Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/146E/03

JEGYZŐKÖNYV
2007. június 20., szerda

OJ C 146E , 12.6.2008, p. 119–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 146/119


JEGYZŐKÖNYV

(2008/C 146 E/03)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

2.   A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása ***I (vita)

Jelentés a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Felszólal Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) és Günter Gloser (a Tanács soros elnöke).

Ria Oomen-Ruijten előterjeszti a jelentést.

Felszólal Eoin Ryan (az ECON bizottság véleményének előadója), Astrid Lulling (a FEMM bizottság véleményének előadója), Othmar Karas, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Harald Ettl, a PSE képviselőcsoport nevében, Luigi Cocilovo, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, az ITS képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott és José Albino Silva Peneda.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI

alelnök

Felszólal Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Őry Csaba, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.4. pont.

3.   Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása - A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * - A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről [COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Werner Langen (A6-0244/2007)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről [COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Werner Langen (A6-0243/2007)

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) és Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Werner Langen előterjeszti a jelentéseket.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

Felszólal David Casa, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, a PSE képviselőcsoport nevében, Donato Tommaso Veraldi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, az UEN képviselőcsoport nevében, Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, az ITS képviselőcsoport nevében, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Marios Matsakis, Alexander Radwan, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Antolín Sánchez Presedo, Günter Gloser, Joaquín Almunia, Werner Langen, felszólalásának tárgya Joaquín Almunia felszólalása, aki a maga részéről az előadó és Pervenche Berès észrevételeiről szól, és az utóbbi képviselő emellett kérdést intéz a Tanácshoz is, amelyre Günter Gloser válaszol.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Werner Langen, az ECON bizottság nevében, a Parlamenttel az euróövezet bővítése témájában folytatott konzultáció módszerének javításáról (B6-0264/2007)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.5. pont, 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.6. pont és 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.11. pont.

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

4.   Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy 2007.06.27-én, szerdán a Tanács elnökével közösen aláírja majd az alábbi, együttdöntéssel elfogadott jogi aktust, a Parlament Eljárási Szabályzata 68. cikkének megfelelően:

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról és a 2002/21/EK irányelv módosításáról (3624/4/2007 - C6-0186/2007 - 2006/0133(COD))

*

* *

Felszólal Marco Cappato, aki azt kívánja, hogy az Elnökség válaszoljon végre az Angelo Scola bíboros kijelentései tárgyában általa immár három hónapja feltett kérdésre (az elnök azt válaszolja, hogy gondoskodik róla).

5.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

5.1.   Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya módosított javaslat a Tanács rendeletére a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról [COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Carlos Coelho (A6-0211/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Carlos Coelho (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0266)

5.2.   A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0267)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0267)

5.3.   A Fiscalis 2013 közösségi program ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) [COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0268)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0268)

Felszólalások a szavazásról:

Hans-Peter Martin (előadó) bírálattal illeti a bizottságban alkalmazott eljárást, és Pervenche Berès, ezzel a felszólalással kapcsolatban.

5.4.   A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása ***I (szavazás)

Jelentés a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0269)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0269)

Felszólalások a szavazásról:

Luigi Cocilovo a szavazási listáról.

5.5.   A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről [COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Werner Langen (A6-0244/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0270)

5.6.   A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről [COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Werner Langen (A6-0243/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0271)

5.7.   Galileo (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0238/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0272)

5.8.   A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez [2006/2084(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0273)

5.9.   A millenniumi fejlesztési célok felé félúton (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a millenniumi fejlesztési célok felé félúton [2007/2103(INI)] - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0274)

Felszólalások a szavazásról:

Vittorio Agnoletto szóbeli módosító javaslatot tesz a (9) bekezdéshez, amit elfogadnak;

Maria Martens szóbeli módosító javaslatot tesz az (5) bekezdéshez, amit elfogadnak, és külön szavazást kér a (9) és (11) bekezdésekre vonatkozóan.

5.10.   Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2006-os munkája (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az AKCS-EU parlamenti közgyűlés 2006-os munkája [2007/2021(INI)] - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0275)

Felszólalások a szavazásról:

Thierry Cornillet (előadó) és Luisa Morgantini szóbeli módosító javaslatot tesz a (9) bekezdéshez. Az előadó javasolja, hogy a két módosítást vonják egybe, és Luisa Morgantini kifejezi egyetértését. A szóbeli módosító javaslatokat elfogadják.

5.11.   Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány (B6-0264/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0276)

6.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Dimitrios Papadimoulis-jelentés - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Ria Oomen-Ruijten-jelentés - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Werner Langen-jelentés - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Werner Langen-jelentés - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz

7.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Colm Burke bejelenti, hogy új szavazókártyája nem működött, így jelenléte ellenére nem vett részt a szavazásokon. Közli, hogy csatlakozni kíván képviselőcsoportja szavazólistájához, és tartózkodik a (40) bekezdés 2. része, valamint a Glenys Kinnock-jelentés állásfoglalása esetében - A6-0220/2007.

(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO

alelnök

8.   A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Mikel Irujo Amezaga kinevezését Bernat Joan i Marí helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.06.19.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Mikel Irujo Amezaga elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

9.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

10.   A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Ana Maria Gomes, a PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Justas Vincas Paleckis, Margrietus van den Berg, Richard Howitt, Günter Gloser és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Geoffrey Van Orden és Karl von Wogau, a PPEDE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda és Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński és Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, Luisa Morgantini, Esko Seppänen és Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, (B6-0249/2007)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.6. pont.

11.   A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának - értékelés, végrehajtás és ellenőrzés [2006/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság.

Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou előterjeszti a jelentést.

Felszólal Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal Véronique De Keyser (az AFET bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL: Adam BIELAN

alelnök

Felszólal Ingeborg Gräßle, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Paulo Casaca, a PSE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Adamos Adamou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Simon Busuttil, Proinsias De Rossa, Salvador Garriga Polledo, Jamila Madeira, Günter Gloser és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.1. pont.

12.   Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe [2007/2011(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Előadó: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

Katerina Batzeli előterjeszti a jelentést.

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Esther Herranz García, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lissy Gröner, a PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, az UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, az ITS képviselőcsoport nevében, Zita Pleštinská, Edite Estrela és Kathy Sinnott.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

alelnök

Felszólal Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Tadeusz Zwiefka és Mairead McGuinness.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.7. pont.

13.   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia, a hágai program végrehajtására irányuló cselekvési terv [2006/2111(INI)] — Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Bogdan Klich előterjeszti a jelentést.

Felszólal Günter Gloser (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL: Diana WALLIS

alelnök

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Aloyzas Sakalas (az AFET bizottság véleményének előadója).

Mivel elérkezett a kérdések órája, a vitát e ponton félbeszakítják.

A vita 21.00-kor folytatódik.

14.   Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0125/2007).

1. kérdés (Manolis Mavrommatis): Az Európai Unió adópolitikája.

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Manolis Mavrommatis és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés (Claude Moraes): Határokon átnyúló együttműködés az Európai Unióban a gyermekek védelme érdekében a rossz bánásmóddal szemben - A gyermekekkel közös munkavégzésre vonatkozó tilalmak kölcsönös elismerése.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes és Baroness Sarah Ludford kiegészítő kérdéseire.

3. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Fogyatékkal élő személyek, illetve tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek hátrányos megkülönböztetése.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

4. kérdés (Manuel Medina Ortega): Kormányközi együttműködés és áthidaló záradékok a bevándorlás terén.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Andreas Mölzer és Louis Grech kiegészítő kérdéseire.

5. kérdés (Baroness Sarah Ludford): A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Baroness Sarah Ludford és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire.

6. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): Amerikai rakétaelhárító rendszer kiépítése az EU tagállamaiban.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis, Andreas Mölzer és Tobias Pflüger kiegészítő kérdéseire.

7. kérdés (Nils Lundgren): Balti-tengeri gázvezeték.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Nils Lundgren, Justas Vincas Paleckis és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

8. kérdés (Robert Evans): Tengerentúli területek.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Robert Evans és Tobias Pflüger kiegészítő kérdéseire.

9. kérdés (Philip Bushill-Matthews): Életkor alapján történő esetleges hátrányos megkülönböztetés a francia területek felett repülő pilóták esetében.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Philip Bushill-Matthews és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

10. kérdés (Bernd Posselt): Munkanélküliség Koszovóban.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

11. kérdés (Esko Seppänen): Az Athena-rendszer.

12. kérdés (Tobias Pflüger): Az Athena finanszírozási mechanizmusának szentelt katonai költségvetés.

Günter Gloser válaszol a kérdésekre, illetve Esko Seppänen és Tobias Pflüger kiegészítő kérdéseire.

13. kérdés (Inese Vaidere): Vízumok kibocsátásának és elfogadásának megkönnyítésére vonatkozó megállapodásokat előkészítő tárgyalások az Európai Unió és Grúzia között.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Inese Vaidere kiegészítő kérdésére.

14. kérdés (Leopold Józef Rutowicz): A roaminggal kapcsolatos irányelv elfogadása.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Leopold Józef Rutowicz kiegészítő kérdésére.

15. kérdés (Danutė Budreikaitė): A mobiltelefon-hálózatokon való barangolásra vonatkozó irányelv elfogadása.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Danutė Budreikaitė és Esko Seppänen kiegészítő kérdéseire.

16. kérdés (James Nicholson): Brazil szarvasmarha.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve James Nicholson, Jim Allister és Marian Harkin kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.15-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

15.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE, a PSE és az ALDE képviselőcsoportok részéről az alábbi, kinevezésekre irányuló kérelmeket kapta:

AFET bizottság: Colm Burke;

IMCO bizottság: Nickolay Mladenov;

REGI bizottság: Rumiana Jeleva;

AGRI bizottság: Petya Stavreva;

LIBE bizottság: Marie-Line Reynaud és Vladimir Urutchev;

AFCO bizottság: Dushana Zdravkova, Marie-Line Reynaud már nem rendes tag.

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Amalia Sartori helyére Riccardo Ventre;

Az EU-latin-amerikai parlamenti közgyűlésbe (EUROLAT) delegált küldöttség: Antonio Tajani helyére Amalia Sartori;

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Colm Burke;

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Kyösti Virrankoski;

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Anna Ibrisagic helyére Philip Bushill-Matthews és Antoine Duquesne helyére Alexander Alvaro.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

16.   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (a vita folytatása)

Jelentés, amelynek tárgya a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia, a hágai program végrehajtására irányuló cselekvési terv [2006/2111(INI)] — Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Felszólal Francisco José Millán Mon, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adamos Adamou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Ģirts Valdis Kristovskis, Cem Özdemir, Panayiotis Demetriou, Jan Tadeusz Masiel, Marian-Jean Marinescu és Ioannis Varvitsiotis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.8. pont.

17.   A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között * (vita)

Jelentés, amelynek a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezése és azok tartalma [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Állampolgári Jogi, Belés Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentést.

Felszólal Panayiotis Demetriou, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Genowefa Grabowska, a PSE képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, először Jaromír Kohlíček felszólalásával kapcsolatban, és Agustín Díaz de Mera García Consuegra, személyes érintettségre hivatkozva, Jaromír Kohlíček felszólalását követően.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.3. pont.

18.   A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról - az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlásaira irányuló javaslattal [2007/2067(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Martine Roure (A6-0151/2007)

Martine Roure előterjeszti a jelentést.

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Patrick Gaubert, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Emine Bozkurt, a PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis, Sajjad Karim, Carlos Coelho, Danutė Budreikaitė és Marios Matsakis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.9. pont.

19.   Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a menekültügy: gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége [2006/2184(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

Hubert Pirker előterjeszti a jelentést.

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Bernadette Vergnaud (a FEMM bizottság véleményének előadója), Carlos Coelho, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a PSE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, az UEN képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Simon Busuttil, Inger Segelström, Manfred Weber és Barbara Kudrycka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.10. pont.

20.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 389.558/OJJE).

21.   Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Harald Rømer

főtitkár

Diana Wallis

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma *

Jelentés: Carlos COELHO (A6-0211/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

2.   A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása ***I

Jelentés: Dimitrios PAPADIMOULIS (A6-0227/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-5

7-11

13-19

24

28

30

32

34-35

37-39

bizottság

 

+

 

az illetékes bizottság módosításai - külön szavazás

6

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

12

bizottság

rész.

 

 

1/ESz

+

338, 332, 9

2

-

 

23

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

26

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

335, 329, 9

27

bizottság

NSz

-

18, 351, 7

36

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

1. cikk

43

Verts/ALE

NSz

-

201, 455, 24

20

bizottság

NSz

+

402, 266, 21

1. cikk, (1) bek. után

21

bizottság

NSz

-

239, 448, 6

50

PSE

ESz

+

406, 275, 7

1. cikk után

44

Verts/ALE

 

-

 

22

bizottság

 

+

 

2. cikk után

45

Verts/ALE

NSz

-

132, 542, 21

3. cikk, (1) bek.

46

Verts/ALE

NSz

-

271, 399, 22

25

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2/ NSz

+

354, 331, 8

40

PPE-DE

 

V

 

41

PPE-DE

NSz

+

366, 281, 48

4. cikk után

47

Verts/ALE

rész/NSz

 

 

1

+

389, 298, 7

2

-

152, 530, 10

29

bizottság

 

 

5. cikk

48

Verts/ALE

rész.

 

 

1/ESz

-

237, 431, 22

2

-

 

31

bizottság

 

+

 

6. cikk, (3) bek.

49

Verts/ALE

 

-

 

33

bizottság

 

+

 

(7) preb. után

42

Verts/ALE

 

-

 

szavazás: módosított javaslat

NSz

+

668, 18, 11

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

673, 14, 9

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 41., 43., 45., 46. és 47. mód.

PPE-DE: 20. mód.

GUE/NGL: 21., 25. mód, második rész, 27. mód., módosított javaslat és zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: 12. és 27. mód

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE, PSE

48. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve „annak érdekében, hogy legfrissebb információkra” szövegrész

2. rész: a fenti szövegrész

Verts/ALE

6. mód.

1. rész:„Az Európai Parlament... tevékenységek számára.” (első mondat)

2. rész:„Az Európai Parlament ezen ... biztonságos tárolásához.” (második mondat)

12. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve a „különös követelményekkel kell kiegészíteni, és” törlése

2. rész: törlés

36. mód.

1. rész:„A Bizottság az 5. és 6. ... felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat.” (1-2) bekezdés

2. rész:„Hat hónappal azelőtt... hatékonyságát és hatását.” (2a) bekezdés

ALDE

23. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve „végül”

2. rész: ez a szövegrész

25. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve „ideiglenes” 1. és 1(a) bekezdés

2. rész: ez a szövegrész

26. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és ideiglenes tárolásra szánt”

2. rész: a fenti szövegrész

47. mód.

1. rész:„Az ideiglenes tárolás során... alapján hozzák létre”

2. rész:„Amikor a higany... adminisztratív felelősségét.”

3.   A Fiscalis 2013 közösségi program ***I

Jelentés: Hans-Peter MARTIN (A6-0117/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-12

14

16-46

48-50

52-57

bizottság

 

+

 

az illetékes bizottság módosításai - külön szavazás

47

bizottság

kül.

-

 

51

bizottság

kül.

-

 

2. cikk, 3) pont után

13

bizottság

 

-

 

58

PPE-DE, PSE

 

+

 

3. cikk, (4) bek.

15

bizottság

 

-

 

59

PPE-DE, PSE

 

+

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE, PSE: 47. és 51. mód.

4.   A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása ***I

Jelentés: Ria OOMEN-RUIJTEN (A6-0080/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

javaslat a közös álláspont elutasítására

40

IND/DEM

NSz

-

48, 643, 7

az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

2-3

5-10

12

16-17

27-28

30

32

52

bizottság

 

+

 

az illetékes bizottság módosításai - külön szavazások

1

bizottság

kül.

+

 

11

bizottság

kül.

+

 

13

bizottság

kül.

+

 

14

bizottság

kül.

+

 

15

bizottság

kül.

+

 

31

bizottság

kül.

+

 

33

bizottság

kül.

+

 

1. cikk

45/jav.

ITS

 

-

 

18

bizottság

 

+

 

2. cikk

34/jav.

PPE-DE

 

-

 

19

bizottság

 

+

 

3. cikk, a) pont

20mr

bizottság

 

+

 

3. cikk, b) pont

35/jav

PPE-DE

 

-

 

20mr

bizottság

 

+

 

3. cikk, c) pont

46

Verts/ALE

 

-

 

20mr

bizottság

 

+

 

3. cikk (végig)

20mr

bizottság

 

+

 

4. cikk, a) pont

43

PPE-DE, PSE

 

+

 

21

bizottság

 

 

23

bizottság

 

 

4. cikk, b) pont

47

Verts/ALE

NSz

-

82, 565, 49

36/jav

PPE-DE

ESz

-

208, 450, 21

51

GUE/NGL

NSz

-

89, 568, 19

22

bizottság

 

+

 

4. cikk, d) pont

37/jav

PPE-DE

 

-

 

24

bizottság

 

+

 

5. cikk

38

Mann és mások

NSz

-

73, 608, 11

25

bizottság

 

+

 

6. cikk

48

Verts/ALE

 

-

 

26

bizottság

NSz

+

646, 46, 8

9. cikk, (1) bek.

39/jav

PPE-DE

 

-

 

29

bizottság

 

+

 

9. cikk, (2) bek.

49

Verts/ALE

NSz

-

78, 604, 16

42

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

(2) preb. után

44

ITS

 

-

 

(5) preb. után

4

bizottság

 

+

 

50

GUE/NGL

 

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

A 41. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 40. mód.

GUE/NGL: 51. mód.

Verts/ALE: 47., 49., 26. és 38. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 11., 13., 14., 23. és 33. mód.

Verts/ALE: 1., 4., 15. és 31. mód.

5.   A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével *

Jelentés: Werner LANGEN (A6-0244/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

585, 14, 90

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: együttes szavazás

6.   A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével *

Jelentés: Werner LANGEN (A6-0243/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

610, 12, 74

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: együttes szavazás

7.   Galileo

Állásfoglalási indítvány: B6-0238/2007

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

állásfoglalásra irányuló indítvány B6- 238/2007 a BUDG bizottságtól

(4) bek. után

1

GUE/NGL

 

-

 

(6) bek.

2

GUE/NGL

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

8.   A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez

Jelentés: Arlene McCARTHY (A6-0226/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(5) bek. után

9

Verts/ALE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

11

Verts/ALE

 

-

 

(6) bek. után

1

ALDE:

ESz

+

365, 294, 23

(15) bek. után

12

Verts/ALE

 

V

 

(21) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

D. preb. után

2

Verts/ALE

 

-

 

F. preb. után

3

Verts/ALE

 

-

 

4

Verts/ALE

 

-

 

G. preb. után

5

Verts/ALE

 

-

 

6

Verts/ALE

 

-

 

7

Verts/ALE

 

-

 

J. preb. után

8

Verts/ALE

 

-

 

S. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

327, 320, 29

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: S. preb. és (21) bek.

9.   A millenniumi fejlesztési célok felé félúton

Jelentés: Glenys KINNOCK (A6-0220/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(3) bek. után

1

PSE

 

+

 

2

PSE

 

+

 

(9) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

186, 459, 27

(11) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

349, 279, 30

(13) bek.

3

PPE-DE

 

+

 

(15) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(23) bek.

4

PPE-DE

 

+

 

(40) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész/NSz

 

 

1

+

573, 75, 30

2

+

383, 274, 11

(41) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész/NSz

 

 

1

+

592, 80, 16

2

+

390, 269, 25

(45) bek.

5

PPE-DE, ALDE

NSz

+

551, 109, 18

szóban módosítva

(47) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

382, 283, 35

(51) bek. után

13

GUE/NGL

 

+

 

(56) bek. után

14

GUE/NGL

 

+

 

(62) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(65) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(77) bek. után

6

PPE-DE, ALDE

 

+

 

7

PPE-DE, ALDE

NSz

+

390, 277, 28

8

PPE-DE

 

+

 

(87) bek.

9

PPE-DE

NSz

+

387, 277, 29

(88) bek. után

-

erratum

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(94) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

(95) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

518, 150, 20

(97) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

(99) bek.

10

PPE-DE, ALDE

 

+

 

I. preb. után

12

GUE/NGL

 

+

 

M. preb. után

11

GUE/NGL

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

507, 64, 119

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

UEN: (40), (41) bek. és zárószavazás

GUE/NGL: 5., 7. és 9. mód.

PSE: (40), (41) és (47) bek.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (47) és (94) bek.

Maria Martens: (11) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

(95) bek.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és alacsony szénkibocsátású”

2. rész: a fenti szövegrész

GUE/NGL

(62) bek.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „a verseny ösztönzése és a szilárd makrogazdasági politikára”

2. rész: a fenti szövegrész

PPE-DE

(15) bek.

1. rész:„sürgeti a Bizottságot, ... a fejlesztési programok finanszírozásának alternatív módjait,”

2. rész:„de hangsúlyozza, ... felül kell jelentkeznie;”

(40) bek.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve „...gel kapcsolatos jogok”

2. rész: ez a szövegrész

(41) bek.

1. rész:„rámutat arra ... fejlesztési célhoz”

2. rész:„és ezért ... cselekvési terv);”

(88) bekezdés után (erratum)

1. rész:„felhívja a ... elkerülése érdekében;”

2. rész:„felhívja a ... zavartalanságát;”

(65) bek.

1. rész:„elismeri, hogy ... szolgálják”

2. rész:„de kétségesnek ... képeznek;”

(97) bek.

1. rész:„felszólítja az ... áthelyezni”

2. rész:„és a kifizetéseknek ... jellegűeknek kell lenniük”

3. rész:„továbbá úgy véli, ... kellene felhasználni”

Egyéb

A 14. módosítás szövege helyesen a következő:

(56a) hangsúlyozza, hogy a szegénység visszaszorítása, illetve a férfiak és nők felelősségvállalásának elősegítése többek között főként a termékeny és jó minőségű munka és méltányos jövedelem biztosítása révén érhető el;

Glenys Kinnock, előadó, javasolja erratum betoldását a (88) bekezdés után.

Maria Martens a következő szóbeli módosítást terjesztette elő az 5. módosításhoz:

(45) felhívja az EU-t, hogy növelje a finanszírozást annak érdekében, hogy az alapkutatásban és az orvosi biológia terén tett előrelépések új és megfizethető gyógyszereket, oltóanyagokat és diagnosztikai módszereket eredményezzenek az elhanyagolt betegségek kezelésére, támogassa a kutatás-fejlesztés fejlesztési fázisait és biztosítsa az új termékek elhanyagolt csoportok általi használatát, mindemellett tiszteletben tartva a TRIPS rendelkezéseit;

10.   Az AKCS-EU parlamenti közgyűlés 2006-os munkája *

Jelentés: Thierry CORNILLET (A6-0208/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek.

3

GUE/NGL

 

+

 

(1) bek. után

4

GUE/NGL

 

+

 

(9) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

szóban módosítva

1

+

 

2

+

 

(13) bek. után

2

PPE-DE

rész/NSz

 

 

1

+

609, 49, 12

2

-

292, 349, 12

L. preb. után

1

PPE-DE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 2. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

2. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „valamint az EU- és AKCS-országok kapcsolatainak ezt követő romlásával kapcsolatban”

2. rész: a fenti szövegrész

ALDE

(9) bek.

1. rész:„üdvözli, hogy a bécsi ülésszak... erő létrehozásán”

2. rész:„és gyakoroljon nagyobb... ENSZ békefenntartó erőt”

Egyéb

Thierry Cornillet, előadó, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (9) bekezdéshez:

(9) üdvözli, hogy a bécsi ülésszak során állásfoglalást fogadtak el a szudáni helyzetről, amely állásfoglalás világos álláspontot határoz meg a dárfúri régióban zajló konfliktus miatti felelősség kérdésében; felhívja a nemzetközi közösséget, hogy az Afrikai Unióval (AU) való megegyezés útján sürgősen és erőteljesebben lépjen fel a konfliktus, a polgári lakosság szenvedése és a humanitárius katasztrófa befejeződéséért; felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a Biztonsági Tanácstól kapott mandátum (különösen a 2006. augusztus 31-i 1706. sz. határozat) szerint működő, többnemzetiségű békefenntartó erő kiküldését;

Luisa Morgantini a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (9) bekezdéshez:

(9) üdvözli, hogy a bécsi ülésszak során állásfoglalást fogadtak el a szudáni helyzetről, amely állásfoglalás világos álláspontot határoz meg a dárfúri régióban zajló konfliktus miatti felelősség kérdésében; felhívja a nemzetközi közösséget, hogy az Afrikai Unióval (AU) való megegyezés útján sürgősen és erőteljesebben lépjen fel a konfliktus, a polgári lakosság szenvedése és a humanitárius katasztrófa befejeződéséért; tudomásul veszi, hogy a szudáni kormány elfogadta egy többnemzetiségű, a Biztonsági Tanács által (különösen a 2006. augusztus 31-i 1706. sz. határozat alapján) felhatalmazott békefenntartó erő kihelyezését, és reméli, hogy ez kezdő lépés lesz a dárfúri régióban a békefolyamat konkrét előrehaladása érdekében;

11.   Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása

Állásfoglalási indítvány: B6-0264/2007

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0264/2007 az ECON bizottságtól

(1) bek., 1b) pont

1

PPE-DE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

552, 37, 43

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: együttes szavazás


II. MELLÉKLET

A NÉV SZERINTI SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

1.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

27. módosítás

Mellette: 318

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coșea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Brepoels, Busuttil, Casa, Cederschiöld, De Blasio, Dimitrakopoulos, Fjellner, Gklavakis, Grosch, Gyürk, Ibrisagic, Itälä, Kelemen, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Seeberg, Stauner, Surján, Szabó, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vidal-Quadras

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 351

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lyubcheva, Paparizov

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 7

ITS: Mote

NI: Bobošíková, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Dührkop Dührkop

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen

Ellene: Fiona Hall

2.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

43. módosítás

Mellette: 201

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers

ITS: Mölzer

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Cederschiöld, De Blasio, Fjellner, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Olajos, Seeberg, Surján, Szabó, Vidal-Quadras

PSE: Andersson, Dumitrescu, Färm, Falbr, Grabowska, Hedh, Leinen, Myller, Segelström, Westlund, Zingaretti

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 455

ALDE: Cocilovo

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mihăescu, Mote

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Romeva i Rueda

Tartózkodás: 24

ALDE: Buşoi

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Casaca, Creţu Corina, Roth-Behrendt

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Raül Romeva i Rueda, Alfonso Andria

Ellene: Britta Thomsen

3.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

20. módosítás

Mellette: 402

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Dillen, Romagnoli

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Cederschiöld, De Blasio, Dimitrakopoulos, Fjellner, Gklavakis, Grosch, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Samaras, Stauner, Surján, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 266

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cercas, Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 21

IND/DEM: Louis, de Villiers

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Caspary

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Britta Thomsen

4.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

21. módosítás

Mellette: 239

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Cederschiöld, De Blasio, Dimitrakopoulos, Fjellner, Gklavakis, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Samaras, Seeberg, Stauner, Surján, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Färm, Falbr, Hedh, Kinnock, Segelström, Tarand, Westlund

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 448

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

ITS: Coşea, Mihăescu, Mote

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 6

IND/DEM: Železný

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Casaca

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Glenys Kinnock, Britta Thomsen

5.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

45. módosítás

Mellette: 132

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Romagnoli

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Cederschiöld, Fjellner, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Carnero González, Chiesa, Cottigny, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Patrie, Peillon, Poignant, Rocard, Roure, Segelström, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 542

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Mote

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 21

IND/DEM: Louis, de Villiers

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Blasio

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Britta Thomsen

6.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

46. módosítás

Mellette: 271

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Romagnoli

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Cederschiöld, Fjellner, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 399

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Mote

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton- Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan- Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Badia i Cutchet, Cercas, Fazakas, García Pérez, Hughes, Martínez Martínez, Moreno Sánchez, Paparizov, Roth-Behrendt, Sacconi, Sornosa Martínez

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 22

IND/DEM: Louis, de Villiers

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Blasio

PSE: Vigenin

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Britta Thomsen

7.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

25. módosítás, 2. rész

Mellette: 354

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Morillon, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Schmidt Olle, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Fjellner, Gklavakis, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Samaras, Seeberg, Stauner, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Foglietta, Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 331

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Costa, De Sarnez, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lyubcheva, Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 8

ALDE: Kułakowski

ITS: Mote

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Blasio

PSE: Vigenin

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Britta Thomsen

8.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

41. módosítás

Mellette: 366

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Markov, Maštálka

IND/DEM: Bonde, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Occhetto, Severin

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Ellene: 281

ALDE: Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Harkin, Kacin, Polfer, Resetarits, Ries

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Gyürk, Jackson, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Rutowicz, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 48

ALDE: Ciornei, Kazak, Toma

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

ITS: Mote

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Blasio, Pieper, Ulmer

PSE: Vigenin

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Britta Thomsen

9.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

47. módosítás, 1. rész

Mellette: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bauer, Becsey, Brepoels, Cederschiöld, Fjellner, Grosch, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Krasts, Pęk, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 298

ALDE: Budreikaitė, Prodi, Toma

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mihăescu, Mote

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 7

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: De Blasio

PSE: Vigenin

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Nils Lundgren, Hélène Goudin, Britta Thomsen

10.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

47. módosítás, 2. rész

Mellette: 152

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Lundgren, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bauer, Becsey, Brepoels, Cederschiöld, Fjellner, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Kelam, Seeberg

PSE: Andersson, Arnaoutakis, van den Berg, Färm, Falbr, Hedh, Medina Ortega, Pittella, Segelström, Westlund

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Ellene: 530

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Costa, De Sarnez, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mihăescu, Mote

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 10

ALDE: Kułakowski

IND/DEM: Goudin, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: De Blasio

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Hélène Goudin

Ellene: Britta Thomsen

11.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

A Bizottság módosított javaslata

Mellette: 668

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 18

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Mote

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

PPE-DE: Elles, Evans Jonathan, Goepel, Vlasto

Tartózkodás: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Louis, de Villiers, Železný

PPE-DE: Reul

PSE: Fazakas, Lyubcheva, Paparizov, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Papadimoulis-jelentés A6-0227/2007

Állásfoglalás

Mellette: 673

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Mote

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

PPE-DE: Goepel

Tartózkodás: 9

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Louis, de Villiers, Železný

NI: Allister

PPE-DE: Reul

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: James Elles, Gitte Seeberg

13.   Oomen-Ruijten-jelentés A6-0080/2007

40. módosítás

Mellette: 48

ALDE: Panayotov

GUE/NGL: Holm, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Mote, Schenardi, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Buzek

PSE: Casaca, De Keyser, Fernandes, Guy-Quint, Leinen, Mann Erika, Plumb

UEN: Kamiński

Verts/ALE: Schlyter

Ellene: 643

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson ofWinterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 7

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Callanan, Demetriou

UEN: Pęk

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Eva-Britt Svensson

Ellene: Emanuel Jardim Fernandes, Véronique De Keyser

14.   Oomen-Ruijten-jelentés A6-0080/2007

47. módosítás

Mellette: 82

ALDE: Harkin, Lambsdorff, Toma, Virrankoski

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Lang, Mihăescu

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fatuzzo

PSE: Arif, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Carlotti, Casaca, Corbett, Cottigny, Désir, Guy-Quint, Hamon, Leinen, Lienemann, Navarro, Pahor, Patrie, Peillon, Poignant, Rocard, Roure, Sornosa Martínez, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 565

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis- Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, Kohlíček, Ransdorf

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 49

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

ITS: Chukolov, Gollnisch, Le Pen Marine, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Anne Ferreira, Brigitte Douay

Ellene: Alexander Lambsdorff, Richard Corbett

15.   Oomen-Ruijten-jelentés A6-0080/2007

51. módosítás

Mellette: 89

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Schenardi, Stoyanov

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fatuzzo, Garriga Polledo, Saïfi

PSE: Chiesa, De Rossa, Ford, dos Santos

UEN: Podkański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 568

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Mölzer, Mote, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 19

ALDE: Harkin, Schmidt Olle

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Marie-Noëlle Lienemann, Tokia Saïfi

16.   Oomen-Ruijten-jelentés A6-0080/2007

38. módosítás

Mellette: 73

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Schmidt Olle

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Berend, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Deß, Duchoň, Fajmon, Ferber, Gahler, Grosch, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Jarzembowski, Kauppi, Klamt, Klaß, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, Ouzký, Pieper, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schnellhardt, Škottová, Strejček, Stubb, Ţîrle, Ulmer, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Zvěřina

PSE: Pahor

UEN: Angelilli, Didžiokas, Maldeikis

Ellene: 608

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 11

IND/DEM: Louis, de Villiers

ITS: Mote

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Landsbergis, Pleštinská, Sommer

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Andreas Schwab, Lena Ek

17.   Oomen-Ruijten-jelentés A6-0080/2007

26. módosítás

Mellette: 646

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Ellene: 46

ALDE: Budreikaitė, Ek, Juknevičienė

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: De Rossa, Panzeri, Siwiec

UEN: Kuc, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 8

IND/DEM: Louis, de Villiers

ITS: Mote

NI: Allister, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen

18.   Oomen-Ruijten-jelentés A6-0080/2007

49. módosítás

Mellette: 78

ALDE: Budreikaitė, Buşoi, Juknevičienė

GUE/NGL: Morgantini

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fatuzzo

PSE: Arif, Bono, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Désir, Douay, Dumitrescu, Ferreira Anne, Grech, Guy-Quint, Hamon, Leinen, Lienemann, Navarro, Obiols i Germà, Patrie, Peillon, Poignant, Rocard, Roure, Trautmann, Vaugrenard

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 16

GUE/NGL: de Brún

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

19.   Langen-jelentés A6-0244/2007

Állásfoglalás

Mellette: 585

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mihăescu, Moisuc, Romagnoli, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 14

ALDE: Davies, Kazak

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

ITS: Mote

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Callanan, López-Istúriz White, Van Orden

UEN: Borghezio, Speroni

Verts/ALE: Frassoni

Tartózkodás: 90

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lagendijk, Schlyter

20.   Langen-jelentés A6-0243/2007

Állásfoglalás

Mellette: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Uca, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mihăescu, Moisuc, Romagnoli, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 12

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

ITS: Mote

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Callanan, Van Orden

UEN: Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Speroni

Tartózkodás: 74

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Pflüger, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock

UEN: Angelilli, Camre, Kamiński, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

21.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

(40) bekezdés, 1. rész

Mellette: 573

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa

ITS: Mihăescu

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 75

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mote, Romagnoli, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Casini, Deva, Dover, Evans Jonathan, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Kaczmarek, Kirkhope, Kudrycka, Olbrycht, Siekierski, Tannock, Záborská

PSE: Le Foll, Pahor

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 30

IND/DEM: Lundgren, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Bradbourn, Bushill-Matthews, Elles, McMillan-Scott, Nicholson, Posselt, Sonik, Van Orden, Zieleniec

PSE: Liberadzki

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Hans-Peter Martin, Jan Olbrycht

Ellene: Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Jacek Saryusz-Wolski

22.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

(40) bekezdés, 2. rész

Mellette: 383

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Mihăescu

NI: Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Daul, Descamps, De Veyrac, Doyle, Fjellner, Gaubert, Gräßle, Grossetête, Guellec, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Mathieu, Méndez de Vigo, Morin, Niebler, Parish, Pieper, Purvis, Saïfi, Schierhuber, Seeberg, Silva Peneda, Stubb, Sturdy, Sudre, Thyssen, Vlasto, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 274

ALDE: Harkin

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Tartózkodás: 11

IND/DEM: Krupa

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Bradbourn, Elles, Fernández Martín, Nicholson, Van Orden, Zieleniec

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Frieda Brepoels, Frieda Brepoels, Piia-Noora Kauppi

23.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

(41) bekezdés, 1. rész

Mellette: 592

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Podestà, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 80

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Callanan, Casini, Deva, Dover, Evans Jonathan, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Kaczmarek, Kirkhope, Kudrycka, Pleštinská, Posselt, Siekierski, Tannock, Záborská

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 16

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Wise

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Bradbourn, Bushill-Matthews, Elles, Nicholson, Protasiewicz, Van Orden, Zieleniec

PSE: Liberadzki

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Dan Jørgensen

Ellene: Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Jacek Saryusz-Wolski

24.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

(41) bekezdés, 2. rész

Mellette: 390

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Atkins, Bowis, Cederschiöld, Daul, Descamps, De Veyrac, Doyle, Fatuzzo, Fjellner, Galeote, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kauppi, Lamassoure, Mathieu, Morin, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Purvis, Saïfi, Seeberg, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Thyssen, Vlasto, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc, Maldeikis, Speroni

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 269

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Patriciello, Petre, Pieper, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 25

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Titford, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Bradbourn, Bushill-Matthews, Elles, Nicholson, Schierhuber, Van Orden, Zieleniec

PSE: Liberadzki

UEN: Didžiokas, Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Frieda Brepoels

25.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

5. módosítás

Mellette: 551

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Ellene: 109

ALDE: Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Evans Jonathan, Harbour, Jackson

PSE: Berlinguer, Chiesa, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu, Dumitrescu, Gottardi, Grabowska, Hughes, Mihalache, Mikko, Sacconi, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Kristovskis, Poli Bortone, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Hassi, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 18

IND/DEM: Batten, Bloom, Louis, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Coelho, Fajmon, Varvitsiotis

PSE: Zani, Zingaretti

UEN: Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Yannick Vaugrenard, Stephen Hughes, Françoise Grossetête

26.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

(47) bekezdés

Mellette: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Louis, Sinnott, de Villiers

ITS: Buruiană-Aprodu, Mihăescu

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ebner, Itälä, Marinescu, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, La Russa, Masiel, Muscardini, Pirilli, Poli Bortone, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 283

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Mote

NI: Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berlinguer

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 35

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Titford, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Gebhardt, Guy-Quint, Liberadzki, Mann Erika, Roth-Behrendt

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Gabriele Zimmer

27.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

7. módosítás

Mellette: 390

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Mihăescu

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Guy-Quint, Mann Erika

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 277

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 28

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Titford, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

28.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

9. módosítás

Mellette: 387

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mihăescu, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 277

ALDE: Bowles, Duff, Hall, Ludford, Lynne, Resetarits, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Florenz

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 29

ALDE: Karim

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Sinnott, Titford, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Mann Erika, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Kinnock-jelentés A6-0220/2007

Állásfoglalás

Mellette: 507

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Bowis, Brejc, Brepoels, Brok, Buzek, Cabrnoch, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jeleva, Jordan Cizelj, Kauppi, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Liese, Lombardo, Lulling, Marinescu, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Patriciello, Pīks, Purvis, Rack, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Szabó, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vlasto, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 64

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Casini, Deva, Ehler, Florenz, Lehne, Mann Thomas, Mauro, Mayor Oreja, Mikolášik, Niebler, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Sartori, Tajani, Záborská

PSE: Berlinguer

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, La Russa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 119

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Stănescu, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Becsey, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Freitas, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Kudrycka, Landsbergis, Lauk, Lechner, Lewandowski, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mato Adrover, Mitchell, Musotto, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pirker, Podestà, Post, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Ţîrle, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Wieland, Zaleski, Zieleniec

PSE: Liberadzki, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Paul Rübig, Amalia Sartori

Ellene: Zbigniew Zaleski

Tartózkodás: Tadeusz Zwiefka

30.   Cornillet-jelentés A6-0208/2007

2. módosítás, 1. rész

Mellette: 609

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 49

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Chruszcz, Giertych

PSE: Cercas

UEN: Angelilli, Bielan, Kamiński, Zapałowski

Tartózkodás: 12

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Sinnott, Titford, Wise

ITS: Mote

NI: Kozlík

PSE: Chiesa

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Edite Estrela, Christofer Fjellner

31.   Cornillet-jelentés A6-0208/2007

2. módosítás, 2. rész

Mellette: 292

ALDE: Morillon, Samuelsen

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Guy-Quint, Matsouka, Poignant

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Lichtenberger

Ellene: 349

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 12

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Knapman, Titford, Wise

ITS: Mote

NI: Kozlík

PPE-DE: Lewandowski

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Christofer Fjellner

Ellene: Maria Matsouka

32.   B6-0264/2007 - Euróövezet

Állásfoglalás

Mellette: 552

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Uca, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García- Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot- Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob- Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Grabowski, Janowski, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Ellene: 37

GUE/NGL: Guidoni, Henin, Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych

Tartózkodás: 43

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, McDonald, Triantaphyllides, Wurtz

ITS: Claeys, Dillen, Popeangă, Stănescu, Vanhecke

NI: Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák

PSE: Hedh, Lienemann

UEN: Camre, Kamiński, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2007)0266

Tartózkodási engedélyek: egységes formátum *

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2006)0110) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke 3a. pontjára,

tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0157/2006),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0211/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

3.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

kéri az 1975. március 4-i Közös Nyilatkozat alapján egyeztetési eljárás megkezdését abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A biometrikus azonosítók beépítése fontos lépés a birtokos és a tartózkodási engedély közötti megbízhatóbb kapcsolatot létrehozó új elemek használata felé, és ezáltal ahhoz is hozzájárul, hogy a tartózkodási engedély védett legyen a csalárd felhasználással szemben. Figyelembe kell venni a géppel olvasható vízumokról szóló, 9303. számú ICAO dokumentumbanmeghatározott előírásokat.

(3) A biometrikus azonosítók beépítése fontos lépés a birtokos és a tartózkodási engedély közötti megbízhatóbb kapcsolatot létrehozó új elemek használata felé, és ezáltal ahhoz is hozzájárul, hogy a tartózkodási engedély védett legyen a csalárd felhasználással szemben. A tartózkodási engedélyekre a nemzeti személyazonosító igazolványokra vonatkozóan meghatározott biztonsági követelményekkel egyenértékű, szigorú követelményeket kell alkalmazni.

2. módosítás

(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(3a) Az egységes tartózkodási engedélyekbe beépített biometrikus azonosítókat csak az okmány hitelességének és birtokosa személyazonosságának ellenőrzéséhez lenne szabad alkalmazni közvetlenül rendelkezésre álló és összehasonlítható jellemzők segítségével, ha a jogszabály a tartózkodási engedély bemutatását írja elő.

3. módosítás

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Ez a rendelet csak azokat az előírásokat állapítja meg, amelyek nem titkosak; ezeket az előírásokat ki kell egészíteni további előírásokkal, amelyek a hamisítás és a meghamisítás megelőzése érdekében titokban maradhatnak, és amelyek nem tartalmazhatnak személyes adatokat vagy ilyen adatokra történő utalást. Az ilyen kiegészítő előírások elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, amelynek segítséget nyújt a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet 6. cikke által létrehozott bizottság.

(5) Ez a rendelet csak azokat az előírásokat állapítja meg, amelyek nem titkosak; ezeket az előírásokat ki kell egészíteni további előírásokkal, amelyek a hamisítás és a meghamisítás megelőzése érdekében titokban maradhatnak, és amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat vagy ilyen adatokra történő utalást. Az ilyen kiegészítő előírások elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, amelynek segítséget nyújt a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet 6. cikke által létrehozott bizottság.

4. módosítás

1. CIKK, 2. PONT

2. cikk (1) bekezdésének d) pontja (1030/2002/EK rendelet)

d)

a biometrikus jellemzők adathordozójára és - a jogtalan hozzáférés megelőzését magában foglaló - biztonságára vonatkozó műszaki előírások;

d)

a biometrikus jellemzők adathordozójára és biztonságára vonatkozó műszaki előírások, különösen ezen adatok sértetlenségének, hitelességének és megbízhatóságának megőrzése érdekében és azért, hogy azokat az e rendeletben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően használják, ideértve a jogtalan hozzáférés megelőzését;

5. módosítás

1. CIKK, 2. PONT

2. cikk (1) bekezdésének e) pontja (1030/2002/EK rendelet)

e)

az arcképek és az ujjlenyomatképek minőségi követelményei és közös normái.

e)

az arcképek és az ujjlenyomatképek minőségi követelményei és közös normái , az e képek tulajdonságaira vonatkozó közös kötelezettségek vagy követelmények, a közös módszertan és az alkalmazásukra vonatkozó legjobb gyakorlatok, a tartalékeljárások azon személyek számára, akiknek nincs használható ujjlenyomatuk, vagy akik esetében fennáll a téves azonosítás lehetősége;

6. módosítás

1. CIKK, 2. PONT

2. cikk (1) bekezdésének ea) pontja (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

ea)

azon gyermekek védelmét célzó megfelelő eljárások és külön szabályok, akik biometrikus azonosítóit összegyűjtötték, különösen ha ujjlenyomatokat is vettek tőlük;

7. módosítás

1. CIKK, 2A. PONT (új)

2. cikk (2a) bekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

(2a)

A 2. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

(2a)     Az elfogadott végrehajtási intézkedésekről rendszeresen tájékoztatni kell az Európai Parlamentet.

8. módosítás

1. CIKK, 3A. PONT (új)

3. cikk 2a) albekezdés (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

(3a)

A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

Minden tagállam közli a Bizottsággal azon feljogosított illetékes hatóságok jegyzékét, amelyek hozzáférhetnek a tartózkodási engedélyekbe e rendeletnek megfelelően beépített biometrikus azonosítókhoz, valamint e jegyzék valamennyi módosítását. Ez a jegyzék - minden hatóságra vonatkozóan - meghatározza, hogy milyen adatok kutatása engedélyezett és milyen célra. A Bizottság gondoskodik e jegyzéknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő évenkénti közzétételéről, és weboldalán közzéteszi az illetékes hatóságok naprakész jegyzékét.

9. módosítás

1. CIKK, 4. PONT

4. cikk második bekezdés (1030/2002/EK rendelet)

A tartózkodási engedélyek 4a. cikkben említett adathordozója nem tartalmaz géppel olvasható adatokat, kivéve ha a rendelet vagy melléklete rendelkezik ezekről, illetve ezeket a kapcsolódó úti okmányban a kibocsátó tagállam megemlíti, nemzeti jogával összhangban. A tagállamok beépíthetnek a tartózkodási engedélybe egy, az e rendelet 16. pontjában leírt kiegészítő kontaktcsipet az e-szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, mint amilyenek az e-kormányzat és az e-vállalkozás.

A tartózkodási engedélyek 4a. cikkben említett adathordozója nem tartalmaz géppel olvasható adatokat, kivéve ha a rendelet vagy melléklete rendelkezik ezekről, illetve ezeket a kapcsolódó úti okmányban a kibocsátó tagállam megemlíti, nemzeti jogával összhangban.

10. módosítás

1. CIKK, 5. PONT

4a. cikk (1030/2002/EK rendelet)

A tartózkodási engedély egységes formátuma egy arcképet tároló adathordozó. A tagállamok interoperábilis formátumú ujjlenyomatokat is beépítenek. Az adatokat biztonságban tárolják; az adathordozó az adatok integritásának, hitelességének és titkosságának biztosításához megfelelő kapacitással rendelkezik.

A tartózkodási engedély egységes formátuma egy arcképet és a birtokos két ujjlenyomatképét tároló adathordozót tartalmaz, az arcképet és az ujjlenyomatokat is interoperábilis formátumban rögzíti. Az adatokat nagy biztonságú adathordozón tárolják, és az adathordozó az adatok integritásának, hitelességének és titkosságának biztosításához megfelelő kapacitással rendelkezik.

11. módosítás

1. CIKK, 5A. PONT (új)

4b. cikk (1) bekezdése (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

(5a)

A szöveg az alábbi 4b. cikkel egészül ki:

4b. cikk

(1)     Az adathordozót csak a tagállamok azon hatóságai használhatják, amelyeknek hatáskörük van a biometrikus adatok olvasására és tárolására, továbbá amelyek szerepelnek a 3. cikk (2a) bekezdésében említett felsorolásban.

12. módosítás

1. CIKK, 5A. PONT (új)

4b. cikk (2) bekezdése (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

(2) Egyetlen hatóság sem jogosult az adathordozón rögzített biometrikus adatok módosítására vagy törlésére. Szükség esetén új tartózkodási engedélyt kell kiállítani.

13. módosítás

1. CIKK, 5A. PONT (új)

4b. cikk (3) és (4) bekezdése (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

(3) Az adatok védelme szempontjából jelentős következményekkel járó határozatokat - mint az adatok beviteléről és az azokhoz való hozzáférésről, az adatok minőségéről, az adathordozó műszaki megfelelőségéről és a biometrikus azonosító elemek védelméhez szükséges biztonsági intézkedésekről szóló határozatokat - szabályozás útján kell meghozni, az Európai Parlament teljes részvételével.

(4) Az európai adatvédelmi biztosnak konzultatív szerepe van valamennyi, az adatok védelmére hatást gyakorló határozat vonatkozásában.

14. módosítás

1. CIKK, 6A. PONT (új)

9. cikk (4a) bekezdése (új) (1030/2002/EK rendelet)

 

(6a)

A 9. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

A tagállamok rendszeresen közlik a Bizottsággal az e rendelet alkalmazására vonatkozó, közösen elfogadott előírások alapján történő értékelések eredményét, különösen az adatok felhasználási céljait korlátozó szabályokat és az adatokhoz való hozzáférésre feljogosított hatóságokat illetően. Mindazokat a problémákat is közlik a Bizottsággal, amelyekkel e rendelet alkalmazása során találkoztak, és kicserélik a Bizottsággal és egymással a legjobb gyakorlatokra vonatkozó információkat.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2007)0267

A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása ***I

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0636) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 133. cikkére és 175. cikke (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0363/2006),

tekintettel a Jogi Bizottság javasolt jogalappal kapcsolatos véleményére,

tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0227/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2006)0206

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 20-án került elfogadásra a fémhigany, cinóber (higany-szulfid), kalomel, higanyvegyületek és bizonyos higanyt tartalmazó termékek kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A környezetbe jutó higany elismerten világméretű fenyegetést jelent, ami helyi, nemzeti, regionális és globális szinten egyaránt fellépést sürget.

(2)

A higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett bizottsági közleménnyel (3), valamint az Európai Parlament 2006. március 14-i e stratégiára vonatkozó állásfoglalásával (4) összhangban mérsékelni kell az emberek és a környezet higanyexpozíciójának kockázatát.

(3)

A közösségi szinten meghozandó intézkedéseket a higanyexpozíció kockázatának mérséklését célzó nemzetközi törekvések, különösen pedig az ENSZ környezetvédelmi programja keretében végrehajtott, a higanyra vonatkozó program alapján tett erőfeszítések részének kell tekinteni.

(4)

A többoldalú környezetvédelmi megállapodások szerint a higanyra még nem vonatkoznak kötelező jellegű korlátozások, az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményéhez csatolt 1998-as, nehézfémekről szóló jegyzőkönyve kivételével.

(5)

Az Európai Parlament és a Tanács elismerte az Almadén (Spanyolország) körzetében található higanybányák bezárásából fakadó környezetvédelmi és szociális problémákat, és úgy vélte, hogy tanácsos megfelelő kompenzációs intézkedéseket elfogadni annak lehetővé tétele érdekében, hogy az érintett terület életképes megoldásokat találjon a helyi környezetvédelem, foglalkoztatás és gazdasági tevékenységek számára. Az Európai Parlament ezen felül fent említett állásfoglalásában azon a véleményen volt, hogy az almadéni bányák megfelelő helyszínül szolgálnának a fémhigany biztonságos tárolásához.

(6)

A világpiacon rendelkezésre álló higanykínálat jelentős csökkentése érdekében meg kell tiltani a fémhigany, a cinóber (higany-szulfid), a kalomel (higanyklorid) és a higanyvegyületek Közösségből történő kivitelét. A tagállamoknak jogot kell kapniuk arra, hogy a Szerződés 176. cikkével összhangban szélesebb körű és szigorúbb tilalmat vezessenek be.

(7)

Ugyanezen okból az Európai Unión belül már forgalomba hozatali tilalom alá tartozó, illetve hamarosan az alá kerülő, higanyt tartalmazó termékek kivitelét is meg kell tiltani. A Bizottság elkészíti az érintett termékek egységes szerkezetbe foglalt jegyzékét, amelyet a közösségi jogszabályok fejleményei alapján évente frissíteni kell.

(8)

Az emberi egészség és a környezet Európai Unión belüli védelmének javítása érdekében meg kell tiltani a fémhigany, a cinóber (higany-szulfid), a kalomel és a higanyvegyületek behozatalát.

(9)

A kiviteli tilalom következtében jelentős mennyiségű higanyfelesleg halmozódik fel a Közösségben, amely nem kerülhet ismét piaci forgalomba. Ezért gondoskodni kell e higanymennyiség Közösségen belüli biztonságos tárolásáról.

(10)

Az eszköz eredményességének megfelelő időn belüli felmérése érdekében a tagállamok időszakonként tájékoztatást nyújtanak a Bizottság részére a területükre a határokon keresztül belépő és kilépő, illetve a területükön áruba bocsátott fémhiganyról, cinóberről (higany-szulfid) és higanyvegyületekről. A nyilvánosság számára minden ilyen információnak elérhetőnek kell lennie.

(11)

A PARCOM (Párizsi Bizottság a tengeri környezet szárazföldi eredetű szennyezésének megelőzéséről) 90/3-as határozata elfogadta a higanycellás klóralkáli üzemek 2010-ig történő fokozatos megszüntetésére irányuló célkitűzést. A klóralkáliipar által már nem használt higany biztonságos , ideiglenes tárolásának lehetővé tétele érdekében bizonyos hulladékok tekintetében el kell térni a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (5) 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéstől, és ki kell mondani, hogy a föld fölött, visszanyerhető formában történő tárolásra nem alkalmazandók a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján tárgyú, 2002. december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozat (6) mellékletének 2.4. pontjában előírt követelmények.

(12)

Az emberi egészségre és a környezetre nézve biztonságos ideiglenes tárolás érdekében a 2003/33/EK határozatban a föld alatti tárolásra előírt biztonsági vizsgálatot különös követelményekkel kell kiegészíteni, alkalmazási körét ki kell terjeszteni a föld fölött, visszanyerhető formában történő tárolásra.

(13)

E rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében a klóralkáliipar szereplőinek az üzemeikben lévő higanycellák megszüntetésével kapcsolatos összes lényeges adatot meg kell küldeniük a Bizottságnak és az érintett tagállam illetékes hatóságainak. A földgáztisztítás során vagy a színesfémbányászati és -olvasztási eljárások melléktermékeként higanyt kinyerő iparág szereplőinek szintén be kell nyújtaniuk a lényeges adatokat a Bizottságnak és az érintett tagállam illetékes hatóságainak. A Bizottságnak ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

(14)

A Szerződés versenyjogi rendelkezéseinek, különösen pedig 81. cikkének sérelme nélkül célszerű olyan információcserét szervezni az összes érdekelt féllel , amelynek révén megítélhető, hogy a higany , annak vegyületei és a higanyt tartalmazó termékek behozatala, kivitele , ideiglenes tárolása és biztonságos, végleges ártalmatlanítása terén szükség van-e további intézkedések bevezetésére.

(15)

Annak érdekében, hogy e rendelet értékelése kellő időben megtörténhessék, a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk az ideiglenes tárolólétesítményeknek kiadott engedélyekről, valamint e rendelet alkalmazásáról és piaci hatásairól.

(16)

A Bizottságnak ezt a tájékoztatást e rendelet módosításának szükségességéről készítendő értékelő jelentés összeállítása során figyelembe kell vennie.

(17)

A Bizottság és a tagállamok elősegítik és megkönnyítik a fémhigany, a cinóbervörös (higany-szulfid) és a higanyvegyületek exporttilalmára vonatkozó információk tudatosulását, és biztosítják a nyilvánosság számára az ezekhez az információkhoz, valamint a fémhigany biztonságos tárolására vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

(18)

Kívánatos, hogy a Bizottság figyelemmel kísérje a higany világpiaci keresletével és kínálatával kapcsolatos fejleményeket és különösen a tárgyban folyó többoldalú tárgyalásokat, és ezekről jelentésben számoljon be azzal a céllal, hogy megítélhető legyen, mennyire következetes az alkalmazott általános megközelítésmód.

(19)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, valamint minden intézkedést meg kell tenniük ezek alkalmazása érdekében. E büntetéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(20)

A Bizottságnak és a tagállamoknak közvetlenül vagy nem kormányzati szervezetek projektjeinek támogatásán keresztül közvetve kell műszaki segítséget nyújtaniuk a fejlődő országok és a gazdaságilag átalakuló országok számára, főképpen olyan segítséget, amely lehetővé teszi az alternatív, higanymentes technológiákra való átállást és végső soron a higany és a higanyvegyületek felhasználásának és környezetbe való kibocsátásának fokozatos megszüntetését.

(21)

A rendelet az emberi egészség és a környezet védelmét célzó megfontolásokon alapul.

(22)

Mivel e rendelet célját - nevezetesen a higanyexpozíció exporttilalmon és tárolási kötelezettségen keresztül történő mérséklését - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítni, és ezért, az áruk mozgására és a belső piac működésére gyakorolt hatásból, valamint a higanyszennyezés határokon átnyúló voltából következően, az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2010. december 1-jétől tilos a Közösségből fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), cinóbert és 5 tömegszázalékot (m/m%) meghaladó higanytartalmú higanyvegyületeket kivinni.

2010. december 1-jétől tilos azon higanytartalmú termékek kivitele, amelyeknek értékesítése és terjesztése az EU-n belül tilos.

2. cikk

2010. július 1-jétől tilos a Közösségbe fémhiganyt (Hg, CAS-sz.: 7439-97-6), cinóbert és 5 tömegszázalékot (m/m%) meghaladó higanytartalmú higanyvegyületeket behozni.

A tagállamoknak saját szükségleteiket a hulladékokból és a nyerstermékekből történő visszanyerésből fedezik.

3. cikk

A tagállamok2010. december 1-től fogva biztosítják, hogy a klóralkáliipar által már nem használt vagy cinóberből kivont higanyt, a földgáztisztítás során visszanyert higanyt és a színesfém-bányászati és -olvasztási eljárásokban melléktermékként visszanyert higanyt az emberi egészségre és a környezetre nézve biztonságos módon , erre alkalmas megfelelő létesítményekben kell szállítani és tárolni és - végül - ártalmatlanítani a Közösségben, az e rendelet szerinti biztonsági vizsgálat és a vonatkozó engedély megléte mellett.

Minden egyéb alternatíva előtt mérlegelni kell annak lehetőségét, hogy Almadént a meglévő fémhiganykészletek, illetve az Európa-szerte az iparban melléktermékként keletkező fémhigany - de nem a hulladékká vált higanytartalmú árucikkek - biztonságos tárolására használják, így hasznosítva a helyben meglévő infrastruktúrát, illetve a helyi munkaerőt és technológiai szakértelmet.

4. cikk

(1)   Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéstől eltérve a hulladéknak minősülő fémhigany megfelelő elkülönítés mellett , ideiglenesen tárolandó:

a)

föld alatti, a fémhigany ideiglenes tárolására felkészített sóbányában az 5. cikk szerinti biztonságos, végleges ártalmatlanítását megelőzően ;

b)

kizárólag a végleges ártalmatlanításra váró fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre a célra felszerelt föld feletti létesítményben; vagy

c)

a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelvben (7) (IPPC irányelv) klór gyártására engedélyezett létesítményben (az irányelv I. melléklete 4.2. szakaszának a) pontja), és e létesítmény részeként megfelelően felszerelt, a végleges megsemmisítésre váró ideiglenes fémhigany tárolóban.

Az első albekezdés b) pontjában előírt esetben nem kell alkalmazni a 2003/33/EK határozat mellékletének 2.4. pontjában lefektetett kritériumokat.

(2)    A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéstől eltérően a célország és a küldő ország illetékes hatóságai a hulladéknak minősülő és ideiglenes tárolásra szánt fémhigany szállítmányaival szemben nem emelhetnek kifogást azon az alapon, hogy a tervezett szállítás nincs összhangban a közelség elvének, a hasznosítás elsőbbségének és az önellátás elvének érvényesítése érdekében tett intézkedésekkel.

5. cikk

(1)   A föld alatti, hulladéktárolásra felkészített sóbányában történő tárolás tekintetében a 2003/33/EK határozat értelmében elvégzendő biztonsági vizsgálatnak ki kell terjednie különösen a fémhigany és az elkülönítő edényzet jellemzőiből és hosszú távú viselkedéséből fakadó többletkockázatra.

(2)   A kizárólag a fémhigany tárolására szánt és erre a célra felszerelt létesítményben megvalósítandó ideiglenes tárolás tekintetében olyan biztonsági vizsgálatot kell végezni, amely a 2003/33/EK határozat rendelkezéseivel azonos szintű védelmet nyújt; e vizsgálat eredményeit be kell nyújtani az illetékes hatóságnak.

(3)   A föld alatti sóbánya, illetőleg a kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre a célra felszerelt létesítmény részére az 1999/31/EK irányelv 8. és 9. cikke értelmében kiadott engedélyben követelményeket kell előírni a tartályok szemrevételezéssel történő rendszeres ellenőrzése, valamint az esetleges szivárgás kimutatására alkalmas szivárgásjelző berendezés felszerelése vonatkozásában.

6. cikk

A Bizottság vállalja a 2003/33/EK határozatban említett biztonsági vizsgálat felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a határozat kiterjedjen a fémhigany ideiglenes tárolásával járó különleges kockázatokra is, amelyek a fémhigany jellemzőiből és hosszú távú viselkedéséből adódnak. E felülvizsgálatot 2010. június 1-ig le kell zárni.

7. cikk

Az ideiglenes tárolás során a biztonságos tárolás felelőssége a tároló létesítmény tulajdonosát terheli. A tagállamok alapot hoznak létre annak biztosítására, hogy a pénzügyi források a helyükön legyenek a higany biztonságos ideiglenes tárolásához és biztonságos végleges ártalmatlanításához. Az alapot a klóralkáli- ipar és más, a gyártási folyamatok során higanyt felhasználó iparágak, például, de nem kizárólag a földgázipar és a színesfémipar az ideiglenes tárolásra küldött higanymennyiség arányában teljesített befizetései alapján hozzák létre.

8. cikk

(1)     A klóralkáli-iparban érintett vállalatok a higanycellák leszerelésével kapcsolatban az adott évre vonatkozóan a következő adatokat küldik el a Bizottságnak és az érintett tagállamok illetékes hatóságainak:

a még használatban lévő higany teljes mennyiségére vonatkozó legpontosabb becslés,

a klóralkáli üzemek bezárása vagy átalakítása során visszanyert higany mennyisége,

az egyes ideiglenes tároló létesítményekbe küldött mennyiségek,

az összes tároló létesítmény helye és elérhetősége,

az Európai Unión belüli, a fennmaradó cellák működése érdekében egyéb klóralkáli üzemeknek történő átszállítások,

az eredeti tulajdonos felelőssége mellett a fennmaradó cellák működése érdekében ideiglenesen tárolt mennyiség.

(2)     A földgáztisztítás során vagy színesfém-bányászati és -olvasztási műveletek melléktermékeként higanyt kinyerő iparágban érintett vállalatok az adott évben kinyert higannyal kapcsolatban a következő adatokat küldik el a Bizottságnak és az érintett tagállamok illetékes hatóságainak:

a kinyert higany mennyisége,

az egyes ideiglenes tároló létesítményekbe küldött mennyiségek,

az összes tároló létesítmény helye és elérhetősége.

(3)     Az érintett vállalatok - esettől függően - az (1) és (2) bekezdésben említett adatokat először ... május 31-én (9), és ezt követően minden évben az adott év május 31-e előtt küldik el.

(4)     A Bizottság a (3) bekezdésben említett információt a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10) összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

9. cikk

A Bizottság a tagállamok és az érdekelt felek részvételével 2010. június 30-ig megszervezi az első információcserét.

Ezen párbeszédnek az addig összegyűjtött információkon kell alapulnia, és meg kell vizsgálnia azt is , hogy a tárolási kötelezettséget szükséges-e kiterjeszteni az 5 tömegszázalékot (m/m%) meg nem haladó higanytartalmú higanyvegyületekre, valamint hogy szükséges-e időben korlátozni a kizárólag a fémhigany ideiglenes tárolására szánt és erre a célra felszerelt föld alatti sóbányákban vagy föld feletti létesítményben megvalósított tárolást.

Az információcsere többek között az annak mérlegelése során nyert eredményeket fogja elemezni, hogy a 3. cikkel összhangban Almadén legyen a meglévő fémhiganykészletek, illetve az európai iparban melléktermékként keletkező fémhigany biztonságos tárolására szolgáló helyszín.

10. cikk

(1)   A tagállamok másolatban megküldik a Bizottságnak a higanytárolásra szolgáló létesítményeknek kiadott engedélyeket.

(2)   A tagállamok összeállítják a higany, a cinóbervörös (higany-szulfid) és a higanyvegyületek vásárlóinak, eladóinak és kereskedőinek jegyzékét, és összegyűjtik a vonatkozó információkat. Saját területüket illetően kétévente, a feldolgozott időszak végét követő legkésőbb 6 hónapon belül tájékoztatást adnak a Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról és piaci hatásairól. A tájékoztatásról a Bizottság összefoglaló jelentést készít a tagállamok által történő benyújtást követő egy éven belül. Az első tájékoztatáscsomag a 2007-2008-as éveket dolgozza fel, és azt legkésőbb 2009. június 30-ig nyújtják be a Bizottságnak, majd 2010. június 30-ig közzétételre kerül. A tájékoztatást a Bizottság által meghatározott formátumban ...-ig (11) kell közzétenni.

(3)   A (2) bekezdésben előírt tájékoztatás keretében rendelkezésre kell bocsátani legalább a következő adatokat:

a)

a Közösségbe belépő és a Közösségből kilépő fémhigany-, cinóber-, kalomel- és higanyvegyület-szállítmányok volumenét, árát, feladási és rendeltetési országát, valamint tervezett felhasználását;

b)

a Közösségen belüli, határokat átlépő fémhigany-, cinóbervörös-, kalomel- és higanyvegyület-szállítmányok volumenét, árát, feladási és rendeltetési országát, valamint tervezett felhasználását.

11. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, valamint minden szükséges intézkedést megtesznek ezek alkalmazása érdekében. E büntetéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb ...-ig (11) értesítik a Bizottságot a rendelkezésekről, továbbá haladéktalanul értesítik a Bizottságot az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

12. cikk

A Bizottság és a tagállamok elősegítik és megkönnyítik a fémhigany, a cinóbervörös (higany-szulfid) és a higanyvegyületek exporttilalmára vonatkozó információk tudatosulását, és biztosítják a nyilvánosság számára ezekhez az információkhoz, valamint a fémhigany biztonságos tárolására vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

13. cikk

(1)   A Bizottság a 9. és 10. cikkben előírt tájékoztatás figyelembevételével értékeli e rendelet Közösségen belüli alkalmazását és piaci hatásait.

(2)   A Bizottság legkésőbb 2012. június 30-án jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez adott esetben mellékelik az e rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat.

3)     2010. június 1-ig a Bizottság értékeli a higanybányák bezárása által érintett területen az életképes gazdasági és szociális lehetőségek kialakítása érdekében elvégzett kompenzációs intézkedések hatékonyságát és hatását.

14. cikk

Legkésőbb 2009. december 31-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a higannyal kapcsolatos többoldalú tevékenységekről és tárgyalásokról, amelyben felméri különösen, hogy az e rendeletben előírt intézkedések mennyiben mutatnak összhangot a nemzetközi fejleményekkel.

15. cikk

A Bizottság és a tagállamok - elsősorban az érintett fejlődő országok és gazdaságilag átalakuló országok igényeit figyelembe véve - együttműködnek a technikai segítségnyújtás, ezen belül a képzés támogatásában, az infrastruktúra fejlesztése, az alternatív, higanymentes technológiákra való áttérés terén elért haladás előmozdítása és végső célként a higany és a higanyvegyületek felhasználásának és környezetbe való kijuttatásának fokozatos megszüntetése érdekében.

A Bizottság és a tagállamok megfontolják azt is, hogy támogatást nyújtsanak a nem kormányzati szervezeteknek, amelyek már bizonyították különleges hatékonyságukat az ilyen jellegű szolgáltatások biztosítása terén.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C ...

(2)  Az Európai Parlament 2007. június 20-i álláspontja.

(3)  COM(2005)0020 végleges, 2005. január 28.

(4)  HL C 291. E, 2006.11.30., 128. o.

(5)  HL L 182., 1999.7.16., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 11., 2003.1.16., 27. o.

(7)  HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(9)  E rendelet hatálybalépését követő év.

(10)  HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

(11)  E rendelt hatálybalépését követő egy évvel.

P6_TA(2007)0268

Az adózási rendszerek működése: Fiscalis 2013 ***I

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0202) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2006),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6-0117/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megadott pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének felső határértékével, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy az éves összeget az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (2) 37. pontjának rendelkezései alapján az éves költségvetési eljárás során állapítják meg;

3.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

P6_TC1-COD(2006)0076

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 20-án került elfogadásra a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására és a 2235/2002/EK határozat hatályon kívül helyezésére tekintettel

(Mivel megállapodás született a Parlament és a Tanács között, a Parlament álláspontja az első olvasatban megegyezik a végső jogalkotási aktussal, a 2007/.../EK határozattal.)

P6_TA(2007)0269

A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatósa ***I

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214 (COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0507) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 42. és 94. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0331/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, illetve a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0080/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot, vagy ha annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0214

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 20-án került elfogadásra a kiegészítő nyugdíjjogosultságok ordozhatóságának javításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 94. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A személyek szabad áramlása a Közösség alapvető szabadságainak egyike; a Szerződés 42. cikkében előírja, hogy a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a szociális biztonság területén elfogadják azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavállalók szabad mozgásának biztosításához szükségesek.

(2)

A munkavállalók szociális védelmét a nyugdíj területén a törvény által előírt szociális biztonsági rendszerek biztosítják, amelyeket a munkaszerződéssel összefüggő, a tagállamokban egyre nagyobb számban előforduló kiegészítő szociális biztonsági rendszerek egészítenek ki.

(3)

A jogalkotó széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a Szerződés 42. cikkében meghatározott célkitűzések elérését legmegfelelőbben szolgáló intézkedések megválasztása tekintetében; a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (3) és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet (4) által létrehozott összehangolási rendszer, és különösen az összesítés területén alkalmazott szabályok nem vonatkoznak a kiegészítő nyugdíjrendszerekre - kivéve a „jogszabályok” kifejezés alá tartozó rendszereket -, az 1408/71/EGK rendelet 1. cikke j) pontjának első albekezdésében meghatározottak szerint, vagy egy tagállam által ugyanazon rendelkezés alapján tett nyilatkozat hatálya alá tartozó rendszereket. Ezért a kiegészítő nyugdíjrendszereket különleges intézkedések hatálya alá kell vonni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni e rendszerek sajátos jellegét és jellemzőit, valamint a kiegészítő rendszerek közötti különbségeket az egyes tagállamokon belül és a tagállamok között, és különösen a szociális partnerek azok végrehajtásában játszott szerepét.

(4)

A Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről szóló, 1998. június 29-i 98/49/EK tanácsi irányelv (5) az első különleges intézkedés, amelynek célja a munkavállalók szabad mozgáshoz való joga gyakorlásának javítása a kiegészítő nyugdíjrendszerek területén.

(5)

Szintén alkalmazni kell a Szerződés 94. cikkét, mivel a kiegészítő nyugdíjrendszereket szabályozó nemzeti jogszabályok közötti egyenlőtlenségek nagy valószínűséggel akadályozhatják mind a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlását, mind a belső piac működését. Ezért a Közösség területén, valamint egy tagállam területén mozgó munkavállalók jogainak javítása érdekében bizonyos minimumkövetelményeket kell biztosítani a kilépő munkavállalók által a munkaviszonyhoz kapcsolódó kiegészítő nyugdíjrendszerekben szerzett nyugdíjjogosultságok létrehozására és megőrzésére vonatkozóan.

(6)

A kiegészítő nyugdíjrendszerek sajátos jellegét és jellemzőit, valamint a kiegészítő nyugdíjrendszerek közötti - a tagállamokon belüli és azok közötti - különbségeket szintén figyelembe kell venni. Az új rendszerek létrehozását, a meglévő rendszerek életképességét, valamint a nyugdíjrendszerek jelenlegi tagjainak elvárásait és jogait megfelelően védeni kell. Ezenkívül az irányelvnek különösen tiszteletben kell tartania a szociális partnerek által a kiegészítő nyugdíjrendszerek megtervezésében és alkalmazásában játszott szerepet.

(7)

Ezen irányelv nem kötelezi a kiegészítő nyugdíjrendszerekkel nem rendelkező tagállamokat arra, hogy az ilyen nyugdíjrendszerek létrehozását előíró jogszabályokat vezessenek be.

(8)

Ezen irányelv kizárólag a nyugdíjkorhatár elérésén vagy egyéb követelmények teljesítésén alapuló öregségi kiegészítő nyugdíjra vonatkozik, ahogyan azt a rendszer vagy a nemzeti jogszabályok meghatározzák. Nem vonatkozik a munkáltató részvétele nélküli egyéni nyugdíjszabályzásra vagy a rokkantsági és hozzátartozói ellátásokra.

(9)

Az irányelv a nemzeti jogszabályoknak és a joggyakorlatnak megfelelően létrehozott és kiegészítő nyugdíjat folyósító valamennyi munkavállalói kiegészítő nyugdíjrendszerre vonatkozik, mint például a csoportos biztosítási szerződésre, az egy vagy több rendszer vagy ágazat által létrehozott felosztó-kirovó nyugdíjrendszerre, a tőkefedezeti rendszerre vagy a vállalkozások nyugdíjtartalékán alapuló nyugdíjígérvény-rendszerre, vagy bármely egyéb kollektív vagy más hasonló rendszerre.

(10)

Ezen irányelv nem alkalmazandó azokra a kiegészítő nyugdíjrendszerekre, amelyeket már lezártak, és azok ennélfogva már nem fogadnak új tagokat, mert az új követelmények bevezetése indokolatlan terhet jelenthet az ilyen rendszerek számára.

(11)

Ezen irányelvnek nem célja a reorganizációs intézkedésekre és felszámolási eljárásokra vonatkozó nemzeti jogszabályok összehangolása, és nem érinti azokat; ebből a szempontból nem lényeges, hogy ezen eljárások alapja fizetésképtelenség-e, valamint hogy azok önkéntesek vagy kötelezők-e. Az irányelv nem érinti továbbá az olyan reorganizációs intézkedésekre vonatkozó nemzeti jogszabályokat, mint amelyeket a 2001/17/EK irányelv (6) foglal magába. Azonban a 2003/41/EK irányelv (7) 16. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó intézkedések nem minősülnek ilyen reorganizációs intézkedésnek.

(12)

Ezen irányelv nem vonatkozik a fizetésképtelenség esetére garanciát nyújtó rendszerekre vagy a kártalanítási rendszerekre, amelyek nem a munkaviszonyhoz kapcsolódó kiegészítő nyugdíjrendszerek, és amelyek célja a munkavállaló nyugdíjjogosultságának védelme a munkáltató vagy a rendszer fizetésképtelensége esetén. Hasonlóképpen, az irányelv nem vonatkozik a nemzeti tartalékalapokra.

(13)

Mivel valamennyi tagállamban egyre nagyobb jelentőséggel bír az időskori életszínvonal biztosítására szolgáló kiegészítő nyugellátás, javítani kell a jogosultságok megszerzésének, illetve a szerzett nyugdíjjogosultságok fenntartásának és átruházásának feltételeit.

(14)

Amennyiben a nyugdíjrendszer vagy a munkáltató viseli a befektetési kockázatot (különösen a meghatározott ellátási rendszerek esetében), a rendszernek minden esetben vissza kell térítenie a kilépő munkavállaló által befizetett járulékösszegeket, tekintet nélkül az azokból származó befektetések értékére. Amennyiben a kilépő munkavállaló viseli a befektetési kockázatot (különösen a meghatározott járulékfizetési rendszerek esetében), a rendszernek vissza kell térítenie a kilépő munkavállaló által befizetett járulékösszegekből származó befektetések értékét. Az érték több vagy kevesebb is lehet, mint a kilépő munkavállaló által befizetett járulékösszegek. Ha az érték negatív, semmit nem kell visszatéríteni.

(15)

A kilépő munkavállalónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szerzett nyugdíjjogosultságát nyugvó nyugdíjjogosultságként abban a kiegészítő nyugdíjrendszerben hagyja, amelyben a jogosultságot szerezte.

(16)

A nemzeti jogszabályoknak és a joggyakorlatnak megfelelően gondoskodni kell az ilyen nyugvó nyugdíjjogosultságok értéke igazságos kezelésének biztosításáról. A munkavállaló nyugdíjrendszerből történő kilépése időpontjában a jogosultságok értéke általánosan elismert biztosításmatematikai elvek szerint kerül megállapításra. Az érték kiszámításánál figyelembe kell venni a rendszer sajátosságait, a kilépő munkavállaló érdekeit és a nyugdíjrendszerben maradó ellátottakat.

(17)

Ha egy kilépő munkavállaló szerzett nyugdíjjogosultságának értéke nem haladja meg az érintett tagállam által megállapított küszöbértéket, valamint a nagyszámú alacsony értékű nyugvó nyugdíjjogosultság kezeléséből fakadó magas igazgatási költségek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni a nyugdíjrendszerek számára, hogy ezeket a szerzett jogosultságokat ne kelljen megőrizni, hanem e helyett élni lehessen a szerzett jogosultságoknak megfelelő tőkekifizetés lehetőségével. A tőkekifizetés értékét mindig elismert biztosításmatematikai elvek szerint kell megállapítani, és annak meg kell felelnie a szerzett nyugdíjjogosultság kifizetés időpontjában vett jelenértékének.

(18)

Ezen irányelvnek nem célja a szerzett nyugdíjjogosultságok kilépő munkavállalók részére ajánlott átvitelének korlátozása. A munkavállalók szabad mozgásának ösztönzése céljából a tagállamoknak - amennyiben lehetséges - erőfeszítéseket kell tenniük a szerzett nyugdíjjogosultságok átvitelének fokozatos előmozdítására, különösen új kiegészítő nyugdíjrendszerek létrehozása esetén.

(19)

A 2003/41/EK irányelv sérelme nélkül a szabad mozgáshoz való jogukkal élő vagy élni kívánó munkavállalókat a kiegészítő nyugdíjrendszerek kezeléséért felelős személyeknek megfelelően tájékoztatniuk kell különösen arról, hogy a munkaviszony megszűnése milyen következményekkel jár a kiegészítő nyugdíjjogosultságaikra nézve.

(20)

A kiegészítő szociális biztonsági rendszerek sokfélesége miatt a Közösségnek az általános keretben elérendő célkitűzések megállapítására kell szorítkoznia, és ehhez az irányelv a megfelelő jogi eszköz.

(21)

Tekintettel arra, hogy ezen irányelv célja - azaz egyrészről a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának, másrészről a belső piac zavartalan működését akadályozó tényezőknek a csökkentése - tagállami szinten nem valósítható meg kellő eredménnyel, és hogy az - az intézkedések alkalmazási területe miatt - közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkbe foglalt arányosság elvével összhangban ezen irányelv - melynek alapja a kiegészítő nyugdíjakkal foglalkozó bizottság közreműködésével elvégzett hatáselemzés - nem lép túl az említett cél eléréséhez szükséges területen.

(22)

Ezen irányelv minimális követelményeket állapít meg, lehetőséget adva a tagállamoknak, hogy kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el vagy tartsanak fenn. Ezen irányelv végrehajtása nem indokolhatja az egyes tagállamokban fennálló helyzethez képest bekövetkező visszalépést.

(23)

Tekintettel arra, hogy figyelembe kell venni az ezen irányelv által különösen a kiegészítő nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatóságára gyakorolt hatást, a tagállamok további haladékot kaphatnak, amely alatt fokozatosan végrehajthatják a várhatóan az említett hatásokkal járó rendelkezéseket.

(24)

A kiegészítő nyugdíjrendszerek szervezésére vonatkozó nemzeti rendelkezések értelmében a tagállamok a kollektív szerződéseket érintő rendelkezések tekintetében, szociális partnereik együttes kérése esetén e partnerekre ruházhatják át ezen irányelv végrehajtását, feltéve, hogy a tagállamok minden olyan szükséges rendelkezést meghoznak, amelyek segítségével bármikor biztosíthatják az irányelv által előírt eredményeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ezen irányelv célja, hogy megkönnyítse a személyek szabad mozgáshoz, illetve a foglalkozási mobilitáshoz való jogának gyakorlását, továbbá a kiegészítő nyugdíj időben történő és átfogó kiépítését, illetve a foglalkozási mobilitást azáltal, hogy felszámolja a kiegészítő nyugdíjrendszerekre vonatkozó bizonyos előírások által létrehozott akadályokat.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)    Ezt az irányelvet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 1408/71/EGK rendelet által szabályozott rendszerek kivételével a kiegészítő nyugdíjrendszerekre kell alkalmazni.

(2)     Ez az irányelv azonban nem alkalmazandó a következőkre:

a)

olyan kiegészítő nyugdíjrendszerek, amelyek ...-án (8) az új aktív tagok felvételét már befejezték és több új tagot nem vesznek fel;

b)

olyan kiegészítő nyugdíjrendszerek, amelyekre a nemzeti jogszabályok alapján eljáró hatóságok vagy egy bíróság beavatkozását is magukba foglaló olyan intézkedések vonatkoznak, amelyek célja a kiegészítő nyugdíjrendszerek pénzügyi helyzetének megőrzése vagy helyreállítása, a felszámolási eljárásokat is beleértve; vagy

c)

a fizetésképtelenség esetére garanciát nyújtó rendszerek, kártalanítási rendszerek és nemzeti tartalékalapok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„kiegészítő nyugdíj : a nemzeti jogszabályoknak és a joggyakorlatnak megfelelően létrehozott kiegészítő nyugdíjrendszer szabályai által meghatározott öregségi nyugdíj ;

b)

„kiegészítő nyugdíjrendszer”: a nemzeti jogszabályoknak és a joggyakorlatnak megfelelően létrehozott, munkaviszonyhoz kapcsolódó bármely olyan nyugdíjrendszer, amelynek célja kiegészítő nyugdíj folyósítása munkavállalóknak ;

c)

aktív tag”: olyan munkavállaló, akinek aktuális munkaviszonya a kiegészítő nyugdíjrendszer rendelkezéseivel összhangban kiegészítő nyugdíjjogosultságra való jogosultságot teremt vagy a szerzési követelmények teljesítése után ilyen jogosultságot fog teremteni;

d)

szerzett nyugdíjjogosultság : egy kiegészítő nyugdíjrendszer szabályainak, illetve adott esetben a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, a szerzési követelmények teljesítése után - ha vannak ilyenek - szerzett kiegészítő nyugdíjra való jogosultság;

e)

„a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges időszak”: egy, a nemzeti jogszabályok által vagy egy kiegészítő nyugdíjrendszer szabályai által megkövetelt aktív tagsági időszak, amely a kiegészítő nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges;

f)

„kilépő munkavállaló” : az az aktív tag, akinek azelőtt szűnik meg az aktuális munkaviszonya, hogy kiegészítő nyugdíjat szerezne;

g)

inaktív tag : a kiegészítő nyugdíjrendszer olyan egykori tagja, aki a rendszerben szerzett nyugdíjjogosultsággal rendelkezik, de már nem aktív tagja ennek a rendszernek, és még nem kap e rendszerből kiegészítő nyugdíjat;

h)

„nyugvó nyugdíjjogosultság”: abban a rendszerben megőrzött szerzett nyugdíjjogosultságok , amelyben a késleltetett ellátott megszerezte azokat;

i)

nyugvó nyugdíjjogosultságok értéke ”: a nyugdíjjogosultságok nemzeti gyakorlattal összhangban, elismert biztosításmatematikai elvek szerint kiszámított tőkeértéke.

4. cikk

A nyugdíjjogosultságok megszerzésének feltételei

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a)

amennyiben a munkaviszony még azelőtt megszűnik, hogy a kilépő munkavállaló szerzett nyugdíjjogosultságot halmozott volna fel, a kiegészítő nyugdíjrendszer visszatéríti a kilépő munkavállaló által befizetett járulékösszegeket - ideértve a megfelelő jogszabályi rendelkezésekkel, illetve kollektív megállapodásokkal vagy szerződésekkel összhangban teljesített munkaadói hozzájárulásokat is -, vagy - ha a befektetési kockázatot a kilépő munkavállaló viseli - az említett járulékösszegekből származó befektetések értékét;

b)

amennyiben a kiegészítő nyugdíjrendszer minimális díjfizetési időszakot határoz meg, ez az időszak legfeljebb öt év lehet. Semmi esetben sem alkalmazható minimális díjfizetésre vonatkozó feltétel a kiegészítő nyugdíjrendszer tagjával szemben, miután a tag elérte a 25 éves életkort;

c)

egy munkavállaló legfeljebb egy éves munkaviszony után, vagy adott esetben legkésőbb az előírt alsó korhatár betöltésekor beléphessen a kiegészítő nyugdíjrendszerbe;

d)

Amennyiben objektíve indokolt, a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy engedélyezzék a szociális partnerek számára az a) és b) pontban foglaltaktól eltérő, megkülönböztetésmentes rendelkezések kollektív megállapodások általi meghatározását, feltéve, hogy ezek a rendelkezések legalább azonos mértékű védelmet biztosítanak az érintett személyek számára.

5. cikk

A nyugvó nyugdíjjogosultság megtartása

(1)     A tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségesnek ítélnek annak biztosítása érdekében, hogy a kilépő munkavállalók abban a kiegészítő nyugdíjrendszerben őrizhessék meg szerzett nyugdíjjogosultságaikat összhangban a (2) és (3) bekezdéssel, amelyben megszerezték azokat.

(2)   A tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket , amelyeket a nyugdíjrendszer jellegének figyelembevételével a kilépő munkavállalók nyugvó nyugdíjjogosultságai értéke méltányos kezelésének biztosítása, valamint a nyugdíjjogosultságoknak a vállalkozás fizetésképtelenségének kockázata elleni védelme érdekében szükségesnek ítélnek. Méltányos kezelés különösen akkor áll fenn, ha:

a)

a nyugvó nyugdíjjogosultság értéke átfogóan úgy alakul, mint az aktív tagok nyugdíjjogosultságának értéke;

b)

a kiegészítő nyugdíjrendszerben a nyugdíjjogosultságokat nominálisan állapítják meg;

c)

az inaktív tag részére megmarad a nyugdíjrendszerbe integrált kamatfizetés; vagy

d)

a nyugvó nyugdíjjogosultság értékét az infláció, a bérszínvonal, a jelenleg kifizetés alatt álló nyugellátás vagy a kiegészítő nyugdíjrendszeren belül az eszközök megtérülési rátája szerint kiigazítják.

(3)   A tagállamok lehetővé tehetik a kiegészítő nyugdíjrendszerek számára, hogy ne őrizzék meg a szerzett nyugdíjjogosultságokat, hanem - amennyiben azok nem haladják meg az érintett tagállam által megállapított bármely küszöbértéket - a szerzett nyugdíjjogosultságok értékének megfelelő összeget kifizessék a kilépő munkavállaló részére . Az érintett tagállam értesíti a Bizottságot bármely alkalmazott küszöbértékről.

(4)     A tagállamok engedélyezhetik a szociális partnerek számára a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő rendelkezések kollektív megállapodásokba való felvételét, amennyiben ezek a rendelkezések legalább azonos mértékű védelmet biztosítanak az érintett személyek számára.

6. cikk

Tájékoztatás

(1)   A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények által a tagok és az ellátottak tájékoztatására vonatkozó, és a 2003/41/EK irányelv 11. cikkéből származó kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok az általuk szükségesnek ítélt intézkedések meghozatalával biztosítják , hogy az aktív tagok a munkaviszony megszűnése esetén a (2) bekezdésnek megfelelően tájékoztatást kérhessenek a kiegészítő nyugdíjjogosultságaikat érintő következményekről .

(2)   Az azt igénylő aktív tagnak írásban ésszerű határidőn belül elegendő tájékoztatást kell nyújtani. A tájékoztatás különösen az alábbi pontokra terjed ki:

a)

a kiegészítő nyugdíjjogosultság létrehozásának feltételei és ezek alkalmazásának következményei a munkaviszony megszűnésekor;

b)

a munkaviszony megszűnésekor tervezett nyugdíjszolgáltatások; és

c)

a nyugvó nyugdíjjogosultságok értéke és megőrzése.

(3)   Az azt igénylő inaktív tagot a kiegészítő nyugdíjrendszer irányításáért felelős személy tájékoztatja a nyugvó nyugdíjjogosultságáról, és a kiegészítő nyugdíjrendszerre vonatkozó, e jogosultságot érintő szabályok bármely változásáról .

7. cikk

Minimumkövetelmények - csökkentést kizáró rendelkezés

(1)   A tagállamok elfogadhatnak vagy fenntarthatnak a kilépő munkavállalók kiegészítő nyugdíjjogosultságainak megszerzésére és megőrzésére vonatkozó olyan rendelkezéseket, amelyek az ezen irányelv által előírt rendelkezéseknél kedvezőbbek.

(2)   Ennek az irányelvnek a végrehajtása semmilyen körülmények között sem indokolhatja a tagállamokban hatályban levő, a kilépő munkavállalók kiegészítő nyugdíjjogosultságai megszerzési és megőrzési fokának csökkentését.

8. cikk

Végrehajtás

(1)   A tagállamoknak legkésőbb 2008. július 1-jéig el kell fogadniuk az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket , illetve az említett időpontig biztosítaniuk kell, hogy a szociális partnerek megállapodás formájában bevezetik a szükséges rendelkezéseket. A tagállamok kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket, amelyek segítségével bármikor biztosíthatják az ebben az irányelvben előírt eredményeket. A tagállamok erről azonnali hatállyal tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok szükség esetén további, 2008. július 1-jétől számított 60 hónapos haladékot kaphatnak, a 4. és 5. cikkben megállapított célkitűzés elérése érdekében. Az említett haladékra igényt tartó tagállamok ennek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot és megjelölik az érintett rendelkezéseket, az érintett rendszereket, és a haladék különleges indokait .

(3)    Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. E hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 5. cikkben meghatározott rendelkezések végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről.

9. cikk

Jelentés

(1)   2008. július 1-je után a Bizottság a tagállamok által benyújtott információk alapján ötévente jelentést készít, és benyújtja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A jelentés tartalmazza annak értékelését is, hogy az irányelv hatálybalépését követően a munkaadók részéről milyen hajlandóság mutatkozott a kiegészítő nyugdíjrendszer bevezetésére.

(2)     A jelentés tartalmaz egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy a szerzett nyugdíjjogosultságok átvitele esetén hogyan lehessen kizárni az ilyen jogosultságokért való vállalati felelősséget.

(3)     Legkésőbb ...-ig (9) a Bizottság jelentést készít a munkavállalók kiegészítő nyugdíjjogosultságát képező tőke hordozhatóságának feltételeire vonatkozóan. E jelentés alapján a Bizottság javaslatot terjeszt elő, amely ezen irányelvre vonatkozó módosításokat vagy egyéb szükségesnek bizonyuló eszközöket tartalmaz annak érdekében, hogy csökkentse a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjrendszerre vonatkozó bizonyos szabályokból fakadó további akadályait.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

Az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C 185., 2006.8.8., 37. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. június 20-i álláspontja.

(3)  HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb az 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 392., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 311/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 82., 2007.3.23., 6. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 209., 1998.7.25., 46. o.

(6)  A biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 110., 2001.4.20., 28. o.).

(7)  A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 235., 2003.9.23., 10. o.).

(8)  Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

(9)  Ezen irányelv hatályba lépése után öt évvel.

P6_TA(2007)0270

A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével *

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0256),

tekintettel a Bizottság Ciprusról szóló, 2007. évi konvergenciajelentésére (COM(2007)0255) és az Európai Központi Bank 2007. májusi konvergenciajelentésére,

tekintettel a „Kísérő dokumentum a Bizottság jelentéséhez - 2007. évi konvergenciajelentés Ciprusról” című bizottsági belső munkadokumentumra (SEC(2007)0623),

tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására (1),

tekintettel az EK-Szerződés 122. cikke (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0151/2007),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0244/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

támogatja az euró Ciprus általi, 2008. január 1-jei bevezetését;

3.

felhívja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározott, naprakész, megbízható és jó minőségű adatok alapján vizsgálhassa a maastrichti kritériumok teljesítését;

4.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

6.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.


(1)  HL C 298. E, 2006.12.8., 249. o.

P6_TA(2007)0271

A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével *

Az Európai Parlament 2007. június 20-i jogalkotási állásfoglalása az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0259),

tekintettel a Bizottság 2007. évi Máltáról szóló konvergenciajelentésére (COM(2007)0258) és az Európai Központi Bank 2007. májusi konvergenciajelentésére,

tekintettel a „Kísérő dokumentum a Bizottság jelentéséhez - 2007. évi konvergenciajelentés Máltáról” című bizottsági belső munkadokumentumra (SEC(2007)0622),

tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására (1),

tekintettel az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0150/2007),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0243/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

támogatja az euró Málta általi, 2008. január 1-jei bevezetését;

3.

felhívja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározott, naprakész, megbízható és jó minőségű adatok alapján vizsgálhassa a maastrichti kritériumok teljesítését;

4.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

6.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.


(1)  HL C 298. E, 2006.12.8., 249. o.

P6_TA(2007)0272

Az európai műholdas rádiónavigációs program (Galileo)

Az Európai Parlament 2007. június 20-i állásfoglalása az európai műholdas rádiónavigációs programnak (Galileo) a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és a 2007-2013-as pénzügyi keret szerinti finanszírozásáról

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2004)0477),

tekintettel ezen fent említett javaslattal kapcsolatos 2005. szeptember 6-i álláspontjára (1),

tekintettel a Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról szóló, 2007. április 26-i állásfoglalására (2),

tekintettel a Bizottságnak a „Válaszút előtt a Galileo: Az európai GNSS-programok végrehajtása” című közleményére (COM(2007)0261),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

1.

emlékezteti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a pénzügyi keret mintegy 1 milliárd EUR összegű előirányzatot tartalmaz a Galileo 2007-2013 közötti működési költségére, valamint arra, hogy az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló rendeletre irányuló módosított javaslat alapján a pénzügyi referenciaösszeg a jelenlegi árakkal számolva 1 005 milliárd EUR;

2.

aggodalmát fejezi ki azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy a köz-és magánszféra partnerségének kudarcát követően a hiányzó további finanszírozásról kormányközi szinten döntsenek;

3.

ellenezni fog minden olyan megoldást, amely a közösségi finanszírozást további kormányközi finanszírozással kapcsolja össze;

4.

rámutat, hogy a Bizottságnak a Galileo program finanszírozásáról szóló rendeletre vonatkozóan felülvizsgált, a Parlament és a Tanács által együttdöntési eljárás során elfogadott javaslatot kell benyújtania;

5.

megismétli, hogy támogatja a hatalmas európai hozzáadott értéket jelentő Galileo programot, és határozottan támogatja a Galileo programnak az EU felügyelete alatt való folytatását;

6.

úgy véli, hogy e körülmények között a Galileo programot teljes egészében az EU költségvetéséből kell finanszírozni;

7.

úgy véli, hogy amennyiben a közszféra magára vállalja a projekt teljes finanszírozását valamint a kockázatok és kötelezettségek egy részét vagy egészét, akkor ezt a tényezőt számításba kell venni egy jövőbeli felülvizsgált koncessziós szerződésben, különös tekintettel az állami pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó visszatérítési mechanizmusra és a szolgáltatások áraira;

8.

felhívja ezért a Bizottságot, hogy az intézményközi megállapodás 22. pontja alapján vagy az intézményközi megállapodásban meghatározott egyéb formában kezdeményezzen a pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló javaslatot;

9.

felhívja a Tanácsot, hogy tárgyaljon a Parlamenttel, amint a Bizottság benyújtotta a javaslatot;

10.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 193. E, 2006.8.17., 61. o.

(2)  Elfogadott szövegek P6_TA(2007)0164.

(3)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

P6_TA(2007)0273

A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez

Az Európai Parlament 2007. június 20-i állásfoglalása a közbeszerzési jogszabályok átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos problémákról és ezeknek a lisszaboni menetrendhez való viszonyáról (2006/2084(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvre (1),

tekintettel az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelvre (2),

tekintettel az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelvre (3),

tekintettel a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelvre (4),

tekintettel a szolgáltatásnyújtásra irányuló, illetőleg az árubeszerzésre irányuló, illetőleg az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 92/50/EGK, illetőleg 93/36/EGK, illetőleg 93/37/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (5),

tekintettel a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 93/38/EGK irányelv módosításáról szóló, 1998. február 16-i 98/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (6),

tekintettel a vízügyi, energiaipari és szállítási ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2000)0276),

tekintettel az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2000)0275),

tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásra (7),

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (8),

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (9),

tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0226/2007),

A.

mivel a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jog célja a tagállamokban a közbeszerzési piacok megnyitása a határokon átnyúló verseny előtt, ami egyenlő versenyfeltételeket teremt a szolgáltatók számára, és támogatja a belső piac fejlődését;

B.

mivel a közbeszerzési jogszabályok kellő időben történő és helyes átültetése és végrehajtása jelentősen hozzájárul az EU jobb szabályozásra irányuló programja céljainak megvalósításához;

C.

mivel a 2004/18/EK irányelv (közszektorirányelv) három korábbi, az építési beruházásra, a szolgáltatásnyújtásra és az árubeszerzésre vonatkozó irányelvet von össze, és ezáltal pontosítja és korszerűsíti a korábbi szabályokat;

D.

mivel a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv (közbeszerzési irányelvek) új rendelkezéseket és opcionális szabályokat vezetnek be, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a beszerző hatóságok számára, és mivel a közbeszerzésben általános hatékonyságnövelés érhető el az új közszektorirányelv opcionális elemeinek bevezetésével, mivel ezek csökkentik a tranzakciós költségeket;

E.

mivel a 2004/17/EK irányelv mentességi mechanizmust vezet be a verseny előtt az egész EU-ban teljes mértékben nyitott tevékenységek tekintetében;

F.

mivel a közbeszerzési irányelvek nemzeti jogszabályokba való átültetésének határideje 2006. január 31. volt, és mivel ez idáig a 27 tagállam közül csak 20 ültette át az azokat; mivel a késedelmes átültetés egyenlőtlen jogi feltételeket teremt az EU-ban;

G.

mivel kereskedelmi akadályok is keletkezhetnek, ha nem hajtja végre következetesen valamennyi tagállam az új közszektorirányelv valamennyi opcionális elemét;

H.

mivel a Bizottság szerepe arra korlátozódik, hogy önkéntes alapon felajánlja, hogy segítséget nyújt a tagállamoknak az átültetési folyamatban, ami következésképpen nem mindig valósul meg ténylegesen;

I.

mivel a kielégítő átültetés leggyakrabban említett akadályát a nemzeti jogi szakértelem vagy a humán erőforrások hiánya, és a tagállamokban a politikai akarat hiánya képezi;

J.

mivel a 2006. decemberi belső piaci eredménytábla az átültetési arányok jelentős javulását jelzi;

K.

mivel a közbeszerzési irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzések többsége megfelel a szabályoknak, és ezért nem megalapozottak azok az állítások, miszerint a közbeszerzések belső piaca rosszul működik és veszélyezteti a lisszaboni menetrend céljainak elérését;

L.

mivel mindazonáltal gondok vannak a közbeszerzésre vonatkozó adatok összegyűjtésével, amelyek különösen a szerződő hatóságok nagy számával és a szabályok helytelen alkalmazására vonatkozó nyilvántartások hiányosságával függenek össze;

M.

mivel a Bizottságot aggasztja a jogellenes közvetlen odaítélések száma;

N.

mivel a jogellenes közvetlen odaítélésekre számos tényező következtében kerül sor, amelyek közé a következők tartoznak: a közbeszerzési irányelvekben, a Szerződés elveiben és a vonatkozó európai bírósági határozatokban meghatározott közbeszerzési szabályok félreértése; az összetett beszerzések során elkövetett hibák; a keretmegállapodások eredeti hatályukat vagy időtartamukat túllépő kiterjesztése; állítólagos korrupt gyakorlatok; az európai uniós hirdetéssel járó, hosszadalmas menetrendek megkerülése; és szükségtelenül bonyolult nemzeti pályázati követelmények, mint például összetett elektronikus beszerzési szabályok;

O.

mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az új közszektorirányelvben megállapított környezetvédelmi vagy szociális kritériumok magukban hordozzák a helytelen alkalmazás lehetőségét;

P.

mivel a megfelelő humán erőforrások hiánya miatt a Bizottság csak korlátozottan képes módszeresen, azonnal bírósági eljárást indítani a szabályok helytelen alkalmazása esetén;

Q.

mivel az átültetés és a végrehajtás javítható lenne a közbeszerzési politikák területén a szakmaiság és a legjobb gyakorlatok tagállami szintű előmozdításával;

R.

mivel a legjobb gyakorlatokat számos tagállamban hatékony közbeszerzési felülvizsgálati rendszerekben iktatták törvénybe;

S.

mivel a kereskedelmi forgalmazást megelőző beszerzést annak kiaknázatlan lehetőségeként azonosították Európában, hogy az állami szükségleteket az innováció ösztönzőjeként használják fel; mivel a kereskedelmi forgalmazást megelőző beszerzések megszervezhetőek a közbeszerzésekről szóló WTO-megállapodás, a közbeszerzési irányelvek, az Európai Közösséget létrehozó szerződés, a versenyjog, beleértve az állami támogatásokra vonatkozó jogot is, valamint az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata által meghatározott, meglévő jogi keretrendszerben;

1.

üdvözli az európai uniós közbeszerzési szabályok közelmúltbeli korszerűsítését és egyszerűsítését, amely jelentősen növelte a hatékonyságot az európai uniós közbeszerzési eljárásokban;

A közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogszabályok átültetése

2.

úgy véli, hogy a tagállamoknak teljes mértékben ki kellene használniuk a Bizottság segítségét az átültetési folyamat során;

3.

úgy véli, hogy a Bizottság számára humán erőforrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy hatékonyabban nyomon követhesse a késedelmes és helytelen átültetést;

4.

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak aktívan ki kell cserélniük egymással a közbeszerzési jogszabályok átültetésére vonatkozó ismereteiket és legjobb gyakorlataikat, és javítaniuk kell e területen a Bizottsággal való együttműködést;

5.

úgy véli, hogy a közszektorirányelv opcionális elemeinek következetlen átültetése káros hatással lehet a belső piacra, és ennek megfelelően arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérlegeljék valamennyi rugalmassági opció elfogadását; hangsúlyozza különösen, hogy ezek az opciók csökkenthetnék a jogellenes gyakorlatok kockázatát;

6.

felszólítja ennek megfelelően a Bizottságot, hogy végezzen vizsgálatot annak értékelése céljából, hogy a közszektorirányelv opcionális elemeinek összehangolatlan átültetése milyen hatással van a határokon átnyúló közbeszerzésre az EU-ban;

7.

felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek eddig még nem biztosították hatóságaik számára az együttműködéshez szükséges megfelelő jogi eszközöket, hogy ezt - nem bürokratikus formában - tegyék meg a közszféra szereplői közötti partnerségi kapcsolatok kialakításának keretében, megteremtve ezáltal a hatóságok számára az EU jogszabályaival, különösen a közbeszerzési irányelvekkel és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban történő cselekvéshez szükséges jogbiztonságot;

A közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtása

8.

erősen hisz abban, hogy a szabálysértések száma csökkenthető lenne, ha a tagállamok és a Bizottság együttműködőbb gyakorlatokat vezetnének be; ezért arra ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy már korai szakaszban aktívan mozdítsák elő az informális cseréket;

9.

úgy ítéli meg, hogy a jogsértések számát figyelembe véve humán erőforrásokat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani, hogy hatékonyabban felügyelhesse a közbeszerzési jogszabályok végrehajtását;

10.

felszólítja a tagállamokat, hogy bocsássanak elegendő adatot a Bizottság rendelkezésére a közbeszerzési irányelvek végrehajtásáról; sürgeti továbbá a tagállamokat és a Bizottságot, hogy működjenek együtt a jobb adatgyűjtéshez, valamint az átültetési és végrehajtási problémák jobb nyomon követéséhez szükséges kapacitás növelése érdekében;

11.

felszólít, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatosan hozzanak létre nemzeti tanácsadó szerveket, amelyek segítenék a szerződő hatóságokat a közbeszerzési szabályok helyes végrehajtásában, és segítenék az ajánlattevőket - különösen a kis- és középvállalkozásokat - a közbeszerzési szerződésekre való ajánlattételben;

12.

felszólítja a tagállamokat, hogy összpontosítsák a nemzeti erőfeszítéseket a jogellenes gyakorlatok feltárásra és szankcionálására, és annak biztosítására, hogy tiszteletben tartsák az összes vonatkozó nemzeti bírósági ítéletet és európai bírósági határozatot;

13.

hangsúlyozza, hogy az informális vitarendezési mechanizmusok kiegészíthetik a formális jogorvoslatokat a közbeszerzésben, és ezeket láthatóbbá kell tenni;

14.

erőteljesen ösztönzi a tagállamokat, hogy az ilyen beszerzésekhez való hozzáférés megkönnyítése érdekében hangolják össze és egyszerűsítsék elektronikus beszerzési technikáikat;

15.

üdvözli a környezetvédelmi kritériumok alkalmazásáról szóló bizottsági kézikönyvet;

16.

üdvözli a Bizottság folyamatban lévő vizsgálatát a szociális kritériumok alkalmazásáról, amelynek célja az ilyen kritériumok helyes és hatékony alkalmazásának biztosítása; felszólít arra, hogy a vizsgálat befejezésekor tegyenek közzé iránymutatást a szociális kritériumok alkalmazásáról;

A legjobb gyakorlat javítása a közbeszerzésben

17.

úgy véli, hogy a tagállamoknak több kapacitást kellene szentelniük a beszerzés professzionális szintjének növelésére és a legjobb gyakorlatok nemzeti szintű megosztására, hogy biztosítsák a közbeszerzési szabályok valamennyi szerződő hatóság általi következetes és egyenletes alkalmazását, a kevésbé egyértelmű szabályozási területeken is, különösen a közbeszerzési irányelvek teljes hatályán kívül eső beszerzések esetében;

18.

rámutat arra, hogy a közbeszerzési szakemberek módszeres képzése EU-szerte növelné a nemzeti végrehajtási intézkedések és eljárások átláthatóságát a közbeszerzésben;

19.

hangsúlyozza, hogy változásra van szükség a közbeszerzésben a költségvetés alapú megközelítéstől az eredményre összpontosító megközelítés irányába történő elmozduláshoz, amely a teljes projektciklus költségét vizsgálja, és megköveteli, hogy a beszerzési szakemberek megbízható vezetési és gazdasági ismereteket szerezzenek;

20.

ösztönzi a Bizottságot, hogy a tagállamokkal partnerségben javítsa az ismeretterjesztést az EU szintjén a közbeszerzés területén;

21.

ösztönzi nemzeti beszerzési bemutató konferenciák szervezését, amelyeken a maga nemében legjobb közbeszerzési projekteket mutatnák be, valamint a közbeszerzésben a legjobb gyakorlat cseréjét végző európai hálózatok kialakítását és munkájának összehangolását;

22.

ösztönzi a tagállamokat, hogy az EU-ban az innováció ösztönző eszközeként a kockázatok és a haszon ajánlatkérő és szállító közötti megosztása alapján használják a kereskedelmi forgalmazást megelőző beszerzést olyan innovatív megoldások kifejlesztésére, amelyek célja a közérdek sajátos problémáinak kezelése;

Következtetés

23.

ajánlja, hogy a Bizottság tegyen javaslatot a jogellenes közvetlen odaítélésekre és a késedelmes vagy helytelen átültetésre összpontosító cselekvési tervre, így ösztönözve a tagállamokat, hogy teljesítsék kötelezettségeiket a közbeszerzés területén felmerülő és tartós átültetési és végrehajtási problémák kezelését illetően;

*

* *

24.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Közösségek Bíróságának, az európai ombudsmannak és a tagállamok parlamentjeinek.


(1)  HL L 209., 1992.7.24., 1. o.

(2)  HL L 199., 1993.8.9., 1. o.

(3)  HL L 199., 1993.8.9., 54. o.

(4)  HL L 199., 1993.8.9., 84. o.

(5)  HL L 328., 1997.11.28., 1. o.

(6)  HL L 101., 1998.4.1., 1. o.

(7)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(8)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(9)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

P6_TA(2007)0274

A millenniumi fejlesztési célok felé félúton

Az Európai Parlament 2007. június 20-i állásfoglalása a millenniumi fejlesztési célokról - félúton (2007/2103(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatra, amely a millenniumi fejlesztési célokat (MFC-k) a szegénység megszüntetése érdekében a nemzetközi közösség által közösen megállapított kritériumokként határozza meg,

tekintettel az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) által készített egymást követő humán fejlesztési jelentésekre,

tekintettel 2005. április 12-i állásfoglalására az Európai Unió szerepéről a millenniumi fejlesztési célok megvalósításában (1),

tekintettel a harmonizációval foglalkozó magas szintű fórumot követően a harmonizációról szóló, 2003. február 25-én elfogadott Római Nyilatkozatra és a megvalósítással, összehangolással és az eredményekkel foglalkozó magas szintű fórumot követően a támogatás hatékonyságáról szóló, 2005. március 2-án elfogadott Párizsi Nyilatkozatra (a továbbiakban: Párizsi Nyilatkozat),

tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott és 2005. december 20-án aláírt együttes nyilatkozatára az Európai Unió fejlesztési politikájáról: Az európai konszenzus (2),

tekintettel a Bizottságnak „Az EU Afrika-stratégiája: Európai-afrikai egyezmény Afrika fejlődésének gyorsításáért” című közleményére (COM(2005)0489),

tekintettel az Afrikára vonatkozó fejlesztési stratégiáról szóló, 2005. november 17-i állásfoglalására (3),

tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: fejlesztési együttműködési eszköz (4) (DCI)),

tekintettel az Egyesült Nemzetek (ENSZ) millenniumi nyilatkozatának végrehajtásáról szóló éves ENSZfőtitkári jelentésekre, amelyek közül a legutóbbi 2006 júliusában kelt,

tekintettel a Jeffrey Sachs professzor által vezetett ENSZ Millenniumi Projekt Munkacsoport „Befektetés a fejlesztésbe: gyakorlati terv a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására” című jelentésére,

tekintettel az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján (UNCTAD) született, „A legkevésbé fejlett országok (LDC) 2002: Kiút a szegénység csapdájából” című jelentésre,

tekintettel a világon élő gyermekek helyzetéről szóló éves UNICEF-jelentésre és az Egyesült Nemzetek 1989. évi gyermekjogi egyezményére,

tekintettel a Bizottságnak az „EK-jelentés a millenniumi fejlesztési célokról (2000-2004)” című munkadokumentumára (SEC(2004)1379),

tekintettel a Világbanknak és a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) a millenniumi fejlesztési célokról szóló éves globális nyomon követő jelentéseire, amelyek közül a legutóbbit 2007 áprilisában tették közzé,

tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2006. évi fejlesztési együttműködési jelentésére, amelynek legutóbbi változatát 2007 márciusában tették közzé,

tekintettel a nemzetközi konferenciák zárónyilatkozataira és végkövetkeztetéseire, különösen a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferenciára (Monterrey, 2002), a 2005. évi világszintű csúcsértekezletre (New York, 2005), a Fenntartható Fejlődés világszintű csúcsértekezletre (Johannesburg, 2002), a legkevésbé fejlett országokról szóló harmadik ENSZ-konferenciára (Brüsszel, 2001), a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Negyedik Miniszteri Konferenciájára (Doha, 2001), a Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferenciára (ICPD) (Kairó, 1994), az ENSZ Közgyűlés 1999-ben tartott, az ICPD-célok megvalósulásának mértékéről szóló különleges ülésére, („Kairó+5”) és a Világnevelési Fórumra (Dakar, 2000),

tekintettel a fent említett konferenciák záró nyilatkozataiban és végkövetkeztetéseiben az uniós tagállamok által megfogalmazott nemzeti fenntartásokra,

tekintettel a 2002 márciusában, a monterreyi konferencia előtt lezajlott barcelonai Európai Tanácson vállalt kötelezettségekre,

tekintettel a G8 országoknak a 2005-ös gleneaglesi csúcstalálkozón a támogatás összege, a Fekete-Afrikának nyújtott támogatások és a támogatások minősége tekintetében tett kötelezettségvállalásaira,

tekintettel az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi bizottság második munkacsoportjának negyedik értékelő jelentésére, amelynek címe: „Éghajlatváltozás 2007: Hatások, alkalmazkodás és sebezhetőség” (a továbbiakban: az éghajlatváltozásról szóló negyedik értékelő jelentés),

tekintettel az éghajlatváltozás közgazdasági hatásáról szóló Stern-felülvizsgálat végleges jelentésére,

tekintettel az UNDP, az ENSZ millennium projektjének és a Világbank 2006-os, az energia és a millenniumi fejlesztési célokról szóló jelentésében szereplő következtetésekre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 177-181. cikkeire,

tekintettel az „EU-segély: Többet, gyorsabban, eredményesebben” című bizottsági közleményre (COM(2006)0087),

tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Az EU-támogatás hatásának növelése: Az országos stratégiai dokumentumok elkészítésének közös kerete és a közös többéves programozás” című bizottsági közleményre (COM(2006)0088),

tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „A Millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében tett előrelépések felgyorsítása - A fejlesztés finanszírozása és a támogatás hatékonysága” című bizottsági közleményre (COM(2005)0133),

tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának a 2006. április 10-i és 11-i ülésén elfogadott, a fejlesztési finanszírozásról és az európai támogatás hatékonyságáról szóló következtetéseire,

tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Az Európai Uniónak a fejlesztési politika keretében zajló munkamegosztásra vonatkozó magatartási kódexe” című bizottsági közleményre (COM(2007)0072),

tekintettel a segélyek hatékonyságáról és a fejlődő országokban tapasztalható korrupcióról szóló, 2006. április 6-i állásfoglalására (5),

tekintettel a fejlődő országok költségvetési támogatásáról szóló, 2007. február 15-i állásfoglalására (6),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0220/2007),

A.

megállapítja, hogy a 2007. év jelzi a millenniumi fejlesztési célok 2015-ig történő teljesítéséhez vezető út felét, és ezért egyedülálló lehetőséget biztosít a fennmaradó tennivalók számbavételére;

B.

mivel Fekete-Afrika számos országa nem halad a millenniumi fejlesztési célok egyikének teljesítése felé sem, és sok közepes jövedelmű országban találhatók olyan régiók és etnikai csoportok, amelyekben emberek milliói esetében nem kielégítő az előrehaladás;

C.

mivel az Európai Tanács, a 2005 júliusában Gleneaglesben megtartott G8 csúcs napirendjére tekintettel 2005 májusában elfogadta, hogy 2015-re a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,7%-át adományoznák hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA), és a támogatás ilyen növelése a millenniumi fejlesztési célok elérésének alapvető előfeltétele;

D.

mivel az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC) megengedi, hogy az adósságcsökkentést az adományozó országok hivatalos fejlesztéstámogatáshoz való hozzájárulásaiba beszámítsák annak ellenére, hogy ez nem jár semmilyen új forrásnak az adományozó országokból a kedvezményezett országokba történő áthelyezésével;

E.

mivel a 8 millenniumi fejlesztési cél egyike az adósságcsökkentés, amely kifejezetten arra irányul, hogy „nemzeti és nemzetközi intézkedések segítségével átfogóan foglalkozzon a fejlődő országok adósságproblémáival azért, hogy az adósságtörlesztés hosszútávon fenntartható legyen”;

F.

mivel 24 ország esetében adósságokat engedtek el, többek között 18 afrikai országban, de sokkal több adósság elengedése szükséges még;

G.

mivel évi 6,9 milliárd EUR hivatalos fejlesztéstámogatás szükséges az alapvető oktatásra vonatkozó MFC eléréséhez, és mivel az alapvető oktatásra szánt jelenlegi globális hivatalos fejlesztéstámogatás hozzávetőleg 1,6 milliárd EUR - amelyből az EU 0,8 milliárd EUR-t biztosít;

H.

mivel az egészségügy területén meghatározott MFC-k eléréséhez szükséges becsült finanszírozás évi 21 milliárd EUR, és a jelenlegi finanszírozás e szükségletnek körülbelül csupán 36%-át fedezi, és mivel a rendelkezésre álló pénzeszközök az Unió által rendelkezésre bocsátott hivatalos fejlesztéstámogatás 2010-ig történő tervezett emelésével is csak a szükséges 21 milliárd EUR 31%-át fogják kitenni - évi 11,9 milliárd EUR összegű pénzügyi hiányt hagyva;

I.

mivel annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentős előrelépés történt az egyetemes általános iskolai oktatás terén, manapság még mindig 77 millió általános iskoláskorú gyermek nem jár iskolába, és az általános iskolai nemi aránytalanság 2005-ig történő kiegyenlítésére irányuló célkitűzés nem valósult meg;

J.

mivel a gyermekmunka megfosztja a gyermekeket az oktatáshoz való joguktól, amely a szegénység elkerülésének alapvető eszköze a jövő generációi számára;

K.

mivel a legvalószínűtlenebbek közé tartozik a három egészségügyi MFC 2015-ig való elérése, amelyek a csecsemőhalandóságról, az anyasági halandóságról, valamint a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelemről szólnak;

L.

mivel az ENSZ millenniumi célokról szóló, 2006-os jelentése szerint a néhány országban elért előrelépés ellenére, a HIV/AIDS fertőzöttség aránya továbbra is növekszik, mivel a fertőzöttek száma 2003-tól 2005-ig 36,2 millióról 38,6 millióra nőtt (amelynek felét a nők teszik ki), és mivel az AIDS-nek betudható halálesetek száma szintén nőtt 2005-ben, az antiretrovirális kezelések jobb elérhetősége ellenére;

M.

mivel jelenleg az egészségügyi kutatások finanszírozásának több mint 90%-át olyan betegségek kutatására fordítják, amelyek a világ népességének csupán tíz százalékát érintik, és mivel a szabadalmi rendszerek a fejlett országokban ösztönzőleg hathattak a kutatás-fejlesztésre, a szegényeket érintő, elhanyagolt betegségek esetében nem ez a helyzet;

N.

mivel egyes becslések szerint a fejlődő országokban kétmillió tanárral és több mint négymillió egészségügyi dolgozóval van kevesebb, mint amennyire szükség lenne, és a legtöbb esetben semmilyen, a képzést és a toborzást érintő stratégia nincs;

O.

mivel az élelemhez való jog alapvető fontosságú az összes többi emberi jog gyakorlása szempontjából, és ennek biztosítása az összes millenniumi fejlesztési cél megvalósításának előfeltétele; továbbá az ENSZ millenniumi fejlesztési célokról szóló, 2006. évi jelentése szerint az éhínség túlságosan lassú ütemben csökken, sőt az elmúlt évek során növekedést mutatott, amelynek következtében naponta 854 millió ember (a világ lakosságának 17%-a) éhezik és mindennap mintegy 16 000 gyermek az éhezés miatt veszíti életét;

P.

mivel az alultápláltság elleni küzdelem riasztóan lassan halad, és a gyermekek 27%-a alultáplált, illetve az öt évnél fiatalabb gyermekek halálozásának 53%-a kapcsolható össze az alultápláltsággal;

Q.

mivel az ENSZ fejlesztési programja (UNDP) szerint legalább 19 ország elkészítette az MFC szükségleteire irányuló felméréseket, illetve ez további 55 országban éppen folyamatban van, eddig azonban egyetlen alacsony jövedelmű afrikai ország sem kezdte el ezen stratégiák megvalósítását;

R.

mivel a párizsi nyilatkozat nyomon követését vizsgáló, 2006-os alapfelmérés kiábrándító eredményeket hozott a harmonizációval, az összehangolással és a célokkal való azonosulással kapcsolatban tett ígéretek megvalósítása terén;

S.

mivel az EU, az Egyesült Királyság, Hollandia, Svédország, Írország, Dánia és Németország növeli az általános költségvetési támogatáson keresztül elköltött támogatás arányát;

T.

mivel az érintett országok felvevőképességét figyelembe véve, a fejlesztési támogatás minősége ugyanolyan fontos, mint a mennyisége;

U.

mivel az MFC-k elérésének folyamata radikális cselekvést követel a szegénység strukturális okainak kezeléséhez, beleértve a tisztességes és méltányos, szabályokra alapuló kereskedelmi rendszer szükségességét, amelynek fő célja a kereskedelem fellendítése és a világkereskedelem kiegyensúlyozatlanságainak kiegyenlítése, különösen ahol Afrika is érintett;

V.

mivel a méltányos kereskedelemről és fejlődésről szóló, 2006. július 6-i állásfoglalásában (7) a Parlament elismerte a tisztességes kereskedelem szerepét a fejlődő világ kistermelői és gazdálkodói megélhetésének javításában, biztosítva a termelés fenntartható modelljét, a termelő garantált hasznával egyetemben;

W.

mivel az új piacok fejlesztésének és kialakításának, valamint a munkahelyek teremtésének hajtóereje a magánszféra, különösen a kis- és középvállalkozások fokozottabb támogatása;

X.

mivel az MFC-k elérése uniós prioritás, és mivel az ENSZ elismerte a helyi hatóságok ezen célok megvalósításában játszott szerepét;

Y.

mivel a világon körülbelül kétmilliárd embernek nincs hozzáférése modern energiahordozókhoz, és mivel nincs olyan ország, amely a szegénység nagymértékű csökkentését az energiahasználat jelentős növelése nélkül lett volna képes elérni;

Z.

mivel az éghajlatváltozás közgazdasági hatásáról szóló, fent említett Stern-felülvizsgálat és az éghajlatváltozással foglalkozó negyedik értékelő jelentése egyértelműen bebizonyította, hogy az éghajlatváltozás leginkább a fejlődő országokat sújtja, és számos, a világ legsebezhetőbb közösségeinek számára az éghajlatváltozás immár valóság;

AA.

mivel a Világbank előzetes becslései szerint évente 10-40 milliárd USD szükséges a legszegényebb országok fejlődésének környezetbaráttá alakításához; és mivel az ENSZ éghajlati egyezmény adaptációs alapjába fizetett hozzájárulások nem haladják meg az évi 150-300 millió USD;

AB.

mivel a konfliktus sújtotta, sérülékeny egyensúlyú államok a fejlődő országok népességének 9%-át teszik ki, de a szélsőségesen szegények 27%-a, a gyermekek elhalálozásának majdnem egyharmada és azon 12 éveseknek 29%-a, akik 2005-ben nem fejezték be az általános iskolát, mind sérülékeny egyensúlyú államokban él;

AC.

mivel a jó kormányzás és a fokozottabb intézményi kapacitás elengedhetetlenek az alapvető szociális ellátás és az infrastruktúra, valamint az állampolgárok biztonságának szavatolásához;

AD.

mivel az MFC-k elérése nem csupán a globális szegénység és a szenvedés csökkentése terén jelentene óriási lépést, hanem a nemzetközi közösség azon képességét is igazolná, hogy képes kitűzni és véghez vinni gyakorlati célokat a globális partnerségért;

A támogatások növelése

1.

kiemeli, hogy a fejlesztési együttműködés átfogó célja a szegénység elleni küzdelem; mindamellett hangsúlyozza, hogy ez a küzdelem nincs leszűkítve az anyagi növekedésre, ezért az ilyen együttműködés központi témáinak minden esetben a demokrácia építésének, valamint az alapvető emberi jogok elősegítésének, a jogállamnak, illetve az igazság, a méltányosság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság elveinek kell lenniük;

2.

emlékeztet a G8 országok által 2005-ben, Gleneaglesben tett kötelezettségvállalásokra, amelyek szerint 2010-ig megduplázzák Fekete-Afrikának nyújtott támogatást, és csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy az OECD szerint a Fekete-Afrika országainak nyújtott, adósságcsökkentések nélkül számított hivatalos fejlesztéstámogatás „2006-ban stagnált”;

3.

hangsúlyozza, hogy az Afrikával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásaik teljesítése érdekében 2010-ig az adományozó G8 országok mindegyikének a 2004-es szinten felül további 15 milliárd EUR-t kell nyújtaniuk Afrika számára, de eddig nem tettek ilyen irányú előrelépést;

4.

sajnálatát fejezi ki, amiért a G8-ak közelmúltban Heiligendammban tartott csúcstalálkozón a vezetők nem tudták biztosítani Afrikának tett ígéreteik betartását, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár a G8-ak megerősítették 2005-ös kötelezettségvállalásukat, amely szerint az Afrikának nyújtandó hivatalos fejlesztéstámogatást 2010-re évi 18,6 milliárd EUR-val növelik, a segélyekre tett ígéreteik teljesítése tekintetében nem kötelezték el magukat számon kérhető ütemezés mellett;

5.

hangsúlyozza, hogy a G8-ak által a HIV, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelemre, valamit az egészségügy támogatására kilátásba helyezett 44,7 milliárd EUR jelentős részét már rendelkezésre bocsátott eszközök nyújtják, és ez az összeg nem elegendő ahhoz, hogy a G8-ak eleget tehessenek a hivatalos fejlesztéstámogatásra vállalt valamennyi kötelezettségüknek; ezért felhívja a G8-akat annak biztosítására, hogy e kötelezettségvállaláshoz további, az egészségügy más területeire, az oktatásra, a kereskedelemre, a kormányzásra, a békére és a biztonságra irányuló kötelezettségvállalások is társuljanak ezáltal valóban biztosítva azt, hogy a G8-ak betartják az Afrikának tett ígéreteiket;

6.

üdvözli a több EU ország által a fejlődő országok adósságának elengedése terén tett intézkedéseket; ennek ellenére aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy az adósságok ilyen elengedése 2006-ban mesterségesen növelte közel 30%-kal az EU támogatási összegeit, ami azt jelenti, hogy a tagállamok az elmúlt évben a GNI 0,31%-át költötték tényleges támogatásra, elmulasztva a 0,33%-os közös ideiglenes célkitűzés teljesítését;

7.

felhívja az EU-t és a G8 országokat, hogy válasszák szét az adósságelengedés és -könnyítés, illetve a segélyek adatait a 2002-es monterreyi konszenzussal és az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának fent említett 2006. áprilisi következtetéseivel összhangban;

8.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az MFC-k végrehajtási időszakának felénél a 2004-es bővítést megelőzően is az EU-hoz tartozó 15 ország által nyújtott, a GNI arányában kifejezett hivatalos fejlesztéstámogatás a 2005-ös 0,44% ODA/GNI értékről 2006-ra 0,43% ODA/GNI értékre csökkent;

9.

üdvözli, hogy a Bizottság által nyújtott támogatás 2006-ban 5,7%-kal, 7,5 milliárd EUR-ra nőtt, ami tükrözi a megnövekedett folyósítási kapacitást az utóbbi évek magasabb szintű elkötelezettségei alapján;

10.

elismerően szól a 0,7% ODA/GNI célértéket elérő vagy azt meghaladó, illetve a tényleges támogatás szintjét növelő tagállamokról, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU-15 egyes országai 2006-ban jóval elmaradtak a 0,33%-os ideiglenes célkitűzéstől;

11.

megállapítja, hogy Portugália - amely a tervek szerint az elnöksége alatt az EU-Afrika csúcstalálkozó házigazdája lesz - 2006-ban csupán 0,21%-os ODA/GNI értéket ért el;

12.

megállapítja, hogy a támogatások értékcsökkentése a legnagyobb mértékben Ausztriát (57%), Franciaországot (52%), Olaszországot (44%), Németországot (53%) és az Egyesült Királyságot jellemezte, továbbá megállapítja, hogy Németország - amely jelenleg mind az EU, mind pedig a G8 soros elnöke - az általa nyújtott támogatás inflálása nélkül nem érte volna el a 0,33% ODA/GNI célértéket;

13.

felhívja azon tagállamokat, amelyek a Barcelonában, a Gleneaglesben és a Monterreyben tett ígéreteket nem tartják tiszteletben, hogy sürgősen kötelezzék el magukat a valós támogatások 2007-es növelése mellett, és felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a közeledő támogatásemelések pénzügyi és szervezeti szempontjainak alapos megtervezésében, hogy elérjék az EU 2010-es időközi 0,56%-os GNI célkitűzését;

14.

kijelenti, hogy a költségvetés 2008-ban kezdődő felülvizsgálatának figyelembe kell vennie az EU világban betöltött szerepének növekvő fontosságát, és lehetővé kell tennie a fejlesztési kiadások növelését, és ebben az összefüggésben az EU dönthet az MFC-k új finanszírozási formáinak bevezetése mellett, például az Európai Beruházási Bankon (EBB) keresztül, és felhívja az EBB-t annak biztosítására, hogy az ilyen projektek terén ugyanolyan politikai elszámoltathatóság vonatkozzon a Parlamentre, mint az EBB egyéb műveletei során;

15.

felhívja a Bizottságot, hogy a tervezéskor vegye figyelembe annak a valószínűségét, hogy a tizedik Európai Fejlesztési Alapot (EFA) nem fogja mind a 27 tagállam jóváhagyni 2010 előtt, és ezért sürgősen biztosítsa, hogy a pénzeszközök rendelkezésre álljanak a 2008-2010-es átmeneti időszak alatt;

16.

sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa az innovatív pénzügyi források feltárását mint a fejlesztési programok finanszírozásának alternatív módjait;

17.

sürgeti a tagállamokat, hogy rendszeresen értékeljék a hivatalos fejlesztéstámogatás célkitűzései megvalósulásának előrehaladását, és üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint a tagállamoknak országos ütemtervet kell készíteniük annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy jó úton haladnak az országos hivatalos fejlesztéstámogatási célkitűzések 2010-2015-ig való elérése felé, továbbá azért, hogy javítsák támogatásaik áramlásának hosszú távú kiszámíthatóságát;

18.

sürgeti az EU-t és a G8 országokat, hogy ismerjék el az új adományozók, és különösen Kína növekvő fontosságát, és ezekkel az új adományozókkal kezdjenek párbeszédet a külső segítségnyújtásra alkalmazott megközelítésekről és előírásokról, beleértve a nemzetközileg elfogadott normák és előírások alkalmazásának fontosságát a támogatások megvalósításának terén;

19.

felhívja a G8 országokat, hogy függetlenítsenek minden támogatást nemzeti gazdasági érdekeiktől, figyelembe véve azt, hogy a G8 jelenleg támogatásainak 29%-át juttatja fejlődő országoknak, míg az összes adományozó esetében ez az érték 24%;

Adósságcsökkentés

20.

kiemeli, hogy akár mintegy 60 ország teljes adósságának elengedésére van szükség annak érdekében, hogy bármi esélyük is legyen az MFC-k elérésére, és még számos ország van, amelyek további adósságcsökkentést igényelnek, többek között olyan országok is, amelyeknek „tisztességtelen célokra felvett” adósságaik vannak, mint például a Dél-Afrika egykori apartheid rendszerének betudható adósságok;

21.

üdvözli, hogy a Világbank megállapította, hogy azok az országok, amelyek a súlyosan eladósodott szegény országok (HIPC) kezdeményezés keretében jutnak adósságcsökkentéshez, 1999 és 2005 között több mint megkétszerezték a szegénység csökkentésére irányuló terveik ráfordításait;

22.

felhívja az országokat, hogy az adósságcsökkentésre és -elengedésre szolgáló források felhasználásával kapcsolatos kötelezettségeiket átlátható és elszámoltatható módon teljesítsék, továbbá kijelenti, hogy az adósságcsökkentést csak abban az esetben lehet visszatartani, ha széles körű egyetértés van a parlamentjeikben és a civil szervezetek körében arról, hogy hiányosságok észlelhetők az átláthatóság és az elszámoltathatóság terén;

23.

hangsúlyozza, hogy az adósság hosszú távú fenntarthatósága a felelős hitelezési politikáktól, a megfelelő finanszírozás biztosításától, a megalapozott gazdaságpolitikák fenntartásától, a megerősített adósságkezeléstől, valamint a hitelfelvétel megfelelő állami és parlamenti elszámoltathatóságától, tovább az exportteljesítménytől és főképp az export diverzifikációjától függ;

24.

felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az adósságterhek csökkentésével kapcsolatos gazdasági szerkezetátalakításra vonatkozó feltételeket korlátozzák az adósság fenntarthatóságának megvalósítására, valamint hogy az ilyen feltételek ne hozzanak létre ellenkező hatást kiváltó korlátokat a szegénység elleni küzdelemre irányuló intézkedések közfinanszírozása tekintetében;

25.

felhívja az adományozókat és a hitelezőket, hogy tegyék könnyen elérhetővé és hozzáférhetővé a kölcsönök és az adósságok leírásával kapcsolatos információkat a partner országokban, és ragaszkodjanak ehhez az átláthatósághoz a kereskedelmi hitelezők esetében is;

26.

felhívja a tagállamokat, hogy a korrupcióval szemben a „kínálati oldalon” lépjenek fel a vesztegetők kinyomozásával, ellenük büntetőeljárás indításával és feketelisták készítésével, és védjék meg a szegény országokat a „keselyű cégektől”;

27.

felhívja a Világbankot, hogy tegyen lehetővé több kedvezményes finanszírozást azoknak az országoknak, amelyek a millenniumi fejlesztési célok eléréséért küzdenek;

A humán- és szociális fejlesztés finanszírozása

28.

sürgeti az EU-t, hogy az 5,3 milliárd EUR összegű finanszírozási hiány kitöltése érdekében növelje az oktatásra vonatkozó hivatalos fejlesztési támogatási kötelezettségvállalásait, és figyelembe véve, hogy az Oktatást Mindenkinek - gyorsított kezdeményezés (FTI) előtt álló legnagyobb kihívás a külső finanszírozás hiánya, a Bizottságot ugyan dicséret illeti azért, hogy erőfeszítéseket tett az adományozási ígéretek növelése érdekében, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy miközben a 2007. május 2-i, brüsszeli adományozó konferencián tett kötelezettségvállalások egymillióval több gyermek beiskolázását teszi lehetővé, addig további 76 millió gyermek továbbra is kimarad az oktatásból;

29.

felhívja az EU-t, hogy növelje az egészségüggyel kapcsolatos globális hivatalos fejlesztési támogatások jelenleg 6,6%-át kitevő uniós kötelezettségvállalásokat, hogy segítsen áthidalni a globális egészségügyi kiadási szükségletek teljesítéséhez szükséges évi 21 milliárd EUR összegű teljes becsült összeghez képesti évi 11,9 milliárd EUR összegű pénzügyi hiányt, és felszólít a Globális Egészségügyi Alap folyamatos, fokozott és kiszámítható támogatására az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem érdekében;

30.

felhívja az Afrikai Uniót (AU), hogy továbbra is támogassa a 2001. évi Abujai Nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy az országoknak nemzeti költségvetésük legalább 15%-át az egészségügyre kell fordítaniuk, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy csupán két afrikai állam teljesítette ezt az ígéretet;

31.

hangsúlyozza, hogy a fejlődő országok kormányai az elmúlt évtizedben előrehaladást értek el az egészségügybe és az oktatásba irányuló befektetések növelése terén, de egyes esetekben az ígéretek nem teljesültek, és felhívja ezeket a kormányokat, hogy készítsenek ütemtervet az állami költségvetés legalább 20%-ának az oktatásba, és 15%-ának az egészségügybe történő befektetésével kapcsolatos cél elérésére;

32.

felhívja a Számvevőszéket, hogy 2008-ban végezze el a fejlesztési együttműködési okmányban (DCI) rögzített kötelezettségvállalás pénzügyi felülvizsgálatát, hogy 2009-ig a hivatalos fejlesztési támogatáshoz történő összes EU hozzájárulás 20%-a az egészségügyi alapellátásra, valamint az alapfokú és a középiskolai oktatásra legyen elkülönítve;

Prioritások a humán- és szociális fejlesztésben

33.

hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos annak biztosítása, hogy a „nehezen elérhető” gyermekek, vagyis a konfliktus által érintett sebezhető országokban élő, fogyatékkal élő, a távoli régiókban élő, a krónikusan szegény családból származó vagy etnikai alapon kirekesztett gyermekek élhessenek az alapfokú oktatáshoz való jogukkal;

34.

felszólítja az EU-t, hogy sürgősen fordítson figyelmet az olyan konfliktus által érintett sebezhető államokban folyó oktatásra, amelyek jelenleg a globális oktatási támogatások kevesebb mint ötödét kapják annak ellenére, hogy ezen országok az oktatásban nem részesülő gyermekek több mint felének adnak otthont, és különösen felhívja a Bizottság humanitárius támogatási osztályát (ECHO), hogy dolgozzon ki világos útmutatásokat az ECHO oktatási vésztámogatásokra vonatkozóan;

35.

felhívja az EU-t, hogy nyújtson segítséget az országoknak a tanulmányi eredmények nyomon követéséhez szükséges nemzeti kapacitás kiépítése terén, hogy az oktatáshoz való hozzáférés kiterjesztése minőségi oktatást is eredményezzen;

36.

helyteleníti, hogy valójában egyetlen afrikai országban sem sikerült olyan helyzetet kialakítani, hogy az anyák és gyermekek egészségére vonatkozó millenniumi fejlesztési célok elérhetőek volnának;

37.

megjegyzi, hogy a többi millenniumi fejlesztési célhoz képest a gyermekhalandóság terén tett előrehaladás messze elégtelen annak ellenére, hogy könnyen hozzáférhetőek olyan egyszerű és alacsony költségű beavatkozások, amelyek évente halálesetek millióit tudnák megelőzni, és hangsúlyozza, hogy a szájon át történő folyadékpótlás (ORT), a rovarirtóval kezelt ágyvédő hálók, a szoptatás, és a légzőszervi megbetegedések kezelésére szolgáló közönséges antibiotikumok alkalmazása a gyermekhalálesetek körülbelül 63%-át megelőzhetővé tenné;

38.

úgy véli, hogy az egészségügyi infrastruktúra stabil és hosszú távú pénzügyi támogatást érdemel a nemzeti költségvetésekből és nemzetközi segélyekből az olyan, egészségüggyel összefüggő millenniumi fejlesztési célok terén tett előrehaladás érdekében, mint a gyermekhalandóság csökkentése a védőoltások menynyiségének növelése révén, az anyák halandóságának csökkentése szakképzett egészségügyi dolgozók jobb hozzáférhetősége révén, új diagnosztikai és terápiás eszközök kutatásának, fejlesztésének és hozzáférhetőségének támogatása, biztonságos ivóvíz és vízelvezetés biztosítása, valamint a HIV/AIDS, a malária, a TBC és más betegségek megelőzéséhez és kezeléséhez és az e betegségekben szenvedőknek nyújtott ápoláshoz és támogatáshoz való egyetemes hozzáférés 2010-ig megvalósítandó célja felé történő előrelépések jelentős felgyorsítása, ideértve a marginalizálódott és a fertőző betegségek által leginkább veszélyeztetett csoportok számára biztosított hozzáférhetőséget is;

39.

felhívja a nemzetközi adományozó közösséget, hogy nyújtsanak segítséget a fejlődő országok számára átfogó egészségügyi cselekvési tervek kidolgozásában és végrehajtásában, olyan feladatok megoldásában, mint az egészségügyi infrastruktúra és a fizetések fenntartható finanszírozásának biztosítása, a képzésbe fektetett befektetések növelése és a magasan képzett egészségügyi dolgozók kivándorlásával megvalósuló túlzott értelmiségi elvándorlás elkerülése;

40.

üdvözli az Afrikai Unió egészségügyi miniszteri konferenciájának 2007. április 9-13-i harmadik rendes ülésén tett, az egészségügyi rendszereknek az egyenlőség és fejlődés érdekében történő megerősítéséről szóló Johannesburgi Nyilatkozatot, mivel fontos kezdeményezés az egészségügyi vonatkozású millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében; felhívja az EU-t, hogy támogassa az AU tagállamokat az e nyilatkozat alapján készülő programok megvalósításában;

41.

sürgeti az EU-t, hogy a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programjának megvalósítására nyújtott finanszírozás szintjének fenntartásával továbbra is legyen élharcosa a nemi és reproduktív egészséggel kapcsolatos jogok támogatását szolgáló erőfeszítéseknek, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy amíg Afrika Szaharától délre fekvő területein legmagasabb az anyasági halandóság, addig a fogamzásgátlók alkalmazásának aránya itt a legalacsonyabb a világon (19%), és Afrikában az anyasági halálesetek 30%-a a nem biztonságos abortuszoknak tudható be;

42.

rámutat arra, hogy az ENSZ új célszámokat kíván rendelni a nemi és reproduktív egészséghez való egyetemes hozzáférésről szóló, 5. millenniumi fejlesztési célhoz, és ezért tudomásul veszi a nemi és reproduktív egészség és jogok kontinentális politikai keretének műveleti kidolgozását szolgáló, 2007-2010-es maputói cselekvési tervet, amelyet az AU egészségügyi miniszteri konferenciájának 2006. szeptember 18-22-i rendkívüli ülése fogadott el;

43.

hangsúlyozza, hogy sürgősen kezelni kell a nemi alapú erőszak minden formáját, mivel az erőszak sérti a lányok oktatáshoz és egészséghez való jogát, ugyanakkor a HIV járvány terjedésének egyik legfőbb előmozdítója, következésképp a nemek közötti nagyobb egyenlőség megvalósításának egyik legnagyobb akadálya a fejlődő országokban;

44.

felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a fejlődő országokban HIV/AIDS elleni küzdelem iránti elkötelezettségét, és biztosítsa, hogy a legrászorultabbak megfizethető áron és egyre könnyebben jussanak hozzá a megelőzést célzó forrásokhoz és politikákhoz, antiretrovirális kezelésekhez és a növekvő igényeknek megfelelő egészségügyi ellátáshoz (infrastruktúra, személyzet és gyógyszerek);

45.

megjegyzi, hogy valamennyi millenniumi fejlesztési cél erőteljesen függ az AIDS járvány megfékezésétől, és arra kéri a Bizottságot, hogy a legmagasabb prioritásként kezelje e globális járvány leküzdését egy megerősített és átfogó válaszintézkedés támogatása révén; rámutat arra, hogy a válaszintézkedésnek egyetemes hozzáférést kell biztosítania a létező megelőzési és kezelési módokhoz, csakúgy mint a megelőzési technológiák széles skálájának fejlesztésével kapcsolatos megfelelő befektetéskhez, beleértve a mikrobicideket és az oltóanyagokat; továbbá felhívja az EU-t, hogy támogassa az érintett ágazati szereplők fokozottabb részvételét, a tudományos erőfeszítések jobb összehangolását, és minden olyan politikát és programot, melyek felgyorsítják az új oltóanyagok és mikrobicidek tesztelését;

46.

felhívja az EU-t, hogy növelje a finanszírozást annak érdekében, hogy az alapkutatásban és az orvosi biológia terén tett előrelépések új és megfizethető gyógyszereket, oltóanyagokat és diagnosztikai módszereket eredményezzenek az elhanyagolt betegségek kezelésére, támogassa a kutatás-fejlesztés fejlesztési fázisait, és biztosítsa az új termékek elhanyagolt csoportok általi használatát, mindemellett tiszteletben tartva a TRIPS rendelkezéseit;

47.

felhívja az EU-t, hogy támogassa a 2001. november 9-14-i WTO miniszteri konferenciáján tett, a TRIPS megállapodásról és a közegészségügyről szóló dohai nyilatkozat teljes megvalósítását, és biztosítsa, hogy azok a fejlődő országok, amelyek a nyilatkozatnak megfelelően valóban hoznak intézkedéseket, megfizethető áron jussanak gyógyszerekhez, továbbá felhívja az EU-t, hogy nyújtson technikai támogatást a fejlődő országok számára a közegészségügy érdekeit szolgáló szabadalmi jogi intézkedések alkalmazásához;

48.

hangsúlyozza, hogy végre kell hajtani azon működő rendszerek átfogó felülvizsgálatát, amelyek nem tudják biztosítani a gyógyszerekhez való hozzáférést, és ennek keretében javaslatokat kell benyújtani a WTO-nak a gyógyszerek engedélyköteles exportjára vonatkozó szabályok (az ún. augusztus 30-i határozat) módosítására;

49.

rámutat arra, hogy bizonyos becslések szerint kétmillió tanárt és négymillió egészségügyi dolgozót kell toborozni ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások és az oktatás mindenki számára elérhetővé váljon, és évente 10 milliárd EUR-t kell befektetni a minőségi munkát végző tanárok és egészségügyi dolgozók képzésébe és fizetésébe;

50.

felhívja a szegény országok kormányait, hogy emberhez méltó szinten állapítsa meg a még meglévő egészségügyi dolgozók és tanárok fizetését, együttműködve azok szakszervezeteivel;

51.

felhívja a szegény országok kormányait, hogy biztosítsák a parlamentáris és az állampolgári képviseletet, valamint a közszolgáltatások ellenőrzésének parlamenti és polgári felügyeletét, és segítsék elő a civil társadalom és a helyi hatóságok helyi és nemzeti tervezési és a költségvetési folyamatokban való részvételét, beleértve az adományozókkal kötött megállapodásokat és szerződéseket;

52.

hangsúlyozza, hogy egyes országokban növekszik az alultápláltság aránya és becslések szerint Afrika egészét tekintve, 2015-ben 3,7 millióval több gyermek lesz alultáplált, mint ma, és felhívja az EU-t, hogy vizsgálja felül és értékelje ki, hogy közvetett befektetései hatékonyan orvosolják-e az alultápláltság problémáját;

53.

felszólítja a nemzetközi adományozó közösséget, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit és koordinálja a krónikus éhínség leküzdésére és az élelmiszerellátás biztonságának biztosítására irányuló konkrét politikáit olyan átfogó megközelítés révén, amely a probléma valamennyi okával foglalkozik; sürgeti a kormányokat, hogy tegyenek eleget az élelemhez való jog tiszteletben tartására, védelmezésére és biztosítására vonatkozó kötelezettségeiknek kiváltképp azáltal, hogy mindenki számára elősegítik az élelemhez való hozzáférést;

54.

felhívja az EU adományozóit, hogy a táplálkozásról szóló nemzetközileg elfogadott mutatók használatával haladéktalanul fogjanak hozzá az élelmiszerbiztonságról, a védőhálókról, a szociális védelemről, a kormányzásról, a vízről, a köztisztaságról és az egészségügyről szóló helyzetjelentés készítéséhez;

A segélyek minősége és a szegénységet figyelembe vevő fejlesztési együttműködés

55.

ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállamok alkalmazzák az EU-nak a fejlesztési politika keretében zajló munkamegosztásra vonatkozó fent említett magatartási kódexét az egészségügyi és oktatási kiadások és programok jobb koordinálása érdekében, és azért, hogy a támogatáshoz nem jutó, figyelmen kívül hagyott országok nagyobb hangsúlyt kapjanak, beleértve a válsághelyzetben lévő és sérülékeny egyensúlyú országokat;

56.

sürgeti az összes tagállamot, hogy a támogatás hatékonyságának javítása érdekében teljes mértékben hajtsák végre a fent említett párizsi nyilatkozatot párizsi nyilatkozatot, és hangsúlyozza, hogy a kölcsönös elszámoltathatóság, a partnerországok saját felelősségének növelése és a technikai támogatás reformja terén az EU-nak nagyobb erőfeszítést kell tennie, mert az OECD által a párizsi nyilatkozat végrehajtásáról nemrég készített alapfelmérése szerint a DAC-tagállamok rosszul szerepeltek e három területen;

57.

felhívja az EU-t, hogy támogassa partnereit a koherens fejlesztési irányítási folyamat véghezviteléhez szükséges saját kapacitásaik kiépítésében, mivel ez továbbra is kulcsfontosságú ahhoz, hogy ezen országok sajátjuknak érezzék fejlesztési programjukat és maguk irányíthassák azt;

58.

úgy véli, hogy a mikrofinanszírozás a szegénység elleni harc egyik legalapvetőbb eszköze, mivel magukat a szegényeket teszi képessé az e harcban való aktív részvételre;

59.

hangsúlyozza, hogy a szegénység visszaszorítása főbb lehetőségeinek egyike, illetve a férfiak és nők felelősségvállalásának elősegítése a termékeny és jó minőségű munka és méltányos jövedelem biztosítása révén érhető el;

60.

úgy gondolja, hogy a nemekhez kötődő prioritásokat és a gyermekek jogait az EU fejlesztési politikában alapvető jogokként, illetve a Cotonoui Megállapodásban (8) és másutt alkalmazott kormányzási kritériumok részeként kell újból középpontba helyezni;

61.

üdvözli a fejlődést és a békét a nemek figyelembevételével elérni kívánó EK-ENSZ partnerséget (Partnership on Gender Equality for Development and Peace), amelyet a közelmúltban indítottak annak érdekében, hogy a nemek kérdését ne hagyják figyelmen kívül a párizsi nyilatkozat megvalósítása és felülvizsgálata során;

62.

úgy véli, hogy a szegénység csökkentésére vonatkozó stratégiai dokumentumok (PSRP) és országos stratégiai dokumentumok (CSP) a millenniumi fejlesztési célok elérésének potenciálisan fontos eszközei, ám azokat az AKCS-országok és a tagállamok parlamentjeivel, a Parlamenttel, a civil társadalommal, valamint a helyi hatóságokkal folytatott konzultáció keretében kell megtervezni, végrehajtani, felülvizsgálni és értékelni, és a millenniumi fejlesztési célok elérésére kell összpontosítaniuk;

63.

aggodalmát fejezi ki a rugalmasság hiánya miatt az EK programozással kapcsolatban, amely korlátozott számú prioritást határoz meg a programozási ciklus elején és nem engedi egyéb új ügyek támogatását, még akkor sem, ha azt közvetlenül a partnerkormányok kérik;

64.

hangsúlyozza, hogy a fejlődési együttműködés hosszú távú célja feltétlenül a fenntartható gazdasági, szociális és környezetvédelmi fejlődés feltételeinek kialakítása; ebben az összefüggésben kiemeli, hogy támogatni kell az állami és magánszféra növekedést ösztönző kezdeményezések terén megvalósuló partnerségét, beleértve a kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedéseket a termelékenység és a foglalkoztatás növelése érdekében;

65.

hangsúlyozza a közvetlen külföldi befektetéseknek a fejlődésre, a fenntartható gazdasági növekedésre, a szakértelem átadására, a vállalkozó kedvre, a technológiára és a munkahelyteremtésre gyakorolt jelentős pozitív hatását; ebben az összefüggésben kiemeli az átlátható, kiszámítható és kedvező befektetői légkör, a vállalkozásokat érintő bürokrácia minimalizálása, a tulajdonjogok tisztelete, a verseny ösztönzése és a szilárd makrogazdasági politikára való törekvés fontosságát;

66.

felhívja az adományozó és kedvezményezett országokat, hogy támogassák a millenniumi fejlesztési célok végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó adatok fejlesztését;

67.

felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az infrastruktúrára fordított források esetében is a szegénység csökkentése maradjon valamennyi projekt fő célkitűzése;

68.

elismeri, hogy a jelenlegi uniós pénzalapok és eszközök, mint például az infrastruktúra-eszköz, a vízügyi eszköz és az energiaeszköz fontos problémák megoldását szolgálják;

69.

felhívja az EU-t, hogy erősítse meg a fejlődő országokkal kialakított partnerségét, oly módon, hogy az kiszámítható referenciaértékek és a hivatalos fejlesztési támogatások növelésére vonatkozó határidők megállapításával elősegítse a kölcsönös elszámoltathatóságot és a kölcsönös kötelezettségvállalásokat annak érdekében, hogy tervezhetőbbé váljon a kedvezményezett országok számára az állami beruházások növelése;

70.

hangsúlyozza, hogy minden eszközt fel kell használni a millenniumi fejlesztési célok megvalósulása érdekében, és ez szükségessé teszi a lehető legszélesebb körű partnerséget az érdekelt felek között, különösen a fejlődő országok nemzeti parlamentjeivel, a civil társadalommal, a helyi hatóságokkal és a magánpartnerekkel;

71.

bízik abban, hogy a közös Afrika-EU stratégia megtervezése során megállapodás születik a millenniumi fejlesztési célok 2015-ig történő elérésének alapvető fontosságáról;

Általános költségvetési támogatás

72.

ragaszkodik ahhoz, hogy az EU és partnereinek kormányai biztosítsák, hogy a költségvetési támogatás mindig olyan ágazati költségvetési támogatás formáját öltse, amely elkülöníti a pénzt egy olyan ágazat számára, amelyben a pénzalapot el kell költeni, szegénységgel összefüggő célszámokat alkalmazzanak, amelyek közvetlenül a politikák eredményét mérik a költségvetési bevételek és kiadások helyett, mechanizmusokat és nyomon követő eszközöket vezessenek be annak biztosítása érdekében, hogy az általános költségvetési támogatás megfelelő hányada alapvető szükségleteket támogasson - különösen az egészségügyet és az oktatást - továbbá hangsúlyozza, hogy ezt a kapacitásépítés támogatásának kell kísérnie, és hangsúlyozza, hogy a megítélt költségvetési támogatás 0,5%-át kizárólag a civil társadalom felügyelő szervei számára kell elkülöníteni;

73.

felhívja az EU-t, hogy támogassa az általános költségvetési támogatás millenniumi fejlesztési célok szempontjából koherens igazgatását, a végrehajtás és a törvényhozás minden szintjén, és támogassa a költségvetési támogatás parlamenti, civil társadalom és helyi hatóságok általi felügyeletét annak érdekében, hogy egy erős és világos kapcsolatot biztosítson a költségvetési támogatás és a millenniumi fejlesztési célok elérése között;

74.

felszólítja a nemzeti parlamenteket és a civil társadalmat a tényleges költségvetési felügyeletben való részvételre olyan közkiadás-nyomonkövetési felmérések (PETS) formájában, amelyek elvégzik a „bevétel” és a „végeredmény” részletes összehasonlítását a fejlesztési támogatási bizottságának kritériumai alapján;

75.

felhívja az EU-t, hogy növelje a közvetlen költségvetési támogatáson keresztül elköltött támogatás arányát azon országok számára, amelyek bizonyítottan hatékonyan kormányoznak, tiszteletben tartják az emberi jogokat és a demokrácia alapelveit;

76.

hangsúlyozza, hogy a költségvetési támogatás szokásos formájában alapvetően egy újabb, az adományozók és a kormányok közötti rövidtávú megállapodás, amelyek közül csak kevés három évnél hosszabb futamidejű, és felhívja az adományozókat, hogy növeljék elkötelezettségük időtartamát, lehetőleg a Bizottságnak a „MFC-szerződésekhez”nyújtott ajánlásai szerint, amelyek hatéves kötelezettségvállalásról szólnak, és világos magyarázatot és átláthatóságot írnak elő az ilyen támogatások felfüggesztésének időpontja és módja vonatkozásában;

77.

kéri az országokat, hogy kísérjék fokozott figyelemmel a nők egyenlőségét és a nemek közötti egyenlőséget célzó általános költségvetési támogatások eredményeit, mert a finanszírozás általános növelése nem feltétlenül nyújt megoldást az elszigetelt csoportok - többek között a nők és a fogyatékkal élők - egyenlőtlen státusza, és korlátozott hozzáférési jogaik okozta problémákra;

Kormányzás

78.

emlékeztet arra, hogy a Cotonoui Megállapodás keretet nyújt az EU és az AKCS-államok közötti, a kormányzati kérdésekről szóló párbeszédre, és felhívja az EU-t, hogy erősítse meg ezt a keretet, új kezdeményezések, stratégiák és politikák bevezetése helyett;

79.

sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottságnak „A kormányzás szerepe a fejlesztési politikával kapcsolatos európai konszenzusban - Összehangolt megközelítés az Európai Unióban” című közleménye (COM(2006)0421), amelyet a költségvetési támogatások egyik ösztönzőjeként állítanak be, a millenniumi fejlesztési célokat csak huszonhárom mutató egyikeként említi, olyan egyéb mutatókkal, mint a kereskedelmi liberalizáció, a terrorizmus elleni küzdelem és a migráció, amelyek lényegtelenek a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása szempontjából, és úgy véli, hogy a kormányzati eszköznek a partnerországok millenniumi fejlesztési célok megvalósítására irányuló elkötelezettségére kellene összpontosítania;

80.

sürgeti a Bizottságot, hogy ragadja meg a „kormányzati profil” megközelítés 2008-as felülvizsgálata nyújtotta alkalmat és szenteljen figyelmet az európai és az afrikai parlamentek, és civil szervezetek, valamint a tagállamok és az afrikai kormányok véleményének, és azoknak megfelelően alakítsa kormányzati szemléletmódját;

81.

emlékezteti a fejlődő országok kormányait, hogy a helyi korrupció, a gyenge kormányzás és a megkérdőjelezhető egészségügyi stratégiák gyakran akadályozzák az MFC-k elérésének folyamatát, és hangsúlyozza, hogy a szegénységet csak akkor lehet megszüntetni, ha az azt eredményező rendszerhibákat hasonlóképpen felismerik, megbirkóznak velük, és megszüntetik őket;

82.

felhívja a fejlődő országokat, hogy javítsák saját fejlődési lehetőségeiket gazdasági liberalizációs programok elindításával különösen a tulajdonjog terén, ezáltal hirtelen jelentős tőkét felszabadítva az azonnali befektetésekhez, ami önmagában is megkönnyítené az MFC-k korábbi elérését;

83.

felhívja valamennyi két- és többoldalú adományozót és exporthitelező ügynökséget egy olyan feltételrendszer kidolgozására, amelynek alapját a kormányok állampolgáraik felé vállalt felelőssége nyújtja, illetve egy olyan partnerségi rendszer felállítására, amelynek keretében a nem humanitárius támogatás konkrét kritériumok teljesítésétől, és különösen a bevételek nyilvános átláthatóságától függ;

Béke és biztonság

84.

emlékeztet arra, hogy a béke és a biztonság elengedhetetlen a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, és ezért sürgeti az EU-t annak biztosítására, hogy fejlesztési politikái pozitív hatással legyenek a béke megteremtésére;

85.

emlékeztet arra a kötelezettségvállalásra, miszerint az EU valamennyi politikájában és eszközében érvényesíti a konfliktusok iránti érzékenységet, amit az erőszakos konfliktusok megelőzéséről szóló, 2001-es göteborgi program is tartalmaz, és felhívja az EU-t, hogy alkalmazza a közelmúltban elfogadott eszközöket a konfliktusok megelőzésére, mint amilyen a kézifegyverekről és könnyű lőfegyverekről szóló uniós stratégia, a biztonsági ágazat reformjának uniós politikai kerete és a lefegyverzésről, leszerelésről és visszailleszkedésről (DDR) szóló közös uniós koncepció;

86.

üdvözli, hogy egy fegyverkereskedelmi szerződés megkötése jelenleg a világ kormányai 80%-ának támogatását bírja, és sürgeti az EU-t, hogy a maga részéről mindent tegyen meg egy ilyen, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés létrejöttéért;

Kereskedelem

87.

felhívja az EU-t, hogy kereskedelmi, halászati, fejlesztési együttműködési és közös agrárpolitikája keretében fogadjon el következetes politikát a fejlődő országok gazdaságát érintő közvetlen vagy közvetett negatív hatások elkerülése érdekében;

88.

hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés egyik leghatékonyabb előmozdítója a kereskedelem megnyitása lehet, de a szegénység csökkentése érdekében ezt újraelosztó és szociális helyi politikáknak kell kísérniük;

89.

hangsúlyozza a dohai fejlesztési fordulón tett ígéretet, valamint a tisztességes és méltányos nemzetközi szabályokon alapuló, a globális kereskedelem egyensúlyhiányának kijavítását szolgáló kereskedelmi rendszerek szükségességét, különösen Afrikát illetően, felhívja az EU-t, hogy minden erőfeszítésével azon legyen, hogy elmozdítsa a WTO-n belül folytatott tárgyalásokat a holtpontról;

90.

megállapítja, hogy a holtpontra jutott dohai forduló elnöke szerint egy fejlesztés szempontjából kedvező egyezmény elősegítése érdekében az EU-nak elő kell irányoznia a kereskedelmet torzító mezőgazdasági exporttámogatásainak körülbelül 70%-os csökkentését, és megállapítja, hogy meg kell állapodni a támogatásés a vámtarifa-csökkentésről annak érdekében, hogy 2007 végére véget érjenek a tárgyalások;

91.

úgy véli, hogy a tisztességes kereskedelem a fenntartható kereskedelem kiépítésének fontos eszköze, tisztességes haszon biztosítása mellett a fejlődő világ termelői számára; felhívja a Bizottságot, hogy adjon választ a Parlamentnek, a fent említett, a tisztességes kereskedelemről és fejlődésről szóló állásfoglalására a tisztességes kereskedelem ajánlásával, az állásfoglalás 1. és 2. bekezdésének megfelelően;

92.

felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy kereskedelmi megállapodásai akadályozás helyett járuljanak hozzá a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez; különösen biztosítania kell, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások az AKCS-országokban a fejlesztés, illetve a szegénység megszüntetésének eszközei legyenek;

93.

úgy véli, hogy a TRIPS-megállapodáson túlmutató, a közegészségügyet és a gyógyszerekhez való hozzáférést is befolyásoló gyógyszerészeti szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló rendelkezéseket ki kellene zárni az alacsony jövedelmű országokkal létrejött gazdasági partnerségi megállapodásokból, illetve más, a jövőben kötendő kétoldalú és regionális megállapodásból;

94.

úgy véli, hogy valamennyi AKCS-országnak egyértelműen jogában kell állnia, hogy választhasson, hogy kiterjeszti-e a tárgyalásokat az áruk kereskedelmén túl, felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogok és a szingapúri kérdések (versenypolitika, közbeszerzés és befektetés) lekerüljenek a tárgyalóasztalról, ha az AKCS-országok nem kívánnak e kérdésekről tárgyalni;

95.

felhívja a Bizottságot, hogy kerülje el a kereskedelem megzavarását az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS) csoportjának tagjai tekintetében, és ezért sürgeti a Bizottságot, hogy amennyiben a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalásokat 2007 végéig nem lehet lezárni, biztosítsa, hogy az AKCS partnereink bizonytalanságát kiküszöbölő intézkedések szülessenek; hangsúlyozza, hogy ehhez szükség van egy olyan garanciára, amely biztosítja, hogy az akkori EPA tárgyalások helyzetétől függetlenül, az AKCS-nak az EU-s piachoz való csatlakozása szabályai és feltételei ugyanazok maradjanak, mint a jelenlegi helyzetben, a Cotonoui Megállapodás szerint;

96.

tudomásul veszi az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) nemrégiben készült tanulmányait, és egyéb tanulmányokat, amelyek azt mutatják, hogy a legkevésbé fejlett országok átfogó kereskedelmi liberalizációja kis hatással volt a szegénység tartós és szilárd csökkentésére irányuló célkitűzésekre és hozzájárult a fejlődő országok, különösen az afrikai országok kereskedelmének hanyatlásához, és felhívja az EU-t, hogy kezdjen tartós és komoly kampányba ezen legkevésbé fejlett országok exportkapacitásának tényleges növelésére, technikai segítségnyújtás biztosításával az egészségügyi szabványok, a tulajdonjog, az üzleti készségek és a hozzáadott érték programjainak ösztönzéséhez;

97.

felhívja a Bizottságot, hogy a lehetőségekhez mérten alakítsa át együttműködési és kereskedelmi politikáit annak érdekében, hogy segítsen a fejlődő országok kormányainak a közszolgáltatások fenntartásában és fejlesztésében, különösen azoknak az országoknak, amelyek teljes népességüknek garantálják az ivóvízhez, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a közlekedéshez való hozzáférést;

98.

sürgeti annak figyelembevételét, hogy az AKCS-országok gyakran nagymértékben függenek az elsődleges termékektől, amelyek különösen érzékenyek az áringadozásra és a vámtarifa emelkedésére, illetve hangsúlyozza a diverzifikáció, valamint a feldolgozó iparágak és a kis- és középvállalkozások fejlődésének fontosságát ezen országokban;

99.

hangsúlyozza a kapacitás növelésének fontosságát a kereskedelem terén és az EU által biztosított kiegészítő források szükségességét, az AKCS-országok azon képességének megerősítésének érdekében, hogy meg tudják határozni szükségleteiket és stratégiájukat, a regionális integráció megtárgyalása és támogatása érdekében, a termelési, kínálati és kereskedelmi kapacitás elősegítése és a kiegyenlítő költségek ellensúlyozása révén a diverzifikáció és a liberalizációra való felkészülés céljából, valamint az AKCS-országok befektetésvonzó képességének növelése érdekében;

100.

felhívja a Bizottságot, hogy növelje kereskedelmi vonatkozású segélyeit a kapacitásépítés támogatása céljából, ami alapvető annak érdekében, hogy a legszegényebb országok kezelni tudják a piaci liberalizáció eredményeképpen megnövekedett versenyt;

Éghajlatváltozás

101.

sürgeti az EU-t, hogy továbbra is játsszon vezető szerepet a fenntartható és alacsony szénkibocsátású fejlesztésekkel kapcsolatos tisztább és hatékonyabb megoldások elősegítésében;

102.

rámutat, hogy a fejlődő országok szegény közösségei járultak hozzá a legkevésbé az éghajlatváltozáshoz, ám annak hatásai valószínűleg őket fogják a legnagyobb mértékben sújtani, és felhívja az EU-t, hogy jelentős finanszírozást bocsásson rendelkezésre annak érdekében, hogy a fejlődő országok képesek legyenek alkalmazkodni a tengerszint emelkedéséhez, és az olyan megnövekedett erejű és gyakoriságú szélsőséges időjárási jelenségekhez, mint a szárazság, nagy viharok, áradások, stb., valamint az ezekből következő, az egészségügy, az élelmiszertermelés és a vízellátás terén fellépő problémákhoz, amelyek veszélyeztetnék a fejlődést, valamint nagyarányú kivándorláshoz vezethetnek és fenyegethetik a biztonságot;

103.

felszólítja az EU-t, hogy biztosítson jelentős finanszírozást annak érdekében, hogy a szegény országok képesek legyenek alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, és hangsúlyozza, hogy ezt a pénzösszeget nem lehet egyszerűen a már meglévő támogatások költségvetéséből áthelyezni, továbbá úgy véli, hogy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében kapott kvóták elárverezése és a szén-dioxid kibocsátás megadóztatása során összegyűjtött bevétel jelentős részét a fejlődő országokban a környezetbarát fejlődés finanszírozására kell felhasználni;

104.

hangsúlyozza, hogy az alkalmazkodást nem csupán humanitárius kérdésként vagy csak az éghajlati egyezmény prioritásaként kell kezelni; kiemeli, hogy a kockázatcsökkentő és „éghajlatvédő” intézkedéseket bele kell foglalni az átfogó fejlesztési napirendbe, beleértve a szegénység csökkentéséről szóló stratégiai dokumentumokat és az országstratégiai dokumentumokat is;

105.

elismeri, hogy a tiszta technológiák esetében jellemző szellemi tulajdonjogi illetékek gátolhatják az ilyen technológiák fejlődő országoknak történő átadását; hangsúlyozza, hogy az energiahiány elleni küzdelem és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében az iparilag fejlett és a fejlődő országok között szellemi tulajdonjogokra vonatkozó partnerségeket kell létrehozni a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának biztosítása és egyben a technológia átadásának megkönnyítése érdekében;

106.

hangsúlyozza, hogy noha a millenniumi nyilatkozat nem kifejezetten foglalkozik az energiakérdéssel, a szegények számára biztosított modern energiaellátásról szóló rendelkezés a millenniumi fejlesztési célok elérésének elengedhetetlen előfeltétele; rámutat, hogy számos fejlődő országban kiválóak a megújuló erőforrásokat hasznosító technológiákhoz szükséges előfeltételek, ami hatékony módot kínál az égbeszökő olajárakkal való szembeszállásra és az energiaszükségletek kielégítésére a további káros környezeti hatások elkerülése mellett; sajnálatát fejezi ki, hogy az EU nem különített el elegendő pénzügyi forrást az energiahiánnyal járó kihívások kezelésére; ezért hangsúlyozza a további támogatások szükségességét, valamint azt, hogy növelni kell a megújuló energiát hasznosító technológiákba irányuló magánbefektetések támogatását;

A millenniumi fejlesztési célok utáni menetrend

107.

hangsúlyozza, hogy ha sikerül elérni a millenniumi fejlesztési célokat, egy évtizeden belül a felére fog csökkeni a szegénységben élők aránya, ami óriási eredmény, de ennek ellenére a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak közül több száz millióan maradnak még a tartós szegénység csapdájában;

108.

felhívja az EU-t, hogy jelöljön ki időpontot 2015 utánra a szegénység felszámolására irányuló stratégiáról való megállapodásra;

*

* *

109.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az Interparlamentáris Uniónak, az ENSZ-nek és az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának.


(1)  HL C 33. E, 2006.2.9., 311. o.

(2)  HL C 46., 2006.2.24., 1. o.

(3)  HL C 280. E, 2006.11.18., 475. o.

(4)  HL L 378., 2006.12.27., 41. o.

(5)  HL C 293. E, 2006.12.2., 316. o.

(6)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0043.

(7)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0320.

(8)  Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás (HL L 317., 2000.12.15., 3. o.). Legutóbb az 1/2006 AKCS-EK miniszteri tanácsi rendelettel (HL L 247, 2006.9.9., 22. o.) módosított megállapodás.

P6_TA(2007)0275

AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés

Az Európai Parlament 2007. június 20-i állásfoglalása az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2006-ban végzett munkájáról (2007/2021(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás) (1),

tekintettel az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés (KPK) 2003. április 3-án elfogadott eljárási szabályzatára (2), amelyet legutóbb 2006. november 23-án Bridgetownban (Barbados) módosítottak,

tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3),

tekintettel a KPK 2006-ban elfogadott alábbi állásfoglalásaira:

„Energiaproblémák az AKCS-országokban” (4),

„A regionális integráció szerepe a béke és biztonság előmozdításában” (5),

„A halászat és annak társadalmi és környezeti hatásai a fejlődő országokban” (6),

„A madárinfluenza” (7),

„A szudáni helyzet” (8),

„A könnyűfegyverek és kézi lőfegyverek, valamint a fenntartható fejlődés” (9),

„Turizmus és fejlesztés” (10),

„A víz a fejlődő országokban” (11),

„A gazdasági partnerségi megállapodásokról folyó tárgyalásokra” (12),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0208/2007),

A.

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokról folyó tárgyalások előrehaladásáról Bécsben és Bridgetownban (2006. június, és november, 11. és 12. ülésszak) Peter Mandelson, a Bizottság kereskedelemért felelős tagja és Billie Miller asszony barbadosi külügyi és külkereskedelmi miniszter részvételével tartott megbeszélésekre;

B.

tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló fent említett rendelet - amely az AKCS-országokra is alkalmazandó tematikus programokat, valamint a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró AKCS-országok számára szóló kísérő intézkedéseket tartalmazó programot ír elő - Parlament és Tanács általi elfogadására;

C.

tekintettel a migráció és az emberkereskedelem kérdésének - mint a partnerségi megállapodás keretében közérdekű kérdés - növekvő jelentőségére;

D.

tekintettel a KPK Elnökségének 2006-ban végrehajtott tényfeltáró és tanulmánykészítő küldöttségeire:

Mauritániában februárban - politikai átmenet és a választások előkészítése,

Szváziföldön és Mauritiuson áprilisban - a cukkorrendszer reformja,

Kenyában májusban - a szárazság humanitárius következményei,

Togóban májusban - politikai helyzet, különösen a partnerségi megállapodás 96. cikkének alkalmazása,

Etiópiában októberben - választások utáni politikai helyzet,

Máltán és Spanyolországban (Tenerife) novemberben - az AKCS-országokból származó migránsok helyzete,

a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) novemberben - a választások megfigyelése;

E.

tekintettel arra, hogy a Cotonoui Megállapodás felülvizsgálata, amelyhez hozzájárultak az európai intézmények, megteremtette az EU és az AKCS-országok közötti megerősített és hatékonyabb együttműködés alapjait;

F.

tekintettel a Máltán és Spanyolországban az AKCS-országokból származó migránsok helyzetével foglalkozó tényfeltáró és tanulmánykészítő küldöttség - az első olyan, amely bevonta a származási országok és az európai országok parlamenti képviselőit - eredményeinek kivételes visszhangjára;

G.

tekintettel a dárfúri (Szudán) konfliktus tartósságára és az emberi jogok ott bekövetkező súlyos és ismétlődő megsértésére, továbbá emlékeztetve a hatékony humanitárius segítségnyújtás követelményére;

H.

tekintettel arra, hogy a KDK - egy évtizedeken át szenvedő ország - a kongói és a nemzetközi közösségi szereplők kötelezettségvállalásának köszönhetően végül egy konstruktívnak ígérkező irányban kötelezte el magát;

I.

tekintettel arra, hogy az eritreai hatóságok megtagadták a KPK Elnöksége Eritreába tervezett tényfeltáró küldöttségének engedélyezését;

J.

tekintettel arra, hogy a házankénti szavazást követően elutasították a kelet-afrikai helyzetről szóló sürgősségi állásfoglalást;

K.

tekintettel a Pánafrikai Parlament munkájára, valamint az Európai Parlament és a Pánafrikai Parlament közötti kapcsolatok hivatalossá tételére;

L.

tekintettel a zimbabwei helyzet feltűnő romlására;

M.

tekintettel az AKCS Titkárságának a belső szervezeti rendre vonatkozó vizsgálat elvégzéséről szóló határozatára;

N.

tekintettel az EU osztrák elnökségének és a barbadosi kormánynak a 11. és a 12. ülésszakhoz való kiváló hozzájárulására;

O.

tekintettel a nem állami szereplőknek a KPK ülésein való növekvő részvételére;

1.

üdvözli, hogy a KPK 2006-ban keretet adott az EU és az AKCS-alrégiók közötti gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalásokra vonatkozó nyitott, demokratikus és elmélyült párbeszédnek; hasonlóképpen üdvözli, hogy Bridgetownban elfogadtak egy sürgősségi állásfoglalást a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások előrehaladásáról, amely tartalmazta az EU- és AKCS-képviselők félelmeit a megállapodásoknak az AKCS-országok fenntartható fejlődésésének célkitűzésére gyakorolt esetleges negatív hatásaival kapcsolatban;

2.

ösztönzi a KPK-t, hogy továbbra is fejtse ki független álláspontját és tegyen a GPM-tárgyalásokra és végrehajtási folyamatra irányuló konkrét javaslatokat, hogy ezek a civil társadalom és a nemzeti parlamentek teljes bevonását célzó ösztönzőkké válhassanak;

3.

üdvözli, hogy a fejlesztésért és a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos a bridgetowni ülésszak során kötelezettséget vállalt arra, hogy az AKCS-országokra vonatkozó nemzeti és regionális stratégiai dokumentumokat (2008-tól 2013-ig tartó időszak) alávetik a parlamentek demokratikus vizsgálatának, azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem volt lehetőség erre az eljárásra;

4.

felkéri a Bizottságot, hogy minél hamarabb öntse konkrét formába ezt a kötelezettséget a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló rendelet keretében alkalmazott eljárás alapján;

5.

felkéri az AKCS-országok nemzeti parlamentjeit, hogy erőteljesen sürgessék kormányukat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a civil társadalommal együttműködve folyamatosan vonják be őket az EU és az országaik közötti együttműködésről szóló nemzeti stratégiai dokumentumok (2008-tól 2013-ig tartó időszak) programozásába, végrehajtásába, ellenőrzésébe és értékelésébe;

6.

felkéri az EU nemzeti parlamentjeit, hogy gyakoroljanak szigorú parlamenti ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett az Európai Fejlesztési Alap (EFA) programkészítését illetően;

7.

üdvözli, hogy a KPK egyre inkább parlamenti jelleget ölt, és hogy tagjai egyre több kötelezettséget vállalnak, és hogy egyre több megbeszélés és vita folyik az EFA-ról, az AKCS-EU kereskedelem kérdéseiről, valamint a Cotonoui Partnerségi Megállapodás végrehajtásáról;

8.

megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a KPK úgy döntött, hogy foglalkozni fog a migráció - közös érdekű - kérdéseivel, különösen a következők révén:

műhely szervezése a bécsi ülésszak során,

tényfeltáró és tanulmánykészítő küldöttség küldése 2006-ban Málta és Spanyolország befogadó országokba, és határozat hasonló küldöttségnek 2007 áprilisában Szenegálba való küldéséről,

határozat arról, hogy a szociális ügyekkel és a környezetvédelemmel foglalkozó bizottság jelentést készít a képzett munkavállalók migrációjáról és annak a nemzeti fejlődésre gyakorolt hatásáról,

határozat arról, hogy az Elnökség megbízza az emberi jogokkal foglalkozó alelnökeit a migráció kérdéseiről szóló jelentés elkészítésével;

9.

arra ösztönzi a KPK-t, hogy folytassa a migráció kérdéseiről folyó vitát és a származási országok fejlődését szolgáló megoldásokhoz és az emberkereskedelem elleni küzdelemhez való hozzájárulását, és tegyen ezekkel kapcsolatban határozott ajánlásokat;

10.

üdvözli, hogy a bécsi ülésszak során állásfoglalást fogadtak el a szudáni helyzetről, amely állásfoglalás világos álláspontot határoz meg a dárfúri régióban zajló konfliktus miatti felelősség kérdésében; felhívja a nemzetközi közösséget, hogy az Afrikai Unióval (AU) való megegyezés útján sürgősen és erőteljesebben lépjen fel a konfliktus, a polgári lakosság szenvedése és a humanitárius katasztrófa befejeződéséért; felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a Biztonsági Tanácstól kapott mandátum (különösen a 2006. augusztus 31-i 1706. sz. határozat) szerint működő, többnemzetiségű békefenntartó erő tényleges kiküldését; tudomásul veszi, hogy a szudáni kormány elfogadta egy többnemzetiségű, a Biztonsági Tanács által felhatalmazott békefenntartó erő kihelyezését, és reméli, hogy ez kezdő lépés lesz a dárfúri régióban a békefolyamat konkrét előrehaladása érdekében;

11.

sajnálkozását fejezi ki a házankénti szavazás alkalmazása miatt, amely a bridgetowni ülésszak során a kelet-afrikai helyzetről szóló állásfoglalás elutasításához vezetett, és mindez annak ellenére történt, hogy a Közgyűlés tagjainak többsége támogatta az említett állásfoglalást;

12.

arra ösztönzi az összes felet, hogy kerüljék a házankénti szavazás igénybevételét annak érdekében, hogy erősödjék a KPK-ban szolidaritás és az összetartás érzése;

13.

nyomatékosan kéri az eritreai hatóságokat, hogy könnyítsék meg a KPK Elnöksége által többször elhatározott és megerősített tényfeltáró küldöttség munkáját;

14.

felkéri a KPK-t, hogy folytassa és mélyítse el a Pánafrikai Unióval folytatott párbeszédet, különösen a béke és a biztonság kérdéseiben;

15.

sürgeti a KPK-t, hogy fogadjon el határozott közös álláspontot a zimbabwei demokrácia, jogállamiság, emberi jogok tisztelete és a gazdasági rendszer kudarcával, és ragaszkodjon hozzá, hogy a zimbabwei rendszer kulcsfiguráival szembeni nemzetközi utazási tilalmat teljes mértékben tartsák tiszteletben;

16.

arra ösztönzi a KPK-t, hogy vitassa meg az AKCS-EU együttműködés jövőjét, figyelembe véve az AU - és a Pánafrikai Parlament - létrehozásából származó új összefüggéseket, valamint az AKCS-alrégiók és az intézményei megerősítését;

17.

felhívja az AKCS-országok csoportjának keretében az alregionális parlamenti közgyűléseket, amelyek párbeszédet kívánnak kialakítani az Európai Parlamenttel, hogy ezt a Cotonoui Megállapodás 19. cikkében előírt rendelkezések keretében tegyék;

18.

üdvözli a KPK Elnöksége azon döntését, hogy foglalkozik a Kína-Afrika kapcsolatok kérdésével, és azt politikai párbeszéd témájává teszi a Közgyűlésben;

19.

ösztönzi a KPK-t, hogy erősítse meg a politikai ügyekkel foglalkozó bizottság szerepét, és tegye azt az AKCS-EU partnerség keretében a konfliktusok valódi megelőzési és megoldási fórumává, és ennek érdekében tegye általánossá az egyes országok sürgősségi helyzeteiről folyó vitát; üdvözli a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek elleni küzdelem érdekében végzett munkát, és ösztönzi a KPK-t, hogy tegyen erőfeszítést arra, hogy a 2006. november 23-i határozat konkrét eredményekhez vezessen;

20.

megelégedéssel veszi tudomásul a gazdasági fejlesztési, pénzügyi és kereskedelmi bizo