Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/370E/03

2012. szeptember 12-i ülés jegyzőkönyve

OJ C 370E , 30.11.2012, p. 120–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 370/120


2012. szeptember 12., szerda
2012. SZEPTEMBER 12-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

2012/C 370 E/03

Tartalom

1.

Az ülés megnyitása

2.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

3.

Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

4.

Az Unió helyzete (vita)

5.

Az elnök nyilatkozata

6.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése és 88. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

7.

Szavazások órája

7.1.

A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

7.2.

A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek kezelése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

7.3.

Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

7.4.

Az EK és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

7.5.

Az EK és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

7.6.

A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***I (szavazás)

7.7.

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***I (szavazás)

7.8.

A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról (szavazás)

7.9.

A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása (szavazás)

7.10.

A közös halászati politika reformja (szavazás)

8.

A szavazáshoz fűzött indokolások

9.

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

10.

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

11.

A romániai politikai helyzet (vita)

12.

Az európai bankunióra irányuló javaslatok (vita)

13.

Bizonyos országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből ***I (vita)

14.

Kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén ***I (vita)

15.

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

16.

A mezőgazdasági termékek minőségrendszerei ***I (vita)

17.

Európai szociális vállalkozási alapok ***I – Európai kockázatitőke-alapok ***I (vita)

18.

Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I – Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (vita)

19.

A következő ülésnap napirendje

20.

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

I MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

1.

A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***I

2.

A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek kezelése ***I

3.

Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala a Bizottságra ruházandó f6elhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében ***I

4.

Az EK és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás ***

5.

Az EK és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás ***

6.

A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***I

7.

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***I

8.

A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról

9.

A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása

10.

A közös halászati politika reformja

II MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.

A7-0244/2012 - Antonyia Parvanova/Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Egyetlen szavazás

2.

A7-0212/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

3.

A7-0209/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

4.

A7-0211/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

5.

A7-0210/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

6.

A7-0146/2012 - Pat the Cope Gallagher - Jogalkotási állásfoglalás

7.

A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Mód.: 164

8.

A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Mód.: 153

9.

A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Jogalkotási állásfoglalás

10.

A7-0252/2012 - Elmar Brok - Mód.: 32

11.

A7-0252/2012 - Elmar Brok - Állásfoglalás

12.

A7-0225/2012 - Carl Haglund - 4. bek.

13.

A7-0225/2012 - Carl Haglund - 18. bek.

14.

A7-0225/2012 - Carl Haglund - 19. bek.

15.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - Mód.: 2

16.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 35/1. bek.

17.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 35/2. bek.

18.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 58/1. bek.

19.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 58/2. bek.

20.

A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - Állásfoglalás

2012. SZEPTEMBER 12-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ

elnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.

2.   Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 5.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid részvények és más pénzügyi eszközök árfolyamesése számításának módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – C(2012)4530 – határidő: 2012.8.5.

utalva illetékes: ECON

 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 5.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalommeghatározások, a nettó rövid pozíciók számítása, az állampapírral kapcsolatos fedezett hitel-nemteljesítési csereügyletek, a bejelentési küszöbértékek, a korlátozások felfüggesztéséhez szükséges likviditási küszöbértékek, a pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesése és a káros hatással járó események tekintetében történő kiegészítéséről – C(2012)4529 – határidő: 2012.10.5.

utalva illetékes: ECON

 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 12.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a hitelminősítő intézetekre kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről – C(2012)4787 – határidő: 2012.10.12.

utalva illetékes: ECON

 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 12.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről – C(2012)4641 – határidő: 2012.9.12.

utalva illetékes: ITRE

3.   Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

A Bizottság …/…/EU rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírásokról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D016964/03 - 2012/2771(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: IMCO

A Bizottság határozata a nem SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról (D018898/02 - 2012/2759(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ITRE

A Bizottság …/…/EU rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről (D019041/03 - 2012/2735(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: JURI, IMCO

A Bizottság határozata az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról (D019163/02 - 2012/2761(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság határozata az ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D019245/03 - 2012/2760(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság határozata az automata mosogatógépekhez való, ipari és intézményi felhasználásra szánt mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D019246/03 - 2012/2762(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. és XII. mellékletének módosításáról (keretirányelv) (D020136/03 - 2012/2778(RPS) - határidő: 2012/11/23.)

utalva

illetékes: IMCO

A Bizottság …/…/EU rendelete az élelmiszerenzimekről szóló 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (D020182/03 - 2012/2753(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság határozata a bifentrinnek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (D020512/02 - 2012/2748(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a címsor egyes elemei tekintetében történő módosításáról (D020513/02 - 2012/2749(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak I. mellékletébe hatóanyagként felvett nonánsav felhasználási körének a 2. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról (D020514/01 - 2012/2750(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a cisz-trikoz-9-én hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D020515/01 - 2012/2751(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrogén-cianid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D020516/02 - 2012/2752(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének helyesbítéséről (D020517/01 - 2012/2747(RPS) - határidő: 2012/10/26.)

utalva

illetékes: ENVI

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 2009. május 6-i 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D020706/02 - 2012/2754(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: INTA

A Bizottság határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU bizottsági határozat módosításáról (D020736/02 - 2012/2731(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság …/…/EU rendelete a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről (D020748/05 - 2012/2779(RPS) - határidő: 2012/11/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D020808/02 - 2012/2764(RPS) - határidő: 2012/10/27.)

utalva

illetékes: IMCO

A Bizottság rendelete a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről (D020816/03 - 2012/2733(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság rendelete a nemzeti biztonsági hatóságok által a biztonsági tanúsítvány vagy a biztonsági engedély kiadását követő felügyelet céljára alkalmazandó közös biztonsági módszerről (D020817/03 - 2012/2732(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucit szirup felhasználása tekintetében történő módosításáról (D020925/05 - 2012/2756(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 7 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 32 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D020960/01 - 2012/2763(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ECON

vélemény: JURI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 10, az IFRS 11, az IFRS 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, az IAS 27 nemzetközi számviteli standard (2011) és az IAS 28 nemzetközi számviteli standard (2011) tekintetében történő módosításáról (D020961/01 - 2012/2757(RPS) - határidő: 2012/10/24.)

utalva

illetékes: ECON

vélemény: JURI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 12 nemzetközi számviteli standard, az IFRS 1 és az IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság IFRIC 20 értelmezése tekintetében történő módosításáról (D020962/01 - 2012/2772(RPS) - határidő: 2012/10/27.)

utalva

illetékes: ECON

vélemény: JURI

A Bizottság határozata egyes újonnan épített légi járművek esetében a fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer (ACAS II) új szoftverének használatára vonatkozóan az 1332/2011/EU bizottsági rendelettől való eltérés Francia Köztársaság számára történő jóváhagyásáról (D020967/02 - 2012/2745(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság …/…/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról (D021116/05 - 2012/2736(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladékjellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról (D021153/01 - 2012/2741(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, amiszulbróm, ciazofamid, diflufenikán, dimoxistrobin, metoxifenozid és nikotin megengedett növényvédőszer-maradék határértékei tekintetében történő módosításáról (D021273/02 - 2012/2730(RPS) - határidő: 2012/9/18.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének a gyorstesztek listája tekintetében történő módosításáról (D021301/03 - 2012/2737(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: AGRI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról (D021335/02 - 2012/2738(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: JURI, IMCO

A Bizottság …/…/EU irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D021370/03 - 2012/2770(RPS) - határidő: 2012/10/27.)

utalva

illetékes: TRAN

A Bizottság …/…/EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a szerelvényeik környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D021781/04 - 2012/2773(RPS) - határidő: 2012/11/21.)

utalva

illetékes: ENVI

A 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról szóló …/…/EU bizottsági irányelv tervezete (D021797/01 - 2012/2740(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D021806/01 - 2012/2734(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ITRE

A Bizottság …/…/EU rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (D021920/01 - 2012/2743(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete egy, az Egyesült Királyság által aukció céljára kijelölni tervezett platformnak az 1031/2010/EU rendelet jegyzékébe történő felvételéről (D021963/03 - 2012/2765(RPS) - határidő: 2012/10/27.)

utalva

illetékes: ENVI

vélemény: ITRE

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-polisziloxánnak (E 900) étrend-kiegészítőkben habzásgátlóként való használata tekintetében történő módosításáról (D021994/02 - 2012/2768(RPS) - határidő: 2012/10/28.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a méhviasz (E 901), a karnaubaviasz (E 903), a sellak (E 904) és a mikrokristályos viasz (E 905) bizonyos gyümölcsökön való használata tekintetében történő módosításáról (D021995/02 - 2012/2775(RPS) - határidő: 2012/11/22.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a rozmaringkivonatok (E 392) száraztészta-töltelékekben történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D021996/02 - 2012/2776(RPS) - határidő: 2012/11/22.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kén-dioxid – szulfitok (E 220-228) és a propán-1,2-diol-alginát (E 405) erjesztett szőlőmust alapú italokhoz való használata tekintetében történő módosításáról (D021997/02 - 2012/2774(RPS) - határidő: 2012/11/22.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a szárított fügében előforduló aflatoxinok felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D021998/02 - 2012/2758(RPS) - határidő: 2012/10/27.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság irányelve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D022036/01 - 2012/2755(RPS) - határidő: 2012/10/25.)

utalva

illetékes: ENVI

A Bizottság …/…/EU rendelete a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról (D022573/01 - 2012/2777(RPS) - határidő: 2012/11/23.)

utalva

illetékes: IMCO

4.   Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki – az után, hogy az elnök bejelentette, hogy a német alkotmánybíróság elutasította az Európai Stabilitási Mechanizmus elleni beadványokat – válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, aki szintén reagál Daniel Cohn-Bendit válaszára, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marina Yannakoudakis, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA

alelnök

Felszólal: Hans-Peter Martin, független.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mario Mauro, Gurmai Zita, Marianne Thyssen, Graham Watson, John Bufton, Enrique Guerrero Salom, Danuta Maria Hübner, Ana Gomes, Francesco Enrico Speroni, Anni Podimata, Andrew Duff, Rui Tavares, Jean-Pierre Audy, Nikolaos Salavrakos, Marisa Matias, Juan Fernando López Aguilar, Herbert Reul, Catherine Trautmann, Daniel Hannan, Philippe Lamberts, Othmar Karas és Morvai Krisztina.

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ

elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Glenis Willmott, Andrey Kovatchev, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Seán Kelly, Tabajdi Csaba Sándor, Ana Miranda, Diogo Feio, Jörg Leichtfried, Gáll-Pelcz Ildikó, Silvia-Adriana Țicău, Kristiina Ojuland, Sergio Gaetano Cofferati, Tunne Kelam és Edite Estrela.

Felszólal: José Manuel Barroso.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Gay Mitchell és Jacek Protasiewicz, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Nigel Farage, aki válaszol a kérdésre, Hans-Peter Martin, független, és Nigel Farage ügyrendi javaslattal, amelyre az elnök válaszol.

Felszólal: José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

5.   Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz az amerikai konzulátus ellen Bengáziban végrehajtott támadás nyomán. Elítéli a terrorista cselekményt és az Európai Parlament szolidaritásáról biztosítja az Amerikai Egyesült Államok hatóságait

ELNÖKÖL: Georgios PAPASTAMKOS

alelnök

Felszólal: Ana Gomes, aki csatlakozik az elnök által elmondottakhoz.

6.   Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése és 88. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az elnök a következő bejelentést teszi:

Szeptember 10-én, hétfőn a plenáris ülésen bejelentésre került a TRAN bizottság ajánlása arra vonatkozóan, hogy a Parlament ne emeljen kifogást egy végrehajtási intézkedéstervezet ellen, és az AGRI bizottság ajánlása arra vonatkozóan, hogy a Parlament ne emeljen kifogást egy felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen. (A 2012.9.10-i jegyzőkönyv 12. pontja.)

Az eljárási szabályzat 87a. cikkében rögzített 24 órás határidőn belül egyetlen kifogás sem érkezett az említett ajánlások ellen.

Következésképpen az ajánlásokat 2012. szeptember 11-i hatállyal elfogadottnak kell tekinteni, a határozatokat pedig közzéteszik a mai ülésen elfogadott szövegek között.

*

* *

Felszólal: Christian Ehler, az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke az amerikai konzulátus ellen Bengáziban elkövetett támadásról.

7.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

7.1.   A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Társelőadók: Antonyia Parvanova és Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0327)

7.2.   A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek kezelése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló 774/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0906 - C7-0524/2011- 2011/0445(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0212/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0328)

Vital Moreira (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák későbbre.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

7.3.   Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0918 - C7-0005/2012- 2011/0453(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0209/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0329)

Vital Moreira (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák későbbre.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

7.4.   Az EK és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösségek és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [12124/2010 - C7-0057/2012- 2010/0146(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0211/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0330)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

7.5.   Az EK és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Új-Zéland között létrejött, az Európai Közösségek és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [12126/2010 - C7-0058/2012- 2010/0139(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0210/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0331)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

7.6.   A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0332)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0332)

7.7.   A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***I (szavazás)

Jelentés a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0333)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0333)

Felszólalás

João Ferreira, aki kéri, hogy a 164. módosításról tartsanak név szerinti szavazást. (Így járnak el.)

7.8.   A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról (szavazás)

Jelentés a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről [2012/2050(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A7-0252/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0334)

Felszólalások

Elmar Brok, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 2., 3., 4., 6., 7. és 9. módosításokhoz, valamint a 84. és 104. bekezdéshez (valamennyi szóbeli módosítást elfogadják, kivéve a 104. bekezdésre vonatkozót, mivel ez utóbbi figyelembevételét több mint 40 képviselő ellenzi).

Charalampos Angourakis, aki kéri, hogy az állásfoglalásra irányuló indítványról tartsanak név szerinti szavazást. (Így járnak el.)

7.9.   A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása (szavazás)

Jelentés a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettségről [2011/2291(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carl Haglund (A7-0225/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0335)

Felszólalás

Mario Pirillo, aki kéri, hogy a 4. bekezdésről tartsanak név szerinti szavazást. (Így járnak el.)

7.10.   A közös halászati politika reformja (szavazás)

Jelentés a közös halászati politika reformjáról szóló átfogó közleményről [2011/2290(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0336)

Felszólalás

Chris Davies, aki kéri, hogy a 2. módosításról tartsanak név szerinti szavazást. (Így járnak el.)

8.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

 

Antonyia Parvanova és Teresa Jiménez-Becerril Barrio-jelentés – A7-0244/2012

Jens Rohde, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Josef Weidenholzer, Emer Costello, Marina Yannakoudakis, Charles Tannock, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan és Syed Kamall

 

Pat the Cope Gallagher-jelentés – A7-0146/2012

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Julie Girling, Jim Higgins, Peter Jahr és Elena Băsescu

 

Struan Stevenson-jelentés – A7-0217/2012

Charles Tannock, Paul Murphy, Julie Girling, Jim Higgins és Elena Băsescu

 

Elmar Brok-jelentés – A7-0252/2012

Charles Tannock, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Sergio Gaetano Cofferati, Janusz Władysław Zemke, Adam Bielan, Jan Kozłowski, Andrzej Grzyb és Elena Băsescu

 

Carl Haglund-jelentés – A7-0225/2012

Charles Tannock, Jim Higgins és Elena Băsescu

 

Nikolaos Salavrakos-jelentés – A7-0253/2012

Andrea Zanoni, Charles Tannock, Jim Higgins, Elena Băsescu, Chris Davies és Julie Girling.

9.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(A 14.25-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

10.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Paolo De Castro, az AGRI bizottság elnöke bejelenti, hogy nem volt jelen a 2012. szeptember 10-i és 11-i, a 2011. szeptember 12-i és 13-i, valamint a 2010. szeptember 20-i és 21-i üléseken, mert ezekben az időpontokban informális tanácsüléseken vett részt, melyekre Cipruson, Lengyelországban és Brüsszelben került sor.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

11.   A romániai politikai helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A romániai politikai helyzet

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló Valeriu Stefan Zgoneát, a román képviselőház elnökét és Dan Sovát, a parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős minisztert.

Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ioan Mircea Pașcu, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petru Constantin Luhan, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vasilica Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Norica Nicolai, Judith Sargentini, Véronique Mathieu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claudiu Ciprian Tănăsescu, Juan Fernando López Aguilar, Ulrike Lunacek, Raffaele Baldassarre, Göncz Kinga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gáll-Pelcz Ildikó, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Boștinaru, Corina Crețu, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Pino Arlacchi és Graham Watson, ez utóbbi a vita lebonyolításával kapcsolatban.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Tabajdi Csaba Sándor, Renate Weber, Corneliu Vadim Tudor és Gál Kinga.

Felszólal: Viviane Reding.

ELNÖKÖL: Georgios PAPASTAMKOS

alelnök

Felszólal: Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.

12.   Az európai bankunióra irányuló javaslatok (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000151/2012) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai bankunióra irányuló javaslatok (B7-0360/2012)

Sharon Bowles kifejti a kérdést.

Michel Barnier (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Marianne Thyssen, Peter Simon, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Corien Wortmann-Kool, George Sabin Cutaș, Vicky Ford, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Syed Kamall, Jean-Paul Gauzès és Sylvie Goulard a vita lebonyolításával kapcsolatban, Mario Borghezio, Nikolaos Chountis, Werner Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Antolín Sánchez Presedo, Tadeusz Cymański, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sławomir Witold Nitras, Pablo Zalba Bidegain, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Astrid Lulling és Jean-Pierre Audy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gáll-Pelcz Ildikó, Gunnar Hökmark, Phil Prendergast, Charalampos Angourakis, Mojca Kleva, João Ferreira, Elena Băsescu és Sławomir Witold Nitras.

Felszólal: Michel Barnier.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, témája: „A bankunió felé” (B7-0457/2012)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.17. pont.

13.   Bizonyos országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből ***I (vita)

Jelentés az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0207/2012)

David Martin előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Jacek PROTASIEWICZ

alelnök

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja)

Felszólal: Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Syed Kamall, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Vital Moreira, Paul Murphy, Maria Badia i Cutchet és Michael Cashman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: João Ferreira és Patrice Tirolien.

Felszólal: Karel De Gucht és David Martin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.6. pont.

14.   Kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén ***I (vita)

Jelentés a tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

Krišjānis Kariņš előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marietta Giannakou (az AFET bizottság véleményének előadója), Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND

alelnök

Felszólal: Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Gaston Franco, Gyürk András, Silvia-Adriana Țicău, Romana Jordan, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz és Mészáros Alajos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Niki Tzavela.

Felszólal: Günther Oettinger és Krišjānis Kariņš.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.7. pont.

15.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az S&D képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

 

BUDG bizottság: Vojtěch Mynář

 

CONT bizottság: Zuzana Brzobohatá

A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Richard Falbr helyére Vojtěch Mynář

Az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség: Richard Falbr.

16.   A mezőgazdasági termékek minőségrendszerei ***I (vita)

Jelentés a mezőgazdasági termékek minőségrendszereiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

Iratxe García Pérez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dacian Cioloș (a Bizottság tagja).

Felszólal: Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisabeth Köstinger, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scottà, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, Esther Herranz García, Tabajdi Csaba Sándor, George Lyon, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Elisabeth Köstinger, Spyros Danellis, Riikka Manner, James Nicholson és Julie Girling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni La Via, Elena Băsescu, Seán Kelly, João Ferreira, Rareș-Lucian Niculescu és Maria do Céu Patrão Neves.

Felszólal: Dacian Cioloș és Iratxe García Pérez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.8. pont.

(A 20.30-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alexander ALVARO

alelnök

17.   Európai szociális vállalkozási alapok ***I – Európai kockázatitőke-alapok ***I (vita)

Jelentés az európai szociális vállalkozási alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Jelentés az európai kockázatitőke-alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie és Philippe Lamberts előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pervenche Berès (az EMPL bizottság véleményének előadója), Dimitar Stoyanov (a JURI bizottság véleményének előadója), Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gáll-Pelcz Ildikó és Sari Essayah.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Karel De Gucht, Sophie Auconie és Philippe Lamberts.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.9. pont és 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.10. pont.

18.   Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I – Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I (vita)

Jelentés az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange és Jörg Leichtfried ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gabriel Mato Adrover (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianluca Susta, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea és Patrice Tirolien.

Felszólal: Karel De Gucht, Bernd Lange és Jörg Leichtfried.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.11. pont és 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.12. pont.

19.   A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, OJJE 493.542).

20.   Az ülés berekesztése

Az ülést 22.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

főtitkár

Surján László

alelnök


2012. szeptember 12., szerda
JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


2012. szeptember 12., szerda
I MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (…, …, …)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (…, …, …)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL.IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ.ÁLL.IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***I

Jelentés: Antonyia Parvanova et Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

611, 9, 13

2.   A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek kezelése ***I

Jelentés: Vital Moreira (A7-0212/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szavazás: módosított javaslat

NSz

+

654, 7, 13

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

A szavazást elhalasztották.

 

3.   Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala a Bizottságra ruházandó f6elhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében ***I

Jelentés: Vital Moreira (A7-0209/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szavazás: módosított javaslat

NSz

+

641, 27, 11

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

A szavazást elhalasztották.

 

4.   Az EK és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás ***

Ajánlás: Vital Moreira (A7-0211/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

665, 7, 7

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

EFD: zárószavazás

5.   Az EK és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás ***

Ajánlás: Vital Moreira (A7-0210/2012)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

669, 6, 6

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

EFD: zárószavazás

6.   A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***I

Jelentés: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

A szöveg egésze - 1. sz. tömb - megegyezéses

17

bizottság

 

+

 

2. sz. tömb - az illetékes bizottság módosításai

1-16

bizottság

 

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

659, 11, 7

7.   A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***I

Jelentés: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-6

8-9

11-32

34-39

44

46-47

49

52-63

65-70

72-85

87-97

100-101

103-104

106-108

110-113

116-117

120

122

124-127

129

131-133

135-141

143-150

bizottság

 

+

 

Az illetékes bizottság módosításai - külön szavazás

7

bizottság

kül.

+

 

13

bizottság

kül.

+

 

33

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

40

bizottság

kül/ESz

-

328, 344, 9

41

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

-

268, 404, 4

42

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

-

313, 351, 11

43

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

416, 247, 12

45

bizottság

kül/ESz

-

284, 376, 13

48

bizottság

kül.

+

 

50

bizottság

kül.

-

 

64

bizottság

kül.

+

 

71

bizottság

kül/ESz

+

389, 274, 7

86

bizottság

kül.

-

 

98

bizottság

kül.

+

 

99

bizottság

kül/ESz

+

379, 290, 7

102

bizottság

kül.

+

 

109

bizottság

kül.

+

 

114

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

119

bizottság

kül.

+

 

121

bizottság

kül.

+

 

130

bizottság

kül.

+

 

134

bizottság

kül.

+

 

142

bizottság

kül.

+

 

3. cikk, 1. bek. után

155

GUE/NGL

 

-

 

8. cikk, f) pont után

159

GUE/NGL

 

-

 

10. cikk, 1. bek., a) pont

151

S&D

 

+

 

51

bizottság

 

 

35. cikk, 1. bek., bevezetés

160

GUE/NGL

 

-

 

105

bizottság

 

+

 

36. cikk, 3. bek., d) pont után

161

GUE/NGL

 

-

 

38. cikk, 1. bek. után

162

GUE/NGL

 

-

 

2. fejezet, VI. szakasz után

163

GUE/NGL

 

-

 

39. cikk, 3. bek. után

164

GUE/NGL

NSz

-

46, 610, 14

40. cikk, 3. bek.

115

bizottság

 

-

 

166

PPE

ESz

-

285, 386, 4

42. cikk, 1. bek., b) pont

167

Verts/ALE

ESz

+

336, 315, 14

42. cikk, 1. bek., e) pont

118

bizottság

 

+

 

152

S&D

 

-

 

42. cikk, 1. bek., d) pont után

153

S&D

NSz

-

283, 385, 7

44. cikk, 1. bek., a) pont

128

bizottság

 

+

 

154

S&D

 

-

 

45. cikk után

168

Verts/ALE

 

-

 

123

bizottság

 

+

 

10. preb. után

10

bizottság

 

-

 

165

PPE

ESz

+

349, 303, 13

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

620, 27, 27

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

S&D: 153. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ECR: mód.: 40, 41, 130

S&D: mód.: 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134

Verts/ALE: mód.: 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

S&D:

41. mód.:

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „kell”

2. rész

:

a fenti szövegrész

42. mód.:

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „ezen intézkedésekkel … viszonylagos stabilitását”

2. rész

:

a fenti szövegrész

43. mód.:

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „és segítségnyújtás … érdekében”

2. rész

:

a fenti szövegrész

114. mód.:

1. rész

:

A szöveg egésze, kivéve az alábbi szavak törlése: „emberi fogyasztás céljából”

2. rész

:

Az alábbi szavak törlése

Verts/ALE:

33. mód.:

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „jelentős”

2. rész

:

a fenti szövegrész

Egyéb

A GUE/NGL képviselőcsoportja visszavonta 156., 157. és 158. módosítását.

8.   A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról

Jelentés: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

1. bek. után

11

GUE/NGL

 

-

 

3. bek.

1

PPE

 

+

 

5. bek. után

12

GUE/NGL

 

-

 

9. bek.

2

PPE

 

+

szóban módosítva

14. bek. után

13

GUE/NGL

 

-

 

15. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

33. bek. után

14

GUE/NGL

 

-

 

37. bek.

3

PPE

rész.

 

szóban módosítva

1

+

 

2

+

 

15

GUE/NGL

 

-

 

44. bek. után

16

GUE/NGL

ESz

-

229, 413, 17

45. bek.

4

PPE

 

+

szóban módosítva

46. bek.

5

PPE

ESz

+

533, 116, 13

47. bek.

6

PPE

 

+

szóban módosítva

48. bek. után

17

GUE/NGL

 

-

 

52. bek.

7

PPE

 

+

szóban módosítva

58. bek. után

23

Verts/ALE

 

+

 

61. bek.

8

PPE

 

+

 

69. bek. után

18

GUE/NGL

 

-

 

71. bek. után

19

GUE/NGL

 

-

 

74. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

75. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

76. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

78. bek. után

9

PPE

 

+

szóban módosítva

79. bek.

24

Verts/ALE

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

80. bek.

25

Verts/ALE

 

-

 

81. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

84. bek.

26

Verts/ALE

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

85. bek.

10

PPE

 

+

 

85. bek. után

27

Verts/ALE

 

-

 

93. bek.

22

Verts/ALE

ESz

+

318, 271, 68

104. bek.

28

Verts/ALE

 

-

 

104. bek. után

20

GUE/NGL

 

-

 

111. bek.

29

Verts/ALE

 

+

 

112. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

113. bek.

30

Verts/ALE

 

+

 

114. bek.

31

Verts/ALE

 

+

 

117. bek.

32

Verts/ALE

NSz

-

293, 364, 11

119. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

120. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

121. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

122. bek. után

21

GUE/NGL

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

NSz

+

511, 73, 78

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE: 32. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 76., 81., 119., 120., 121. bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE:

74. bek.

1. rész

:

„úgy véli, hogy … alapvető fontosságát;”

2. rész

:

„fámutat, hogy … fontos módja;”

75. bek.

1. rész

:

„kéri, hogy az … kiosztása is kísérje;”

2. rész

:

„kifejezi mélységes … Falkland-szigetekkel kapcsolatban;”

S&D, ALDE:

3. mód.

1. rész

:

„üdvözli … fontosságát;”

2. rész

:

„hangsúlyozza … végrehajtása);”

EFD:

15. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „különösen fontosnak … hatékony végrehajtásához;”

2. rész

:

a fenti szövegrész

ALDE:

24. mód.

1. rész

:

„megjegyzi, hogy … a Mercosuron” és „belüli … érdekében;”

2. rész

:

„és Unasuron”

Verts/ALE, EFD:

112. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „a kulcsfontosságú katonai képességek nagyobb mértékű összevonására és megosztására,”

2. rész

:

„a kulcsfontosságú katonai képességek nagyobb mértékű összevonására és megosztására,” kivéve „kulcsfontosságú”

3. rész

:

„kulcsfontosságú”

Egyéb

Elmar Brok a következő szóbeli módosításokat terjeszti elő:

2. mód.

„hangsúlyozza, hogy az alelnöktől/főképviselőtől politikai vezető szerepet vár el az Unió fellépésének egységessége, összehangolása, hitelessége, következetessége és hatékonysága biztosításában; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy teljes körűen és kellő időben használja ki a KKBP elindítására, folytatására és betartásának biztosítására kapott hatásköreit, és ebbe a törekvésbe teljes mértékben vonja be a Parlament megfelelő szerveit is; üdvözli az Iránnal folytatott tárgyalások során az alelnök/főképviselő által a nemzetközi közösség nevében, nehéz körülmények között betöltött fontos vezető szerepet; figyelembe veszi az európai és iráni népek közötti fontos történelmi kapcsolatot; vezetői közreműködésre szólít fel az európai szomszédsági politika Európai Unió általi támogatásának – többek között az Európai Demokrácia Alapítványon (EDA) keresztül megvalósítandó – fokozásában az arab tavasz, és különösen a dél-mediterrán térség demokratikus átmenetének fényében, valamint a megrekedt közel-keleti békefolyamat támogatásában;”

3. mód.

„üdvözli a Bizottság pozitív menetrendjét az EU és Törökország közötti kapcsolatok tekintetében; aggódik a több területen kialakult helyzet miatt, nevezetesen a véleménynyilvánítás szabadsága, a jogállamiság, a nők jogai, az új polgári alkotmány felé tett lassú előrehaladás, és ezenfelül a török társadalom polarizációja terén; Törökországot a reformfolyamat felgyorsítására ösztönzi; rámutat, hogy Törökország nemcsak jelölt ország, hanem fontos stratégiai partner és NATO-szövetséges is; hangsúlyozza a külpolitikai döntésekről és a kölcsönös érdeket képviselő célkitűzésekről Törökországgal folytatott meglévő politikai párbeszéd megerősítésének fontosságát; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Törökországot arra ösztönözzék, hogy külpolitikáját az Európai Unióval folytatott jószomszédi kapcsolatok, szoros párbeszéd és koordináció keretében folytassa, hogy ezzel értékes szinergiákat hozzon létre, és erősítse a pozitív hatás lehetőségét, különös tekintettel az arab világban zajló reformfolyamat támogatására; reméli, hogy a csatlakozási tárgyalások további fejezeteinek megnyitásáig javulnak majd a feltételek (pl. az Ankarai Jegyzőkönyv ratifikálása és végrehajtása);”

4. mód.

„támogatja a Tanács ikerpályás megközelítését, melynek célja diplomáciai megoldás megtalálása, ami az iráni nukleáris kérdés egyetlen életképes megközelítése; emlékeztet arra, hogy a szankciók önmagukban nem jelenthetnek célt; sürgeti a EU3+3-at és Iránt, hogy folytassák a részvételt a tárgyalóasztalnál, és felhívja a tárgyalókat, hogy kössenek megállapodást; emlékeztet, hogy az atomsorompó-szerződés egyik központi tételével összhangban Iránnak joga van a békés célú urándúsításra és ugyanezen célhoz a technikai segítségnyújtásra; aggodalmát fejezi ki a katonai fellépés lehetősége miatt, és valamennyi felet arra szólítja fel, hogy egy békés megoldás érdekében munkálkodjon, továbbá sürgeti Iránt, hogy tartsa tiszteletben az atomsorompó-szerződést és az ENSZ határozatait, és teljes körűen működjön együtt a NAÜ-vel;”

6. mód.

„ezért kéri az alelnököt/főképviselőt és a Tanácsot, hogy kitartóan és határozottan szólítsák fel Iránt az emberi jogok tiszteletben tartására; hangsúlyozza, hogy az EU Irán-politikájában ki kell fejezni a szolidaritást mindazokkal, akik ellenállnak az elnyomásnak és alapvető szabadságjogokért és a demokráciáért küzdenek; kitart amellett, hogy az EU helyi jelenléte biztosíthatná, hogy a tagállamok és az EU megfelelően értékeljék a fejlődést minden téren és kommunikáljanak az iráni hatóságokkal; lehetségesnek tartja a teheráni EU delegáció megfelelő időpontban történő megnyitását az EU-iráni kapcsolatok fejlődése esetén;”

7. mód.

„kéri, hogy az EU a regionális partnerekkel együttműködve vállaljon határozottabb szerepet a keleti partnerség országainak területén kialakult állandósult konfliktusok megoldásában, különösen a Dél-oszétiával és Abháziával kapcsolatos holtpont megtörésében, valamint a hegyi-karabahi konfliktus holtpontról való elmozdításában, és vállaljon teljes értékű szerepet az ezt követő békeszerződés támogatásában; úgy véli, hogy a Dnyeszteren túli régió ügyével jól le lehetne mérni a regionális partnerek jóindulatát;”

9. mód.

„felszólít a közös érdeket képviselő ügyekben Észak- és Dél-Amerikával folytatott háromoldalú együttműködés továbbfejlesztésére egy az EU-t, az USA-t, Kanadát és Latin-Amerikát felölelő euroatlanti térség létrehozása érdekében;”

84. bek.

megállapítja, hogy a közös Afrika–EU stratégia és annak 8 szektora eleinte az Afrikai Unióval (AU) és az intézményi kapacitásépítés és szakpolitikák technikai támogatásával foglalkozott a béke és a biztonság, az emberi jogok, a demokrácia támogatása, a jogállamiság és a millenniumi fejlesztési célok elérése terén; emlékeztet arra, hogy bár ez az átfogó megközelítés továbbra is érvényes, a stratégia egységességét és hatékonyságát csökkentette az, hogy számos partner között létrejött, egymást átfedő megállapodások léteznek, valamint hogy a stratégia végrehajtására nem állt rendelkezésre külön költségvetés; emellett sürgősen túl kell lépni a kontinensszintű intézményi kapacitásépítésen, és tovább kell haladni a regionális és szubregionális szintű, békére, biztonságra és társadalmi-gazdasági fejlődésre irányuló politikai partnerség kialakítása felé; kéri az ilyen politikai partnerségek kibővítését a regionális gazdasági közösségekre, nemcsak az Afrikai Unió megerősítésére irányuló stratégiaként, hanem az EU–Afrika partnerség regionális és szubregionális szintű elmélyítése érdekében is, ami által kezelnék az afrikai és európai polgárok politikai, biztonsági és gazdasági érdekeit; sajnálattal töltik el például a Maliban és Bissau-Guineában lezajlott államcsínyek miatti, az AU, az EU és az ENSZ által támogatott demokratikus elvekben és célkitűzésekben bekövetkezett visszalépések; felhív ezen országok alkotmányos rendjének mielőbbi helyreállítására;

9.   A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása

Jelentés: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

4. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/NSz

+

399, 228, 31

9. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

4

+

 

13. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

385, 243, 33

14. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

18. bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

561, 102, 2

19. bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

387, 250, 22

23. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

320, 326, 3

E. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

377, 241, 33

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 18., 19. bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE: 4., 9. bek.

Verts/ALE: 13., 23. bek., E. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE:

14. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „mind”„mind pedig” és „a tényleges halászati erőkifejtés”

2. rész

:

a fenti szövegrész

S&D, Verts/ALE:

9. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „fokozatosan”, „körvonalazódnia kell az egyes gazdálkodási tervekben”, „és nem kapcsolódhat a különféle halállományokhoz”

2. rész

:

„fokozatosan”

3. rész

:

„körvonalazódnia kell az egyes gazdálkodási tervekben”

4. rész

:

„és nem kapcsolódhat a különféle halállományokhoz”

10.   A közös halászati politika reformja

Jelentés: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

1. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

3. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

5. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

6. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

9. bek.

2

több mint 40 képviselő

NSz

+

311, 306, 15

bek.

eredeti szöveg

NSz

 

15. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

18. bek. után

1

előadó

ESz

+

390, 243, 7

24. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

31. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

32. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

33. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

35. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1/ NSz

+

629, 18, 8

2/ NSz

+

594, 40, 7

42. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

58. bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1/ NSz

+

366, 281, 2

2/ NSz

-

262, 363, 23

59. bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

E. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)

NSz

+

461, 131, 42

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: 9., 58. bek., zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

EFD: 33., 58., 59. bek.

ALDE: 33, 59. bek.

Verts/ALE: 1., 3., 24., 58. bek., E. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE:

58. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „felújítását és”

2. rész

:

a fenti szövegrész

EFD:

3. bek.

1. rész

:

„kiemeli, hogy … kell fogannia,”

2. rész

:

„amely szemlélet … érvényesítő megközelítéssel;”

31. bek.

1. rész

:

„jelzi, hogy … erőfeszítéseit e téren,”

2. rész

:

„és az elérhető legmagasabb társfinanszírozási arányt emelje legalább 75 %-ra;”

EFD, ALDE:

E. preb.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „biológiai”

2. rész

:

Ez a szövegrész

ALDE:

5. bek.

1. rész

:

„elismeri, hogy … politikai keretében,”

2. rész

:

„valamint hogy fenn … történelmi kapcsolatokat;”

Verts/ALE, ALDE:

6. bek.

1. rész

:

„véleménye szerint … folytatott együttműködésben;”

2. rész

:

„megállapítja, hogy … kívül egyaránt;”

Verts/ALE:

15. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „lépésenként bevezetendő”

2. rész

:

ez a szövegrész

32. bek.

1. rész

:

A teljes szöveg kivéve: „mind”„mind pedig” és „a tényleges halászati erőkifejtés”

2. rész

:

a fenti szövegrész

35. bek.

1. rész

:

„véleménye szerint … személyek számára;”

2. rész

:

„rámutat, hogy … szükségesnek bizonyul;”

42. bek.

1. rész

:

„véleménye szerint … európai követelményeknek;”

2. rész

:

„felszólítja a Bizottságot, … halászati tevékenységbe;”

Egyéb

A 2a. módosítást Werner Kuhn és mások terjesztették elő.


2012. szeptember 12., szerda
II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   A7-0244/2012 - Antonyia Parvanova/Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Egyetlen szavazás

Mellette: 611

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Callanan, Deva, Eppink, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Allam, Belder, Borghezio, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Ransdorf, Remek, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Langen, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Ellene: 9

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Helmer, Nuttall

GUE/NGL: Mélenchon

NI: Brons, Griffin

Tartózkodás: 13

EFD: Imbrasas, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Gustafsson, Liotard, Søndergaard, Toussas, Zuber

NI: Claeys, Colman, Obermayr, Sinclaire

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Nuno Teixeira, Britta Thomsen

Tartózkodás : João Ferreira

2.   A7-0212/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

Mellette: 654

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Martin Hans-Peter, Morvai, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 7

EFD: Allam, de Villiers

NI: Colman, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

Tartózkodás: 13

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nuttall

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Toussas, Zuber

Verts/ALE: Bové

3.   A7-0209/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

Mellette: 641

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Andreasen, Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paška, Rossi, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Binev, Ehrenhauser, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 27

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Mélenchon

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: La Via, Mazzoni, Patrão Neves, Silvestris

Tartózkodás: 11

ALDE: Uggias

EFD: Borghezio, Fontana, Morganti, Salvini

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Omarjee, Toussas, Zuber

NI: Martin

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Geoffrey Van Orden

4.   A7-0211/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

Mellette: 665

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 7

EFD: Allam, de Villiers

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Stoyanov Dimitar

Tartózkodás: 7

EFD: Farage

GUE/NGL: Angourakis, Omarjee, Toussas, Zuber

NI: Colman, Sinclaire

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Inês Cristina Zuber

5.   A7-0210/2012 - Vital Moreira - Egyetlen szavazás

Mellette: 669

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 6

EFD: Allam

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Stoyanov Dimitar

Tartózkodás: 6

EFD: Farage

GUE/NGL: Angourakis, Omarjee, Toussas

NI: Colman, Sinclaire

6.   A7-0146/2012 - Pat the Cope Gallagher - Jogalkotási állásfoglalás

Mellette: 659

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 11

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nuttall, de Villiers

Tartózkodás: 7

ALDE: Løkkegaard, Rohde

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Brons, Griffin

Verts/ALE: Andersdotter

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Daniel Hannan

7.   A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Mód.: 164

Mellette: 46

ALDE: Bearder

EFD: Terho, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Angelilli, Papastamkos

S&D: Attard-Montalto

Verts/ALE: Alfonsi, Miranda

Ellene: 610

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz

GUE/NGL: Søndergaard

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Albertini, Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casini, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tartózkodás: 14

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bloom, Bufton, Clark, Nuttall, Vanhecke

GUE/NGL: Gustafsson

NI: Colman, Sinclaire

PPE: Carvalho

Verts/ALE: Andersdotter, Tavares

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Catherine Bearder

8.   A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Mód.: 153

Mellette: 283

ALDE: Bilbao Barandica, Lepage, Uggias, Vattimo, Zanoni

ECR: Rosbach

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Essayah, Jazłowiecka, Sedó i Alabart, Záborská

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi

Ellene: 385

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Włosowicz

NI: Binev, Dodds, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Verts/ALE: Brepoels, Evans, Hudghton, Smith, Ždanoka

Tartózkodás: 7

EFD: Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Colman, Sinclaire, van der Stoep

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Danuta Jazłowiecka

9.   A7-0217/2012 - Struan Stevenson - Jogalkotási állásfoglalás

Mellette: 620

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Belder, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 27

EFD: Allam, Andreasen, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Matias, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer, Zuber

S&D: Dušek

Tartózkodás: 27

ALDE: Kozlík

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Messerschmidt, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Liotard, Lösing, Mélenchon, Søndergaard, Wils

NI: Brons, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Sinclaire

PPE: Bendtsen

S&D: Roth-Behrendt

Verts/ALE: Miranda

10.   A7-0252/2012 - Elmar Brok - Mód.: 32

Mellette: 293

ALDE: Alfano, Bennahmias, Jäätteenmäki, Rinaldi, Uggias, Vajgl, Zanoni

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar

PPE: Becker, Belet, Dehaene, Karas, Kelly, Papastamkos, Pirker, Rübig, Thyssen

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Zéribi

Ellene: 364

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Bufton, Clark, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Nuttall, Terho, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

NI: Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Tartózkodás: 11

ALDE: Bilbao Barandica, Werthmann

EFD: Belder, Bloom

NI: Morvai

PPE: Higgins, McGuinness, Mitchell, Motti

S&D: Mirsky

Verts/ALE: Ždanoka

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Elisabeth Köstinger, Richard Seeber

Ellene : Godfrey Bloom

11.   A7-0252/2012 - Elmar Brok - Állásfoglalás

Mellette: 511

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Kamiński

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Klute

NI: Severin, Sosa Wagner, Szegedi

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Alfonsi, Auken, Bicep, Brantner, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Giegold, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schulz Werner, Staes, Tarand

Ellene: 73

ECR: Bokros, Foster, Girling, Hannan, McClarkin, Strejček, Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, van der Stoep

S&D: Hedh, Lange, Mirsky

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Tartózkodás: 78

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Belder, Bloom, Cymański, Kurski, Włosowicz

NI: Dodds, Morvai, Obermayr

PPE: Essayah, Winkler Hermann

S&D: De Keyser, Roth-Behrendt

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cronberg, Delli, Evans, Flautre, Grèze, Hudghton, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene : Godfrey Bloom, Jürgen Klute

Tartózkodás : Daniel Hannan, Nicole Kiil-Nielsen

12.   A7-0225/2012 - Carl Haglund - 4. bek.

Mellette: 399

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Gustafsson, Liotard, Søndergaard

NI: Brons, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Angelilli, Antoniozzi, Baldassarre, Berlato, Bonsignore, Cancian, Casini, Comi, Corazza Bildt, De Mita, Dehaene, Delvaux, Fidanza, Gargani, Giannakou, Ibrisagic, Koumoutsakos, Kratsa-Tsagaropoulou, Mauro, Papanikolaou, Papastamkos, Scurria, Seeber, Svensson, Tatarella, Tsoukalas, Winkler Hermann, Zasada, Zeller

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi

Ellene: 228

ALDE: Bilbao Barandica

ECR: Eppink

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bufton, Clark, Helmer, de Villiers

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, Szegedi

PPE: Andrikienė, Antonescu, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Sedó i Alabart, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Verts/ALE: Andersdotter, Benarab-Attou, Brepoels, Evans, Hudghton, Smith, Ždanoka

Tartózkodás: 31

EFD: Bloom

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Claeys, Obermayr

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Barbara Matera, Licia Ronzulli

Ellene : Godfrey Bloom

13.   A7-0225/2012 - Carl Haglund - 18. bek.

Mellette: 561

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Lösing, Wils

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Morvai, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Ellene: 102

ALDE: Lepage

EFD: Allam

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Marine, Stoyanov Dimitar, van der Stoep

PPE: Essayah

S&D: Castex, Cottigny, Fleckenstein, Hoang Ngoc, Pargneaux, Thomas, Tirolien, Trautmann

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Tartózkodás: 2

ALDE: Lyon, Manders

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Frieda Brepoels

Ellene : Pervenche Berès, Salvador Sedó i Alabart

14.   A7-0225/2012 - Carl Haglund - 19. bek.

Mellette: 387

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Cymański, Kurski, Messerschmidt, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Lösing, Wils

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Morvai, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Andrieu, Brzobohatá, Castex, Cottigny, Dušek, Enciu, Hoang Ngoc, Pargneaux, Thomas, Tirolien, Trautmann

Verts/ALE: Andersdotter, Benarab-Attou, Brepoels, Evans, Hudghton, Smith, Ždanoka

Ellene: 250

ALDE: Lepage

EFD: Allam, Belder

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Severin, Stoyanov Dimitar, van der Stoep

PPE: Essayah

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi

Tartózkodás: 22

ALDE: Bilbao Barandica, Lyon, Manders

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Obermayr, Stadler

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Pervenche Berès

Ellene : Salvador Sedó i Alabart

15.   A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - Mód.: 2

Mellette: 311

ALDE: Bilbao Barandica, Ludford, Reimers, Ries, Rinaldi, Takkula

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Cymański, Kurski, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Le Hyaric, Matias, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer

NI: Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bauer, Belet, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casini, Cavada, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, David, De Veyrac, Dehaene, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Balčytis, Berès, Capoulas Santos, Correia de Campos, Costa, Cottigny, De Keyser, Estrela, Ferreira Elisa, Gomes, Groote, Göncz, Hoang Ngoc, Howitt, Lange, Moraes, Moreira, Pargneaux, Pirillo, Poc, Roth-Behrendt, Skinner, Stihler, Thomas, Trautmann, Tănăsescu

Verts/ALE: Hudghton, Häfner, Smith, Ždanoka

Ellene: 306

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ford, Girling, Rosbach, Vlasák, Zīle

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Remek, Rubiks, Scholz, Wils

NI: Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Becker, Bendtsen, Corazza Bildt, Daul, De Mita, Delvaux, Essayah, Ibrisagic, Kalniete, Kukan, Marcinkiewicz, Niculescu, Patrão Neves, Roatta, Schnellhardt, Svensson, Theocharous, Tsoukalas, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zasada, Zeller, de Lange, van de Camp

S&D: Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Costello, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Haug, Hedh, Herczog, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Perello Rodriguez, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi

Tartózkodás: 15

ALDE: Lyon, Manders, Skylakakis

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Helmer, Imbrasas

NI: van der Stoep

PPE: Carvalho

S&D: Țicău

Verts/ALE: Andersdotter, Brepoels, Evans

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Maria do Céu Patrão Neves, Patrice Tirolien, Ioannis A. Tsoukalas, Inês Cristina Zuber

Ellene : Matthias Groote, Richard Howitt, Gunnar Hökmark, Sarah Ludford, Claude Moraes, Frédérique Ries, Peter Skinner, Catherine Stihler

Tartózkodás : Derek Roland Clark

16.   A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 35/1. bek.

Mellette: 629

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bufton, Clark, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Morvai, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Le Brun, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes

Ellene: 18

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

NI: Stoyanov

PPE: Sedó i Alabart

Verts/ALE: Albrecht, Durant, Evans, Hudghton, Smith, Ždanoka

Tartózkodás: 8

ALDE: Lyon

EFD: Bloom, Helmer, Imbrasas

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter

17.   A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 35/2. bek.

Mellette: 594

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Fernandes, Fidanza, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Iacolino, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Liese, Lisek, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Ellene: 40

ALDE: Gallagher, Harkin

ECR: Deva

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

PPE: Ayuso, Corazza Bildt, Correa Zamora, Díaz de Mera García Consuegra, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Garriga Polledo, Herranz García, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jiménez-Becerril Barrio, Lope Fontagné, Mato Adrover, Mayor Oreja, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nitras, Ortiz Vilella, Salafranca Sánchez-Neyra, Sedó i Alabart, Vidal-Quadras, Zalba Bidegain, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

Tartózkodás: 7

ALDE: Crowley

GUE/NGL: Gustafsson, Liotard, Søndergaard

NI: Obermayr, van der Stoep

S&D: Alves

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Nirj Deva, Claude Turmes

18.   A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 58/1. bek.

Mellette: 366

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Goulard, Griesbeck, Ludford, Meissner, Mulder, Reimers, Ries, Rochefort, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Deva, Elles, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Terho, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berès, Capoulas Santos, Castex, Cercas, Correia de Campos, Costa, Cottigny, Cozzolino, De Castro, Estrela, Ferreira Elisa, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Hoang Ngoc, Howitt, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, McCarthy, Menéndez del Valle, Moreira, Muñiz De Urquiza, Obiols, Pargneaux, Perello Rodriguez, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Tirolien, Trautmann

Verts/ALE: Brepoels, Durant, Evans, Hudghton, Jadot, Miranda, Smith, Tarand, Tavares, Ždanoka

Ellene: 281

ALDE: Alfano, Aylward, Bearder, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni

ECR: Bokros, Eppink, Ford, Rosbach, Vlasák, Zīle

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Gustafsson, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Scholz, Søndergaard, Wils

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, van der Stoep

PPE: Bendtsen, Corazza Bildt, Essayah, Hökmark, Ibrisagic, Kalniete, Kariņš, Vaidere, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zeller, de Lange, van de Camp, Šadurskis

S&D: Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Christensen, Cliveti, Cofferati, Costello, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Grech, Groote, Göncz, Haug, Hedh, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Maňka, McAvan, Milana, Mirsky, Moraes, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi

Tartózkodás: 2

GUE/NGL: Ernst

Verts/ALE: Andersdotter

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Vicky Ford, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Isabelle Thomas

Ellene : Richard Howitt, Sarah Ludford

19.   A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - 58/2. bek.

Mellette: 262

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Goulard, Griesbeck, Meissner, Mulder, Reimers, Ries, Rochefort, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer, Zuber

NI: Dodds, Gollnisch, Le Pen Marine, Morvai, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Belet, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Brok, Bánki, Böge, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Iacolino, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jordan, Juvin, Kalniete, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kovatchev, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Liese, Macovei, Malinov, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mauro, Mazej Kukovič, McGuinness, Mitchell, Morin-Chartier, Muscardini, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saïfi, Schnieber-Jastram, Scurria, Sedó i Alabart, Silvestris, Stolojan, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Zanicchi, Záborská, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berès, Capoulas Santos, Castex, Cercas, Correia de Campos, Costa, Cottigny, Cozzolino, Crețu, De Castro, Estrela, Ferreira Elisa, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gomes, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Hoang Ngoc, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Obiols, Pargneaux, Perello Rodriguez, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Thomas, Tirolien, Trautmann

Verts/ALE: Miranda

Ellene: 363

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni

ECR: Bokros, Eppink, Fajmon, Ford, Girling, Kamiński, Rosbach, Vlasák, Zīle

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Scholz, Søndergaard, Wils

NI: Brons, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Severin, van der Stoep

PPE: Ayuso, Bauer, Becker, Bendtsen, Borys, Bratkowski, Buzek, Băsescu, Březina, Corazza Bildt, Correa Zamora, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Essayah, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Garriga Polledo, Giannakou, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kasoulides, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Marcinkiewicz, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Papastamkos, Pirker, Protasiewicz, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Seeber, Skrzydlewska, Sonik, Surján, Svensson, Theocharous, Thun und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Vidal-Quadras, Wałęsa, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry

S&D: Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Christensen, Cliveti, Cofferati, Costello, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Grech, Groote, Gualtieri, Göncz, Haug, Hedh, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Milana, Mirsky, Moraes, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sârbu, Tarabella, Thomsen, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Tartózkodás: 23

ALDE: Bușoi

GUE/NGL: Chountis

NI: Claeys, Obermayr, Szegedi

PPE: Engel, Gál, Gáll-Pelcz, Mikolášik, Motti, Mészáros, Peterle, Posselt, Saudargas, Schöpflin, Sommer, Stoyanov Emil, Szájer, Sógor, Tőkés, Urutchev, Zver

Verts/ALE: Tavares

20.   A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos - Állásfoglalás

Mellette: 461

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bușoi, Crowley, De Backer, Donskis, Gallagher, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, de Sarnez

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Deva, Elles, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paška, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Bisky

NI: Claeys, Dodds, Martin Hans-Peter, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Antonescu, Antoniozzi, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Bánki, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Deutsch, Deß, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Andersdotter

Ellene: 131

ALDE: Bearder, Bowles, Creutzmann, Davies, Duff, Gerbrandy, Jensen, Kazak, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Newton Dunn, Panayotov, Paulsen, Savisaar-Toomast, Taylor Rebecca, Thein, Weber Renate, Wikström, Zanoni

ECR: Bokros, Eppink, Rosbach, Zīle

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Bloom, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Gustafsson, Liotard, Scholz, Søndergaard

NI: Brons, Ehrenhauser, Griffin

PPE: Andrikienė, Ayuso, Bendtsen, Bratkowski, Corazza Bildt, Correa Zamora, Díaz de Mera García Consuegra, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Garriga Polledo, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Marcinkiewicz, Mato Adrover, Mayor Oreja, Millán Mon, Naranjo Escobar, Olbrycht, Ortiz Vilella, Salafranca Sánchez-Neyra, Silvestris, Svensson, Vidal-Quadras, Zalba Bidegain, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Färm, Haug, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Westlund

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Tartózkodás: 42

ALDE: Manders, Werthmann

EFD: (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, Obermayr, van der Stoep

PPE: Angelilli, Böge, Delvaux, Fidanza, Handzlik, Lope Fontagné

Verts/ALE: Brepoels, Miranda, Tavares

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette : Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Małgorzata Handzlik, Filip Kaczmarek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Evelyn Regner, Rafał Trzaskowski, Angelika Werthmann

Ellene : William (The Earl of) Dartmouth, Vicky Ford, Julie Girling, Veronica Lope Fontagné, Olle Schmidt, Graham Watson


Top