Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/146E/04

JEGYZŐKÖNYV
2007. június 21., csütörtök

OJ C 146E , 12.6.2008, p. 253–386 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 146/253


JEGYZŐKÖNYV

(2008/C 146 E/04)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Manuel António DOS SANTOS

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00-kor nyitják meg.

2.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: IMCO

 

véleménynyilvánító: JURI, TRAN

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez való csatlakozásáról (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánító: IMCO

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vontatószerkezetéről és hátrameneti berendezéséről (kodifikált változat) (COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

Javaslat a Tanács rendeletére a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2007)0227 [01] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánító: DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

Javaslat a Tanács rendeletére a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2007)0227 [02] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánító: DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (ikt) használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről (COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ITRE

 

véleménynyilvánító: FEMM, CULT, EMPL, BUDG

Javaslat a Tanács határozatára a Szlovén Köztársaság felhatalmazásáról az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló, 1960. július 29-i Párizsi Egyezményt módosító, 2004. február 12-i jegyzőkönyv Európai Közösség érdekében történő megerősítésére (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

 

véleménynyilvánító: ITRE

Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánító: AFET

Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösségek és Ukrajna közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánító: AFET

A DEC 19/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC 21/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

2)

a képviselők:

2.1)

állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a légkondicionálókról és az energiamegtakarításról (B6-0245/2007).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ITRE

 

véleménynyilvánító: ENVI

3.   Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 15/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0149/2007 - SEC(2007)0561).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően a 2006. december 13-án módosított 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban jóváhagyta az átcsoportosítást, az alábbi költségvetési tételek és összegek kivételével:

Ideiglenes előirányzatok - 06 02 09 01. tétel: Galileo felügyeleti hatóság

Az 1. és 2. cím szerinti támogatás

CE

-1 751 000

CP

-1 751 000

Ideiglenes előirányzatok - 06 02 09 02. tétel Galileo felügyeleti hatóság

A 3. cím szerinti támogatás

CE

-75 000

CP

-75 000

4.   Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Felszólal Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Jean-Claude Fruteau előterjeszti a jelentést.

Felszólal Hans-Peter Mayer (a JURI bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, aki jelzi, hogy a hivatalos galérián jelen vannak a vallon parlament küldöttségének tagjai, José Happart elnök - volt európai képviselő - vezetésével, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon és Meglena Kuneva.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.2. pont.

5.   A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma [2006/2048(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová előterjeszti a jelentést.

Felszólal Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal David Hammerstein (az ITRE bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Herczog Edit, a PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO

alelnök

Felszólal Olle Schmidt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, az UEN képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt és Marek Aleksander Czarnecki.

6.   Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Koreai Köztársaság nemzeti parlamentjének Lee Sang-Deuk által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

7.   A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (a vita folytatása)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma [2006/2048(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Felszólal Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău és Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal Zuzana Roithová (előadó).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.11. pont.

(A 11.40-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO

alelnök

8.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

8.1.   A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés [2006/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság.

Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0277)

Felszólalások a szavazásról:

Paulo Casaca, a PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz a (38) bekezdéshez, amelyet az előadó felszólalását követően elfogadnak;

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou előadó szóbeli módosító javaslatot tesz az N. preambulumbekezdés törlésére vonatkozóan, amelyet elfogadnak.

8.2.   Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0278)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0278)

Felszólal Hannes Swoboda gratulál az előadónak a francia parlamentbe való megválasztásához (az elnök csatlakozik a gratulációkhoz).

8.3.   A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0279)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0279)

8.4.   Regionális stratégia és többéves indikatív program Ázsia számára (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az Eljárási Szabályzat 81. cikkének megfelelően a Fejlesztési Bizottság benyújtott az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0280)

8.5.   Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0251/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0281)

Felszólalások a szavazásról:

Luciana Sbarbati felhívja a figyelmet egy hibára a (11) bekezdés olasz nyelvi változatában.

8.6.   A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0249/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0282)

8.7.   Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a fiatalkori bűnözés - a nők, a család és a társadalom szerepe [2007/2011(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Előadó: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0283)

Felszólalások a szavazásról:

Katerina Batzeli (előadó) a PSE képviselőcsoport nevében szóbeli módosító javaslatot tesz a 7. módosításhoz. Mivel több mint 40 képviselő a módosító javaslat figyelembevételével szemben foglal állást, azt nem fogadják el.

8.8.   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia, a hágai program végrehajtására irányuló cselekvési terv [2006/2111(INI)] Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0284)

Felszólalások a szavazásról:

Bogdan Klich (előadó), a szavazás előtt;

Sophia in 't Veld a 3. módosításra vonatkozó szóbeli módosító javaslattal kapcsolatos szavazási eljárásról; ezután szóbeli módosító javaslatot tesz, amelyet elfogadnak (a szóbeli módosító javaslat tárgytalan, mert részben törölné a 3. módosítást).

8.9.   A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról - az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlásaira irányuló javaslattal [2007/2067(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Martine Roure (A6-0151/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 9. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0285)

8.10.   Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a menekültügy: gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége [2006/2184(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0286)

8.11.   A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma [2006/2048(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0287)

*

* *

Felszólal Thijs Berman, aki választ kíván kapni a 2007. január 31-én többedmagával az elnökhöz intézett levelére, amelynek célja éves konferencia szervezése az orosz újságíró, Anna Politkovszkaja emlékére (az elnök azt válaszolja, hogy kérését továbbítani fogja a Parlament elnökségéhez).

9.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Katerina Batzeli-jelentés - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke;

Bogdan Klich-jelentés - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke;

Martine Roure-jelentés - A6-0151/2007: Philip Claeys;

Hubert Pirker-jelentés - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke;

Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (B6-0251/2007): Richard Seeber.

10.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

11.   A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

A Tanács által 2007. június 13-án elfogadott közös álláspont az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2007.06.22.

12.   Az ülések időpontjai

Az elnök emlékeztet arra, hogy 2007.06.27-én 15.00-kor Brüsszelben plenáris ülésre kerül sor.

(A 13.05-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS

alelnök

13.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

14.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2007.06.19-i jegyzőkönyv, 3. pont.)

14.1.   Kuba

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 és B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda és Marco Cappato előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová és Kovács László (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 15.1. pont.

14.2.   Az emberi jogok Etiópiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 és B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes és Bernd Posselt előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Tadeusz Zwiefka, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Karin Scheele, a PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Attard-Montalto és Kovács László (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 15.2. pont.

14.3.   Burma

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 és B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal James Nicholson, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a PSE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Kovács László (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 15.3. pont.

15.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

15.1.   Kuba (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 és B6-0263/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B6-0250/2007

(amely a B6-0250/2007, B6-0260/2007 és B6-0261/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová és Jana Hybášková, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke és Jules Maaten, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0288)

(A B6-0263/2007 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások a szavazásról:

Marco Cappato két szóbeli módosító javaslatot tesz (amelyek célja egyrészt egy új francia bekezdés betoldása az I. preambulumbekezdés után, másrészt egy új bekezdés betoldása a (15) bekezdés után), amelyeket elfogadnak.

15.2.   Az emberi jogok Etiópiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 és B6-0259/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B6-0246/2007

(amely a B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 és B6-0259/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti és Ana Maria Gomes, a PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki és Marco Pannella, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini és Feleknas Uca, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0289)

15.3.   Burma (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 és B6-0262/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B6-0248/2007

(amely a B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 és B6-0262/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola és Nirj Deva, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Glenys Kinnock, Marc Tarabella és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer és Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Gintaras Didžiokas, az UEN képviselőcsoport nevében,

Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto és Umberto Guidoni, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0290)

16.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Marco Cappato jelzi, hogy technikai okok miatt nem tudott részt venni az alábbi szavazáson:

RC-B6-0250/2007 - Kuba

17.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) parlamenti vegyes bizottságába delegált küldöttség: Jolanta Dičkutė helyére Bilyana Ilieva Raeva

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Mariela Velichkova Baeva

Az EU-Törökország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Metin Kazak

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Vladko Todorov Panayotov

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jolanta Dičkutė

A Perzsa-öböl menti államokkal (beleértve Jement is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Gheorghe Vergil Şerbu

18.   Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

ENVI bizottság

A közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikák (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD));

Bizottságok közötti megerősített együttműködés ENVI, EMPL

(Az Elnökök Értekezletének 2007.05.22-i határozatát követően)

A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia (2007/2119(INI));

(vélemény: ECON, IMCO, TRAN)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés ENVI, ITRE

(Az Elnökök Értekezletének 2007.05.22-i határozatát követően)

ITRE bizottság

CARS 21: Versenyképes autóipari szabályozási keret (2007/2120(INI));

(vélemény: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés ITRE, ENVI

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

Bizottságok felkérése

ENVI bizottság

Az Európai Unió intézményeinél működő lobbisták tevékenységét szabályozó keret kidolgozása (2007/2115(INI));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFCO

 

véleménynyilvánító: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

A fenntartható mezőgazdaság és a biogáz: az uniós jogszabályok felülvizsgálatának szükségessége (2007/2107(INI));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánító: ENVI, ITRE

FEMM bizottság

Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő (2007/2114(INI));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CULT

 

véleménynyilvánító: FEMM, EMPL

JURI bizottság

A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival (2007/2023(INI));

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: EMPL

 

véleménynyilvánító: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Határozat az Eljárási Szabályzat 202. cikke szerinti jelentés készítéséről

AFCO bizottság

A szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 173. cikk módosítása (2007/2137(REG))

Jelentés az Eljárási Szabályzatnak az Elnökök Értekezletének összetétele (23. cikk) tekintetében történő módosításáról (2007/2066(REG))

Az Eljárási Szabályzat petíciós eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata (2006/2209(REG))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

CONT bizottság

A pénzügyek átláthatósága (2007/2141(INI));

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

CULT bizottság

A digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képessége (2007/2152(INI));

(vélemény: ITRE, IMCO)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

A kulturális ipar Európában (2007/2153(INI));

(vélemény: FEMM, ITRE)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

DEVE bizottság

Az EU fejlesztési együttműködési politikájának kihívása az új tagállamok számára (2007/2140(INI));

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

A 10. Európai Fejlesztési Alap programjának végrehajtása (2007/2138(INI));

(vélemény: AFET, BUDG)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

Az Európai Unió és a humanitárius segélyezés (2007/2139(INI));

(vélemény: AFET, BUDG)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

ECON bizottság

2007-es éves jelentés az euróövezetről (2007/2143(INI));

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

Veszteségekkel kapcsolatos adóeljárás határokon átnyúló tényállások esetén (2007/2144(INI));

(vélemény: JURI, IMCO)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

Az EKB 2006-os éves jelentése (2007/2142(INI));

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

EMPL bizottság

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között (2007/2146(INI));

(vélemény: FEMM, ENVI, ITRE)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

REGI bizottság

Negyedik jelentés a kohézióról (2007/2148(INI));

(vélemény: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

A békeprogram értékelése és stratégiák a jövőre nézve (2007/2150(INI));

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

A földrengések regionális hatása (2007/2151(INI));

(vélemény: CULT)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

Az önkéntesség szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásban (2007/2149(INI));

(vélemény: CULT)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

TRAN bizottság

Fenntartható európai közlekedéspolitika, figyelembe véve az európai energia- és környezetpolitikákat (2007/2147(INI));

(vélemény: ENVI, ITRE)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az Eljárási Szabályzat 192. cikkének (6) bekezdése)

PETI bizottság

Jelentés a Petíciós Bizottság 2006. évi tanácskozásairól (2007/2132(INI));

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 195. cikkének (2) bekezdése)

PETI bizottság

Az ombudsman 2006-os éves jelentéséről szóló jelentés (2007/2131(INI));

19.   Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Mohácsi Viktória, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Gurmai Zita, Hegyi Gyula, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Hegyi Gyula, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Kónya-Hamar Sándor

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Kónya-Hamar Sándor, Kelemen Atilla Béla, Szabó Károly Ferenc

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli, Anna Záborská

40

20.   A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

21.   A következő ülések időpontjai

A következő ülés időpontja: 2007.06.27.

22.   Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.10-kor berekesztik.

Harald Rømer

főtitkár

Hans-Gert Pöttering

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés

Jelentés: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0210/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(38) bek.

bek.

eredeti szöveg

 

 

szóban módosítva

N. preb.

bek.

eredeti szöveg

 

 

szóbeli módosító javaslattal törölve

egyetlen szavazás

 

+

 

Egyéb

Paulo Casaca, a PSE képviselőcsoportja nevében, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (38) bekezdéshez:

(38) üdvözli a Tanács 2007. június 18-i határozatát, amely felkéri az EU-t, hogy haladéktalanul állítsa helyre a kapcsolatokat a Palesztin Hatósággal, és e célból teremtse meg a sürgős gyakorlati és pénzügyi támogatás körülményeit, beleértve az új kormánynak nyújtott pénzügyi támogatást és a gázai lakosságnak nyújtott vészhelyzeti és humanitárius segítségnyújtást (különösen az ideiglenes nemzetközi mechanizmus útján);

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou szóbeli módosítást terjesztett elő az N. preambulumbekezdéshez:

N. preambulumbekezdés törölve

2.   Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I

Jelentés: Jean-Claude FRUTEAU (A6-0172/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

a szöveg egésze

86

bizottság

 

+

 

1-85

bizottság

 

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

3.   A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között *

Jelentés: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (A6-0170/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-3

5-14

16-34

bizottság

 

+

 

az illetékes bizottság módosításai - külön szavazás

15

bizottság

kül.

+

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

A 4. módosítás nem érinti valamennyi nyelvi változatot, ezért nem bocsátották szavazásra (az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (1) bekezdése).

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: 15. mód.

4.   Regionális stratégia és többéves indikatív program Ázsia számára

Állásfoglalási indítvány: (B6-0265/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

állásfoglalási indítvány: B6-0265/2007

(DEVE bizottság)

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

5.   Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban

Állásfoglalási indítvány: (B6-0251/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

állásfoglalási indítvány: B6-0251/2007

(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

(2) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

333, 213, 24

(4) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

344, 214, 19

(5) bek. után

3

Verts/ALE

 

+

 

(6) bek. után

4

Verts/ALE

 

-

 

(7) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(7) bek. után

5

Verts/ALE

 

-

 

(9) bek.

6

Verts/ALE

ESz

-

232, 343, 3

(10) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(11) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(12) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

C. preb. után

1

Verts/ALE

 

-

 

D. preb. után

2

Verts/ALE

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

327, 222, 35

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PSE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

UEN (2), (4), (7), (10), (11), (12) bek.

6.   A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé

Állásfoglalási indítvány: (B6-0249/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

állásfoglalási indítvány: B6-0249/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL)

(1) bek.

5

GUE/NGL

 

-

 

A. preb.

1

GUE/NGL

 

-

 

G. preb.

2

GUE/NGL

 

-

 

G. preb. után

3

GUE/NGL

 

-

 

4

GUE/NGL

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

7.   Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe

Jelentés: Katerina BATZELI (A6-0212/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat.

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek.

7

PPE-DE

NSz

+

495, 73, 7

bek.

eredeti szöveg

 

 

(3) bek.

20

GUE/NGL

 

-

 

(4) bek.

21

GUE/NGL

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

239, 331, 13

(5) bek.

22

GUE/NGL

 

-

 

8

PPE-DE

 

+

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

(8) bek.

9

PPE-DE

 

+

 

(12) bek.

10

PPE-DE

NSz

-

276, 302, 5

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1/ESz

+

339, 238, 8

2

-

 

(17) bek.

11

PPE-DE

 

+

 

(19) bek.

12

PPE-DE

NSz

-

269, 306, 11

18

ALDE

NSz

+

498, 89, 2

bek.

eredeti szöveg

 

 

(20) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(20) bek. után

1

Verts/ALE

 

-

 

23

GUE/NGL

 

-

 

(21) bek.

24

GUE/NGL

 

+

 

(23) bek.

13

PPE-DE

NSz

+

343, 237, 7

bek.

eredeti szöveg

 

 

(24) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

308, 264, 12

(29) bek. után

19

PSE

NSz

+

552, 24, 13

(33) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

(36) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(37) bek., második fr. bek.

14

PPE-DE

ESz

+

420, 154, 13

(37) bek., negyedik fr. bek.

15

PPE-DE

 

+

 

(37) bek., második fr. bek.

16

PPE-DE

NSz

+

322, 256, 7

A. preb. után

17

ALDE

 

+

 

I. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

K. preb.

2

PPE-DE

 

+

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

M. preb.

3

PPE-DE

 

+

 

N. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

O. preb. után

4

PPE-DE

 

+

 

5

PPE-DE

 

+

 

6

PPE-DE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

ESz

+

440, 64, 71

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: 18. mód.

PSE: 10., 12., 13., 19. és 16. mód.

PPE-DE: 7. és 12. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: I. és N. preb., (4), (20), (33) és (36) bek.

IND/DEM: (19), (24), (33) és (36) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

(12) bek.

1. rész:„hangsúlyozza az iskola... az iskolai környezetben”

2. rész:„illetve elősegíthetik... szolgáló struktúrák”

8.   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia

Jelentés: Bogdan KLICH (A6-0223/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(3) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

478, 96, 4

(4) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(5) bek.

2

PPE-DE

 

+

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

(6) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(10) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(11) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(12) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(17) bek., második fr. bek.

3

PPE-DE

rész.

 

 

 

 

 

1

+

a szóbeli módosító javaslat tárgytalan

2/ESz

-

263, 302, 11

(20) bek.

4T

PPE-DE

NSz

-

248, 324, 12

(25) bek.

5

PPE-DE

NSz

-

245, 322, 13

(26) bek.

6T

PPE-DE

NSz

-

248, 317, 12

(32) bek.

7

PPE-DE

 

+

 

(40) bek. után

8

PPE-DE

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(44) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(45) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(47) bek.

bek.

eredeti szöveg

 

+

áthelyezve az (51) bek. mögé

(48) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

479, 93, 3

(52) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

491, 75, 4

(53) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1/NSz

+

480, 69, 23

2

+

 

(54) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

B. preb.

1

PPE-DE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (3), (48) és (52) bek.

GUE/NGL: 4., 5. és 6. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (3), (4) és (6) bek.

GUE/NGL: (10), (11), (44), (45) és (53) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL

(12) bek.

1. rész:„úgy véli, hogy eljött... bezárására irányuló”

2. rész:„felhívásaira ... módszerek tekintetében”

PSE

8. mód.

1. rész:„sürgeti a Tanács elnökségét... megerősítésére”

2. rész:„úgy, hogy felhatalmazzák... ratifikálására”

(54) bek.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a közösségi visszafogadási politika keretében”

2. rész: a fenti szövegrész

Verts/ALE

(53) bek.

1. rész:„úgy ítéli meg, hogy... küzdelem tágabb stratégiájának”

2. rész:„emlékeztet a visszatérésre... védintézkedésekre”

ALDE

3. mód.

1. rész:„minden fellépésorientált... szóló szakaszt”

2. rész:„(törlés)”

Egyéb

Bogdan Klich, előadó javasolta, hogy a (47) bekezdést helyezzék át az (51) bekezdés után.

9.   A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról

Jelentés: Martine ROURE (A6-0151/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek. bevezető rész

5

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

(1) bek., a) pont

6

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

(1) bek., c) pont

7

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

(1) bek., g) pont

8T

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

(1) bek., h) pont

9

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

(1) bek., i) pont

10T

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

(1) bek., o) pont után

11

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

A. preb.

12

ITS

 

-

 

C. preb.

13

ITS

 

-

 

D. preb.

14

ITS

 

-

 

E. preb.

15

ITS

 

-

 

H. preb.

1

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

I. preb.

2T

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

J. preb.

3

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

K. preb.

4

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

szavazás: ajánlásra irányuló javaslat (egészében)

 

+

 

10.   Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége

Jelentés: Hubert PIRKER (A6-0182/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(2) bek.

12/jav

ITS

 

-

 

(5) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(8) bek. után

17

GUE/NGL

NSz

-

98, 443, 5

(9) bek.

18

GUE/NGL

 

-

 

(10) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(11) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(13) bek. után

20

GUE/NGL

NSz

-

105, 450, 1

(14) bek.

2=

4=

ALDE

PSE

 

+

 

6

ITS

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

(16) bek. után

16

GUE/NGL

rész/NSz

 

 

1

+

311, 233, 7

2

-

215, 329, 2

(17) bek.

19

GUE/NGL

 

-

 

7

ITS

 

-

 

(18) bek. után

8

ITS

 

-

 

(21) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(21) bek. után

13

ITS

 

-

 

A. preb. előtt

9

ITS

 

-

 

10

ITS

 

-

 

11

ITS

 

-

 

14

GUE/NGL

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

15

GUE/NGL

 

-

 

F. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

G. preb.

5

ITS

 

-

 

K. preb.

1=

3=

ALDE

PSE

ESz

+

300, 236, 2

bek.

eredeti szöveg

 

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

460, 63, 5

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

GUE/NGL: 16., 17. és 20. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: (10) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

16. mód.

1. rész:„elfogadhatatlannak tartja, ... megfosztják őket egyéni szabadságuktól,”

2. rész:„és hangsúlyozza ... létesítményekben szállásolják el;”

14. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a garantált menedékjog az EU jogi kultúrájának alapvető része, amelyen belül”

2. rész: a fenti szövegrész

PPE-DE

F. preb.

1. rész:„úgy ítélve meg, hogy a ... sarokköve, továbbá hogy a tagállamok”

2. rész:„azonos feladatokkal ... beszámolási kötelezettséget,”

3. rész:„a legalkalmasabb módja ... eljárás megteremtését,”

(21) bek.

1. rész:„hangsúlyozza, hogy a ... szóló vitadokumentumát”

2. rész:„és ösztönzi ... folytatott vitát;”

GUE/NGL

(5) bek.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „megadják”

2. rész: a fenti szövegrész

(11) bek.

1. rész:„felszólít az olyan ... alapvető jogokat;”

2. rész:„ezzel összefüggésben felszólít továbbá egy uniós hazatelepítési eljárás mielőbbi kidolgozására;”

11.   A fogyasztóknak a digitális környezetbe vetett bizalma

Jelentés: Zuzana ROITHOVÁ (A6-0191/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(19) bek. bevezető rész

1

ALDE

 

-

 

4

PPE-DE, PSE

 

+

 

(25) bek.

6

PPE-DE, PSE, Verts/ALE

 

+

 

2

ALDE

 

V

 

12

GUE/NGL

ESz

+

251, 187, 3

(27) bek.

3

ALDE

 

-

 

9

PPE-DE, PSE, Verts/ALE

 

+

 

(36) bek.

7

PPE-DE, PSE

 

+

 

A. preb. előtt

10

GUE/NGL

 

-

 

K. preb. után

11

GUE/NGL

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

A 5. és 8. módosítást visszavonták.

12.   Kuba

Állásfoglalásra irányuló indítványok: (B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007, B6-0263/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0250/2007

(PPE-DE, ALDE, UEN)

I. preb. után

-

-

 

+

szóbeli módosítás

(15) bek. után

-

-

 

+

szóbeli módosítás

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

50, 21, 3

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0250/2007

 

ALDE

 

 

B6-0260/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0261/2007

 

UEN

 

 

B6-0263/2007

 

Verts/ALE

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: zárószavazás

Egyéb

Marco Cappato a következő szóbeli módosításokat terjesztette elő az I. preambulumbekezdést követően és a (15) bekezdéshez:

Ia. sajnálatát fejezve ki az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának döntése miatt, hogy a továbbiakban nem követi nyomon az emberi jogok megsértését Kubában;

(15a) elítél minden nemi alapú megkülönböztetésre irányuló politikát és elnyomást, mint amilyet Kubában lehetett eddig tapasztalni, és üdvözli a nemi alapú megkülönböztetésről szóló oktatási kampányt, amelyet a szexuális oktatásért felelős nemzeti központ hajt végre jelenleg Kubában;

13.   Az emberi jogok Etiópiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: (B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007, B6-0259/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0246/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NG)

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0246/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0247/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0252/2007

 

ALDE

 

 

B6-0254/2007

 

UEN

 

 

B6-0257/2007

 

PSE

 

 

B6-0259/2007

 

PPE-DE

 

 

14.   Mianmar (Burma)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: (B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007, B6-0262/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

közös állásfoglalási indítvány RC-B6-0248/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NG)

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

73, 1, 2

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0248/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0253/2007

 

ALDE

 

 

B6-0255/2007

 

UEN

 

 

B6-0256/2007

 

PSE

 

 

B6-0258/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0262/2007

 

Verts/ALE

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás


II. MELLÉKLET

A NÉV SZERINTI SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

1.   B6-0251/2007 - Az andalúziai, valenciai és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében vezetett tényfeltáró küldetés eredménye

Állásfoglalás

Mellette: 327

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Duff, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Martinez, Stănescu

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 222

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Ries, Takkula

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Mote, Romagnoli

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 35

ALDE: Guardans Cambó

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Louis, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Vanhecke

NI: Baco, Bobošíková

PPE-DE: Belet, Doyle, Jordan Cizelj, McGuinness, Mitchell, Pirker, Rübig, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Ţîrle, Varvitsiotis

UEN: Camre, Krasts, Zīle

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Carmen Fraga Estévez, Anders Samuelsen

2.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

7. módosítás

Mellette: 495

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Buitenweg, de Groen-Kouwenhoven, Lagendijk

Ellene: 73

ALDE: Bowles, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise

ITS: Mihăescu

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hökmark, Mladenov

UEN: Rogalski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 7

IND/DEM: Železný

ITS: Binev, Mote

NI: Baco, Belohorská

PPE-DE: Coelho, De Veyrac

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Gunnar Hökmark

Ellene: Elly de Groen-Kouwenhoven

3.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

10. módosítás

Mellette: 276

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cornillet, Deprez, Griesbeck, Karim, Ries, Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Hänsch, Hamon, Öger, Poignant

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 302

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Davies, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Nattrass, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Koch, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Masiel

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 5

GUE/NGL: Pafilis

ITS: Mote

NI: Baco

PPE-DE: De Veyrac, Varvitsiotis

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Samuelsen

4.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

12. módosítás

Mellette: 269

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, Piskorski, Ries

IND/DEM: Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hänsch, Laignel, Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 306

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Davies, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Kauppi, Korhola, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 11

ALDE: Takkula

IND/DEM: Nattrass, Wise

ITS: Mote

NI: Baco, Belohorská

PPE-DE: Belet, De Veyrac, Mavrommatis, Papastamkos, Varvitsiotis

5.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

18. módosítás

Mellette: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott, Železný

NI: Baco, Belohorská, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Ellene: 89

ALDE: De Sarnez, Nicholson of Winterbourne, Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

UEN: Kuźmiuk

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 2

IND/DEM: Louis

PPE-DE: De Veyrac

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Marielle De Sarnez, Christel Schaldemose

6.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

13. módosítás

Mellette: 343

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hänsch, Hamon, Tabajdi

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 237

ALDE: Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 7

IND/DEM: Nattrass, Wise

ITS: Mote

NI: Baco, Belohorská

PPE-DE: Belet, De Veyrac

7.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

19. módosítás

Mellette: 552

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 24

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Hannan

PSE: Paparizov

Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Harms, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Onesta, Turmes

Tartózkodás: 13

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Bonde, Louis

ITS: Mote

NI: Baco

PPE-DE: De Veyrac

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Gérard Onesta

8.   Batzeli-jelentés A6-0212/2007

16. módosítás

Mellette: 322

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Hänsch, Hamon

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 256

ALDE: Polfer, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Mihăescu

NI: Battilocchio, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Nicholson, Purvis, Seeberg, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 7

IND/DEM: Nattrass, Wise

ITS: Mote

NI: Baco, Belohorská

PPE-DE: Belet, De Veyrac

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Dan Jørgensen

9.   Klich-jelentés A6-0223/2007

(3) bekezdés

Mellette: 478

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Kaufmann, Markov, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Uca, Zimmer

ITS: Mihăescu

NI: Baco, Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 96

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Maštálka, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Ibrisagic, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Tannock, Ţîrle, Van Orden

PSE: Capoulas Santos, Cashman, Hedh, Honeyball, Howitt, McCarthy, Moraes, Simpson, Skinner, Willmott

UEN: Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 4

GUE/NGL: Flasarová, Wurtz

NI: Belohorská

UEN: Camre

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Gunnar Hökmark, Jonathan Evans

Ellene: Neena Gill, Linda McAvan, Robert Sturdy

10.   Klich-jelentés A6-0223/2007

4. módosítás

Mellette: 248

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Louis, Lundgren

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Coelho, De Veyrac, Fontaine, Gaubert, Mathieu, Morin, Saïfi, Seeberg, Sudre, Urutchev, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Podkański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 12

ALDE: Takkula, Toia

IND/DEM: Nattrass, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Baco

PPE-DE: Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Trakatellis, Varvitsiotis

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Patrick Gaubert

Tartózkodás: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

11.   Klich-jelentés A6-0223/2007

5. módosítás

Mellette: 245

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 322

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Louis, Lundgren

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Coelho, De Veyrac, Fontaine, Mathieu, Morin, Saïfi, Seeberg, Sudre, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Kristovskis, Podkański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 13

ALDE: Toia

IND/DEM: Nattrass, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Baco

PPE-DE: Gaubert, Gauzès, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Trakatellis, Varvitsiotis

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Michael Cashman

Tartózkodás: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

12.   Klich-jelentés A6-0223/2007

6. módosítás

Mellette: 248

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Ellene: 317

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Louis, Lundgren

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Coelho, De Veyrac, Fontaine, Mathieu, Morin, Saïfi, Seeberg, Sudre, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 12

ALDE: Toia

IND/DEM: Železný

ITS: Mote

NI: Baco, Belohorská

PPE-DE: Gaubert, Gauzès, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Trakatellis, Varvitsiotis

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Tartózkodás: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

13.   Klich-jelentés A6-0223/2007

(48) bekezdés

Mellette: 479

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

ITS: Mihăescu

NI: Battilocchio, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Podkański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 93

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Nicholson, Protasiewicz, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Hedh

UEN: Aylward, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 3

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

14.   Klich-jelentés A6-0223/2007

(52) bekezdés

Mellette: 491

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis- Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Markov, Musacchio, Papadimoulis, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

ITS: Dillen, Mihăescu

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 75

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 4

GUE/NGL: Maštálka, Remek

IND/DEM: Železný

NI: Baco

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

15.   Klich-jelentés A6-0223/2007

(53) bekezdés, 1. rész

Mellette: 480

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Lipietz

Ellene: 69

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Louis, Lundgren

ITS: Mihăescu, Mote

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deva

UEN: Libicki

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 23

IND/DEM: Nattrass, Wise, Železný

ITS: Coşea

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Dover, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Alain Lipietz

16.   Pirker-jelentés A6-0182/2007

17. módosítás

Mellette: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Mihăescu

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Attard-Montalto, Bono, Bourzai, Castex, Ferreira Anne, Grech, Gruber, Hamon, Hazan, Hegyi, Laignel, Le Foll, Lienemann, Muscat, Patrie, Peillon, Rocard, Roure, Savary, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Ó Neachtain, Pęk, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 443

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Podkański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Tartózkodás: 5

NI: Baco

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Pervenche Berès, Marie-Arlette Carlotti

17.   Pirker-jelentés A6-0182/2007

20. módosítás

Mellette: 105

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Mihăescu

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Florenz, Ibrisagic, Vatanen

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Ferreira Anne, Hamon, Hazan, Hedh, Hegyi, Laignel, Le Foll, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Peillon, Rocard, Roure, Savary, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Berlato, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Walli

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 1

PSE: Leichtfried

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Anna Hedh

18.   Pirker-jelentés A6-0182/2007

16. módosítás, 1. rész

Mellette: 311

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin

ITS: Mihăescu

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hökmark, Ibrisagic, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 233

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 7

IND/DEM: Nattrass, Wise

ITS: Coşea

PPE-DE: McGuinness

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Christofer Fjellner

Ellene: Malcolm Harbour

19.   Pirker-jelentés A6-0182/2007

16. módosítás, 2. rész

Mellette: 215

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin

ITS: Mihăescu

NI: Battilocchio, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Iotova, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Foltyn-Kubicka, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 329

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Creţu Gabriela, Dumitrescu, Fruteau, Grech, Hutchinson, Jöns, Madeira, Mihalache, Mikko, Muscat, Öger, Rocard, Rosati, Tarand, Thomsen

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 2

NI: Baco

PSE: Creţu Corina

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Christel Schaldemose

20.   Pirker-jelentés A6-0182/2007

Állásfoglalás

Mellette: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Mihăescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 63

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Nicholson, Purvis, Stevenson, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Zvěřina

Tartózkodás: 5

ITS: Coşea

PPE-DE: Fajmon

UEN: Camre, Krasts

Verts/ALE: Schlyter

21.   RC-B6-0250/2007 - Kuba

Mellette: 50

ALDE: Bowles, Carlshamre, Geremek, Matsakis, Prodi

IND/DEM: Krupa

ITS: Mihăescu

NI: Giertych

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Beazley, Caspary, Chichester, Deß, Deva, Dombrovskis, Doyle, Gahler, Ganţ, Gauzès, Grossetête, Hannan, Harbour, Kaczmarek, Langen, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Nicholson, Olbrycht, Pack, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Silva Peneda, Sudre, Tannock, Wieland, Záborská, Zaleski, Zwiefka

UEN: Kuc, Libicki, Podkański, Rutowicz

Ellene: 21

GUE/NGL: Catania, Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Pflüger, Wurtz, Zimmer

PSE: Bourzai, Bullmann, Cashman, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Sakalas, Scheele, Tarabella

Verts/ALE: Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Tartózkodás: 3

ITS: Chukolov, Stoyanov

PSE: Gomes

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Marcin Libicki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

22.   RC-B6-0248/2007 - Burma

Mellette: 73

ALDE: Bowles, Cappato, Carlshamre, Geremek, Matsakis, Prodi

GUE/NGL: Catania, Figueiredo, Guerreiro, Pflüger, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa

ITS: Binev, Mihăescu

NI: Giertych

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Beazley, Caspary, Chichester, Deß, Deva, Dombrovskis, Doyle, Gahler, Ganţ, Gauzès, Grossetête, Hannan, Harbour, Kaczmarek, Langen, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Nicholson, Olbrycht, Pack, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Silva Peneda, Sudre, Tannock, Wieland, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Bourzai, Bullmann, Casaca, Cashman, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Gomes, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Sakalas, Scheele, Tarabella

UEN: Kuc, Podkański, Rutowicz

Verts/ALE: Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Ellene: 1

UEN: Libicki

Tartózkodás: 2

ITS: Chukolov, Stoyanov


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2007)0277

A MEDA és pénzügyi támogatás Palesztinának - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a MEDA programról és a Palesztinának nyújtott pénzügyi támogatásról - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (2006/2128(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az euromediterrán konferencián 1995. november 28-én elfogadott barcelonai nyilatkozatra, amely az euromediterrán partnerséget kezdeményezte (1),

tekintettel az euromediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban: MEDA-rendelet),

tekintettel az 1488/1996/EK rendelet módosításáról szóló, 2000. november 27-i 2698/2000/EK tanácsi rendeletre (3) (a továbbiakban: MEDA II-rendelet),

tekintettel az euromediterrán partnerség „a barcelonai folyamatot megerősítendő” negyedik külügyminiszteri ülésének előkészítése céljából a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményről szóló, 2001. február 1-jei állásfoglalására (4),

tekintettel a MEDA 2000. évi programjáról szóló éves jelentésről szóló, 2003. június 3-i állásfoglalására (5),

tekintettel az Euromedről szóló, 2003. november 20-i állásfoglalására (6),

tekintettel a mediterrán partnerekkel az EU emberi jogokkal és demokratizálással kapcsolatos intézkedéseinek megújításáról szóló, 2004. február 12-i állásfoglalására (7) és a megújult barcelonai folyamatról szóló, 2005. október 27-i állásfoglalására (8)

tekintettel az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés európai parlamenti elnökségének 2005. április 21-én megfogalmazott politikai prioritásaira (9),

tekintettel az európai szomszédsági politikáról szóló, 2006. január 19-i állásfoglalására (10),

tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2006. július 6-i álláspontjára (11),

tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (12),

tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló, 2006. december 4-i bizottsági közleményre (COM(2006)0726),

tekintettel a MEDA II program félidős értékeléséről szóló, 2005. július 18-i zárójelentésre (13),

tekintettel az Európai Közösség fejlesztéspolitikájáról és a külső támogatások 2005. évi végrehajtásáról szóló, 2006. évi éves jelentésre (14),

tekintettel az Európai Számvevőszék MEDA programról szóló, 2006/5. sz. különjelentésére (15),

tekintettel az euromediterrán beruházási hitelről és partnerségről (FEMIP) szóló, 2006. június 26-i 2005. évi éves jelentésre (16),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett, „Az euromediterrán beruházási hitel és partnerség (FEMIP) értékelése és jövőbeni lehetőségek” című, 2006. október 17-i közleményére (COM(2006)0592),

tekintettel az Európai Tanács által 2006 decemberében elfogadott, a földközi-tengeri és közel-keleti térségre irányuló stratégiai partnerségre (17),

tekintettel az Európai Közösség és az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) között a közel-keleti országok menekültjeinek (2002-től 2005-ig) nyújtandó támogatásról szóló, 2002/817/EC tanácsi határozatról egyezményről szóló, 2002. szeptember 23-i tanácsi határozatra (18),

tekintettel a közel-keleti békéről és méltóságról szóló, 2003. október 23-i állásfoglalására (19),

tekintettel a Ciszjordániával és a Gázai-övezettel való pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló, 1734/94/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. március 31-i 669/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (20),

tekintettel palesztin választások eredményéről és a kelet-jeruzsálemi helyzetről szóló, 2006. február 2-i állásfoglalására (21),

tekintettel az (EU, az ENSZ, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőiből álló) közel-keleti kvartett 2006. január 30-i (22) és 2006. május 9-i (23) nyilatkozataira, amelyekben az súlyos aggodalmának adott hangot a palesztin területek romló helyzete kapcsán, és hajlandóságot mutatott arra, hogy hozzájárulását adja egy, a palesztin népnek nyújtandó közvetlen segélyre vonatkozó ideiglenes mechanizmushoz,

tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2006. május 15-i tanácsi következtetéseire (24), amelyben a Tanács súlyos aggodalmának adott hangot a gázai és ciszjordániai humanitárius, gazdasági és pénzügyi helyzet romlásával kapcsolatban, és üdvözölte, hogy a kvartett hozzájárulását adta az ideiglenes nemzetközi mechanizmushoz (TIM), amely célul tűzte ki a közvetlenül a palesztin népnek nyújtott támogatásokat és azok közvetlen felügyeletét,

tekintettel a palesztin területeken a humanitárius válságról és az EU szerepéről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására (25),

tekintettel a közel-keleti helyzetről szóló, 2006. szeptember 7-i állásfoglalására (26),

tekintettel a 2006. december 20-21-én Izraelben és a palesztin területeken járt eseti küldöttség jelentésére,

tekintettel az Egyesült Királyság parlamentje alsóházának (House of Commons) Nemzetközi Fejlesztési Bizottsága által készített, „Fejlesztési támogatás a megszállt palesztin területeknek” című 2007. január 31-i jelentésre (27),

tekintettel a Világbank „Ciszjordánia és a Gázai-övezet - a közkiadások felülvizsgálata - a válságtól a nagyobb pénzügyi függetlenségig” című 2007. februári jelentésére (28),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0210/2007),

A.

mivel a MEDA program az EU elsődleges pénzügyi eszköze az euromediterrán partnerség megvalósításában azáltal, hogy a földközi-tengeri régió két oldala közötti éles különbség csökkentése érdekében támogatja a gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő intézkedéseket a mediterrán partnereknél;

B.

mivel a MEDA program fő beavatkozási területei az 1995. évi barcelonai nyilatkozat céljaiból vezethetők le, amelyeket több alkalommal megerősítettek:

politikai és biztonsági fejezet: politikai párbeszédet kell folytatni mind kétoldalú, mind regionális szinten, partnerségek kiépülését előmozdító intézkedéseket kell hozni, és el kell fogadni a béke- és stabilitási chartát; általános cél az emberi jogok és a demokrácia elvei alapján megteremteni a béke és stabilitás térségét;

gazdasági és pénzügyi fejezet: szabadkereskedelmi övezetet kell létrehozni az euromediterrán térségben (észak-dél, dél-dél), az EU-nak pénzügyi támogatást kell nyújtania a gazdasági átmenethez, és általánosabb összefüggésben támogatnia kell a gazdasági és társadalmi kihívások kezelését; növelni kell a szabad kereskedelem eredményeképpen a mediterrán partnerekhez áramló befektetéseket; általános cél a közös jólét és fejlődés térségének megteremtése;

társadalmi, kulturális és emberi erőforrásokkal foglalkozó fejezet: cserekapcsolatok, emberi erőforrások fejlesztése, a civil társadalmak és a társadalmi fejlődés támogatása; általános cél egy szabad és fejlettebb civil társadalom kialakítása és a két oldal közötti kölcsönös megértés előmozdítása;

C.

mivel a MEDA I és MEDA II szerinti átlagos éves kötelezettségvállalás hasonló nagyságrendű, azaz 613, illetve 618 millió EUR, a 2005-2006-ra vonatkozó jelzések szerint e kötelezettségvállalásokat mintegy 660 millió euróra emelik;

D.

mivel a MEDA II ütemezését úgy alakították ki, hogy a 2000-2006-os időszakban 5350 millió EUR-t biztosítson az euromediterrán partnerségre;

E.

mivel a MEDA II szerinti éves kötelezettségvállalások nagyságrendje 569 millió EUR (2000) és 817 millió (2006) között mozgott, és mivel - a MEDA I-hez képest a MEDA II-ben - Algéria, a palesztin területek, Jordánia, Marokkó, Szíria és Tunézia, valamint a regionális tevékenységek tekintetében növekedtek, míg Egyiptom és Libanon tekintetében csökkentek a kötelezettségvállalások;

(millió EUR)

Kötelezettségvállalások országonként

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Összesen MEDA I

Összesen MEDA II

Algéria

0

0

41

95

29

30

60

50

42

51

40

66

165

339

Egyiptom

0

75

203

397

11

13

0

78

104

159

110

129

685

593

Jordánia

7

100

10

8

129

15

20

92

43

35

58

69

254

332

Libanon

0

10

86

0

86

0

0

12

44

18

27

32

182

133

Marokkó

30

0

236

219

176

141

120

122

143

152

135

168

660

980

Szíria

0

13

42

0

46

38

8

36

1

53

22

22

101

180

Tunézia

20

120

138

19

132

76

90

92

49

22

118

71

428

517

WBG

3

20

41

5

42

97

0

100

81

73

80

92

111

522

Összesen bilaterális

60

337

797

743

650

409

298

582

505

562

590

649

2 587

3 596

Regionális

113

33

114

66

145

160

305

29

110

135

145

168

471

740

Összesen

173

369

912

809

802

569

603

612

615

698

735

817

3 057

4 336

Forrás: EuropeAid (WBG=Ciszjordánia és Gáza)

F.

mivel a MEDA II-be új ágazatokként bevonták az igazságügyet és rendészetet, a civil társadalmat/emberi jogokat, valamint a migrációt; mivel a jelentős mértékben megnövelt finanszírozásban részesült egyéb ágazatok közé az oktatás és képzés, valamint a gazdasági intézményrendszer támogatása tartoznak, azonban más ágazatok, mint például a mezőgazdaság, a helyi fejlesztés és a magánszektor reformjai tekintetében a MEDA II keretében a MEDA I-hez képest kevesebb finanszírozásra vállaltak kötelezettséget;

G.

mivel a MEDA II rendelet előírja, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) által irányított műveletek a MEDA költségvetéséből EU-finanszírozásban részesülhetnek környezetvédelmi projektek és a földközitengeri partnerországokban kockázatitőke-befektetéseket végrehajtó műveletek esetében; mivel a MEDA II szerinti EBB-műveletek teljes volumene hasonló a MEDA I szerinti műveletekéhez, azonban összetételük megváltozott, jelentősen csökkentek ugyanis a kockázattámogatási programok, és növekedtek a kockázatitőke-műveletek;

EBB: a FEMIP-hez rendelt hitelezési megbízás

1995-1999

4808 millió EUR

2000-2007

6400 millió EUR

Forrás: DG Relex

H.

mivel a földközi-tengeri partnerországokban az EBB-műveletek 2002 októbere óta a az euromediterrán beruházási hitel és partnerség (FEMIP) alatt vannak összevonva;

I.

mivel a MEDA-rendelet időbeli hatálya 2006-ban megszűnt, és 2007-ben hatályba lépett az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz;

J.

mivel 1994 és 2006 között a Bizottság mintegy 2300 millió EUR-t biztosított a palesztin népnek, ideértve a palesztin menekültek UNRWA-n keresztül történő támogatását, az Európai Közösség Humanitárius Segélyek Hivatalán (ECHO) keresztül történő humanitárius segítségnyújtást, az élelmezésbiztonságot, a közel-keleti békefolyamat tevékenységeit, valamint az egészségügyi, oktatási támogatást és az intézményhálózat kiépítésének támogatását;

K.

mivel a palesztin területeknek teljesített kifizetések 2002 és 2005 között meglehetősen állandóak voltak, évi 233 millió és 260 millió EUR között mozogva, a változó kötelezettségvállalási arányban pedig a békefolyamat nehézségei tükröződnek, viszont a kifizetés/kötelezettségvállalás arányszám a 2000. évi kevesebb, mint 45%-ról 2005-ben több mint 90%-ra emelkedett;

A 2000-2006. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SEGÉLYEK A PALESZTIN KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEK SZÁMÁRA

(millió EUR)

Kötelezettségvállalások

Földrajzi/tematikus

Program

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Végösszeg

Földrajzi programok

MEDA

119

0

105

93

74

92

102

483

UNRWA

40

57

55

58

61

64

64

335

Izrael/PFSZ békemegállapodás

20

43

88

47

51

51

56

300

Földrajzi összesen

179

100

248

198

186

207

222

1 118

Tematikus programok

Élelmiszersegély

16

17

35

24

24

2

26

145

Emberi jogok

2

1

3

0,5

2,5

4

1

13

NGO

2,5

1

1,5

4

5

0

2

14

ECHO

18

26

35

38

37

36

84

190

Más

7

4

5

0

1

1

0

18

Tematikus összesen

45,5

49

79,5

66,5

69,5

70

113

380

Végösszeg

224,5

149

327,5

264,5

255,5

277

335

1 832

EK összes kötelezettségvállalása 2000 és 2006 között = 1832 millió EUR (kivéve a KKBP-fellépéseket, kb. 10 millió EUR 2006-ban)

Forrás: DG Budget, DG AidCo


(millió EUR)

Kifizetések

Földrajzi/tematikus

Program

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Végösszeg

Földrajzi programok

MEDA

31

62

81

59

93

94

420

UNRWA

40

54

57

58

60

60

329

Izrael/PFSZ békemegállapodás

13

48

80

66

58

50

315

Földrajzi összesen

84

164

218

183

211

204

1 064

Tematikus Programok

Élelmiszersegély

0

2

7

15

17

32

73

Emberi jogok

2

0

1

0

3

4

10

NGO

0

2

2

2

1

3

10

ECHO

6

9

14

33

31

14

107

Más

5

1

4

0

0

3

13

Tematikus összesen

13

14

28

50

52

56

213

Végösszeg

97

178

246

233

263

260

1 277

Forrás: DG Budget

L.

mivel az Európai Csaláselleni Hivatal, az OLAF 2005 márciusában lezárta a Bizottság által a Palesztin Hatóság költségvetésének nyújtott közvetlen támogatással kapcsolatos vizsgálatát, és az OLAF 2005. március 17-i sajtóközleményében eddig rendelkezésre álló információk alapján nem találtak döntő bizonyítékot a fegyveres támadások és törvénytelen tevékenységek olyan támogatására, amelyet a Palesztin Hatóságnak biztosított bizottsági hozzájárulásból finanszíroztak volna; mivel azonban az OLAF sajtóközleménye szerint „következetes jelzések támasztják alá azt a hipotézist, amely szerint nem zárható ki, hogy a Palesztin Hatóság eszközeinek egy részét néhány személy a szándékolttól eltérő célra használhatta fel”;

M.

mivel a közel-keleti és az észak-afrikai régió társadalmi és gazdasági fejlesztésével foglalkozó világbanki csoport alaposan elemezte a Palesztin Hatóság közkiadásokkal kapcsolatos pénzügyi helyzetét, és 2007 februárjában kiadta következtetéseit és ajánlásait;

N.

mivel amióta a Hamasz 2006 januárjában győzött a Palesztin Törvényhozási Tanács választásán, Izrael visszatartotta a havonta mintegy 50 millió EUR összegű, az állami bevételek kétharmadát jelentő palesztin adó- és vámbevételt;

O.

mivel a kvartett 2006. május 9-én foglalkozott a palesztin területeken kialakult humanitárius helyzettel, és - szembesülve a palesztin népet ért csapásokkal és súlyos problémáikkal - felkérte az EU-t, hogy dolgozzon ki és tegyen javaslatot egy ideiglenes nemzetközi mechanizmusra (TIM), amelynek alkalmazási köre és időtartama korlátozott, átlátható módon működik, elszámoltatható, és biztosítja, hogy a támogatásokat közvetlenül a palesztin népnek nyújtják;

P.

mivel az Európai Unió (az EU költségvetése és a tagállamok) 2006-ban csaknem 700 millió EUR-val támogatta Palesztinát, vagyis nagyobb összeggel, mint eddig bármely évben;

Q.

mivel ezt követően a Bizottság kidolgozta az ideiglenes nemzetközi mechanizmust, amelyet az Európai Tanács 2006. június 16-án jóváhagyott;

R.

mivel 2006-ban a Bizottság összesen 107,5 millió EUR-t utalt ki az ideiglenes nemzetközi mechanizmus három támogatási „ablaka” számára:

10 millió EUR az alapvető ellátásokra és a kórházak és egészségügyi központok folyó költségeire, elsősorban a Világbank vészhelyzeti ellátásokra vonatkozó támogatási programján (ESSP) keresztül (I. ablak),

40 millió EUR a folyamatos közüzemi energiaellátás biztosítására, beleértve az üzemanyagot is, a közellátások biztosítására irányuló átmeneti vészhelyzeti segélyen (IERC) keresztül (II. ablak),

54,5 millió EUR a rászoruló palesztinoknak, szociális juttatások kifizetésén keresztül a népesség legszegényebb rétegei és olyan kulcsfontosságú dolgozók számára, akik az alapvető közszolgáltatásokat látják el (III. ablak),

a TIM-en kívül a Bizottság 12 millió EUR-t utalt ki a MEDA 19 08 02 01 számú költségvetési tételéből a Palesztin Hatóság Elnöki Hivatala számára technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés céljából;

(millió EUR)

A TIM költsége és finanszírozása 2006-ban

 

EK-költségvetés

+adományozók

TIM - II. ablak (a közellátások biztosítására irányuló átmeneti vészhelyzeti segély (IERC) - II. szakasz)

40

 

A 19 08 02 01. számú tétel (MEDA) összesen

40

 

TIM - I. ablak (a Világbank vészhelyzeti ellátásokra vonatkozó támogatási programja (ESSP))

10

+46,6

TIM - III. ablak (szociális juttatások kifizetése)

57,5

+61,9

A 19 08 03. számú tétel (békefolyamat) összesen

67,5

 

A két tétel összesen

107,5

 

Forrás: DG AidCo

S.

mivel a Hamasz és a Fatah támogatói között 2007 elején kirobbant harcok rendkívül megnehezítik a TIM-műveleteket;

1.

megerősíti a megújult barcelonai folyamatról szóló, 2005. október 27-i állásfoglalásában kinyilvánított meggyőződését, hogy még ha az euromediterrán partnerség nem is érte el a várt előnyöket, és nem járult hozzá a lehetőségeket teljesen kihasználva a térségben lévő feszültségek csökkentéséhez, még van lehetőség a javításokra, és így a barcelonai folyamat továbbra is megfelelő keretet kínál a mediterrán politika számára, ahol a jobb eredmények érdekében változásokra és kellő politikai akaratra van szükség;

2.

megállapítja, hogy globális stratégiai szempontból a MEDA program mint a barcelonai folyamatot előmozdító közösségi támogatási eszköz, valamint a kétoldalú társulási megállapodások jelentőségét a MEDA II program félidős értékelésének „általános megítélése” szerint kielégítőnek ítélték, amely értékelés azt is megállapítja, hogy a programok jelentősége a MEDA I és MEDA II között javult, és az elkövetkező években tovább javítható;

3.

hangsúlyozza, hogy a MEDA irányítási és végrehajtási szabályainak hatékonysága és hatásossága javul, azonban még mindig nem teljesen kielégítő;

4.

megállapítja, hogy a pénzügyi hatékonyság szempontjából a MEDA II program összességében gyorsabban fizette ki a pénzeszközöket, mint annak idején a MEDA I: egy hasonló időszakban a MEDA I során átlagosan három évig tartott, amíg elérték a 30%-os kifizetési szintet, míg a MEDA II során ez az időtartam két évre csökkent;

(millió EUR)

MEDA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK/KIFIZETÉSEK 1995-2005-ben

 

1995-1999

2000-2006

1995-2006

 

Kötelezettség-Vállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Bilaterális

Algéria

164

30

339

142

504

172

Egyiptom

686

157

592

695

1279

852

Jordánia

254

108

331

345

585

454

Libanon

182

1

133

182

315

183

Marokkó

660

128

980

917

1 640

1 045

Szíria

101

0

180

91

281

91

Tunézia

428

168

518

489

946

657

Ciszjordánia és Gáza

111

59

522

486

633

546

Bilaterális összesen

2 586

651

3 595

3 349

6 182

4 000

Regionális

471

223

1 052

712

1 483

934

Összesen

3 057

874

4 647

4 060

7 705

4 934

A MEDA I és II szerint rendelkezésre álló teljes összeg 3424+5350=8774 millió EUR. Ebből az összegből 852 millió EUR összegű kötelezettséget vállaltak Törökország számára 1996 és 2002 között (a kisebb eltérések a kerekítésre vezethetők vissza).

Forrás: EuropeAid

5.

megállapítja, hogy a Számvevőszék 2006/5. számú különjelentése szerint a MEDA program bizottsági irányítása egyértelműen javult az első évek óta, és kielégítőnek tekinthető, mivel az eljárási és a külső kötöttségek és a program során tett erőfeszítések idővel a források egyenletesebb elosztását eredményezték, az előkészítési időszakok rövidebbek lettek, és jelentősen nőttek a kifizetések;

6.

hangsúlyozza, hogy a MEDA II program félidős értékelésének az eredményei és a Számvevőszéknek a végrehajtás és irányítás hatékonyságával és hatásosságával kapcsolatos megállapításai - „javul, de nem teljes mértékben kielégítő” - önmagukban nem magyarázhatják a MEDA teljesítményében országonként és programonként megmutatkozó eltéréseket; megállapítja, hogy a külső tényezők (pénzügyi szabályozás, kormányzás, kulturális tényezők) egyértelműen fontos szerepet játszanak a változások sebességében és a pénzügyi kifizetések megoszlásában megfigyelt különbségek megvilágításában; felkéri a Bizottságot, hogy a tervezésben, végrehajtásban, ellenőrzésben és értékelésben vegye figyelembe ezeket a tényezőket;

7.

felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítson kiemelt prioritást a barcelonai folyamatnak, amely a földközi-tengeri partnerországok sajátos kihívásai és problémái tekintetében hatékonyabb politikáival és intézkedéseivel az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz (2007-2013 közötti időszak) mozgatórugója;

8.

emlékeztet arra, hogy a MEDA II programról szóló rendelet 15. cikke szerint a Bizottságnak az EBB-vel együttműködésben átfogó értékelési jelentést kell készítenie a mediterrán partnereknek eddig nyújtott támogatásról, beleértve a programok hatékonyságát is, utólagosan értékelnie kell azok megfelelő projektjeit és a beavatkozás fő ágazatait, továbbá meg kell vizsgálnia a végrehajtás terén elért előrelépéseket, és legkésőbb a következő év április 30-ig éves jelentést kell benyújtania a Parlamentnek és a Tanácsnak; e kötelezettség tekintetében felkéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet az egyes projektenként és ágazatonként elvégzendő utólagos értékelés kidolgozásának aktuális helyzetéről, és adja át ezeket és a legfrissebb éves jelentéseket a Parlamentnek és a Tanácsnak;

9.

sürgeti a Bizottságot, hogy mérlegelje az irányítás jövőbeli javításához hozzájáruló tényezőket:

a)

a projektek és programok számának növelése tartalmuk, hatásuk és minőségi értékük párhuzamosan folyó kiértékelésével;

b)

a költségvetési támogatás nagyobb aránya a teljes programban;

c)

a projektek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos felelősségi köröknek a Bizottság központi egységeiről a helyszínen működő küldöttségekre való átruházása (decentralizációs hatás) által kifejtett általános pozitív hatás;

d)

a helyi hatóságok együttműködése és hatékony részvétele;

e)

a földközi-tengeri partnerországok közötti (dél-dél) együttműködés javítása a regionális dimenzió célkitűzésének megvalósítása érdekében;

10.

úgy véli, hogy a további pozitív változtatások magukban foglalják a módszeresebb ellenőrzést és értékelést, valamint a helyi felekkel és más adományozókkal folytatandó intenzívebb párbeszédet és koordinációt; felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson rendszeresebb, az egyes projekttípusokhoz igazított ellenőrzési mechanizmusokat;

11.

egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy a Bizottságnak:

a)

biztosítania kell a gördülékeny és gyors átmenetet az új országprogramok felé, hogy elkerüljék a jövőbeli végrehajtást érintő negatív következményeket,

b)

az új országspecifikus programozási dokumentumokban világosabban meg kell határoznia a stratégiai célokat, és megfelelő mutatókat kell megállapítania a hatás megfelelőbb ellenőrzése és értékelése céljából,

c)

továbbra is korlátozott számú beavatkozási területre kell összpontosítania támogatását a koherencia biztosítása és a programok irányíthatóságának megőrzése érdekében,

d)

a késedelmek elkerülése érdekében folytatnia kell a legjobb gyakorlatok keresését a projektirányításban.

12.

támogatja a MEDA II program félidős értékelésében a MEDA program irányításának célirányosságával, eredményességével és hatékonyságával kapcsolatban megfogalmazott 19 ajánlást;

13.

felhívja a Bizottságot, hogy őrizze meg az egyensúlyt egyrészt a fenntartható intézményfejlesztés szempontjából a támogatás hatásossága, másrészt a felvevőképesség, a pénzügyi kifizetések gyorsasága és átláthatósága, valamint a költségvetési gazdálkodás ellenőrzése szempontjából a támogatások hatékonysága között;

14.

felhívja a Bizottságot, hogy még inkább javítsa a stratégiai és indikatív programozás minőségét, mégpedig azáltal, hogy MEDA-tudásközpontba fektet be a végrehajtási feltételek és a változások gyorsaságával összefüggő intézményi szempontok MEDA-országokban való alapos megértése érdekében, ahogy azt az ENPI-rendelet (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) felülvizsgálata tekintetében a félidős értékelés javasolta;

15.

véleménye szerint a partnerség gazdasági jellegét a társadalmi kohézió és a fenntartható gazdasági fejlődés irányába kell átfordítani, úgy véli azonban, hogy az egész régió számára fontos, hogy a barcelonai folyamat valamennyi célját végrehajtsák; ezért felkéri a Bizottságot, hogy fordítson nagyobb figyelmet az intézményhálózat kiépítésére, a jogállamiságra, a sajtószabadságra, az emberi jogokra és a nemek közötti egyenlőségre;

16.

felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze és kötelezze partnereit a MEDA-országokban, hogy hajtsák végre a MEDA program nem gazdasági céljait is, és rendszeresen ellenőrizzék e célok mutatóit;

17.

úgy ítéli meg, hogy a földközi-tengeri partnerországok gazdasági helyzetét figyelembe véve jelentős támogatást kell nyújtani az infrastrukturális projekteknek, különösen a szállítás, egészségügy, lakhatás és ivóvízellátás területén;

18.

javasolja, hogy a Bizottság növelje kapacitásait a civil társadalmi kezdeményezéseken alapuló, kisebb volumenű projektek irányítására, és olyan intézkedések elfogadását ajánlja, amelyek javítják a gazdasági növekedést és a kohéziót, különösen a kölcsönök és mikrohitel-konstrukciók partnerországokban működő kis- és középvállalkozások általi igénybevétele révén;

19.

hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartása az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartása, és felszólít arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését világosan építsék be a barcelonai folyamat horizontális intézkedéseibe és a partnerség három pillérébe;

20.

hangsúlyozza, hogy a nők jelentős szerepet játszanak a partnerországok gazdasági és társadalmi fejlődésében, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a MEDA programban a nők gazdasági és társadalmi életben (oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban) való aktív részvételének támogatására rögzített pénzügyi kötelezettségvállalások teljesítéséről és hatékony alkalmazásáról;

21.

emlékeztet annak fontosságára, hogy javítani kell a MEDA, az EU más külső fellépései és az EBB-tevékenységek egymást kiegészítő jellegét és koherenciáját;

22.

úgy ítéli meg, hogy az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés a parlamentközi párbeszéd útján kulcsfontosságú szerepet játszhat az euromediterrán partnerség javításában, mivel értelemszerűen szilárd kapcsolatokat alakít ki a parlamentek között, nyilatkozatain és állásfoglalásain keresztül politikai iránymutatás ad, és előmozdítja a MEDA program végrehajtásának rendszeres politikai ellenőrzését és értékelését;

23.

üdvözli, hogy 2002-ben az EBB keretében létrehozták a FEMIP-et, azonban további vitára hívja fel az EU tagállamait és euro-mediterrán partnereit, azzal a céllal, hogy e kezdeményezést az együttműködés valódi pénzügyi eszközévé tegyék, amely választ ad mind a közszektor, mind a magánszektor előtt álló új szükségletekre és kihívásokra;

24.

emlékeztet arra, hogy a Külkapcsolati Főigazgatóság és a EuropeAid közötti feladatmegosztás abban az értelemben működőképes, hogy a program politikai vetülete elkülönül a támogatás kialakításának és nyújtásának szakmai funkciójától, mindazonáltal a hatékonyság és az eredményesség szempontjából helye van a javításnak;

25.

elismeri a Bizottság által a Közösség külső együttműködésének kidomborítása terén tett előrelépéseket, és sürgeti a jelenlegi erőfeszítések folytatására; azonban sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a közvélemény előtt nem ismert az EU fokozott részvétele számos projektben és programban; felhívja a Bizottságot, hogy adja elő észrevételeit a nemzetközi és nem kormányzati szervezeteknek azzal a céllal, hogy:

a)

tudatosítsa a közvélemény előtt az EU hozzájárulásait és részvételét,

b)

olyan rendelkezéseket állapítson meg, amelyek lehetővé teszik a megfelelő értékelési, könyvvizsgálati és ellenőrzési műveleteket, amelyeket a nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel együtt vagy azokon keresztül irányított projektekkel és programokkal összefüggésben is el kell végezni;

26.

emlékeztet a palesztin területeken a humanitárius válságról és az EU szerepéről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására, amelyben felhívta a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a palesztin területeken egy súlyos humanitárius válság elkerülése érdekében alakítson ki ideiglenes nemzetközi mechanizmust; emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács és a kvartett 2006. júniusi ajánlásait követően kedvezően fogadta a Palesztin Hatóság számára az EU által létrehozott ideiglenes nemzetközi mechanizmust és annak későbbi meghosszabbítását;

27.

megjegyzi, hogy ennek az átmeneti pénzügyi segítségnek köszönhetően sikerült átlátható módon és a Palesztin Hatóság elnökével partnerségben mérsékelni a legsúlyosabb humanitárius károkat, amelyeket az okozott, hogy befagyasztották az európai és nemzetközi pénzügyi segítséget, hogy Izrael a palesztin adóés vámbevételeket csak részben folyósította, továbbá hogy általában véve lehetetlen a működőképes gazdaság fejlesztése a jelenlegi megszállás alatt;

28.

gratulál a Bizottságnak, hogy nehéz körülmények között is kialakította és végrehajtotta az ideiglenes nemzetközi mechanizmust (TIM), és a TIM II. és III. ablakára (29) vonatkozó 5%-os igazgatási költségeket mérsékeltnek és a kereskedelmi bankokon keresztül a kedvezményezett háztartásoknak történő közvetlen kifizetés módszerét megfelelőnek tekinti; hangsúlyozza továbbá, hogy a III. ablak keretében a nemzetközi és helyi szinten működő bank (HSBC) átutalásonként 8 EUR-t kap (a kiutalt teljes összeg 3%-át);

29.

hangsúlyozza, hogy az ideiglenes nemzetközi mechanizmus keretében a kifizetések nem a Palesztin Hatóság Elnöki Hivatalához vagy pénzügyminisztériumához folytak be, és nem rajtuk keresztül történtek, hanem a számlák közvetlen kifizetését vagy készpénzfolyósítást biztosítottak az egyéni kedvezményezettek számára; megjegyzi, hogy az előirányzatok biztonsági személyzetet vagy politikai szintet nem fedeztek;

30.

sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy ez a pénzügyi segítségnyújtás nem ellensúlyozta a Palesztinában tapasztalható tragikus helyzetet, és hogy az elmúlt hónapokban a feltételek minden gazdasági, szociális és emberi szempontból romlottak (30);

31.

üdvözli azt a tényt, hogy az ideiglenes nemzetközi mechanizmuson keresztül a Hamasz által vezetett kormány bevonása nélkül 140 000-nél is több, több, mint 800 000 személyt magában foglaló alacsony jövedelmű háztartásnak tudtak a III. ablak keretében közvetlenül szerény, de hasznos juttatást adni, és az ideiglenes nemzetközi mechanizmus II. ablaka keretében az alapvető szolgáltatások folyamatos biztosítása céljából nyújtott támogatásnak köszönhetően kórházak és más alapvető szolgáltatások működését tudták megóvni a teljes összeomlástól;

32.

sajnálatát fejezi ki azonban az ideiglenes nemzetközi mechanizmus I. ablakának - amely az alapvető készletek és a kórházak folyó költségei számára biztosít támogatást a Világbank vészhelyzeti ellátást támogató programján (ESSP) keresztül - lassú végrehajtása miatt; megállapítja, hogy az ESSP keretében a gázai kórházaknak küldött első gyógyszerszállítmányra csak 2007. január 24-én került sor; felkéri a Bizottságot, hogy elemezze e késedelem okát, és tegyen javaslatokat alternatívákra, hogy biztosítsa az ideiglenes nemzetközi mechanizmus I. ablakában foglalt céljainak időben történő végrehajtását;

33.

hangsúlyozza, hogy a Palesztin Hatóság által 2003-ban felállított ellenőrzési és belső vizsgálati mechanizmusok szilárd biztosítékot nyújtanak a csalások és a korrupció ellen;

34.

ismételten felhívja Izraelt, hogy kezdje meg a visszatartott palesztin adó- és vámbevételek folyósítását; felkéri Izraelt, hogy ha ennek elutasítása mellett dönt, legalább vegye fontolóra a visszatartott adó átvezetését az ideiglenes nemzetközi mechanizmusba, ezzel lehetővé téve a palesztin nép számára alapvető szükségleteik ellátását; felkéri Izraelt, hogy járuljon hozzá a palesztin nép szükségleteinek ellátásához, hogy életképes és önálló gazdaságot hozhassanak létre, és ne gördítsen többé indokolatlan akadályokat e folyamat elé;

35.

tudomásul veszi a Ciszjordánia és a Gázai-övezet közkiadásairól készült világbanki felülvizsgálatban tükröződő helytálló elemzést; üdvözli, hogy a Palesztin Hatóság a felülvizsgálat szerint a többi közép-keleti és észak-afrikai országgal összehasonlítva előrehaladást ért el, különösen az oktatási és az egészségügyi ágazatban, valamint a kormányzás és a közfinanszírozás irányításának területén, ahol a Palesztin Hatóság 2002 és 2004 között számos reformot hajtott végre, melyek hatására csökkent a korrupció és javult az átláthatóság; felkéri az összes érintett felet, hogy élesszék újra a reformfolyamatot, és ennek során vegyék komolyan figyelembe a világbanki jelentés részletes ajánlásait, különösen a közszolgálati reformra és a közfinanszírozás irányítására, és ezen belül a pénzügyi ellenőrzésre és a számvizsgálatra vonatkozó ajánlásokat;

36.

üdvözli azt a tényt, hogy a pénzügyminisztérium céljai és kötelezettségvállalásai (például egy nemzetközi könyvvizsgáló céggel nemrégiben kötött megállapodás) között a közfinanszírozás reformjának, valamit a teljes átláthatóság és elszámoltathatóság biztosításának - ezen belül a nemzetközi számviteli standardok betartásának - célja is szerepel;

37.

felkéri a palesztin területeken az összes felet, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a konfliktusok békés rendezése érdekében, és egy szilárd és hatékony kormányt alakítsanak és tartsanak fenn, amely képes együttműködni a nemzetközi közösséggel, és hatékonyan használja fel az EU és más adományozók finanszírozását;

38.

üdvözli a Tanács 2007. június 18-i határozatát, amely felkéri az EU-t, hogy haladéktalanul állítsa helyre a kapcsolatokat a Palesztin Hatósággal, és e célból teremtse meg a sürgős gyakorlati és pénzügyi támogatás körülményeit, beleértve az új kormánynak nyújtott pénzügyi támogatást és a gázai lakosságnak nyújtott vészhelyzeti és humanitárius segítségnyújtást (különösen az ideiglenes nemzetközi mechanizmus útján);

39.

ezért a közrend fenntartása érdekében fontosnak tekinti, hogy a békés út és a tolerancia mellett elkötelezett biztonsági erők képzettek és felszereltek legyenek, rendőrségi fegyverekkel is; úgy ítéli meg, hogy e képzés és felszerelés finanszírozását megfelelő biztosítékok mellett, a Palesztin Hatóság elnöke, Mahmud Abbász felügyelete alatt kell irányítani, hogy elkerüljék a finanszírozás más célokra vagy illegális cselekményekre való felhasználását; hangsúlyozza, hogy a köztisztviselők - beleértve a biztonsági erők alkalmazottait is - javadalmazása kifizetésének elmulasztása hozzájárul a palesztin területek politikai, társadalmi és gazdasági helyzetének romlásához;

40.

hangsúlyozza a palesztin közigazgatási hatóságok összeomlásának fennálló veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség tegyen többet a humanitárius kötelezettségvállalásnál, és újra fektessen be a kapacitásfejlesztésbe és a biztonságba annak érdekében, hogy a palesztin nép életkörülményei hosszú távon ne kerüljenek veszélybe;

41.

felhívja a Bizottságot, hogy az ideiglenes nemzetközi mechanizmus vagy más állandó testület igénybevételével és más pénzügyi intézményekkel együttműködve vegyen fontolóra olyan stratégiákat, amelyek a közeljövőben nem csak a sürgős problémákkal foglalkozhatnának, hanem a palesztin népesség nagyobb részének több szükségletével is; mindenképpen törekszik azon politikai és a gazdasági lépések támogatására, amelyek fokozatosan csökkentik a Palesztin Hatóság nemzetközi támogatástól való függőségét;

42.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Beruházási Banknak, a tagállamok parlamentjeinek, valamint a mediterrán partnerek kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm.

(2)  HL L 189., 1996.7.30., 1. o. Hatályon kívül helyezte az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

(3)  HL L 311., 2000. 12.12., 1. o.

(4)  HL C 267., 2001.9.21., 68. o.

(5)  HL C 68. E, 2004.3.18., 134. o.

(6)  HL C 87. E, 2004.4.7., 500. o.

(7)  HL C 97. E, 2004.4.22., 656. o.

(8)  HL C 272. E, 2006.11.9., 570. o.

(9)  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/politicalpriorities_en.pdf.

(10)  HL C 287. E, 2006.11.24., 312. o.

(11)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0306.

(12)  HL L 310., 2006.11.9., 1. o.

(13)  http://ec.europa.eu/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf.

(14)  http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_full_version_en.pdf.

(15)  HL C 200., 2006.8.24., 1. o.; http://eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs05_06en.pdf.

(16)  http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=257.

(17)  A brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetései (2006. december 14-15.), 16879/06. sz. tanácsi dokumentum.

(18)  HL L 281., 2002.10.19., 10. o.

(19)  HL C 82. E, 2004.4.1., 610. o.

(20)  HL L 105., 2004.4.14., 1. o.

(21)  HL C 288. E, 2006.11.25., 79. o.

(22)  http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-30jan2006.htm.

(23)  http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-9may2006.htm.

(24)  http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-9may2006.htm.

(25)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0237.

(26)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0348.

(27)  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmintdev/114/114i.pdf.

(28)  38207. sz.WBG-jelentés, 1 és 2. kötet.

(29)  Források: DG AidCo (2007. június 4-i közlemény) - TIM Irányítási Osztály, Pénzügyi, Szerződési és Könyvvizsgálati Osztály: A TIM II. és III. ablakának végrehajtási költségei - A juttatások és banki díjak összegzése.

(30)  A Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttség jelentése a 2007. április 29-május 3-i, Kelet-Jeruzsálembe, Ramallahba és Gázába irányuló kiküldetésről; West Bank and Gaza Public Expenditure Review: „From Crisis to greater Fiscal Independence” (Ciszjordánia és a Gázai-övezet közkiadásainak áttekintése: A válságtól a nagyobb pénzügyi függetlenségig) - Világbanki dokumentum, 2007. február.

P6_TA(2007)0278

Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében ***I

Az Európai Parlament 2007. június 21-i jogalkotási állásfoglalása a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0195),

tekintettel az EK-Szerződés 95. cikkére és 251. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0141/2006),

tekintettel az alapjogi charta 47. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0172/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TC1-COD(2006)0066

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 21-én került elfogadásra a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(Mivel megállapodás született a Parlament és a Tanács között, a Parlament álláspontja az első olvasatban megegyezik a végső jogalkotási aktussal, a 2007/.../EK irányelvvel.)

P6_TA(2007)0279

A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között *

Az Európai Parlament 2007 június 21-i jogalkotási állásfoglalása a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0690) (1),

tekintettel az EU-Szerződés 31. cikkére valamint a 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0052/2006),

tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0170/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.

felkéri a Bizottságot a javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) Megbízhatatlan információk tagállamok közötti terjedéséhez és az elítélt számára jogbizonytalansághoz vezet az, hogy ugyanarra a büntetőítéletre eltérő jogi rendszerek alkalmazhatók. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében az ítélethozatal szerinti tagállamot kell a területén más tagállamok állampolgárai ellen hozott büntetőítéletekre vonatkozó adatok tulajdonosának tekinteni. Következésképpen az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállamnak, amelynek az adatokat megküldik, biztosítania kell az adatok naprakészségét figyelembe véve az ítélethozatal szerinti tagállamban bekövetkezett módosításokat és törléseket. Kizárólag az ily módon naprakésszé tett adatok használhatók az állampolgárság szerinti tagállamon belül, illetve továbbíthatók más államoknak - akár tagállamnak vagy harmadik országnak.

2. módosítás

(10) preambulumbekezdés

(10) Az e kerethatározat végrehajtásához használt személyes adatokat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló XXX kerethatározat rendelkezéseinek megfelelően védik. E kerethatározat magában foglalja továbbá a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i határozat rendelkezéseit is, amelyek előírják, hogy a megkereső tagállam milyen korlátozások mellett használhatja fel a kérésére hozzá továbbított információkat. E javaslat emellett a büntetőítéletekkel kapcsolatos információk állampolgárság szerinti tagállam által történő újbóli továbbítására vonatkozó szabályok előírásával egészíti ki a fentieket.

(10) Az e kerethatározat végrehajtásához használt személyes adatokat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló XXX kerethatározat rendelkezéseinek és különösen a 9. cikkben említett adatvédelmi alapelveknek megfelelően védik. E kerethatározat magában foglalja továbbá a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i határozat rendelkezéseit is, amelyek előírják, hogy a megkereső tagállam milyen korlátozások mellett használhatja fel a kérésére hozzá továbbított információkat. E javaslat emellett a büntetőítéletekkel kapcsolatos információk állampolgárság szerinti tagállam által történő újbóli továbbítására vonatkozó szabályok előírásával egészíti ki a fentieket.

3. módosítás

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) A büntetőítéletekről szóló információk cseréjének és áramlásának javítása jelentősen növelheti az uniós szintű igazságügyi és rendőrségi együttműködést, de az ilyen együttműködést akadályozhatja, ha elmarad a büntetőeljárások során a gyanúsítottakra és vádlottakra valamennyi tagállamban alkalmazandó, egységes alapvető eljárási garanciák gyors jóváhagyása.

5. módosítás

2. cikk, a) pont

a)

„büntetőítélet”: büntetőbíróság vagy közigazgatási hatóság által hozott olyan jogerős határozat, mely ellen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bírósághoz jogorvoslat nyújtható be, és amely határozat megállapítja egy személy bűncselekményben vagy olyan cselekményben való bűnösségét, amely a nemzeti jog szerint jogellenes, büntetendő cselekmény .

a)

„büntetőítélet”: olyan jogerős bírósági határozat, amely a bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőeljárás során megállapítja egy személy nemzeti jog szerinti bűnösségét ;

6. módosítás

3. cikk, (1) bekezdés

(1) E kerethatározat végrehajtása céljából valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 4. cikk értelmében történő információküldés és a 6. és 7. cikk értelmében történő kérelmekre való válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.

(1) E kerethatározat végrehajtása céljából valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 4. cikk értelmében történő információküldés és a 7. cikk értelmében történő tájékoztatás iránti kérelmekre való válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.

7. módosítás

4. cikk, (1) bekezdés

(1) Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a területén hozott valamennyi büntetőítélethez, azok nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő továbbítása alkalmával, az elítélt személy állampolgárságát is bejegyezzék, amennyiben e személy az egyik tagállam állampolgára.

(1) Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a területén hozott valamennyi büntetőítélethez - a bűnügyi nyilvántartásba történő bejegyzést követően - , azok nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő továbbítása alkalmával, az elítélt személy állampolgárságát vagy állampolgárságait is bejegyezzék, amennyiben e személy egy másik tagállam állampolgára.

8. módosítás

4. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

Amennyiben az érdekelt több tagállam állampolgára, az információkat e tagállamok mindegyikének továbbítják, beleértve azt is, ha az elítélt személy annak a tagállamnak az állampolgára, amelynek területén elítélték.

Amennyiben ismert, hogy az elítélt több tagállam állampolgára, az információkat e tagállamok mindegyikének továbbítják, beleértve azt is, ha az elítélt személy annak a tagállamnak az állampolgára, amelynek területén elítélték.

9. módosítás

4. cikk, (3) bekezdés

(3) A büntetőítéletekkel kapcsolatos információk továbbítása magában foglalja annak megemlítését is, hogy az ítélet bejegyzése meddig marad az ítélethozatal szerinti tagállam nyilvántartásában, összhangban az ítélethozatal szerinti tagállamnak az ítélet állampolgárság szerinti tagállamhoz történő továbbítása idején hatályos nemzeti jogszabályaival.

törölve

10. módosítás

4. cikk, (4) bekezdés

(4) Az ítélethozatal szerinti tagállam jogszabályai alkalmazásában a későbbiekben hozott olyan intézkedéseket, amelyek a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk módosítását vagy törlését vonják maguk után, beleértve az információk megőrzésének időtartamát érintő változásokat is, az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul továbbítja az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának.

(4) A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk mindennemű utólagos módosításáról vagy törléséről az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul tájékoztatja az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságát.

11. módosítás

5. cikk, (1) bekezdés

(1) Az állampolgárság szerinti tagállam központi hatósága teljességében megőrzi a 4. cikk értelmében hozzá továbbított információkat, hogy azokat a 7. cikknek megfelelően továbbadhassa.

(1) Az állampolgárság szerinti tagállam központi hatósága teljességében megőrzi a 4. cikk (2) és (4) bekezdése és a 11. cikk értelmében hozzá továbbított információkat, hogy azokat a 7. cikknek megfelelően továbbadhassa.

12. módosítás

5. cikk, (3) bekezdés

(3) Az állampolgárság szerinti tagállam csak a (2) bekezdésnek megfelelően naprakésszé tett információkat használhatja fel. A (2) bekezdésben említett kötelezettség az adott személyt - egy nemzeti eljárás keretében - semmiképpen nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe, mintha a büntetőítéletet a nemzeti bíróság hozta volna meg.

(3) Az állampolgárság szerinti tagállam csak a (2) bekezdésnek megfelelően naprakésszé tett információkat használhatja fel.

13. módosítás

6. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor egy tagállam nemzeti bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló kérelmet nyújtanak be, a központi hatóság - a nemzeti jognak megfelelően - kérelmezheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát és az azzal kapcsolatos információkat.

(1) Amikor - egy személy ellen folytatott büntetőeljárás keretében vagy a büntetőeljáráson kívül bármilyen más okból - egy tagállam nemzeti bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló kérelmet nyújtanak be, a központi hatóság - a nemzeti jognak megfelelően - kérelmezheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát és az azzal kapcsolatos információkat.

14. módosítás

6. cikk, (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Ha a büntetőeljáráson kívül eső okokból kérnek a személy állampolgársága szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásából információkat, a kérelmező tagállamnak meg kell indokolnia a kérelmet.

15. módosítás

6. cikk, (2) bekezdés

(2) Amikor egy személy saját bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatban nyújt be információkérelmet, a kérelem helye szerinti tagállam - a nemzeti jognak megfelelően - kérheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát, valamint az ahhoz kapcsolódó információkat, amennyiben az érdekelt a megkereső vagy a megkeresett tagállam állampolgára vagy volt állampolgára.

(2) Amikor egy személy saját bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatban nyújt be információkérelmet, a kérelem helye szerinti tagállam - a nemzeti jognak megfelelően - kéri egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát, valamint az ahhoz kapcsolódó információkat, amennyiben az érdekelt a megkereső vagy a megkeresett tagállam területén lakik vagy lakott, illetve a megkereső vagy a megkeresett tagállam állampolgára vagy állampolgára volt.

16. módosítás

7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) nemzeti ítéletek;

a)

a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett nemzeti büntetőítéletek;

17. módosítás

7. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d)

egy harmadik ország által hozott és számára továbbított ítéletek.

d)

egy harmadik ország által hozott és számára továbbított , illetve a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett büntetőítéletek.

18. módosítás

7. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

(2) Amennyiben az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának, a 6. cikkben előírt feltételek szerint, büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtanak be a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet, a központi hatóság azokat a nemzeti ítéletekre és a harmadik országok által hozott, hozzá továbbított ítéletekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően válaszolja meg .

(2) Amennyiben az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának, a 6. cikkben előírt feltételek szerint, büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtanak be a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet, arra a központi hatóság nemzeti jogszabályainak megfelelően a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett nemzeti ítéletek és harmadik országok által hozott, hozzá továbbított ítéletek tekintetében válaszol.

19. módosítás

7. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

Az állampolgárság szerinti tagállam azonnal tisztázza az ítélethozatal szerinti tagállammal, hogy továbbíthatja-e - és ha igen, milyen mértékben - a megkereső tagállam központi hatóságának az utóbbi által hozott ítéletetekkel kapcsolatos, és az előbbinek továbbított információkat.

Az ítélethozatal szerinti tagállam által átadott információ esetében a kapott információt az állampolgárság szerinti tagállam központi hatósága továbbítja. Az információ 4. cikknek megfelelően történő átadásakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága tájékoztathatja az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságát arról, hogy az előbbi által kiszabott ítéletekre vonatkozó információt az utóbbi csak az ítélethozatal szerinti tagállam beleegyezésével továbbíthatja más kérelmező tagállam központi hatóságának.

20. módosítás

7. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

Az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága olyanhatáridőn belül válaszol azállampolgárság szerinti tagállam központihatóságának, amely lehetővé teszi, hogy ez utóbbi betartsaa 8. cikkben a válaszadási határidőre vonatkozóan előírtakat.

Amennyiben kérni kell az ítélethozatal szerinti tagállam hozzájárulását, annak központi hatósága olyan határidőn belülválaszol az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának,amely lehetővé teszi, hogy ez utóbbi betartsa a 8. cikkbena válaszadási határidőre vonatkozóan előírtakat.

21. módosítás

7. cikk, (4) bekezdés

(4) Amennyiben bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet intéznek egy, az állampolgárság szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságának, ez utóbbi átadja a megkereső tagállam központi hatóságának a nemzeti ítéletekkel kapcsolatos információkat. Amennyiben a kérelmet büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtják be, a központi hatóság azt a nemzeti jognak megfelelően válaszolja meg.

(4) Amennyiben bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet intéznek egy, az állampolgárság szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságának, a tagállam, amelyikhez a kérést intézték, átadja a megkereső tagállam központi hatóságának a bűnügyi nyilvántartásába bevezetett ítéletekkel kapcsolatos információkat. Amennyiben a kérelmet büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtják be, a megkeresett tagállam központi hatósága azt a nemzeti jognak megfelelően válaszolja meg.

22. módosítás

9. cikk, (-1) bekezdés (új)

 

(-1) E kerethatározat alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása legalább az alábbi alapelveknek felel meg:

a)

az adatfeldolgozást jogszabály teszi lehetővé, és az a gyűjtés és/vagy további feldolgozás céljaival arányos és azokhoz szükséges;

b)

adatgyűjtés csak meghatározott, törvényes célból folyik, és a további feldolgozást ezeknek a céloknak megfelelően végezik;

c)

az adatok helytállók és naprakészek;

d)

a faji vagy etnikai származással, politikai nézetekkel, vallási vagy filozófiai meggyőződéssel, párt- vagy szakszervezeti tagsággal, szexuális beállítottsággal vagy az egészséggel kapcsolatos adatok csak rendkívül indokolt esetben, egy adott ügy céljából és a megfelelő biztosítékokkal összhangban dolgozhatók fel.

23. módosítás

9. cikk, (1) bekezdés

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben szereplő űrlapon kérelmezték.

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam a (- 1) bekezdésben említett alapelveknek megfelelően, mégpedig kizárólag azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben szereplő űrlapon kérelmezték.

24. módosítás

9. cikk, (2) bekezdés

(2) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése szerint büntetőeljárástól eltérő célokra közölt személyes adatokat a megkereső tagállam - nemzeti jogának megfelelően - kizárólag a kért célokra használhatja fel, és csak a megkeresett tagállam által az űrlapon meghatározott korlátokon belül.

(2) A 7. cikk (2) és (4) bekezdése szerint büntetőeljárástól eltérő célokra közölt személyes adatokat a megkereső tagállam - nemzeti jogának megfelelően - a (-1) bekezdésben említett alapelveknek megfelelően, mégpedig kizárólag a kért célokra használhatja fel, és csak a megkeresett tagállam által az űrlapon meghatározott korlátokon belül.

25. módosítás

9. cikk, (3) bekezdés

(3) Az (1) és (2) bekezdés ellenére, a 7. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján továbbított személyes adatokat a megkereső tagállam felhasználhatja egy, a közbiztonságot fenyegető azonnali és komoly veszély megelőzésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a 7. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján továbbított személyes adatokat a megkereső tagállam felhasználhatja, amennyiben az ilyen felhasználás egy, a közbiztonságot fenyegető azonnali és komoly veszély megelőzésének céljából indokolt és azzal arányos; ez esetben a megkereső tagállam a veszély komolyságára, azonnaliságára, indokoltságára és arányosságára vonatkozó feltételek teljesülését leíró, utólagos értesítést küld a megkeresett tagállamnak.

26. módosítás

9. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik országnak továbbított személyes adatokra ugyanolyan felhasználási korlátozások vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján a tagállamokra vonatkoznak.

(4) Mindemellett a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik országnak továbbított személyes adatokra ugyanolyan felhasználási korlátozások vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján a tagállamokra vonatkoznak.

27. módosítás

9. cikk, (5) bekezdés

(5) E cikk nem alkalmazandó az e kerethatározat értelmében egy tagállam rendelkezésére bocsátott és ugyanebből a tagállamból származó személyes adatokra.

(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandó az e kerethatározat értelmében egy tagállam rendelkezésére bocsátott és ugyanebből a tagállamból származó személyes adatokra.

28. módosítás

9. cikk, (5a) bekezdés (új)

 

(5a) Minden tagállam biztosítja, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságok rendszeres tájékoztatásban részesüljenek a személyes adatok e kerethatározat szerint folyó cseréjéről különös tekintettel a személyes adatoknak a 9. cikk (3) bekezdésében említett felhasználására.

A tagállamok adatvédelmi hatóságai ellenőrzik az (1) bekezdésben említett cserét és e célból aktívan együttműködnek egymással.

29. módosítás

9a. cikk (új)

 

9a. cikk

Az érintettek jogai

(1) Az érintettet tájékoztatják arról, hogy rá vonatkozó személyes adatokat dolgoznak fel. E tájékoztatás szükség esetén elhalasztható annak érdekében, hogy ne hátráltassa az adatfeldolgozás célját.

(2) Az érintettnek joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül, olyan nyelven, amelyet ért, hozzájusson ahhoz az információhoz, hogy milyen adatait dolgozzák fel, illetve hogy kijavítsa, vagy adott esetben törölje a 9. cikk (-1) bekezdésében foglalt alapelvek megsértésével feldolgozott adatokat.

(3) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatás visszautasítható vagy elhalasztható, amennyiben ez

a)

a közrend és közbiztonság megőrzése,

b)

a bűncselekmények megelőzése,

c)

nyomozás, valamint bűnüldözés akadályozásának elkerülése,

d)

harmadik felek jogainak és biztosítékainak védelme érdekében szigorúan indokolt.

30. módosítás

11. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a)

az ítélet tárgyát képező személyre vonatkozó információk (név, keresztnevek, születési idő, születési hely , adott esetben álnév vagy alias, nem, állampolgárság, jogi forma, jogi személyeknél a székhely);

a)

az ítélet tárgyát képező személyre vonatkozó információk (név, keresztnevek, korábbi név , születési idő, születési hely (település és ország) , adott esetben álnév vagy alias, nem, állampolgárság, jogi forma, jogi személyeknél a székhely);

31. módosítás

11. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b)

az ítélet formájára vonatkozó információk (idő és hely, az ítéletet hozó hatóság neve és jellege);

b)

az ítélet formájára vonatkozó információk (idő és hely, amennyiben ismert, hivatkozási szám, az ítéletet hozó hatóság neve és jellege);

32. módosítás

11. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c)

a büntetőítélet alapjául szolgáló tettekre vonatkozó információk (idő, hely, jelleg, jogi minősítés, alkalmazandó büntetőjog);

c)

a büntetőítélet alapjául szolgáló tettekre vonatkozó információk (idő, jelleg, jogi minősítés, alkalmazandó büntetőjog);

33. módosítás

11. cikk, (6) bekezdés

(6) Az (5) bekezdésben említett műszaki kiigazításokat a büntetőítéletekkel kapcsolatos számítógépes információcsere formátumának és részletes szabályainak elfogadásától számított legfeljebb három éven belül alkalmazni kell.

(6) Az (5) bekezdésben említett műszaki kiigazításokat a büntetőítéletekkel kapcsolatos számítógépes információcsere formátumának és részletes szabályainak elfogadásától számított legfeljebb egy éven belül alkalmazni kell.

34. módosítás

14. cikk, (5) bekezdés

(5) E kerethatározat nem befolyásolja a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.

(5) E kerethatározat nem befolyásolja a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások vagy egyezmények kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2007)0280

Az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozása

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről

Az Európai Parlament,

tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetre (CMT-2007-1122),

tekintettel a fenti rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság (a továbbiakban: „a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) irányítóbizottság”) 2007. június 8-i véleményére,

tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (2) 8. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére,

A.

mivel 2007. június 8-án a DCI irányítóbizottság megszavazta az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum-tervezetet és a többéves indikatív programot (CMT-2007-1122);

B.

mivel az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése, valamint az Európai Parlament és a Bizottság közötti, az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokról szóló megállapodás (3) 1. cikke értelmében megküldték a Parlament részére a szavazás eredményét;

C.

mivel az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy „az e rendelet szerint folytatott együttműködés elsődleges és átfogó célja, hogy a partnerországokban és -régiókban a fenntartható fejlődés összefüggésében felszámolja a szegénységet”;

D.

mivel az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése megállapítja, hogy „Az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket (4) úgy kell megtervezni, hogy megfeleljenek a [Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága] OECD/DAC által létrehozott hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) kritériumainak”;

E.

mivel a hitelezői jelentéstételi rendszerek számára szóló jelentéskészítési iránymutatásaiban (DCD/DAC (2002)21) az OECD/DAC az ODA-t olyan, a hivatalos fejlesztési támogatás kedvezményezettjeinek DAC-listáján szereplő országokba irányuló pénzügyi mozgásként határozza meg, amelyben „minden tranzakció elsődleges célja a fejlődő országok gazdasági fejlődésének és jólétének előmozdítása” (5);

F.

mivel az 1905/2006/EK rendelet 19. cikkének (3) és (8) bekezdése megállapítja, hogy a „stratégiai dokumentumokat elvben a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszédre kell alapozni, a civil társadalom, valamint a regionális és helyi hatóságok bevonásával”, és hogy együttműködési „tevékenységeik kiegészítő jellegének előmozdítása érdekében a Bizottság és a tagállamok a programozási folyamat korai szakaszában konzultálnak egymással, valamint más adományozókkal és fejlesztési szereplőkkel, a civil társadalom, valamint a regionális és helyi hatóságok képviselőit is beleértve”;

1.

úgy véli, hogy az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum-tervezetetben és a 2007-2010-es többéves indikatív program-tervezetben az Bizottság túllépi az alapjogi aktusban ráruházott végrehajtási hatáskörét azzal, hogy az 1. központi területbe („a regionális integráció támogatása”) beleérti az alábbi elemeket, amelyek nincsenek összhangban az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) és (4) bekezdésével, mivel céljuk nem a szegénység felszámolása, és mivel nem felelnek meg a hivatalos fejlesztési támogatás OECD/DAC által megállapított kritériumainak;

az Ázsia-Európa (ASEM) találkozót, és különösen az Ázsia-Európa Alapítványt (ASEF-et) illetően az egyik rögzített prioritás a „az információterjesztés és a közös forráshasznosítás elősegítése, valamint a közvélemény figyelmének felhívása az ASEM/ASEF-re”;

a Dél-ázsiai Regionális Együttműködés (SAARC) területén javasolt egyik program a Dél-ázsiai Polgári Repülési Program; ennek keretében a Bizottság célul tűzte ki az európai biztonsági szabályok elfogadásának támogatását;

a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) támogatása terén az „intézményes támogatás és a régiók között párbeszéd” kitűzött céljai között szerepel a lehetséges ASEAN-EU szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások és végrehajtás támogatása, valamint az „ASEAN fejlődéséhez való közösségi hozzájárulás láthatóvá tétele”;

szintén az ASEAN támogatásának terén, a „biztonsági együttműködés és politikai reform” program átfogó célja a „biztonsági együttműködés és reform támogatása egy koherensebb határellenőrzési rendszer kiépítése érdekében a mostani kijelölt ki- és belépési pontok helyett az ASEAN tagállamaiban (...) Ennek konkrét célja az ASEAN határellenőrzési képességének megerősítése mind a regionális együttműködés, mind pedig a kiválasztott határátlépési pontok esetében”;

2.

úgy véli, hogy az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum-tervezetetben és a többéves indikatív program-tervezetben a Bizottság túllépi az alapjogi aktusban ráruházott végrehajtási hatáskörét azzal, hogy a 2. központi területbe („felsőoktatás és kutatóintézetek”) beleérti az alábbi elemeket, amelyek nincsenek összhangban az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) és (4) bekezdésével, mivel céljuk nem a szegénység felszámolása, és mivel nem felelnek meg a hivatalos fejlesztési támogatás OECD/DAC által megállapított kritériumainak;

a „felsőoktatás” területén a speciális célkitűzések egyike az „európai felsőoktatási rendszer jobb megértésének elősegítése az ázsiai országokban”, a javasolt tevékenységek pedig a következőket tartalmazzák: „a tanárok és diákok mobilitása; az EU és Ázsiai egyetemei közötti legjobb gyakorlatok cseréjére alkalmas hálózatok kiépítése”, munkaértekezletek, felsőoktatási vásárok, valamint az „érdekelt felek közötti találkozók szervezése, népszerűsítő tevékenységek, munkadokumentumok készítése, diplomák kölcsönös elismerése, felmérések”; nincsenek olyan rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy a program szerint megfelelő tanulmányi területek kerülnek kiválasztásra a régió fejlesztési szükségletének fényében, vagy azt, hogy a program kedvezményezettjei támogatni fogják a lakosság szegényebb rétegeit, és nem pedig szélesíteni a gazdagok és szegények közötti szakadékot, és olyan rendelkezések sincsenek, amelyek megakadályoznák az „agyelszívást”;

a „kutatóintézetek támogatása” területen a kitűzött cél „a kölcsönös megértés fokozása az ázsiai régió fejlesztéséhez való hozzájárulásra tekintettel”; az ehhez kapcsolódó tevékenységek: „mindkét régió tanácsadó testületei és politikaformálói közötti találkozók szervezése, a szemináriumok és konferenciák körének szélesítése és fokozása”; a Bizottság kijelenti, hogy erre a célra olyan alapok létrehozására kerül sor, amelyek „támogatják az Ázsia-EU kapcsolatokkal foglalkozó intézetek munkáját”, és hogy a tevékenységek központi részét a kutatással kapcsolatos kapacitások erősítése, az EU-Ázsia kapcsolatokról szóló nyilvános viták elősegítése, valamint az Ázsia és Európa közötti testvérintézmények, tanácsadó testületek és egyéb hasonló szervezetek létrehozása fogják alkotni.

3.

felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza vagy módosítsa az Ázsia számára a 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentumokat és regionális indikatív programokat létrehozó határozattervezetét, és olyan új határozattervezetet nyújtson be a DCI irányítóbizottságnak, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az 1905/2006/EK rendelet rendelkezéseit;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.


(1)  HL L 378., 2006.12.27., 41. o.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  HL L 256., 2000.10.10., 19. o.

(4)  1. cikk (1) bekezdés: A Közösség finanszírozza a [...] fejlődő országokkal, területekkel és régiókkal [...] folytatott együttműködés támogatását célzó intézkedéseket..

(5)  A 2006. októberi tényadatlap OECD/DAC., 1. o.

P6_TA(2007)0281

Az andalúziai, valenciai és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében vezetett tényfeltáró küldetés eredményei

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása az andalúziai, valenciai és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében vezetett tényfeltáró küldetés eredményeiről

Az Európai Parlament,

tekintettel az EK-Szerződés 194. cikkére, amely petícióhoz való jogot biztosít bármely európai uniós polgár és a valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy számára,

tekintettel az EU-Szerződés 6. cikkére, amely megállapítja, hogy Unió a közösségi jog általános elveiként tartja tiszteletben az alapvető jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, és hogy az Unió gondoskodik a céljai eléréséhez és politikái folytatásához szükséges eszközökről,

tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.

tekintettel a Spanyolországba küldött harmadik tényfeltáró küldöttség jelentésének tartalmára és ajánlásaira, amely jelentést a Petíciós Bizottság 2007. április 11-én hagyta jóvá, és amely az európai polgárok tulajdonhoz való törvényes jogainak megsértéséről és az urbanizációs eljárások helyi és regionális hatóságok általi nem megfelelő ellenőrzésével általánosságban összefüggő, a fenntartható fejlődéssel, a környezetvédelemmel, a vízellátással és vízminőséggel, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos részletes aggodalmakról szóló igen nagy számú petícióban található állításokat vizsgálta meg;

B.

tekintettel a LRAU-ként ismertté vált valenciai városrendezési törvénnyel való állítólagos visszaélésről, és annak európai állampolgárokra gyakorolt hatásáról szóló, 2005. december 13-án elfogadott állásfoglalására (1);

C.

mivel a nagy volumenű urbanizációs projektekkel kapcsolatos korrupt gyakorlatról - amely miatt helyi tisztviselőket és választott politikusokat tartóztattak le és ítéltek el - dokumentált esetek léteznek;

D.

mivel Spanyolország a közelmúltban adott ki új nemzeti keretjogszabályt a földtörvényről, amelynek 2007. július 1-jén kell hatályba lépnie;

E.

mivel a Bizottság a Szerződés megsértése miatti eljárást kezdeményezett Spanyolország ellen a közbeszerzésről szóló európai uniós irányelvek alkalmazásának elmulasztása miatt a valenciai urbanizációs programokkal kapcsolatban;

1.

úgy ítéli meg, hogy a jogszerűen szerzett magántulajdonról megfelelő eljárás és ellentételezés nélkül való lemondásra irányuló kötelezettség, és emellett a nem igényelt és gyakran szükségtelen infrastrukturális fejlesztések önkényes költségeinek megfizetésére vonatkozó kötelezettség az egyének alapvető jogainak megsértését jelenti az emberi jogok és alapvető szabadságok európai egyezménye és az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlat értelmében (lásd például az Aka kontra Törökország ügyet (2));

2.

nagyon sajnálja, hogy ez a gyakorlat elterjedt Spanyolország különböző autonóm régióiban, különösen a valenciai régióban és a Földközi-tenger partján lévő terület más részein, de például a madridi régióban is;

3.

határozottan elítéli és ellenzi az építési vállalatok és ingatlanfejlesztők által kezdeményezett erőteljes urbanizációs projekteket, amelyek nem felelnek meg az érintett városok és falvak valódi igényeinek, környezetileg nem fenntarthatók és katasztrofális hatást gyakorolnak az érintett területek történelmi és kulturális identitására;

4.

elítéli egyes városok hallgatólagos beleegyezését olyan építkezésekbe, amelyeket később jogellenesnek nyilvánítanak, és amelyek uniós polgárok által, bejegyzett üzleti ingatlanfejlesztőktől és értékesítési ügynököktől jóhiszeműen vásárolt tulajdon lerombolását vagy lerombolásának veszélyét eredményezik;

5.

elismeri a Bizottság annak biztosítására irányuló erőfeszítéseit, hogy Spanyolország betartsa a közbeszerzési irányelveket, de úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak külön figyelmet kellene fordítania a környezetvédelmi, vízügyi és fogyasztóvédelmi irányelvek megsértésének dokumentált eseteire;

6.

sürgetőnek tartja, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a vízügyi keretirányelv (3) megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának biztosítására a nagy urbanizációs projektek tekintetében;

7.

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, valamint az érintett tagállamot a közösségi jog és az alapvető jogok megfelelő alkalmazásának biztosítására valamennyi uniós polgár és az EU területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező valamennyi természetes vagy jogi személy érdekében;

8.

felszólítja a spanyol hatóságokat és regionális kormányokat, különösen a valenciai kormányt, amelyek kötelesek tiszteletben tartani és alkalmazni az EK-Szerződés és az uniós jog rendelkezéseit, hogy ismerjék el a magánszemélyek jogszerűen szerzett tulajdonhoz való törvényes jogát, és foglalják jogszabályba a spanyol alkotmány közérdekkel kapcsolatos 33. cikke alkalmazására vonatkozó, pontosabban meghatározott kritériumokat annak megakadályozása és megtiltása érdekében, hogy a helyi és regionális hatóságok határozataikban visszaéljenek az emberek tulajdonjogával;

9.

megkérdőjelezi a városfejlesztők és az ingatlanfejlesztők egyes helyi hatóságok általi kinevezésének módszereit, és a gyakran a gyakorlatban részükre biztosított túlzott hatásköröket azon helyi közösségek és polgárok kárára, akik az adott területen lakás-, illetve jogszerűen szerzett ingatlantulajdonnal rendelkeznek;

10.

sürgeti a helyi hatóságokat, hogy konzultáljanak a polgáraikkal és - szükség esetén - vonják be őket a városfejlesztési projektekbe az elfogadható és fenntartható városfejlesztés ösztönzése céljából, a helyi közösségek, és nem csupán az ingatlanfejlesztők, ingatlanügynökök és egyéb érdekszövetkezetek érdekében;

11.

nyomatékosan elítéli az egyes ingatlanfejlesztők által folytatott rejtett gyakorlatot, mely szerint ravasz kifogásokkal aláássák az európai polgárok jogos tulajdonjogát azáltal, hogy beavatkoznak az ingatlannyilvántartási rendszerbe, és felhívja az érintett helyi hatóságokat, hogy vezessenek be megfelelő jogi biztosítékokat az ilyen gyakorlatok ellen;

12.

felhívja a regionális hatóságokat, hogy a helyi ombudsmanok bevonásával hozzanak létre külön közigazgatási bizottságokat, amelyek felé a független értékelő szolgálatok jelentési kötelezettséggel tartoznak, amelyek döntési jogkörrel rendelkeznek a városfejlesztési projektekkel kapcsolatos vitákban, és amelyek ingyenesen elérhetők a városfejlesztési programok által közvetlenül érintettek számára, beleértve az engedély nélküli városfejlesztéssel kapcsolatos illegális ingatlanügyletek áldozatait is;

13.

úgy ítéli meg, hogy amennyiben tulajdon elvesztése miatt kártérítésre van szükség, ennek megfelelő összegűnek kell lennie, az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatával összhangban;

14.

felhívja a Bizottságot, hogy indítson tájékoztatási kampányt a saját tagállamuktól eltérő tagállamban ingatlant vásárló uniós polgárok számára;

15.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, illetve a spanyol hatóságoknak és regionális kormányoknak.


(1)  HL C 286. E, 2006.11.23., 225. o.

(2)  1998. szeptember 23-i ítélet.

(3)  A 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

P6_TA(2007)0282

A fegyverkereskedelmi szerződés felé

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a fegyverkereskedelmi szerződésről: a hagyományos fegyverek exportja, importja és értékesítése közös nemzetközi szabályainak létrehozása

Az Európai Parlament,

tekintettel a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek illegális kereskedelméről tartott ENSZ konferenciáról szóló, 2001. március 15-i (1), a kézi lőfegyverekről szóló, 2001. november 15-i (2), a könnyű fegyverek illegális kereskedelméről szóló, 2003. június 19-i (3) és a kézi és könnyű fegyverekről szóló, 2005. május 26-i állásfoglalásaira (4), valamint éves állásfoglalásaira az EU fegyverkereskedelmi magatartási kódexének végrehajtásáról;

tekintettel 2006. június 15-i állásfoglalására a könnyű lőfegyverekről és a kézi fegyverekről (5), melyben sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy közvetlenül az ENSZ cselekvési programját felülvizsgáló 2006-os konferencia után kezdjen tárgyalásokat egy nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésről az ENSZ-en belül annak érdekében, hogy a fegyverkereskedelem világszintű szabályozása érdekében jogilag kötelező erejű eszközt hozzon létre;

tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére;

A.

üdvözölve, hogy az ENSZ Közgyűlése 2006. december 6-án elfogadta az A/RES/61/89. határozatot, mely révén hivatalosan kezdetét vette a fegyverkereskedelmi szerződéshez vezető folyamat, és felhívva a figyelmet arra, hogy az állásfoglalás a túlnyomó többség, 153 ország támogatását élvezi, ami jelzi, hogy a világ nagy része meg van győződve arról, hogy ideje véget vetni a felelőtlen fegyverkereskedelemnek;

B.

megjegyezve, hogy első lépésként az ENSZ főtitkárának ki kellene kérnie az ENSZ tagállamainak véleményét a hagyományos fegyverek importjának, exportjának és kereskedelmének közös nemzetközi előírásait megteremtő érthető és jogilag kötelező eszköz megvalósíthatóságáról, céljáról és tervezett paramétereiről;

C.

mivel közel 100 kormány mondott véleményt, és mivel az ENSZ leszerelést koordináló irodája jelezte, hogy a 2007. június 20-a előtt beérkezett anyagok szerepelni fognak az ENSZ főtitkára által az ENSZ Leszerelési és Nemzetközi Biztonsági Bizottságának 2007 októberében benyújtandó jelentésben, a júniusi határidőt elmulasztó államok hozzájárulásai még mindig helyet kaphatnak a jelentés addendumában;

D.

mivel az említett 2006. december 6-i ENSZ-határozat arra is felhatalmazza az ENSZ főtitkárát, hogy 2008-ban összehívjon össze egy kormányszakértői csoportot a hagyományos fegyverek importjának, exportjának és kereskedelmének közös nemzetközi előírásait megteremtő érthető és jogilag kötelező eszköz megvalósíthatóságának, céljának és tervezett paramétereinek vizsgálatára;

E.

mivel a fegyverkereskedelmi szerződésről szóló jövőbeli tárgyalások alapjainak lefektetése érdekében kulcsfontosságú, hogy a konzultációs folyamat pozitív eredménnyel záruljon;

F.

megerősítve, hogy a tárgyalások sikeres lezárultáig a felelőtlen fegyverkereskedelem továbbra is elfogadhatatlan emberi szenvedéseket, instabilitást és rossz kormányzást fog okozni, fegyveres konfliktusokat, terrorista támadásokat és korrupciót fog szítani, továbbá a jogállamiság, az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértéséhez fog vezetni, és alá fogja ásni a fenntartható fejlődést;

G.

meggyőződve arról, hogy a tárgyalások folyamán az államoknak nem lenne szabad tűrniük a korábban jóváhagyott fegyverembargók folyamatos semmibevételét és a fegyveres konfliktusokban részt vevők és gátlástalan fegyverkereskedők általi kijátszását;

H.

üdvözölve és támogatva a civil társadalom szervezeteinek folyamatos erőfeszítéseit;

1.

felszólítja az említett 2006. december 6-i ENSZ-határozatot megszavazó mind a 153 államot, köztük az EU tagállamait, hogy a fegyverkereskedelmi szerződést támogató dokumentumaikat haladéktalanul küldjék meg az ENSZ főtitkárának;

2.

sürgeti a Tanácsot, hogy a nemzetközi fórumokon - NATO, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés - fellépve alakítson ki cselekvési programot annak érdekében, hogy az államokat rávegye hozzájárulásaik megküldésére;

3.

sürgeti az államokat, hogy hozzájárulásaikban hangsúlyozzák: a fegyverkereskedelmi szerződésben kodifikálni kell a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos, már létező nemzetközi jogi kötelezettségeket, különösen az emberi jogok és a humanitárius jog vonatkozásában;

4.

javasolja, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés eredményessége érdekében az államok a következő paraméterek alapján készítsék el hozzájárulásukat:

i)

az államok felelnek a joghatóságuk alá tartozó mindenfajta fegyverkereskedelemért, és azt szabályozniuk kell;

ii)

Az államoknak a jelenlegi jogszabályok szerint három korlátozási kategóriának megfelelően kell osztályozniuk minden nemzetközi fegyverkereskedelmi tranzakciót:

a)

kifejezett tiltás, amikor az államok a fegyverek gyártására, birtoklására, használatára és kereskedelmére vonatkozó jelenlegi tiltások alapján egyes helyzetekben nem adhatnak el fegyvereket;

b)

a fegyverek feltételezett használatára alapuló tiltás, különösen abban az esetben, amikor a fegyvereket feltehetően a nemzetközi emberi jogok vagy a nemzetközi humanitárius jog durva megsértésre használnák fel;

c)

kritériumok és új szabályok, amelyeket figyelembe kell venni annak eldöntése érdekében, hogy a fegyverek adásvétele terrorista támadások, erőszakos vagy szervezett bűnözés szándékával történike, illetve hogy nem befolyásolja-e kedvezőtlenül a fenntartható fejlődést, a regionális biztonságot és stabilitás, továbbá hogy nem vezet-e korrupt gyakorlathoz;

iii)

az államoknak meg kell egyezniük egy ellenőrző és kényszerítő mechanizmusról, amely lehetővé teszi a fegyverkereskedelmi szerződés esetleges megsértésének azonnali, semleges és átlátható kivizsgálását, és megfelelő szankciókat tartalmaz jogsértések esetére;

5.

felszólít minden államot, hogy támogassa a kormányszakértői csoport munkáját, hogy az jelentős előrelépést tehessen egy értelmes fegyverkereskedelmi szerződés felé;

6.

továbbra is meggyőződése, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés sikere szempontjából alapvető jelentőségű a nagyobb nyitottság és a fegyverkereskedelemre - többek között a végső felhasználókra - vonatkozó információk kicserélésére vonatkozó új keletű hajlandóság, és hogy ez a világszintű átláthatóság egymást kiegészítő és kölcsönös biztosítékainak létrehozása érdekében olyan mechanizmusok igénybevételét fogja megkövetelni, mint az ENSZ hagyományos fegyverekre vonatkozó nyilvántartásának továbbfejlesztett változata;

7.

felszólítja az államokat, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés elfogadásáig tegyenek hatékony lépéseket a fegyverek, lőszerek és mindenfajta egyéb katonai és biztonsági felszerelés felelőtlen kereskedelmének és szállításának - beleértve a kettős felhasználású alkatrészeket és eszközöket is -, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy ilyen felszereléseket nemzetközi fegyverembargó alatt álló, vagy a nemzetközi emberi jogokat vagy a nemzetközi humanitárius jogot rendszeresen súlyosan megsértő külföldi partnerek felhatalmazásukkal gyártsanak;

8.

felszólítja ezért a tagállamokat, hogy a felelőtlen fegyverkereskedelem megállítása terén való lehető legnagyobb hatékonyság érdekében ültessék át nemzeti jogukba a Tanács fegyverközvetítés ellenőrzéséről szóló, 2003. június 23-i 2003/468/KKBP közös álláspontjának (6) rendelkezéseit,

9.

határozottan elítéli az ENSZ Biztonsági Tanácsa fegyverembargóit sértő fegyver- és lőszerkereskedelmet, és leszögezi, hogy az ilyen szállítmányok elsősorban légi úton érnek célba; felszólítja az EU tagállamait, hogy fokozzák más államokkal folytatott együttműködésüket e területen; felszólítja az illetékes nemzetközi és érintett regionális szervezeteket, hogy a légi szállítási iparral együttműködve tegyenek javaslatokat megfelelő megelőző intézkedésekre;

10.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Közgyűlése elnökének, a NATO főtitkárának, az EBESZ-nek, az Afrikai Uniónak, a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek parlamenti fórumának, az Interparlamentáris Unió közgyűlésének és az Arms Trade Treaty Steering Committee nevű NGO-csoportnak.


(1)  HL C 343., 2001.12.5., 311. o.

(2)  HL C 140. E, 2002.6.13., 587. o.

(3)  HL C 69. E, 2004.3.19., 136. o.

(4)  HL C 117. E, 2006.5.18., 230. o.

(5)  HL C 300. E, 2006.12.9., 496. o.

(6)  HL L 156., 2003.6.25., 79. o.

P6_TA(2007)0283

Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom szerepéről (2007/2011(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a gyermekek jogairól szóló, 1989. november 20-i ENSZ egyezményre, és különösen annak 37. és 40. cikkére,

tekintettel a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó, 1985. évi ENSZ minimumszabályokra vagy „pekingi szabályokra”, amelyeket az 1985. november 29-i 40/33 közgyűlési határozattal fogadtak el,

tekintettel a fiatalkori bűnözés megelőzésére vonatkozó ENSZ iránymutatásokra vagy „rijádi iránymutatásokra”, amelyeket az 1990. december 14-i 45/112 közgyűlési határozattal fogadtak el,

tekintettel a szabadságuktól megfosztott fiatalkorúak védelmére vonatkozó ENSZ szabályokra, amelyeket az 1990. december 14-i 45/113 közgyűlési határozattal fogadtak el,

tekintettel az Európa Tanácsnak a jogok gyakorlásáról szóló, 1996. január 25-i európai szerződésére, és különösen annak 1. és 3-9. cikkére,

tekintettel az Európa Tanács miniszteri bizottságának a fiatalkori bűnözés kezelésének új módszereiről és a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás szerepéről szóló, a tagállamokhoz intézett 2003. szeptember 24-i ajánlására (1),

tekintettel az Európa Tanácsnak a fiatalkori bűnözésre adott társadalmi reakciókról szóló, 1987. szeptember 17-i ajánlására (2),

tekintettel az Európai Tanácsnak a migráns családok körében előforduló fiatalkori bűnözésre adott társadalmi reakciókról szóló, 1988. április 18-i ajánlására (3),

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSz), és különösen annak 6. cikkére és a IV. címének büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseire,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre (EKSz), különösen a szociálpolitikáról, oktatásról, szakképzésről és ifjúságról szóló XI. címére, és különösen annak 137. cikkére,

tekintettel az AGIS keretprogramra, amely 2006. december 31-én járt le, valamint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-én elfogadott 168/2007/EK tanácsi rendeletre (4),

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét az EUSz VI. címében említett területeken történő fellépésre felhatalmazó tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2006. november 30-i álláspontjára (5),

tekintettel a 2007-től 2013-ig tartó időszakra az „alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program részeként a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló egyedi program (DAPHNE III program) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására vonatkozó tanácsi közös álláspontról szóló, 2007. május 22-i álláspontjára (6),

tekintettel a Bizottság „Az EU gyermekjogi stratégiája felé” című közleményére (COM(2006)0367),

tekintettel a Gyermekek Jogainak Európai Chartájáról szóló, 1992. július 8-i állásfoglalására (7), és különösen annak 8.22 és 8.23 pontjára,

tekintettel az európai bűnmegelőzési hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/427/IB tanácsi határozatra (8),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. március 15-i, „A fiatalkori bűnözés megelőzése. A fiatalkori bűnözés kezelésének módjai és a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer szerepe az Európai Unióban” című véleményére (9),

tekintettel az egyesült királysági elnökség égisze alatt 2005. szeptember 5-7-én Glasgow-ban „A fiatalok és a bűnözés: az európai perspektíva” címmel megrendezett konferencia következtetéseire,

tekintettel a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja legutóbbi éves jelentéseire,

tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0212/2007),

A.

mivel a fiatalkori bűnözés lényegénél fogva veszélyesebb a felnőttkori bűnözésnél, mivel a népesség különösen kiszolgáltatott rétegét érinti személyiségének kifejlődésének szakaszában, és a fiatalokat igen korai szakaszban teszi ki a társadalmi kirekesztés és a stigmatizáció kockázatának;

B.

mivel az iskolázatlanság a fiatalkori bűnözés kockázatát növelő tényező;

C.

mivel nemzeti, európai és nemzetközi tanulmányok támasztják alá, hogy az elmúlt két évtizedben riasztó mértékben nőtt a fiatalkorú bűnözés;

D.

mivel egyre aggasztóbb, hogy a fiatalkori bűnözés napjainkban egyre nagyobb méreteket ölt, abból a tényből adódóan, hogy egyre csökken az az életkor, amelyben a bűnözést megkezdik és egyre nő a 13 év alatti gyermekek által elkövetett bűncselekmények száma, továbbá a fiatalkorúak által elkövetett cselekmények egyre nagyobb kegyetlenséggel járnak;

E.

mivel a fiatalkori bűnözésre vonatkozó adatok gyűjtésének és bemutatásának jelenlegi módja nem felel meg a valós szükségleteknek és a jelenlegi feltételeknek, ami rendkívül fontossá teszi azt, hogy megbízható nemzeti statisztikákkal rendelkezzünk;

F.

mivel rendkívül nehéz abszolút kategóriákba sorolni azokat az okokat, amelyek miatt egy fiatalkorú bűnözni kezd, olyannyira, hogy az a folyamat, amely társadalmilag deviáns és végül bűnöző magatartásformákhoz vezet, minden esetben olyan egyedi és sajátos körülményekkel magyarázható, amelyek leképezik e folyamat tényleges tulajdonságait, illetve azon lényeges pólusokat, amelyek között minden gyermek és fiatal felnő, vagyis a családot, az iskolát, a baráti környezetet, illetve tágabb értelemben azt a gazdasági-társadalmi környezetet, amelyben az illető él;

G.

mivel a fiatalkorú bűnözéshez hozzájáruló fő tényezők a családon belüli szervezettség, kommunikáció és megfelelő minták hiánya, a családi környezetbe tartozó személyek által elkövetett fizikai és szexuális erőszakhoz kapcsolódó pszichopatológiai problémák, az oktatási rendszerek sikertelensége a társadalmi értékek közvetítése terén, valamint a szegénység, a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztés és a raszszizmus; további meghatározó tényező a személyiségük kialakítására való törekvés során a fiatalokban megjelenő erős utánzási hajlam, az alkohol- és kábítószer-fogyasztáshoz társuló személyiségzavarok, valamint a média, bizonyos internetes oldalak és videojátékok által az esztelen, túlzott és indokolatlan erőszakról festett kép;

H.

mivel a fiatalok deviáns viselkedése nem törvényszerűen vezethető vissza családon belüli okokra;

I.

mivel a kannabisz és egyéb kábítószerek és/vagy az alkohol fiatalkorúak általi fogyasztásának növekedése összefüggésbe hozható a fiatalkori bűnözés fokozódásával;

J.

mivel a migránsok, különösen a fiatalkorúak, sokkal nagyobb társadalmi kontroll alatt állnak, ami olyan benyomást kelthet, mintha a fiatalkori bűnözés problémái elsődlegesen a migráns környezetben jelentkeznek, nem pedig a társadalom egészében, amely megközelítés nem pusztán téves, hanem társadalmi szempontból veszélyes is;

K.

mivel a fiatalkori bűnözés két „aktuális” formája a „fiatalok bandáinak” kialakulásán és az erőszak iskolai környezetben való fokozódásán alapul, amely jelenségek különösen erősek bizonyos tagállamokban, és amelyeknek tanulmányozása, illetve adott esetben orvoslása összetett feladatot jelent;

L.

mivel az olyan jelenségek, mint a fiatalokból álló szervezett erőszakos bandák elterjedése arra indított egyes tagállamokat, hogy vitát kezdjenek a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről;

M.

mivel bizonyos tagállamokban az iskolák bejárata, sőt udvara - a kedvező helyzetű negyedekben is - jogon kívüli területté vált (kábítószerkereskedelem, erőszak, adott esetben szúró/vágófegyverek alkalmazásával, különböző zsarolások, illetve veszélyes játékok kialakulása - lásd a „happy slapping” jelenségét, amelynek során a mobiltelefonnal rögzített erőszakos jeleneteket internetes oldalakra töltik fel);

N.

mivel az elmúlt években a fiatalkorúakra vonatkozó nemzeti büntetőjogi jogszabályok fokozatos reformja tapasztalható, amelynek megelőző, bírósági és bíróságon kívüli intézkedésekre, valamint átnevelő és rehabilitációs intézkedésekre kell alapulnia, szükség esetén beleértve a terápiás kezelést is; ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a megfelelő, új anyagi és műszaki infrastruktúra és a modern, a feladathoz igazított technika, a képzett szakértői személyzet hiánya és a finanszírozás korlátozottsága, illetve egyes esetekben az érintett szereplők szándékának hiánya vagy a rendszerben rejlő hiányosságok miatt a gyakorlatban igen gyakran kivitelezhetetlen ezen új intézkedések végrehajtása;

O.

mivel az interneten, a játékokban és a televízióban megjelenő szélsőségesen erőszakos jelenetek és pornográf tartalmú anyagok száma igen magas, a média pedig felhasználja a fiatalkorú bűnözők és áldozatok képeit, ami gyakran súrolja a gyermekek alapvető jogainak sérelmét és hozzájárul az erőszak hétköznapivá válásának népszerűsítéséhez;

P.

megállapítva, hogy az egyes tagállamokban közzétett statisztikák szerint az első bűncselekmény elkövetése után büntetésben részesített fiatalkorú bűnelkövetők 70-80%-a nem esik vissza;

Q.

mivel bizonyos tagállamokban megjelent tanulmányok és szakcikkek szerint egyre nő a serdülőkorúak által a szüleik sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények száma, és hogy ez utóbbiak tehetetlenek azokkal szemben;

R.

mivel a szervezett bűnözés hálózatai esetenként fiatalkorú bűnelkövetőket alkalmaznak tevékenységük során;

S.

mivel a 2001-ben alapított Európai Bűnmegelőzési Hálózat keretében a fiatalkori bűnözéssel foglalkozó különleges munkacsoportot hoztak létre, amely a 27 tagállamban megkezdte az e területre vonatkozó jövőbeli EU politika kialakításának alapjául szolgáló, részletes összehasonlító tanulmány kidolgozását;

1.

hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés kizárólag integrált, nemzeti és európai szintű stratégiák elfogadásával küzdhető le hatékonyan, amelyeket három vezérelv jellemez: a megelőzés, bírósági és bíróságon kívüli intézkedések, valamint a fiatalkorúak társadalmi beilleszkedését segítő intézkedések;

Nemzeti szintű politikák

2.

hangsúlyozza annak alapvető fontosságát, hogy a társadalom összes érintett fele közvetlenül részt vegyen az integrált nemzeti stratégia megtervezésében és végrehajtásában - azaz az állam mint központi irányító, a regionális és helyi hatóságok képviselői, az iskolai közösségek képviselői, a család, a nem kormányzati szervezetek (főként a fiatalokkal foglalkozók), a civil társadalom és minden egyén; hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés elleni küzdelmet szolgáló hatékony intézkedések végrehajtásához elengedhetetlen, hogy megfelelő pénzügyi források álljanak rendelkezés;

3.

fenntartja, hogy a fiatalkori bűnözés elleni hatékony küzdelemhez integrált és hatékony, a szociális és polgári értékek átadását és a fiatalok korai szocializációját elősegítő iskola-, szociál-, család- és oktatáspolitikára van szükség; másfelől úgy ítéli meg, hogy létre kell hozni egy jobb gazdasági és szociális kohéziót elősegítő politikák, amely hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi kirekesztés és - különösen a gyermekeket érintő - szegénység elleni küzdelemhez;

4.

szükségesnek ítéli, hogy a családok, a nevelők és a társadalom a lehető legfiatalabb kortól kezdve átadják a fiataloknak az értékeket;

5.

úgy ítéli meg, hogy a fiatalkori bűnözés megelőzése egyéb területeken is közpolitikákat igényel, mint például a lakhatási, foglalkoztatási, szakképzési, szabadidő és a fiatalok csereprogramjait érintő politikák;

6.

emlékeztet arra, hogy a családoknak, az iskoláknak és általában véve a társadalomnak együtt kell működnie a fiatalkori erőszak egyre fokozódó jelensége elleni küzdelemben;

7.

hangsúlyozza a család a fiatalkorú bűnözés elleni harcban betöltött sajátos szerepének fontosságát, és kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő támogatást a szülőknek; megállapítja, hogy bizonyos esetekben szükség van a szülők bevonására a kérdés megoldásába és a felelősségvállalásba;

8.

ösztönzi a tagállamokat arra, hogy nemzeti politikáikban vezessenek be egyéves szülői szabadságot, amely lehetővé teszi azon családok számára, amelyek ezt kívánják, hogy ilyen feltételek mellett vehessenek részt gyermekük nevelésének első szakaszában, amely rendkívül fontos annak érzelmi fejlődése szempontjából;

9.

felhívja a tagállamokat, hogy különösen támogassák azokat a családokat, amelyek gazdasági és szociális problémákkal küzdenek; hangsúlyozza, hogy az olyan intézkedések elfogadása, amelyek célja az alapvető lakhatási és élelmezési szükségletek fedezése, a gyerekektől kezdve a család valamennyi tagja számára az alapfokú oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, illetve azok az intézkedések, melyek célja e családok tagjai számára méltányos hozzáférést biztosítani a munkaerőpiachoz, valamint a gazdasági, társadalmi és politikai élethez, hozzájárulnak az egészségeges és igazságos családi környezet kialakításához, ami elősegíti a gyermekek fejlődését és elsődleges szocializációját;

10.

felhívja a tagállamokat, hogy bocsássák rendelkezésre azokat a forrásokat, amelyek szükségesek egy hatékony, pszichológiai és szociális tanácsadást működtetető olyan segélyszolgálat tevékenységének kiterjesztéséhez, amely tartalmazza a fiatalkori bűnözés által érintett problémás családokkal való kapcsolattartást szolgáló pontokat is;

11.

hangsúlyozza az iskola és az iskolai környezet kiemelt szerepét a gyermekek és serdülők személyiségének kialakításában; hangsúlyozza, hogy a mai iskola két jellegzetessége, vagyis a kulturális sokszínűség és az osztályelemek léte erőszakos jelenségekhez vezethetnek az iskolai környezetben;

12.

felhívja e tekintetben a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki az iskolai hatóságok számára olyan irányvonalakat, amelyek az iskolai környezetben felmerülő konfliktusok rendezésének modern eljárásait tartalmazzák, közvetítő fórumok, illetve az ahhoz kapcsolódó tanulók, szülők, tanárok és az illetékes helyi hatóságok segítségével;

13.

úgy véli, hogy feltétlenül szükséges megfelelő képzésben részesíteni a tanárokat, hogy képesek legyenek megbirkózni az osztályok heterogén jellegével, olyan pedagógiai módszerek alkalmazása mellett, amelyek nem a moralizálást, hanem a megelőzést szolgálják, és a szolidaritáson alapulnak, valamint megelőzni a stigmatizációt és az elszigetelődést, mind a fiatalkorú bűnözők, mind a tanulók közül kikerülő áldozataik tekintetében;

14.

kéri emellett a tagállamokat, hogy oktatási politikájukba iktassák be a szocializációs problémákkal küzdő gyermekek kötelező pszichológiai tanácsadással való segítését, valamennyi iskolai intézményben az egészségügyi ellátás lehetőségének kialakítását, korlátozott számú iskolánként egy képzett szociális munkás, egy szociológus-kriminológus, egy gyermekpszichiáter és gyermekbűnözési szakértők kijelölését, a tanulók alkoholfogyasztásának és kábítószerhasználatának szigorú ellenőrzését, az iskolai környezet tagjaival szembeni bármiféle megkülönböztetés elleni küzdelmet, olyan közösségi közvetítő kijelölését, aki összeköti az iskolát és a Közösséget, valamint a különböző iskolai közösségek közötti együttműködést az erőszak elleni programok kidolgozása és végrehajtása terén;

15.

kéri a tagállamokat és az illetékes, nemzeti és regionális szintű szabályozó hatóságokat, hogy szigorúan felügyeljék a televíziós adások és más, különösen erőszakos vagy kiskorúak számára egyébként kerülendő jeleneteket tartalmazó programok tartalmának jelzésére vonatkozó közösségi és tagállami szabályok teljes betartását; kéri emellett a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a média képviselőivel közösen egy olyan „útmutatót”, amelynek célja a gyermekek, és különösen a fiatalkorú bűnözők jogainak védelme, különös tekintettel a szélsőségesen erőszakos jelenetek sugárzásának megtiltására a nap bizonyos óráiban, illetve a bűncselekmények kapcsán érintett fiatalkorúak személyazonossága felfedésének tilalmára;

16.

javasolja, hogy a tagállamok erősítsék meg a fiatalok találkozóhelyeinek számító ifjúsági központok szerepét és minőségét, és hangsúlyozza, hogy a fiatalkorú bűnözők bevonása e központok életébe hozzájárul a szocializációjukhoz és megerősíti a társadalomhoz való tartozás érzését;

17.

hangsúlyozza, hogy a média jelentős szerepet játszhat a fiatalkori bűnözés megelőzésében, a közönség tájékoztatását és figyelmének felhívását célzó kezdeményezések és olyan, magas minőségű adások sugárzása révén, amelyek bemutatják a fiatalok pozitív hozzájárulását, ugyanakkor ezzel szemben ellenőrizve az erőszakos, pornográf és kábítószerfogyasztást tartalmazó jelenetek sugárzását, mindezt olyan megállapodások alapján, amelyeket a gyermekek jogainak védelmét célozva az „útmutatóba” foglalnak;

18.

hangsúlyozza továbbá, hogy a fiatalkori bűnözés elleni harc keretében a tagállamokban olyan pedagógiai jellegű intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek az elzárás alternatívájaként más büntetési módokat tesznek lehetővé, és amelyek nagyban megkönnyítik a nemzeti bírák dolgát; a bűntett súlyától, az elkövető életkorától, személyiségétől és érettségétől függően ilyen alternatív büntetés lehet a közhasznú munka, az áldozatokkal való közös rehabilitáció és a köztük való közvetítés, valamint a képzési programok;

19.

felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan új és innovatív intézkedéseket, melyeknek célja, hogy igazságügyi eszközöket alkalmazzanak: mint például a szülők és gyámok közvetlen részvétele a büntetőeljárásban - a vádemeléstől a büntetés végrehajtásáig -, összekapcsolva a rehabilitációval és az intenzív pszichológiai támogatással, olyan befogadó család kiválasztása, amely adott esetben neveli a fiatalkorút, illetve abban az esetben, ha fiatalkorúak erőszakos magatartást tanúsítanak az iskolai környezetben, tanácsok és tájékoztatás révén segítség nyújtása a szülők, tanárok és tanulók számára;

20.

emlékeztet arra, hogy a fiatalkori bűnözés területén a bírósági eljárás lefolytatása és időtartama, a az alkalmazandó intézkedés kiválasztása és utóbb annak végrehajtása tekintetében a gyermek felsőbbrendű érdekeinek alapelvét és az egyes tagállamok eljárási jogát kell figyelembe venni; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a szabadságvesztéssel járó ítéleteket csak utolsó lehetőségként szabad alkalmazni, és azokat a fiatalkorú bűnelkövetők számára kialakított intézményekben kell végrehajtani;

21.

kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a fiatalkori bűnözés integrált megközelítésének keretében elkülönített és önálló költségvetési előirányzat biztosításáról a fiatalkori bűnözést megelőző intézkedésekre figyelemmel, a fiatalok társadalmi és szakmai beilleszkedését szolgáló előirányzatok növeléséről, illetve a fiatalkorú bűnözők befogadását szolgáló központi és regionális struktúrák modernizálására és színvonaluk növelésére, továbbá az érintett szakértők és felelősök folyamatos szakirányú képzésére fordított erőforrások fokozásáról;

Az európai stratégia felé

22.

javasolja a tagállamoknak, hogy a Bizottsággal együttműködve a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatban a pekingi szabályok és a rijádi iránymutatások, az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyermekek jogairól szóló egyezménye alapján nemzetközi szinten elfogadott elvek, valamint az e területre vonatkozó egyéb nemzetközi egyezmények értelmében haladéktalanul dolgozzanak ki és fogadjanak el több modellt és több minimális irányadó elvet, amelyek az összes tagállamra egyaránt vonatkoznak, és amelyek elsősorban a megelőzés, másodsorban pedig a bírósági és bíróságon kívüli intézkedések, valamint a rehabilitáció, az integráció és a társadalmi beilleszkedés három alapvető pillérére támaszkodnak;

23.

fenntartja, hogy a közös európai megközelítésnek azt kell célként kitűznie, hogy meghatározza a fiatalkori bűnözés kezelését és orvoslását szolgáló beavatkozás mintáit, ahol a szabadságvesztéssel kapcsolatos intézkedések és a büntetés a végső eszköz legyen, és kizárólag akkor alkalmazzák, ha azt feltétlenül szükségesnek ítélik;

24.

úgy véli, hogy elengedhetetlen a fiatalok bevonása és részvétele minden őket érintő kérdésben és döntésben, amennyiben sikerrel járó közös megoldásokat kívánunk találni; véleménye szerint éppen ezért a gyermekek ügyében ítélkező bíróságok ülnökei kapcsán ügyelni kell arra, hogy ne csupán a fiatalok nevelése területén rendelkezzenek tapasztalatokkal, hanem olyan képzésben részesüljenek, amely érzékennyé teszi őket az erőszak és a fiatalok problémája iránt;

25.

felhívja a Bizottságot, hogy az összes tagállamra vonatkozóan állapítson meg konkrét kritériumokat a nemzeti statisztikai adatok összegyűjtésére annak biztosítása érdekében, hogy azok összevethetők, és ezáltal az európai szintű intézkedések tervezése során felhasználhatók legyenek; felhívja a tagállamokat, hogy aktívan vegyenek részt a Bizottság munkájában, ösztönözve és beszerezve az összes illetékes nemzeti, regionális és helyi hatóságtól, egyesületektől, nem kormányzati szervezetektől és az e téren működő egyéb civil társadalmi szervezetektől származó információkat;

26.

felhívja a Bizottság és a tagállamok országos, valamint helyi nemzeti hatóságainak figyelmét arra, hogy alkalmazzák a tagállamok legjobb gyakorlatait, amelyek a társadalom egészét mozgósítják, és kiterjednek az iskolák, a szülői szervezetek és a környékbeli lakosok által végrehajtott pozitív cselekvésekre és beavatkozásra, valamint vegyék figyelembe a rendőrség, az oktatási létesítmények, a helyi hatóságok, ifjúsági szervezetek és a helyi szintű szociális szolgálatok közötti - a titokmegosztás szabályait tiszteletben tartó - együttműködési megállapodásokból, továbbá a nemzeti stratégiákból és a nemzeti szintű ifjúságsegítő programokból levonható tagállami tapasztalatok eredményeit; felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzák az általuk ismert legjobb gyakorlatokat a fiatalkori kábítószer-fogyasztás és az ahhoz kapcsolódó bűnözés aggasztó méreteket öltő növekedése elleni küzdelemben, valamint alkalmazzák a problémás fogyasztás kapcsán kialakított legjobb megoldásokat, különösen az egészségügyi ellátás területén;

27.

üdvözli a pozitív integrációs kezdeményezéseket magukba foglaló tagállami fellépéseket, mint az „iskolán kívüli nevelő” példája, amely már jó ideje működik olyan régiókban, mint La Rioja;

28.

kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják ki a létező európai eszközöket és programokat, integrálva bennük a fiatalkori bűnözés elleni küzdelmet és annak megelőzését, valamint az elkövetők és áldozataik társadalomba való újbóli beilleszkedését szolgáló fellépéseket; e tekintetben felhívja a figyelmet a következőkre:

a „Bűnmegelőzés és küzdelem a bűnözés ellen” (2007-2013) elnevezésű egyedi programra, amely elsősorban a bűnözés megelőzésére és az áldozatok védelmére koncentrál,

a „Büntetőjogi jogérvényesülés” (2007-1013) elnevezésű egyedi programra, amelynek célja az igazságügyi együttműködés előmozdítása a büntetőjog területén a kölcsönös elismerés és bizalom, valamint az illetékes tagállami hatóságok közötti kapcsolatok és az információcsere megerősítése alapján,

a gyermekekkel és a fiatalokkal szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló DAPHNE III programra,

a „Cselekvő ifjúság” (2007-2013) programra, amelynek egyik legfontosabb prioritása a kevesebb lehetőséggel rendelkező vagy hátrányos környezetből származó fiatalok támogatása,

az Európai Szociális Alap fellépéseire és a társadalmi integráció megerősítéséről, a mindenfajta megkülönböztetés elleni küzdelemről, valamint a hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének megkönnyítéséről szóló Equal programra,

az Unió által támogatott Urbact kezdeményezés programjára, amely a legjobb gyakorlatok európai városok közötti cseréjére koncentrál egy, a lakosság számára élhetőbb környezet kialakítása céljából, és amely olyan cselekvéseket foglal magába, melyek célja a fiatalok számára biztonságosabb városi környezet létrehozása, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését szolgáló, részvételükre és szocializációjukra fókuszáló fellépéseket is;

az olyan államközi kezdeményezésen alapuló programok, mint a „Let bind safe net for children and youth at risk” („Szőjünk biztonságos hálót a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára”), amelyek a veszélyeztetett vagy társadalmi kirekesztésnek kitett gyermekek és fiatalok számára kedvező intézkedések elfogadását célozzák, és amelyekhez a lehető legnagyobb számú tagállamból érkező partnereknek lehet és kell csatlakoznia,

az eltűnt gyermekek - köztük a fiatalkori bűnözés áldozatai - európai vonalára;

29.

hangsúlyozza valamennyi bírósági és rendőri hatóságnak a fiatalkori bűnözés áldozatául esett eltűnt gyermekek ügyei felderítésében való nemzeti és közösségi szintű szoros együttműködésének és hálózatba szervezésének szükségességét, alapul véve a Bizottság közleményében meghatározott, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégia konkrét célkitűzéseit;

30.

hangsúlyozza, hogy a megelőzés és a fiatalkorúak bűnözése elleni küzdelem egyik módja olyan kommunikációs politika kialakítása, amely lehetővé teszi a közönség figyelmének felhívását a problémákra, az erőszak kiiktatását a médiából és azon audiovizuális médiumok támogatását, amelyek tartalma nem kizárólag az erőszakos programokból áll, következésképp kéri, hogy európai normákban rögzítsék az erőszakos tartalmak audiovizuális médiában, valamint írott sajtóban történő terjesztésének határait;

31.

hangsúlyozza, hogy a „Televíziózás határok nélkül” elnevezésű 89/552/EGK irányelv (10) konkrét korlátokat szab az erőszakos és általánosabban véve a gyermekek nevelése szempontjából hátrányos képek sugárzását illetően, ami megfelelő, a fiatalkorúak által és a fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszak megelőzését szolgáló intézkedést jelent; kéri a Bizottságot, hogy tegyen kiegészítő intézkedéseket e téren, kiterjesztve a kötelezettségeket a mobiltelefon és internet ágazatra, amely intézkedéseknek alapvető politikai prioritást kell kapniuk a Bizottság említett, gyermekek jogaira vonatkozó kommunikációjában;

32.

üdvözli az európai vállalkozások önszabályozási kereteinek hatályba lépését, amely elősegíti a mobiltelefonok serdülők és gyermekek általi biztonságosabb használatát és hangsúlyozza, hogy az interneten való biztonságos navigációra és a mobiltelefonok biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatásra, illetve az arra való figyelemfelhívásra a Bizottságnak konkrét és kötelező jellegű, európai szintű javaslatokat kell tennie;

33.

kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a problémás gyermekek és serdülők számára egy európai zöld szám létrehozását, mivel az ilyen zöld számok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a fiatalkori bűnözés megelőzéséhez;

34.

felhívja a Bizottságot, hogy - a szükséges tanulmányok európai szintű elkészítését követően - tegyen javaslatot egy integrált közösségi keretprogramra, amely közösségi megelőző intézkedésekből, a nem kormányzati szervezetek és az államközi együttműködés támogatásából, valamint a kísérleti programok regionális és helyi szintű finanszírozásából áll, továbbá a legjobb nemzeti gyakorlatokon alapul, kísérletet tesz e gyakorlatok Európa-szerte történő terjesztésére, valamint a szociális és pedagógiai infrastrukturális követelményekre is kiterjed;

35.

hangsúlyozza, hogy a közösségi fellépések szintjén két alapvető politika van, amelyet haladéktalanul figyelembe kell venni:

a megelőző intézkedések meglevő közösségi programok keretében történő finanszírozása és új költségvetési tétel létrehozása a fiatalkori bűnözés elleni küzdelmet szolgáló integrált fellépések és hálózatok számára,

egy tanulmány, majd ezt követően egy bizottsági közlemény közzététele e probléma európai méreteiről, valamint a fiatalkori bűnözés elleni küzdelmet szolgáló integrált keretprogram kidolgozásának nemzeti szakemberek hálózatán keresztül történő megfelelő előkészítése;

36.

ennek keretében felhívja a Bizottságot egy társfinanszírozott intézkedésekből álló program kidolgozására, amely a következőket foglalja magába:

a legjobb megelőző gyakorlatok valamint multiszektorális megközelítésen alapuló hatékony és innovatív megoldások keresése,

a fiatalkorú bűnözők kezelésére a közelmúltban létrehozott rendszerek - például „helyreállító igazságszolgáltatás” - lehetséges hosszú távú hatékonyságának mérése és elemzése,

a helyes gyakorlatok nemzetközi, nemzeti és helyi szintű cseréje, figyelembe véve az erőszak elleni Daphne program keretében gyűjtött, igen pozitív tapasztalatokat, amely a „legjobb gyakorlatok” példájaként említhető, számos, az erőszak elleni hatékony küzdelmet szolgáló projektjének köszönhetően;

annak biztosítása, hogy ezek a szolgáltatások és gyakorlatok a gyermekek és fiatalok magasabb rendű érdekeire, jogaik védelmére, valamint kötelességeik és a törvénytisztelet elsajátítására összpontosítsanak;

a fiatalok védelmét szolgáló, a megelőzés, a bírósági és bíróságon kívüli intézkedések és a társadalmi beilleszkedés három alappillére, valamint a tisztelet és egyenlőség értékeinek előmozdítására, illetve mindannyiunk jogaira és kötelességeire összpontosító európai modell bevezetése,

oktatási és szakképzési programok létrehozása a fiatalok számára társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében, valamint valódi esélyegyenlőség megteremtése az élethosszig tartó tanulás mindenkire való kiterjesztése segítségével; a mindenkire kiterjedő hatékony képzés és a barcelonai célkitűzések megvalósítása, amely előfeltétele az erőszak bármilyen hatékony megelőzésének; az ifjúsági szervezetek e területen már létező kezdeményezéseinek támogatása,

a nemzeti ombudsmanok, a rendőri szervek és a bírói kar tagjai, az illetékes nemzeti szervek és a felügyeleti hatóságok számára koordinált továbbképzési program szervezése,

a helyi és regionális közösségek felelős szolgálatai, az ifjúsági szervezetek és az iskolai közösség közötti hálózat kialakítása;

37.

javasolja a Bizottságnak, hogy a Fiatalkori Bűnözés Európai Megfigyelőközpontja és a kapcsolódó keretprogram előkészítése során haladéktalanul tegyen javaslatot a tapasztalat és az ismeretek előmozdítását és terjesztését szolgáló alábbi intézkedésekre:

a nemzeti politikák eredményeinek közös felmérése és terjesztése,

konferenciák és platformok (fórumok) szervezése a nemzeti szakértők részvételével,

az illetékes hatóságok és a társadalmi szervek közötti kommunikáció és tájékoztatás előmozdítása az interneten keresztül, valamint egy e témákra szakosodott honlap létrehozásával,

nemzetközi kiválósági központ létrehozása;

*

* *

38.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.


(1)  (Rec (2003) 20).

(2)  (Rec (87) 20 E).

(3)  (Rec (88) 6E).

(4)  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(5)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0510.

(6)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0188.

(7)  HL C 241., 1992.9.21., 67. o.

(8)  HL L 153., 2001.6.8., 1. o.

(9)  HL C 110., 2006.5.9., 75. o.

(10)  HL L 298., 1989.10.17., 23. o.

P6_TA(2007)0284

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziója

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziójára irányuló stratégiáról - a hágai program végrehajtására irányuló cselekvési terv (2006/2111(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz) 2. és 6. cikkére és VI. címére, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz) IV. címére, melyek tárgya az Európai Uniónak, mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségnek (SzBJT) a megerősítése,

tekintettel az SzBJT külső dimenzióira vonatkozóan hozott elnökségi következtetésekre és az Európai Tanács egymást követő ülésein - többek között a 2006. december 14-15-i európai tanácsi ülésen - 1999 óta meghatározott célkitűzésekre,

tekintettel az Európai Unióban a büntetőeljárás bizonyos eljárási jogairól szóló tanácsi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2004)0328),

tekintettel a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)0475),

tekintettel a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziójára irányuló stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0491) és a stratégia végrehajtásáról szóló bizottsági időközi jelentésre (SEC(2006)1498),

tekintettel A bel- és igazságügy külső dimenziójára vonatkozó stratégia: globális szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című, 2005. december 1-jén elfogadott tanácsi dokumentumra (a továbbiakban: „a stratégia”), illetve az említett stratégia 2006. évi végrehajtásáról szóló tanácsi jelentésre, amelyet 2006. december 4-5-én tartott 2768. ülésén az IB-Tanács is támogatott,

tekintettel az IB-külkapcsolatokra vonatkozó, több elnökségen átívelő, 2007. január 23-án elfogadott munkaprogramra (5003/1/7), az EU és a Nyugat-Balkán közötti, a szervezett bűnözés, a korrupció, az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködés javításáról szóló, fellépés-orientált tanácsi dokumentumra (9360/06), az afganisztáni kábítószer-előállítás és az onnan kiinduló - beleértve a tranzitútvonalakat is - kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet célzó uniós támogatás növeléséről szóló fellépés-orientált dokumentumra (9305/06), mely utóbbi két dokumentumot az IB-Tanács 2006. június 1-2-án elfogadott, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség Oroszországgal közösen megvalósítandó végrehajtásáról szóló, 2006. november 11-én elfogadott cselekvésorientált dokumentumra (15534/06),

tekintettel az SzBJT-ről szóló korábbi éves vitáira és annak külső dimenzióira (terrorizmus, CIA, adatvédelem, migráció, csempészet, kábítószerek elleni küzdelem, pénzmosás) vonatkozó állásfoglalásaira,

tekintettel az Európai Parlament 2004. október 14-i ajánlására a Tanács és az Európai Tanács részére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről, valamint a legitimitásának és hatékonyságának megerősítéséhez szükséges intézkedésekről (1),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0223/2007),

A.

mivel az SzBJT külső dimenziója előtérbe kerül, ahogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térség fokozatosan alakot ölt az egyre inkább összekapcsolódó világ, továbbá a terrorizmusból és a szervezett bűnözésből eredő fenyegetés, valamint a migrációs vándorlások okozta kihívások alapvetően nemzetközi jellegéből fakadó nyomásának hatására; és mivel az SzBJT alapjául szolgáló értékek külső kivetítése alapvető fontosságú az EU-n belül a jogállamiság, az alapvető jogok, a biztonság és a stabilitás védelme szempontjából;

B.

mivel az EU növeli hitelességét és befolyását a világban azzal, hogy az SzBJT külső dimenziója tekintetében koherens stratégiát fogad el és hajt végre, és mivel a stratégiát csak a harmadik országokkal - ideértve olyan szövetségeseket is, mint az USA - és a nemzetközi szervezetekkel szoros együttműködésben lehet megvalósítani;

C.

mivel ez a stratégia fontos lépés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térségnek a biztonságos külső környezet megteremtésével való létrehozása, valamint az EU külkapcsolatainak a jogállamiság, a demokratikus értékek, az emberi jogok tisztelete és a stabil intézmények támogatása révén történő előmozdítása felé;

D.

mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló valóságos és tartós térség létrehozására irányuló különböző szakpolitikák előkészítésének és végrehajtásának a biztonság és a jog érvényesülése közötti valódi egyensúly megerősítését kell céloznia;

E.

mivel az EU külső fellépésének politikai koherenciáját és hatékonyságát ténylegesen akadályozzák a következők:

a belső intézményi keret bonyolultsága a külső megállapodásokról és programokról az első, a második és a harmadik pillér eljárásai szerint történő döntéshozatal esetén,

a Parlament elégtelen mértékű bevonása a Tanácsnak és a Bizottságnak a Parlamenttel való konzultációra és a Parlament tájékoztatására vonatkozó meglévő kötelezettségei ellenére,

a közösségi intézmények és a 27 tagállam közötti hatáskörmegosztási megállapodások;

F.

mivel az EU-nak számos politikai eszköz - például a kétoldalú megállapodások (társulási megállapodások, partnerségi és együttműködési megállapodások, stabilizációs és társulási megállapodások), az EU bővítési és előcsatlakozási folyamata, az európai szomszédságpolitika (ENP) cselekvési tervei, a regionális együttműködés, az egyedi megállapodások (az Egyesült Államokkal, Japánnal, Kínával stb.), az operatív együttműködés, a fejlesztéspolitika és a külső segítségnyújtás - áll rendelkezésére az SzBJT külső dimenziójára vonatkozó stratégia végrehajtásának elősegítésére;

A következő ajánlásokat nyújtja be megfontolásra a Tanács és a Bizottság részére:

A demokratikus elszámoltathatóság fejlesztése az SZBJT külső dimenziói tekintetében

1.

sürgeti az Európai Tanácsot, hogy kövesse a Parlamentnek az SzBJT-ben követett európai uniós külső stratégiával foglalkozó jelenlegi és jövőbeli ajánlásait; emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek kulcsszerepet kell játszania az EU külső fellépése elszámoltathatóságának megerősítésében;

2.

sürgeti a Tanács elnökségét és a Bizottságot, hogy:

konzultáljon a Parlamenttel az EUSz 24. és 38. cikkére alapozott minden egyes nemzetközi megállapodásról, amennyiben a megállapodások az uniós polgárok alapvető jogait és a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel folytatott igazságügyi és rendőri együttműködés főbb szempontjait érintik,

tájékoztassa rendszeresen a Parlamentet az SzBJT-vel foglalkozó megállapodásokról szóló tárgyalásokról, és biztosítsa, hogy a Parlament álláspontját az EUSz 39. és 21., illetve az EKSz 300. cikkének megfelelően a kellő módon figyelembe vegyék;

3.

sürgeti a Tanácsot, hogy az alkotmányos folyamat haladásával egyidejűleg léptesse életbe az EUSz 42. cikkében foglalt áthidaló záradékot, ami a büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket közösségi keretrendszer hatálya alá vonná, és nagyobb hatékonysághoz, átláthatósághoz, elszámoltathatósághoz, valamint erősebb demokratikus és bírósági ellenőrzéshez vezetne; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 2007 októberéig nyújtson be a Tanácsnak az EUSz 42. cikkét életbe léptető határozatra irányuló hivatalos javaslatot; úgy ítéli meg, hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatályba lépése, különösen a külügyminiszteri hivatal és a külső diplomáciai szolgálat létrehozása javíthatná a belső koherenciát;

4.

felhívja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel különösen a büntetőítéletekkel kapcsolatos információk tárolására, felhasználására és cseréjére, illetve az Európai Unió területén a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási jogokra vonatkozó kerethatározatok (például a Bizottság fent említett javaslata (COM(2004)0328)) elfogadását;

A stratégia fő célkitűzéseit illetően

5.

üdvözli a stratégiában megállapított elveket, különösen a harmadik országokkal a közös problémák kezelése és a közös politikai célkitűzések teljesítése érdekében folytatott partnerség szükségességét; hangsúlyozza a testre szabott és koherens válaszlépések kialakítására az EU rendelkezésére álló eszközök széles választéka koordinálásának szükségességét; illetve a tagállami és a bizottsági fellépés koordinálásának szükségességét a kiegészítő jelleg biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében; úgy véli, hogy az EU és a tagállamok által az SzBJT létrehozásának tulajdonított fontosság miatt a harmadik országokkal ezeken a területeken folytatott szoros együttműködés valószínűleg előnyösen befolyásolná ez utóbbiak kapcsolatait az EU-val;

6.

hangsúlyozza, hogy az EU-nak a harmadik országokkal fenntartott nemzetközi kapcsolatait és az esetükben alkalmazott eszközeit fel kell használnia annak érdekében, hogy ösztönözze azokat a bel- és igazságügyi kérdésekre vonatkozó nemzetközi normák és kötelezettségek elfogadására és végrehajtására;

7.

emlékeztet a közösségi intézmények munkája racionalizálásának és a meglévő eszközök felhasználásának, illetve a tagállamok fellépésének és az EU-szintű fellépések összehangolásának szükségességére az EU harmadik országokkal folytatott kapcsolatai során, a koherens és eredményes reakció, illetve az átfedések elkerülése érdekében; hangsúlyozza az SzBJT belső és külső dimenziói kiegyensúlyozott fejlődésének szükségességét;

8.

hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek javítania kell a szereplők széles körét érintő külkapcsolati tevékenységeinek koherenciáját; felhív ezért a harmadik országokban, illetve a biztonság külső dimenziójában az emberi jogokkal, a demokratikus kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos tevékenységek rendszeres integrálására;

9.

felhívja a Tanácsot, hogy tegye politikáit még egyértelműbbé az SzBJT külső dimenziója tekintetében, és biztosítsa a Tanács földrajzi munkacsoportjai és a jog érvényesülése, a szabadság és a biztonság terén működő csoportok közötti összehangolást;

10.

megállapítja, hogy létfontosságú a pillérek közötti koordináció fejlesztése, illetve az SzBJT, az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP), a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és a Közösség különféle eszközei közötti átfedések elkerülése; hangsúlyozza, hogy egy ilyen koordináció eredményességével kapcsolatban az Európai Parlamentnek folyamatos felülvizsgálatot kell végeznie; üdvözli a jobb koherencia felé tett előrelépést az EBVP integrált civil-katonai együttműködésében, különösen a válságkezelés területén;

11.

hangsúlyozza, hogy az EBVP műveleteinek tervezési folyamata során figyelembe kell venni a közösségi eszközök - különösen a stabilitási, illetve az európai szomszédsági és partnerségi eszköz - által a jogállamisággal, a fegyver- és kábítószer-csempészettel, a nők és gyermekek kereskedelmével kapcsolatos területeken, illetve a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, valamint a konfliktust követő stabilizáció területén rendelkezésre álló különböző kiegészítő vagy követő intézkedéseket;

12.

úgy véli, hogy eljött az idő az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló mélyebb transzatlanti együttműködés politikai akadályainak elhárítására a szabadság és a biztonság tágabb dimenziójában, például a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a terrorizmus terén, különös tekintettel a Koszovóban és Afganisztánban végrehajtandó jövőbeli polgári EBVP-műveletekre, továbbá a nők jogai és a személyes adatok cseréje és védelme területén; ezzel kapcsolatban emlékeztet a Parlamentnek a guantánamói börtön bezárására irányuló felhívásaira, amelyekben hangsúlyozta, hogy annak léte negatív jelzést sugároz a terrorizmus elleni harcban alkalmazott módszerek tekintetében;

13.

sürgeti a tagállamokat, hogy külön-külön, együttesen és minden megfelelő kétoldalú és nemzetközi fórumon részesítsék előnyben a világban zajló konfliktusok diplomáciai úton történő, békés rendezését, elkerülve Európa külpolitikájában, biztonságpolitikájában és emberi jogi politikájában a kettős mérce alkalmazását vagy annak látszatát;

14.

felhív az EU és a nemzetközi szervezetek, különösen az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet jobb együttműködésére, és hangsúlyozza a kibővített regionális párbeszéd és együttműködés szükségességét a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben;

15.

felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy meglévő szerveken - mint az Afrikai Unió - keresztül támogassa a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdések terén folytatott regionális együttműködést, valamint új kezdeményezések ösztönzése által olyan területeken, ahol gyenge a regionális együttműködés, mint például a Közel-Keleten, vagy Kelet-Európában;

16.

felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan kövesse nyomon a végrehajtást a stratégiában megállapított célokkal és prioritásokkal összevetve, és hogy arról 18 havonta számoljon be; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje a stratégia területein alkalmazott finanszírozás hatékonyságát; felhívja a Tanácsot, hogy rendszeresen vizsgálja felül az elért haladást és a prioritásokat, mivel az SzBJT külső dimenziója gyorsan növekszik;

A biztonság és az emberi jogok megerősítése

17.

sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy:

tegyék a demokratikus normák, az emberi jogok, a politikai szabadságok és a megbízható intézmények előmozdítását az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok elengedhetetlen dimenziójává; hangsúlyozza, hogy ez központi szerepet játszik az SzBJT külső dimenziója átfogó célkitűzéseit illetően,

az EU és tagállamai harmadik országokkal való valamennyi tárgyalásának és megállapodásának alapjául az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény szolgáljon,

a harmadik országokkal az SzBJT-ről folytatott párbeszédekbe építsék be a nemzetközi emberi jogi szervezetektől szerzett bizonyítékokat és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit;

biztosítsák, hogy az alapvető jogok képezzék szerves részét a terrorizmus, a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel, a migrációval, a menekültüggyel és a határrendészettel kapcsolatos minden eszköznek, programnak vagy operatív intézkedésnek,

építsenek be emberi jogi záradékokat a harmadik országokkal kötött megállapodásokba, és értékeljék ezen emberi jogi záradékok és az SzBJT-re vonatkozó más záradékok eredményességét,

minden fellépésorientált dokumentumban szerepeltessen az adott harmadik ország emberi jogi helyzetéről szóló szakaszt; úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió alapjogi ügynökségének segítenie kell az EU-intézményeket abban, hogy felmérjék az EU-megállapodások emberi jogokkal való összeegyeztethetőségét;

18.

mérlegelésre ajánlja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Tanácsnak azt a lehetőséget, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén a harmadik országokkal és régiókkal együtt finanszírozott tevékenységeket kiegészítsék az emberi jogok védelmével és azok betartásával kapcsolatos projektekre vonatkozó egyedi finanszírozással;

19.

aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik országok (mint például az Orosz Föderáció) alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt, ahol különösen a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága sérül, és felhív Oroszországgal e kérdésben intenzívebb párbeszédre;

20.

aggodalmát fejezi ki az emberi jogi normák EU általi betartása miatt, utalva a CIA által irányított fogolyátadási programokra és számos tagállam ezzel összefüggésben alkalmazott megkérdőjelezhető gyakorlatára;

21.

felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy teljes mértékben legyenek figyelemmel a kiadatás tilalmának elvére azon országok vonatkozásában, ahol a kiadatott személyek kínzásnak és/vagy halálbüntetésnek lennének kitéve; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szólítsa fel a vele szoros kapcsolatban álló országokat arra, hogy vessenek véget az ilyen gyakorlatoknak, és biztosítsák a tisztességes bírósági tárgyalást mindenki számára;