Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/362/04

Pályázati felhívás 2013 – EAC/S11/13 – Erasmus+ program

OJ C 362, 12.12.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 4–7 (HR)

12.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 362/62


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013 – EAC/S11/13

Erasmus+ program

(2013/C 362/04)

Felfüggesztési záradék

Az európai jogalkotó hatóság ez idáig még nem fogadta el az Európai Unió 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját (a továbbiakban: a program), amelyet 2011. november 23-án terjesztett elő az Európai Bizottság. A Bizottság ennek ellenére a pályázati felhívás közzététele mellett döntött annak érdekében, hogy amint az európai jogalkotó elfogadta az új program jogalapját, biztosítva legyen a program zökkenőmentes végrehajtása, és az uniós ösztöndíjak potenciális kedvezményezettjei megfelelő időben elkészíthessék pályázatukat.

A pályázati felhívás végrehajtása emellett a következő feltételektől is függ:

a programot létrehozó alap-jogiaktusnak az európai jogalkotók általi, lényeges módosítások nélkül történő elfogadása,

az alap-jogiaktus által létrehozott programbizottság pozitív véleménye vagy tiltakozásának hiánya,

a 2014-re szóló éves munkaprogram elfogadása a Bizottság részéről a programbizottság előterjesztését követően, valamint

a 2014-es költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állása a 2014-es költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően, vagy ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, az ideiglenes tizenkettedek rendszere alapján.

Ez a pályázati felhívás tehát nem jelent jogi kötelezettséget a Bizottságra nézve. Amennyiben az európai jogalkotók lényeges módosítást hajtanak végre az alap-jogiaktuson, az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy eláll a jelen felhívástól vagy törli azt, és más pályázati felhívásokat hirdet meg eltérő tartalommal és megfelelő benyújtási határidők megszabásával.

1.   Célok és bevezetés

E pályázati felhívás alapja és előfeltétele az „Erasmus+: az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása. A program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 5., 11. és 16. cikke tartalmazza.

2.   Pályázattípusok

Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő pályázattípusaihoz nyújtható támogatás:

 

1. kulcstevékenység – Az egyének tanulási célú mobilitása

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Közös mesterképzés

Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

 

2. kulcstevékenység – Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Tudásfejlesztési szövetségek

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

 

3. kulcstevékenység – A szakpolitikai reform támogatása

Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

 

A Jean Monnet program tevékenységei

Jean Monnet tanszékek

Jean Monnet oktatási modulok

Jean Monnet kiválósági központok

Jean Monnet intézmények és társulások támogatása

Jean Monnet hálózatok

Jean Monnet projektek

 

Sport

Együttműködési partnerségek a sport területén

Európai nonprofit sportesemények

3.   Támogathatóság

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

Az Erasmus+ programban az alábbi országok is részt vehetnek (1):

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:

az Európai Unió 28 tagállama,

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia (2),

EU-tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (3)

a Svájci Államszövetség (4)

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

4.   Odaítélési feltételek

A jelen pályázati felhívásban érintett intézkedésekhez benyújtott pályázatokat a következő kritériumok fényében értékelik:

 

1. kulcsintézkedés, 3. kulcsintézkedés, Sport (európai nonprofit sportesemények):

A projekt relevanciája

A projekttervezés és a projekt megvalósításának minősége

A projekt hatása és az eredmények terjesztése

 

2. kulcsintézkedés, Jean Monnet, Sport (együttműködési partnerségek a sport területén):

A projekt relevanciája

A projekttervezés és a projekt megvalósításának minősége

A projektcsoport és az együttműködési megállapodások minősége

A projekt hatása és az eredmények terjesztése

Az odaítélési kritériumok konkrét intézkedésekre történő alkalmazásáról részletesebb tájékoztatást nyújt az Erasmus+ program útmutatója.

5.   Költségvetés és a projektek időtartama

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 507,3 millió EUR.

Oktatás és képzés

:

1 305,3 millió EUR

Ifjúságügy

:

174,2 millió EUR

Jean Monnet

:

11,2 millió EUR

Sport

:

16,6 millió EUR

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

6.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

1.   kulcstevékenység

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén (minden terület)

2014. március 17.

Egyéni mobilitás kizárólag az ifjúságügy területén

2014. április 30.

Egyéni mobilitás kizárólag az ifjúságügy területén

2014. október 1.

Közös mesterképzés

2014. március 27.

Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

2014. április 3.


2.   kulcstevékenység

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén (minden terület)

2014. április 30.

Stratégiai partnerségek kizárólag az ifjúságügy területén

2014. október 1.

Tudásfejlesztési szövetségek, ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2014. április 3.

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

2014. április 3.

2014. szeptember 2.


3.   kulcstevékenység

Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

2014. április 30.

2014. október 1.


Jean Monnet tevékenységek

Tanszékek, modulok, kiválósági központok, intézmények és társulások támogatása, hálózatok, projektek

2014. március 26.


Sportügyi tevékenységek

Együttműködési partnerségek a sport területén

2014. május 15.

Európai nonprofit sportesemények

2014. március 14.

2014. május 15.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

7.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található meg: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  A Jean Monnet intézkedések kivételével, amely az egész világ felsőoktatási intézményei előtt nyitva áll.

(2)  Izland, Liechtenstein és Norvégia részvétele az EGT Vegyes Bizottság döntésének függvénye. Amennyiben az Erasmus+ rendeletet a támogatás odaítéléséről szóló határozatig nem foglalták bele az EGT-megállapodásba, az érintett országból jelentkezett résztvevők nem részesülnek támogatásban, és nem veszik őket figyelembe a konzorciumok/partnerségek résztvevőinek minimális létszáma tekintetében.

(3)  Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság részvétele e pályázati felhívásokban a Bizottság és az említett országok illetékes hatóságai közötti egyetértési megállapodás aláírásától függ. Amennyiben az egyetértési megállapodás aláírására nem kerül sor a támogatás odaítéléséről szóló határozatig, az érintett országból jelentkezett résztvevők nem részesülnek támogatásban, és nem veszik őket figyelembe a konzorciumok/partnerségek résztvevőinek minimális létszáma tekintetében.

(4)  A Svájci Államszövetség részvétele az érintett országgal kötendő kétoldalú megállapodás létrejöttétől függ. Amennyiben a kétoldalú megállapodás aláírására nem kerül sor a támogatás odaítéléséről szóló határozatig, a Svájci Államszövetségből jelentkezett résztvevők nem részesülnek támogatásban, és nem veszik őket figyelembe a konzorciumok/partnerségek résztvevőinek minimális létszáma tekintetében.


Top