Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0631

T-631/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Raffinerie Heide kontra Bizottság

OJ C 31, 1.2.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/16


2013. november 29-én benyújtott kereset — Raffinerie Heide kontra Bizottság

(T-631/13. sz. ügy)

2014/C 31/28

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Németország) (képviselő: U. Karpenstein Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozatot (HL L 240., 27. o.), amennyiben az I. melléklet A. pontjával összhangban értelmezett 1. cikkének (1) bekezdése elutasítja a DE000000000000010 létesítmény-azonosítóval ellátott létesítményének a 2003/87/EK irányelv 11. cikke szerinti listába való felvételét, valamint az e létesítménynek ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek előzetes éves összmennyiségeit;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a mérlegelési jogkör gyakorlásának elmulasztása

A felperes ebben az összefüggésben többek között azzal érvel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó uniós rendszer a (2013–2020 közötti) harmadik kereskedelmi időszakban nem zárja ki a különös nehézségek esetén való kiosztást, és a Bizottságot nem mentesíti az alól, hogy a határozataiban tiszteletben tartsa a vállalkozások alapjogait és az arányosság elvét. Ezt a Bizottság elmulasztotta, ezáltal pedig nem gyakorolta az uniós jog által rá ruházott mérlegelési jogkörét.

2.

Második jogalap: a felperes alapjogainak megsértése

A felperes azzal érvel, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság által kért kiosztandó mennyiség elutasítása sérti a felperesnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. és 16. cikkéből eredő alapjogait, valamint az arányosság elvét. Az, hogy a felperesnek kevesebb kibocsátási egységet osztottak ki ingyenesen, nyilvánvalóan aránytalan és a 2003/87/EK irányelv által előre nem vetített nehézségekhez vezetett. A felpereshez hasonló vállalkozások létét fenyegető helyzetek előidézése alkalmatlan az irányelv által kitűzött célok megvalósítására, ahhoz nem szükséges, és nem is áll azzal arányban.


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).


Top