Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0399

C-399/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grüne Liga Sachsen e. V. és társai kontra Freistaat Sachsen

OJ C 448, 15.12.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/2


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grüne Liga Sachsen e. V. és társai kontra Freistaat Sachsen

(C-399/14. sz. ügy)

(2014/C 448/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperesek: Grüne Liga Sachsen e. V. és társai

Alperes: Freistaat Sachsen

Perbe hívott: Landeshauptstadt Dresden

Az eljárásban részt vesz: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (1) (a továbbiakban: élőhelyirányelv) 6. cikkének (2) bekezdését, hogy egy természeti területnek a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékébe történő felvétele előtt engedélyezett, nem közvetlenül a természeti terület kezelését szolgáló hídépítési programot annak megvalósítása előtt meg kell vizsgálni hatásait illetően, ha a természeti területet az engedély megadása után, de a kivitelezés megkezdése előtt vették fel a jegyzékbe, és az engedély megadása előtt csak veszélyértékelésre/előzetes vizsgálatra került sor?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Már akkor is be kell-e tartania a nemzeti hatóságnak az utólagos vizsgálat során az élőhelyirányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének előírásait, ha az engedély megadását megelőző veszélyértékelés/előzetes vizsgálat során ezen előírásokat óvatosságból alapul kívánta venni?

3)

Ha az első kérdésre adandó válasz igenlő és a második kérdésre adandó válasz nemleges:

Milyen követelményeket kell támasztani az élőhelyirányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján egy programra adott engedély utólagos vizsgálatával szemben, és mely időpontra kell vonatkoznia a vizsgálatnak?

4)

Az olyan kiegészítő eljárás keretében, amely az élőhelyirányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti utólagos vizsgálat vagy az élőhelyirányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti hatásvizsgálat megállapított hibájának a vizsgálati követelmények megfelelő módosításai útján történő orvoslását szolgálja, figyelembe kell-e venni azt, hogy az építmény azért volt felépíthető és üzembe helyezhető, mert az építési tervet jóváhagyó határozat azonnal végrehajtható volt, és egy ideiglenes intézkedés iránti eljárás megtámadhatatlanság miatt eredménytelen maradt? Így van-e ez mindenesetre egy utólag szükséges, az élőhelyirányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerinti határozat keretében történő alternatívavizsgálat esetében?


(1)  HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.


Top