Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/146E/02

JEGYZŐKÖNYV
2007. június 19., kedd

OJ C 146E , 12.6.2008, p. 15–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 146/15


JEGYZŐKÖNYV

(2008/C 146 E/02)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.

2.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárait foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókról (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánító: FEMM, EMPL, ITRE

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozásáról (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánító: TRAN

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánító: CONT

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozásáról (COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozásáról (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

Javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánító: INTA

Javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánító: INTA

Javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánító: INTA

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezetekről (kodifikált változat) (COM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

A DEC 16/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0674 - C6-0164/2007 - 2007/2133(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC 17/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0675 - C6-0165/2007 - 2007/2134(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC 18/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0676 - C6-0166/2007 - 2007/2135(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC 20/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2007)0678 - C6-0167/2007 - 2007/2136(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

Ajánlás a Tanács határozatára Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról (COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: IMCO

 

véleménynyilvánító: CONT

Javaslat a Tanács rendeletére az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról (COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ITRE

 

véleménynyilvánító: ENVI, BUDG, JURI, CONT

Javaslat a Tanács rendeletére a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról (COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ITRE

 

véleménynyilvánító: BUDG, JURI, CONT

Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: TRAN

2)

a parlamenti bizottságok:

* Jelentés az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) - ECON bizottság.

Előadó: Werner Langen (A6-0243/2007)

* Jelentés a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) - ECON bizottság.

Előadó: Werner Langen (A6-0244/2007)

3.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.

KUBA

Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kubai kormánnyal kapcsolatos uniós politikáról (B6-0250/2007);

Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola és Zuzana Roithová, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a kubai kormánnyal kapcsolatos uniós politikáról (B6-0260/2007);

Mario Borghezio, az UEN képviselőcsoport nevében, a kubai kormánnyal kapcsolatos uniós politikáról (B6-0261/2007);

Monica Frassoni és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kubáról tárgyaló Tanács eredményeiről (B6-0263/2007).

II.

AZ EMBERI JOGOK ETIÓPIÁBAN

Margrete Auken és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Etiópiában (B6-0246/2007);

Luisa Morgantini és Feleknas Uca, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Etiópiában (B6-0247/2007);

Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke és Anneli Jäätteenmäki, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Etiópiában (B6-0252/2007);

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio, az UEN képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Etiópiában (B6-0254/2007);

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes és Marie-Arlette Carlotti, a PSE képviselőcsoport nevében, az etiópiai helyzetről (B6-0257/2007);

Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Etiópiában (B6-0259/2007).

III.

BURMA

Vittorio Agnoletto és Umberto Guidoni, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Burmáról (B6-0248/2007);

Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke és Sajjad Karim, az ALDE képviselőcsoport nevében, Burmáról (B6-0253/2007);

Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki, az UEN képviselőcsoport nevében, Aung San Suu Kyi helyzetéről Burmában/Mianmarban (B6-0255/2007);

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a PSE képviselőcsoport nevében, a burmai/mianmari helyzetről (B6-0256/2007);

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Aung San Suu Kyi helyzetéről Burmában/Mianmarban (B6-0258/2007);

Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében Burmáról (B6-0262/2007).

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.

4.   A palesztin helyzet (vita)

Az Európai Parlament nyilatkozata: A palesztin helyzet

Hans-Gert Pöttering (elnök) nyilatkozatot tesz.

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Andreas Mölzer, az ITS képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.

5.   Az „Equitable Life” biztosítótársaság válsága - A vizsgálóbizottság jelentése (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az „Equitable Life” biztosítótársaság válsága [2006/2199(INI)] - Az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Ajánlástervezet, amelyet az „Equitable Life” biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság nevében benyújtott Diana Wallis, az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság jelentéséről (B6-0199/2007)

Diana Wallis ismerteti a jelentést és az ajánlástervezetet.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal Robert Atkins, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Proinsias De Rossa, a PSE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, az ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, az UEN képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, az ITS képviselőcsoport nevében, és Jim Allister, független.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO

alelnök

Az elnök köszönti az olaszországi Salerno választókörzetből érkezett látogatócsoportot, amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

Felszólal Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella, az Eljárási Szabályzatra hivatkozva (az elnök megvonja tőle a szót, mert felszólalása nem az Eljárási Szabályzat tárgykörébe esik), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis és Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.19-i jegyzőkönyv, 8.27. pont.

6.   Szabályozási keret olyan intézkedések bevezetéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió fiatal női számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését (vita)

Jelentés, amelynek tárgya szabályozási keret olyan intézkedések bevezetéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió fiatal női számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését [2006/2276(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou előterjeszti a jelentést.

Felszólal Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal Anna Záborská, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a PSE képviselőcsoport nevében, Alfonso Andria, az ALDE képviselőcsoport nevében, Sebastiano (Nello) Musumeci, az UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Věra Flasarová, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Lydia Schenardi, az ITS képviselőcsoport nevében, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Schmitt Pál, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.19-i jegyzőkönyv, 8.28. pont.

(A 12.00-kor megszakított ülést 12.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

7.   Módosítások benyújtásának határideje

Az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt fogadták el bizottságban:

A Fejlesztési Bizottság által az Eljárási Szabályzat 81. cikkének megfelelően benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány az Ázsia számára készült 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről (B6-0265/2007).

A módosítások benyújtásának határideje: 2007.06.20., 10 óra.

A szavazás időpontja: 2007.06.21.

8.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

8.1.   A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált változat) [COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0042/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0238)

8.2.   A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált változat) [COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0043/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0239)

8.3.   A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelölése (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről (kodifikált változat) [COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0045/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0240)

8.4.   A fogyasztói érdekek védelme: a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat) [COM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0046/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0241)

8.5.   Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezése (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezéséről (kodifikált változat) [COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0047/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0242)

8.6.   Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb sebessége és rakfelülete (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebességéről és rakfelületéről (kodifikált változat) [COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0243)

8.7.   Mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről (kodifikált változat) [COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0244)

8.8.   A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezője és szélvédőtörlői (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről (kodifikált változat) [COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0050/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0245)

8.9.   A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) [COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 9. pont)

Az előadó az Eljárási Szabályzat 131. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tesz.

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0246)

8.10.   A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) [COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0247)

8.11.   A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme (kodifikált változat) ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (kodifikált változat) [COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0248)

8.12.   Közösségi garancia az EIB-nek (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról (kodifikált változat) [COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0249)

8.13.   A sertések védelme (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) [COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Diana Wallis (A6-0041/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0250)

8.14.   A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól (kodifikált változat) [COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0251)

8.15.   A közösségi védjegy (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a közösségi védjegyről (kodifikált változat) [COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 15. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0252)

8.16.   Tojások termelése és forgalmazása (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról (kodifikált változat) [COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 16. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0253)

8.17.   Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási ügyleteinek vizsgálata (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról (kodifikált változat) [COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 17. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0254)

8.18.   Lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás (kodifikált változat) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról (kodifikált változat) [COM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 18. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0255)

8.19.   A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat: a Tanács rendelete a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről [COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Halászati Bizottság.

Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0256)

8.20.   Az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat: a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről [COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Halászati Bizottság.

Előadó: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0257)

8.21.   Mario Borghezio képviselői mentelmi jogának fenntartására vonatkozó kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya Mario Borghezio képviselői mentelmi jogának fenntartására vonatkozó kérelem [2006/2304(IMM)].

Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0258)

8.22.   A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése és címkézése ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről [COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0259)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0259)

Felszólalások a szavazásról:

Bogdan Golik, a módosításokra vonatkozó szavazás rendjéről;

Horst Schnellhardt (előadó), az utóbbi felszólalásról.

8.23.   Macska- és kutyaprém ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról [COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0260)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0260)

8.24.   A szélessávú kommunikációról szóló európai politika kialakítása (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a szélessávú kommunikációról szóló európai politika kialakítása [2006/2273(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0261)

8.25.   Az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Oroszországgal (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Oroszországgal [2006/2237(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság.

Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0262)

Felszólalások a szavazásról:

Gianluca Susta, az ALDE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz a 4. módosításhoz, amelyet elfogadnak;

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (előadó) szóbeli módosító javaslatot tesz a 26. módosításhoz, amelyet elfogadnak.

8.26.   2005. évi jelentés a versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Bizottság 2005. évi jelentése a versenypolitikáról [2007/2078(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0263)

Felszólalások a szavazásról:

Elisa Ferreira (előadó), a szavazás előtt.

8.27.   A vizsgálóbizottság jelentése (szavazás)

Ajánlástervezet B6-0199/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 27. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0264)

Felszólalások a szavazásról:

Diana Wallis (a vizsgálóbizottság előadója) kéri, hogy az ajánlástervezetet név szerinti szavazással bocsássák szavazásra (az elnök megállapítja, hogy a kéréssel szemben nincsen ellenvetés).

8.28.   Szabályozási keret olyan intézkedések bevezetéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió fiatal női számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya szabályozási keret olyan intézkedések bevezetéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió fiatal női számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését [2006/2276(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Előadó: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 28. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0265)

Felszólalások a szavazásról:

Anna Hedh szóbeli módosító javaslatot tesz a 24. módosításhoz, amelyet elfogadnak.

9.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Horst Schnellhardt-jelentés - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Godelieve Quisthoudt-Rowohl-jelentés - A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Elisa Ferreira-jelentés - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Marie Panayotopoulos-Cassiotou-jelentés - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.

10.   Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

11.   A Parlament tagjai

Az illetékes ír hatóságok bejelentették Colm Burke kinevezését Simon Coveney helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.06.19.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Colm Burke elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

Felszólal Avril Doyle.

12.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

13.   A G8 csúcstalálkozó következtetései - A millenniumi fejlesztési célok felé félúton (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A G8 csúcstalálkozó következtetései

Jelentés, amelynek tárgya a millenniumi fejlesztési célok felé félúton [2007/2103(INI)] - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Az elnök jelzi, hogy a Tanács nincs jelen.

Louis Michel (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Glenys Kinnock előterjeszti a jelentést.

Felszólal Maria Martens, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Margrietus van den Berg, a PSE képviselőcsoport nevében, Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, az UEN képviselőcsoport nevében, Frithjof Schmidt, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georgios Karatzaferis, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, az ITS képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó és Eoin Ryan.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

Felszólal Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.9. pont.

14.   Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2006-os munkája (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az AKCS-EU parlamenti közgyűlés 2006-os munkája [2007/2021(INI)] - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Thierry Cornillet előterjeszti a jelentést.

Felszólal Louis Michel (a Bizottság tagja).

Felszólal Maria Martens, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glenys Kinnock, a PSE képviselőcsoport nevében, Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevében, Marie Anne Isler Béguin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paul Marie Coûteaux, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, az ITS képviselőcsoport nevében, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola és Louis Michel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.10. pont.

15.   Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0030/2007) tesz fel: Marcin Libicki és Michael Cashman, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz: Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (B6-0127/2007)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0031/2007) tesz fel: Marcin Libicki és Michael Cashman, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Tényfeltáró küldöttség Andalúzia, Valencia és Madrid régióiban (B6-0128/2007)

Marcin Libicki és Michael Cashman kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre (B6-0128/2007).

Felszólal Carlos José Iturgaiz Angulo, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Carlos Carnero González, a PSE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull és Charlie McCreevy.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Michael Cashman, Joan Calabuig Rull és Carlos Carnero González, a PSE képviselőcsoport nevében, Luciana Sbarbati, az ALDE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az andalúziai, valenciai és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében vezetett tényfeltáró küldetés eredményeiről (B6-0251/2007)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.21-i jegyzőkönyv, 8.5. pont.

(Az ülést 17.35-kor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Manuel António DOS SANTOS

alelnök

16.   Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0125/2007).

Első rész

35. kérdés (Manolis Mavrommatis): Biztosítótársaságok az Európai Unióban.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Manolis Mavrommatis kiegészítő kérdésére.

36. kérdés (Brian Crowley): Tájékoztató kampányok az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről az Európai Unió különböző tagállamaiban.

Charlie McCreevy válaszol a kérdésre, illetve Brian Crowley és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

37. kérdés (Manuel Medina Ortega): Az Európai Unió külszolgálata és bevándorlási politikák.

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre. illetve Manuel Medina Ortega kiegészítő kérdésére.

Második rész

38. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): Az államháztartási hiány és az államadósság alakulása Görögországban.

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis kiegészítő kérdésére.

39. kérdés (Danutė Budreikaitė): A Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződés végrehajtása.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren és Piia-Noora Kauppi kiegészítő kérdéseire.

40. kérdés (Ryszard Czarnecki): Lengyelország csatlakozása az euróövezethez.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Ryszard Czarnecki, Richard Corbett és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

A 41. kérdésre írásban válaszolnak majd.

42. kérdés (Baroness Sarah Ludford): A londoni Heathrow repülőtér harmadik leszállópályájára vonatkozó tervek.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Jim Allister kiegészítő kérdésére, Baroness Sarah Ludford felszólalását követően.

43. kérdés (Georgios Papastamkos): Európai szintű „ökológiai irányítás”.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos kiegészítő kérdésére.

44. kérdés (David Martin): Az Európai Unió célkitűzései az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó határértékek terén.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve David Martin kiegészítő kérdésére.

45. kérdés (Bernd Posselt): Illegális hulladékszállítás.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

A 46-53. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

54. kérdés (Claude Moraes): Rákszűrés.

Markos Kyprianou (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes, Reinhard Rack és David Martin kiegészítő kérdéseire.

55. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Új stratégia az egészségügy terén.

Markos Kyprianou válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

56. kérdés (Marc Tarabella): Egészségügyi szolgáltatások.

Markos Kyprianou válaszol a kérdésre, illetve Marc Tarabella kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.40-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mario MAURO

alelnök

17.   A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez [2006/2084(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy előterjeszti a jelentést.

Felszólal Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal Charlotte Cederschiöld, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a PSE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.8. pont.

18.   Eltérések a belső piac szabályaitól a védelmi beszerzési piacok tekintetében a Szerződés 296. cikke alapján (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0022/2007) tesz fel: Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Eltérések a belső piac szabályaitól a védelmi beszerzési piacok tekintetében a Szerződés 296. cikke alapján (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Malcolm Harbour, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Barbara Weiler, a PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Karl von Wogau és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

19.   A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Felszólal Charlie McCreevy (a Bizottság tagja)

Dimitrios Papadimoulis előterjeszti a jelentést.

Felszólal Jens Holm (az INTA bizottság véleményének előadója), Manuel Medina Ortega (a JURI bizottság véleményének előadója), Martin Callanan, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Miguel Ángel Martínez Martínez, a PSE képviselőcsoport nevében, és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

Felszólal Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Eija-Riitta Korhola, Hegyi Gyula, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.06.20-i jegyzőkönyv, 5.2. pont.

20.   Segítség a fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők részére (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0026/2007) tesz fel: Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Glattfelder Béla, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Olajos Péter, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Tabajdi Csaba Sándor, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski és Roberts Zīle, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Segítség a fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők részére (B6-0126/2007)

Zdzisław Zbigniew Podkański kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Czesław Adam Siekierski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a PSE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Glattfelder Béla, Zita Pleštinská és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

21.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 389.558/OJME).

22.   Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Harald Rømer

főtitkár

Luigi Cocilovo

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0042/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

2.   A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0043/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

3.   A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelölése (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0045/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

4.   A fogyasztói érdekek védelme: a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0046/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

5.   Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezése (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0047/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

6.   Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb sebessége és rakfelülete (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0048/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

7.   Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0049/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

8.   A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezője és szélvédőtörlői (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0050/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

9.   A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0132/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

10.   A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0167/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

11.   A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme (kodifikált változat) ***I

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0201/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

12.   Közösségi garancia az EIB-nek (kodifikált változat) *

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0040/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

645, 17, 11

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

13.   A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (kodifikált változat) *

Jelentés: Diana WALLIS (A6-0041/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

14.   A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai (kodifikált változat) *

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0164/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

626, 12, 14

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

15.   A közösségi védjegy (kodifikált változat) *

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0165/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

16.   Tojások termelése és forgalmazása (kodifikált változat) *

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0166/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

17.   Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási ügyleteinek vizsgálata (kodifikált változat) *

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0168/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

18.   Lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás (kodifikált változat) *

Jelentés: Hans-Peter MAYER (A6-0200/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

19.   A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás *

Jelentés: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0231/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

514, 69, 98

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

20.   Az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás *

Jelentés: Philippe MORILLON (A6-0228/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

511, 69, 104

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

21.   Mario Borghezio mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem

Jelentés: Giuseppe GARGANI (A6-0233/2007)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

ESz

+

463, 185, 19

22.   A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése és címkézése ***I

Jelentés: Horst SCHNELLHARDT (A6-0035/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szöveg (egészében)

126

142-143

127

PPE-DE, PSE, ALDE, UEN,

GUE/NGL, Verts/ALE

Golik és mások

 

+

 

az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-123

bizottság

 

 

4. cikk, (1) bek., d) pont

149

Verts/ALE

 

 

2. melléklet, B. kategória, 29. pont

132

ALDE

ESz

-

235, 395, 24

128

Golik és mások

 

-

 

129

Golik és mások

 

-

 

130

Golik és mások

 

-

 

131/jav

Golik és mások

 

-

 

139-141=

146-148=

UEN

Stubb és mások

ESz

-

246, 429, 11

145

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

NSz

+

522, 148, 15

124-125

Busk és mások

 

 

2. melléklet, C kategória, 3. pont

144

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NG)

NSz

+

656, 16, 5

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

A 133. és 138. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PSE: 144. és 145. mód.

Egyéb

A 127. módosítás megegyezik a 126. módosítás megfelelő részével.

23.   Macska- és kutyaprém ***I

Jelentés: Eva-Britt SVENSSON (A6-0157/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szöveg (egészében)

21

bizottság

 

+

 

1-20

bizottság

 

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

24.   A szélessávú kommunikációról szóló európai politika kialakítása

Jelentés: Gunnar HÖKMARK (A6-0193/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek. után

7

GUE/NGL

NSz

+

434, 205, 24

(5) bek. után

5

GUE/NGL

NSz

-

141, 520, 14

6

GUE/NGL

rész/NSz

 

 

1

-

120, 543, 11

2

 

3

 

(32) bek.

10

GUE/NGL

 

-

 

(48) bek.

12

GUE/NGL

 

-

 

(48) bek. után

8

GUE/NGL

NSz

-

317, 360, 9

9

GUE/NGL

ESz

-

289, 375, 11

(49) bek.

11

GUE/NGL

 

-

 

(51) bek.

13

GUE/NGL

 

-

 

B. preb. után

1/jav

PSE

 

+

 

E. preb.

3S

PSE

ESz

+

342, 319, 22

N. preb. után

4

GUE/NGL

rész.

 

 

1

-

 

2

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

A 32. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 5., 6., 7. és 8. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE

4. mód.

1. rész:„Mivel a földrajzilag ... való hozzáféréssel”

2. rész:„mivel ez a helyzet ... hátrányos helyzetben van;”

6. mód.

1. rész:„szükségesnek tartja az egyes legkülső régiók közötti különbségek figyelembevételét,”

2. rész:„amelyek egyik példája ... a Kanári-szigetek esetében,”

3. rész:„ami azt is jelenti, ... például a szélessávú internet;”

25.   Az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Oroszországgal

Jelentés: Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL (A6-0206/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(2) bek. után

17

ITS

 

-

 

(5) bek.

19

PSE

 

-

 

(6) bek.

4

Verts/ALE

 

+

szóban módosítva

(10) bek.

20

PSE

 

-

 

(13) bek.

5

Verts/ALE

 

-

 

(14) bek.

28

PPE-DE

 

+

 

(15) bek.

6

Verts/ALE

 

-

 

(19) bek.

21

PSE

 

+

 

(22) bek.

7

Verts/ALE

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

-

289, 364, 19

(23) bek.

8

Verts/ALE

 

-

 

(25) bek.

22

PSE

 

+

 

(27) bek.

23T

PSE

 

-

 

(30) bek.

24T

PSE

ESz

-

286, 368, 9

(32) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(35) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(36) bek.

25

PSE

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(37) bek.

9

Verts/ALE

 

-

 

(37) bek. után

1

ALDE

 

-

 

2

ALDE

 

-

 

3

ALDE

 

-

 

(40) bek. után

18

PSE

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(41) bek.

29/jav

PPE-DE

ESz

-

330, 335, 15

26

PSE

 

+

szóban módosítva

(42) bek.

10

Verts/ALE

 

-

 

(43) bek.

11

Verts/ALE

rész.

 

 

1

-

 

2/ESz

+

376, 286, 22

(44) bek.

12

Verts/ALE

 

-

 

(47) bek.

13

Verts/ALE

 

-

 

(51) bek.

14

Verts/ALE

 

-

 

27

PSE

 

+

 

(52) bek. után

30

PPE-DE

ESz

-

296, 383, 9

(54) bek.

15T

Verts/ALE

 

-

 

(55) bek.

16

UEN

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

11. mód.

1. rész:„aggodalmának ad … ezt az irányt”

2. rész:„felhívja Oroszországot… nemzeti jogszabályaiba”

PPE-DE

18. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „amelynek értelmében ... kapcsolatokat bizonyítja;”

2. rész: a fenti szövegrész

25. mód.

1. rész: A teljes szöveg, kivéve (törlés)

2. rész: törlés

Verts/ALE

(22) bek.

1. rész:„tudomásul veszi... versennyel kapcsolatban ;”

2. rész: úgy véli, hogy ... meghatározására ;”

(32) bek.

1. rész:„hangsúlyozza, hogy a szellemi... vonzóbbá váljon;”

2. rész:„sürgeti az orosz ... hatékonysága érdekében ;”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: (35) bek.

Egyéb

Gianluca Susta az ALDE képviselőcsoportja nevében a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 4. módosításhoz:

(6) azon a véleményen van, hogy az Oroszország és az EU közötti hatékony és kiterjedt gazdasági együttműködésnek a demokrácia magas normáin és a szabad piacgazdaság elvén kell alapulnia, továbbá felszólítja Oroszországot, hogy folytassa a piaci reformokat, tartózkodjon a gazdaság átpolitizálásától, valamint hogy tartsa tiszteletben az állami és magánintézmények függetlenségét;

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, előadó, a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 26. módosításhoz:

(41) meggyőződése, hogy csak úgy lehetséges elérni az Oroszország által is ratifikált hivatalos energia-megállapodást, ha tárgyalásokra kerül sor egy új keretdokumentumról, azaz az új PEM keretében; javasolja, hogy az Európai Energia Charta Egyezmény egyes elemeit át lehetne emelni egy új dokumentumba, mivel a jelenlegi helyzet, amelyben nem áll rendelkezésre hivatalos megállapodás, elfogadhatatlan;

26.   2005. évi jelentés a versenypolitikáról

Jelentés: Elisa FERREIRA (A6-0176/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek. után

6

GUE/NGL

 

-

 

7

GUE/NGL

 

-

 

(5) bek.

8

GUE/NGL

 

-

 

(12) bek.

2

ALDE

 

+

 

(13) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész/NSz

 

 

1

+

517, 146, 21

2

+

500, 136, 26

(19) bek.

3

PSE

 

-

 

(21) bek. után

4

PSE

 

-

 

5

PSE

 

-

 

(31) bek. után

1

Verts/ALE

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

UEN, IND/DEM: (13) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

UEN

(13) bek.

1. rész:„támogatja a Bizottság ... könnyebb összehasonlítást,”

2. rész:„valamint felhívja a ... foglalt nézeteire;”

27.   A vizsgálóbizottság jelentése

Ajánlástervezet (B6-0199/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

EQUI bizottság

(B6-0199/2007)

szavazás: ajánlás (egészében)

NSz

+

602, 13, 64

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Diana Wallis, a vizsgálóbizottság előadója: a szöveg egésze.

28.   Szabályozási keret olyan intézkedések bevezetéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió fiatal női számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését

Jelentés: Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (A6-0209/2007)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(10) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

327, 278, 39

(14) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(15) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(16) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(24) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

szóban módosítva

(25) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

276, 349, 23

(26) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

291, 274, 72

(28) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

352, 266, 22

(36) bek. után

5

PSE

 

+

 

6

PSE

 

-

 

7

PSE

 

+

 

E. preb.

1

Verts/ALE

 

-

 

G. preb.

2

Verts/ALE

 

-

 

G. preb. után

3

Verts/ALE

ESz

+

350, 282, 23

M. preb. után

4

PSE

 

+

 

P. preb. után

8

PSE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (10), (14), (15), (16), (25), (28) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

(26) bek.

1. rész:„felkéri a tagállamokat, ... által meghatározott értékhatárokat”

2. rész:„ami lehetővé tenné ... szülői szabadság végén való visszatérésüket;”

Egyéb

Anna Hedh a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (24) bekezdéshez:

(24) felkéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy az egész életen át tartó tanulás bátorítása és előmozdítása érdekében tegyék lehetővé többek között a szülői szabadságot és az ellátásra szoruló felnőtt emberek vagy fogyatékkal élő személyek törvényes gyámságával vagy ellátásával összefüggő szabadságot, valamint nagyobb rugalmasságot a munkakörülményekben, különösen az új technológiák alkalmazása révén; arra is felhívja a tagállamokat, hogy a tanulmány időszaka alatt a nők és férfiak teljes munkaideje, valamint a nyugdíjjogosultság kiszámításába foglalják bele a szülési szabadságot és a szülői szabadságot annak a célkitűzésnek a teljes eléréséhez, hogy valódi egyenlőség legyen a férfiak és a nők között;


II. MELLÉKLET

A NÉV SZERINTI SZAVAZÁSOK EREDMÉNYEI

1.   Wallis-jelentés A6-0040/2007

Állásfoglalás

Mellette: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Mote

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

Tartózkodás: 11

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Fajmon, Ventre

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Mayer-jelentés A6-0164/2007

Állásfoglalás

Mellette: 626

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 12

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

Tartózkodás: 14

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Le Rachinel, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Fajmon, Ventre

PSE: Liberadzki

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Enrique Barón Crespo, Jean Marie Beaupuy, Dan Jørgensen

3.   Capoulas Santos-jelentés A6-0231/2007

Állásfoglalás

Mellette: 514

ALDE: Hall, Hennis-Plasschaert, Kacin, Klinz, Lambsdorff, Losco, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Savi, Toma, Van Hecke, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Coşea, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Romagnoli

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Ellene: 69

ALDE: Ciornei, Husmenova, Maaten, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Hannan, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Itälä

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 98

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux

ITS: Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Evans Jonathan, Parish, Seeberg, Van Orden

PSE: Jørgensen, Schaldemose

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lipietz

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Christofer Fjellner, Kartika Tamara Liotard

Tartózkodás: Poul Nyrup Rasmussen, Fiona Hall

4.   Morillon-jelentés A6-0228/2007

Állásfoglalás

Mellette: 511

ALDE: Cocilovo, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lax, Lehideux, Losco, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Coşea, Mihăescu, Moisuc

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Ellene: 69

ALDE: Husmenova, Maaten, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

ITS: Le Rachinel

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Callanan, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 104

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Wallis, Watson

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux

ITS: Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Evans Jonathan, Fajmon, Jackson, Parish, Seeberg, Van Orden

PSE: Bösch, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Tartózkodás: Poul Nyrup Rasmussen

5.   Schnellhardt-jelentés A6-0035/2007

145. módosítás

Mellette: 522

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Karas, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pirker, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gill, Glante, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Occhetto, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pittella, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Gobbo, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Ellene: 148

ALDE: Degutis, Onyszkiewicz, Panayotov, Piskorski, Savi, Starkevičiūtė, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Kozlík

PPE-DE: Andrikienė, Bauer, Becsey, Buzek, Cabrnoch, Chmielewski, De Blasio, Demetriou, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fontaine, Gál, Gaľa, Gawronski, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hudacký, Hybášková, Jałowiecki, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lewandowski, Lulling, Méndez de Vigo, Mikolášik, Musotto, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pīks, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schö pflin, Siekierski,Škottová, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Surján, Szabó, Szájer, Vlasák, Záborská, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berès, Bono, Bourzai, Casaca, Castex, Cottigny, De Keyser, Douay, Ferreira Anne, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Guy-Quint, Laignel, Le Foll, Lehtinen, Liberadzki, Paasilinna, Pinior, Plumb, Rocard, Roure, Sakalas, Saks, Savary, Szejna, Tabajdi, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 15

ALDE: Budreikaitė, Ciornei, Geremek

GUE/NGL: Seppänen, Søndergaard

IND/DEM: Wise

ITS: Mote

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Jordan Cizelj, Ţîrle, Ventre

PSE: Koterec

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Nicole Fontaine

Ellene: Marek Siwiec, Catherine Trautmann

6.   Schnellhardt-jelentés A6-0035/2007

144. módosítás

Mellette: 656

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise

NI: Battilocchio

PPE-DE: Sonik

PSE: Vigenin

Tartózkodás: 5

GUE/NGL: Holm

ITS: Mote

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Ţîrle

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Kristian Vigenin

7.   Hökmark-jelentés A6-0193/2007

7. módosítás

Mellette: 434

ALDE: Andrejevs, Andria, Birutis, Costa, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Husmenova, Laperrouze, Onyszkiewicz, Panayotov, Pistelli, Polfer, Prodi, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Coşea, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Böge, Braghetto, Brejc, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gräßle, Grosch, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Herrero-Tejedor, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Parish, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Rack, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Sonik, Spautz, Stevenson, Stubb, Sturdy, Szájer, Tajani, Ţîrle, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Ryan, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 205

ALDE: Alvaro, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

ITS: Le Rachinel, Mote

NI: Allister, Bobošíková

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Bauer, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fraga Estévez, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeleva, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Liese, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Posdorf, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Pahor

UEN: Bielan, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Tartózkodás: 24

ALDE: Busk

GUE/NGL: Agnoletto

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Dillen, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

UEN: Grabowski, Maldeikis, Musumeci, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Vittorio Agnoletto

Ellene: James Elles, Christofer Fjellner, Ewa Klamt, Christa Klaß, Othmar Karas

8.   Hökmark-jelentés A6-0193/2007

5. módosítás

Mellette: 141

ALDE: Harkin, Husmenova

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Rivera

PPE-DE: Albertini, Buzek, De Blasio, Descamps, Gahler, Gál, Gargani, Garriga Polledo, Herrero-Tejedor, Mayor Oreja, Post, Schmitt

PSE: Bourzai, Casaca, Fernandes

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Rogalski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 520

ALDE: Alvaro, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Zapałowski

Tartózkodás: 14

ALDE: Gentvilas, Panayotov

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Claeys, Mölzer

NI: Helmer, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Dombrovskis

PSE: Leichtfried, Occhetto

UEN: Grabowski, Podkański

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Jamila Madeira, Joel Hasse Ferreira

Ellene: Christa Klaß

9.   Hökmark-jelentés A6-0193/2007

6. módosítás, 1. rész

Mellette: 120

ALDE: Gibault

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Dimitrakopoulos, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Kudrycka, Schwab

PSE: Casaca, Fernandes, Herczog, Masip Hidalgo, Thomsen

UEN: Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 543

ALDE: Alvaro, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

ITS: Mote

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tartózkodás: 11

ALDE: Degutis

IND/DEM: Bonde, Železný

ITS: Claeys, Vanhecke

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ventre

PSE: Leichtfried

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira

Ellene: Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

10.   Hökmark-jelentés A6-0193/2007

8. módosítás

Mellette: 317

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Harkin, Losco, Pistelli, Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Pomés Ruiz

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Speroni, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 360

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

ITS: Mote

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Tartózkodás: 9

IND/DEM: Coûteaux, Železný

ITS: Claeys, Martinez, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Ferreira-jelentés A6-0176/2007

(13) bekezdés, 1. rész

Mellette: 517

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Henin, Kaufmann, Markov, Papadimoulis, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 146

ALDE: Harkin

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Gaľa, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hudacký, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Mitchell, Nicholson, Parish, Pleštinská, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Cashman, Grech, Morgan, Muscat, Skinner

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Schlyter, Smith

Tartózkodás: 21

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Flasarová, Guidoni, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Lambert

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Ellene: Catherine Stihler, John Attard-Montalto

12.   Ferreira-jelentés A6-0176/2007

(13) bekezdés, 2. rész

Mellette: 500

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Markov, Papadimoulis, Uca, Zimmer

NI: Battilocchio, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 136

ALDE: Harkin

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Gaľa, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hudacký, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Mitchell, Nicholson, Parish, Pleštinská, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Cashman, Grech, Hedh, Moraes, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Rutowicz, Ryan, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Schlyter, Smith

Tartózkodás: 26

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, Flasarová, Guidoni, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Triantaphyllides, Wagenknecht

ITS: Martinez

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: De Rossa, Honeyball, McAvan, Pahor, Titley

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lambert

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Piia-Noora Kauppi

Ellene: Neena Gill, Brian Simpson, David Martin, Glenys Kinnock, Richard Howitt, Claude Moraes, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Catherine Stihler, Glenis Willmott, Richard Corbett, Stephen Hughes, John Attard-Montalto

13.   B6-0199/2007 -Az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság

Ajánlás

Mellette: 602

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Martinez, Popeangă, Romagnoli

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise

ITS: Mihăescu

PPE-DE: Sumberg

UEN: Czarnecki Ryszard

Tartózkodás: 64

ALDE: Newton Dunn

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Louis

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Mote, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Evans Jonathan

PSE: Assis, Casaca, Cashman, Corbett, Correia, Estrela, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gierek, Gill, Grech, Hasse Ferreira, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Peillon, Pinior, Pittella, dos Santos, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Berlato, Musumeci, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Mellette: Philippe de Villiers, Patrick Louis, David Sumberg, Zuzana Roithová


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2007)0238

A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0657),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0381/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0042/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0239

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0543),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0315/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0043/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0240

A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelölése (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0556),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0323/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0045/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0241

A fogyasztói érdekek védelme: a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, módosított javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0692),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0429/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifkáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint a 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0046/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0242

Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezése (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0670),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0404/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0047/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0243

Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebessége és rakfelülete (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebességéről és rakfelületéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0667),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0385/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0048/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0244

Mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0662),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0380/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifkáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint a 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0049/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0245

A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezője és szélvédőtörlői (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0651),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0377/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0050/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0246

A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) (COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0652),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0378/2006),

tekintettel az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0132/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0247

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0812),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0504/2006),

- tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1)

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0167/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0248

A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

(Együttdöntési eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0664),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0384/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0201/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0249

Közösségi garancia az EIB-nek (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0419),

tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0302/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0040/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0250

A sertések védelme (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0669),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0430/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0041/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0251

A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0749),

tekintettel az EK-Szerződés 37. és 94. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0002/2007),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1)

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0164/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0252

A közösségi védjegy (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi védjegyről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0830),

tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0050/2007),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1)

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0165/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0253

Tojások termelése és forgalmazása (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0694),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0436/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1)

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0166/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0254

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási ügyleteinek vizsgálata (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0813),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0049/2007),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0168/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0255

Lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS))

(Konzultációs eljárás - kodifikáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0605),

tekintettel az EK-Szerződés 93. és 94. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0409/2006),

tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, valamint 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0200/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0256

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács rendeletére irányuló javaslatra (COM(2007)0085) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultációra kérte (C6-0098/2007),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0231/2007),

1.

jóváhagyja a Tanács rendeletére irányuló módosított javaslatot, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, valamint São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormányának és parlamentjének.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(1a) preambulumbekezdés (új)

 

(1a) A korábbi megállapodás értékelése során problémákra derült fény a megállapodás hatálya alatt működő bizonyos hajók tevékenységének ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatban, különös tekintettel a tevékenységek és a fogások bejelentésére.

2. módosítás

3. cikk, első a) bekezdés (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e jelentéstételi kötelezettségeiknek; amennyiben nem, a következő évre a Bizottság nem hagyja jóvá e hajók halászati engedélyekre irányuló kérelmeit.

3. módosítás

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó évében, új megállapodás megkötése vagy a hatályos megállapodás meghosszabbítása előtt a Bizottság jelentést - beleértve költség-haszon elemzést - nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a hatályos megállapodás alkalmazásáról és azokról a körülményekről, amelyek mellett azt végrehajtották.

4. módosítás

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

A Bizottság minden évben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a jegyzőkönyv 7. cikkének (2) bekezdésében említett, több évre szóló ágazati program eredményeiről.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2007)0257

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás *

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács rendeletére irányuló javaslatra (COM(2007)0180) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének 3. albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0128/2007),

tekintettel az eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0228/2007),

1.

jóváhagyja a Tanács rendeletére irányuló javaslatot módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.

utasítja az elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Kiribati Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

A Bizottság minden évben ellenőrzi, hogy azok a tagállamok, amelyeknek a hajói a jegyzőkönyv keretében tevékenykednek, betartják-e a 3. cikkben említett bejelentési kötelezettségeket.

2. módosítás

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó évében és az új megállapodás megkötése vagy a hatályos megállapodás meghosszabbítása előtt a Bizottság benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést a hatályos megállapodás alkalmazásáról és azokról a körülményekről, amelyek mellett azt végrehajtották.

3. módosítás

3c. cikk (új)

 

3c. cikk

A Bizottság minden évben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a jegyzőkönyv 7. cikk (2) bekezdésében említett, több évre szóló ágazati program eredményeiről.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2007)0258

Mario Borghezio képviselői mentelmi jogának fenntartására vonatkozó kérelem

Az Európai Parlament 2007. június 19-i határozata a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2006/2304(IMM))

Az Európai Parlament,

tekintettel Mario Borghezio 2006. november 8-i, a 2006. november 16-i plenáris ülésen bejelentett, saját mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmére egy olasz bíróságon zajló polgári peres eljárással kapcsolatban,

miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Mario Borgheziót,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0233/2007),

1.

úgy határoz, hogy fenntartja Mario Borghezio kiváltságait és mentelmi jogát;

2.

utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az Olasz Köztársaság megfelelő hatóságainak.


(1)  101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964, 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986, 2391. o.).

P6_TA(2007)0259

A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése és címkézése ***I

Az Európai Parlament 2007 június 19-i jogalkotási állásfoglalása a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint a 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0125) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0440/2005),

tekintettel a Jogi Bizottság javasolt jogalapról alkotott véleményére,

tekintettel eljárási szabályzatának 51. és 35. cikkére,

tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0035/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0028

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 19-én került elfogadásra a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(Mivel megállapodás született a Parlament és a Tanács között, a Parlament álláspontja az első olvasatban megegyezik a végső jogalkotási aktussal, a 2007/.../EK rendelettel.)

P6_TA(2007)0260

Macska- és kutyaprém ***I

Az Európai Parlament 2007. június 19-i jogalkotási állásfoglalása a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0684) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. és 133. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0428/2006),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0157/2007),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2006)0236

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 19-én került elfogadásra a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal (2007/.../EK rendelet).

P6_TA(2007)0261

A szélessávú kommunikációról szóló európai politika kialakítása

Az Európai Parlament 2007. június 19-i állásfoglalása a szélessávú kommunikációra vonatkozó európai politika kialakításáról (2006/2273(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A szélessávú szakadék áthidalása” című közleményére (COM(2006)0129),

tekintettel a Digitális Megosztottság Fórum 2005. július 15-i, a szélessávú hozzáférésről és a gyengén ellátott területek állami támogatásáról szóló jelentésére,

tekintettel a Bizottságnak a tavaszi Európai Tanácshoz intézett, „A növekedést és foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia megvalósítása” című közleményére (COM(2006)0816),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Európa nagy sebességű összekapcsolása: Új fejlemények az elektronikus hírközlési ágazatban” című közleményére (COM(2004)0061),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az elektronikus hírközlő hálózatokra és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós keretszabályozás felülvizsgálatáról szóló közleményére (COM(2006)0334),

tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (1),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című közleményére (COM(2005)0229),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „i2010: Első éves jelentés az európai információs társadalomról” című közleményére (COM(2006)0215),

tekintettel az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló, 2005. május 11-i 854/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2),

tekintettel „A strukturális alapok elektronikus hírközlés céljára történő felhasználásának feltételeiről és részletes szabályairól szóló iránymutatások” című bizottsági személyzeti munkadokumentumra (SEC(2003)0895),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A piaci alapú európai uniós frekvenciagazdálkodásról” szóló közleményére (COM(2005)0400),

tekintettel az Elsőfokú Bíróságnak a France Télécom SA kontra Bizottság T-340/03. sz. ügyben 2007. január 30-án hozott ítéletére, amelyben a Bíróság a France Télécom SA-nak az ADSL alapú, lakossági internet-hozzáférési szolgáltatásokban alkalmazott felfaló árazással kapcsolatos 2003-as bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetét teljes egészében elutasította,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Előretekintő rádiófrekvencia-politika az Európai Unióban: második éves jelentés” című közleményére (COM(2005)0411),

tekintettel az „Európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért” című, 2006. március 14-i (3), az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól (2004) szóló, 2005. december 1-jei (4) és az információs társadalomról szóló, 2005. június 23-i állásfoglalására (5),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0193/2007),

A.

mivel az internet és a szélessávú kommunikáció fejlődése átalakította a világgazdaságot, egyesítette a régiókat és országokat, valamint egy olyan dinamikus paradigmát hozott létre, amely az egyes állampolgároknak lakóhelyüktől függetlenül kínál korábban ismeretlen lehetőségeket az információ, kommunikáció, összeköttetés, társadalmi részvétel, fogyasztás, szakmai élet és vállalkozás területén;

B.

mivel a szélessáv az EU-n belüli integráció és kohézió erősítését fogja szolgálni;

C.

mivel a 2007-2013-ig tartó periódusra szóló, kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások kiemelt céllá teszik „az IKT-infrastruktúra és az azzal kapcsolatos szolgáltatások elérhetőségének biztosítását, amikor a piac nem teszi ezt elérhető áron és olyan mértékben lehetővé, hogy a kívánt szolgáltatások nyújtása a megfelelő szinten valósulhasson meg, különösen a távoli és vidéki területeken, valamint az új tagállamokban”;

D.

mivel az internet és a szélessávú kommunikáció értéke minden egyes új felhasználóval exponenciálisan növekszik, ami létfontosságú Európa számára, ha vezető tudásalapú társadalommá kíván válni; mivel a frekvenciák újraelosztása lehetőséget kínál a gyengén lefedett területek digitális társadalomba való bevonására;

E.

mivel az EU belső piacán szerepet játszó 500 millió polgár egy olyan, a világon egyedülálló kritikus tömeg, amely az egész Unióban a lehetőségek növekedését magával hozó új, innovatív szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges; mivel ez rámutat a mindenki számára elérhető szélessávú hozzáférésből származó közös európai haszonra;

F.

mivel a fent említett France Télécom SA kontra Bizottság ügyben hozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság úgy vélte, hogy a szélessávú kommunikáció ágazatában tapasztalható gyors növekedés nem zárja ki eleve a versenyszabályok alkalmazását;

G.

mivel a szélessávú vonalak száma majdnem kétszeresére nőtt, míg a szélessávú vonalak előfizetőinek száma csaknem megnégyszereződött az elmúlt három évben; mivel ezeket a fejleményeket a piac idézte elő és a verseny erősíti, bizonyítva annak fontosságát, hogy a piac torzulását el kell kerülni,

H.

mivel a szélessávú piacon és a különböző technológiák között kiélezettebb versennyel szembesülő tagállamokban nagyobb fokú a szélessávú lefedettség és a szélessávú szolgáltatások elterjedtsége;

I.

mivel az olyan online szolgáltatások, mint az e-kormányzat, az e-egészségügy, az e-tanulás és az e-közbeszerzés csak akkor válhatnak valóban teljes körűvé, és akkor erősíthetik a kohéziót, ha ezeket szélessávú kapcsolatok útján az EU polgárai és az üzleti közösség számára széles körben elérhetővé teszik;

J.

mivel a szélessávú internetkapcsolatok a fejletlenebb térségekben a távdiagnózis és a távgyógyítás alkalmazásával hozzájárulhatnak a kifinomultabb, befogadóbb egészségügyi rendszerhez;

K.

mivel a szélessávú internetkapcsolatok a kielégítő iskolai infrastruktúrával nem rendelkező térségekben távoktatási alkalmazások biztosításával hozzájárulhatnak a kifinomultabb, befogadóbb oktatási rendszerhez;

L.

mivel a legalacsonyabb sebességű szélessávú kapcsolatok már nem elégségesek az igényesebb internetszolgáltatások és videotartalmak funkcionális használatához;

M.

mivel az internetes szolgáltatások és tartalom gyors fejlődése igényt teremt a nagysebességű szélessávú kapcsolatok iránt;

N.

mivel a szélessáv kiépítettségének mértéke nem azonos az EU valamennyi tagállamában és régiójában; mivel a szélessáv elérhetősége a megközelíthetetlen (sziget, hegység stb.) és a vidéki térségekben a szélessávú hálózatok és szolgáltatások magas költsége miatt továbbra is korlátozott; mivel az EU városi központjain kívüli kereslet alacsony szintje alacsonyabb szintű befektetést jelent, és az üzleti lehetőség hiánya miatt eltántoríthatja a szélessávú szolgáltatókat;

O.

mivel a szélessáv kiépítettsége terén továbbra is jelentős a megosztottság a városi központok és a távoli térségek, illetve a régi és az új tagállamok között; mivel ez rámutat a technológiai fejlesztés, az új üzemeltetőknek nyújtandó jobb piacra lépési lehetőségek, valamint az innováció sebessége növelésének mikéntjére vonatkozó világos stratégiák szükségességére, megkönnyítve ezáltal a felzárkózást az elmaradt vidéki térségek és országok számára;

P.

mivel a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének javítása érdekében képzési és támogató intézkedéseket kell meghatározni, például olyanokat, amelyek biztosítják az esélyegyenlőséget;

Q.

mivel a funkcionális használatot lehetővé tevő kapacitású szélessávú hozzáférés valamennyi közösségi felhasználó számára fontos függetlenül attól, hogy földrajzi szempontból hol található;

R.

mivel a jelenlegi keret megfelelő és kellő időben történő végrehajtása az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyitott, kompetitív és innovatív piacának nélkülözhetetlen előfeltétele; mivel a keret átültetését és végrehajtását célzó eljárások nagymértékben eltérnek a tagállamok között, és felaprózottá teszik az egységes hírközlési piacot;

S.

mivel minden iskolának rendelkeznie kell szélessávú kapcsolattal egy olyan jövő érdekében, ahol „egy európai gyermek sem marad online hozzáférés nélkül”;

T.

mivel a digitális átállás és az analógról a digitális technológiára való átváltás miatt több száz megahertzes frekvenciasáv fog felszabadulni, amely megnyitja a frekvenciák újraelosztásának és a közös használatú frekvenciák megnyitásának a lehetőségét;

Aszélessávban rejlő lehetőségek

1.

hangsúlyozza a lehetőségeket, amelyeket az a belső piac teremthet, ahol a szélessávú hozzáféréssel rendelkezők száma közel 500 millió, ami a felhasználók világszerte egyedülálló kritikus tömegét hozná létre, minden régió számára új lehetőségeket nyújtana, továbbá valamennyi felhasználó részére növelt értéket biztosítana, és képessé tenné Európát arra, hogy a világ egyik vezető tudásalapú gazdaságává váljon;

2.

úgy ítéli meg, hogy a szélessávhoz való hozzáférés a társadalmi fejlődés és a magasabb színvonalú közszolgáltatások alapvető előfeltétele, továbbá hogy a hatóságoknak mindent meg kellene tenniük azért, hogy valamennyi állampolgár szélessávú hozzáféréssel rendelkezzék, ezáltal lehetővé téve, hogy ennek előnyeiből a lakosság minden rétege részesedjék, különösen az Unió kevésbé fejlett térségeiben;

3.

egyetért abban, hogy a versenyképes sávszélességen megbízható közvetítést ajánló szélessávú hálózatok fejlesztése kulcsfontosságú az üzleti élet, a társadalom fejlődése és a közszolgáltatások fellendítése szempontjából;

4.

hangsúlyozza, hogy a szélessáv fejlődésének nagyságrendje nem látható előre és nem tervezhető, de kreatív és nyitott környezettel ösztönözhető és támogatható;

5.

hangsúlyozza, hogy a szélessáv tágabb körben való kiépítése újra általánosan felélénkítené a belső piacot, mivel valamennyi térség számára új lehetőségeket kínálna, és egyúttal értékes szolgáltatást biztosítana az egyes felhasználók számára, továbbá biztosítaná Európa számára azt a képességet, amellyel világvezető tudásalapú gazdasággá válhat;

Európa összekapcsolása

6.

hangsúlyozza, hogy a szélessáv vidéki térségekben való kiépítése kulcsszerepet játszik abban, hogy mindenki részt vehessen a tudásalapú társadalomban; rámutat ezen túlmenően arra, hogy a szélessávú szolgáltatások egyaránt döntőek a kérdéses térségek gazdasági fejlődése szempontjából, és ezért ezeket a lehető legszélesebb körben ki kell építeni;

7.

felhívja a tagállamokat arra, hogy egy olyan jövő érdekében, ahol „egy európai gyermek és oktatási programban részt vevő személy sem marad Európában online hozzáférés nélkül”, támogassák az EU valamennyi iskolájában, egyetemén és oktatási központjában a szélessávú összeköttetések létrehozását, valamint a távoktatás bevezetését;

8.

megjegyzi, hogy a digitális szakadék áthidalása keretében támogatni kell egy alapvető struktúra kialakítását, például a számítógépek háztartásokban és közintézményekben való elérhetőségét;

9.

sürgeti a tagállamokat, hogy a szélessávú szolgáltatás általi lefedettség pontosabb meghatározása érdekében készítsenek térképet a szélessávú infrastruktúráról;

Az innováció kulcsszerepe

10.

úgy ítéli meg, hogy a szélessávú szakadék áthidalásának kulcsa az innovatív technológia, vagyis a nagykapacitású szélessávú kapcsolatok kiépítését lehetővé tevő technológia, és rámutat arra, hogy az új technológiák lehetővé tették a hátrányos helyzetű régiók számára, hogy a fejlődés számos szakaszát átugorják;

11.

rámutat arra, hogy a vidéki, gyéren lakott és megközelíthetetlen (sziget, hegység és egyéb) területek versenyelőnyeinek fejlesztése és súlyos problémáik megoldása az információs és kommunikációs technológiák új, innovatív felhasználási módjaitól függ;

12.

hangsúlyozza, hogy az új technológiák természetüknél fogva mélyrehatóbbak és nyitottabbak, így fejlettebb szolgáltatásokat tesznek lehetővé; hangsúlyozza azt is, hogy a szélessávú szolgáltatások segíteni fognak a térségeknek, különösen a legkevésbé fejlett térségeknek a vállalkozások odavonzásában, a távmunka megkönnyítésében, új orvosi diagnosztikai és gondozási szolgáltatások felkínálásában, valamint jobb oktatási színvonal és közszolgáltatások elérésében;

13.

úgy véli, hogy az új technológiák érdekes és olcsóbb megoldásokat kínálnak a távoli, megközelíthetetlen (sziget, hegység stb.) és a vidéki térségek számára, mivel a vezeték nélküli kapcsolatok, a mobil és a műholdas távközlés eljuttatja a szélessávú hozzáférést a helyhez kötött hálózatok tekintetében hagyományosan elmaradott területekre; megállapítja, hogy ezeket az új technológiákat figyelembe kell venni a rádiófrekvenciák elosztásakor;

14.

hangsúlyozza, hogy az innovatív technológiák fejlesztését minden szinten ösztönözni kell, és komoly erőfeszítést kell tenni a piaci hozzáférés ösztönzése és a tisztességes piaci verseny fenntartása céljából;

15.

fontosnak tartja az egyetemek, a területi önkormányzatok és a vállalkozások közötti IKT-kkal kapcsolatos kutatás és partnerségek mobilizálását;

16.

arra bíztatja a Bizottságot, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogram, valamint a kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram munkaprogramjain belül tekintse fontosnak a szélessávot, és különösen a mobil szélessávú megoldásokat;

17.

sürgeti a Bizottságot, hogy aktívan törekedjen a saját ágazati programjai közötti jelentős szinergiákra, például a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram és a versenyképességi és innovációs keretprogram között, ideértve a nemzetközi programokkal és a strukturális és vidékfejlesztési alapokon keresztül a szélessávú kommunikáció fejlesztésére nyújtott támogatással való jobb koordinációt is;

18.

hangsúlyozza, hogy - tekintettel az új média rendkívül gyors fejlődésére - egyedül a szélessávú összeköttetés kínálja az olyan új médiatermékek, mint az internetes televízió és az internetes telefon műszakilag megbízható elérését, és ezáltal megakadályozza, hogy a vidéki lakosság leszakadjon a nagyvárosi agglomerációkban élőktől, ahol a szélessávú összeköttetés rendelkezésre áll;

19.

felismeri, hogy egyesek csak alacsony sebességű és alacsony kapacitású szélessávhoz férnek hozzá; úgy véli, hogy ezek a kapcsolatok nem lehetnek az újabb, nagysebességű kapcsolatok helyettesítői vagy alternatívái; kitart amellett, hogy egyetlen földrajzi területtől vagy társadalmi-gazdasági csoporttól sem tagadható meg az új, gyorsabb technológiába való befektetés pusztán azért, mert már hozzáféréssel rendelkezik egy alacsonyabb minőségű kapcsolathoz;

20.

megjegyzi, hogy a vezeték nélküli platformok alkalmasak a szélessávú hozzáférés biztosítására vidéki területeken; hangsúlyozza a technológiasemlegesség fontosságát a frekvenciaelosztás során; emlékeztet, hogy a Bizottság aktívabb frekvenciapolitikát tervezett, és ezt 2007. február 14-i, „Egy európai frekvenciapolitika felé” című állásfoglalásában a Parlament is támogatta (6);

21.

felhívja a közösségi intézményeket és a tagállamokat arra, hogy a frekvenciák vezeték nélküli és (földi és műholdas) mobil technológiák széles köre által történő felhasználásának megkönnyítése céljából működjenek együtt szorosabban a rádiófrekvenciák kezelésében;

22.

sürgeti a tagállamokat, hogy elegendő frekvenciát osszanak ki a szélessávú technológiák számára;

A tartalom hatása

23.

hangsúlyozza, hogy a digitális írástudás elengedhetetlen alapja a szélessávú kommunikáció által kínált lehetőségek kihasználásának, és rámutat a közoktatás ezzel kapcsolatos felelősségére; hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy a lehető legtöbb uniós állampolgár számára javítsák az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférést és fejlesszék IKT-ismereteiket;

24.

felhív a továbbképzés területén fogyasztóorientált intézkedések bevezetésére, az informatikai szektorban pedig a technikai erőforrások mobilizálására; kiáll az ilyen intézkedések pénzügyi és adókon keresztüli ösztönzése mellett;

25.

úgy ítéli meg, hogy az e-egészségügyi, e-kormányzati és e-tanulási alkalmazásokba történő befektetés fontos szerepet játszhat a szélessáv iránti fogyasztói kereslet növelésében, és így megteremtheti azt a kritikus tömeget, amely szükséges ahhoz, hogy ezeken a területeken nagy piacok bontakozzanak ki;

26.

úgy véli, hogy a szélessávú alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak a hatóságok általi, az üzleti világgal együttműködésben történő támogatása hozzájárulhat a kormányzati szolgáltatások hatékony biztosításához, ugyanakkor ösztönzőleg hathat a szélessávú hozzáférések beszerzéséhez, ami segíti a kínálat serkentését;

27.

kiemeli, hogy az állami hatóságoknak lehetőségük van a kereskedelmi forgalmazás előtti beszerzés kiaknázására a szélessávú hálózatokon keresztül történő innovatív szolgáltatásnyújtás ösztönzése érdekében; megjegyzi, hogy az állami hatóságok koordinálhatják is a közösségek és szolgáltatók között a keresletet az új hálózati befektetések megalapozásához szükséges kritikus tömeg biztosítása érdekében; az ismeretek és az említett eszközök használatának terjesztésére ösztönzi a Bizottságot;

28.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy részesítsék előnyben a szélessávú internetes hozzáférésen alapuló megoldásokat és technológiákat a közigazgatás, az iskolák és a KKV-k számítógépesítése során (például alkalmazásszolgáltatók, terminálszerverek stb.);

29.

kijelenti, hogy bizonyos alapvető európai elektronikus szolgáltatások elősegítenék az integráció elmélyítését és erősítenék a kohéziót, valamint a szélessáv használatával egy egységes európai elektronikus piacot teremtenének, és felhív arra, hogy ezt a területet tegyék a strukturális és vidékfejlesztési alapok felhasználásának egyik kiemelt prioritásává; továbbá hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet az ilyen fejlesztési alapok a térségek támogatásában e tekintetben betöltenek;

30.

felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy teljesítsék a 2003-as barcelonai Európai Tanács azon célkitűzését, amely szerint biztosítani kell, hogy az uniós állampolgárnak megfelelő lakossági szélessávú szolgáltatásokat kínáljanak;

31.

úgy véli, hogy rendkívül fontos, hogy az emberek számára, bárhol is legyenek, biztosítva legyen a lehető legszélesebb körű hozzáférés a jó minőségű tartalomhoz és szolgáltatásokhoz az általuk választott technológia felhasználásával, és hangsúlyozza a hozzáférési hálózatok és a különböző üzemeltetők számára nyitott hálózatok szükségességét;

32.

felhívja a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a tartalmak online hozzáférhetőségét, különösen a digitális környezetben való megfelelő védelmük problémájának kezelésével;

A piac dinamikája

33.

kijelenti, hogy a szélessáv gyors kiépítése létfontosságú az európai termelékenység és versenyképesség fejlődése és az olyan új és kisvállalkozások megjelenése szempontjából, amelyek vezető szerepet tölthetnek be a különböző ágazatokban, például az egészségügy, az ipar és a pénzügyi szolgáltatások területén;

34.

azt a nézetet képviseli, hogy a magánbefektetés kritikus jelentőségű a szélessávval való lefedettség és a szélessáv elterjedtségének bővítése szempontjából; hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a versenydinamikát tovább lehessen serkenteni, és a fogyasztók számára jobb szolgáltatásokat, több innovációt és nagyobb választékot lehessen biztosítani, a magánvállalkozók számára lehetővé kell tenni befektetéseik refinanszírozását;

35.

hangsúlyozza a technikai, jogi és szemantikai szinten nyílt és átjárható, az iparág által ösztönzött szabványok fontosságát annak érdekében, hogy lehetővé váljon a méretgazdaságosság, biztosítsák az információs társadalomhoz való megkülönböztetésmentes, nyílt hozzáférést és előmozdítsák a technológiák mielőbbi alkalmazását;

36.

sürgeti a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt az ágazattal és kezeljék azokat a problémákat (mint például kisösszegű kifizetések, a biztonság és a bizalom, a kölcsönös átjárhatóság és a digitális jogok kezelése), amelyek gátolják az új üzleti modellek kidolgozását a szélessáv területén;

Ösztönző és egyértelmű keret

37.

hangsúlyozza, hogy az Európai Unió szerepe abban áll, hogy az innováció fejlesztéséhez és az új technológiák bevezetéséhez támogató környezetet alakítson ki a versenynek és a magánberuházásoknak kedvező szabályozási keret biztosításával, valamint az ilyen célú forrásoknak a szélessávú szolgáltatások iránti kereslet növelésére és indokolt esetben a szükséges infrastruktúra támogatására történő felhasználásával;

38.

megjegyzi, hogy az állami hatóságoknak fontos szerep jut a szélessávú hálózat kibontakozásának serkentésében, és hogy fontolóra kell venniük olyan intézkedések meghozatalát, amelyek élénkítik a vezetékes hálózatok iránti keresletet és az abba fektetett beruházásokat; felhív egy olyan, az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó világos keretrendszer kialakítására, amely nem torzítja a piacot, és amely nem alkalmaz tisztességtelen feltételeket a magánvállalatokhoz viszonyítva; elismerően nyilatkozik a Bizottságról, amiért tisztázta az állami támogatásra vonatkozó szabályokat az állami hatóságoknak a szélessávú fejlesztési programokban való részvétele tekintetében;

39.

hangsúlyozza, hogy a tagállamok legfontosabb szerepe a szélessáv előmozdítása tekintetében egy olyan környezet megteremtése, amelyben jogbiztonság van, amely ösztönzi a versenyt és előmozdítja a beruházásokat, és hangsúlyozza, hogy ennek elérése érdekében hatékonyan végre kell hajtani az elektronikus hírközlés európai uniós szabályozási keretét; megerősíti a versenyképes piaci körülmények biztosításának jelentőségét, illetve azt, hogy valamennyi tagállamnak át kell vennie és végre kell hajtania az elektronikus hírközlésre vonatkozó keretszabályokat, és biztosítania kell a hatékony, független és megfelelő erőforrásokkal ellátott szabályozó hatóságok létezését;

Versenyszabályok és fogyasztóvédelem

40.

rámutat arra a kulcsfontosságú szerepre, amelyet a piac játszik az innovatív szolgáltatások bővítése és fejlesztése terén; hangsúlyozza ugyanakkor annak rendkívüli fontosságát, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok, a versenyhatóságok, valamint a nemzeti és helyi szintű kormányzatok egyszerre tekintsék elsődleges jelentőségűnek az élénkebb verseny, a szélessávú piacokon való befektetés, továbbá a piaci erőfölénnyel és a kartellekkel való visszaélés orvoslása és végül a piacra jutás akadályai csökkentése elősegítését annak érdekében, hogy a piac képes legyen innovációk kifejlesztésére;

41.

tudomásul veszi a növekvő versenyt az európai szélessávú piacon; emlékeztet arra, hogy az IKTiparág ágazati szabályozását kezdettől fogva átmeneti megoldásnak szánták a piacok megnyitására, és középtávon ennek is kizárólag az általános versenyszabályok hatálya alá kell kerülnie;

42.

hangsúlyozza, hogy a szabályozási keret soron következő felülvizsgálatának azt kell célul kitűznie, hogy a nyitott hozzáférést és a tisztességes versenyt minden üzemeltető számára biztosítsák;

43.

úgy ítéli meg, hogy a vidéki térségekben a szélessáv gyorsabb kiépítése érdekében nem szabad korlátozni a hálózatoknak az infrastruktúrák működtetői által önkéntes alapon történő közös használatát; hangsúlyozza, hogy az infrastruktúrák működtetői közötti ilyen megállapodások hatékony eszközök, amelyekkel elérhető a szélessáv elterjedtebb kiépítése azokban a térségekben, amelyekben hiányzik a szükséges szélessávú átviteli infrastruktúra, és ahol a jövőbeni kereslet nem tenne fenntarthatóvá több hálózatot;

44.

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a helyi közösség szintjén a köz- és a magánszféra közötti partnerségek elvével összhangban és az egyenlő hozzáférés figyelembevételével építsék ki a szélessávú infrastruktúrát;

45.

hangsúlyozza, hogy a verseny és a szélessávú piac megnyitására vonatkozó hatékony és megfelelő szabályok ösztönzik a leginkább a szélessáv kiépítését, amely alatt a szolgáltatások bevezetése, sebessége és sokfélesége értendő;

46.

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a technológiai semlegesség a felaprózottság elkerülésére és a technológiai trendek és felhasználói szükségletek figyelembevételére való törekvéssel ötvöződjön, ami kihívást jelent az európai szabályozók számára, mivel új megoldásokat kell feltárniuk, ugyanakkor ezzel egyidejűleg stabil előfeltételeket kell teremteniük;

47.

hangsúlyozza, hogy a piacon működő inkumbens szolgáltatók hozzáférési hálózatainak és üzemeltetői tevékenységeinek funkcionális szétválasztása valódi előnyökkel járhat, és biztosíthatná az egyenlő és méltányos bánásmódot az összes üzemeltető számára;

48.

felhívja a Bizottságot, hogy készülőben lévő zöld könyvében vizsgálja meg, hogy az EU-ban minden polgár rendelkezésére áll-e elfogadható és megfizethető árú internetszolgáltatás, beleértve az alacsony jövedelmű, illetve a vidéki és költséges területeken élő polgárokat is, valamint hogy szükség van-e az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi követelmények módosítására; elvárja továbbá, hogy a zöld könyv foglalkozzon a fogyasztóknak a szélessávú kapcsolatok biztonságos és megbízható használatával kapcsolatos aggodalmaival;

Közfinanszírozás - ahol szükséges

49.

hangsúlyozza, hogy a közfinanszírozást csak ott szabad alkalmazni, ahol a szélessávú infrastruktúra kiépítése a magánvállalkozások számára gazdasági szempontból nem kifizetődő, és a közfinanszírozás nem szolgálhatja a szélessávú szolgáltatások biztosítására alkalmas meglévő infrastruktúra megkettőzését;

50.

hangsúlyozza, hogy a nemzeti és a közösségi közfinanszírozásnak versenysemlegesnek kell lennie, és elő kell segítenie az üzleti szempontból fenntartható beruházásokat; hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szerződéseket nyílt, átlátható, versenyen alapuló és megkülönböztetéstől mentes eljárások során kell odaítélni;

51.

hangsúlyozza, hogy a közfinanszírozású infrastruktúrát az egyenlő hozzáférés alapján kell biztosítani, és az nem részesíthet előnyben bizonyos szolgáltatókat;

52.

úgy ítéli meg, hogy a piaci erők mellett a tagállamok és különösen azok régiói és települései határozhatnak meg ösztönzőket a szélessávú piac hátrányos helyzetű régiókban történő fejlesztésének serkentésére; hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet a strukturális és vidékfejlesztési alapok tölthetnének be a régiók támogatásában az információs társadalom keresleti oldalának erősítésével;

53.

kijelenti, hogy a szélessávú infrastruktúrába történő közfinanszírozású beruházásoknak az EU versenyszabályainak keretén belül megvalósíthatónak kell lennie;

54.

sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a strukturális és vidékfejlesztési alapokból származó támogatással finanszírozott szélessávú hálózatokhoz valamennyi szolgáltató egyenlő hozzáférést kapjon; úgy véli továbbá, hogy az előírások betartásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskört kell biztosítani ahhoz, hogy a szabályokban a nyitottságra vonatkozó követelményeket határozzanak meg, és meg kell bízni őket e követelmények betartatásával;

55.

hangsúlyozza a regionális fejlesztés és a szélessávra vonatkozó európai politika ötvözésének fontosságát - beleértve a regionális és mezőgazdasági alapok felhasználását is - a mobil szélessávú megoldások fejlesztése vagy a szükséges infrastruktúra felállítása érdekében;

56.

felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább és vizsgálja felül a strukturális és vidékfejlesztési alapoknak a szélessáv kiépítésének és elterjedésének előmozdítása érdekében történő felhasználásának módjára vonatkozó iránymutatásokat, és különösen adjon pontosabb iránymutatásokat a strukturális alapoknak a szélessávú szolgáltatások kiépítésére történő felhasználása tekintetében azokon a helyeken, ahol ilyen szolgáltatások részlegesen már léteznek;

57.

felhívja a Bizottságot, hogy a szélessávú projekteknek nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartásával kapcsolatban nyújtson útmutatást és terjessze a helyes gyakorlatot;

58.

felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé az európai uniós alapok olyan szélessávú hálózatok korszerűsítésére vagy lecserélésére történő felhasználását is, amelyek nem biztosítanak elégséges funkcionális kapacitású kapcsolatokat;

59.

sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő információkat és statisztikai adatokat a szélessávú alkalmazásoknak a támogatott régiókban való telepítéséről, mérje fel a strukturális és vidékfejlesztési finanszírozásnak erre gyakorolt hatását, és támogassa a legjobb gyakorlatok cseréjét az Unió régiói között;

60.

bátorítja a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg, hogy a szabályozási keretrendszert teljes körűen végrehajtották-e, és hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályokat minden olyan esetben alkalmazzák-e, amikor a strukturális és vidékfejlesztési alapokat a szélessávú infrastruktúrába történő beruházásokra használják fel, és hogy biztosítsa, hogy az uniós finanszírozást - egyes szereplők vagy technológiai lehetőségek helyett kizárólag a leghatékonyabb megoldásokat előnyben részesítve - valóban az információs és kommunikációs technológiák Unióban való elterjedtségének növelésére használják; megállapítja továbbá, hogy az EU alapjainak ilyen felhasználását kizárólag az alacsony szinten kiszolgált területeken kell engedélyezni, valamint ott, ahol egyértelmű, hogy a szélessávú infrastruktúrába történő beruházásnak nincsenek más forrásai; hangsúlyozza, hogy minden döntésnek átláthatónak kell lennie, és azokat közzé kell tenni a versenyhatóságokkal összekapcsolt nemzeti és európai webhelyeken;

61.

úgy ítéli meg, hogy az alacsony szinten kiszolgált területeken tovább kell fejleszteni a kölcsönök és támogatások formájában - gyakran a magán- és a közszféra közötti partnerségeken keresztül - megvalósuló állami beavatkozást;

62.

kitart továbbá amellett, hogy a szélessávú infrastruktúra részére nyújtott állami támogatásnak meg kell felelnie a „technológiai semlegesség” elvének, így nem részesíthet előzetesen előnyben egy adott technológiát, illetve nem korlátozhatja a régiók rendelkezésére álló technológiai választási lehetőségeket, míg ezzel egyidejűleg meg kell akadályoznia a műszaki infrastruktúra szétaprózódását, figyelembe kell vennie a fejlődési trendeket és a felhasználók jövőbeni szükségleteit, és elő kell mozdítania a nagyobb kapacitású szélessávú kapcsolatok kiépítését;

*

* *

63.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

(2)  HL L 149., 2005.6.11., 1. o.

(3)  HL C 291., E, 2006.11.30., 133. o.

(4)  HL C 285. E, 2006.11.22., 143. o.

(5)  HL C 133. E, 2006.6.8., 140. o.

(6)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0041.

P6_TA(2007)0262

Az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Oroszországgal

Az Európai Parlament 2007. június 19-i állásfoglalása az EU és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról (2006/2237(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1997. december 1-jén lépett életbe és 2007-ben jár le (1),

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvre, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából (2),

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvére, amely a Bolgár Köztársaságnak és a Román Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételére vonatkozik (3),

tekintettel az EU és Oroszország azon céljára, melyet a 2003. május 31-i szentpétervári csúcstalálkozó után kiadott közös nyilatkozat is meghatároz, és amely arra irányul, hogy létrehozzanak egy közös gazdasági övezetet, a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésének közös övezetét, a külső biztonsági együttműködés övezetét, valamint a kutatás és oktatás övezetét, a kulturális vonatkozásokat is beleértve,

tekintettel az ezt követően kiadott, a közös gazdasági térségre (KGT) vonatkozó útitervre, amelyet a 2005. május 10-én, Moszkvában tartott EU-Oroszország-csúcstalálkozón fogadtak el,

tekintettel az EU és Oroszország között, az Orosz Föderációnak a WTO-hoz való csatlakozása érdekében a kétoldalú piaci hozzáférésről szóló tárgyalásokról 2004. május 21-én aláírt megállapodásra,

tekintettel a Bizottság 2007. január 10-i, az Európai Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Európai energiapolitika” című közleményére (COM(2007)0001),

tekintettel az Európai Unió Tanácsa és tagállamai kormányai tanács keretében ülésező képviselőinek határozatára az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között levélváltás formájában létrejött, a transzszibériai útvonalak meglévő használati rendszere modernizációjának közös alapelveiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (COM(2007)0055),

tekintettel az 1991. december 17-én aláírt Energia Charta Nyilatkozatra és az azt követő Energia Charta Egyezményre, amelyet 1994 december 17-én írtak alá (4) és 1998 áprilisában lépett életbe,

tekintettel az Európa Tanács 1949. május 5-én, Londonban aláírt Alapokmányára,

tekintettel a 2006. június 15-16-i, brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire (5),

tekintettel a 2006. november 24-én Helsinkiben tartott 18. EU-Oroszország-csúcstalálkozó eredményére,

tekintettel a 2007. március 8-9-i, brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

tekintettel az Európai Beruházási Bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Európai Bizottság által 2006. december 15-én aláírt egyetértési nyilatkozatra,

tekintettel az 1997. júliusi EU-Oroszország-csúcson támogatott, uniós és orosz gyáriparosokból álló kerekasztalra,

tekintettel a 2000. október 30-án Párizsban tartott 6. EU-Oroszország-csúcstalálkozón elindított, az energiáról szóló EU-Oroszország-párbeszédre,

tekintettel a 2007. május 18-án, Szamarában (Oroszország) tartott EU-Oroszország-csúcstalálkozóra,

tekintettel az északi dimenzió keretébe foglalt balti-tengeri regionális stratégiáról szóló, 2006. november 16-i állásfoglalására (6);

tekintettel az Európai Unió energiaellátásának biztonságáról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalására (7),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0206/2007),

A.

mivel az Orosz Föderáció az Európa Tanács tagja és így elkötelezte magát a Tanács céljai iránt, nevezetesen: a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának elősegítése és a demokratikus stabilitás megszilárdítása Európában a politikai, jogi és alkotmányos reform nemzeti, regionális és helyi szintű támogatásával;

B.

mivel az EU és az Orosz Föderáció közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat irányító alapelveknek a kölcsönösségnek, a fenntarthatóságnak, az átláthatóságnak, az előreláthatóságnak, a bizalomnak, a megkülönböztetés-mentességnek és a jó kormányzásnak kell lenniük;

C.

mivel Oroszország aláírta, de még nem erősítette meg az Energia Charta Egyezményt, amely nemzetközi szinten általános jogi keretet hoz létre az energiaágazaton belül a kereskedelem, a befektetések védelme, a tranzit, az energetikai hatékonyság és a konfliktusok megoldása területén;

D.

mivel az Európai Unión belül a tagállamoknak együtt ki kell dolgozniuk egy egységes és koherens állásfoglalást az EU és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan az új partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére tekintettel;

E.

mivel az EU-Oroszország-kapcsolatokban hatalmas gazdasági lehetőségek rejlenek, és mindkét félnek előnye származna a megnövekedett gazdasági integrációból és a jószomszédi viszonyokból; mivel az EU és Oroszország közötti együttműködés döntő fontosságú a stabilitás biztosítása érdekében a kölcsönös és közös érdekek minden területén;

F.

mivel az EU és Oroszország közti teljes kereskedelem összege 2005-ben több mint 166 milliárd eurót tett ki, amelyben Oroszország kereskedelmi többlete a GDP-je mintegy 8%-át képviseli, ami hozzávetőleg 50 milliárd eurónak felel meg; mivel Oroszország az EU harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere (az EU kereskedelmének 7,3%-át adja), és az EU Oroszország legnagyobb kereskedelemi partnere (az orosz kereskedelem 52,9%-os részesedésével);

G.

mivel Oroszországban a teljes külföldi közvetlen befektetés 2006-os összegét 31 milliárd amerikai dollárra becsülik, szemben a 2005-ös 14,6 milliárd amerikai dollárral; mivel az EU külföldi közvetlen befektetése Oroszországban több mint kétszeresére nőtt 2002 (2,5 milliárd euró) és 2005 között (6,4 milliárd euró), amely Oroszországban a legfontosabb külföldi befektetők közé emeli;

H.

mivel a speciális területeken, mint a kis- és nagykereskedelem, tevékenykedő külföldi cégek - amelyek részesedése az oroszországi teljes külföldi közvetlen befektetésekből 2005-ben 38,2% volt - bevételnövekedést tapasztaltak az orosz belföldi fogyasztásban bekövetkezett fellendülés folytán;

I.

mivel az 1990-es éveket hiperinfláció és a rubel 1998 augusztusában bekövetkezett 75%-os leértékelése jellemezte, ami majdnem csődbe vitte az Orosz Föderációt;

J.

mivel 2005 februárjában az orosz monetáris hatóságok a rubelt olyan valutakosárhoz rögzítették, amelynek összetételében az euró szerepe egyre erősödik (40% 2006 közepén, várhatóan 52% 2007 végére), és jelenleg több mint 100 milliárd euró tartalékkal rendelkeznek;

K.

mivel Oroszország gazdasági fellendülése lehetővé tette számára, hogy azon túl, hogy összes adósságát visszafizette a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) és a Párizsi Klubnak, 2004 óta több mint 100 milliárd dolláros tartalékot képezzen;

L.

mivel az energiaszektor külföldi befektetéseinek aránya a teljes befektetésekhez képest az 1996-os 85%- ról visszaesett mindössze 60%-ra;

M.

mivel a Fekete-tenger régiója stratégiai fontosságú energiatermelő és tranzittérség az Európai Unió energiaellátásában, és mivel az energia jelentős együttműködési ágazat a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezetben, amelynek alapító tagjai között szerepel többek között Oroszország is;

N.

mivel az EU a szükséges energia átlagosan körülbelül 28%-át az Orosz Föderációból importálja, néhány országban pedig a gázimport 100%-a Oroszországból származik, és mivel az energiához kapcsolódó kereskedelem az EU Oroszországból származó importjának mintegy 65%-a;

O.

mivel Oroszországban a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a legtöbb kérelmet az EU-ból nyújtják be, a szabadalmi kérelmek 37%-át és a védjegyek 41%-át;

P.

mivel az Orosz Föderáció 2006. november 19-én aláírta az Egyesült Államokkal a WTO kétoldalú piaci hozzáférési megállapodását, de még végleges megállapodásokat kell kötnie Vietnámmal, Kambodzsával és Örményországgal valamint a többoldalú tárgyalásokat le kell zárnia a WTO-tagság valamennyi előfeltételének teljesítése érdekében;

Q.

mivel az Orosz Föderációnak le kell zárnia a többoldalú WTO-csatlakozási tárgyalásokat;

R.

mivel az EK és Oroszország közötti, a transzszibériai útvonalak meglévő használati rendszere modernizációjáról szóló megállapodás megoldotta a Szibéria fölötti átrepülésért az Orosz Föderáció által az EU fuvarozóitól kért díjak kérdését; mivel a megállapodás erősíteni fogja az együttműködést a közlekedés terén az EU-Oroszország közös gazdasági térségen belül;

Általános megjegyzések

1.

emlékeztet arra, hogy Oroszország és az EU tagállamai az Európa Tanács tagjai; támogatja a politikai pluralizmus fejlesztését Oroszországban, és úgy véli, hogy az emberi jogok oroszországi helyzetének az EU- Oroszország politikai ütemterve szerves részét kellene képeznie;

2.

hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatok kritikus szakaszban vannak; ennélfogva felszólít a konstruktív és eredményorientált kötelezettségvállalásra az Európai Unió és Oroszország között, de nem bármi áron; rámutat arra, hogy az Unió nemcsak a közös gazdasági és kereskedelmi érdekeken, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság iránti elkötelezettségén osztozik Oroszországgal, hanem a nemzetközi színtéren és a közös szomszédságban való fellépésre irányuló célban is; sajnálja azonban, hogy az EU és Oroszország nem járt sikerrel a köztük fennálló bizalomhiány leküzdésében;

3.

úgy ítéli meg, hogy Oroszország és az EU tagországainak közös tagsága az Európa Tanácsban megerősíti közös értékeiket és elkötelezettségüket az Európa Tanács alapokmányában és egyezményeiben lefektetett célok mellett, melyek a következők: az emberi jogok kiterjesztése és védelme, a demokrácia előmozdítása, valamint a jogállamiság védelmezése egész Európában; ösztönzi a tagállamokat és Oroszországot arra, hogy tevőlegesen vegyenek részt az Európa Tanács munkájában, amely ezen célok gyakorlati megvalósításának színtere; felhívja a figyelmet az Oroszország ellen indult, az Emberi Jogok Európai Bizottsága elé terjesztett eljárások nagy számára; hangsúlyozza az utóbbi szerepét abban, hogy érvényre juttassa az Európa Tanács tagállamainak kötelezettségeit;

4.

megjegyzi, hogy az Orosz Föderáció általában véve pozitív makroökonómiai környezetet teremtett, amely hozzájárult az 1998-as válságot követő lenyűgöző gazdasági növekedéshez; mindazonáltal újra felhívja a figyelmet arra, hogy ez a növekedés főként az energia magas világpiaci árának tulajdonítható;

5.

elismeri a gazdasági és a kapcsolódó politikai reformokat - nevezetesen az adórendszer, a szövetségi adó, a közigazgatás és a pénzügyi rendszer reformját -, amelyeket az utóbbi években hajtottak végre Oroszországban; mindemellett meggyőződése, hogy további strukturális reformokra van szükség, különösen az egészségügyben, az oktatásban, a gáziparban, a bankrendszerben és általánosabban a jog betartásának biztosítása terén; és kéri az Orosz Föderációt, hogy folytassa a reformokat, amelyek jótékony hatással lesznek mind az orosz, mind az európai népességre, valamint segítségükkel vonzóbb lesz az Orosz Föderáció a nemzetközi és elsősorban az európai befektetők számára, és ily módon jelentős és nem elhanyagolható hatása lesz e reformoknak a gazdasági növekedésre, miközben lehetővé teszik az Orosz Föderáció számára a külföldi know-how hasznosítását; hangsúlyozza, hogy a további jogalkotási reformokat a nemzetközi normákkal összhangban kell elvégezni;

6.

azon a véleményen van, hogy az Oroszország és az EU közötti hatékony és kiterjedt gazdasági együttműködésnek a demokrácia magas normáin és a szabad piacgazdaság elvén kell alapulnia, továbbá felszólítja Oroszországot, hogy folytassa a piaci reformokat, tartózkodjon a gazdaság „átpolitizálásától”, valamint hogy tartsa tiszteletben az állami és magánintézmények függetlenségét;

7.

megismétli a törvények és szabályok alapos és hatékony alkalmazásának fontosságát; aggódik a szabályok hatóságok, beleértve a bíróságokat, általi alkalmazásában fennálló előreláthatóság hiánya és a szabályok betartatásának elégtelensége miatt; kéri az orosz hatóságokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést e helyzet orvoslása érdekében;

8.

kéri Oroszországot, hogy harcoljon aktívabban a korrupció ellen, és összpontosítson különösen az e jelenség alapjául szolgáló okok elleni küzdelemre;

9.

meggyőződése, hogy adott esetben fejleszteni kellene az összehangolt és kompatibilis szabványokat és szabályozásokat, valamint a megfelelőségi vizsgálati eljárásokat;

10.

támogatja az Orosz Föderációt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet megállapodásainak tényleges megvalósításában és minden olyan intézkedés meghozatalában, amely a szociális dömping elleni hatékony küzdelemhez szükséges; támogatja az Orosz Föderációt abban, hogy ugyanígy cselekedjen a Kiotói Jegyzőkönyv tiszteletben tartása keretében, a környezeti dömping valamennyi formája elleni küzdelem érdekében;

11.

üdvözli az EU-Oroszország-csúcstalálkozón Szocsiban 2006. május 25-én aláírt megállapodást, amely mind az orosz állampolgároknak, mind az EU polgárai számára egyszerűsíti a vízumok megszerzését, és rugalmasabbá teszi a többszöri belépést egyes foglalkozások - úgymint az üzletemberek - esetében, ily módon járulva hozzá a kapcsolatok megkönnyítéséhez és a kereskedelmi kapcsolatok javításához;

12.

hangsúlyozza, hogy a fokozott gazdasági kapcsolatok nagyvonalúbb vízumkönnyítéseket tesznek majd szükségessé, az előre meghatározott kategóriákba nem tartozó, hétköznapi jóhiszemű utazókra vonatkozóan is, továbbá hosszú távú liberalizációt;

Szabályozási keret - együttműködési keret

13.

hangsúlyozza, hogy Oroszország WTO-hoz való csatlakozása, valamint a kereskedelem liberalizálásába való bevonása és e szabályok betartására vállalt kötelezettsége nagyon fontos az EU szempontjából is, és meggyőződése, hogy a WTO-tagság jelentős jelzés lesz a külföldi és orosz befektetők számára; sürgeti az Orosz Föderációt, hogy javítsa intézményi keretét, hajtson végre több strukturális reformot, serkentse a gazdasági növekedést Oroszországban, és erősítse meg az EU-val folytatott kereskedelmi forgalmat;

14.

kéri az Orosz Föderációt, hogy a WTO-hoz való jövőbeni csatlakozása keretében rendezze a skandináv országokba irányuló faexportra kirótt vámtarifákhoz kapcsolódó problémákat, számolja fel az oroszországi belső árak és a világpiaci árak között jelenleg fennálló egyenlőtlenségeket, valamint rendezze a rendeltetési hely szerint megállapított vasúti díjak kérdését is, amely elsősorban a balti országokat érinti és megkülönböztető jellegű;

15.

úgy véli, hogy a WTO-tagságnak az EU és Oroszország közötti mélyebb gazdasági integrációhoz kell vezetnie a KGT-en belül; felszólítja a Bizottságot, hogy Oroszország WTO-hoz való csatlakozása után fontolja meg egy esetleges szabadkereskedelmi megállapodás megtárgyalását;

16.

hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti konstruktív párbeszéd szükségességét, és megismétli a KGT létrehozásának, valamint a KGT-re vonatkozó útitervben meghatározott célok további fejlesztésének fontosságát, különösen egy, az EU és Oroszország közötti nyitott és integrált piac kialakítása tekintetében;

17.

úgy véli, hogy az útiterv végrehajtása előrevitelének az új partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások mentén kell folytatódnia; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy összpontosítsák erőfeszítéseiket az új partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások elindítására; kéri, hogy haladéktalanul és hivatalosan tájékoztassák az e kérdésben elért bármilyen haladásról;

18.

úgy véli, hogy amennyiben az új partnerségi és együttműködési megállapodásról Oroszországgal folytatott tárgyalások nem vezetnek kézzelfogható eredményre, az EU-nak más megközelítést kell kilátásba helyeznie, amely a négy közös terület keretében már elfogadott menetrendeket tekintve a folyamatban lévő munkák újraindításán, valamint a politikai együttműködést illetően egy közös irányvonal meghatározásán alapul;

19.

hangsúlyozza, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben, a külső biztonsági együttműködés övezetében, valamint kultúraközi párbeszédet és együttműködést is magában foglaló oktatás, kutatás és technológiai fejlesztés övezetében bekövetkező haladás jelentős társadalmi-gazdasági hatással járna és csökkentené az államok közti konfliktus kockázatát; hangsúlyozza, hogy az orosz kormánynak fokoznia kell az e területen tett erőfeszítéseit;

20.

úgy véli, hogy az Orosz Föderáció külföldi befektetések védelmére vonatkozó politikáját oly módon kell tökéletesíteni, hogy az az OECD által elismert nemzetközi normákhoz igazodjon, ezáltal téve lehetővé az Európai Unió számára, hogy tárgyalásokat kezdjen a befektetések védelméről és előmozdításáról szóló megállapodások megkötése céljából;

Kereskedelem, piaci hozzáférés és beruházás

21.

hangsúlyozza a befektetői környezet javításának fontosságát Oroszországban; úgy véli, hogy ez csak a megkülönböztetés-mentes, erős demokratikus értékekben gyökerező, átlátható és kiszámítható üzleti feltételek elősegítésével és lehetővé tételével valósítható meg; hangsúlyozza másrészt, hogy a bürokrácia csökkentése és kétirányú befektetések előmozdítása szükséges;

22.

tudomásul veszi az Orosz Föderációban nemrégiben előterjesztett törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy elutasítsa az orosz vállalatokban többségi részesedés megszerzésére tett külföldi ajánlatokat, így akadályozva meg a 49%-nál magasabb külföldi tulajdonrészt a 39 stratégiai fontosságú iparágban tevékenykedő vállalatokban; vitatja a stratégiainak besorolt és a nemzeti biztonság szempontjából lényegesnek tekintett iparágak kiválasztását és növekvő számát; úgy ítéli meg, hogy ez nem jelenti a befektetések helyzetének javulását, és alapvető kérdéseket vet fel az állam piacgazdaságban játszott szerepével és a gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban a versennyel kapcsolatban;

23.

hangsúlyozza, hogy a vállalatok megalapítását és működését kölcsönös alapon kell lehetővé tenni; megjegyzi, hogy az EU nyitott az Oroszországból jövő befektetésekre, amint azt az EU-ban - nevezetesen az energia- és az acélágazatban - jelen lévő orosz vállalkozások növekedése is jelzi; ezért kéri, hogy az Oroszországban a természeti erőforrások ágazatában működő külföldi vállalatok rendelkezzenek az orosz vállalatokkal azonos hozzáférési jogokkal;

24.

megjegyzi, hogy Oroszországban a gazdaság egyes területein továbbra is virágzik az állami kereskedelem;

25.

tudomásul veszi az úgynevezett különleges gazdasági övezetek bevezetését, amelyek különleges ösztönzőket nyújtanak a - többek között a termelőkapacitásba történő - befektetéseknek, és az általuk elérhető fejlődés előnyösnek bizonyulhat az európai vállalkozások számára; ösztönzi az Orosz Föderációt a megfelelő munkakörülmények, valamint a munkavállalói szakszervezeti jogok tiszteletben tartásának biztosítására; kéri az emberi jogok szigorú tiszteletben tartását és e terület független ellenőrzését, valamint szociális és környezeti normákat ezekben a különleges gazdasági övezetekben;

26.

elismeri a vámok beszedése tekintetében tett haladást; sürgeti az orosz kormányt, hogy folytassa vámeljárásainak modernizációját, egységesítését és automatizálását, valamint hogy a vámokat az árumozgások akadályozása nélküli módon szedje be;

27.

hangsúlyozza, hogy Oroszország WTO-hoz való csatlakozása nem eredményezheti az importvámok szintjének növekedését és a protekcionizmus erősödését a csatlakozást megelőző évekhez viszonyítva;

28.

megjegyzi, hogy a Bizottság dömpingellenes intézkedéseket alkalmazott az ammónium-nitrát, a kálium-klorid, bizonyos acéltermékek, a szilikon és karbamid termékek orosz exportjára; sürgeti az orosz vállalatokat, hogy méltányos kereskedelmi feltételek mellett exportáljanak az EU-ba, és lássák el a szükséges információkkal a dömpingeseteket vizsgáló közösségi ellenőröket a helyzet javítása érdekében, amelyek lehetővé teszik az EU végrehajtó hatóságai számára, hogy gyorsan beszüntethessék az alkalmazott dömpingellenes intézkedéseket;

29.

tudomásul veszi az EU-ból származó exportra, különösen az acéltermékekre kivetett orosz dömpingellenes vámokat; úgy véli, hogy e konfliktusokat prioritásnak tekintve kell rendezni;

30.

sajnálattal veszi tudomásul, hogy Oroszország - a WTO szabályaival összeegyezhetetlen módon - külpolitikai célokra használ fel kereskedelempolitikai eszközöket;

31.

felhívja a figyelmet arra a megalapozatlan tilalomra, amely már két éve sújtja a lengyelországi húsbehozatalt, és javasolja e probléma - amelynek fennállása nem egyeztethető össze a WTO szabályaival - lehető leggyorsabb megoldását;

Szellemi tulajdonjogok

32.

hangsúlyozza, hogy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok terén a szabályozó rendszerek legmagasabb szintű nemzetközi szabványokhoz és normákhoz való közelítésével tökéletesíteni kell a jogszabályokat és a bűnüldözést annak érdekében, hogy nőjön a versenyképesség és a befektetői környezet vonzóbbá váljon; sürgeti az orosz hatóságokat, hogy Oroszországnak a WTO-hoz való jövőbeni csatlakozására tekintettel igazítsák a Polgári Törvénykönyv szellemi tulajdonjogra vonatkozó IV. részét a WTO szabályaihoz és a nemzetközi megállapodásokhoz, különösen a TRIPS-egyezményhez, és biztosítsák e jogszabályok teljes végrehajtását a hamisítás és a kalózmásolás elleni küzdelem hatékonysága érdekében;

33.

hangsúlyozza, hogy át kell alakítani a jelenlegi bírósági rendszert annak érdekében, hogy a szellemi tulajdonjogok hatékony védelmet élvezzenek és felgyorsuljon a bűnvádi eljárás; tudomásul veszi, hogy nő azon ügyek száma, amelyekben az európai vállalkozások javára döntöttek, de nagyon aggódik a rendelkezések végrehajtásának hiánya miatt;

34.

mély aggodalmának ad hangot a hamis termékek, különösen gyógyszeripari termékek gyártása és kereskedelme miatt, mivel mindez nemcsak ellehetetleníti a törvényes gyártókat, de veszélyezteti is a közegészséget;

35.

bátorítja az orosz hatóságokat, hogy minden lehetséges és hatékony intézkedést hozzanak meg annak érdekében, hogy felfedjék az illegálisan zajló tevékenységek forrásait és megszüntessék az előállító üzemek működését, valamint az interneten keresztül zajló műveleteket; rámutat arra, hogy az előállító üzemekre vonatkozóan ezeknek az intézkedéseknek az ismert üzemek ismételt és váratlan ellenőrzéseit kellene tartalmazniuk, a jogok birtokosainak együttműködésével, az optikai segédeszközöket gyártó létesítményeket illetően pedig a licencek kiadási rendszerének megerősítését; hangsúlyozza, hogy az interneten keresztül működő szolgáltatók esetében e rendelkezéseknek vonatozniuk kellene azon jogszabály-módosítások elfogadására, amelyek előírják, hogy a jogkezelő szervezetek csak a jogok azon birtokosainak nevében léphessenek fel, akik kifejezetten engedélyezik e fellépést, valamint vonatkozniuk kellene azon rendelkezések elfogadására, amelyek a szerzői jogokról szóló szerződés (WTC), valamint az előadásokról és hangfelvételekről szóló, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által 1996-ban elfogadott szerződés végrehajtását célozzák;

Energia

36.

megismétli, hogy koherens európai energiapolitikára van szükség; hangsúlyozza, hogy az uniós tagállamok és Oroszország közötti kétoldalú megállapodásoknak - ha feltétlenül szükséges - hozzá kell járulniuk az EU átfogó energiabiztonsági érdekeinek érvényesítéséhez és az EU és Oroszország közötti közös energiapolitika előmozdításához;

37.

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az EU energiapolitikájának elsődleges célja nem állhat csupán az Oroszországtól való folyamatos energiafüggőség elkerüléséből;

38.

szorgalmazza, hogy az EU és Oroszország szorosabban működjön együtt az összes társadalmi partner bevonásával az energiáról szóló EU-Oroszország-párbeszéd keretében, külön kiemelve a termelés, a szállítás és az energiafelhasználás fenntarthatóságával, folyamatosságával és megbízhatóságával, valamint az energetikai hatékonysággal és az ellátás biztonságával kapcsolatos kérdéseket; sürgeti az EU-t, hogy az Orosz Föderációval szorosan együttműködve mozdítsa elő a megújuló energiákba történő befektetéseket, és segítse elő a technológiák cseréjét, valamint a konvergenciát a szabályozásban egy hosszú távú és mindkét fél számára előnyös kapcsolat létrehozása érdekében; arra is kéri az Orosz Föderációt, hogy nyújtson egyenlő és nem megkülönböztetett bánásmódot valamennyi partnere számára, mozdítsa elő az orosz piacra való bejutást az európai befektetők számára, és vegye figyelembe a környezetvédelmet;

39.

támogatja a német elnökség azon törekvését, hogy biztosítsák a biztonságos energiaellátást és csökkentsék az energiafüggőséget az Oroszországgal való együttműködés és további párbeszéd segítségével, így helyezve biztos alapokra az energiaügyi partnerségi politikát, valamint kötelezően teljesítendő energiahatékonysági, valamint a megújuló és alternatív energiák felhasználására vonatkozó célok kitűzésével diverzifikálva az energiaforrásokat; megállapítja, hogy egy ilyen stratégia kidolgozása mind az EU, mind Oroszország közös érdeke, valamint hogy veszélyes az EU számára az, ha túlságosan függ a földgáztól;

40.

üdvözli, hogy az Orosz Föderáció 2004 októberében ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet; kéri az EU-t és az Orosz Föderációt, hogy folytassanak szoros együttműködést a technikai innováció támogatása és az energiaágazat hatékonyságának javítása céljából, valamint fogjanak hozzá azon jövőbeli stratégiák közös vizsgálatához, amelyek segítségével csökkenteni lehet az üvegházhatású gázok kibocsátását a jegyzőkönyv 2012-es lejáratát követő időszakra;

41.

örömmel üdvözli az Oroszország, Görögország és Bulgária által a Burgasz-Alexandrupolisz közötti olajvezeték megépítéséről aláírt megállapodást; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy ez csak egy terv a több, már elfogadott vagy tárgyalás alatt álló terv közül; reményét fejezi ki, hogy az egységes európai energiapolitika kialakítása a jövőben még nagyobb hangsúlyt kap;

42.

meggyőződése, hogy - azon kívül, hogy Oroszországnak ratifikálnia kell az Energia Charta Egyezményt - az EU-nak fontolóra kell vennie egy Oroszországgal fenntartott energiaügyi kapcsolatokról szóló hivatalos keretdokumentum megtárgyalását az új partnerségi és együttműködési megállapodás keretében; javasolja, hogy az Energia Charta Egyezmény egyes elemeit emeljék át egy új dokumentumba, mivel a jelenlegi helyzet, amelyben nem áll rendelkezésre hivatalos megállapodás, elfogadhatatlan;

43.

támogatja az Oroszországot az EU tagállamaival összekötő energetikai infrastruktúrákat javító programokat;

44.

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Oroszország hajlik egy nacionalista és monopolisztikus energiaforrás- kezelési koncepció elfogadására; mélyen aggódik a nehézségek miatt, amelyekkel a külföldi és a magánkézben lévő vállaltok szembesülnek, amikor befektetnek az Oroszország kontinentális talapzatán a jövőben megvalósuló fejlesztésekbe; felszólítja Oroszországot, hogy liberálisabb megközelítést alkalmazzon és a WTO szabályokkal összhangban egyenlő feltételeket biztosítson, hogy a külföldi vállalatok versenyezhessenek az orosz cégekkel; felhívja Oroszországot, hogy az átláthatóságra és a nyilvánosság előtti elszámoltathatóságra vonatkozó legjobb nemzetközi gyakorlatokat minél előbb foglalja bele nemzeti jogszabályaiba;

45.

elismeri, hogy jelentős összeget fektetnek be az elosztó rendszerek infrastruktúrája és a vezetékek karbantartásába; ennek ellenére hangsúlyozza, hogy az új szárazföldi területeken a jövőben megvalósuló fejlesztésekbe való befektetések - beleértve a külföldi befektetéseket is - a szakértők szerint 2010-től gázhiányt okozhatnak;

46.

megismétli a Parlamentnek a Bizottsághoz és a tagállamokhoz szóló felhívását arra, hogy vegyék komolyan annak a veszélyét, hogy az oroszországi energiainfrastruktúrába történő befektetések elmaradása miatt 2010 után hiány fog mutatkozni az Oroszországból származó gázellátásban; támogatja az energiáról szóló EU-Oroszország-párbeszédet, melynek keretében megvitathatják az orosz és az európai energiainfrastruktúrába történő szükséges beruházásokat a kínálat és a kereslet biztonságának szavatolása érdekében; hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti, hatékony és időszerű válságkommunikációs mechanizmus létrehozásának szükségességét; hangsúlyozza az EU-tagállamok közötti összhang, szoros együttműködés és szolidaritás kiemelkedő fontosságát az energiáról szóló párbeszédben; kiemeli annak szükségességét, hogy az EU a biztonság fokozásának és az energiaellátás diverzifikációjának párhuzamos stratégiáját kövesse, valamint hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti együttműködés jelentőségét a környezetvédelem, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a megújuló energia terén;

47.

felszólítja Oroszországot, hogy az energiaforrások tekintetében ne alkalmazzon a WTO-szabályokkal is ellentétes kettős árrendszert;

48.

kéri, hogy az EU az Orosz Föderációval együttműködve fektessen be az atomerőművek modernizálásába, főleg az infrastruktúrákba, az új technológiákba és megújuló energiákba, ily módon válaszolva a közösen követett célokra a biztonság, az energiahatékonyság, a környezetvédelem és a közegészségügy területein;

49.

megismétli az EU piacának az orosz villamosáram-exportok előtt történő megnyitására irányuló, azzal a feltétellel történő támogatását, hogy a vonatkozó - különösen az atomerőművekkel és a nukleáris hulladék biztonságos feldolgozásával és kezelésével kapcsolatos - orosz biztonsági normákat EU-s szintre emelik, hogy elkerüljék a környezeti dömping kockázatát;

Szállítás

50.

tudomásul veszi a felső szintű csoportnak a nagy transzeurópai közlekedési tengelyek szomszédos országok felé történő bővítésére vonatkozó ajánlásait; különösen támogatja a szállítási infrastruktúrák fejlesztését az EU és Oroszország között, vagyis a vasúti szállítás feltételeinek harmonizálását;

51.

üdvözli a Helsinkiben tartott EU-Oroszország-csúcstalálkozón az EU és az Orosz Föderáció közötti, 2006. november 24-én aláírt megállapodást a Szibéria feletti átrepülésekért történő fizetés helyzetéről; úgy véli, hogy e megállapodás lehetővé teszi a légi közlekedés terén az EU és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatok normalizálását és megerősítését, valamint jelentős mértékben javítani fogja az európai légitársaságok versenyképességét, és meg fogja könnyíteni az újonnan kialakuló ázsiai piacok felé irányuló műveleteiket;

Más, konkrét ágazatok

52.

úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatások kereskedelme az EU és Oroszország közötti jövőbeli kapcsolatok fontos részét képezi; felszólít az uniós és az orosz jogszabályok közelítésére, különösen a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés és a közlekedés területén , a közszolgáltatásokra vonatkozó külön rendelkezések tiszteletben tartása mellett; és kéri a balti államokkal szemben jelenleg a kivitelre és a behozatalra alkalmazott megkülönböztető vasúti díjak megszüntetését;

53.

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a pénzügyi rendszer stabilitását, a jogszabályok javításával támogatni kell egy megbízható pénzügyi szektor és a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóinak védelmét szolgáló hatékony rendszer, valamint a hatékony felügyelet megszilárdulását, továbbá az olyan intézkedések végrehajtását, amelyek összhangban állnak a pénzügyi szolgáltatások ellátóira vonatkozó legmagasabb szintű szabványokkal és normákkal;

54.

úgy véli, hogy e reformok kedvezően hatnak majd a befektetésekre, és nagyobb szerepet játszhatnak majd az energiaexporttól és az energia árától kevésbé függő orosz gazdaság állandó növekedésének megteremtésében;

55.

hangsúlyozza a verseny és a nyitás fontosságát a pénzügyi szolgáltatások ágazatában; e tekintetben aggodalmát fejezi ki a külföldi banki ügynökségek engedélyezése előtt jelenleg tornyosuló akadályok miatt;

56.

úgy véli, hogy a mezőgazdasági ágazatban erősíteni kell a szabályozások közelítését elősegítő együttműködést, különös tekintettel az egészségügyi és a növény-egészségügyi intézkedésekre; hangsúlyozza, hogy sok tagállam számára nagy jelentőségű a mezőgazdasági termékek, pl. a hal, a húsipari és tejtermékek Oroszországba irányuló exportja; ezért aggodalmát fejezi ki az e területen Oroszország által nemrégiben elfogadott korlátozó intézkedések miatt, és szorgalmazza, hogy az EU támogassa az említett intézkedések által érintett tagállamokat abban, hogy közös megoldást találjanak az orosz piacra kerülő exporttal kapcsolatos problémákra, különös tekintettel az egészségügyi és a növény-egészségügyi intézkedésekre;

57.

felszólítja Oroszországot, hogy ne alkalmazzon az importtermékekkel szemben olyan állat- vagy növény-egészségügyi korlátozó intézkedéseket, amelyek megkülönböztető jellegűek vagy a hazai termékekre alkalmazottaknál szigorúbb követelményeken alapulnak;

Kapcsolatok más kereskedelmi partnerekkel

58.

hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti stratégiai gazdasági partnerség kialakításakor figyelembe kell venni Oroszország geopolitikai helyzetét; hangsúlyozza, hogy az Oroszországra vonatkozó uniós megközelítést össze kell hangolni a régióra vonatkozó más erőfeszítésekkel, például az európai szomszédsági politikával, az északi dimenzióval és a fekete-tengeri stratégiával;

59.

üdvözli a „Fekete-tengeri együttműködés” kezdeményezést az európai szomszédsági politika keretében, amely egy jobb regionális együttműködést mozdít elő a Fekete-tenger térségének érintett országai, az Orosz Föderáció és az EU között olyan ágazatokban, mint az energia, a szállítás, és a környezet, valamint a párbeszédet is erősíti az emberi jogok, a demokrácia és a helyes kormányzás tiszteletben tartása területén;

60.

egyébiránt elismeri, hogy a kibővített régióközi együttműködés erősítése az EU és a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezet között a „Fekete-tengeri együttműködés” új kezdeményezés keretében pozitív hozzájárulást jelenthet;

61.

hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti növekvő regionális együttműködés jelentőségét az északi dimenzión belül, melyben az EU, Oroszország, Izland és Norvégia egyenlő partnerek; kiemeli annak szükségességét, hogy kézzelfogható partnerségi programokat hozzanak létre a már meglévő programok és többoldalú partnerségi kapcsolatok támogatására és megerősítésére elsősorban a balti-tengeri együttműködést illetően, összhangban a Parlament fent említett 2006. november 16-i állásfoglalásában elfogadott, az északi dimenzió keretébe foglalt balti-tengeri stratégiával; hangsúlyozza a kalinyingrádi régió további gazdasági és társadalmi fejlődésének jelentőségét mint az EU és Oroszország közötti megerősített gazdasági és kereskedelmi együttműködés modelljét;

62.

hangsúlyozza azokat az előnyöket, amelyek az EU és Oroszország közötti idegenforgalmi kapcsolatok szorosabbra fűzéséből adódnának, mivel a tagállamok számos régiója hagyományos célpont az orosz látogatók számára;

63.

felhívja a figyelmet arra, hogy sürgősen meg kell oldani az orosz-lett határ mentén húzódó infrastruktúrák javításához kapcsolódó problémákat (de más, Oroszországgal szomszédos uniós tagállamokét is), valamint az Európai Unió és az Orosz Föderáció forrásait kell felhasználni a jelenlegi határátkelőpontok, valamint újonnan nyitandó átkelőpontok finanszírozásához; hangsúlyozza a határmenti infrastruktúra fejlesztésének fontosságát a tranzitországokban, pl. Ukrajnában, az EU és Oroszország közötti együttműködés támogatása és felgyorsítása érdekében;

64.

úgy hiszi, hogy mindkét partner közös érdeke a stabil, biztonságos és demokratikus szomszédság, és bátorítja a jószomszédi kapcsolatok fejlesztését a régió országai közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés terén; hangsúlyozza, hogy az emberi jogok közös támogatása és az európai szomszédságpolitika megvalósítása - nem utolsósorban a kelet felé irányuló, fokozott szomszédságpolitikán keresztül - számos lehetőséget kínál a többoldalú együttműködésre a konstruktív együttműködés támogatása érdekében a környezetvédelem, az energia, az infrastruktúra és a kereskedelem területén;

65.

hiszi, hogy a közös szomszédság állandósult konfliktusainak létezése jelentős akadály a régió gazdasági fejlődése előtt, és e konfliktusok - a nemzetközi jog elveivel összhangban történő - rendezésének támogatását, beleértve az azokból eredő gazdasági kérdések rendezését is, kiemelten kell kezelni a közös szomszédság országaiban a gazdasági fejlődés és a jólét további előmozdítása érdekében;

*

* *

66.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének.


(1)  HL L 327., 1997.11.28., 1. o.

(2)  HL L 185., 2006.7.6., 17. o.

(3)  HL L 119., 2007.5.9., 32. o.

(4)  HL L 69., 1998.3.9., 26. o.

(5)  10633/1/06 REV1.

(6)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0494.

(7)  HL C 292. E, 2006.12.1., 112. o.

P6_TA(2007)0263

2005. évi jelentés a versenypolitikáról

Az Európai Parlament 2007. június 19-i állásfoglalása a versenypolitikáról szóló, 2005. évi jelentésről (2007/2078(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a versenypolitikáról szóló, 2005. évi (SEC(2006)0761) jelentésére,

tekintettel a Bizottságnak az energia- és a lakossági bankszektorban folytatott ágazati vizsgálataira,

tekintettel a lisszaboni stratégia célkitűzéseire,

tekintettel a Versenypolitikai Főigazgatóságnak az EK-Szerződés 82. cikke kizáró jellegű visszaélésekre történő alkalmazásáról szóló, 2005. decemberi vitairatára,

tekintettel a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendeletre (2),

tekintettel az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokra (3),

tekintettel a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendeletre (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) (4),

tekintettel a Versenypolitikai Főigazgatóság 2005. októberében kiadott, a 2005. évi összefonódási jogorvoslatokról szóló tanulmányára (összefonódási jogorvoslatokról szóló tanulmány),

tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletre (5),

tekintettel a Bizottságnak az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről szóló zöld könyvére (COM(2005)0672) (kártérítési zöld könyv),

tekintettel a Bizottságnak a „Kevesebb és célzottabb állami támogatásról: Ütemterv az állami támogatás 2005-2009 közötti reformjához” című állami támogatási cselekvési tervére (COM(2005)0107),

tekintettel a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendeletre (6),

tekintettel a 2006. április 27-i, az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terv ágazati vonatkozásai: Innovációs támogatás című állásfoglalására (7),

tekintettel a Bizottság 2006. szeptemberi, a kutatást, fejlesztést és innovációt szolgáló állami támogatások közösségi keretéről szóló munkadokumentumára,

tekintettel a környezetvédelem állami támogatására vonatkozó közösségi iránymutatásra (8),

tekintettel a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokra (9),

tekintettel a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó állami regionális támogatásról szóló iránymutatásokra (10),

tekintettel az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatra (11), a Parlamentnek 2004. szeptember 8-án véleményezésre küldött formájában,

tekintettel a 2005. február 22-i, a közszolgáltatási kompenzáció formájában nyújtott állami támogatásokról szóló állásfoglalására (12),

tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó joggyakorlatára, különös tekintettel a Bíróság C-280/00 sz. ügyben (13)2003. július 24-én hozott ítéletére,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0176/2007),

1.

üdvözli a Bizottságnak a versenypolitika modernizációjára tett intézkedését, és különösképpen a kartellekkel szembeni fokozott fellépését, a jogosulatlan állami támogatások elleni megújított fellépését és az ágazati vizsgálatok megindítását; gratulál a Bizottságnak az Európai Verseny Hálózat (ECN) jobb működése érdekében tett lépéseiért; gratulál a Bizottságnak a több- és kétoldalú együttműködés terén elért eredményeihez, és további előrelépésre szólít fel a versenypolitika nemzetközi közelítését célzó tevékenységeiben;

2.

üdvözli, hogy a Bizottság a versenypolitika végrehajtása során a szabályokon alapuló megközelítéssel szemben inkább gazdasági megközelítést részesít előnyben; üdvözli a Bizottság ágazati vizsgálataiban alkalmazott megközelítését, amely közelebb áll az üzleti gyakorlat valóságához, különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra és az energiaszektorra; hangsúlyozza, hogy ezeknek a vizsgálatoknak fényt kell deríteniük az ágazatok jelenlegi helyzetére és a vizsgált ágazatok tendenciáira, és jövőorientáltabb politikát kell ösztönözniük;

3.

üdvözli a Bizottságnak az ECN-vonatkozású döntések végrehajtása minőségének javítására tett lépéseit, a nemzeti versenyhatóságokkal (NCA) való és azok közötti nagyobb együttműködésen keresztül;

4.

ismételten felhív az NCA-kal való együttműködés és az azok által történő végrehajtás kapcsán azon bizonytalanság további csökkentésére, amely a közösségi versenyjognak a nemzeti bíróságok általi eltérő értelmezéséből fakad, csakúgy, mint a végső döntéshozatal sebességbeli, tartalombeli és érvényesítésbeli különbségeinek csökkentésére; kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg egy, az ECN-hez hasonló igazságügyi hatósági hálózat létrehozását;

5.

ismételten felhív, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra (SGEI) vonatkozóan, illetve a politikák tagállamokban uralkodó jelentős különbségei miatt, a további előrehaladásra mind a meglévő a versenyszabályok tisztázása, mind azok gyakorlati alkalmazása tekintetében;

6.

üdvözli az ECN modell méltányossági program keretében elfogadott eljárások számának gyarapodását; hangsúlyozza mindazonáltal, hogy ezen eszköz további finomítására van szükség az ezzel való lehetséges visszaélések, különösen a gyengébb résztvevők igazságtalanul hátrányos versenyhelyzetbe hozatalának elkerülése érdekében;

7.

ennek tükrében emlékeztet a kártérítési keresetek és méltányossági eljárások kettős eszköze koordinálásának szükségességére a helyes magatartás megfelelő ösztönzőinek biztosítása érdekében;

8.

aggodalmát fejezi ki a számos tagállam által nyújtott jogosulatlan állami támogatások visszatérítésének folyamatában tapasztalható túlzott késedelem miatt; hangsúlyozza, hogy a szabályok nem megfelelő végrehajtása ezen a területen súlyosan károsíthatja a tisztességes versenyt;

9.

üdvözli a versenyre vonatkozó közösségi szabályoknak az Európai Unió új tagállamai általi elfogadását, és ajánlja az ilyen szabályok végrehajtásának további minőségi finomítását;

10.

megállapítja a megfelelő versenypolitika kulcsszerepét a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérésében; emlékeztet arra, hogy a versenypolitikának ez a szerepe még hangsúlyosabbá tehető, ha az megfelelő kohéziós politikával párosul;

11.

felhívja a Bizottságot annak körültekintő megfontolására, hogy a tagállamok közötti adóversenyt hogyan érintik bizonyos adózási gyakorlatok, különösen a társaságok tekintetében;

12.

úgy véli, hogy az egyes svájci kantonok által alkalmazott bizonyos adózási gyakorlatoknak versenytorzító hatásuk lehet, és felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy folytassák az ezzel kapcsolatban a Svájci Államszövetséggel kezdett párbeszédet annak érdekében, hogy Svájc csatlakozzon az ECOFIN-Tanács 1997. december 1-jei, az adópolitikáról szóló ülése után elfogadott tanácsi következtetésekhez csatolt, a vállalati adózásra vonatkozó magatartási kódexhez (14);

13.

támogatja a Bizottság erőfeszítéseit egy közösségszerte elfogadott közös összevont társasági adóalap (KKTA) bevezetésére, mivel ez lehetővé teszi majd a könnyebb összehasonlítást, valamint felhívja a figyelmet a 2005. december 13-i, „az Európai Uniós vállalkozások adózásáról: közös összevont társaságiadó-alapról” szóló állásfoglalásában foglalt nézeteire (15);

14.

megerősíti a Parlament nagyobb szerepének szükségességét - beleértve az együttdöntési hatáskörök előmozdítását - a versenyjog kialakításában;

15.

emlékeztet a megfelelő kapacitásbővítés előmozdításának szükségességére a közösség szintjén, az ambiciózus lisszaboni menetrend célkitűzéseinek megvalósítása és az esetlegesen sok munkavállalót foglalkoztató cégek és nemzeti versenyhatóságok kezelése céljából;

16.

üdvözli az ECN-nek a versenyjog végrehajtása terén való megerősítésére tett erőfeszítéseit a gyakorlatok és a normák értelmezésének harmonizációján, illetve a hatáskörök átruházásán és a tapasztalatok NCA-k közötti kicserélésén keresztül;

17.

aggodalmát fejezi ki a viszonylagos kudarc miatt abban a tekintetben, hogy az energiapiacokon mindeddig nem sikerült valódi versenyt elérni; megállapítja, hogy számos tagállamban a tulajdonjogi szétválasztás elégtelennek bizonyult a megfelelő verseny biztosítására, mivel a piacon lévő szolgáltatók igen magas piaci részesedése az elégtelen piacra jutással és a piac lezárásával társul;

18.

határozottan úgy véli, hogy az új piaci szereplők belépését és az új környezetbarát technológiák bevezetését lehetővé tevő esélyegyenlőség kialakításának prioritással kell bírnia; gratulál ebben a tekintetben a Bizottságnak ahhoz, hogy a versenyszabályokat, az összefonódásokkal kapcsolatos szabályokat és az állami támogatások ellenőrzését illetően hatáskörét maradéktalanul kiaknázza az energiapiac hatékonyságának fokozása érdekében; üdvözli azt a tényt, hogy az egyedi esetekben történő végrehajtással párhuzamosan az energiaszektor vizsgálata fontos szerepet játszott a Bizottság számára a szükséges szabályozási változtatások azonosításában, amilyen különösen a hatékony hálózati és kiszolgáló tevékenységek szétválasztása, a szabályozási hiányok megszüntetése különösen a határokon átnyúló ügyekben, a piaci koncentráció és a belépési korlátok célbavétele, és a piac működésének növekvő átláthatósága;

19.

hangsúlyozza, hogy az energiaszektorban a tulajdonjogi szétválasztás befejezését, illetve a vertikális konglomerátumok visszaszorítását és a hatékony piacra jutás feltételeinek biztosítását még inkább előnyben kell részesíteni;

20.

üdvözli az energiaszektor vizsgálatának általános célkitűzését, vagyis az egész közösségre kiterjedő energiapiac létrehozása előtt álló jelenlegi akadályok problémájának kezelését 2007. július 1-jéig; osztja a Bizottság azon véleményét, hogy meg kell erősíteni az NCA-k hatáskörét és elő kell mozdítani az együttműködést közösségi szinten, különös tekintettel a határokon átnyúló kérdésekre; felhívja a Bizottságot, hogy foganatosítson végrehajtási intézkedéseket, beleértve bírság kiszabását a versenyszabályokat megszegő cégekre; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy járjon el azon tagállamok ellen, amelyek indokolatlanul védik nemzeti energiavállalataikat;

21.

felhívja a Bizottságot a hitelminősítő ügynökségek, a könyvvizsgáló cégek és a nagy befektetési bankok versenyhelyzetének megvizsgálására;

22.

hangsúlyozza, hogy a versenyjogot az európai piac minden szereplőjére alkalmazni kell, tekintet nélkül arra, hogy központjuk az Európai Unióban van-e; fontosnak ítéli meg, hogy a Bizottság egyforma határozottsággal és következetességgel járjon el mind a harmadik országbeli, mind az EU-s vállalkozásokkal szemben;

23.

üdvözli a Bizottságnak azt a kezdeményezését, hogy tanulmányt készíttet annak felmérésére, hogy az energiaárak emelkedése elsősorban az üzemanyagárak növekedésének és a kibocsátás-kereskedelmi rendszernek, vagy a piaci szereplők versenyellenes magatartásának tulajdonítható-e;

24.

emlékeztet a Bizottságnak arra a kötelezettségvállalására, hogy felülvizsgálja a „kétharmados szabályt”mint az egyesülési javaslatok közösségi hatásait érzékeltető küszöbértéket; javasolja az előrehaladást e területen, továbbá üdvözölné, ha következetesebb megközelítés érvényesülne a hasonló egyesülési műveletek értékelése tekintetében, amennyiben valamely nemzeti szinten hozott döntésnek komoly hatása lehet a környező tagállamok piacainak szerkezetére;

25.

üdvözli a Bizottság törekvését az infrastruktúra-hálózatok összeköttetésének támogatására vonatkozóan; felhív arra, hogy a periférikus piacok sajátos jellegzetességeire kiemelt figyelmet kell fordítani;

26.

üdvözli a Bizottság kártérítési zöld könyvét, és hangsúlyozza, hogy a valamely versenyellenes magatartás következtében veszteségeket szenvedett sértetteknek hatékony eszközöket kell biztosítani a megfelelő kárpótlásra;

27.

lelkesen üdvözli a Bizottságnak a kartellek kezelését szolgáló eszközök megerősítése érdekében tett intézkedéseit, különösképpen a méltányossági eljárások felülvizsgálatát és a bírságok megállapításának módjára vonatkozó új iránymutatásokat, amelyek a nagy piacok hosszú távú megállapodásaira összpontosítanak;

28.

úgy véli, hogy a közösségi vonatkozású és a nemzeti összefonódás-ellenőrzési szabályok alkalmazásának nagymértékben előnyére szolgálna egy közös adatbázis létrehozására irányuló NCA-k közötti együttműködés, amely minden egyes vizsgált esetet regisztrál az információcsere egy speciális hálózatának keretében;

29.

üdvözli az 1996-2000-es időszakban javasolt jogorvoslati intézkedések hatásáról szóló összefonódási jogorvoslatokra vonatkozó tanulmányt; úgy véli, hogy ilyen ex-post tanulmányok fontos kérdésekre világítanak rá a szakpolitikában, és ezért a versenypolitika végrehajtásának más területeire is ki kell terjeszteni ezeket;

30.

megállapítja, az összefonódási jogorvoslatokra vonatkozó tanulmányának megfelelően, hogy a szerkezeti jogorvoslat hatékonyságát gyakran aláássa a vállalkozások és a hatóságok versenyellenes magatartása, különösképpen a piacra jutás korlátozása; következésképpen kéri a Bizottságot, hogy szenteljen nagyobb figyelmet az összefonódási jogorvoslatok végrehajtásában mutatkozó ezen lehetséges joghézagnak;

31.

megjegyzi, hogy az állami támogatások politikája a versenypolitika szerves része, és az állami támogatások ellenőrzése tükrözi az európai belső piacon tevékenykedő összes vállalkozásra vonatkozó egységes versenyfeltételek fenntartásának szükségességét; üdvözli ebben a tekintetben a Bizottságnak az állami támogatás jelenlegi mechanizmusai átláthatóságának és nyilvános elszámolási kötelezettségeinek növelése érdekében tett intézkedéseit; ebben az összefüggésben üdvözli az átláthatóság növelésére tett további lépéseket; hangsúlyozza továbbá az állami támogatások szintjeinek mérésére szolgáló világos kritériumok meghatározásának szükségességét;

32.

ismételten felhív és az állami támogatásokkal kapcsolatos fejlemények nyomon követésére és az ezekről való nyílt beszámolókra, a tagállamok közötti összehasonlításokkal, az ilyen támogatások csökkentése, mint kívánt cél elérésének érdekében;

33.

emlékeztet a tagállamok állami támogatási rendszerei közötti versengés és átfedés elkerülésének szükségességére, csakúgy, mint bármely, a különböző nemzeti állami támogatásokat támogató pénzügyi és műszaki kapacitások által a belső piacon okozott torzulás elkerülésének szükségességére; javasolja, hogy a Bizottság tegyen további erőfeszítéseket a nemzeti gyakorlatok harmonizálására, továbbá az információ és a legjobb gyakorlatok cseréjének előmozdítására, mindez kiemelt fontossággal bír;

34.

emlékeztet az állami támogatások és a közösségi kohéziós politika összeegyeztethetőségének alapelvére; felhívja a Bizottságot a Közösség célkitűzései és kohéziós politikája tekintetében annak biztosítására, hogy az állami támogatás ne eredményezze a verseny torzulását a vállalatoknak az egyik tagállamból egy másikba történő áttelepülésének ösztönzése révén, ami a vállalkozások támogatáskeresési magatartásához vezethet a Közösség célkitűzései szempontjából bármilyen hozzáadott érték nélkül, és különösen ahhoz, hogy az egyik régió munkahelyeket veszít el egy másik javára; emlékeztet arra, hogy a hivatalos állami támogatási rendszereken kívül jóváhagyott regionális támogatások lényegükből fakadóan a versenytorzulás nagyobb kockázatát hordozzák;

35.

üdvözli a Bizottság fokozott érzékenységét a lisszaboni stratégia különböző területeit illetően, az állami támogatások kezelésével összefüggésben és a közösség kevésbé fejlett térségeinek ilyen területeken való felzárkózását illetően;

36.

úgy véli, hogy a Közösség állami támogatási politikájának, különösen a globális piacon működő ágazatok tekintetében, a harmadik ország kormányainak támogatási gyakorlataira kell koncentrálnia a versenytársakkal kapcsolatban; úgy véli mindazonáltal, hogy az egyensúlyra elsősorban együttműködési és kölcsönös elismerési intézkedéseken keresztül kell törekedni, semmint a verseny támogatásán keresztül;

37.

emlékeztet arra, hogy biztosítani kell, hogy a Közösség klímaszabályozással kapcsolatos célkitűzéseinek való megfelelés a környezetvédelmi állami támogatással kombinálva különböző országokban és ágazatokban összeegyeztethető a versenycélokkal; felhívja a Bizottságot ezen kérdés megvitatására a környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó csoportmentesítés következő felülvizsgálatakor;

38.

üdvözli az Európai Unió fő partnereivel, nevezetesen az Amerikai Egyesült Államokkal, Kanadával, Japánnal és Koreával folytatott kétoldalú együttműködések területén tett előrelépést, beleértve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, nevezetesen az összefonódás jogorvoslatáról és kartellvizsgálatokról; úgy véli, hogy ez az együttműködés kulcsfontosságú a mindenkire kiható esetekről szóló határozatok következetes végrehajtásának vonatkozásában;

39.

üdvözli a Bizottság együttműködését a kínai hatóságokkal egy versenyhatóság létesítéséről Kínában; sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa a hatékony versenykultúra intézményesítésére irányuló erőfeszítéseit Kínában;

40.

hangsúlyozza, hogy a vállalatfelvásárlás tekintetében a Bizottságnak a különböző ágazatok versenykörülményeit vizsgáló elemzéseit a belső piac egészének fényében és nem elsősorban a helyi vagy nemzeti piac helyzetére való tekintettel kell elvégeznie;

41.

hangsúlyozza, hogy a Bizottság új kereskedelmi menetrendjében, amelynek keretében kiválasztott partnerekkel való szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalására kerül sor, szükség van a versenyügyi biztos szoros bevonására annak érdekében, hogy a legfőbb versennyel kapcsolatos ügyeket megfelelően kezeljék az ilyen megállapodások keretében;

42.

felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy növeljék és összpontosítsák jobban közös erőfeszítéseiket „A Verseny Napja” kezdeményezés megszervezését illetően, amely bemutatja az európai fogyasztók és polgárok számára a Közösség versenypolitikájának döntő szerepét a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés elérésében az egész Európai Unióban;

43.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

(3)  HL C 210., 2006.9.1., 2. o.

(4)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(5)  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 302., 2006.11.1., 29. o.

(7)  HL C 296 E., 2006., 12.6, 263. o.

(8)  HL C 37., 2001.2.3., 3. o.

(9)  HL C 194., 2006.8.18., 2. o.

(10)  HL C 54., 2006.3.4., 13. o.

(11)  HL L 312., 2005.11.29., 67. o.

(12)  HL C 304 E, 2005.12.1., 117. o.

(13)  C-280/00 sz. Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ügy [2003] EBHT I-7747.

(14)  HL C 2., 1998.1.6., 1. o.

(15)  HL C 286. E, 2006.11.23., 229. o.

P6_TA(2007)0264

Az Equitable Life biztosítótársaság válsága

Az Európai Parlament 2007. június 19-i ajánlása az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság jelentése alapján

Az Európai Parlament,

tekintettel az EK-Szerződés 193. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozatra (1),

tekintettel az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról szóló, 2006. január 18-i 2006/469/EK határozatára (2),

tekintettel az Equitable Life biztosítótársaság válságáról szóló, 2006. július 4-i állásfoglalására (3),

tekintettel a vizsgálóbizottság megbízatásának a Parlament által 2006. július 4-én elfogadott, 3 hónappal való meghosszabbítására, valamint a 2007. január 18-án elfogadott további meghosszabbítására,

tekintettel az Equitable Life biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság végleges jelentésére (A6-0203/2007),

tekintettel eljárási szabályzata 176. cikkére,

A.

mivel az EK-Szerződés 193. cikke jogalapot teremt ideiglenes vizsgálóbizottság létrehozására a Parlament által, a közösségi jog végrehajtása során felmerült állítólagos jogsértések vagy hivatali visszásságok kivizsgálására; mivel ez a Parlament ellenőrzési jogkörének fontos eleme;

B.

mivel a 2006/469/EK határozattal felállított vizsgálóbizottság megbízatása az volt, hogy: (1) megvizsgálja, hogy az Egyesült Királyság illetékes hatóságai elkövették-e a feltételezett jogsértést, illetve hivatali visszásságokat a közvetlen életbiztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK és 90/619/EGK irányelv módosításáról szóló (harmadik életbiztosítási irányelv) (4), 1992. november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelv - amelyet az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) kodifikált - alkalmazása során az Equitable Life Biztosítótársaság (Equitable Life) esetében, különösen a biztosítóintézetek szabályozási rendszere és pénzügyi stabilitásuk, többek között fizetőképességük megfelelő ellenőrzésének garantálása, megfelelő biztosítástechnikai tartalékok képzése, valamint az e tartalékoknak megfeleltetett eszközökkel való fedezet tekintetében; (2) megvizsgálja, hogy a Bizottság megfelelően teljesítette-e a közösségi jog helyes és időben történő átültetésének ellenőrzésére vonatkozó feladatát, és megállapítsa, hogy hozzájárultak-e rendszeres hiányosságok a kialakult helyzethez; (3) megvizsgálja azon vádakat, melyek szerint az Egyesült Királyság szabályozó hatóságai legalább 1989 óta több éven keresztül folyamatosan elmulasztották megvédeni a biztosítottakat azáltal, hogy nem felügyelték szigorúan az Equitable Life számviteli és tartalékképzési gyakorlatát, illetve pénzügyi helyzetét; (4) felmérje az Egyesült Királyságon kívüli európai polgárok követeléseinek helyzetét és a más tagállamban élő kötvénytulajdonosok által az Egyesült Királyság és/vagy az EU jogszabályai értelmében igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek megfelelőségét; és (5) a szóban forgó ügyben megtegye az általa szükségesnek ítélt javaslatokat;

C.

mivel a vizsgálóbizottság 2006. február 2-án kezdte meg munkáját, és végleges jelentését 2007. május 8-án fogadta el; mivel a vizsgálóbizottság 19 alkalommal ült össze, 11 nyilvános meghallgatást tartott, 2 munkaértekezletet szervezett és 2 hivatalos küldöttséget menesztett Dublinba és Londonba; mivel 46 szóbeli vallomást hallgatott meg, 157 bizonyítékot (melyek közül 92-t közzétettek a vizsgálóbizottság honlapján), összesen több ezer oldalt elemzett; mivel 3 külső tanulmány elkészítését is kérte;

D.

mivel a vizsgálóbizottság - a fent említett bizonyítékok és fellépések alapján - elfogadta végleges jelentését, amelyben ismerteti vizsgálatait, valamint következtetéseit és ajánlásait;

1.

utasítja elnökét, hogy eljárási szabályzata 176. cikkének (10) bekezdése és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálóbizottság végleges jelentésének közzététele érdekében;

2.

felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az érintett tagállamokat, hogy a Szerződés 10. cikke és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatból fakadó kötelezettségeknek megfelelően biztosítsák a vizsgálat következtetéseinek és ajánlásainak végrehajtását;

3.

megköveteli, hogy az Egyesült Királyság kormánya, szabályozó és felügyeleti szervei a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat 4. cikkéből és a tagállamoknak a szerződésekben meghatározott általános kötelességeiből fakadó kötelezettségeknek megfelelően biztosítsák a vizsgálat következtetéseinek és ajánlásainak végrehajtását;

4.

megköveteli, hogy a Bizottság biztosítsa a végrehajtásra vonatkozó következtetések és ajánlások gyors végrehajtását, és készítsen jelentést az Európai Parlament illetékes bizottságai számára;

5.

felhívja elnökét, hogy utasítsa a Gazdasági és Monetáris Bizottságot, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot, a Jogi Bizottságot, az Alkotmányügyi Bizottságot és a Petíciós Bizottságot, hogy kísérjék figyelemmel a vizsgálóbizottság következtetéseinek és ajánlásainak végrehajtását - különösen a Bizottság átültetési és jogorvoslati kötelezettségeibe tartozókat a belső piac terén -, és adott esetben készítsenek arról jelentést az eljárási szabályzat 176. cikke (11) bekezdésének megfelelően;

6.

felkéri az Elnökök Értekezletét és a 2007 februárjában létrehozott, parlamenti reformokkal foglalkozó munkacsoportot, hogy vegye figyelembe a vizsgálóbizottságnak a nemzeti parlamentekkel való szorosabb együttműködésről, a Parlament végrehajtási ügyekkel kapcsolatos nagyobb ellenőrzéséről, valamint a vizsgálóbizottságok jövőbeni reformjáról szóló jelentésében szereplő ajánlásokat azok működésének és hatékonyságának javítása érdekében;

7.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást és a vizsgálóbizottság végleges jelentését a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  HL L 113., 1995.5.19., 2. o.

(2)  HL L 186., 2006.7.7., 58. o.

(3)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0293.

(4)  HL L 360., 1992.12.9., 1. o. A legutóbb a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított irányelv (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.).

(5)  HL L 345., 2002.12.19., 1. o. A legutóbb a 2006/101/EK tanácsi irányelvvel módosított irányelv (HL L 363., 2006.12.20., 238. o.).

P6_TA(2007)0265

Szabályozási keret olyan intézkedések bevezetéséhez, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió fiatal női számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését

Az Európai Parlament 2007. június 19-i állásfoglalása a fiatal nők számára a családi élet és a tanulmányi időszak összeegyeztetését lehetővé tevő intézkedések bevezetésére vonatkozó szabályozási keretről az Európai Unióban (2006/2276(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az EK-Szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (2) bekezdésére és 141. cikkére,

tekintettel az Európai Unió 2000-ben kihirdetett alapjogi chartájára (1), és különösen a családalapításhoz való jogról és az oktatáshoz való jogról szóló, 9. és 14. cikkére,

tekintettel az 1993. június 21-22-i koppenhágai, a 2000. március 23-24-i lisszaboni, a 2001. március 23-24-i stockholmi, a 2002. március 15-16-i barcelonai, valamint a 2003. március 20-21-i, 2004. március 25-26-i, 2005. március 22-23-i és 2006. március 23-24-i brüsszeli Európai Tanácsnak a foglalkoztatásról és a növekedésről szóló lisszaboni stratégiára vonatkozó következtetéseire,

tekintettel az európai oktatási miniszterek 1999. június 19-i bolognai együttes nyilatkozatára,

tekintettel a 2005. március 22-23-i Európai Tanács által elfogadott Európai Ifjúsági Paktumra,

tekintettel a Tanács és a Bizottság 2007. március 14-i, a gyermekek felügyeletéről szóló együttes nyilatkozatára,

tekintettel a Bizottság 2005. május 30-i, az ifjúságot érintő európai szakpolitikáról szóló, „Napirenden az európai fiatalokat foglalkoztató kérdések: Az Európai ifjúsági paktum végrehajtása és az állampolgári szerepvállalás ösztönzése” című közleményére (COM(2005)0206), amely előírja annak szükségességét, hogy biztosítsanak a fiataloknak a családi és a szakmai élet jobb összeegyeztethetőségével kombinált minőségi oktatást és képzést,

tekintettel a Bizottság 2003. január 10-i, „Hatékony beruházás az oktatásba és a képzésbe: követelmény Európa számára” című közleményére (COM(2002)0779),

tekintettel a Bizottság 2003. február 5-i, „Az egyetemek szerepe a tudás Európájában” című közleményére (COM(2003)0058),

tekintettel a Bizottság 2005. április 20-i, „Európa szellemi tőkéjének mozgósítása: tegyük lehetővé az egyetemek teljes körű hozzájárulását a lisszaboni stratégiához!” című közleményére (COM(2005)0152),

tekintettel a Bizottság 2005. június 1-jei, „Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára - Keretstratégia” című közleményére (COM(2005)0224),

tekintettel a „Progress” közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2),

tekintettel a Bizottság 2006. március 1-jei, „A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006-2010)” című közleményére (COM(2006)0092),

tekintettel a Bizottság 2005. március 16-i, „A demográfiai változásokkal szemben, generációk közötti új szolidaritás” című közleményére (zöld könyv) (COM(2005)0094),

tekintettel a Bizottság 2006. október 12-i, „Európa demográfiai jövője: kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból!” című közleményére (COM(2006)0571),

tekintettel a Bizottság 2006. október 12-i, „Az európai szociális partnerek által a szakmai élet, a magánélet és a családi élet összehangolásáról folytatott konzultáció első szakasza” című közleményére (SEC(2006)1245),

tekintettel a gyermekfelügyeletről szóló, 1992. március 31-i 92/241/EGK tanácsi ajánlásra (3), amely előírja, hogy e szolgáltatásokat rendelkezésre kell bocsátani azon szülők részére, akik a munkaerőpiacra való bejutás érdekében oktatásban vagy képzésben vesznek részt,

tekintettel a szakmai élet, a családi élet és a magánélet összehangolásáról szóló, 2004. március 9-i állásfoglalására (4), a lisszaboni stratégia félidős felülvizsgálatáról szóló, 2005. március 9-i állásfoglalására (5), a nemekkel kapcsolatos kérdéseket illetően a lisszaboni stratégia jövőjéről szóló, 2006. január 16-i állásfoglalására (6), valamint a fiatal nőknek és a fiatal lányoknak az oktatás terén történő megkülönböztetéséről szóló, 2007. február 1-jei állásfoglalására (7),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0209/2007),

A.

mivel az oktatás és a család a nemzeti hatáskörbe és felelősségi körbe tartozik;

B.

mivel az oktatás mindenki számára alapvető jog, és nélkülözhetetlen feltétele egy személy kibontakozásának, valamint a gazdasági és társadalmi életben való részvételének;

C.

mivel az oktatási rendszernek magában kell foglalnia azon akadályok megszüntetését, amelyek megnehezítik a nők és a férfiak közötti tényleges egyenlőség elérését, valamint a nemek közötti teljes egyenlőség elősegítését;

D.

mivel a minőségi oktatáshoz, az egész életen át tartó tanuláshoz és a magas színvonalú képzéshez való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatal férfiak és nők képesek legyenek az Európa számára fontos képességeik rendelkezésre bocsátására mind a foglalkoztatás és a növekedés élénkítése, mind a generációk közötti szolidaritás és a népesség megújítása terén;

E.

mivel a családi élet és a tanulói élet jobb összehangolása minden szinten lehetővé tenné a fiatalok és különösen a fiatal nők teljesítőképességének teljesebb kihasználását, és ezáltal a felülvizsgált lisszaboni stratégiában meghatározott célkitűzésekhez: a „tudásalapú társadalomhoz”, a gazdaság versenyképességéhez, a társadalmi kohézióhoz és az európai társadalom megújításához való hozzájárulást;

F.

mivel Európa jövője attól a képességétől függ, hogy támogassa a fiatal nőket és férfiakat befogadó társadalmakat, és ennek keretében a szülői vágyak megvalósulásának, illetve az ellátásra szoruló idős emberek vagy fogyatékkal élő személyek ápolásának nem kellene ellentétesnek lennie a tanulmányi vagy szakmai választásokkal, illetve nem kellene hátráltatnia a tanulmányok folytatását vagy újbóli felvételét, vagy a karrier építését;

G.

mivel a felsőfokú képzés és szakképzés léte egyike azoknak a feltételeknek, amelyek lehetővé teszik a foglalkoztatási piachoz való valódi hozzáférést, és egyike azoknak az eszközöknek, amelyek a különösen a nőket érintő szegénység megelőzését, valamint a férfiak és a nők fizetési szintjének összehangolását célozzák;

H.

mivel a nemzeti kisebbségekből vagy a bevándorlói csoportokból származó lányok vagy fiatal nők felsőoktatásba való bejutása igencsak korlátozott és azt gyakran iskolai megkülönböztetés és kirekesztés jellemzi;

I.

mivel a tanulmányi idő meghosszabbodása (8), a teljes önállóság megvalósításához szükséges ösztönzők hiánya, valamint nehezebb munkavállalás ahhoz vezethet a fiataloknál, hogy elhalasztják a családalapításra vonatkozó döntéshozatalt;

J.

mivel az egész életen át tartó tanulás és a tanulmányok hosszabb időtartama által kínált előnyök ahhoz vezetnek, hogy növekszik a tanulmányi vagy szakképzési szakaszban lévő nők és férfiak átlagéletkora (9);

K.

mivel a megnövekedett várható élettartam hatással van a generációk közötti és családi kapcsolatokra, mivel növekszik az eltartott személyek száma;

L.

mivel a Bizottság fent említett 2006. október 12-i közleménye a szakmai élet, a magánélet és a családi élet összeegyeztetéséről elismeri, hogy az összeegyeztetési politikáknak azokra a fiatal nőkre és fiatal férfiakra is kell vonatkozniuk, akik még a felsőoktatás rendszerében vannak;

M.

mivel az anyagi nehézségek és a különböző megkülönböztetések gyakran nehézzé teszik az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést és azok folytatását; mivel e nehézségek különösen súlyosak azoknál a fiatal nőknél és férfiaknál, akik a tanulmányaik mellett családi felelősséget és esetleg szakmai felelősséget is viselnek (10);

N.

mivel annak ellenére, hogy a tagállamok nem befolyásolhatják a család vállalására vonatkozó egyéni döntést, kedvező társadalmi és gazdasági környezetet kellene létrehozniuk - tekintettel azokra a demográfiai kihívásokra, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie - a fiatal gyermekesek, illetve azon fiatalok számára, akik ellátásra szoruló idős emberekről vagy fogyatékkal élő személyekről gondoskodnak;

O.

mivel az a tény, hogy az emberek később alapítanak családot és vállalnak gyermeket, minden tagállamban hatással van a demográfiai helyzetre;

P.

mivel a statisztikák igazolják, hogy az európaiaknak nincs annyi gyermekük, mint ahányat szeretnének (11);

Q.

mivel a nők, akik gyakran az eltartott hozzátartozók elsődleges gondviselői (12), a férfiaknál hajlamosabbak arra, hogy ne fejezzék be a tanulmányaikat, vagy soha ne kezdjék újra azokat, - ami elkerülhetetlenül egész életen át tartó tényleges megkülönböztetéshez vezet az oktatáshoz és a képzéshez való hozzáférésben és azok folytatásában, valamint egyenlőtlenségekhez a férfiak és a nők között a szakmai életben;

R.

mivel a legtöbb olyan országban, ahol a tanulmányok időtartama alatt az emberek dolgoznak, ez vagy a szociális juttatásokból való kizárást jelenti, vagy a megítélt támogatás összegének csökkentését, és mivel a hallgatói státusz - főleg amikor a hallgató másokat is eltart - jelentősen megnehezíti a banki kölcsön vagy hitel felvételét;

S.

mivel napjainkban egyre többen élnek alternatív családi modellek szerint, amelyek nem felelnek meg az anyából, apából és az ő közös biológiai gyermekeikből álló családi egység hagyományos sémájának;

T.

mivel a családi felelősség sajátos szükségletekkel jár bizonyos területeken, különösen a lakhatás, a gyermekfelügyelet, az eltartott hozzátartozókról való gondoskodás és a tanulmányok rugalmas végzése terén;

U.

mivel országonként, felsőoktatási és szakképzési intézményenként eltérő a családi felelősséget viselő hallgatók kezelése, és ez akadályát képezheti a mobilitásuknak és ezáltal a tanulási és szakmai vágyaik megvalósításának; mivel az oktatási rendszerekben és a hallgatói juttatások odaítélési feltételeinél nem egyformán veszik figyelembe a szükségleteiket;

V.

mivel kevés olyan nemzeti és európai statisztika és mutató áll rendelkezésre tagállami és uniós szinten, amely lehetővé tenné az oktatásban vagy képzésben részt vevő, családi felelősséget viselő fiatalok életkörülményeinek bemutatását;

1.

kiemeli, hogy az oktatás és képzés a lányok és nők alapvető emberi joga, és lényeges előfeltétele annak, hogy teljes mértékben élvezhessék az egyéb szociális, gazdasági, kulturális és politikai jogokat;

2.

emlékeztet arra, hogy az alábbi ajánlások a tanulmányi vagy szakképzési időszakukban lévő azon fiatalokra vonatkoznak, akik családi felelősséget kívánnak vállalni, akár szülőként, akár ellátásra szoruló felnőttek vagy fogyatékkal élő személyek gondviselőiként;

3.

emlékeztet arra, hogy a demográfiáról szóló fent említett zöld könyv következtetései szerint az európai demográfiai deficit oka - egyebek közt - a különböző életszakaszok (tanulmányok, munka, család) a múltban tapasztaltakhoz képest későbbi teljesítése;

4.

üdvözli, hogy a Bizottság a szakmai élet, a magánélet és a családi élet összeegyeztetéséről szóló, 2006. október 12-i fent említett közleményében elismeri, hogy a nagyobb egyensúlyt célzó politikáknak azokra a fiatal nőkre és férfiakra is kell vonatkozniuk, akik még a felsőoktatási rendszerben vannak, ugyanakkor sajnálja, hogy e tekintetben nincsenek konkrét javaslatok;

5.

ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a tanulmányok és szakképzés családi élettel való összeegyeztethetőségét segítő politikákat, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, hogy kiegyensúlyozottan viseljék a családi felelősséget, miközben megkímélik őket az e felelősségen alapuló bármely formájú megkülönböztetéstől, és amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a lehető legjobban hozzájáruljanak az európai növekedéshez és versenyképességhez; kiemeli, hogy az oktatás és a kutatás ágazataiban több nő (59%) szerez diplomát, mint férfi, de a jelenlétük a karrierlétrán fölfelé haladva fokozatosan csökken: a doktori címmel rendelkezők 43%-a nő, de csak 15%-uk rendelkezik professzori címmel;

6.

ösztönzi a tagállamokat, hogy jobban ismerjék el a fiatalok és különösen a tanulmányi vagy szakképzési időszak mellett családi felelősséget viselő fiatal férfiak és nők helyzetét, különösen úgy, hogy a szükségleteikhez igazodó forrásokat bocsátanak rendelkezésükre;

7.

annak ismeretében, hogy többségében nők foglalkoznak az ellátásra szoruló személyekkel, és ez nehezebbé teszi a tanulmányaik végzését, felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre a személyes függetlenséget és a másoktól függő személyek ellátásának biztosítását elősegítő szociális szolgáltatásokat;

8.

arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nyújtsanak megfizethető „hallgatói biztosításokat”, különösen társadalombiztosítást és orvosi ellátást, amelyeket ki lehetne terjeszteni a hallgató által eltartott személyekre;

9.

javasolja, hogy a tagállamok és a hitelintézetek egyszerűsítsék és könnyítsék meg az előnyös feltételekkel nyújtott kölcsönök biztosítását olyan fiatal férfiak és nők részére, akik a családi felelősséget tanulmányi vagy szakképzési időszakkal egyeztetik;

10.

felkéri a tagállamokat, hogy csökkentsék vagy szüntessék meg azon fiatalok - férfiak és nők - adóztatását, akik tanulmányi és szakmai tevékenységeikkel párhuzamosan családi kötelezettségeknek tesznek eleget, illetve ellátásra szoruló személyeket gondoznak;

11.

ösztönzi a tagállamokat, hogy a helyi hatóságokkal, valamint a felsőoktatási és szakképzési intézményekkelegyüttműködve fogadják el az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy azok a hallgatók, akik egyúttal szülők is, a szükségleteiknek megfelelő lakásokban lakhassanak, továbbá a dolgozó szülőkkel azonos kiválasztási kritériumokat követő elegendő és megfelelő gyermekfelügyeleti szolgáltatásokban részesülhessenek; felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a közösségi alapok és e téren különösen az Európai Szociális Alap által nyújtott lehetőségeket;

12.

üdvözli a 2002. március 15-16-i barcelonai Európai Tanács elnökségi következtetéseit, amelyek felszólították a tagállamokat, hogy 2010-ig hozzanak létre gyermekfelügyeleti struktúrákat a 3 éves és a kötelező iskolakezdési kor közötti gyermekek legalább 90%-a, és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek legalább 33%-a részére; sajnálja, hogy a tagállamok még nem követték megfelelően ezt a felhívást;

13.

ösztönzi a felsőoktatási és szakképzési intézményeket, hogy az infrastruktúrájuk keretében hozzanak létre gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat, és felkéri a tagállamokat, hogy támogassák az ilyen kezdeményezéseket; kiemeli továbbá a család idősebb tagjainak (nagyszülők) jelentőségét, és a gyermekek nevelési folyamatában, valamint a tanuló vagy dolgozó szülők segítésében játszott alapvető szerepüket;

14.

felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy valamennyi gyermekes hallgató hozzáférhessen - elérhető áron - minőségi önkormányzati/állami óvodákhoz;

15.

felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy valamennyi, idősebb gyermekekkel rendelkező hallgató hozzáférhessen - elérhető áron - jó minőségű napközihez;

16.

felhívja a tagállamokat, hogy mentesítsék a fiatalokat, különösen a fiatal nőket, az ellátásra szoruló személyekkel szemben elsősorban őket terhelő felelősségtől annak érdekében, hogy tanulmányokat folytathassanak;

17.

felhívja a tagállamokat, hogy a felsőoktatási és szakképzési intézményekkel együtt tegyenek javaslatot a tanulmányok rugalmasabb szervezésére, például a távoktatási kínálat bővítésével és a részidős képzések lehetőségével és több felnőtt számára lehetővé téve, hogy az egész életen át tartó tanulás keretében folytassák a képzésüket;

18.

ösztönzi a tagállamokat, illetve a felsőoktatási és szakképzési intézményeket, hogy jobban vegyék igénybe az új technológiák által biztosított rugalmas tanulási technikákat, és bocsássák azokat a tanulmányi vagy szakképzési időszakban lévő fiatalok, és közülük különösen azok rendelkezésére, akik családi felelősséget viselnek vagy fogyatékkal élnek;

19.

felhívja a tagállamokat, illetve a felsőoktatási és szakképzési intézményeket, hogy a várandós hallgatók és a kisgyerekes anyák számára biztosítsák az egyenlő bánásmódot és a megkülönböztetés-mentességet a tanulmányok megkezdése, folytatása és az ahhoz való visszatérés terén, és különösen vegyék figyelembe a szükségleteiket;

20.

felkéri a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy tegyék érzékennyé oktatói és egyéb személyzetüket a más személyeket eltartó hallgatók sajátos szükségletei iránt, és ha szükséges, hozzanak létre számukra támogató és tanácsadó szolgáltatásokat, így könnyítve a felsőoktatás vagy szakképzés megkezdését és folytatását, vagy az oda való visszatérésüket;

21.

felkéri a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy a tandíjak kiszámításánál vegyék figyelembe a családi felelősséget viselő fiatal férfiak és nők anyagi helyzetét, és ösztönözzék a számukra megfelelő segítség nyújtását;

22.

felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy nemzeti tanúsítási rendszert, amely lehetővé teszi azon felsőoktatási vagy szakképzési intézmények azonosítását, amelyek a hallgatói élet és a családi élet összehangolását segítik, annak érdekében, hogy a családi felelősséget viselő személyek részére megkönnyítsék és támogassák a tanulmányok folytatását vagy újbóli felvételét;

23.

a vállalkozások szociális felelőssége keretében arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy nyújtsanak tanulmányi ösztöndíjakat, amelyekből a hallgatók is részesülhetnek annak érdekében, hogy elősegítsék a fiatal diplomások foglalkoztatását;

24.

felkéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy az egész életen át tartó tanulás bátorítása és előmozdítása érdekében tegyék lehetővé többek között a szülői szabadságot és az ellátásra szoruló felnőtt emberek vagy fogyatékkal élő személyek törvényes gyámságával vagy ellátásával összefüggő szabadságot, valamint nagyobb rugalmasságot a munkakörülményekben, különösen az új technológiák alkalmazása révén; arra is felhívja a tagállamokat, hogy a tanulmány időszaka alatt a nők és férfiak teljes munkaideje, valamint a nyugdíjjogosultság kiszámításába foglalják bele a szülési szabadságot és a szülői szabadságot annak a célkitűzésnek a teljes eléréséhez, hogy valódi egyenlőség legyen a férfiak és a nők között;

25.

felkéri a tagállamokat, hogy szüntessék meg a tanulmányaikat végző vagy szülői szabadságon lévő személyeket illetően - anélkül, hogy e személyeket megfosztanák a családi juttatásoktól - a kiegészítő munkavállalói tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat, ha az összegek nem haladják meg a tagállamok által meghatározott értékhatárokat, ami lehetővé tenné számukra, hogy kapcsolatban maradjanak munkáltatójukkal, miközben otthon végzik a rájuk bízott munkát, és így megkönnyítenék visszatérésüket a foglalkoztatási piacra a szülői szabadság végén;

26.

rámutat, hogy az ellátásra szoruló személyek gondozását nagyrészt fiatal nők végzik, ami a nők és a férfiak közötti megkülönböztetéshez vezet az oktatás és pályafutás terén; hangsúlyozza azt az alapvető elvet, hogy a férfiaknak nagyobb szerepet kell vállalniuk a háztartási feladatokból, valamint a gyermekeket és az ellátásra szoruló személyeket illetően annak lehetővé tételéhez, hogy a fiatal nők jobban összehangolhassák anyai szerepüket és tanulmányaikat; felkéri ezért a tagállamokat, hogy ismerjék el a családi élet értékét, és segítsék elő az apák szerepét, valamint a családi életben a felelősségek jobb megosztását, a tanulmányi időszak során és a tanulmányok befejeztével egyaránt, mivel az a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség jelentős összetevője;

27.

felhívja a tagállamokat, hogy úgy alakítsák a gyermekes családok anyagi támogatását, hogy elősegítsék a férfiak gyermeknevelésben való részvételét;

28.

ajánlja a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy a nyílt koordinációs módszer, valamint az oktatási és szociális miniszterek értekezletei keretében cseréljék ki a családi felelősséget viselő hallgatók támogatása terén kialakított legjobb gyakorlatokat, továbbá vegyék figyelembe az e téren egyes tagállamokban bevezetett innovatív rendelkezéseket;

29.

ajánlja a tagállamoknak, hogy könnyítsék meg a szociális juttatások odaítélését vagy kiterjesztését a más tagállamokból származó, eltartott gyermekekkel élő hallgatók részére;

30.

javasolja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy a nemzeti és közösségi oktatási programok kidolgozása és végrehajtása során vegyék figyelembe a családi felelősséget viselő hallgatók sajátos helyzetét, és felhívja a figyelmüket annak fontosságára, hogy e programokba a hallgatói élet és a családi élet összeegyeztetését segítő horizontális intézkedéseket is bele kell foglalni; kéri, hogy az oktatási rendszerek legyenek rugalmasak annak biztosítása érdekében, hogy az édesanyák a szülési szabadság után folytathassák tanulmányaikat, és ugyanazon a szinten integrálódhassanak, mint amelyen a szülési szabadság előtt voltak;

31.

felkéri a tagállamokat, hogy a nemzeti helyzetük alapján értékeljék, hogy az oktatási rendszereiknek a rugalmasságot és a tanulmányi idővel való jobb gazdálkodást segítő reformja felgyorsítaná-e a fiatalok korábbi belépését a munka világába, valamint az anyaságra vagy apaságra irányuló vágyaik megvalósítását;

32.

arra ösztönzi az Eurostatot és a tagállamokat, hogy igazítsák ki a meglévő mutatókat azon adatok összegyűjtése érdekében, amelyek segítségével nemzeti és európai uniós szinten meg lehet határozni egyrészt a családi felelősséget viselő hallgatók számát és életkörülményeit, másrészt azt, hogy e felelősségek menynyiben játszanak szerepet a tanulmányok feladásában, különösen a fiatal nők esetében;

33.

hangsúlyozza, hogy a fiatal nőknek a tanulmányok és családalapítás összeegyeztetésére vonatkozó motivációját az is gyengítheti, hogy a későbbiekben a szakmai életük során megkülönböztetéstől tartanak; ezért felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a munkáltatók által a családanyákkal szemben - a felvételkor és az előléptetésekkor is - gyakorolt megkülönböztetés ellen;

34.

felhívja a tudományos és egyetemi élet szereplőit, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a családi felelősséget viselő férfiaknak és nőknek a tudományos és/vagy kutatói karrierhez, ezáltal ösztönözve őket az ilyen típusú karrier választására, és a tudományos környezetben való megmaradásra;

35.

felhívja a tagállamokat, hogy továbbra is törekedjenek a családi felelősséget viselő és a társadalom szélére sodródott vagy kisebbségi csoportokból származó személyeknek szánt szakképzések kiterjesztésére és előmozdítására annak érdekében, hogy elkerüljék a tartós munkanélküliséget, és a foglalkoztatási piachoz való egyenlő hozzáférést biztosítsanak számukra;

36.

javasolja a tagállamoknak, hogy nemzeti egészségügyi rendszerük jellemzőivel összhangban vegyék figyelembe a gyermeket váró vagy kisgyermekes diákok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének jelentőségét, és hogy az egyetemekkel szoros együttműködésben hozzák létre a szükséges infrastruktúrát;

37.

úgy véli, hogy a közös szülői felelősség elve érvényes lehet a hivatalos házasságon kívül valamilyen - országonként meghatározott - alapon együtt élő fiatal nők és férfiak esetében is;

38.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(2)  HL L 315., 2006.11.15., 1. o.

(3)  HL L 123., 1992.5.8., 16. o.

(4)  HL C 102. E, 2004.4.28., 492. o.

(5)  HL C 320. E, 2005.12.15., 164. o.

(6)  HL C 287. E, 2006.11.24., 323. o.

(7)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0021.

(8)  Francesco C. Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.

(9)  2005. évi „Social and Economic Conditions of student life in Europe” EUROSTUDENT-jelentés, a hallgatók átlagéletkora az Egyesült Királyságban 28 év, Ausztriában 25,3 év, Finnországban 24,6 év, Hollandiában 24,2 év és Írországban 24,1 év.

(10)  2005. évi „Social and Economic Conditions of student life in Europe” (az európai tanulók társadalmi és anyagi helyzete) EUROSTUDENT-jelentés: Hollandiában az összes hallgató 91%-a dolgozik, Írországban 69%-a, Ausztriában 67%-a, Németországban 66%-a és Finnországban 65%-a.

(11)  A Bizottság 2005. március 16-i, „A demográfiai változásokkal szemben, generációk közötti új szolidaritás” című közleménye (zöld könyv) (COM(2005)0094).

(12)  2005. évi „Social and Economic Conditions of student life in Europe” (az európai tanulók társadalmi és anyagi helyzete) EUROSTUDENT-jelentés: Lettországban a női hallgatók 13,8%-ának van gyermeke, míg a férfi hallgatók 5,3%-ának, Írországban a női hallgatók 12,1%-ának, míg a férfi hallgatók 10,4%-ának, Ausztriában a női hallgatók 11,5%-ának, míg a férfi hallgatók 10,1%-ának.


Top