Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0208

T-208/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Portugal Telecom kontra Európai Bizottság

OJ C 164, 8.6.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/22


2013. április 9-én benyújtott kereset — Portugal Telecom kontra Európai Bizottság

(T-208/13. sz. ügy)

2013/C 164/38

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: N. Mimoso Ruiz és R. Bordalo Junqueiro advogados)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa az Európai Bizottság C(2013) 306 határozatát semmisnek, és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére;

másodlagosan csökkentse a felperessel szemben az említett határozat 2. cikkében kiszabott bírság összegét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott határozat megállapítja, hogy a Portugal Telecom és a Telefónica SA megsértették az EUMSZ 101. cikket azzal, hogy a Brasilcel NV — Portugal Telecom tulajdonában lévő — részvénycsomagjának a Telefónica SA általi megvételére vonatkozó megállapodásba egy új kikötést illesztettek, melyet a Bizottság a szóban forgó ügylettől független, verseny kizárására vonatkozó megállapodásként értelmezett.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, lényeges eljárási szabály megsértésére alapított jogalap

a felperes úgy véli, hogy a határozat indokolása hiányos, amennyiben az indokolása lényeges kérdéseket illetően kihagyásokat, pontatlanságokat és hibákat tartalmaz, melyek helyrehozhatatlanul eltorzítják a határozat megállapításait;

a felperes úgy találja továbbá, hogy a határozatban szereplő bizonyítékok nem elegendőek, amennyiben a Bizottság semmi olyan bizonyítékot nem terjesztett elő, mely gyengítené a felperes által benyújtott bizonyítékot, mely utóbbiból kitűnik, hogy a megállapodás új kikötése tartalmaz egy versenytilalmi kötelezettséget, amely a keletkezésének körülményeire tekintettel, nem léphet hatályba a két fél előzetes jóváhagyása nélkül;

a felperes szerint ezenfelül a megállapodás új kikötése nem minősülhet cél általi korlátozásnak, és a Bizottság nem bizonyította, ahogyan kellett volna, a versenyszabályok megsértésére alkalmas korlátozó hatások tényleges vagy lehetséges fennállását;

2.

A második, a Szerződés és az alkalmazására vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított jogalap

a felperes úgy véli, hogy a határozat megsérti az uniós jogot, amennyiben a következő hibákat tartalmazza:

a)

a tényekkel, a bizonyítékokkal, és az adatok bizonyító erejével kapcsolatos nyilvánvaló hiba, mivel a Bizottság a felek által szolgáltatott adatokat tévesen értékelte és értelmezte, és ennélfogva az iratok között szereplő bizonyítékokból nem vonja le a legvalószerűbb következtetéseket;

b)

az EUMSZ 101. cikk téves értelmezése, és ennek következtében e rendelkezés megsértése, mivel a Bizottság ok nélkül és hibásan minősítette a feleket potenciális versenytársaknak a szóban forgó versenytilalmi kötelezettség által állítólag érintett valamennyi piac tekintetében; e kötelezettség nem minősíthető cél általi korlátozásnak, és a Bizottság nem bizonyította semmilyen hatás fennállását;

c)

a vizsgálati és határozathozatali kötelezettség megsértése, amennyiben a határozat nem mérlegelte és nem is cáfolta meg felek által előterjesztett releváns érvek egyik, — többek között a versenytilalmi kikötés hatályára vonatkozó –részét;

d)

az in dubio pro reo elvének megsértése, amennyiben a Bizottság bizonyos olyan, a felperes számára kedvezőtlen tényeket vélelmezett, amelyekkel kapcsolatban jelentős kétségek merülnek fel, illetve amelyek vonatkozásában magának a Bizottságnak is kételyei vannak;

e)

azon elvek — különösen az erre vonatkozó iránymutatás 13. pontja rendelkezéseinek — megsértése amelyek tiszteletben tartására a Bizottság kötelezettséget vállalt a bírságok kiszabását illetően, amennyiben a Bizottság a bírság összegét az elektronikus hírközlés valamennyi piaca tekintetében állapította meg, függetlenül attól, hogy e piacok az Ibériai-félszigeten találhatók-e vagy sem, és figyelmen kívül hagyva azon tényt, hogy az állítólagos jogsértés semmi esetre sem tartott tovább 2010. október 29-nél;

f)

az arányosság elvének megsértése tekintettel a jelen ügy körülményeire és a bírság kiszabásakor figyelembeveendő kritériumokra.


Top