Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0124

C-124/14. sz. ügy: 2014. március 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

OJ C 175, 10.6.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/22


2014. március 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-124/14. sz. ügy)

2014/C 175/27

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Cattabriga és M. van Beek meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság, mivel a Servizio sanitario nazionale „vezetői” személyzetét (vagyis az orvosokat) kizárta a legfeljebb 48 órás heti átlagos munkaidőhöz való jog alól, továbbá ugyanezen szolgálat teljes személyzetét a 11 összefüggő órából álló napi pihenőidőhöz való jog alól, anélkül, hogy számukra egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosított volna, nem teljesítette a 2003/88/EK irányelv (1) 3. cikkéből, 6. cikkéből és 17. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/88/EK irányelv 3. és 6. cikke előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést egyrészt annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 24 órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő illessen meg, másrészt hogy hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát. Az e rendelkezésektől való eltérések, noha nincsenek teljesen kizárva, pontos feltételekhez vannak kötve.

A 2003/88 irányelv végrehajtása során az olasz jogalkotó megsértette e rendelkezéseket azzal, hogy kizárta a Servizio sanitario nazionale valamennyi orvosvezetőjét a munkaidő átlagos maximális időtartamára vonatkozó rendelkezések alkalmazási köréből, illetve ugyanezen szolgálat teljes egészségügyi személyzetét a napi pihenőidőre vonatkozó szabályok köréből.

A Bizottság megjegyzi különösen, hogy először is Olaszországban a Servizio sanitario nazionaléra vonatkozó jogszabályok és kollektív megállapodások értelmében az e szolgálatnál alkalmazott valamennyi orvos „vezetőnek” minősül, anélkül, hogy szükségszerűen vezetői jogkörökkel vagy a saját munkaidejére vonatkozó autonómiával rendelkezne. Másodszor, az olasz hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy a Servizio sanitario nazionale egészségügyi személyzete számára, noha ki van zárva a 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő alól, közvetlenül a munkaidő végeztével megfelelő, egyenértékű összefüggő kompenzáló pihenőidőt biztosítanának.


(1)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv (HL L 299, 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.


Top