Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0325(01)

A Bizottság határozatának összefoglalója ( 2013. december 18. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II) (az értesítés a C(2013) 9194. final számú dokumentummal történt)

OJ C 86, 25.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/4


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2013. december 18.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke szerinti eljárásról

(Ügyszám AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II)

(az értesítés a C(2013) 9194. final számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

2014/C 86/04

2013. december 18-án a Bizottság határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezéseivel összhangban a Bizottság ezennel közzéteszi a felek nevét és a határozat lényegét, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkainak védelmére vonatkozó jogos érdekét.

I.   BEVEZETÉS

(1)

Az ügy a Németországban működő vasúti vállalkozásoknak nyújtott vontatásiáram-szolgáltatás piacán felmerülő versenyjogi aggályokkal kapcsolatos. A vontatási áram olyan típusú villamos energia, amelyet villanymozdonyok meghajtására használnak.

(2)

A határozattal jogilag kötelező erejűvé válnak a DB Energie GmbH és a DB Mobility Logistics AG által a Szerződés 102. cikke szerinti eljárás során az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének megfelelően tett kötelezettségvállalások. A DB Energie GmbH és a DB Mobility Logistics AG, a német meglévő vasúti üzemeltető, a Deutsche Bahn (DB) leányvállalatai.

II.   AZ ELJÁRÁS

(3)

2012. június 13-án a Bizottság hivatalos eljárást indított azzal a céllal, hogy határozatot hozzon az 1/2003/EK rendelet III. fejezete szerint. 2013. június 6-án a Bizottság előzetes értékelést fogadott el. 2013. július 23-án a felek a Bizottság előzetes aggályainak eloszlatása érdekében kezdeti kötelezettségvállalásokat javasoltak. 2013. augusztus 15-én a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben összefoglalta az ügyet és a javasolt kötelezettségvállalásokat, valamint felhívta az érdekelt harmadik feleket észrevételeik benyújtására. A harmadik felektől kapott észrevételeket követően 2013. december 17-én a DB benyújtotta a végleges kötelezettségvállalások aláírt példányát.

(4)

2013. december 12-én a Bizottság konzultált a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal, amely kedvező véleményt nyilvánított. 2013. december 13-án a meghallgatási tisztviselő közzétette végleges jelentését.

III.   AZ ELŐZETES ÉRTÉKELÉSBEN KIFEJTETT AGGODALMAK

(5)

Előzetes értékelésében a Bizottság versenyjogi aggályait fejezte ki azzal az esetleges árpréssel kapcsolatosan, amelyet a DB csoport vontatási áramra vonatkozó árrendszere, beleértve az abban foglalt árkedvezményeket is, a nagy távolságra történő vasúti személyszállítás és a vasúti teherszállítás piacán teremtett.

(6)

A Bizottság arra az előzetes álláspontra helyezkedett, hogy a DB vontatásiáram-szolgáltatásért felelős leányvállalataként működő DB Energie árképzési gyakorlata árprést teremthet a nagy távolságra történő vasúti személyszállítás és a vasúti teherszállítás németországi piacán. Az árprés akkor következhet be, ha egy vertikálisan integrált vállalkozás egy beszerzési piacon, ahol erőfölénnyel rendelkezik, terméket vagy szolgáltatást ad el olyan versenytársaknak, amelyekkel versenyben áll valamely értékesítési piacon, amelyre vonatkozóan a termék vagy a szolgáltatás elengedhetetlen inputot jelent.

(7)

A DB Energie a vontatási áram elosztásához szükséges specifikus villamosenergia-hálózatot üzemeltet. A vállalkozás úgy is szolgáltat vontatási áramot vasúti vállalkozásoknak, hogy energiatermelőktől megvásárolja a villamos energiát és azt viszonteladóként értékesíti vasúti vállalkozásoknak. A DB Energie a vontatási áram egyetlen szolgáltatója Németországban és így erőfölénnyel rendelkezik a Németországban működő vasúti vállalkozásoknak nyújtott vontatásiáram-szolgáltatás piacán. A vállalkozás a vertikálisan integrált DB csoporthoz tartozik, amely a vasúti szállítási értékesítési piacokon is tevékeny.

(8)

A Bizottság előzetesen arra a következtetésre jutott, hogy a DB Energie árképzési gyakorlata a vontatási áram esetében megakadályozhatja, hogy azok a vasúti vállalkozások, amelyek legalább annyira hatékonyak, mint az erőfölénnyel rendelkező vállalkozás, nyereségesen versenyezzenek a vasúti teherszállítás és a nagy távolságra történő személyszállítás értékesítési piacán. A Bizottság előzetesen megállapította, hogy a DB vasúti vállalkozások a vasúti teherszállítás és a nagy távolságra történő személyszállítás ágazatában az esetleges szabálysértés által érintett időszakban átlagosan nem lettek volna nyereségesek, ha ugyanolyan alacsonyabb szintű kedvezményekben részesültek volna a vontatási áramra vonatkozóan, mint a versenytársaik. Mivel a vontatási áram elengedhetetlen inputot jelent a vasúti teherszállítás és a nagy távolságra történő személyszállítás piacán működő vasúti vállalkozások tevékenységéhez, a Bizottság előzetesen megállapította, hogy az állítólagos árprés által okozott negatív jövedelmezőségi szintnek valószínűleg versenyellenes kizáró hatásai vannak.

IV.   KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

(9)

A DB 2013. július 23-án kezdeti kötelezettségvállalásokat, valamint 2013. november 21-én módosított kötelezettségvállalási javaslatokat nyújtott be azzal a céllal, hogy eloszlassa a Bizottság versenyjogi aggályait. A kötelezettségvállalások fő elemei a következők:

2014. július 1-jén a DB Energie új árrendszert vezet be a vontatási áramra vonatkozóan, amelyben külön villamosenergia-árat és külön hálózat-hozzáférési díjat határoz meg, az utóbbit az illetékes német szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) által jóváhagyottaknak megfelelően. Az említett naptól kezdődően a DB Energie engedélyezni fogja a hozzáférést vontatásiáram-hálózatához a harmadik villamosenergia-szolgáltatók számára, hogy azok – a DB Energie-vel versenyben – vontatási áramot szolgáltathassanak vasúti vállalkozásoknak.

Az új rendszerben a DB Energie ugyanazt a villamosenergia-árat számítja fel valamennyi vasúti vállalkozásnak volumen vagy időtartam alapú kedvezmények nélkül.

A DB Energie az új árrendszer hatálybalépését megelőző egyéves időszak alapján az éves vontatásiáram-számlájuk 4 %-ának megfelelő egyszeri kifizetést eszközöl Németországban a nem a DB csoporthoz tartozó vasúti vállalkozások számára.

A DB minden évben szolgáltatni fogja azokat a szükséges adatokat a Bizottság számára, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a DB csoport által a vontatási áramra és a szállítási szolgáltatásokra felszámított árszintek árprést eredményezhetnek-e. A DB továbbá az általa felszámított villamosenergia-ár minden változásáról előre tájékoztatja a Bizottságot.

A kötelezettségvállalások időtartama a Bizottság határozatáról való értesítést követő 5 év vagy ameddig a DB csoport versenytársai által a harmadik villamosenergia-szolgáltatóktól vásárolt vontatási áram volumene el nem éri a 25 %-ot.

A DB kinevez egy megbízottat a kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzésére.

V.   A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ARÁNYOSSÁGA

(10)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kötelezettségvállalások elegendőek az előzetes értékelésben azonosított aggályok eloszlatására, anélkül, hogy aránytalanok lennének.

(11)

A kötelezettségvállalások lehetővé teszik a versenytársak számára, hogy beléphessenek a vasúti vállalkozásoknak nyújtott vontatásiáram-szolgáltatás piacára, mivel ösztönzi a harmadik villamosenergia-szolgáltatók piacra lépését. Egy ilyen verseny viszont korlátozza a DB Energie ármeghatározó képességét és megszünteti az árprés lehetőségét.

(12)

A vontatási áram új árrendszerének bevezetése a villamosenergia-ár és a hálózat-hozzáférési díj elkülönítése révén biztosítja a villamosenergia-szolgálatók közötti versenyt a villamos energia árára vonatkozóan. Ezenkívül a DB kötelezettségvállalása, melynek értelmében 2014. július 1-jét követően hozzáférést engedélyez vontatásiáram-hálózatához, lehetővé teszi a piacnyitást, illetőleg ettől az időponttól kezdve a vasúti vállalkozások számára a szolgáltatóváltást. A kedvezményekről való lemondás az árak átláthatósága és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása révén elősegíti a versenyt.

(13)

A vasúti vállalkozásoknak történő egyszeri kifizetés célja, hogy megakadályozza a lehetséges árprés elhúzódását abban az átmeneti időszakban, amikor az új árrendszer bevezetése folyik, és a harmadik energiaszolgáltatók még nem léptek be a vontatási áram piacára. A kifizetés ezért egy évre, vagyis egy olyan időtartamra korlátozódik, amelyet a Bizottság elegendőnek ítél a piacra lépés lehetővé tételéhez. A 4 %-os árcsökkentés megfelelő, mivel elegendő lett volna az árprés megakadályozásához a lehetséges szabálysértés időszakában is.

(14)

A vontatási áram és a szállítási szolgáltatások árszintjéről szóló adatok, amelyek szolgáltatására a DB kötelezettséget vállalt, lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy figyelemmel kísérje a DB árazási magatartását. Az ellenőrző megbízott figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások betartását általában.

(15)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kötelezettségvállalások 5 éves időtartama elegendő hosszúságú ahhoz, hogy a harmadik villamosenergia-szolgáltatók kialakítsák saját kínálatukat, a vasúti vállalkozások pedig szolgáltatót válthassanak. A Bizottság azt az esetet, ha az ötödik év eltelte előtt a DB vasúti vállalkozásaitól eltérő vállalkozások által felhasznált vontatási áram 25%-át a harmadik villamosenergia-szolgáltatók szolgáltatják úgy tekintené, hogy az bizonyítja a verseny folyamatos fejlődését és igazolja a kötelezettségvállalások idő előtti megszüntetését.

VI.   KÖVETKEZTETÉS

(16)

A határozattal a DB által benyújtott kötelezettségvállalások jogilag kötelező erejűvé válnak. A kötelezettségvállalások figyelembevételével a Bizottság részéről semmilyen további intézkedés nem indokolt.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.


Top