Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0392

Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i jogalkotási állásfoglalása az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))
P6_TC1-COD(2007)0121 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. szeptember 3-án került elfogadásra az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és a 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 163–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 295/163


2008. szeptember 3., szerda
Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I

P6_TA(2008)0392

Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i jogalkotási állásfoglalása az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

2009/C 295 E/40

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0355),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0197/2007),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0140/2008),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.


2008. szeptember 3., szerda
P6_TC1-COD(2007)0121

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. szeptember 3-án került elfogadásra az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és a 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, a 1272/2008/EK rendelettel.)


Top