi jogban alkalmazandó elvét, mivel a felperes VitiSan® nevű növényvédőszerével, amely a nátrium-hidrogén-karbonát hatóanyagát tartalmazza, rendelkezésre áll egy engedélyezett növényvédőszer, amely hasonló hatóanyagot tartalmaz.

3.

A harmadik jogalap: az egyszerű anyagok jóváhagyására vonatkozó eljárás tekintetében a prioritás elvének a megsértése

Az, hogy a felperes kérelmezte a nátrium-hidrogén-karbonát hatóanyagként való jóváhagyását, akadályozza a prioritás elve alapján azt, hogy ezt az anyagot egyszerű anyagként jóváhagyják.

4.

A negyedik jogalap: a felperes tulajdonhoz való jogának a megsértése

A felperes adatainak a nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyagként való jóváhagyására történő, jogosulatlan felhasználása sérti a felperesnek a szellemi tulajdonhoz való, az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 17. cikkének (2) bekezdésében előírt jogát.

5.

Az ötödik jogalap: A bizalmas üzleti adatok védelme követelményének a megsértése

A felperes adatainak a nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyagként való jóváhagyására történő, jogosulatlan felhasználása sérti továbbá a bizalmas üzleti adatoknak a Charta 7. cikkében előírt védelmét.

6.

A hatodik jogalap: az egyenlő bánásmód általános elvének a megsértése

A felperes adatainak a nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyagként való jóváhagyására történő, jogosulatlan felhasználása sérti az egyenlő bánásmód elvét is. Bár a felperesnek a jóváhagyáshoz szükséges adatok megszerzéséhez jelentős mértékű befektetéseket kellett eszközölnie, ezen adatokat az alperes harmadik személyek javára használja fel, akiknek ezeket az erőfeszítéseket nem kellett megtennie.

7.

A hetedik jogalap: a bizalomvédelem elvének a megsértése

A felperes adatainak a nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyagként való jóváhagyására történő, jogosulatlan felhasználása végezetül sérti a bizalomvédelem elvét. A felperes bízhatott abban, hogy a VitiSan® növényvédőszert érintő adatait kizárólag az adatvédelem tiszteletben tartásával használják fel.


(1)  A növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 309., 1. o.).


Top