Help Print this page 

Document C2010/083/

Title and reference
Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a borítólap belső oldalán)

OJ C 83, 30.3.2010, p. s002–s002 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/s2


AZ OLVASÓHOZ

Ez a kiadvány az Európai Unióról szóló szerződésnek és az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek valamint jegyzőkönyveiknek és mellékleteiknek a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, és 2009. december 1-jén hatáyba lépett Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát tartalmazza. A kiadvány tartalmazza továbbá a Lisszaboni Szerződést elfogadó Kormányközi Konferencia záróokmányához csatolt nyilatkozatokat.

A konszolidált változatok megelőző közzétételében (HL C 115., 2008.5.9., 1. o.) található olvasókhoz címzett közlemény értelmében a jelenlegi változat tartalmazza az időközben elfogadott helyesbítéseket.

Ez a kiadvány tartalmazza az Európai Unió 2007. december 12-én Strasbourg-ban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által ünnepélyesen kihirdetett Alapjogi Chartáját (HL C 303., 2007.12.14., 1. o.). Ez a szöveg kiigazítva átveszi a Charta 2000. december 7-én kihirdetett változatát, és 2009. december 1-jétől, a Lisszabon Szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően, annak helyébe lép. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében a 2007-ben ünnepélyesen kihirdetett Charta a Szerződésekkel megegyező jogi kötőerővel bír.

A szöveg tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.


Top