Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0393

Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelv módosítása) ***I Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i jogalkotási állásfoglalása a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))
P6_TC1-COD(2007)0212 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. szeptember 3-án került elfogadásra a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából történő módosításáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 295/164


2008. szeptember 3., szerda
Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelv módosítása) ***I

P6_TA(2008)0393

Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i jogalkotási állásfoglalása a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

2009/C 295 E/41

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0611),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, valamint 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0347/2007),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0142/2008),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


2008. szeptember 3., szerda
P6_TC1-COD(2007)0212

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. szeptember 3-án került elfogadásra a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából történő módosításáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, a 2008/112/EK irányelvvel.)


Top