Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0508(05)

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekre vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálat megindításáról

OJ C 103, 8.5.2007, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 103/15


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekre vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálat megindításáról

(2007/C 103/10)

A Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: érintett ország) származó kumarin behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről (1) szóló értesítés közzétételét követően a Bizottsághoz felülvizsgálati kérelem érkezett az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) (2) 11. cikkének (2) bekezdése alapján.

1.   Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet 2007. február 8-án az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) (a továbbiakban: a kérelmező) nyújtotta be a Közösség teljes kumarintermelését képviselő egyetlen közösségi termelő nevében.

2.   A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék (a továbbiakban: az érintett termék) a Kínai Népköztársaságból származó, és jelenleg a 2932 21 00 KN-kód alá sorolható kumarin. A fenti KN-kód csak tájékoztató jellegű.

3.   Meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések a 769/2002/EK tanácsi rendelettel (3) kivetett, és az Indiából és Thaiföldről szállított behozatalra a 2272/2004/EK rendelettel (4), valamint az Indonéziából és Malajziából szállított behozatalra az 1650/2006/EK rendelettel (5) kiterjesztett végleges dömpingellenes vámok.

4.   A felülvizsgálat indokai

A kérelem azon alapul, hogy az intézkedések megszűnése valószínűsíthetően a dömping és a közösségi gazdasági ágazatot érő kár folytatódását vagy megismétlődését eredményezné.

A kérelmező bizonyítékot nyújtott be, miszerint az érintett terméket a Kínai Népköztársaságból továbbra is számottevő mennyiségben és dömpingárakon hozzák be a Közösségbe.

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket tekintetbe véve a kérelmező a Kínai Népköztársaságra vonatkozó rendes értéket az ezen értesítés 5.1. bekezdésének c) pontjában említett, megfelelő piacgazdaságú ország árai alapján állapította meg. A dömping folytatódásáról szóló állítás alapja az előző mondatban megállapított rendes érték és a Közösségben értékesített érintett termék exportárainak összehasonlítása.

A fenti módon számított dömpingkülönbözet jelentős.

A dömping megismétlődésének tekintetében továbbá azt állítják, hogy az egyéb harmadik országokba (pl. az Egyesült Államok és Brazília) irányuló kivitel is dömpingáron történik.

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett terméknek a Kínai Népköztársaságból történő behozatala abszolút értékben és piaci részesedés tekintetében egyaránt jelentős maradt.

Azt is állítják, hogy az importált érintett termék mennyisége és ára – egyéb következmények mellett – továbbra is negatív hatással van a közösségi gazdasági ágazat árszintjére, ami jelentős mértékben rontja a közösségi gazdasági ágazat általános teljesítményét és pénzügyi helyzetét.

A kérelmező ezen kívül azt is vélelmezi, hogy a dömping valószínűleg további károkat okoz majd. A fentiekkel összefüggésben a kérelmező bizonyítékkal tudja alátámasztani azon állítását, hogy a hatályos intézkedések hatályvesztése esetén az érintett termék behozatalának jelenlegi mértéke várhatóan megnövekszik, mert az érintett ország kihasználatlan gyártási kapacitással rendelkezik.

Ezenkívül a kérelmező azt állítja, hogy a közösségi ágazat helyzete miatt a hatályos intézkedések hatályvesztése esetén az érintett országból származó, dömpingáron történő behozatal további jelentős emelkedése valószínűleg további károkat okozna a közösségi gazdasági ágazatnak.

A kérelmező emellett arra is rámutatott, hogy az intézkedések bevezetése során az érintett termék kínai exportőrei/termelői megpróbálták kijátszani a meglévő intézkedéseket, és ezeket a kijátszásra irányuló gyakorlatokat az intézkedéseknek a 2272/2004/EK és az 1650/2004/EK rendelettel történő kiterjesztésével sikerült ellensúlyozni.

5.   Az eljárás

Miután a Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapította, hogy a hatályvesztési felülvizsgálat megindításához elegendő bizonyíték áll rendelkezésére, az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően felülvizsgálatot kezdeményez.

5.1.   A dömping és a károkozás megismétlődésének valószínűségét megállapító eljárás

A vizsgálat meg fogja állapítani, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűsíthetően a dömping és a károkozás folytatódásához vagy megismétlődéséhez vezet-e.

a)   Mintavétel

Tekintettel az eljárásban érintett felek nyilvánvalóan nagy számára, a Bizottság úgy határozhat, hogy az alaprendelet 17. cikkével összhangban mintavételt végez.

i.   Mintavétel a Kínai Népköztársaság exportőrei/termelői tekintetében

Annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, kiválaszthasson egy mintát, a Bizottság felkéri valamennyi exportáló gyártót, illetve a nevükben eljáró valamennyi képviselőt, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál, és társaságukról vagy társaságaikról a 6. b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül és a 7. pontban ismertetett formában bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám, valamint a kapcsolattartó személy neve,

az érintett termék Közösségbe irányuló kivitelre történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott értékesítési mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

az érintett termék helyi piacon történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott értékesítési mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között;

az érintett termék harmadik országok számára történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott értékesítési mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

a vállalat tevékenységének pontos leírása a következő szempontok alapján: az érintett termék előállítása és tonnában kifejezett gyártási mennyisége, a gyártási kapacitás és az annak terén megvalósult beruházások 2006. április 1. és 2007. március 31. között;

az érintett termék gyártásában és/vagy értékesítésében résztvevő valamennyi kapcsolódó társaság (6) neve és tevékenységének pontos leírása,

bármely olyan egyéb információ, mely segítheti a Bizottságot a minta kiválasztásában,

a fentiekben ismertetett információk közlésével a vállalat hozzájárul ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen. Amennyiben a társaságot a mintavételben való részvétel céljából kiválasztják, ki kell töltenie egy kérdőívet, és hozzá kell járulnia, hogy válaszának hitelességét helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat jelzi, nem járul hozzá ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen, azt úgy kell tekinteni, hogy nem működött együtt a vizsgálat során. Az együttműködés hiányának következményeit az alábbiakban a 8. pont ismerteti.

A Bizottság ezen kívül kapcsolatba lép az exportáló ország hatóságaival és az exportőrök/termelők valamennyi ismert szervezetével annak érdekében, hogy az exportőrök/termelők mintájának kiválasztásához szükségesnek ítélt információkat beszerezze.

ii.   Mintavétel az importőrök tekintetében

Annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, elvégezhesse azt, a Bizottság felkéri valamennyi importőrt, illetve a nevükben eljáró valamennyi képviselőt, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál és vállalatukról vagy vállalataikról a 6. b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül és a 7. pontban ismertetett formában bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám, valamint a kapcsolattartó személy neve,

a vállalat euróban kifejezett teljes forgalma 2006. április 1. és 2007. március 31. között;

az alkalmazottak összlétszáma,

a vállalat tevékenységeinek pontos leírása az érintett termék vonatkozásában,

a Kínai Népköztársaságból származó importált érintett termék 2006. április 1. és 2007. március 31. között a közösségi piacon megvalósított viszonteladásának és oda irányuló behozatalának tonnában kifejezett mennyisége és euróban kifejezett értéke.

az érintett termék előállításában és/vagy értékesítésében részt vevő valamennyi kapcsolódó (7) társaság neve és tevékenységeinek pontos ismertetése,

bármely olyan egyéb információ, mely segítheti a Bizottságot a minta kiválasztásában,

a fentiekben ismertetett információk közlésével a vállalat hozzájárul ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen. Amennyiben a társaságot a mintavételben való részvétel céljából kiválasztják, ki kell töltenie egy kérdőívet, és hozzá kell járulnia, hogy válaszának hitelességét helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat jelzi, nem járul hozzá ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen, azt úgy kell tekinteni, hogy nem működött együtt a vizsgálat során. Az együttműködés hiányának következményeit az alábbiakban a 8. pont ismerteti.

Annak érdekében, hogy az importőrök mintájának kiválasztásához az általa szükségesnek tartott információkat beszerezze, a Bizottság emellett kapcsolatba lép az importőrök ismert szervezeteivel.

iii.   A minták végső kiválasztása

Ha az érdekelt felek bármelyike a minta kiválasztásával kapcsolatos információkat kíván benyújtani, be kell tartania a 6. b) pont ii. alpontjában megállapított határidőt.

A Bizottság a minták végső kiválasztását csak azt követően szándékozik elvégezni, hogy konzultált azokkal az érintett felekkel, akik kifejezték szándékukat, hogy a mintába bekerüljenek.

A mintába felvett társaságoknak a 6. b) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül ki kell tölteniük egy kérdőívet, és a vizsgálat során együttműködést kell tanúsítaniuk.

Kellő együttműködés hiányában a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy megállapításait – az alaprendelet 17. cikkének (4) bekezdésével és 18. cikkével összhangban – a rendelkezésre álló tényekre alapozza. A rendelkezésre álló tények alapján tett megállapítások a 8. pontban ismertetett okoknál fogva kedvezőtlenebbnek bizonyulhatnak az érintett fél számára.

b)   Kérdőívek

A vizsgálatok elvégzéséhez szükségesnek ítélt információk megszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld ki a következő feleknek: a közösségi gazdasági ágazat, a közösségi gyártók minden szervezete, a Kínai Népköztársaság mintában szereplő exportőrei/termelői, az exportőrök/termelők bármely szervezete, az importőrök bármely, a panaszban megnevezett, illetve e felülvizsgálat alá tartozó intézkedésekhez vezető vizsgálatokban együttműködő szervezete, továbbá az érintett exportáló ország hatósága.

c)   A piacgazdaságú ország kiválasztása

A Bizottság Indiát kívánja használni megfelelő piacgazdaságú országként a Kínai Népköztársaságra vonatkozó rendes érték megállapításához. Az érintett felek felkérést kapnak, hogy a 6. c) pontban megállapított egyedi határidőn belül jelezzék, megfelelőnek találják-e az említett országot erre a célra.

d)   Információgyűjtés és meghallgatások tartása

A Bizottság valamennyi érdekelt felet felkéri, hogy ismertessék álláspontjukat, a kérdőívekre adott válaszokon kívül közöljenek további információkat és állításaikat bizonyítékokkal támasszák alá. Az információknak és bizonyítékoknak a 6. a) pont ii. alpontjában megállapított határidőn belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság továbbá meghallgathatja az érdekelt feleket, amennyiben azok olyan kérelmet nyújtanak be, mely bizonyítja, hogy különleges okuk van a meghallgatásra. E kérelmet a 6. a) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtani.

5.2.   A közösségi érdek megállapítására irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban és abban az esetben, ha a dömping és a károkozás folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsége bebizonyosodik, meg kell állapítani, hogy a dömpingellenes intézkedések fenntartása vagy hatályon kívül helyezése nem ellentétes-e a Közösség érdekével. Ezért a közösségi gazdasági ágazatnak, az importőröknek és képviseleti szerveiknek, a felhasználók és fogyasztók képviseleti szerveinek a 6. a) pont ii. alpontjában megállapított általános határidőn belül módjukban áll kapcsolatba lépni a Bizottsággal és információt közölni, amennyiben bizonyítani tudják, hogy tevékenységük és az érintett termék között objektív kapcsolat áll fenn. Az előző mondatban foglaltakkal összhangban fellépő felek a 6. a) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül meghallgatást kérhetnek, ismertetve azokat a tényleges okokat, melyek meghallgatásukat indokolják. Meg kell jegyezni, hogy a 21. cikk alapján benyújtott információk közül a Bizottság csak azokat veszi figyelembe, melyek hitelességét a közlés idején tényekkel bizonyítják.

6   Határidők

a)   Általános határidők

i.   A felek számára kérdőív igénylésére

Azoknak az érdekelt feleknek, akik nem működtek együtt a jelen felülvizsgálat tárgyát képező intézkedéseket eredményező vizsgálatban, a lehető leghamarabb, de legkésőbb ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül kell a kérdőívet, illetve egyéb igénylőlapot kérelmezniük.

ii.   A felek számára jelentkezésre, kérdőívre adott válaszok benyújtására és egyéb információk közlésére

Eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenésétől számított 40 napon belül valamennyi érdekelt félnek fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, elő kell terjesztenie álláspontját, továbbá a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kitöltött kérdőíveket és a birtokában lévő egyéb információkat annak érdekében, hogy állításait figyelembe lehessen venni. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben meghatározott legtöbb eljárási jogosultság érvényesítése csak akkor lehetséges, ha a felek a jelzett határidőn belül felveszik a kapcsolatot a Bizottsággal.

A mintában szereplő társaságoknak a kérdőívre adott válaszokat a 6. b) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtaniuk.

iii.   Meghallgatások

Az említett 40 napos határidőn belül továbbá valamennyi érdekelt fél bizottsági meghallgatást kérelmezhet.

b)   A mintavétellel kapcsolatos különleges határidő

i.

Az 5.1. bekezdés a) pontjának i. alpontjában meghatározott információknak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz, feltéve, hogy a Bizottság az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 21 napon belül konzultálni kíván azokkal az érintett felekkel, akik a minta végleges kiválasztásakor kifejezték azt a kívánságukat, hogy vegyék fel őket a mintába.

ii.

Az 5.1. a) pont iii. alpontjában említetteknek megfelelően minden egyéb, a minta kiválasztása szempontjából fontos információnak az ezen értesítés az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 21 napon belül be kell érkeznie a Bizottsághoz.

iii.

A mintavételben szereplő felek kérdőívekre adott válaszainak 37 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz azt követően, hogy a feleket értesítették a mintába való felvételükről.

c)   A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztására vonatkozó különleges határidő

A vizsgálatban részt vevő felek véleményezhetik India megfelelőségét, amely ország az 5. c) pontban említettek értelmében a Kínai Népköztársaság tekintetében rendes érték megállapításának céljából piacgazdaságú országnak számít. E véleményeknek az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz.

7.   Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok és levelezés

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem elektronikus formátumban), és ezeken fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a levelezést – „Limited ”(korlátozott hozzáférés) (8) jelöléssel kell ellátni, és az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is mellékelni kell, melyet „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES ”(Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)

Directorate B (B. igazgatóság)

Office (Iroda): J-79 5/16

B-1049 Brussels (Brüsszel)

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, amikor az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem szolgáltatja a megadott határidőkön belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények alapján megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők az alaprendelet 18. cikkével összhangban.

Amennyiben arra derül fény, hogy valamely érdekelt fél valótlan vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni és az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tényeket lehet felhasználni. Ha egy érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és a Bizottság a rendelkezésére álló tényeket használja fel, előfordulhat, hogy a fél számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mintha együttműködött volna.

9.   A vizsgálat ütemterve

A vizsgálatot az alaprendelet 11. cikkének (5) bekezdése értelmében ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 hónapon belül be kell fejezni.

10.   Lehetőség felülvizsgálat kérelmezésére az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében

Mivel e hatályvesztési felülvizsgálat megindítása az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően történt, megállapításai nem a meglévő intézkedések szintjének módosítását, hanem – az alaprendelet 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban – az intézkedések hatályon kívül helyezését vagy fenntartását eredményezik.

Amennyiben az eljárásban érintett felek bármelyike úgy véli, hogy az intézkedések szintjének felülvizsgálata szükséges az intézkedések szintjének módosítása (szigorítása vagy enyhítése) érdekében, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban felülvizsgálat indítását kérelmezheti.

A felülvizsgálatot – amelyet az ebben az értesítésben említett hatályvesztési felülvizsgálattól függetlenül folytatnának – kérelmezni kívánó felek a fenti címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal.


(1)  HL C 196., 2006.8.19., 2. o.

(2)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 123., 2002.5.9., 1. o. A legutóbb az 1854/2003/EK rendelettel (HL L 272., 2003.10.23., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 396., 2004.12.31., 18. o.

(5)  HL L 311., 2006.11.10., 1. o.

(6)  A kapcsolódó társaságok jelentésének tekintetében a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 143. cikke az irányadó.

(7)  A kapcsolódó társaságok jelentésének tekintetében a 2454/93/EGK rendelet 143. cikke az irányadó.

(8)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szól. A dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és a GATT 1994 VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.


Top