Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0327(02)

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

OJ C 88, 27.3.2014, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 88/25


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 88/18

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi (1) rendelet 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem elleni felszólalásra.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról  (2)

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM A 9. CIKK ALAPJÁN

„SALAME PIACENTINO”

EK-sz.: IT-PDO-0117-01104-08.04.2013

OFJ ( ) OEM ( X )

1.   A termékleírás módosítással érintett szakaszcímei

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Nemzeti előírások

Egyéb (részletezze)

2.   A módosítás típusa

Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentum, sem az összefoglaló nem került közzétételre

A termékleírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását (az 510/2006 EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)

A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti átmeneti módosítása (510/2006/EK rendelet 9. cikk (4) bekezdés)

3.   Módosítás(ok)

A termék leírása

Az összefoglaló lapról (Leírás 4.2. pont) törlésre kerül az a mondat, amely a „Salame Piacentino” előállításához friss sertéscomb felhasználását írja elő. A módosítás a HL C 2010.5.11-i 122/17 számban közzétett összefoglaló lap és a termékleírás közötti eltérést hivatott helyrehozni. Valójában a „Salame Piacentino” termékleírásának 3. pontjában ismertetett, a termék alapanyagára vonatkozó követelmények között mindig az olasz zsírsertés különböző részei szerepeltek, és nem az összefoglaló lapból kikövetkeztethető sertéscomb.

Az előállítás módja

A nitritfelhasználás törvényben meghatározott mennyiségének betartása mellett történő bevezetése a nitrátokkal együtt jobb hatékonyságot biztosít a kórokozókkal és az oxidáció jelenségével szemben a „Salame Piacentino” OEM előállítási műveletei során.

A sózáshoz használt fűszerkeverék összetevői között bevezetésre kerül a szerecsendió, a hagyományos előállítási recept szerinti alternatíva visszaállítása érdekében.

Az erjesztőbaktériumok alkalmazását engedélyező módosítás célja annak biztosítása, hogy az erjedési folyamat időben meginduljon, ami manapság, tekintettel az érvényben lévő higiéniai követelményekre, az előállító helyiségekben és a gépekben mind kisebb mennyiségben előforduló baktériumflóra miatt egyre nehézkesebb.

A „Salame Piacentino” OEM hagyományos előállítási módjának folyamatos betartása érdekében meghatározásra kerül a „Salame Piacentino” felső mérethatára. A hagyományos „Salame Piacentino” kis méretű. Célszerűnek látszik tehát kifejezetten a szalámi felső mérethatárára vonatkozó megszorítás bevezetése oly módon, hogy a termékleírásban előírt érlelési idő optimális legyen az említett hagyományos mérethez képest, ami lehetővé teszi a termék homogén és ideális érlelését. Ezenkívül a termék legnagyobb méretének meghatározásával biztosítható, hogy a szeletelésre szánt termék legnagyobb súlyának 2 kg-ra történő emelése semmiképp ne módosítsa a termék minőségi jellemzőit, valamint az is, hogy a szeletelésre szánt szalámiszeletek megjelenése és egyenletes érlelése megegyezzen az egészben forgalmazott termékével.

A szeletelésre szánt termékhez rugalmas zsinegből készült hálót kell használni. Ez a zsineg megkönnyíti a szeletelés műveletét, mert a szeletelést megelőzően könnyebben eltávolítható a termékről.

Az érlelőhelyiségek nedvességtartalmára vonatkozólag bevezetésre kerülő + 10 % tűréshatár az OEM termék minőségének javítását segíti elő. Napjainkban jellemző az egyre érettebb, a termékleírásban szereplő minimális időn túl érlelt termékek iránti kereslet. Ezekben az esetekben megállapítást nyert, hogy a nem megfelelő nedvességtartalmú helyiségben történő hosszabb érlelés során a termékbe levegő szivároghat, és ott oxidációt idézhet elő. A fenti okoknál fogva célszerűnek bizonyul rugalmasabban kezelni az érlelőhelyiség nedvességtartalmára vonatkozó paramétereket.

Bizonyos, a selejtképződéshez, illetve a kis méretű termék szeletelésekor elérhető alacsony kihozatalhoz kapcsolódó problémák kiküszöbölése érdekében szükségesnek bizonyul a szeletelésre szánt termék legnagyobb engedélyezett súlyának megemelése.

A termék minimális hamutartalmának 4 %-ról 1,5 %-ra történő csökkentése az élelmiszerek sótartalmának folyamatos csökkentésére irányuló tendencia figyelembe vételével engedélyezett minimális sótartalomnak megfelelően történik, amivel a hamutartalom szoros összefüggésben áll.

A késztermék pH-értékének 5,4-ről 5,2-re történő csökkentése az erjesztőbaktériumoknak a fentiekben ismertetett módosítás értelmében engedélyezett használatának felel meg. A pH-érték minimális, 0,2-es módosítása nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségi és organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságait.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról  (3)

„SALAME PIACENTINO”

EK-sz.: IT-PDO-0117-01104-08.04.2013

OFJ ( ) OEM ( X )

1.   Elnevezés

„Salame Piacentino”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.2. osztály –

Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Salame Piacentino” sós, természetesen érlelt, sertésbélbe töltött, nyersen fogyasztandó terméket jelöl. A „Salame Piacentino” előállítása sovány sertéshús felhasználásával történik, 10–30 % sertészsír hozzáadásával. A késztermék henger alakú, a szeletek színe élénkvörös, halványrózsaszín zsírszemcsékkel pöttyözött, jellegzetes, rendkívül intenzív, inkább édes aromájú, a felvágottak jellegzetes illatával.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

A „Salame Piacentino” termék Emilia Romagna és Lombardia tartományokban született, nevelt és levágott sertésekből készül. A „Salame Piacentino” az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti kivétel hatálya alá esik.

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

A takarmány adagolására és összetételére vonatkozó részletes előírásokat be kell tartani. A sertések takarmányozása két szakaszból áll, többségében a 3.3. pontban meghatározott földrajzi makroterületről származó gabonafélék alkotják. A sertések átlag napi fejadagja nagyrészt kukoricakásából áll, ezenkívül tartalmaz árpát, korpát, szóját és ásványi anyagokat. A sajtkészítés melléktermékei (savó, alvadék, író) többségében a meghatározott földrajzi területen található sajtüzemekből származnak.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Salame Piacentino” előállításának valamennyi műveletét, a sózást, gyúrást, töltést, szárítást és érlelést a 4. pontban meghatározott területen kell végezni.

3.6.   A szeletelésre, az aprításra, a csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolás, szeletelés és darabolás művelete kizárólag a 4. pontban feltüntetett feldolgozási területen, a kijelölt ellenőrző szerv felügyelete alatt végezhető. A termék eredeti fő sajátosságainak megőrzése érdekében a csomagolás, szeletelés és darabolás műveleteit csak kifejezetten jó termékismerettel rendelkező szakemberek végezhetik az előállítási területen. A szeletelt vagy darabolt, be nem töltött termék ismeretlen környezeti feltételek között, levegővel történő érintkezése esetén előfordulhat, hogy oxidálódik, következésképp a szeletek vagy a vágott felületek megbarnulnak, amitől a sovány rész elveszíti jellegzetes élénkvörös színét, a zsíros rész megavasodik, és ez a termék jellegzetes aromájának megváltozásához vezet.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A fogyasztásra bocsátott terméken fel kell tüntetni a „Salame Piacentino” jelzést.

A „Salame Piacentino” eredetmegjelölést jól olvashatóan, letörölhetetlen betűkkel, a címkén megjelenő összes többi felirattól jól megkülönböztethető módon kell feltüntetni, közvetlenül utána a „Denominazione di Origine Protetta” (Oltalom alatt álló eredetmegjelölés) feliratnak kell szerepelnie.

Tilos bárminemű, nem kifejezetten előírt minősítés használata.

Mindazonáltal megengedett olyan – nevekre, társasági formákra vagy magántulajdonban lévő márkajelzésekre – utaló jelölések használata, amelyeknek nincs dicsérő vagy a fogyasztókat megtévesztő jelentése, valamint a sertéstelep nevének feltüntetése, ahonnan a termék származik.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Salame Piacentino” előállítási területe a különleges klimatikus körülmények miatt Piacenza megye teljes területéből a tengerszint feletti 900 méternél alacsonyabban fekvő vidékeket foglalja magában.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A „Salame Piacentino” előállítása a római korig nyúlik vissza, mindmáig fennmaradt, és Piacenza megye területére koncentrálódik.

A „Salame Piacentino” előállítási területének jelentősége egy olyan vidéki kultúra kialakulására vezethető vissza, amely egész Padániára – a termék nyersanyagának származási területére (Emilia Romagna és Lombardia) – jellemző. Az alapanyag származási helyén a zootechnika fejlődése a széleskörű gabonatermesztéshez, valamint a különösen szakosodott sajtüzemek feldolgozó rendszereihez kötődik, mindezek meghatározták a helyi sertéstenyésztéshez kapcsolódó gyártást.

Piacenza megyében a helyi gyártók a húsrészek kiválasztásában, valamint a sovány és zsíros részek feldolgozásában sajátos készségekre tettek szert, ami máig fennmaradt. Ezenkívül a hűvös és vízben gazdag völgyek és az erdős növényzettel borított dombok jó hatással vannak az érlelőhelyiségek körülményeire.

5.2.   A termék sajátosságai

A „Salame Piacentino” az érlelés során kialakuló édes és intenzív aromájával tűnik ki. A szelet sovány részének színe élénkvörös, fehér zsírszemcsékkel pöttyözött. A „Salame Piacentino” előállításához felhasznált nyersanyag az olasz zsírsertésre jellemző tulajdonságokkal rendelkező sertések különböző, megfelelően tisztított és válogatott részeiből származik.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

A „Salame Piacentino” jellegzetes tulajdonságait a környezeti feltételek, továbbá természeti és emberi tényezők határozzák meg. Nevezetesen, a nyersanyag jellemzői szoros összefüggésben állnak a körülhatárolt ellátási területtel, amelyen belül a „Salame Piacentino” előállításához használt húsrészek minősége szempontjából meghatározó olasz zsírsertés tenyésztési technikái kialakultak.

Ezenkívül a „Salame Piacentino” Piacenza megye területére behatárolható előállítása a helyi gyártókhoz kötődik, akik az idők során a sovány húsrészek kiválasztásában és azok zsíros részekkel és fűszerekkel történő összekeverésében sajátos készségekre tettek szert. A gyártóknak a hús feldolgozása és darálása terén szerzett szaktudása, illetve a „Salame Piacentino” egyes érlelési szakaszainak irányításában való jártassága további bizonyíték a „Salame Piacentino” termék és előállítási területe közötti kapcsolatra.

A környezeti tényezők szoros összefüggésben állnak az előállítási terület jellemzőivel: különösen a késztermék jellemzőire meghatározó hatással bíró éghajlat, amely fontos szerepet kap a termék érlelési szakaszainak eredményes kimenetelében.

Ennélfogva az „alapanyag – termék – eredetmegjelölés” együttese máshol nem reprodukálható ismertetőjegyekkel kapcsolódik az érintett terület gazdasági-társadalmi fejlődéséhez.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(510/2006/EK rendelet (4) 5. cikk (7) bekezdés)

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vagy

közvetlenül a Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Erdészeti Minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Qualità e sicurezza” (Minőség és biztonság) címszóra, majd a „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A rendeletet felváltotta az 1151/2012/EU rendelet.

(3)  A rendeletet felváltotta az 1151/2012/EU rendelet.

(4)  L. 3. lábjegyzet.


Top