EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XR0175

A Régiók Bizottsága állásfoglalása a gépjárműipari válságra adandó európai válaszról Elfogadva 2009. június 18-án .

OJ C 211, 4.9.2009, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 211/59


A régiók bizottsága állásfoglalása a gépjárműipari válságra adandó Európai válaszról

Elfogadva 2009. június 18-án.

(2009/C 211/08)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

A gépjárműipari válság súlyosságának felismerése

1.

aggodalmát fejezi ki az Európai Unió egészének gépjárműiparát sújtó és a régiókat különbözőképpen érintő válság területi hatásait illetően;

2.

rámutat, hogy a válság közvetetten a beszállítói láncokra, a kkv-kra és a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörébe tartozó közösségekre is kihat;

3.

kiemeli a helyi és regionális önkormányzatok elköteleződését a válság hatásainak enyhítését célzó intézkedések kidolgozása és végrehajtása iránt;

Az EU hozzájárulása a válságra adott válaszhoz

4.

örömmel fogadja az Európai Parlament 2009. március 25-i, az autóipar jövőjéről szóló állásfoglalását;

5.

hangsúlyozza, hogy a gépjárműipar nemcsak az európai bruttó hazai termék (GDP), kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I), illetve foglalkoztatás szempontjából bír kiemelt jelentőséggel, de több európai régióban ez az egyik fő gazdasági pillér is;

6.

kéri az Európai Bizottságot, tegyen javaslatot arra, hogy a társadalmi szereplők és érdekelt felek, valamint a helyi és regionális önkormányzatok széles körű bevonásával dolgozzanak ki közös európai megközelítést a gépjárműipar számára a már meglévő strukturális problémák figyelembevételével;

7.

figyelmeztet a gazdasági válság kapcsán a protekcionizmus veszélyeire;

8.

olyan fellépést tart fontosnak, amely az Európai Szociális Alaphoz és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz való hozzáférés kibővítése és megkönnyítése révén elősegíti a munkahelyek megtartását, illetve enyhíti a válságnak az érintett foglalkoztatási területekre és a munkavállalókra kifejtett társadalmi hatását. Hangsúlyozza továbbá, hogy szakképzés útján támogatni kell a munkavállalók foglalkoztathatóságát;

9.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a meglévő eszközök nem elegendőek ahhoz, hogy megoldást nyújtsanak a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – különösen a gépjárműipari beszállítók – sajátos problémáira, mérettől függetlenül;

10.

jogi és finanszírozási mechanizmusok jobb végrehajtását kéri európai szinten ahhoz, hogy a kkv-k teljes mértékben ki tudják használni a meglévő, illetve az új pénzügyi támogatási lehetőségeket;

11.

arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a „Régiók a gazdasági változásért” elnevezésű kezdeményezés vagy bármely más, a területi vagy technikai együttműködést célzó kezdeményezés révén támogassa a kiemelten a gépjárműiparra szakosodott régiók közötti hálózatépítést;

A gépjárműipar környezetbarátabbá tétele

12.

örömmel fogadja az Európai Bizottság környezetbarát autókkal kapcsolatos kezdeményezési javaslatát, amely tiszteletben tartja a fenntartható fejlődés elvét, és ösztönzi a regionális szereplők bevonását az ezen a téren tett kutatási és innovációs erőfeszítések összehangolásába;

13.

kiemeli annak jelentőségét, hogy elegendő közfinanszírozást kell biztosítani különösen a K+F+I és a környezetbarát technológiák területein folyó összes tevékenység fellendítésére, valamint a gépjárműiparban dolgozók szakképességeinek javítására;

14.

arra ösztönzi valamennyi jelentős érintett felet, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek a gépjárműpark megújításához, valamint az energiahatékony járművek gazdasági és környezetvédelmi előnyeiről szóló információs kampányok számának növekedéséhez vezetnek;

A helyi és regionális önkormányzatokkal folytatott konstruktív párbeszéd előmozdítása

15.

kéri, hogy legyenek tekintettel a belső piaci szabályokra, valamint a nemzeti, illetve regionális politikák – mint például a nemzeti fogyasztóihitel-rendszerek – közötti koherenciára;

16.

egyetért azzal, hogy a gépjárműipar jövőjéről folyó párbeszédek és viták elmélyítésére és kiterjesztésére, valamint szükség esetén új iparágak megjelenéséhez való hozzájárulásra van szükség;

A válság területi dimenziójának jobb megértése érdekében

17.

arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a „Cars 21” magas szintű csoportba a Régiók Bizottsága képviselőit is vonja be;

18.

hangsúlyozza, hogy a gépjárműiparról megbízható és összehasonlítható adatokra van szükség;

19.

arra kéri a tagállamokat, hogy a gépjárműipart támogató fellépéseik – például autógyárakkal, beszállítókkal, munkáltatói szervezetekkel, illetve nemzeti vagy európai hatóságokkal folytatott konstruktív párbeszédben való részvételük – kapcsán többet konzultáljanak a helyi és regionális önkormányzatokkal;

20.

kéri, hogy a gépjárműipar kezdeményezzen párbeszédet a regionális vagy helyi szintű munkavállalói szervezetekkel. A nagyobb horderejű és rendkívüli határozatok meghozatala előtt – amelyek erős vagy váratlan hatással járnának valamely adott terület szociális-gazdasági szerkezetére – tárgyalások megszervezését kéri a regionális és helyi önkormányzatokkal;

A következő lépések

21.

arra kéri az illetékes RB-szakbizottságot, hogy vitassa meg, milyen választ lehetne adni európai szinten a gépjárműipart sújtó válságra;

22.

EU-szerte arra kéri a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy modernizálják saját gépjárműparkjukat és támogassák a tőlük függő szervezetek, illetve szerződéses partnerek gépjárműparkjának megújítását a káros kibocsátások csökkentése és az új technológiák iránti kereslet növelése érdekében, valamint hogy egyértelmű jelzést adjanak a területükön tevékenykedő beszállítók felé;

23.

felkéri az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Unió elnökségeinek.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Régiók Bizottsága

elnöke

Luc VAN DEN BRANDE


Top