Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1217(01)

Összefoglaló a 2013. november 27-i , az EUMSZ 101. cikkével összefüggő eljáráshoz kapcsolódó bizottsági határozatról (AT.39633 – Garnélarákok ügy) (az értesítés a C(2013) 8286. számú dokumentummal történt)

OJ C 453, 17.12.2014, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 453/16


Összefoglaló

a 2013. november 27-i, az EUMSZ 101. cikkével összefüggő eljáráshoz kapcsolódó

bizottsági határozatról

(AT.39633 – Garnélarákok ügy)

(az értesítés a C(2013) 8286. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland és a német nyelvű szöveg hiteles)

(2014/C 453/08)

A Bizottság 2013. november 27-én az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkével összefüggő eljáráshoz kapcsolódó határozatot fogadott el. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezéseinek megfelelően a Bizottság ezúton teszi közzé a felek nevét, a határozat fő tartalmát, ideértve a kiszabott szankciókat, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat szövegének betekinthető változata megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az alábbi címen: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

BEVEZETÉS

(1)

A határozat bírságokat szab ki északi tengeri garnélarákokkal kereskedő négy vállalkozásra (Heiploeg, Klaas Puul és Kok Seafood (Hollandia) és Stührk (Németország)) az EUMSZ 101. cikkének megsértése miatt.

(2)

A Heiploeg és a Klaas Puul 2000 júniusa és 2009 januárja között árrögzítésre és az északi tengeri garnélarákok eladási volumeneinek felosztására irányuló megállapodásban vett részt az EU-ban, különösen Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában. A Kok Seafood legkésőbb 2005 februárjától vett részt a kartellben, a Stührk vállalkozás árrögzítésben vett részt Németországban 2003 márciusa és 2007 novembere között.

AZ ELJÁRÁS

(3)

Az ügyet a Klaas Puul mentességi kérelme alapján indították. A Bizottság további bizonyítékokat szerzett a 2009 márciusában Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Dániában lefolytatott vizsgálatok során. A Bizottság több esetben is kért információt a versenyellenes magatartásokban résztvevő valamennyi vállalkozástól.

(4)

A Bizottság 2012. július 12-én kifogásközlést adott ki. Ezt követően valamennyi érintett vállalkozás lehetőséget kapott az iratbetekintésre és arra, hogy írásban, valamint a 2013. február 7-én megtartott szóbeli meghallgatáson védekezzen a Bizottság előzetes álláspontjával szemben.

(5)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. november 14-én és 2013. november 25-én kedvező véleményt adott, a meghallgatási tisztviselő 2013. november 25-én közzétette zárójelentését, a Bizottság pedig 2013. november 27-én elfogadta a határozatot.

A JOGSÉRTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

(6)

A határozat az EUMSZ 101. cikkének egységes és folytatólagos megsértésére vonatkozik. A jogsértés a következőkből állt: árrögzítés, piacfelosztás és érzékeny információk cseréje az északi tengeri garnélarákokkal kereskedő vállalkozások között.

(7)

A megállapodások és az összehangolt magatartások egy átfogó rendszer részét képezték, mely meghatározta a résztvevők fellépését a piacon, és korlátozta azok egyéni üzleti magatartását abból a célból, hogy azonos versenyellenes célt és egyetlen gazdasági célt kövessenek, nevezetesen azt, hogy közösen befolyásolják az északi tengeri garnélarákok árszintjét, hogy korlátozzák a versenyt, és hogy stabilizálják a piacot.

(8)

Valamennyi résztvevő célja az volt, hogy az ügyfeleknek adott árajánlatok összehangolásával növeljék, vagy legalábbis stabilizálják az északi tengeri garnélarákok downstream eladási árait. Ennek biztosítása érdekében referenciaértéken alapuló árrögzítést alkalmaztak, szükség esetén további összejátszással, akár beszerzési árakra, piacfelosztásra és ügyfelek elosztására, valamint a potenciális versenytársakra irányuló tevékenységekre vonatkozóan. Ezek a további megállapodások még inkább korlátozták vagy csökkentették a versenyt az északi tengeri garnélarákokkal való kereskedelemben.

(9)

A versenyellenes megállapodásokra Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Franciaországban és Dániában került sor, de azok az Unió egészében érintették az északi tengeri garnélarákokkal való kereskedelmet, mivel azok az ár és a kereskedelmi stratégia tekintetében összekapcsolódtak.

(10)

Az ebben a határozatban ismertetett kartellt kétoldalú kapcsolatokon keresztül működtették. Ezekben az informális kapcsolatokban minden üzleti kérdést megvitattak, ideértve az eladási árak szintjét, a halászoknak fizetett árakat, a versenyt és az ügyfeleket.

(11)

A maga módján a határozatban szereplő négy vállalkozás mindegyike hozzájárult a verseny stabil piacon történő, összehangolt árszint melletti korlátozásához. A Heiploeg és a Klaas Puul a kartell minden vonatkozásában szoros kapcsolatban áll egymással, különböző szinteken és különböző országokban. A Stührk árakra vonatkozó információkat cserélt a Heiploeg vállalkozással, és ezeket az információkat felhasználta saját üzleti döntéseiben, legalább Németországban. A Kok Seafood szerepe elsősorban arra korlátozódott, hogy a Heiploeg vállalkozással kötött garnélarák-szállítási szerződésben elfogadta a Heiploeg kartellárát, illetve a szerződés rejtett záradékában vállalta, hogy nem jelenik meg a piacon életképes versenytársként.

(12)

A jogsértő magatartás legalább 2000. június 21. és 2009. január 13. között fennállt, az egyes címzettek tekintetében egyéni részvételi időt állapítottak meg.

(13)

Mindegyik címzett a kartell-megállapodásokban való saját részvételének megfelelően felel, tehát vagy közvetlen résztvevőként, vagy pedig anyavállalat esetében azért, mert a jogsértés időszakában az anyavállalat döntő befolyást gyakorolt a leányvállalat magatartására, és ezért a leányvállalat magatartása az anyavállalatnak tudható be.

(14)

A határozat címzettjei a következő vállalkozások és a határozat a következő időtartamokra vonatkozik: Heiploeg BV, Goldfish BV és Heiploeg Beheer BV (2000.6.21.–2009.1.13.), Heiploeg Holding BV (2006.2.3.–2009.1.13.); Klaas Puul BV, Klaas Puul Beheer BV és Klaas Puul Holding BV (2000.6.21.–2009.1.13.); Stührk Delikatessen Import GmbH & Co KG (2003.3.14.–2007.11.5.); L. Kok International Seafood BV és Holding L.J.M. Kok BV (2005.2.11.–2009.1.13.).

JOGORVOSLAT

(15)

A bírság meghatározásához a határozat a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatást, valamint a 2006. évi engedékenységi közlemény rendelkezéseit alkalmazta.

(16)

Az alapösszeget a vállalkozások azon átlagos forgalmának 15–30 %-a között határozták meg, melyet az északi tengeri garnélarákokkal való kereskedelemben realizáltak a jogsértés egyedi időszaka által lefedett pénzügyi években az érintett földrajzi területen. Ez a földrajzi terület a Heiploeg, Klaas Puul és a Kok Seafood esetében az Európai Unió, és a Stührk esetében Németország. A Bizottság figyelembe vette a jogsértés nagyon súlyos jellegét és a kartellben résztvevők nagy együttes piaci részesedését.

(17)

A Bizottság az alapösszeget megszorozta a jogsértésben való részvétel éveinek számával; az egyes vállalkozások jogsértésben való részvételének időtartamát egyénileg, teljes mértékben vette figyelembe.

(18)

Az így kapott összeghez hozzáadta a vállalkozások forgalmának 15–25 %-át, hogy elrettentse a vállalkozásokat attól, hogy horizontális árrögzítési és piacfelosztási megállapodásokat kössenek.

(19)

A bírságok csökkentéséhez figyelembe vett enyhítő körülmények a következők voltak: a Stührk és a Kok Seafood alapvetően korlátozott részvétele, valamint a Stührk engedékenységen kívüli együttműködése a Bizottság vizsgálatában. A Bizottság a bírságokat a bírságokról szóló iránymutatás 37. pontja alapján is csökkentette, hogy figyelembe vegye az ügy azon jellegzetességét, hogy az érintett összes vállalkozás eltérő, de nagymértékben északi tengeri garnélarákokkal kereskedett.

(20)

Ahol az szükséges volt, a Bizottság a jogszerű maximumra, vagyis a vállalkozás határozat elfogadása előtti pénzügyi évben realizált világszintű forgalmának 10 %-ára csökkentette a bírság összegét.

(21)

A 2006. évi engedékenységi közlemény alkalmazásában a Klaas Puul mentességet kapott a bírságok alól.

(22)

Az egyik vállalkozás jelezte, hogy nem tudja kifizetni a bírságot. A bírságokról szóló 2006. évi iránymutatás 35. pontja alapján a Bizottság megvizsgálta, majd elutasította ezt az állítást.

KISZABOTT BÍRSÁGOK

Heiploeg BV, Goldfish BV és Heiploeg Beheer BV, egyetemleges felelősség

14 262 000 EUR

Heiploeg BV, Goldfish BV, Heiploeg Beheer BV, Heiploeg Holding BV, egyetemleges felelősség

12 820 000 EUR

Klaas Puul BV, Klaas Puul Beheer BV, Klaas Puul Holding BV, egyetemleges felelősség

0 EUR

Stührk Delikatessen Import GmbH & Co KG

1 132 000 EUR

L. Kok International Seafood BV és Holding L.J.M. Kok BV, egyetemleges felelősség

502 000 EUR


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


Top