Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1009(02)

Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az 1058/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al-Zahrani, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi, Anders Cameroon Ostensvig Dale, Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain, Seifallah Ben Hassine, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu’aymi, ‘Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi, Anas Hasan Khattab, Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi, ‘Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, Emilie Konig, Kevin Guiavarch, Oumar Diaby, az Ansar Al-Shari’a in Tunisia (ASS-T) és az Abdallah Azzam Brigades (AAB) számára

OJ C 356, 9.10.2014, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 356/63


Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az 1058/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al-Zahrani, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi, Anders Cameroon Ostensvig Dale, Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain, Seifallah Ben Hassine, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu’aymi, ‘Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi, Anas Hasan Khattab, Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi, ‘Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, Emilie Konig, Kevin Guiavarch, Oumar Diaby, az Ansar Al-Shari’a in Tunisia (ASS-T) és az Abdallah Azzam Brigades (AAB) számára

2014/C 356/12

1.

A 2002/402/KKBP közös álláspont (1) felkéri az Uniót, hogy az 1267(1999) és az 1333(2000) BTH alapján összeállított, és az 1267(1999) BTH-val létrehozott ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált jegyzékben említetteknek megfelelően fagyassza be az al-Kaida szervezet tagjai, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ-bizottság által összeállított jegyzék az alábbiakra terjed ki:

az al-Kaida,

az al-Kaidával összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok, valamint

az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.

Az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet „összeköttetésben áll” az al-Kaidával:

a)

az al-Kaida vagy az azzal összeköttetésben álló bármely sejt, fiókszervezet vagy frakció által, azzal együttműködve, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;

b)

fegyver és kapcsolódó felszerelés biztosítása, eladása vagy szállítása bármelyikük számára;

c)

bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; vagy

d)

egyéb támogatás nyújtása bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

2.

Az ENSZ Biztonsági Tanács 2014. szeptember 23-án úgy határozott, hogy az al-Kaida szankcióbizottság jegyzékébe felveszi Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al-Zahrani, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi, Anders Cameroon Ostensvig Dale, Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain, Seifallah Ben Hassine, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu’aymi, ‘Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi, Anas Hasan Khattab, Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi, ‘Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, Emilie Konig, Kevin Guiavarch, Oumar Diaby, az Ansar Al-Shari’a in Tunisia (ASS-T) és az Abdallah Azzam Brigades (AAB) nevét.

Az érintett személyek és szervezetek bármikor – igazoló dokumentumokkal kiegészített – kérelmet terjeszthetnek az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őket az ENSZ fent említett jegyzékébe felvevő döntését. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel: +1 2129632671

Fax: +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

További információk az alábbi internetcímen találhatók: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

A 2. pontban említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletét módosító 1058/2014/EU rendeletet (3). A 881/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás kiegészíti a rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő jegyzéket Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al-Zahrani, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi, Anders Cameroon Ostensvig Dale, Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain, Seifallah Ben Hassine, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu’aymi, ‘Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi, Anas Hasan Khattab, Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi, ‘Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, Emilie Konig, Kevin Guiavarch, Oumar Diaby, az Ansar Al-Shari’a in Tunisia (ASS-T) és az Abdallah Azzam Brigades (AAB) nevével.

A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett személyekre és szervezetekre:

1.

az érintett személyek és szervezetek tulajdonát képező, illetve birtokában lévő vagy általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá azok részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. és 2a. cikk); valamint

2.

az érintett személyek és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlásának, eladásának, nyújtásának vagy szállításának tilalma (3. cikk).

4.

A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amennyiben a jegyzékbe felvettek észrevételeket nyújtanak be a jegyzékbe vétel okaira vonatkozóan. Az I. mellékletbe az 1058/2014/EU rendelet alapján felvett személyek és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz a jegyzékbe vételük okaira vonatkozóan. Ezt a kérelmet a következő címre kell elküldeni:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően eljárást indíthatnak az 1058/2014/EU rendelet ellen az Európai Unió Bíróságánál.

6.

A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az említett rendelet 2a. cikkével összhangban kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam/tagállamok 881/2002/EK rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy meghatározott kifizetések teljesítése érdekében.


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

(2)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3)  HL L 293., 2014.10.9., 12. o.


Top