Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Pályázati felhívás – Az Európai Unió vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/27


Pályázati felhívás – Az Európai Unió vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

2014/C 113/07

1.   Célkitűzések és leírás

A Bizottság (ECFIN 2014 001/A4 hivatkozási számmal) pályázati felhívást tesz közzé a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált EU-program keretében megvalósuló felmérések elvégzésére a 28 uniós tagállamban, valamint a tagjelölt országokban: Izlandon, Montenegróban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és Törökországban.

A program célja információgyűjtés az uniós tagállamok és a tagjelölt országok gazdasági helyzetéről gazdasági ciklusaiknak a GMU (gazdasági és monetáris unió) igazgatási céljaiból történő összehasonlíthatósága érdekében. Mindez a GMU gazdasági felügyeleti folyamatai és általános gazdaságpolitikai célok szempontjából is létfontosságú eszközzé vált.

A felmérések a feldolgozóipari (ipari és beruházási felmérések), az építési, kiskereskedelmi és szolgáltatási ágazat vezetőit, valamint a fogyasztókat veszik célba. A Bizottság arra törekszik, hogy olyan testületekkel kössön megállapodást, amelyek kellő felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy egyet vagy többet elvégezzenek az alábbi felmérések közül:

ipari felmérés,

beruházási felmérés,

építőipari felmérés,

kiskereskedelmi felmérés,

szolgáltatások felmérése,

fogyasztói felmérés,

eseti felmérések aktuális gazdasági kérdésekről. Ezek az eseti felmérések jellegüknél fogva alkalomszerűbbek, és a havi felméréseken felül, a havi felmérések során használt bevett minták alkalmazásával kerül rájuk sor, az egyes gazdaságpolitikai kérdésekre vonatkozó információk megszerzése érdekében.

E célból a felek maximum hat évre szóló partnerségi keretmegállapodást fognak kötni. E partnerségi keretmegállapodás keretében a felek hat egyedi, éves támogatási megállapodást köthetnek.

A Bizottság e tevékenység végrehajtásáért és irányításáért felelős szervezeti egysége a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (ECFIN).

2.   Pályázók köre

A pályázati felhívásra kizárólag a következő országokban letelepedett jogi személyek nyújthatnak be pályázatot:

az EU tagállamai,

tagjelölt országok, és

az EFTA és az EGT országai.

3.   Költségvetés és a projekt futamideje

Az összes felmérés vonatkozásában rendelkezésre álló teljes költségvetés 5 620 000 EUR-t (ötmillió-hatszázhúszezer eurót) tesz ki. Az uniós támogatás az egyes felmérések elszámolható költségeinek legfeljebb 50 %-os társfinanszírozási arányát érheti el. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló összes pénzeszközt.

A kedvezményezettek kiválasztása legfeljebb hatéves időszakra történik. Ennek megfelelően hat egyedi, éves támogatási megállapodás köthető. Az első évi tevékenység a 2015. május 1. és 2016. április 30. közötti időszakot öleli fel.

4.   A pályázatok benyújtási határideje

A pályázatokat legkésőbb a következő benyújtási határidőig kell elküldeni: 2014. június 18.

Postai úton:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Futárszolgálattal vagy személyes kézbesítéssel:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Kiegészítő információk

A pályázati felhívás részletes előírásai, valamint a pályázati űrlap és mellékletei az europa.eu honlapon találhatók az alább címen:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati felhívás részletes előírásaiban meghatározott formai követelményeknek. A pályázatokat az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén írásban, a pályázati űrlap és adott esetben más előírt űrlapok használatával kell benyújtani. Az értékelési folyamat megkönnyítése érdekében mindazonáltal arra bíztatjuk a pályázókat, hogy pályázatukat lehetőleg angol nyelven nyújtsák be. Adott esetben a pályázó különálló lapokon benyújthatja az általa szükségesnek ítélt további információkat.

A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elve alapján történik. A pályázatok mindegyikét értékelő bizottság fogja értékelni a fent említett előírásokban foglalt támogathatósági, kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján.


Top