EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AR0091

A Régiók Bizottsága véleménye a migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése: az összehangolás, a koherencia és a szinergiahatások fokozása

OJ C 211, 4.9.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 211/43


A Régiók Bizottsága véleménye a migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése: az összehangolás, a koherencia és a szinergiahatások fokozása

(2009/C 211/05)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

úgy véli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok a migrációs politika kidolgozásának, végrehajtásának, értékelésének és nyomon követésének frontvonalában működnek, így kulcspartnernek kell tekinteni őket e politika fejlesztésében;

kiemeli, hogy a tagállamok és a Közösség intézményei részéről egyaránt ösztönözni kell az erősebb intézményközi partnerséget;

úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a helyi és regionális önkormányzatok kapacitásépítésére, mivel az önkormányzatok kulcsszerepet játszanak a migrációs politika kialakításában és irányításában, és különösen a harmadik országok foglalkoztatással és bevándorlással foglalkozó közigazgatási szerveivel történő együttműködés előmozdításában; az RB korábbi véleményeiben is hangoztatta ezt a megközelítést;

rámutat arra, hogy a már létező eszközöket és intézményi struktúrákat, így például a Régiók Bizottsága által kezdeményezett „helyi és regionális önkormányzatok euromediterrán közgyűlését” (ARLEM), az Európa Tanácsot és a kérdéssel foglalkozó egyéb hálózatokat be kell vonni a migrációval kapcsolatos kérdések kezelésébe;

kiemeli, hogy több erőfeszítést kell tenni a migránsoknak a fogadó társadalomba történő integrálására, hiszen kulcsszerepet játszanak mind származási, mind célországuk fejlődése szempontjából;

ezenkívül hangsúlyozza, hogy közös erőfeszítéseket kell tenni a külső határoknak – különösen a déli tengeri határoknak és az összes, a migránsok tömeges érkezése által leterhelt, és így kritikus humanitárius körülmények által sújtott régió határainak – a jobb igazgatása érdekében;

hangsúlyozza a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának szerepét a közlemény által kitűzött célok elérésében; ezzel párhuzamosan felszólítja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az illetékes helyi és regionális önkormányzatok hozzáférését a hálózat által összegyűjtött információkhoz és legjobb gyakorlatokhoz, illetve azt, hogy hasznosíthassák őket;

végezetül üdvözli az általános megközelítés más országokra és régiókra, például Ázsiára, Latin-Amerikára és a Karib-térségre történő kiterjesztését, és – hangsúlyozva, hogy meg kell határozni az említett régiókkal folytatott párbeszéd konkrét módját – arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy haladjon tovább ebbe az irányba, és nyissa meg az utat az Afrikával, valamint az EU-t délről és délkeletről határoló régiókkal folytatandó szorosabb együttműködés és koordináció előtt.HU

Előadó:

:

Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/EPP), Zarasai körzet önkormányzatának polgármestere

Referenciaszöveg

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése: az összehangolás, a koherencia és a szinergiahatások fokozása

COM(2008) 611 végleges

I.   POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

A helyi és regionális önkormányzatok szerepe

1.

úgy véli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok a migrációs politika kidolgozásának, végrehajtásának, értékelésének és nyomon követésének frontvonalában működnek, így kulcspartnernek kell tekinteni őket e politika fejlesztésében;

2.

emlékeztet arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatok megosztott és/vagy kizárólagos hatáskörrel bírnak ezen a téren, így a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak kötelezően ki kell kérnie a véleményüket, mind a jogalkotást megelőző folyamatban, mind pedig a Régiók Bizottságának bevonásával zajló konzultációs eljárás során;

3.

kiemeli, hogy a tagállamok és a Közösség intézményei részéről egyaránt ösztönözni kell az erősebb intézményközi partnerséget;

4.

úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a helyi és regionális önkormányzatok kapacitásépítésére, mivel az önkormányzatok kulcsszerepet játszanak a migrációs politika kialakításában és irányításában, és különösen a harmadik országok foglalkoztatással és bevándorlással foglalkozó közigazgatási szerveivel történő együttműködés előmozdításában; az RB korábbi véleményeiben is hangoztatta ezt a megközelítést (1);

5.

sajnálja, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak a migrációval kapcsolatos, határokon átnyúló területi együttműködésben játszott kulcsfontosságú szerepét nem ismerik el kellőképpen;

6.

rámutat arra, hogy részletesebb értékelést kellene készíteni az olyan kezdeményezésekről, amelyek a migrációs útvonalakra vonatkozó információk, valamint az integrációs politikákra és a helyi és regionális önkormányzatokra gyakorolt hatásukra (pénzügyi és adminisztrációs teher) vonatkozó információk összegyűjtésére és cseréjére irányuló új tudományos módszerek feltárását célozzák;

7.

felkéri az Európai Bizottságot, hogy javítsa a megbízható és naprakész mennyiségi és minőségi információk előállítását és terjesztését, amelyek elsődleges forrásként szolgálnak az egyes tagállamok bevándorlási profiljainak elkészítéséhez;

8.

üdvözli az elgondolást, hogy határozottan utalni kell arra, hogy növelni kell a meglévő jogszabályok végrehajtásának nyomon követéséhez felhasznált emberi és pénzügyi erőforrásokat, mivel ez a jobb szabályozási környezet megvalósításának központi elemét jelenti;

9.

úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak azt a szándékát, hogy támogassa a migránsokkal a származási országukban dolgozó helyi szervezeteket, közvetlenül a helyi és regionális háttérre kellene irányítani annak érdekében, hogy jobban megismertessék az adott országon belüli lehetőségeket; azt ajánlja ezért, hogy vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat és országos szövetségeiket – mindenekelőtt a partnerországokban és más harmadik országokban működőket – a migrációs politika közös végrehajtásának kialakításába;

10.

rámutat arra, hogy a már létező eszközöket és intézményi struktúrákat, így például a Régiók Bizottsága által kezdeményezett „helyi és regionális önkormányzatok euromediterrán közgyűlését” (ARLEM), az Európa Tanácsot és a kérdéssel foglalkozó egyéb hálózatokat be kell vonni a migrációval kapcsolatos kérdések kezelésébe;

11.

a migrációs politikák meghatározását illetően integratív megközelítést ajánl, vagyis azt, hogy az Európai Bizottság közleménye konkrétan említse meg az összes olyan helyi, regionális és központi szinten működő szereplőt, amely hozzájárult a politikák megfogalmazásához, illetve a végrehajtási stádiumban eredményességük biztosításához;

12.

rámutat, hogy a városok és régiók 2009-es prágai csúcstalálkozójának következtetései integrált és átfogó megközelítést sürgettek a migráció és az integráció terén, a helyi és regionális önkormányzatok által végzett munkára építve;

13.

úgy véli, hogy azokon a területeken, ahol a tagállamok ezt indokoltnak tartják, a közösen kialakított európai migrációs politikának nem szabad gátolnia a nagyvonalúbb tagállami szabályozásokat;

Lépések a migráció általános megközelítésének megerősítése felé

Általános ajánlások

14.

úgy véli, hogy az EU migrációs politikája természeténél fogva több területet átfogó, sokoldalú politika, így az Európai Unió, valamint az egyes tagállamok és harmadik országok különböző kormányzati szintjeinek közös felelősségi körébe tartozik; e szereplőknek a demokrácia, a szubszidiaritás, a szolidaritás és a kölcsönös bizalom elvei alapján kell együttműködniük, a különféle helyi és regionális hátterek sajátosságainak megfelelően, az emberi jogok és az EU alapértékeinek tiszteletben tartásával;

15.

üdvözli azt a célt, hogy elő kell segíteni a migráció egy olyan koherens, általános megközelítésének kialakítását, ahol lényeges kérdés az EU tagállamai, a harmadik országok és a régiók közötti politikai párbeszéd és gyakorlati együttműködés megerősítése, de biztosítani kell az összhangot az EU szociális, gazdasági és külügyi fejlesztési politikájának alapelveivel és átfogó célkitűzéseivel;

16.

hangsúlyozza, hogy a korábbi uniós dokumentumokban (2) meghatározott irányvonalak továbbra is érvényesek maradnak, különösen a három komponenst (a legális migráció helyes kezelését, a szabálytalan bevándorlás elleni küzdelmet, illetve a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolatot) illetően, és hogy ezek kiegyensúlyozott végrehajtására van szükség;

17.

rámutat, hogy az Európai Bizottság közleménytervezete csak az európai és az országos szintet emeli ki; hangsúlyozza, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a helyi és regionális önkormányzatokra és az általános migrációs politika végrehajtásában játszott szerepükre;

18.

arra szólít fel, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a bevándorló nők különösen sebezhető helyzetére, amellyel a Régiók Bizottsága egy 2007-es véleményében (CdR 296/2007) is foglalkozott;

19.

támogatja az Európai Unió Tanácsának 2008. decemberi következtetéseit (3), melyek emlékeztetnek arra, hogy biztosítani kell a támogatások nagyobb koherenciáját a tervezett intézkedések zökkenőmentes végrehajtása érdekében; azt ajánlja, hogy használják ki jobban a létező közösségi forrásokat az EU, valamint a származási országok helyi és regionális önkormányzatai közötti együttműködés javítására;

A jogszerű gazdasági migrációval és mobilitással kapcsolatban

20.

egyetért azzal, hogy a mobilitás a jogszerű migráció egyik alapvető eleme kell, hogy maradjon, és hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak erőteljesebben kell azt támogatniuk, ideértve a mobilitási partnerségeket létrehozó kísérleti projektek kiterjesztését például a Moldovai Köztársasággal és a Zöld-foki Köztársasággal aláírt projektek mintájára;

21.

kéri a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy vegyenek részt a jogszerű migrációs áramlásokról szóló információk összegyűjtésében, melyek interaktív portálokon – például az EU jövőbeli Bevándorlási Portálján, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálon, az EURES-hálózaton, valamint az Európai Kutatói Mobilitás Portálon – keresztül terjeszthetők, amivel hozzájárulnának ahhoz, hogy a helyi és regionális sajátosságok megfelelő helyet kapjanak a migrációs politikák kialakításában;

22.

támogatja az Európai Bizottság javaslatát, mely rugalmasabb és hatékonyabb munkaerő-piaci megoldásokat igyekszik kidolgozni a migránsok számára többek között olyan új kezdeményezésekkel, melyek a nyugdíjjogosultságok átvihetőségére, a külföldi képesítések elismerésére, valamint a migránsok társadalmi befogadására irányulnak;

23.

kiemeli, hogy több erőfeszítést kell tenni a migránsoknak a fogadó társadalomba történő integrálására, hiszen kulcsszerepet játszanak mind származási, mind célországuk fejlődése szempontjából;

24.

üdvözli a migrációs megfigyelőközpontok hálózatának létrehozását, amit az Általános Ügyek Tanácsának 2008. december 8-i következtetései helyeznek kilátásba, hiszen az tovább növeli a migrációs profilok – a közös uniós bevándorlási politika egyik kulcsfontosságú eszköze – súlyát; a helyi és regionális önkormányzatokat ezért közvetlenül be kellene vonni e megfigyelőközpontok munkájába, és kulcsszerepet kellene biztosítani számukra a kialakításukban és tevékenységük végrehajtásában;

A szabálytalan migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban

25.

üdvözli a FRONTEX mandátumának kiterjesztését a határigazgatás terén harmadik országoknak nyújtott támogatás tekintetében, ahogyan az egy korábbi RB-véleményben (CdR 210/2008) szerepel;

26.

támogatja azt az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumban vázolt felvetést, hogy vizsgálják meg egy európai határőrizeti rendszer felállításának lehetőségét;

27.

rámutat arra, hogy az Európai Bizottságnak közleményében utalnia kellene a helyi és regionális közigazgatásnak – főként a migráns áramlások által leginkább érintett önkormányzatoknak – a gyors reagálású határvédelmi csapatok létrehozásába történő bevonására;

28.

hangsúlyozza, hogy közös erőfeszítéseket kell tenni a külső határoknak – különösen a déli tengeri határoknak és az összes, a migránsok tömeges érkezése által leterhelt, és így kritikus humanitárius körülmények által sújtott régió határainak – a jobb igazgatása érdekében;

29.

hangsúlyozza a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának szerepét a közlemény által kitűzött célok elérésében; ezzel párhuzamosan felszólítja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az illetékes helyi és regionális önkormányzatok hozzáférését a hálózat által összegyűjtött információkhoz és legjobb gyakorlatokhoz, illetve azt, hogy hasznosíthassák őket;

30.

egyetért az Európai Bizottság javaslatával, mely szerint prioritást kell biztosítani az emberkereskedelem – különösen a nők és gyermekek kereskedelme – elleni ouagadougou-i cselekvési terv végrehajtása számára, melynek során a helyi és regionális szövetségek alapvető szerepet töltenek be az emberkereskedelem elleni stratégiák és cselekvési tervek kialakításában;

A migrációval és a fejlesztéssel kapcsolatban

31.

támogatja mind az állami szektor, mind pedig a privátszféra munkáltatói, illetve az EU-tagállamok és a származási országok intézményei közötti ikerintézményi programokat, melyek célja a körkörös migráció támogatása és az „agyelszívás” elleni küzdelem; azt ajánlja, hogy a helyi és regionális önkormányzatok tegyék elérhetővé értékes szaktudásukat, hogy segítsék a migránsok újbóli beilleszkedését a származási országuk munkaerőpiacán;

32.

egyetért az Európai Bizottság javaslatával, mely szerint jobban meg kell érteni az „agyelszívás” mértékét és hatását, hiszen ez a javaslat összhangban van a helyi és regionális önkormányzatok által egy korábbi RB-véleményben (CdR 296/2007) megfogalmazott specifikus kérésekkel;

33.

hangsúlyozza, hogy további erőfeszítéseket kell tenni az éghajlatváltozás és a migráció közötti kapcsolat feltárására;

34.

kiemeli a helyi és regionális önkormányzatok jelentőségét a területi gazdasági fejlődés, a demokrácia építése és a jó kormányzás előmozdításában; aláhúzza, hogy be kell őket vonni a migrációs terület együttműködési programjainak kidolgozásába és végrehajtásába;

35.

üdvözli az Európai Bizottság és az ENSZ közös migrációs és fejlesztési kezdeményezését, támogatva azokat a civil társadalmi szervezeteket és helyi önkormányzatokat, amelyek igyekeznek hozzájárulni a migráció és a fejlesztés összekapcsolásához a helyi és regionális szereplők közötti pozitív szinergiák maximalizálása céljából;

36.

hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak a nemzeti és regionális szövetségeiken keresztül megvalósuló részvétele az együttműködési hálózatokban és fórumokon, valamint a harmadik országok helyi és regionális önkormányzatainak és szövetségeiknek bevonása jelentős mértékben hozzájárulna egy hatékonyabb együttműködés eléréséhez a bűnüldöző szervek állományának képzése, a csereprogramok, az adatgyűjtés és az adatok terjesztése, a migrációs áramlások megfigyelése és hasonló projektek terén;

37.

hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok és szövetségeik közötti állandó együttműködési, párbeszéd- és cserefórumok létrehozásának jelentőségét, különösen a Földközi-tenger északi, déli és keleti partján; véleménye szerint a helyi és regionális önkormányzatok euromediterrán közgyűlésének létrehozása a további fejlődés példája lehet;

38.

kiemeli a diaszpóráknak a származási ország fejlődésében játszott szerepét, illetve ahhoz való hozzájárulását, ami többek között pénzösszegek átutalásában, szövetségek létrehozásában, illetve hálózataik kiépítésében testesül meg, és amit szisztematikusabban figyelembe kell venni;

A földrajzi megközelítéssel kapcsolatban

39.

támogatja az Európai Unió Tanácsának álláspontját (4) a különböző földrajzi területek származási országai, célországai és tranzitállomásai közötti háromoldalú párbeszéd létrehozásáról, melynek lehetőségeit fel kell tárni olyan létező eszközök alkalmazásával és kiterjesztésével, mint a mobilitási partnerségek, a kétoldalú csatornák, az együttműködési keretek, mint például az ECOWAS, a rabati folyamat, a mobilitási partnerségeket létrehozó kísérleti projektek stb., a konkrét eszközöket eltérően alakítva az egyes régiók és harmadik országok gyakorlati szükségletei és lehetőségei szerint;

40.

üdvözli az általános megközelítés más országokra és régiókra, például Ázsiára, Latin-Amerikára és a Karib-térségre történő kiterjesztését, és – hangsúlyozva, hogy meg kell határozni az említett régiókkal folytatott párbeszéd konkrét módját – arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy haladjon tovább ebbe az irányba, és nyissa meg az utat az Afrikával, valamint az EU-t délről és délkeletről határoló régiókkal folytatandó szorosabb együttműködés és koordináció előtt.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 17-én.

a Régiók Bizottsága

elnöke

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Az RB „Közös bevándorláspolitika Európa számára” című véleménye (210/2008 fin).

(2)  COM(2007) 248 végleges; COM(2007) 780 végleges; COM(2008) 359 végleges; az Európai Unió Tanácsa, „Európai bevándorlási és menekültügyi paktum”, 13440/08, ASIM 72, Brüsszel, 2008. 09. 24., Limai Nyilatkozat, 2008. május 18.

(3)  Az Általános Ügyek Tanácsának 2914. ülése, Brüsszel, 2008. december 8.

(4)  Az Általános Ügyek Tanácsának 2914. ülése, Brüsszel, 2008. december 8., 22. bek.


Top