Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0165

C-165/09. sz. ügy: A Raad Van Staate (Hollandia) által 2009. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals kontra College van Gedeputeerde Staten van Groningen, érintett harmadik személy: RWE Power AG

OJ C 193, 15.8.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/2


A Raad Van Staate (Hollandia) által 2009. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals kontra College van Gedeputeerde Staten van Groningen, érintett harmadik személy: RWE Power AG

(C-165/09. sz. ügy)

2009/C 193/02

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

A Raad Van Staate

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals.

Alperes: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Érintett harmadik személy: RWE Power AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Azt jelenti-e az irányelvnek megfelelő értelmezés kötelezettsége, hogy úgy lehet és kell értelmezni a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelvből (1) (jelenleg a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (2)) fakadó, a Wet milieubeheer által átültetett kötelezettségeket, hogy valamely környezetvédelmi engedély megadása iránti kérelem elbírálása során teljes mértékben figyelembe kell venni az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékéről szóló 2001/81/EK irányelv (3) (a továbbiakban: NEC-irányelv) szerinti nemzeti SO2 kibocsátási határértékeket, különösen, amennyiben a 96/61/EK irányelv, jelenleg 2008/1/EK irányelv 9. cikkének (4) bekezdése szerinti kötelezettségről van szó?

2.

a)

Vonatkozik-e a NEC-irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerinti 2002. november 27. és 2010. december 31. közötti időszakra is a tagállam azon kötelezettsége, hogy tartózkodjon olyan előírások meghozatalától, amelyek komolyan veszélyeztetik a szóban forgó irányelv által meghatározott cél megvalósítását?

b)

A korábban említett tartózkodási kötelezettség mellett vagy helyett a 2002. november 27. és 2010. december 31. közötti releváns időszakban vonatkoznak-e tevőleges kötelezettségek az érintett tagállamra abban az esetben, ha ezen időszak letelte után várhatóan vagy valóban túllépik a NEC-irányelv szerinti nemzeti SO2 kibocsátási határértéket?

c)

A 2. a) és a 2. b) kérdés megválaszolása során jelentőséggel bír-e az, hogy a NEC-irányelv szerinti nemzeti SO2kibocsátási határérték túllépéséhez vagy ennek veszélyéhez hozzájáruló létesítmény környezetvédelmi engedély iránti kérelem szerint a létesítményt legkorábban 2011-ben helyezik üzembe?

3.

a)

A második kérdés szerinti kötelezettségekből következik-e az, hogy a tagállamnak meg kell tagadnia a kérelmezett környezetvédelmi engedély megadását, vagy további feltételekhez vagy korlátozásokhoz kell kötnie az engedélyt, ha nem biztosított, hogy a környezetvédelmi engedély iránti kérelemmel érintett létesítmény nem járul hozzá a nemzeti SO2 kibocsátási határérték túllépéséhez vagy ennek veszélyéhez? Ennek a kérdésnek a megválaszolása során jelentőséggel bír-e az, hogy a létesítmény milyen mértékben járul hozzá ehhez a túllépéshez vagy ennek veszélyéhez?

b)

Vagy az következik-e a NEC-irányelvből, hogy valamely tagállam a nemzeti SO2 kibocsátási határérték túllépése vagy ennek veszélye esetén is rendelkezik mérlegelési jogkörrel arra vonatkozóan, hogy az ezen irányelvben előírt célok eléréséhez az engedély megtagadása vagy további feltételekhez és korlátozásokhoz kötése helyett más intézkedéseket hozzon, például másfajta kiegyenlítést alkalmazzon?

4.

Amennyiben a tagállammal szemben fennállnak a második és a harmadik kérdés szerinti kötelezettségek, hivatkozhat-e magánszemély a nemzeti bíróság előtt ezen kötelezettségek betartására?

5.

a)

Hivatkozhat-e magánszemély közvetlenül a NEC-irányelv 4. cikkére?

b)

Ha igen, a közvetlen hivatkozás 2002. november 27-e vagy csak 2010. december 31-e után lehetséges? Ennek a kérdésnek a megválaszolása során jelentőséggel bír-e az, hogy a környezetvédelmi engedély iránti kérelemből kitűnik, hogy az engedélyezett létesítményt legkorábban 2011-ben helyezik üzembe?

6.

Amennyiben valamely környezetvédelmi engedély megadása és/vagy más intézkedések meghozatala hozzájárul a NEC-irányelv szerinti nemzeti SO2 kibocsátási határérték túllépéséhez vagy annak veszélyéhez, akkor magánszemély ezen irányelv 4. cikkéből

a)

levezetheti-e az arra vonatkozó általános igényét, hogy az érintett tagállam olyan intézkedéscsomagot állítson össze, amellyel legkésőbb 2010-ig a NEC-irányelv szerinti nemzeti kibocsátási határértéknél alacsonyabb szintre korlátozza a nemzeti SO2 kibocsátást, vagy ha ez nem sikerül, akkor olyan intézkedéscsomagot állítson össze, amellyel a kibocsátás a lehető leggyorsabban erre a szintre korlátozható;

b)

levezetheti-e az arra vonatkozó konkrét igényét, hogy az érintett tagállam egy meghatározott létesítmény vonatkozásában olyan egyedi intézkedéseket hozzon — például az engedély megtagadása formájában vagy az engedély megadásának további feltételekhez vagy korlátozásokhoz kötésével —, amelyek hozzájárulnak az éves nemzeti SO2kibocsátásnak a NEC-irányelv szerinti nemzeti kibocsátási határértéknél alacsonyabb szintre korlátozásához, vagy ha ez nem sikerül, akkor olyan intézkedéseket hozzon, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kibocsátás a lehető leggyorsabban erre a szintre legyen korlátozható?

c)

A 6. a) és a 6. b) kérdés megválaszolása során jelentőséggel bír-e az, hogy a létesítmény milyen mértékben járul hozzá a túllépéshez vagy annak veszélyéhez?


(1)  A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-I 96/61/EK tanácsi irányelv (HL L 257., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 80. o.)

(2)  A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált változat) szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 24., 8. o.)

(3)  Az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 320. o.)


Top