Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1218(01)

A Bizottság határozatának összefoglalója ( 2014. július 23. ) a 139/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1) bekezdésének megsértésével megvalósított összefonódás miatti bírság kiszabásáról (Ügyszám: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárás szerint)) EGT-vonatkozású szöveg

OJ C 455, 18.12.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/5


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2014. július 23.)

a 139/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1) bekezdésének megsértésével megvalósított összefonódás miatti bírság kiszabásáról

(Ügyszám: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárás szerint))

(csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/C 455/05)

A Bizottság 2014. július 23-án a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet  (1) – és különösen annak 14. cikke (2) bekezdése értelmében – összefonódási ügyben hozott határozatot. A határozat teljes szövegének nyilvános változata az ügy hiteles nyelvén megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   BEVEZETÉS

(1)

A Marine Harvest ASA (a továbbiakban: Marine Harvest) az oslói és a New York-i értéktőzsdén jegyzett norvég tengeriélelmiszer-gyártó vállalat, amely lazacot és fehér laposhalat tenyészt, és különféle tengeri állatfajok széles körében kínál hozzáadott értéket képviselő termékeket.

(2)

A Morpol ASA (a továbbiakban: Morpol) norvég lazactenyésztő- és feldolgozó. Lazacot tenyészt, és széles körben kínál hozzáadott értéket képviselő lazactermékeket, így füstölt, marinált, friss és fagyasztott lazactermékeket.

(3)

A Marine Harvest 2012. december 14-én részvényvásárlási megállapodást kötött a Friendmall és Bazmonta vállalatokkal a Morpolon belüli 48,5 %-os tulajdonrészük értékesítése céljából. Korábban mindkét vállalat egy magánszemélynek, Jerzy Maleknek, a Morpol alapítójának és korábbi vezérigazgatójának irányítása alatt állt.

(4)

Az említett ügylet lezárására 2012. december 18-án került sor. Ez az irányításszerzés a továbbiakban: „a 2012. decemberi irányításszerzés”.

(5)

A Marine Harvest a norvég jogszabályok alapján 2013. január 15-én kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztett elő a Morpol fennmaradó tulajdonrésze tekintetében. Ez a nyilvános ajánlattétel sikeres volt.

(6)

2012. december 21-én, három nappal a 2012. decemberi irányításszerzés lezárása után a Marine Harvest az ügyre vonatkozóan első alkalommal lépett kapcsolatba a Bizottsággal, az ügyet intéző munkacsoport kijelölése iránti kérelem (Case Team Allocation Request) révén.

(7)

A Marine Harvest 2013. március 5-én benyújtotta az első CO-formanyomtatvány-tervezetet, amely származástól függetlenül a lazac tenyésztését, elsődleges és másodlagos feldolgozását felölelő teljes piacra fókuszált.

(8)

A Bizottság 2013. március és június között több információkérést küldött a Marine Harvestnek annak érdekében, hogy konkrét piaci információkat gyűjtsön az esetleges külön piacokról, ideértve a skót lazac tenyésztésének és elsődleges feldolgozásának piacát, valamint hozzájusson a Marine Harvest és a Morpol által, az ügylettel összefüggésben készített belső dokumentumokhoz. A CO-formanyomtatványt csupán 2013. július végére lehetett teljesnek tekinteni.

(9)

2013. augusztus 9-én az ügyletet hivatalosan bejelentették a Bizottságnak.

(10)

A Bizottság 2013. szeptember 30-án feltételes engedélyező határozatot fogadott el, amely a kötelezettségvállalások teljesítése esetén jóváhagyta az összefonódást.

(11)

A Bizottság határozatában arra a következtetésre jutott, hogy a 2012. decemberi irányításszerzés már ténylegesen biztosította a Marine Harvest számára a Morpol feletti kizárólagos irányítást, és előzetesen megállapította, hogy nem zárható ki a felfüggesztési és a bejelentési kötelezettség megsértése.

(12)

A Bizottság azt is előrebocsátotta, hogy külön eljárásban vizsgálhatja, hogy helyénvaló volna-e az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikkének (2) cikke szerinti szankció.

II.   A JOGSÉRTÉS

(13)

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében „(a) Bizottság határozattal az érintett vállalkozások 5. cikk szerinti teljes forgalmának 10 %-át meg nem haladó mértékű pénzbírságot szabhat ki a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyekre vagy az érintett vállalkozásokra, ha azok akár szándékosan, akár gondatlanságból:

a)

egy összefonódást, annak megvalósulását megelőzően a 4. cikkel vagy a 22. cikk (3) bekezdésével összhangban nem jelentenek be, kivéve, ha a 7. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint hozott határozattal erre felhatalmazták őket;

b)

az összefonódást a 7. cikk sérelmével valósítják meg”.

(14)

Tehát a jelen összefonódásnak a bejelentést és az engedélyezést megelőző végrehajtása az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség, valamint 7. cikkének (1) bekezdése szerinti felfüggesztési kötelezettség megsértésének minősül.

Az irányítás megszerzése

(15)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Morpol 48,5 %-os tulajdonrészének 2012. decemberi megszerzése kizárólagos irányítást biztosított a Marine Harvestnek a Morpol felett.

(16)

A Morpol rendes és rendkívüli közgyűlésein a Marine Harvest irányításszerzését megelőző három évben megvalósult részvételi arány, valamint a fennmaradó részvények jelentős szóródása alapján a Bizottság úgy véli, hogy Jerzy Malek valójában kizárólagos irányítást gyakorolt a Morpol felett, amikor értékesítette a Morpolon belüli tulajdonrészét a Marine Harvest számára.

(17)

A Morpol 48,5 %-os tulajdoni hányadának megszerzése révén a Marine Harvest ugyanolyan jogokat és lehetőségeket szerzett arra, hogy döntő befolyást gyakoroljon a Morpolra, mint amelyekkel korábban Jerzy Malek rendelkezett.

Korai végrehajtás

(18)

A Bizottság szerint az összefonódás a Friendmall és Bazmonta vállalatokkal kötött részvényvásárlási megállapodás 2012. december 18-i lezárásakor valósult meg.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (2) bekezdése alkalmazásának kizárásáról

(19)

A Bizottság szerint az ügylet esetében nem alkalmazható az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti mentesség. Ez a rendelkezés kizárólag arra vonatkozik, amikor az irányítás megszerzése különféle eladóktól, nyilvános ajánlattétel vagy egymást követő értékpapír-vásárlások útján történik, a jelen ügyben azonban az irányítás megszerzésére mindössze egyetlen eladótól, egy lépésben került sor.

(20)

Ezért a Bizottság a fentiekkel összhangban úgy véli, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó az ilyen típusú helyzetekre, amikor egy jelentős részvénycsomagot szereznek meg csupán egyetlen eladótól, továbbá a korábbi rendes és rendkívüli közgyűléseken leadott szavazatok alapján egyszerűen megállapítható, hogy ez a részvénycsomag ténylegesen kizárólagos irányítást biztosít a célvállalat felett.

III.   A BÍRSÁGOK KISZABÁSÁRA IRÁNYULÓ HATÁROZAT

(21)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az eljárási jogsértések esetében indokolt jelentős bírságot kiszabni az alábbi tények és tényállási elemek alapján.

A jogsértés jellege

(22)

A Bizottság szerint az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke (1) bekezdésének, valamint 7. cikke (1) bekezdésének bármely megsértése jellegénél fogva súlyos jogsértés, mivel az ilyen magatartása veszélyezteti az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatékonyságát.

A jogsértés súlyossága

(23)

A Marine Harvest magatartása legalább részben a hibás jogi tanácsadáson alapult. A vállalat olyan tanácsot kapott, amely szerint a Marine Harvest megszerezheti a Morpol részvényeit, azonban nem élhet a részesedéshez kapcsolódó szavazati joggal mindaddig, amíg a Bizottság jóvá nem hagyja az ügyletet. A Bizottság álláspontja szerint a hibás jogi tanácsadás azt jelzi, hogy a Marine Harvest jogsértése nem szándékos, hanem inkább gondatlan volt.

(24)

A Marine Harvest magatartása mindenesetre gondatlan volt, mivel i. a Marine Harvest európai nagyvállalat, amely komoly korábbi tapasztalatokkal rendelkezés az összefonódás-ellenőrzési eljárások terén, ii. a Marine Harvest nagyon késői szakaszban, vagyis az ügylet lezárásának napján kapott jogi tanácsot, iii. az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (2) bekezdésének értelmezésére vonatkozó precedens (Yara/Kemira Growhow) alapján a Marine Harvestnek azt a következtetést kellett volna levonnia, hogy magatartása minden valószínűség szerint nem tartozik az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti kivétel alá, továbbá iv. a Marine Harvestet nemzeti szinten már korábban megbírságolták korai végrehajtás miatt, a Fjord Seafood feletti irányítás megszerzésével összefüggésben.

(25)

A Bizottság ezenfelül megállapítja, hogy – az ügy érdemét nézve – a Marine Harvest Morpol feletti irányításszerzése komoly kétségeket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a belső piaccal. A Bizottság ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a végrehajtott összefonódás a jogsértés teljes időtartama alatt kedvezőtlen hatást gyakorolhatott a versenyre a skót lazac lehetséges piacán. Mivel különösen fontos, hogy az esetlegesen problémás ügyleteket ne hajtsák végre azok vizsgálatát megelőzően, az összefonódás által okozott lehetséges kár megléte valószínűleg még súlyosabbá teszi a jogsértést.

A jogsértés időtartama

(26)

A 4. cikk (1) cikkének megsértése egyetlen időpontban megvalósuló jogsértés, amelynek nincs konkrét időtartama.

(27)

Ami a 7. cikk (1) bekezdése megsértésének időtartamát illeti, a Bizottság szerint a bejelentést megelőző időszakot bele kell foglalni az összefonódás-ellenőrzési rendelet 7. cikke (1) bekezdése megsértésének időtartamába annak fényében, hogy az ügylet engedélyezés előtti végrehajtása milyen potenciális kárt okozott, továbbá hogy a Marine Harvestnek a bejelentést megelőző szakaszban tanúsított magatartása nem volt eléggé készséges ahhoz, hogy indokolja a bejelentést megelőző szakasznak a jogsértés teljes időtartamából való kizárását. Így a 7. cikk (1) bekezdését érintő, Marine Harvest általi jogsértés időtartama kilenc hónap és tizenkét nap.

Enyhítő és súlyosbító körülmények

(28)

A Bizottság szerint a bírság meghatározásakor figyelembe kell venni egyes enyhítő körülményeket. Először is a Marine Harvest nem gyakorolta a Marpolon belüli szavazati jogait, miután megszerezte a vállalat feletti irányítást. Másrészt a Marine Harvest – az ügyet intéző munkacsoport kijelölése iránti kérelem (Case Team Allocation Request) útján – röviddel a 2012. decemberi irányításszerzés lezárását követően tájékoztatta a Bizottságot.

(29)

Az ügyben nincsenek figyelembe veendő súlyosbító körülmények.

IV.   ÉRTÉKELÉS

(30)

A Bizottság megállapította, hogy a Marine Harvest gondatlanul megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését. Enyhítő körülményt jelent, hogy a Marine Harvest nem élt szavazati jogaival a Morpol részvényesi közgyűlésein, valamint hogy elhatárolták a Morpol tevékenységeit, és a Marine Harvest hajlandó volt arra, hogy gyorsan tájékoztassa a Bizottságot a Morpol feletti irányításszerzésről. Végezetül megállapítható, hogy nincsenek súlyosbító körülmények ebben az ügyben.

(31)

A bírság kiszabásakor a Bizottság figyelembe veszi annak szükségességét, hogy a bírságok kellően visszatartó hatásúak legyenek. A Marine Harvesthez hasonló méretű vállalkozások esetében a büntetés összegének jelentősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartó hatást fejtsen ki. Ez még inkább igaz abban az esetben, ha az engedélyezés előtt végrehajtott ügylet komoly kétségeket vetett fel a belső piaccal való összeegyeztethetősége tekintetében.

(32)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. cikkének (2) bekezdése alapján az alábbi bírságokat szabja ki: az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt 10 000 000 EUR-t, valamint 7. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt 10 000 000 EUR-t.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


Top