Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE1791

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1288/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD))

OJ C 351, 15.11.2012, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 351/83


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1288/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD))

2012/C 351/18

Főelőadó: Brian CURTIS

A Tanács 2012. július 5-én, az Európai Parlament pedig 2012. július 10-én úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1288/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD).

Az EGSZB Elnöksége 2012. július 10-én megbízta a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekciót a bizottsági munka előkészítésével.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. szeptember 18–19-én tartott 483. plenáris ülésén (a 2012. szeptember 18-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Brian CURTIS személyében, továbbá 122 szavazattal 1 ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.   Következtetések és ajánlások

1.1

Mivel az 1288/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott átmeneti technikai intézkedések alkalmazása 2012. december 31-én megszűnik, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyetért azzal az európai bizottsági javaslattal, hogy jogbiztonságot nyújtson arra az időre, amelynek során a közös halászati politika reformjának részeként kidolgozzák a technikai intézkedések keretéről szóló új rendeletet.

1.2

A szóban forgó technikai intézkedések fontosak a fenntartható halászat szempontjából, ezért gondoskodni kell azok folyamatosságáról. Ezen intézkedések (akár ideiglenes) megszüntetése kedvezőtlen hatást gyakorolna az általuk érintett állományokra, valamint a sérülékeny mélytengeri élőhelyekre – többek között számos NATURA 2000 területen. Az intézkedések megszüntetése egyúttal azt is jelentené, hogy a továbbiakban nem alkalmazható több, a 850/98/EK rendelet rendelkezéseitől való indokolt és elfogadott eltérés.

1.3

Az EGSZB azt javasolja, hogy ahelyett, hogy az 1288/2009/EK rendeletben szereplő technikai intézkedéseket beépítenék a 850/98/EK rendeletbe, inkább tartsák meg azt a korábbi módszert, hogy alkalmazásukat további 18 hónapos időtartamra kiterjesztik.

2.   Háttér

2.1

2008. június 4-én az Európai Bizottság tanácsi rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvására vonatkozóan (1), amelynek célja, hogy a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendelet helyébe lépjen, és biztosítsa a halászati lehetőségekről szóló éves rendeletben foglalt átmeneti jellegű technikai intézkedések állandó végrehajtását.

2.2

Erről a javaslatról az EGSZB véleményt bocsátott ki, amelyet rendes vitát követően a 2009. február 25-i, 451. plenáris ülésen fogadtak el (2).

2.3

Az ehhez a javaslathoz tartozó rendelettel kapcsolatos eljárás során az Európai Bizottság 2009-ben, a Lisszaboni Szerződés elfogadására irányuló tárgyalások miatt nehézségekbe ütközött.

2.4

Időközben a kérdés sürgősségére való tekintettel elfogadták a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló 43/2009/EK rendeletet (3).

2.5

Mindeközben, illetve miközben 2009-ben még javában tartott a technikai intézkedésekről szóló tanácsi rendelet előkészítése, alkalmazási időszakuk lejárta miatt hatályukat vesztették az előbb említett 43/2009/EK rendelet III. mellékletében előírt intézkedések.

2.6

Emiatt, illetve a jogbiztonság céljából, valamint a tengeri erőforrások megfelelő védelme és kezelése érdekében elfogadták az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendeletet (4), amely előírta, hogy a 43/2009/EK tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt átmeneti technikai intézkedéseket egy 18 hónapos átmeneti időszakban továbbra is alkalmazni kell.

2.7

A Lisszaboni Szerződésből eredő új követelmények következményeképpen az Európai Bizottság 2010-ben visszavonta 2008-as javaslatát.

2.8

Mivel az átmeneti intézkedéseket 2011. június 30-ig nem sikerült beilleszteni a technikai intézkedésekről szóló meglévő, 850/98/EK rendeletbe (vagy egy ezt a rendeletet felváltó új rendeletbe), az 579/2011/EU rendelet értelmében azokat további 18 hónapra meghosszabbították.

2.9

Az Európai Bizottság a közös halászati politika jelenleg tárgyalási szakaszban tartó reformját követően és azzal összhangban felül kívánja vizsgálni a 850/98/EK rendeletet. A technikai intézkedésekről szóló új rendelet tehát nem készül el időben ahhoz, hogy 2013. január 1-jén hatályba léphessen. Következésképpen gondoskodni kell arról, hogy az átmeneti technikai intézkedések 2012. december 31. után fennmaradhassanak, és elegendő idő álljon rendelkezésre a technikai intézkedések új keretének kidolgozásához.

2.10

Ezért adták ki a véleményünk tárgyát képező, az 850/98/EK rendeletet módosító és a szóban forgó technikai intézkedések beillesztésére szolgáló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatot.

3.   Megjegyzések

3.1

A könnyebb érthetőség kedvéért a 34b. cikkben a (3) bekezdést az (1) bekezdés mögé kellene áttenni, azaz a kivételeknek rögtön az általános tilalom után kellene szerepelniük, ahogy az a 43/2009/EK rendeletben is van. A rögzített hálóra vonatkozó különleges engedély követelményének csak ez után kellene jönnie a szövegben (a jelenlegi javaslatban a (2) bekezdés).

3.2

A 43/2009/EK rendelet III. mellékletének 9.12. pontjában szereplő és 2012. december 31-ig érvényes kivétel hatályát meg kellene hosszabbítani. Egy kutatás, melyet 2011 utolsó negyedévében és 2012 első félévében 600 méternél nagyobb mélységben végeztek, azt mutatta, hogy alacsony a járulékos cápafogás, emiatt pedig – amint a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság jóváhagyta a jelentést – engedélyezni kellene ezt a derogációt az ördöghalféléket kopoltyúhálóval halászó hajóknak is.

3.3

A javaslat nem tükrözi a 43/2009/EK rendelet III. mellékletének 1., 2., 4., 5a., 5b., 5c., 5d., 17. és 18. pontjait, amelyek 2012. december 31-ig hatályosak. Az Európai Bizottság kifejtette, hogy az 5a., 5c. és 5d. pontokra 2010. január 1-jétől nincs szükség; az 1. és a 2. pontot kihagyták, és Dánia kérésére nem kerülnek be az új szövegbe; a 17. és 18. pont pedig a javaslat 6., illetve 3. pontjában jelenik meg.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Staffan NILSSON


(1)  COM(2008) 324 final.

(2)  HL C 218., 2009.9.11.

(3)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.

(4)  HL L 347., 2009.12.24., 6. o.


Top