EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(07)

Bejelentési eljárás – Műszaki szabályok EGT vonatkozású szöveg

OJ C 321, 29.12.2006, p. 30–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/30


Bejelentési eljárás – Műszaki szabályok

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/11)

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok, valamint az Információs Társadalom szolgáltatásaihoz kapcsolódó szabályok területén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.; HL L 217., 1998.8.5., 18. o.).

A Bizottságnak bejelentett nemzeti műszaki jogszabálytervezetek

Hivatkozási szám (1)

Cím

A három hónapos várakozási időszak vége (2)

2006/0620/F

A Pro Pharmacopoea körkédéssel felmért technikai feljegyzései

2007.2.26.

2006/0621/SI

A gluténmentes vagy rendkívül kis gluténtartalmú élelmiszerek által teljesítendő feltételek szabályzata

2007.2.28.

2006/0622/F

Bizonyos kitömött bútorok biztonságára vonatkozó rendelet

2007.2.28.

2006/0623/EE

A csomagolási törvényt és a csomagolási jövedéki adóról szóló törvényt módosító törvény

2007.3.1.

2006/0624/PL

A Gazdasági Miniszter rendelete, amely megváltoztatja a fúrt járatok segítségével, alapvető érceket feltáró bányák munkabiztonságáról és higiéniáról, a forgalomirányításról, illetve a speciális tűzvédelmi biztosítékokról szóló rendeletet

2007.3.1.

2006/0625/PL

A Gazdasági Miniszter rendelete, amely megváltoztatja a külszíni, alapvető érceket feltáró bányák munkabiztonságáról és higiéniáról, a forgalomirányításról, illetve a speciális tűzvédelmi biztosítékokról szóló rendeletet

2007.3.1.

2006/0626/F

A fogyatékkal élőknek a munkálatok alatt álló társas lakóépületekbe és azon meglévő épületekbe való bejutására vonatkozó rendelet-tervezet, melyekben a rendeltetés megváltoztatása következtében lakások kerülnek kialakításra

2007.3.2.

2006/0627/F

A közönséget fogadó meglévő intézményeknek és a közönség számára nyitott meglévő létesítményeknek a fogyatékkal élők számára való hozzáférhetőségére vonatkozó rendelet-tervezet

2007.3.2.

2006/0628/D

Kiegészítő műszaki szerződéses feltételek – Vízépítés (ZTV-W) rézsű és fenékbiztosításokhoz (teljesítési terület 210), 2006. évi kiadás

2007.3.2.

2006/0629/CZ

A 2006. …-án kelt rendelet, amely meghatározza bizonyos ásványolajok jelölésének és színezésének részleteit, illetve egyes további ásványolajok jelölésének és színezésének részleteit

2007.3.2.

2006/0630/UK

Dohányzást tiltó jelek rendelet (Észak-Írország), 2007

2007.3.2.

2006/0631/SI

A genetikailag módosított növények együttes termesztése egyéb mezőgazdasági növényekkel

2007.3.5.

2006/0632/D

Negyedik törvény a gépjárműadóról szóló törvény módosításáról

 (4)

2006/0633/B

Az 1996. május 30-i, a csomagolási hulladékok ellenőrzésére és kezelésére vonatkozó Együttműködési Megállapodás átvizsgálására vonatkozó LISA 14ter 2006-11. sz. szöveg-tervezet, pontosabban azon intézkedéseket illetően, melyek az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i, 2004/12/EK sz., a csomagolásokra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó 94/62/EK irányelvet módosító irányelvének a nemzeti jogba történő átültetését célzó intézkedésekre vonatkoznak

 (4)

2006/0634/S

Az Útfenntartó Hivatal rendelkezései az európai méretezési szabványok alkalmazásáról szóló VVFS 2004:43 rendelkezések módosításáról

2007.3.7.

2006/0635/NL

A Szociális és munkaügyi államtitkár rendelete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a munkaeszközök anyagi támogatására nyújtott támogatásokról szóló rendelet módosításáról

 (4)

2006/0636/NL

Végrehajtási szabályozás az energiafelhasználással kapcsolatos beruházás levonásáról, a hozzátartozó energialistával, 2007

 (4)

2006/0637/CZ

A többször módosított 141/1997. Sb. számú, a szesz előállításának, tárolásának és feldolgozásának műszaki követelményeiről szóló rendeletet módosító rendelet tervezete

2007.3.8.

2006/0638/F

A nemzeti vészjelzés műszaki jellemzőiről szóló rendelet

2007.3.8.

2006/0639/CZ

A 86/2002 Sb. számú, a levegő védelméről szóló törvényt módosító törvény tervezete

2007.3.8.

A Bizottság felhívja a figyelmet az Európai Bíróságnak a „CIA Security” ügyben (C-194/94 – ECR I, 2201. o.) 1996. április 30-án meghozott ítéletére, amelyben a Bíróság elrendelte, hogy a 98/34/EK irányelv (korábbi hivatkozási száma: 83/189/EGK) 8. és 9. cikkeit úgy kell értelmezni, hogy az egyének a nemzeti bíróságok előtt hivatkozhatnak ezekre a cikkekre, és a nemzeti bíróságoknak el kell utasítaniuk azon nemzeti műszaki szabály alkalmazását, amelyet az irányelvvel összhangban nem jelentettek be.

Ez az ítélet megerősíti a Bizottság 1986. október 1-jei közleményét (HL C 245., 1986.10.1., 4. o.).

Ennek megfelelően, a bejelentési kötelezettség megszegése esetén a vonatkozó műszaki szabályok nem alkalmazhatók, és ebből következően ezen szabályok nem érvényesíthetők az egyénekkel szemben.

A bejelentési eljárásról további információkért kérjük, hogy forduljon írásban az alábbi címhez:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Látogassa meg az alábbi internetes oldalt is: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Ha bármilyen további információra van szüksége az ilyen bejelentésekről, kérjük lépjen kapcsolatba az alább felsorolt nemzeti intézményekkel:

A 98/34/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁÉRT FELELŐS NEMZETI INTÉZMÉNYEK LISTÁJA

BELGIUM

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps Asszony

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Általános e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Weboldal: http://www.mineco.fgov.be

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Miroslav Chloupek Úr

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Lucie Růžičková Asszony

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

Általános e-mail: eu9834@unmz.cz

Weboldal: http://www.unmz.cz

DÁNIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (vagy DK-2100 Copenhagen OE)

Bjarne Bang Christensen Úr

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (közvetlen)

E-mail: bbc@ebst.dk

Birgit Jensen Asszony

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (közvetlen)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Pernille Hjort Engstrøm Asszony

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (közvetlen)

E-mail: phe@ebst.dk

Kölcsönös postafiók az értesítési üzenetekhez – noti@ebst.dk

Weboldal: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NÉMETORSZÁG

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel Asszony

Tel.: (49-30) 2014 63 53

Fax: (49-30) 2014 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Weboldal: http://www.bmwa.bund.de

ÉSZTORSZÁG

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Karl Stern Úr

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 029

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Általános e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

Weboldal: http://www.mkm.ee

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-10192 ATHENS

Tel.: (30-210) 696 98 63

Fax: (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-11145 ATHENS

Evangelia Alexandri Asszony

Tel.: (30-210) 212 03 01

Fax: (30-210) 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

Általános e-mail: 83189in@elot.gr

Weboldal: http://www.elot.gr

SPANYOLORSZÁG

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora”

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Angel Silván Torregrosa Úr

Tel.: (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez Asszony

Technical Advisor

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 379 84 01

Általános e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIAORSZÁG

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau Asszony

Tel.: (33) 153 44 97 04

Fax: (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard Asszony

Tel.: (33) 153 44 97 05

Fax: (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Általános e-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

ÍRORSZÁG

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty Úr

Tel.: (353-1) 807 38 80

Fax: (353-1) 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Weboldal: http://www.nsai.ie

OLASZORSZÁG

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia Úr

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Enrico Castiglioni Úr

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Általános e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Weboldal: http://www.attivitaproduttive.gov.it

CIPRUS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-22) 409 310

Fax: (357-22) 754 103

Antonis Ioannou Úr

Tel.: (357-22) 409 409

Fax: (357-22) 754 103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Általános e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Weboldal: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTORSZÁG

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Fax: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Általános e-mail: notification@em.gov.lv

LITVÁNIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene Asszony

Tel.: (370-5) 270 93 47

Fax: (370-5) 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Weboldal: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann Úr

Tel.: (352) 46 97 46-1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Weboldal: http://www.see.lu

MAGYARORSZÁG

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Budapest

Fazekas Zsolt Úr

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36-1) 374 28 73

Fax: (36-1) 473 16 22

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Weboldal: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MÁLTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Tel.: (356) 2124 3282

Fax: (356) 2124 2406

Lorna Cachia Asszony

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Általános e-mail: notification@msa.org.mt

Weboldal: http://www.msa.org.mt

HOLLANDIA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide Úr

Tel.: (31-50) 523 21 34

Hennie Boekema Asszony

Tel.: (31-50) 523 21 35

Tineke Elzer Asszony

Tel.: (31-50) 523 21 33

Fax: (31-50) 523 21 59

Általános e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm Asszony

Tel.: (43-1) 711 00 58 96

Fax: (43-1) 715 96 51 vagy (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Weboldal: http://www.bmwa.gv.at

LENGYELORSZÁG

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara H. Kozłowska Asszony

Tel.: (48-22) 693 54 07

Fax: (48-22) 693 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Agata Gągor Asszony

Tel.: (48-22) 693 56 90

Általános e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGÁLIA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires Asszony

Tel.: (351) 21 294 82 36 vagy 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Általános e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Weboldal: http://www.ipq.pt

SZLOVÉNIA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Vesna Stražišar Asszony

Tel.: (386-1) 478 30 41

Fax: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

SZLOVÁKIA

Kvetoslava Steinlova Asszony

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421-2) 5249 35 21

Fax: (421-2) 5249 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINNORSZÁG

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Látogatási cím:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

és

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postai cím:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Leila Orava Asszony

Tel.: (358-9) 1606 46 86

Fax: (358-9) 1606 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Katri Amper Asszony

Tel.: (358-9) 1606 46 48

Általános e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Weboldal: http://www.ktm.fi

SVÉDORSZÁG

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson Asszony

Tel.: (46-8) 690 48 82 vagy (46-8) 690 48 00

Fax: (46-8) 690 48 40 vagy (46-8) 306 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Általános e-mail: 9834@kommers.se

Weboldal: http://www.kommers.se

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb Úr

Tel.: (44-207) 215 14 88

Fax: (44-207) 215 13 40

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Általános e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Weboldal: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer Asszony

Tel.: (32-2) 286 18 61

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma Asszony

Tel.: (32-2) 286 18 71

Fax: (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Általános e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Weboldal: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Kathleen Byrne Asszony

Tel.: (32-2) 286 17 49

Fax: (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Általános e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Weboldal: http://www.efta.int

TÖRÖKORSZÁG

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

Mehmet Comert Úr

Tel.: (90-312) 212 58 98

Fax: (90-312) 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Weboldal: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Év – nyilvántartási szám – jogalkotó tagállam.

(2)  Időszak, amelynek folyamán a tervezetet nem lehet elfogadni.

(3)  Nincs várakozási időszak, mivel a Bizottság elfogadja az értesítő tagállam sürgősséggel történő elfogadásra vonatkozó indokait.

(4)  Nincs várakozási időszak, mert a rendelkezés fiskális vagy pénzügyi intézkedésekhez kapcsolódó műszaki leírásokra, vagy egyéb követelményekre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokra vonatkozik a 98/34/EK irányelv 1. cikk (11) bekezdés második pont harmadik franciabekezdésének értelmében.

(5)  A bejelentési eljárás lezárult.


Top