Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0238

T-238/09. sz. ügy: 2009. június 23-án benyújtott kereset — Sniace kontra Bizottság

OJ C 193, 15.8.2009, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/28


2009. június 23-án benyújtott kereset — Sniace kontra Bizottság

(T-238/09. sz. ügy)

2009/C 193/44

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Sniace, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselő: F.J. Moncholí Fernández, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság tekintse az EK 230. cikkben foglaltak alapján benyújtottnak és nyilvánítsa megalapozottnak a jelen megsemmisítés iránti keresetet;

semmisítse meg a 2009. március 10-i határozat 1. cikke második bekezdésében foglalt rendelkezéseket, amelyek azt állapították meg, hogy Spanyolország által a Sniace javára teljesített, alábbi állami támogatások összeegyeztethetetlenek a közös piaccal: i) a Sniace és a Tesorería General de la Seguridad Social között 1996. március 8-án létrejött, adósság-átütemezésről szóló megállapodás; ii) a Sniace és a FOGASA között 1993. november 5-én létrejött megállapodás végrehajtása; és iii) a Sniace és a FOGASA között 1995. október 31-én létrejött megállapodás.

semmisítse meg a 2009. március 10-i határozat 2. és 3. cikkének második bekezdésében foglalt rendelkezéseket, amelyek Spanyolországot az alábbiakra kötelezik:

i)

azonnali hatállyal téríttesse vissza a kedvezményezettel a már kifizetett támogatásokat és a hozzájuk kapcsolódó kamatokat; és

ii)

két hónapon belül tájékoztassa a Bizottságot a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében elfogadott és előirányzott intézkedések összköltségéről és azon okirati bizonyítékról, amely igazolja, hogy elrendelték, hogy a kedvezményezett térítse vissza a támogatást.

kötelezze a Bizottságot a felperes jelen eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresettel megtámadott jogi aktus a C5/2000. (korábban NN 118/1997.) sz., Spanyolország által a felperes javára végrehajtott intézkedésről, valamint az 1998. október 28-i 1999/395/EK határozat módosításáról szóló, 2009. március 10-i C(2009) 1479. sz. végleges bizottsági határozat. A határozat jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítette a Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) és a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) által a SNIACE javára teljesített támogatásokat, mivel az utóbbi és a FOGASA között létrejött adósság-visszafizetési megállapodások és a SNIACE és a TGSS között létrejött átütemezési megállapodás nem felel meg a piaci feltételeknek az alkalmazott kamatokat illetően. (1)

A megtámadott határozat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítette a kereseti kérelem második franciabekezdésében szereplő támogatásokat.

Kereseti kérelmeinek alátámasztásaként a felperes elsősorban arra hivatkozik, hogy azzal, hogy a jogvita tárgyát képező megállapodások vizsgálatakor és az ebből arra való következtetéssel, hogy sem a FOGASA, sem a TGSS nem úgy járt el, ahogyan egy magánhitelező járt volna el, a Bizottság tévesen értelmezte az alkalmazandó normatív aktust. A felperes e tekintetben megerősíti, hogy az alperes álláspontja azon alapul, hogy a BANESTO magánhitelező helyzetét a FOGASA helyzetével hasonlítja össze, amivel olyan általánosítást végez, ami abból áll, hogy indokolás nélkül összemossa a BANESTO eljárását a magánhitelezők eljárásával.

Mindenesetre, a felperes azt állítja, hogy magánhitelezői minőségében a BANESTO-val gyakorlatilag azonos módon járt el.

A SNIACE ezen kívül az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik. Többek között kiemeli, hogy a Bizottság semmilyen formában nem indokolta a „verseny torzulásának veszélyét”, ami az állami támogatások megítélésénél kulcsfontosságú.


(1)  Lásd a C- 342/96. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet (EBHT 1999., I-2459. o.), a C-525/04. P. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet (EBHT 2007., I-9947. o.), és a T-36/99. sz., Lentzig AG kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet (EBHT 2004., II-3597. o.).


Top