Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0415(02)

Értesítés azon személyek számára, akikre az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a 2014/216/KKBP tanácsi határozattal végrehajtott 2014/119/KKBP tanácsi határozat, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a(z) 381/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet szerinti korlátozó intézkedések vonatkoznak

15.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/25


Értesítés azon személyek számára, akikre az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a 2014/216/KKBP tanácsi határozattal végrehajtott 2014/119/KKBP tanácsi határozat, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a(z) 381/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet szerinti korlátozó intézkedések vonatkoznak

2014/C 113/05

Az alábbi információt hozzuk azon személyek tudomására, akik az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a 2014/216/KKBP tanácsi határozattal (1) végrehajtott 2014/119/KKBP tanácsi határozat (2) mellékletében és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a(z) 381/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet (4) I. mellékletében szerepelnek:

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeket fel kell venni az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozatban és 208/2014/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy kérvényezhetik a megfelelő tagállam(ok)nak a 208/2014/EU tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 4. cikkével).

Az érintett személyek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 111., 2014.4.15.

(2)  HL L 66., 2014.3.6., 26. o.

(3)  HL L 111., 2014.4.15., 33. o.

(4)  HL L 66., 2014.3.6., 1. o.


Top