Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(03)

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

OJ C 176, 29.7.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/10


Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

2009/C 176/04

Támogatás sz.: XA 436/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Kasztília és León (Salamanca tartomány)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009.

Jogalap: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A támogatás keretében a 2009. évre tervezett éves kiadások összege 20 500 EUR (húszezer-ötszáz EUR), amelyből összesen 12 500 EUR (tizenkétezer-ötszáz EUR) a szövetkezetek, összesen 8 500 EUR (nyolcezer-ötszáz EUR) a szövetségek számára van fenntartva.

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás összege nem haladhatja meg a támogatható költségek 50 %-át, és a kérelmező szövetkezetek összesen legfeljebb 12 000 EUR, a kérelmező szövetségek összesen legfeljebb 8 500 EUR összegű támogatásban részesülhetnek.

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem jegyzékszámát.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009.12.31-ig.

A támogatás célja: A támogatás célja a salamancai állatállomány genetikai minősége fenntartásának és javításának ösztönzése a tejtermelés céljára igénybe vehető szarvasmarha-, juh- és kecskeállomány genetikai minőségének és tejének ellenőrzésén keresztül, amiről a Salamanca tartományban működő állattartói szövetségek és állattartó szövetkezetek gondoskodnak.

A támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul.

Támogatható költségnek mind az állattartói szövetségek, mind az állattartó szövetkezetek esetében azok a működési költségek minősülnek, amelyek minden kétséget kizáróan közvetlenül kapcsolódnak a támogatott tevékenységhez (technikai segítségnyújtás az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének meghatározására irányuló programok végrehajtásához), és céljuk:

a harmadik felek által az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének meghatározása céljából elvégzett vizsgálatok költségeinek fedezése.

A közvetett adók nem minősülnek támogatható költségnek.

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Internetcím: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/ControlLechero.pdf

Egyéb információk: A támogatásnak összeegyeztethetőnek kell lennie minden más olyan támogatással, juttatással, eszközzel vagy egyéb forrással, amelyet a támogatásban részesülő jogalany bármely szervtől, köz- vagy magánszektorbeli szervezettől, illetőleg országos, európai uniós vagy nemzetközi intézménytől az adott tevékenység céljára igénybe vesz, és teljesülniük kell az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontjában a támogatás összegére előírt korlátozásoknak (a támogatás az elvégzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 70 %-át fedezheti).

Ha a kérelmező az adott célra olyan egyéb támogatásra is jogosult, amely e támogatási program feltételeinek nem felel meg, akkor az állami támogatásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 2006. július 21-i 887/2006. sz. királyi rendelet 33. cikke szerint kell eljárni.

Az e támogatási program keretében odaítélt támogatás összege ugyanakkor sem önmagában, sem más támogatással, juttatással, eszközzel vagy egyéb forrással összevonva nem haladhatja meg a támogatott tevékenység tényleges költségét.

A támogatás ezen túlmenően nem egyeztethető össze egyetlen olyan más támogatással, juttatással, eszközzel vagy egyéb forrással, amelyet a salamancai tartományi önkormányzat – akár közvetlen támogatásként, akár versenyeztetésen alapuló pályázati eljáráson keresztül – a támogatott tevékenység céljára nyújt, és amely esetében a támogatható költségek megegyeznek az e program keretében támogatott költségekkel.

A támogatás kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell a rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeket, a támogatás tehát nem vehető igénybe a tej minőségének rendszeres ellenőrzése céljára.

Támogatás sz.: XA 167/09

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Észak-Írország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: BSE testing of cattle over 48 Months of age slaughtered for human consumption (Northern Ireland)

Jogalap: SR 2008 No 508 — Transmissible Spongiform Encephalopathies Regulations (Northern Ireland) 2008; a 999/2001/EK rendelet; a Bizottság 2008/908/EK határozata

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 4,6 millió GBP 6 évre

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja:

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás (az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke)

Az érintett ágazat(ok): A1 – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department of Agriculture and Rural development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Internetcím: http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/bse/active-surveillance.htm

Egyéb információk: A támogatás célja olyan szolgáltatás támogatása, amely lehetővé teszi Észak-Írország megfelelését az emberi fogyasztás céljából levágott, 48 hónapnál idősebb szarvasmarhák BSE-vizsgálatára vonatkozó kötelező európai uniós előírásnak. A támogatás közvetett: a termelő nem nyújt be kérelmet és nem részesül kifizetésben. A minisztérium TSE-ellenőrző tevékenységéről részletes tájékoztatás a minisztérium fent megadott honlapján található.

A program keretében a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis- és közepes méretű észak-írországi mezőgazdasági üzemeknek kell átlátható támogatást nyújtani.

A támogatható költségek a TSE-vizsgálatok költségei (minden költség, beleértve a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének C. fejezetével összhangban végzett vizsgálatokhoz szükséges mintákhoz való vizsgálati készletnek, valamint a minták levételének, szállításának, vizsgálatának, tárolásának és megsemmisítésének költségeit). A program keretében a támogatható költségek 100 %-a finanszírozható, azonban a támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének megfelelően nem haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként.


Top