Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0550

T-550/15. sz. ügy: 2015. szeptember 23-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

OJ C 389, 23.11.2015, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/60


2015. szeptember 23-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

(T-550/15. sz. ügy)

(2015/C 389/69)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão és J. Saraiva de Almeida, meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

1.

semmisítse meg a 2015/1119/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1) azon részében, amely a Portugál Köztársaság által a 2010-es, 2011-es és 2012-es üzleti évre vonatkozóan az egyéb közvetlen támogatások (juh- és kecskefélék) intézkedés keretében bejelentett kiadásokkal kapcsolatos 8 2 60  006,65 euró összeget kizárja az európai uniós finanszírozásból;

2.

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes az alábbi hiányosságokra vonatkozó jogalapokra hivatkozik.

A –

A 2009-es és 2010-es üzleti év tekintetében – A birtokon tartási időszak alatti ellenőrzések

1.

A 796/2004/EK (2) rendelet 34. cikke (2) bekezdésének téves értelmezése és alkalmazása „a birtokon tartási időszak alatt” végrehajtandó ellenőrzések fogalmát illetően;

2.

A visszaható hatály tilalma elvének az 1368/2011/EU rendelet (3) 2. cikke 10. pontjának a Bizottság általi visszaható hatályú alkalmazása által történt megsértése, mivel nincs összhangban az 1122/2009/EK (4) rendelet 41. cikkének módosításával az olyan helyszíni ellenőrzéseket előíró uniós szabályozás, amelyeket „a teljes birtokon tartási időszakra elosztva kell végrehajtani”

3.

A bizalomvédelem és a jogbiztonság elvének a megsértése, amennyiben ezek az elvek megkövetelik, hogy az intézmények joghatást kiváltó valamennyi jogi aktusa egyértelmű és pontos legyen, és azokat az érintettek tudomására hozzák, hogy azok teljes bizonyossággal tudják, hogy az adott jogi aktus mely időponttól kezdve vált ki joghatást;

4.

Az egyenlőség elvének a megsértése, mivel a 34. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó iránymutatást, amennyiben van ilyen, írásban kell meghatározni, anélkül az egyenlőség elve sérül, mivel nem biztosított, hogy az intézkedéseket az egyenlőség elvének alkalmazásában valamennyi tagállamban egységes módon hozzák meg;

5.

Az arányosság elvének és az EUMSZ 5. cikkének a megsértése, amennyiben a portugál hatóságok által végzett helyszíni vizsgálatok pontosan a szóban forgó rendelkezés által előírt célt érik el, függetlenül attól, hogy azokat az elején valósítják meg, amint azt a Bizottság állítja, vagy a közepén, vagy a végéhez közeledve, mivel azokat a birtokon tartási időszak alatt, váratlan és előre nem látható módon hajtják végre.

B –

A 2011-es üzleti év tekintetében – Az elektronikus azonosítás új szabályozási követelményei

1.

A 885/2006/EK rendelet (5) 11. cikkének megsértése, amennyiben a határozat nem kellően indokolt, az indokokat/jogalapokat pontatlanul tünteti fel, és ezzel sérti a 885/06 rendelet 11. cikkének értelmét és célját;

2.

Az 1290/2005 rendelet (6) 31. cikke (2) bekezdésének és az arányosság elvének a megsértése tekintettel arra, hogy a jelen ügyben nem tartották tiszteletben a Bizottság tárgyra vonatkozó iránymutatásában említett négy feltételt, és e négy feltételnek együttesen kell teljesülnie.


(1)  Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i 2015/1119/EU bizottsági végrehajtási határozat (az értesítés a C(2015) 4076. sz. dokumentummal történt; [HL L 182,p. 39]).

(2)  A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK rendelet (HL 141, 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 44. kötet, 243. o.).

(3)  A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1121/2009/EK rendelet, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. december 21-i 1368/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 341, 33. o.).

(4)  A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 316, 65. o.).

(5)  Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 171, 90. o.; helyesbítés: HL L 52., 17.).

(6)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209, 1. o.).


Top