EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/233E/02

JEGYZŐKÖNYV
2005. október 13., csütörtök

OJ C 233E , 28.9.2006, p. 12–137 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 233/12


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 233 E/02)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

Felszólal Kathy Sinnott, aki kéri, hogy röviden felszólalhasson, mivel az elnök tegnap nem adta meg neki a szót a napirend első módosításával kapcsolatban (Martin Schulz kérése) (2005.10.12-i jegyzőkönyv, 11. pont), noha Nigel Farage az ő javára lépett vissza a felszólalástól.

Az elnök engedélyezi a számára, hogy egyperces felszólalást tegyen.

Kathy Sinnott elmondja felszólalását, az IND/DEM képviselőcsoport nevében.

2.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Javaslat a bevándorlásra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló az európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0375 — C6-0279/2005 — 2005/0156(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, EMPL, FEMM

A DEC 35/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat — III. szakasz — Bizottság (SEC(2005)1189 — C6-0310/2005 — 2005/2180(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC 37/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat — III. szakasz — Bizottság (SEC(2005)1191 — C6-0313/2005 — 2005/2181(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

Javaslat az Európai Unió tagállamai közötti rendőrségi együttműködésnek különösen a belső határokon történő javításáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0317 — C6-0314/2005 — 2005/0131(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

Javaslat a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatnak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló 109. és 108. számú rendelete kötelező erejűvé tételének céljából történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (09916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: INTA

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI, TRAN

A DEC 36/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat — III. szakasz — Bizottság (SEC(2005)1190 — C6-0316/2005 — 2005/2182(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

Javaslat a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a pótkocsis gépjárművek mechanikus csatoló szerkezetei engedélyezésének egységes feltételei meghatározásáról szóló 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: INTA

 

véleménynyilvánításra felkért: TRAN

2)

a parlamenti bizottságok:

Jelentés a bevándorló közösségek integrációjáról Európában a többnyelvű iskolák és a többnyelvű oktatás révén (2004/2267(INI)) — Kulturális és Oktatási Bizottság.

Előadó: Portas Miguel (A6-0243/2005).

Jelentés az oktatásról, a lisszaboni stratégia sarokkövéről (2004/2272(INI)) — Kulturális és Oktatási Bizottság.

Előadó: Bono Guy (A6-0245/2005).

***I Jelentés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén megvalósuló további európai együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD)) — Kulturális és Oktatási Bizottság.

Előadó: Novak Ljudmila (A6-0261/2005).

* Jelentés a Baltitenger, a Baeltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)) — Halászati Bizottság.

Előadó: Chmielewski Zdzisław Kazimierz (A6-0265/2005).

* Második jelentés a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet kivételes piactámogató intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS)) — Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Busk Niels (A6-0266/2005).

* Jelentés az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztja tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslattervezetről (SEC(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS)) — Költségvetési Ellenőrző Bizottság.

Előadó: Fazakas Szabolcs (A6-0271/2005).

Jelentés a városi dimenzióról a bővítés kapcsán (2004/22 5 8(INI)) — Regionális Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Beaupuy Jean Marie (A6-0272/2005).

Jelentés a nőkről és a szegénységről az Európai Unióban (2004/2217(INI)) — Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Előadó: Záborská Anna (A6-0273/2005).

* Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló cseresegítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0127 [01] — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS)) — Állampolgári Jogi, Belés Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Díaz de Mera García Consuegra Agustín (A6-0274/2005).

* Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló cseresegítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0127 [02] — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS)) — Állampolgári Jogi, Belés Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Díaz de Mera García Consuegra Agustín (A6-0275/2005).

***I Jelentés az EU cukorpiaci rendszerének reformja által érintett, a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok számára hozandó kísérő intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0266 — C6-0210/2005 — 2005/0117(COD)) — Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Lehideux Bemard (A6-0281/2005).

Jelentés a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2004/2173(IMM)) — Jogi Bizottság.

Előadó: Berger Maria (A6-0289/2005).

Jelentés a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2005/2010(IMM)) — Jogi Bizottság.

Előadó: Berger Maria (A6-0290/2005).

Jelentés a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2005/2011(IMM)) — Jogi Bizottság.

Előadó: Berger Maria (A6-0291/2005).

3.   A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben (vita)

Jelentés a városokkal kapcsolatos kérdésekről a bővítéssel összefüggésben [2004/2258(INI)] — Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005)

Jean Marie Beaupuy előterjeszti a jelentést.

Felszólal Danuta Hübner (a Bizottság tagja)

Felszólal Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (a FEMM bizottság véleményének előadója), Rolf Berend, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Constanze Angela Krehl, a PSE képviselőcsoport nevében, Alfonso Andria, az ALDE képviselőcsoport nevében, Gisela Kallenbach, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marcin Libicki, az UEN képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Konstantinos Hatzidakis, Richard Falbr, Sarah Ludford, Mieczysław Edmund Janowski, James Hugh Allister, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Alessandro Battilocchio és Francesco Musotto.

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

alelnök

Felszólal Harangozó Gábor, Oldřich Vlasák, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexander Stubb, Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber és Danuta Hübner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.10.13-i jegyzőkönyv, 8.6. pont.

4.   Halászati erőforrások a Balti-tengeren, valamint a Baeltek és az Øresund vizeiben * (vita)

Jelentés a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)] — Halászati Bizottság

Előadó: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005).

Felszólal Joe Borg (a Bizottság tagja)

Zdzisław Kazimierz Chmielewski előterjeszti a jelentést.

Felszólal Czesław Adam Siekierski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Heinz Kindermann, a PSE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jeffrey Titford, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Sylwester Chruszcz és Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.10.13-i jegyzőkönyv, 6.6. pont.

(Az ülést 10.50-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.00-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH

alelnök

5.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Felszólal Philip Bushill-Matthews, aki a 2005. szeptember 29-én tett felszólalására visszatérve — melynek során arról beszélt, hogy a Tanács nem tartotta tiszteletben a Tanácshoz intézett kérdések órájára (2005.09.29-i jegyzőkönyv, 5. pont) megszabott időkeretet — kifogásolja, hogy még mindig nem kapott írásbeli választ a Tanácstól. Kéri, hogy a következő ülésen a Tanács e késedelem megindoklásán túl kérjen elnézést is. (Az elnök azt feleli, hogy a Parlament elnöke már levelet küldött a Tanácsnak, melyben tudomására hozta kifogásait).

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

6.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt I. mellékletben találhatók.

6.1.   Végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztjai * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztja tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról [SEC(2005)0658 —C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS)] — Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Szabolcs Fazakas (A6-0271/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0370)

6.2.   Kivételes piactámogató intézkedések * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Második jelentés a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet kivételes piactámogató intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS)] — Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Niels Busk (A6-0266/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0371)

6.3.   A Periklész-program meghosszabbítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2005)0127 - C6-0114/2005 - 2005/0029(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0274/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0372)

6.4.   A Periklész-program kiterjesztése a részt nem vevő tagállamokra * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2005)0127 - C6-0115/2005 - 2005/0030(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0275/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0373)

6.5.   Az EU és Svájc közötti társulási megállapodás: 1. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása, 2. Schengeni vívmányok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (zárószavazás)

Jelentés

1.

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [13049/2004 - COM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS)]

2.

az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanásci határozatra irányuló javaslatról [13054/2004 - COM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS)] [A6-0201/2005 - 2004/0200(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

A vita lefolytatásának időpontja: 2005.07.06(2005.07.06-i jegyzőkönyv, 13. pont).

A módosításokat és a határozatra irányuló javaslatokat 2005.07.07-én elfogadták (2005.07.07-i jegyzőkönyv, 9.3. pont).

Az ügyet az illetékes bizottsághoz utalták újbóli vizsgálatra az Eljárási Szabályzat 5 3. cikkének (2) bekezdése alapján.

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

1. JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0374)

2. JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0375)

6.6.   Halászati erőforrások a Balti-tengeren, valamint a Baeltek és az Øresund vizeiben * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0086 - C6-0094/2005 - 2005/0014(CNS)] - Halászati Bizottság

Előadó: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0376)

6.7.   Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (1. kérelem) (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2004/2173(IMM)] - Jogi Bizottság

Előadó: Maria Berger (A6-0289/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 7. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0377)

6.8.   Zelezny úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (2. kérelem) (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Zelezny úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2005/2010(IMM)] - Jogi Bizottság

Előadó: Maria Berger (A6-0290/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 8. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0378)

6.9.   Zelezny úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (3. kérelem) (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Zelezny úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2005/2011 (IMM)] - Jogi Bizottság

Előadó: Maria Berger (A6-0291/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0379)

6.10.   Európai együttműködés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén ***I (szavazás)

Jelentés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén megvalósuló további európai együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról [COM(2004)0642 - C6-0142/2004 - 2004/0239(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Ljudmila Novak (A6-0261/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0380)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0370)

6.11.   Az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásai (szavazás)

Jelentés az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásairól [2005/2015(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Caroline Lucas (A6-0262/2005)

A vita lefolytatásának időpontja: 2005.9.29(2005.09.29-i jegyzőkönyv, 5. pont és 2005.09.29-i jegyzőkönyv, 14. pont).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0381)

Felszólalások a szavazásról:

Ignasi Guardans Cambó, az ALDE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. módosításhoz, amelyet elfogadnak.

Daniel Caspary, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosításokat terjeszt elő a 12. és 14. módosításhoz (a két szóbeli módosítást elfogadják).

Az elnök megállapítja, hogy az új (46a) bekezdés beillesztésére vonatkozó szóbeli módosítás nem kerülhet előterjesztésre, mivel szerzője, Alessandra Mussolini nincs jelen.

7.   Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Wang Yingfan által vezetett kínai küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

Felszólal Frank Vanhecke e küldöttség összetételéről.

8.   Szavazások órája (folytatás)

8.1.   Irán (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0536/2005, B6-0537/2005, B6-0538/2005, B6-0539/2005, B6-0543/2005 és B6-0546/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0536/2005

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0537/2005

(amely a B6-0537/2005, B6-0538/2005, B6-0539/2005 és B6-0546/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler és Jana Hybášková, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Pasqualina Napoletano és Lilli Gruber, a PSE képviselőcsoport nevében,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Romano Maria La Russa, Ģirts Valdis Kristovskis és Gintaras Didžiokas, az UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2005)0382)

Felszólalások a szavazásról:

Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő a (14) bekezdéshez, melyet elfogadnak,

Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő egy új (20a) bekezdés beillesztésére vonatkozóan, melyet elfogadnak.

(A B6-0543/2005 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

8.2.   Etiópiai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0540/2005, B6-0541/2005, B6-0542/2005, B6-0544/2005 és B6-0545/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0540/2005

(amely a B6-0540/2005, B6-0541/2005, B6-0542/2005, B6-0544/2005 és B6-0545/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Anders Wijkman, Valdis Dombrovskis, Michael Gahler, Mario Mantovani és Rainer Wieland, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser és Miguel Angel Martínez Martínez, a PSE képviselőcsoport nevében,

Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken és Frithjof Schmidt, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, az UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2005)0383)

Fekzólalások a szavazásról:

Anders Wijkman szóbeli módosításokat terjeszt elő az (1), (7), (8), (14a) (új) és (15) bekezdéshez, valamint a Ga. (új), Gb. (új) és H. preambulumbekezdéshez (mindegyik szóbeli módosítást elfogadják),

Fiona Hall szóbeli módosítást terjeszt elő egy új bekezdésnek a (2) bekezdés után történő beillesztésére vonatkozóan, melyet elfogadnak;

Hannes Swoboda a szavazás lefolytatásáról.

8.3.   Az oktatás mint a lisszaboni folyamat sarokköve (szavazás)

Jelentés az oktatásról mint a lisszaboni folyamat sarokkövéről [2004/2272(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Guy Bono (A6-0245/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0384)

8.4.   A bevándorló közösségek integrációja többnyelvű iskolák és többnyelvű oktatás révén (szavazás)

Jelentés a bevándorló közösségek integrációjáról Európában többnyelvű iskolák és többnyelvű oktatás révén [2004/2267(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Miguel Portas (A6-0243/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0385)

8.5.   A kultúra részét képező cirkusz (szavazás)

Jelentés az európai kultúra részét képező cirkusz előtt álló új kihívásokról [2004/2266(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Doris Pack (A6-0237/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0386)

Felszólalások a szavazásról:

Michael Cashman az F. preambulumbekezdésről tartott szavazásról, és Christopher Beazley e felszólalással kapcsolatban.

8.6.   A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben (szavazás)

Jelentés a városokkal kapcsolatos kérdésekről a bővítéssel összefüggésben [2004/2258(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0387)

8.7.   A nők és a szegénység az Európai Unióban (szavazás)

Jelentés a nőkről és a szegénységről az Európai Unióban [2004/2217(INI)] — Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Előadó: Anna Záborská (A6-0273/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0388)

9.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Miguel Portas-jelentés - A6-0243/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke és Philip Claeys

Jean Marie Beaupuy-jelentés - A6-0272/2005

Carlo Fatuzzo

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0637/2005: Irán

Charles Tannock

10.   A szavazatok helyesbítései

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a 2. melléklet nyomtatott változatában: „Név szerinti szavazások eredménye”.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik, a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

11.   A Parlament tagjai

Wojciech Wierzejski 2005. október 4-i levelében értesítette az elnököt, hogy a lengyel parlament képviselőjévé választották 2005. október 19-ével. Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, kérik a Parlamentet, hogy állapítsa meg a képviselői hely 2005. október 19-i hatállyal történő megüresedését.

12.   Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

A bizottságok felkérése

JURI bizottság

Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013) (COM(2005)0115 [02] — C6-0225/2005 — 2005/0042B(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: IMCO

 

véleménynyilvánításra felkért: BUDG, ENVI, JURI

13.   Az egy- és kéteurós bankjegyek bevezetése (írásbeli nyilatkozat)

Az Amalia Sartori képviselő által az egy- és kéteurós bankjegyek bevezetése tárgyában benyújtott, 38/2005. sz. írásbeli nyilatkozat 2005.10.13-i dátummal megkapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével a 2005.10.25-i ülésen elfogadott szövegek között közzéteszik (P6_TA(2005) 0399).

14.   A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

15.   A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2005.10.24-2005.10.27.

16.   Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 12.15-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pioteowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Observateurs

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Shouleva Lydia, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr.bek.

francia bekezdés

preb.

prés másokmbulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztjai *

Jelentés: FAZAKAS Szabolcs (A6-0271/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

2.   Kivételes piactámogató intézkedések *

Második jelentés: Niels BUSK (A6-0266/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

3.   A Periklész-program meghosszabbítása *

Jelentés: Agustín DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (A6-0274/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

4.   A Periklész-program kiterjesztése a részt nem vevő tagállamokra *

Jelentés: Agustín DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (A6-0275/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

5.   EU és Svájc közötti társulási megállapodás: 1. A menedékjogi iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása, 2. Schengeni vívmányok *

Jelentés: Timothy KIRKHOPE (A6-0201/2005) (zárószavazás)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

A menedékjog iránti hereiem megvizsgálása

szavazás: jogalkotási állásfoglalás (egyetlen szavazás)

 

+

 

Schengeni vívmányok

szavazás: jogalkotási állásfoglalás (egyetlen szavazás)

 

+

 

A módosításokat és a módosított javaslatot 2005.07.07-én elfogadták. A jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslatról folytatandó szavazást elhalasztották.

6.   Halászati erőforrások a Balti-tengeren, valamint a Baeltek és az Øresund vizeiben *

Jelentés: Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (A6-0265/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

7.   Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (1. kérelem)

Jelentés: Maria BERGER (A6-0289/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

8.   Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (2. kérelem)

Jelentés: Maria BERGER (A6-0290/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

9.   Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (3. kérelem)

Jelentés: Mária BERGER (A6-0291/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

10.   Európai együttműködés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén ***I

Jelentés: Ljudmila NOVAK (A6-0261/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai „megegyezéses csomag”

16-33

bizottság

 

+

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

A 1. és 15. módosítást visszavonták.

11.   Az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásai

Jelentés: Caroline LUCAS (A6-0262/2005)

Tárgy

Mód.sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

(1) bek.

7

GUE/NGL

NSz

-

74, 504, 16

(1) bek után

8

GUE/NGL

NSz

-

122, 458, 8

(7) bek után

3

ALDE

rész.

 

 

1

+

szóban módosítva

2

-

 

(12) bek.

9

GUE/NGL

NSz

-

106, 490, 17

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(13) bek

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(15) bek

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(17) bek

11

Verts/ALE

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

325, 282, 10

(17) bek után

4

ALDE

ESz

-

147, 459, 7

(18) bek

5

Poli Bortone és mások

 

+

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

(20) bek után

12

Verts/ALE

 

+

szóban módosítva

13

Verts/ALE

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(23) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(28) bek.

14

Verts/ALE

 

+

szóban módosítva

(29) bek.

bek.

ereded szöveg

kül.

+

 

(31) bek.

10

GUE/NGL

NSz

-

193, 387, 32

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(32) bek.

15

Verts/ALE

NSz

+

345, 266, 11

(33) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(34) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(35) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(36) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész/NSz

 

 

1

+

532, 88, 7

2

-

100, 502, 13

(39) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(40) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(41) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

514, 89, 21

(47) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

(51) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(53) bek. után

6

Poli Bortone és mások

 

-

 

(54) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(57) bek.

16

Verts/ALE

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

rész/NSz

 

 

1

+

609, 10, 9

2

+

512, 91, 20

(59) bek.

17

Verts/ALE

 

-

 

(70) bek.

2

PPE-DE

 

+

 

E. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

I. preb.

1T

UEN

ESz

+

372, 237, 17

P. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

567, 19, 49

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: (36), (41), (57) bek., 15. mód.

PSE: 10., 15. mód. és zárószavazás

GUE/NGL: 7., 8. 9. és 10. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: (12), (15), (29), (33), (34), (39), (40) bek. és E. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE

(13) bek.

első rész:„felhívja Kínát, ... eljárást alkalmazzon,”

második rész:„amely a külföldi ... esélyt kínál;”

(23) bek.

első rész:„felhívja a Bizottságot ... fejlődési tendenciáit,”

második rész:„hogy versenyképes ... globális kihívásra;”

(31) bek.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „pontosan mely ágazatok ... összesítve pozitív legyen, és”

második rész: ez a szövegrész

(35) bek.

első rész:„megállapítja, hogy Kína ... legnagyobb kereskedelmi partnere”

második rész:„és hogy az erre a nagy ... a korpiramis átfordulásával;”

(51) bek.

első rész:„felhívja a Bizottságot, ... kölcsönös megértése”

második rész:„és az európai jogi ... megfelelő módjait;”

(54) bek.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „és a világpiacon ... emelkedéséhez vezet;”

második rész: a fenti szövegrész

(57) bek.

első rész:„felhívja a tanácsot ... technológiák kifejlesztésében;”

második rész:„felhívja Kínát ... Nemzetközi Atomenergia Hatósággal;”

PSE

P. preb.

első rész:„mivel az EU nem maradhat ... választ kell kidolgoznia”

második rész:„mely ez idáig ... elmaradt,”

(36) bek.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „és különösen az Általános Preferenciarendszer”

második rész: ez a szövegrész

3. mód.

első rész:„felhívja a Bizottságot, ... felhasználásával gyártottak,”

második rész:„különösen a textilipar terén;”

11. mód.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „legalábbis rövid távon”

második rész: ez a szövegrész

13. mód.

első rész:„felhívja a Bizottságot ... tegye közzé eredményeit,”

második rész:„beleértve a WTO-szabályzat ... ajánlásait;”

PPE-DE, Verts/ALE

(47) bek.

első rész:„megállapítja, hogy 1998. ... a munkanélküliek részére,” kivéve: „fokozatos”

második rész:„fokozatos”

harmadik rész:„akiknek száma ... megemelkedik;”

Egyéb

Ignasi Guardans Cambó, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében, szóbeli módosítást terjesztett elő a 3. módosításhoz.

(7a) felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák bármely olyan árucikknek az Európai Unióba való behozatalát, melyet az európai gyártók számára az európai vagy nemzeti jogszabályok által tiltott magas kockázatú vegyi termékek felhasználásával gyártottak, különösen a textilipar terén;

Daniel Caspary, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében, szóbeli módosítást terjesztett elő a 12. módosításhoz:

(20a) felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon, milyen mértékben befolyásolja a kínai konkurencia az EU iparát, és rendszeresen készítsen erről, valamint az EU-ból való kiszervezés mennyiségi és ágazatonkénti összetételének irányvonalairól jelentést, ezen irányvonalak pozitív és negatív hatásai felmérésének és megfelelő stratégiai válaszlépéseket kidolgozásának céljából;

Daniel Caspary, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében, szóbeli módosítást terjesztett elő a 14. módosításhoz:

(28) felhívja a Bizottságot, hogy szélesebb körű és folyamatos kutatást végezzen a kiszervezés problémája teljes jelentőségének jobb megértése céljából, beleértve a kiszervezett munkahelyekről való megfelelő adatgyűjtési programokat, a kiszervezés gazdasági költségeinek pontos elemzését (beleértve az adóbevétel kiesését), a dolgozók újrafoglalkoztatását és új béreik összegét, valamint a közösségekre gyakorolt általános pozitív és negatív hatások elemzését;

12.   Irán

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0536/2005, 0537/2005, 0538/2005, 0539/2005, 0543/2005 és 0546/2005

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

Képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok

B5-0536/2005

 

Verts/ALE

 

-

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0537/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE és UEN)

(1) bek. után

3

Verts/ALE

 

+

 

(1) bek.

4/jav.

Verts/ALE

NSz

-

195, 424, 11

1

UEN

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

519, 83, 25

(1) bek. után

5

Verts/ALE

 

V

 

(6) bek.

9

Verts/ALE

 

+

 

(6) bek. után

6

Verts/ALE

rész/NSz

 

 

1

+

576, 35, 13

2

+

328, 289, 11

(7) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

337, 272, 20

(8) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

295, 262, 76

(8) bek után

7

Verts/ALE

NSz

-

194, 398, 36

8

Verts/ALE

NSz

+

317, 299, 19

(9) bek.

11

Verts/ALE

 

+

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

(12) bek.

2T

UEN

ESz

+

346, 253, 31

bek.

eredeti szöveg

 

 

(13) bek.

10

Verts/ALE

 

+

 

(13) bek. után

12

Verts/ALE

NSz

-

214, 381, 41

(14) bek.

bek.

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

(16) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(20) bek. után

 

új szöveg

 

+

szóban módosítva

F. preb. előtt

13

Verts/ALE

 

+

 

G. preb. előtt

14

Verts/ALE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

499, 43, 89

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0537/2005

 

ALDE

 

 

B6-0538/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0539/2005

 

PSE

 

 

B6-0543/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0546/2005

 

UEN

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 4., 6., 7., 8. mód., (1) bek. és zárószavazás

PPE-DE: (7), (8) bek. és zárószavazás

GUE/NGL: zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

6. mód.

első rész:„felhívja az ... tárgyalásokat”

második rész:„azzal, hogy biztonsági garanciákat nyújt Iránnak”

ALDE

(16) bek.

első rész:„sürgeti az iráni ... bűnelkövetőkre”

második rész:„ezért követeli ... 18 évre;”

Egyéb

A Verts/ALE képviselőcsoportja visszavonta az 5. módosítást.

Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében, szóbeli módosítást terjesztett elő egy új bekezdésnek a (20) bekezdés után történő beillesztésére vonatkozóan:

(20a) felszólítja a tagállamok teheráni képviseleteit, hogy sürgősen kérjenek az iráni hatóságoktól részletes információt Gandzsi úr állapotáról és kérjenek engedélyt, hogy meglátogathassák

Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoportja nevében, szóbeli módosítást terjesztett elő a (14) bekezdéshez:

(14) határozottan elítéli a kiskorúak elleni halálos ítéletek meghozatalát és végrehajtását, különösen ha nemi cselekményekről vagy irányultságról van szó; és felszólítja az iráni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközileg elismert jogi biztosítékokat, többek között a fiatalkorúak tekintetében;

13.   Etiópia

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0540/2005, 0541/2005, 0542/2005, 0544/2005, és 0545/2005

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0540/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

(1) bek.

 

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

(2) bek. után

 

új szöveg

 

+

szóbeli módosítás

(7) bek.

 

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

(8) bek.

 

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

(14) bek. után

 

új szöveg

 

+

szóbeli módosítás

(15) bek.

 

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

G. preb. előtt (Ga)

 

új szöveg

 

+

szóbeli módosítás

G. preb. előtt (Gb)

 

új szöveg

 

+

szóbeli módosítás

H. preb.

 

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0540/2005

 

PSE

 

 

B6-0541/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0542/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0544/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0545/2005

 

ALDE

 

 

Egyéb:

Fiona Hall szóbeli módosítást terjesztett elő egy új bekezdésnek a (2) bekezdés után történő beillesztésére vonatkozóan:

(2a) üdvözölné, ha az etióp parlament meghívná az Európai Parlament küldöttségét, hogy látogassa meg Etiópiát és állapítsa meg, hogyan kellene megalapozni az új parlament hatáskörét, és hogyan kellene válaszolni a többpárti demokrácia kihívásaira;

M. Anders Wijkman szóbeli módosításokat terjesztett elő a következőkhöz:

(1) bekezdés

(1) mély aggodalmát fejezi ki, hogy a kormány és az ellenzék között október 2-án elkezdődött politikai párbeszédet az uralmon levő párt megszakította, és minden felet sürget, hogy haladék nélkül folytassák a párbeszédet és dolgozzanak azon, hogy a többpárti demokrácia működni kezdhessen, ahol az ellenzék jogait a kormány és az uralmon lévő párt teljesen tiszteletben tartja;

(7) bekezdés

(7) örömét fejezi ki, amiért az ellenzék visszavonta komoly összetűzéseket kockáztató, 2005. október 2-ra meghirdetett tömegtüntetésre való felhívását, mert azt a kormány betiltotta;

(8) bekezdés

„(8) felszólítja az összes politikai pártot, hogy dolgozzanak ki politikai megoldást, amely megerősíti a parlament demokratikus előjogait”

(14a) bekezdés (új)

(14a)utasítja az EP elnökét, hogy írjon az etióp parlament elnökének, kifejezve az EP komoly aggodalmát, hogy az ellenzéki képviselőktől megtagadták a felszólalás jogát; hogy olyan törvényt fogadtak el, melynek értelmében azokat a választott ellenzéki képviselőket, akik nem foglalták el a helyüket, megfosztották mentelmi joguktól; hogy a választási eredmények semmibevételével kiterjesztették a helyhatóságok hivatali idejét. Sürgesse, hogy ezeket az intézkedéseket azonnal hatálytalanítsák, mivel azok összeegyeztethetetlenek a minimális demokratikus normákkal és tovább erősítik a politikai feszültséget és bizalmatlanságot;

(15) bekezdés

(15) utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az etióp kormánynak, az etiópiai nemzeti parlament elnökének, a pánafrikai parlament elnökének, az ellenzéki pártoknak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Afrikai Uniónak.

Ga. preambulumbekezdés (új)

Ga. aggodalmát fejezi ki az új parlament első rendes ülésén tapasztalt antidemokratikus magatartás miatt, ahol a helyüket elfogadó ellenzéki képviselőket megakadályozták véleményük kifejtésében,

Gb. preambulumbekezdés (új)

Gb. aggódik az új parlament első törvénye miatt, amely megfosztotta mentelmi jogától azokat a választott képviselőket, akik úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a gyűlés munkájában, amíg feltételeik nem teljesülnek; aggódik egy másik törvény miatt, amely meghosszabbítja az Addisz-Abeba-i városi hatóság hivatali idejét és ezáltal figyelmen kívül hagyja a város lakóinak szavazatát, akik egyhangúan ellenére szavaztak,

H. preambulumbekezdés

H. mivel a 2005. október 2-án, vasárnap a kormány és a két fő ellenzéki párt közötti tárgyalások megszakadtak, mert az uralkodó párt nem egyezett bele a többpárti demokrácia minimális magatartási szabályaiba és az ellenzék tiszteletben tartásába,

14.   Az oktatás mint a lisszaboni folyamat sarokköve

Jelentés: Guy BONO (A6-0245/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

15.   A bevándorló közösségek integrációja többnyelvű iskolák és többnyelvű oktatás révén

Jelentés: Miguel PORTAS (A6-0243/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

(1) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(2) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/NSz

+

543, 71, 12

(4) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/NSz

+

541, 58, 21

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (2) bek. második rész és (4) bek. második rész

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

(1) bek.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „családjuk jogi státuszától függetlenül”

második rész: ez a szövegrész

(2) bek.

első rész:„úgy véli, hogy még ... anyanyelvéhez és kultúrájához,”

második rész:„nem kizárva ennek állami finanszírozását;”

PPE-DE

(2) bek.

első rész:„úgy véli, hogy még ... anyanyelvéhez és kultúrájához,”

második rész:„nem kizárva ennek állami finanszírozását;”

(4) bek.

első rész:„megerősíti, hogy a bevándorlók ... nyelvének fejlesztését”

második rész:„kiváltképp, ha ez ... helyzetben van;”

16.   A kultúra részét képező cirkusz

Jelentés: Doris PACK (A6-0237/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

(1) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

557, 35, 17

F. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

332, 212, 59

3

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: (1) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

F. preb.

első rész:„tekintettel arra, hogy... való elismerése” kivéve: „beleértve az állatok szerepeltetését” és „az európai kultúra részeként való”

második rész:„beleértve az állatok szerepeltetését”

harmadik rész:„az európai kultúra részeként való”

17.   A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben

Jelentés: Jean Mark BEAUPUY (A6-0272/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

(2) bek.

1T

PSE

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

540, 29, 36

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

18.   A nők és a szegénység az Európai Unióban

Jelentés: Anna ZABORSKA (A6-0273/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz — észrevételek

(2) bek. után

5

GUE/NGL

 

-

 

(5) bek. után

1

PSE

ESz

-

283, 294, 16

(6) bek. után

3

Verts/ALE

ESz

-

256, 312, 16

(7) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(10) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

-

 

(18) bek. után

6

GUE/NGL

ESz

+

298, 266, 13

(20) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(21) bek.

7

GUE/NGL

ESz

-

281, 291, 5

(24) bek.

8

GUE/NGL

ESz

+

306, 255, 5

(28) bek.

bek.

ereded szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(29) bek.

bek.

ereded szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(30) bek.

bek.

eredeti szöveg

kiü.

+

 

(31) bek.

4

Verts/ALE

 

-

 

(34) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

ötödik bevezető hivatkozás

bek.

ereded szöveg

kül.

-

 

B. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

G. preb.

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

H. preb

bek.

ereded szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

-

244, 304, 8

J. preb.

bek.

ereded szöveg

kül.

-

 

S. preb.

2

Verts/ALE

 

-

 

T. preb

bek.

ereded szöveg

kül.

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL

(28) bek.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „és a nagycsaládok”

második rész: ez a szövegrész

ALDE:

B. preb.

első rész: a teljes szöveg, kivéve: „Keleten és Nyugaton egyaránt”

második rész: ez a szövegrész

H. preb.

első rész:„mivel a tagállamokban a ... inkább a nőket érinti”

második rész:„akik elsőként védelmezik közeli ... nők általános elismerése javuljon,”

(29) bek.

első rész:„felkéri a tagállamokat, ... és szegénységben élnek;”

második rész:„úgy véli továbbá, hogy ... által folytatott gyakorlatot;”

(34) bek.

első rész:„elismeréssel adózik a nem kormányzati ... által végzett munka előtt” kivéve: „(közöttük a Caritas ... (például az EAPN)”

második rész:„(közöttük a Caritas ... (például az EAPN)”

harmadik rész:„amelyek hosszú távon ... helyzetű csoportok segítését;”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: ötödik bevezető hivatkozás, G., J. és T. preb., és (7), (10), (20) és (30) bek.


II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   Jelenlét ellenőrzése

Mellette: 359

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Oviir, Polfer, Resetarits, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Sinnott

NI: Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lombardo, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Posselt, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Zīle

Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Horáček, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel

Ellene: 13

ALDE: De Sarnez, Koch-Mehrin, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Lundgren, Wise

NI: Helmer

PPE-DE: Fatuzzo, Ferber

PSE: Bullmann, Lehtinen, Leichtfried

Tartózkodás: 49

ALDE: Pannella

GUE/NGL: Krarup, Wurtz

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Knapman, Pęk, Titford, Whittaker

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Martínez

PPE-DE: Atkins, Bauer, Bowis, Bradbourn, Chichester, Dionisi, Eurlings, Herranz García, Karas, Konrad, Mayer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Šťastný, Thyssen, Wieland, Wuermeling, Zaleski

PSE: Bösch, Bono, Bourzai, Kindermann, Myller, Piecyk, Prets, Skinner, Walter, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Onesta, Rühle

2.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 74

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martínez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Novak

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hazan, Hegyi, Moscovici, Muscat, Patrie, Pittella, Reynaud, Roure, Szejna, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Ellene: 504

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Várela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Tartózkodás: 16

ALDE: Alvaro, Toia

GUE/NGL: de Brún, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

PSE: Gröner

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Alexander Stubb

3.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 122

ALDE: Maaten, Manders, Mulder, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Millán Mon

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Lienemann, Moscovici, Muscat, Paasilinna, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Ellene: 458

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Tartózkodás: 8

ALDE: Alvaro, Chiesa, Toia

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Speroni

PSE: Ferreira Elisa

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Jens-Peter Bonde

Ellene: Francisco José Millán Mon, Lívia Járóka

4.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 106

ALDE: Sbarbati

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Castex, Cottigny Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Muscat, Pahor, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Ellene: 490

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Tartózkodás: 17

ALDE: Alvaro, Chiesa, Toia

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PSE: Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 193

ALDE: Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Chiesa, Cornillet, Degutis, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, Dobolyi, Douay, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Gomes, Gröner, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hughes, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Roure, Sacconi, Scheele, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Xenogiannakopoulou

UEN: Didžiokas, Pavilionis, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 387

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martin, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Evans Robert, Falbr, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Liberadzki, Locatelli, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Riera Madurell, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Tabajdi, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Auken

Tartózkodás: 32

ALDE: Alvaro, Busk, Ek

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PSE: Barón Crespo, De Vits, El Khadraoui, Gierek, Golik, Grabowska, Grech, Hänsch, Koterec, Lavarra, Muscat, Panzeri, Pittella, Swoboda, Vincenzi, Zani

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Jamila Madeira, Poul Nyrup Rasmussen

6.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Louis, Sinnott

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Goepel, Korhola, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 266

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomólka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Crowley

Tartózkodás: 11

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PSE: Liberadzki

UEN: Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 532

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Isler Béguin, Lipietz

Ellene: 88

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Vatanen

PSE: Goebbels, Lienemann

UEN: La Russa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 7

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 100

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Sinnott, Speroni

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines

PSE: Hazan, Schapira, Scheele, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre, Foglietta

Ellene: 502

ALDE: Jäätteenmäki, Jensen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Tartózkodás: 13

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Korhola, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 514

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Giertych, Lundgren, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Ellene: 89

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk

PSE: Beňová, Rouček

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 21

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 609

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 10

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk

Tartózkodás: 9

IND/DEM: Coûteaux, Goudin

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 512

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Beer, Jonckheer

Ellene: 91

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyílides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PSE: Christensen, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kristensen, Napoletano, Rasmussen, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 20

IND/DEM: Coûteaux, Goudin

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Lucas-jelentés A6-0262/2005

Mellette: 567

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 19

GUE/NGL: Henin, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

Verts/ALE: Auken

Tartózkodás: 49

ALDE: Bowles, Manders, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Lienemann

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Joel Hasse Ferreira

13.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 195

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, del Castillo Vera, Hökmark, Konrad, Landsbergis, Pleštinská, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbett, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Hamon, Hazan, Koterec, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Martin David, Moscovici, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Szejna, Tarand, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Kristovskis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 424

ALDE: Chiesa, Onyszkiewicz, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Tartózkodás: 11

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Cederschiöld

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Richard Corbett, Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Anders Wijkman

14.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 519

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Ellene: 83

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Mote

PPE-DE: Becsey, Gutiérrez-Cortines, Jordan Cizelj, Kaczmarek

PSE: Cercas, Hasse Ferreira, Masip Hidalgo, Pittella, Riera Madurell, Titley, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Aylward, Fotyga

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 25

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rutowicz, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Romana Jordan Cizelj

15.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Speroni, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Roszkowski, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 35

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Ó Neachtain, Ryan

Tartózkodás: 13

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

UEN: Pirilli, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

16.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deva, Fatuzzo, Florenz, Gutiérrez-Cortines, Konrad, Korhola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 289

ALDE: Deprez, Nicholson of Winterbourne, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Tartózkodás: 11

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Goebbels

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Carl Schlyter

17.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 337

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: de Grandes Pascual, Jeggle

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 272

ALDE: Deprez, Nicholson of Winterbourne

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kilroy-Silk, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Berès, Berlinguer, van den Burg, Casaca, Gröner, Hazan, Rouček, Roure, dos Santos, Vincenzi

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Roszkowski, Zīle

Tartózkodás: 20

ALDE: Onyszkiewicz

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Landsbergis

UEN: Kristovskis, Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Pervenche Berès, Martine Roure

18.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 295

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis

PPE-DE: Fatuzzo

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Ellene: 262

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos, Vincenzi

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski

Tartózkodás: 76

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Henin, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Pafilis, Pflüger, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Krasts, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Hans-Peter Martin

19.   RC B6-0537/2005 - Irán

Mellette: 194

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hannan, Heaton-Harris, Toubon

PSE: Berlinguer, Berman, Bullmann, van den Burg, Casaca, Christensen, De Vits, Gebhardt, Glante, Grabowska, Haug, Jöns, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Lavarra, Liberadzki, McAvan, Pahor, Panzeri, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, dos Santos, Stockmann, Szejna, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Roszkowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 398

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Strož, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Sinnott, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Tartózkodás: 36

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Pafilis, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Gklavakis, Kamall, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

20.   RC B6-0537/2005 - Irán

Mellette: 317

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Tomczak

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 299

ALDE: Deprez, Morillon, Takkula

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Tartózkodás: 19

ALDE: Ries

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Henin, Pafilis, Pflüger, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Goudin, Knapman, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

21.   RC B6-0537/2005 - Irán

Mellette: 214

ALDE: Chiesa, Guardans Cambó, Resetarits, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Rack

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Whitehead, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 381

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolásik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventee, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bösch, Casaca, Correia, Díez González, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Gierek, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hughes, Jöns, Kuc, Kuhne, Le Foll, Lehtinen, Madeira, Maňka, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Muscat, Panzeri, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Sakalas, dos Santos, Schapira, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Tartózkodás: 41

ALDE: Harkin, Pistelli, Samuelsen

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Speroni

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Wijkman

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lévai, Martin David, Morgan, Obiols i Germà, Skinner, Stihler, Wynn

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Cristiana Muscardini

22.   RC B6-0537/2005 — Irán

Mellette: 499

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Rskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Hassi, Joan i Marí, Jonckheer

Ellene: 43

GUE/NGL: Adamou, de Brún, McDonald, Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Heaton-Harris, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Stevenson, Strejček, Sturdy, Van Orden, Ventre, Wuermeling, Zahradil

PSE: Jørgensen

Tartózkodás: 89

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Parish, Ribeiro e Castro, Škottová, Tannock, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Rainer Wieland, Dan Jørgensen

23.   Portas-jelentés A6-0243/2005

Mellette: 543

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Foglietta, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Mari, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 71

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martínez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ayuso González, Brepoels, Castiglione, del Castillo Vera, Descamps, Dionisi, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, López-Istúriz White, Maat, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Podestà, Rudi Ubeda, Samaras, Tajani, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Zappalà

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Zīle

Tartózkodás: 12

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

UEN: Didžiokas, Fotyga, Janowski, Libicki, Pavilionis, Roszkowski

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Lívia Járóka

Ellene: Alejo Vidal-Quadras Roca

24.   Portas-jelentés A6-0243/2005

Mellette: 541

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomółka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sanchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 58

ALDE: Alvaro

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Piotrowski

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Castiglione, del Castillo Vera, Dimitrakopoulos, Dionisi, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kratsa-Tsagaropoulou, López-Istúriz White, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Podestà, Rudi Ubeda, Samaras, Tajani, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Wuermeling, Zappalà

UEN: Zīle

Tartózkodás: 21

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Busuttil, Kasoulides

UEN: Kristovskis, Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Alejo Vidal-Quadras Roca

25.   Pack-jelentés A6-0237/2005

Mellette: 557

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggie, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 35

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Lombardo

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Tartózkodás: 17

ALDE: Alvaro, Carlshamre, in 't Veld, Lambsdorff, Samuelsen

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martinez, Mote, Rivera

PPE-DE: Kušķis, Wijkman

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Charlotte Cederschiöld

26.   Beaupuy-jelentés A6-0272/2005

Mellette: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 29

ALDE: Malmström

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Wijkman

Tartózkodás: 36

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen, Harms, Schlyter

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Gunnar Hökmark, Jonas Sjöstedt, Hans-Peter Martin, Eva-Britt Svensson


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2005)0370

A végrehajtó hivatalok számviteli posztjai *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztjai tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (SEC(2005)0658 - C6-0182/2005 - 2005/0903(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (SEC(2005)0658) (1),

tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet (2) 15. cikkére,

a Bizottság általi konzultációt követően (C6-0182/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0271/2005),

1.

jóváhagyja a bizottsági rendelet tervezetét;

2.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

P6_TA(2005)0371

Kivételes piactámogató intézkedések *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet kivételes piactámogató intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0712 - C6-0220/2004 - 2004/0254(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0712) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0220/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 52. cikkének (3) és (4) bekezdésére és 168. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0126/2005),

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második jelentésére (A6-0266/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(3A) PKEAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(3a) A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy ne kerüljön sor a verseny torzulására abban az esetben, ha a nemzeti finanszírozási hozzájárulásból a termelőkkel részt vállaltatnak.

2. módosítás

1. CIKK

20. cikk, (2) bekezdés (2759/75/EGK rendelet)

2. A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50%- áig.

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 75%- áig.

3. módosítás

1. CIKK

20. cikk, (2) bekezdés, (la) albekezdés (új) (2759/75/EGK rendelet)

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása, és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hat havonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről

4. módosítás

2. CIKK

14. cikk, (2) bekezdés (2771/75/EGK rendelet)

2. A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50%- áig.

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 75%- áig.

5. módosítás

2. CIKK

14. cikk, (2) bekezdés, (la) albekezdés (új) (2771/75/EGK rendelet)

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása, és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hat havonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről.

6. módosítás

3. CIKK

14. cikk, (2) bekezdés (2777/75/EGK rendelet)

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50%- áig.

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 75%- áig.

7. módosítás

3. CIKK

14. cikk, (2) bekezdés, (la) albekezdés (új) (2777/75/EGK rendelet)

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása, és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hat havonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről.

8. módosítás

4. CIKK

39. cikk, (2) bekezdés (1254/1999/EK rendelet)

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50%- áig.

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 60% -áig.

9. módosítás

4. CIKK

39. cikk, (2) bekezdés, (la) albekezdés (új) (1254/1999/EK rendelet)

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása, és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hat havonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről.

10. módosítás

5. CIKK

36. cikk, (2) bekezdés (1255/1999/EK rendelet)

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50%- áig.

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 75%- áig.

11. módosítás

5. CIKK

36. cikk, (2) bekezdés, (la) albekezdés (új) (1255/1999/EK rendelet)

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása, és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hat havonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről.

12. módosítás

6. CIKK

22. cikk, (2) bekezdés (2529/2001/EK rendelet)

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 50%- áig.

(2) A Közösség részt vesz az (1) bekezdésben foglalt intézkedések finanszírozásában a tagállamok által vállalt kiadások 75%- áig.

13. módosítás

6. CIKK

22. cikk, (2) bekezdés, (la) albekezdés (új) (2529/2001/EK rendelet)

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a termelők hozzájárulnak a tagállamok által viselt költségekhez, az ne vezessen a különböző tagállamok termelői közötti verseny torzulásához. A Bizottság ellenőrzi, hogy fennáll-e a verseny ilyesfajta torzulása, és megteszi a szükséges lépéseket. A Bizottság hat havonta jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a verseny torzulásával kapcsolatos helyzetről.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0372

Az euró pénzhamisítás elleni védelme *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0127 - C6-0114/2005 - 2005/0029(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2005)0127) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 123. cikke (4) bekezdésének harmadik mondatára, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0114/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0274/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerint;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL TAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Ez a határozat tartalmaz egy, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i európai parlamenti, tanácsi és bizottsági intézményközi megállapodás 34. pontja értelmében vett pénzügyi referenciaösszeget, mely -a költségvetési hatóságnak a Szerződésben meghatározott hatásköre sérelme nélkül - a program teljes időtartamára vonatkozik.

(3) Ez a határozat tartalmaz egy, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i európai parlamenti, tanácsi és bizottsági intézményközi megállapodás 34. pontja értelmében vett pénzügyi referenciaösszeget, amely -a költségvetési hatóságnak az EK- Szerződésben meghatározott hatásköre sérelme nélkül - a program teljes időtartamára vonatkozik.

2. módosítás

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A program folytatása mellett hozott döntés azt tükrözi, hogy az euró védelmének érdekében továbbra is szükség van körültekintő felügyeletre, és a képzési, illetve műszaki területeken történő segítségnyújtásra. A program hat évvel történő — az új pénzügyi tervek jóváhagyásával életbe lépő — meghosszabbítása stabil keretet biztosíthatna a tagállamok programtervezeteihez, főként egy olyan időszak folyamán, amikor az euróövezethez új országok csatlakoznak.

(4) A program folytatása mellett hozott döntés azt tükrözi, hogy az euró hamisítás elleni védelmének érdekében továbbra is szükség van körültekintő felügyeletre és a képzési, illetve műszaki területeken történő segítségnyújtásra. A program nyolc évvel történő — az új 2007-2013-as pénzügyi terv jóváhagyásával életbe lépő — meghosszabbítása stabil keretet biztosíthatna a tagállamok programtervezeteihez, főként egy olyan időszak folyamán, amely során újabb tagállamok vezetik be az eurót közös valutaként.

3. módosítás

(5A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(5a) Az euró pénzérmék és bankjegyek kibocsátási helyének az Európai Unió területén kívülre történő áthelyezéséhez minden esetben ki kell kérni az Európai Parlament véleményét.

4. módosítás

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A 2001/923/EK tanácsi határozat a fentieknek megfelelően módosításra szorul,

(A magyar változatot nem érinti.)

5. módosítás

1. CIKK, -1. PONT (új)

(5a) preambulumbekezdés (új) (2001/923/EK határozat)

 

-1.

A szöveg a kővetkező (5a) preambulumbekezdéssel egészül ki:

(5a)

Az illetékes nemzeti szolgálatok és szektorok, valamint ezek és a Bizottság közötti együttműködés és információcsere megerősítése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a tagállamok által az euró hamisítása ellen folytatott küzdelem során alkalmazott gyakorlatokat harmonizállak, mivel az egyes kormányok elszigetelt tevékenysége nem lehet elég hatékony.

6. módosítás

1. CIKK, -1A. PONT (új)

(7a) preambulumbekezdés (új) (2001/923/EK határozat)

 

-1a.

A szöveg a következő (7a) preambulumbekezdéssel egészül ki:

(7a)

Mivel fontos elérni az euró hatékony és egységes, hamisítás elleni védelmét az Európai Közösség határain kívül, a programot a csatlakozó és a tagjelölt országok számára is hozzáférhetővé kell tenni. Ugyancsak megfontolandó más harmadik országok részvétele is a programban.

7. módosítás

1. CIKK, -IB. PONT (új)

(8a) preambulumbekezdés (új) (2001/923/EK határozat)

 

-1b.

A szöveg a következő (8a) preambulumbekezdéssel egészül ki:

(8a)

Biztosítani kell a program rendszeres felügyeletét és értékelését, lehetővé téve a projektek és fellépések hatékonyságának értékelését a kitűzött célok szempontjából, és az indokolt módosítások esetleges elvégzését, így például annak megítélését, szükséges-e a program folytatása.

8. módosítás

1. CIKK, -1C. PONT (új)

(8b) preambulumbekezdés (új) (2001/923/EK határozat)

 

-1c.

A szöveg a következő (8b) preambulumbekezdéssel egészül ki:

(8b)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (2) megfelelően kell elfogadni.

9. módosítás

1. CIKK, 1. PONT

1. cikk, (2) bekezdés, kiegészítő mondat (2001/923/EK határozat)

A program a 2006. január 1-től 2011. december 31-ig tartó további időszakra meghosszabbításra kerül.

A program a 2006. január l-jétől 2013. december 31-ig tartó további időszakra meghosszabbításra kerül.

10. módosítás

1. CIKK, 1A. PONT (új)

2. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új) (2001/923/EK határozat)

 

1a.

A 2. cikk (2) bekezdése a következő da) ponttal egészül ki:

da)

az információ- és tapasztalatcsere, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása keretében elért eredmények terjesztése.

11. módosítás

1. CIKK, 1B. PONT (új)

3. cikk, (2) bekezdés, második álbekezdés (2001/923/EK határozat)

 

1b.

A 3. cikk (2) bekezdésének második álbekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az ilyen jellegű információcsere számos formában történhet, például szakmai találkozók keretében, szakértői találkozók és konferenciák, találkozók és szemináriumok formájában, valamint célirányos kiküldetési és dolgozói csereprogramok keretében.

12. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

6. cikk, (1) álbekezdés (2001/923/EK tanácsi határozat)

A közösségi cselekvési program végrehajtására az 1. cikk (2) bekezdés utolsó mondatában meghatározott időtartamra elő irányzott pénzügyi bázisösszeg 6 millió euróban kerül megállapításra.

A közösségi cselekvési program végrehajtására az 1. cikk (2) bekezdés utolsó mondatában meghatározott időtartamra elő irányzott pénzügyi bázisösszeg 8 800 000 euró.

13. módosítás

1. CIKK, 3 A. PONT (új)

6. cikk, (2a) bekezdés (új) (2001/923/EK határozat)

 

3a.

A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

A finanszírozásra irányuló határozatok pénzügyi ellenőrzését a Bizottság, könyvvizsgálatát pedig a Számvevőszék végzi.

14. módosítás

1. CIKK, 4. PONT

10. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (2001/923/EK határozat)

A Közösség társfinanszírozás keretében a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő operatív támogatásnak legfeljebb a 80%-át fizeti, konkrétan az alábbiakra vonatkozóan:

A Közösség társfinanszírozás keretében a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő operatív támogatásnak legfeljebb a 70%-át fizeti — amely különleges esetekben 90%-ig emelkedhet —, konkrétan az alábbiakra vonatkozóan:

15. módosítás

1. CIKK, 5. PONT

11. cikk (2001/923/EK határozat)

5.

A 11. cikkben szereplő 70% helyébe 80% lép.

5.

A 11. cikkben szereplő 70% helyébe a következő szöveg lép: 70%, amely különleges esetekben 90%-ig emelkedhet.

16. módosítás

1. CIKK, 7A. PONT (új)

12. cikk, (2) bekezdés, aa) pont (új) (2001/923/EK határozat)

 

7a.

A 12. cikk (2) bekezdése a következő aa) ponttal egészül ki:

aa)

a Közösség pénzhamisítás elleni küzdelemhez kapcsolódó tevékenysége keretében elvégzett vagy tervezett feladatokkal való összeegyeztethetőség;

17. módosítás

1. CIKK, 7B. PONT (új)

12. cikk, (2) bekezdés, e) pont (2001/923/EK határozat)

 

7b.

A 12. cikk (2) bekezdése e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

e)

a projekt belső tulajdonságai — ami az eredeti ötletet, a megszervezést, a kivitelezést, a célokat és a költség hatékonysági arányt illeti;

18. módosítás

1. CIKK, 7C. PONT (új)

12. cikk, (3) bekezdés (2001/'923/EK határozat)

 

7c.

A 12. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg tép:

(3)     A Bizottság a tagállamokkal együtt felel a program irányításáért és végrehajtásáért az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (3) megfelelően.

19. módosítás

1. CIKK, 7D. PONT (új)

12a. cikk (új) (2001/923/EK határozat)

 

7d.

A határozat a következő 12a. cikkel egészül ki:

12a. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Bizottság képviselőjének elnökletével működő, a tagállamok képviselőiből álló tanácsadó bizottság — továbbiakban: Periklész —bizottság —segíti.

(2) A Periklész-bizottság az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkének megfelelően elnöke javaslatára elfogadja eljárási szabályzatát.

(3) A Bizottság a csatlakozó országokból, a tagjelölt országokból, vagy harmadik országokból képviselőket hív hat a Periklész-bizottság üléseit követő, tájékoztató meg beszélésekre.

20. módosítás

1. CIKK, 7E. PONT (új)

13. cikk, (3) bekezdés, -a) pont (új) (2001/923/EK határozat)

 

7e.

A 13. cikk (3) bekezdése a következő -a) ponttal egészül ki:

-a)

a Periklész-program végrehajtásáról szóló éves jelentés. E jelentést a jelentésben tárgyalt évet követő év első felében kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a finanszírozott projektek és tevékenységek felsorolását;

21. módosítás

1. CIKK, 8. PONT

13. cikk, (3) bekezdés, a) pont (2001/923/EK határozat)

8.

A 13. cikk (3) bekezdése a) pontjában szereplő „2005. június 30.” helyébe „ 2011. június 30.” lép.

8.

A 13. cikk (3) bekezdése a) pontjában szereplő „2005. június 30.” helyébe „ 2013. június 30.” lép.

22. módosítás

1. CIKK, 9. PONT

13. cikk, (3) bekezdés, b) pont (2001/923/EK tanácsi határozat)

b)

a program eredeti és meghosszabbított futamidejének befejezésekor, de legkésőbb 2006. június 30.-ig, illetve 2012. június 30-ig, egy részletes jelentést a program végrehajtásáról és eredményeiről, különös tekintettel a közösségi pénzügyi támogatás révén jelentkező hozzáadott értékekre.

b)

a program első kezdeti futamidejének végén, félidejében és meghosszabbított futamidejének befejezésekor, de legkésőbb 2006. június 30-ig, illetve 2010. és 2014. június 30-ig, egy részletes jelentést a program végrehajtásáról és eredményeiről, különös tekintettel a közösségi pénzügyi támogatás révén jelentkező hozzáadott értékekre.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)   HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)   HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

P6_TA(2005)0373

Az euró pénzhamisítás elleni védelme (kiterjesztés a részt nem vevő tagállamokra) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0127 – C6-0115/2005 – 2005/0030(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0127) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0115/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0275/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0374

Megállapodás Svájc és az EK között (menedékjog iránti kérelmek) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13049/2004 — COM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0593) (1),

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásra (13049/2004),

tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke 1. a) pontjára és 300. cikke (2) bekezdésének első álbekezdésére,

tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első álbekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0240/2004),

tekintettel a megállapodás által a vegyes bizottság számára biztosított hatáskörökre, amely „külön intézményi keretet” teremt az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második álbekezdése értelmében,

tekintettel a Jogi Bizottság véleményére, amely szerint az EK-Szerződés — hozzájárulási eljárás alkalmazásáról rendelkező — 300. cikke (3) bekezdésének második álbekezdése jelenti a megfelelő jogalapot,

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Jogi bizottság véleményére (A6-0201/2005),

1.

jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak 2005. július 7-én (2) módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.

fenntartja a Szerződés által számára biztosított előjogok védelmének jogát;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0292.

P6_TA(2005)0375

Megállapodás Svájc és az EU és EK között (Schengen) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13054/2004 -COM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0593) (1),

tekintettel az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásra (13054/2004),

tekintettel az EK-Szerződés 62. cikkére, 63. cikkének 3. pontjára, 66. és 95. cikkére, valamint 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0241/2004),

tekintettel a megállapodás által a vegyes bizottság számára biztosított hatáskörökre, amely „külön intézményi keretet” teremt az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében,

tekintettel a Jogi Bizottság véleményére, amely szerint az EK-Szerződés - hozzájárulási eljárás alkalmazásáról rendelkező - 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése jelenti a megfelelő jogalapot,

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Jogi bizottság véleményére (A6-0201/2005),

1.

jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak 2005. július 7-én (2) módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.

fenntartja a Szerződés által számára biztosított előjogok védelmének jogát;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0293.

P6_TA(2005)0376

Halászati erőforrások Balti-tengeren, valamint Baeltek és Øresund vizeiben *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0086 - C6-0094/2005 - 2005/0014(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0086) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0094/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0265/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A tudományos információk szerint a szelektálóablak nélküli vontatott halászfelszerelés a tőkehal tekintetében kevésbé szelektív, mint a „BACOMA” típusú szelektálóablakkal ellátott felszerelések. Ezért indokolt a közösségi vizeken és a közösségi hajókon megtiltani a „BACOMA” típusú szelektálóablak nélküli vontatott halászfelszerelés használatát, ha a célfaj a tőkehal.

(11) A tudományos információk szerint a szelektálóablak nélküli vontatott halászfelszerelés a tőkehal tekintetében kevésbé szelektív, mint a „BACOMA” típusú vagy a T90 típusú szelektálóablakkal ellátott felszerelések , amely utóbbiakban a zsákvég és a hosszabbítódott hálószemei 90o-kal el vannak forgatva . Ezért indokolt a közösségi vizeken és a közösségi hajókon megtiltani a „BACOMA” vagy a T90 típusú szelektálóablak nélküli vontatott halászfelszerelés használatát, ha a célfaj a tőkehal.

2. módosítás

2. CIKK, wa) PONT (ÚJ)

 

wa)

„hosszabbítóelem”: a vonóháló henger alakú, a háló szája és vége között elhelyezkedő különálló része.

3. módosítás

4. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A célfajok százalékos arányát egy vagy több reprezentatív minta alapján is ki lehet számítani.

(4) A célfajok százalékos arányát egy vagy több reprezentatív minta alapján is ki lehet számítani. A mintát mind a hajó tulajdonosának, mind az ellenőrnek el kell fogadnia.

4. módosítás

6. CIKK, b) PONT

b)

olyan hosszabbítóelemet, amelynél a szegélykötélen lévő hálószemek kivételével a hosszabbítóelem kerületén lévő hálószemek száma kevesebb, mint a zsákvég azon legelülső végének kerületén lévő hálószemek száma - kivéve szegélykötélen lévőket -, amelyhez a hosszabbítóelemet csatlakoztatták;

b)

olyan hosszabbítóelemet, amelynél a hosszabbítóelem bármely részének kerülete kisebb, mint a zsákvég legelülső végének kerülete, amelyhez a hosszabbítóelemet csatlakoztatták;

5. módosítás

6. CIKK, c) PONT

c)

olyan 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálót , amelyen a hálószem nem négyszög alakú;

c)

32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű zsákvéget és hosszabbítóelemet , amelyen a hálószem nem négyszög alakú;

6. módosítás

6. CIKK, d) PONT

d)

olyan egyedi négyszög alakú hálószemet tartalmazó hálóanyagot, amelynél valamelyik kötőfonal hossza több mint 10 százalékkal és legalább 2 mm-rel eltér e hálószem többi kötélfonalának hosszától;

d)

olyan zsákvégeket, hosszabbítóelemeket vagy egyedi négyszög alakú hálószemet tartalmazó hálóanyagot, amelynél valamelyik kötőfonal hossza több mint 10 százalékkal és legalább 2 mm-rel eltér e hálószem többi kötélfonalának hosszától;

7. módosítás

6. CIK,K g) PONT

g)

olyan zsákvéget, hosszabbítóelemet vagy négyzetes szemű hálómezőt, amely nem kizárólag csak egyfajta hálóanyagból készült ;

törölve

8. módosítás

6. CIKK, h) PONT

h)

olyan zsákvéget és/vagy hosszabbítóelemet, amely több mint egy rétegnyi hálóanyagból készült, és így a zsákvég és/vagy a hosszabbítóelem felső felének kifeszített hosszirányú mérete nem egyenlő az alsó réteg alsó felének kifeszített hosszirányú méretével.

h)

olyan zsákvéget és/vagy hosszabbítóelemet, amely több mint egy rétegnyi hálóanyagból készült, és így a zsákvég és/vagy a hosszabbítóelem felső felének kifeszített hosszanti mérete nem egyenlő az alsó réteg alsó felének kifeszített hosszanti méretével , a „BACOMA” típusú halászfelszerelés kivételével .

9. módosítás

12. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) 2008. január l-jétől tilos eresztőhálókat a fedélzeten tartani, és azokat halászatra használni.

(1) 2008. január l-jétől tilos eresztőhálókat a fedélzeten tartani, és azokat halászatra használni. Legkésőbb 2008. január 1-jéig el kell végezni az eresztőhálók és egyéb állító halászfelszerelések a tengeri emlőspopulációkra gyakorolt hatásának értékelését.

10. módosítás

19. CIKK

19. cikk

A Bornholm-árok lezárása

Május 15-től augusztus 31-ig tilos a halászat a Bornholm-árokban, a következő koordinátákkal határolt tengeri területen:

északi szélesség 55o 30', keleti hosszúság 15o 30'.

északi szélesség 55o 30', keleti hosszúság 16o 30'.

északi szélesség 55o 00', keleti hosszúság 16o 30'.

északi szélesség 55o 00', keleti hosszúság 16o 00'.

északi szélesség 55o 15', keleti hosszúság 16o 00'.

északi szélesség 55o 15', keleti hosszúság 15o 30'.

északi szélesség 55o 30', keleti hosszúság 15o 30'.

törölve

11. módosítás

II. MELLÉKLET, TÁBLÁZAT, 2. PONT

2. „Bacoma” típusú szelektálóablak alkalmazásával, amelynek szembőségét és előírásait a függelék határozza meg.

2. „Bacoma” típusú szelektálóablak , illetve T90-es zsákvég alkalmazásával, amelynek szembőségét és előírásait a függelék határozza meg.

12. módosítás

II. MELLÉKLET, FÜGGELÉK, CÍM

A „BACOMA” elnevezésű, felső ablakkal rendelkező zsákvégre vonatkozó előírások

A.

A „BACOMA” elnevezésű, felső ablakkal rendelkező zsákvégre vonatkozó előírások

13. módosítás

II. MELLÉKLET, FÜGGELÉK, (1) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

1. A II. mellékletben említett különleges hálószemnyílással rendelkező vonóhálók, dán kerítőhálók és hasonló hálók szelektivitásának biztosítása érdekében kizárólag az alábbiakban ismertetett „BACOMA” típusú szelektálóablak engedélyezett .

1. Jellemzés

14. módosítás

II. MELLÉKLET, FÜGGELÉK, (1) BEKEZDÉS, b) PONT, i. ALPONT

i.

A zsákvég két egyforma méretű hálómezőből épül fel, amelyeket mindkét oldalon egy-egy egyforma hosszúságú szegéllyel illesztenek össze.

i.

A zsákvég két hálómezőből épül fel, amelyeket mindkét oldalon egy-egy egyforma hosszúságú szegéllyel illesztenek össze.

15. módosítás

II. MELLÉKLET, FÜGGELÉK, B RÉSZ (ÚJ)

 

B. A T90 ELNEVEZÉSŰ ZSÁKVÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. Jellemzés

a. A T90 meghatározása

A vonóhálók, dán kerítőhálók, illetve egyéb vontatott hálók elforgatott hálószemű (T90) zsákvége rombuszcsomózású hálóból készül, amelyet szokásos irányához képest 90o-ban elforgatnak. Rombusz alakú hálószemmel rendelkező zsákvégben a hálófonadék fő iránya a halászfelszerelés hossztengelyére (A) merőleges; ezzel ellentétben az elforgatott hálószemmel rendelkező zsákvég esetében a hálófonadék fő iránya párhuzamos a (B) tengellyel.

Image

b. A hálószem méretének mérése

A hálószem mérete legalább 110 mm, amelyet a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni. A zsákvég és a hoszszabbítóelem hálószemeit semmiképp nem zárhatják el belső vagy külső tartozékok.

c. Fonalvastagság

A T90 zsákvég vagy hosszabbítóelem esetében a hálófonal átmérője egyszálas fonalnál nem haladhatja meg az 5 mm-t. A zsákvég esetében legfeljebb 4 mm vastagságú duplaszálas fonál használata megengedett.

 

2. Felépítés

a. A T90 zsákvég és hosszabbítóeleme két egyenlő nagyságú hálómezőből készül, amelyekben a — fentebb meghatározott helyzetű — hálószemek száma kereszt- és hosszirányban megegyezik, és amelyeket két oldalirányú szegélykötél köt össze. Mindkét hálómező csúszásmentes csomókból készül oly módon, hogy a hálószemek használat közben mindig teljesen szabadok maradnak.

b. A szabad hálószemek száma a hosszabbítóelem elülső részétől a zsákvég leghátulsó részéig bármely kerületen állandó.

c. Azon a ponton, ahol a zsákvég vagy a hosszabbítóelem csatlakozik a vonóháló kúpos részéhez, a zsákvég vagy a hoszabbítóelem kerületén található hálószemek száma a vonóháló kúpos részének utolsó sorában levő hálószemek számának 50%-a. A zsákvég és a hosszabbítóelem illusztrációja lent látható (1. ábra).

3. Kerület

A zsákvég és a hosszabbítóelem bármely kerületén — az illesztések és a szegélyek kivételével — a hálószemek száma nem haladhatja meg az 50-et.

4. Csatlakozás körben

A zsákvéget és a hosszabbítóelemet alkotó hálómezők elülső peremét fél hálószemekből kötött sor rögzíti A zsákvég hálómezőjének hátsó peremét egész hálószemekből kötött sor rögzíti, amely alkalmas a zsákkötél irányítására.

5. A zsákvég hossza

A zsákvég legalább 50 hálószem hosszúságú.

6. Emelőpánt

Az emelőpánt hossza azon a ponton, ahol a zsákvéghez kapcsolódik, nem lehet kevesebb mint a zsákvég kerületén kifeszített hálószemek hosszának 0,6-szerese.

 

7. Zsákvégbója

A zsákvégbója formája gömbölyű, legnagyobb átmérője 40 cm. A bóját az úszószál rögzíti a zsákkötélhez. Az úszószál hossza nem lehet kevesebb a mélység négyzetgyökének két és félszeresénél.

1. ábra

Image


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0377

Vladimír Železný parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Az Európai Parlament határozata a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2004/2173(IMM))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Prágai Fővárosi Bíróság által 2004. augusztus 30-án eljuttatott és a 2004. szeptember 13-i plenáris ülésen bejelentett, Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Vladimír Železný-t, aki kérvényezte, hogy ne függesszék fel mentelmi jogát,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

tekintettel a Cseh Köztársaság Alkotmányának 27. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0289/2005),

1.

úgy határoz, hogy felfüggeszti Vladimír Železný mentelmi jogát, azzal a feltétellel, hogy e felfüggesztés kizárólag az adott büntetőeljárásra vonatkozik, és az eljárásban a végleges ítélet meghozataláig Vladimír Železný mentességet élvez a fogva tartás és vizsgálati fogság bármely formája, illetve minden egyéb intézkedés alól, amely őt akadályozhatja az európai parlamenti képviselői mandátumához kapcsolódó feladatainak ellátásában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Cseh Köztársaság megfelelő hatóságának.


(1)  101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.).

P6_TA(2005)0378

Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (2. kérelem)

Az Európai Parlament határozata a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2005/2010(IMM))

Az Európai Parlament,

tekintettel a prágai ügyészség által 2004. augusztus 27-én eljuttatott és a 2004. december 16-i plenáris ülésen bejelentett, Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre (ügyiratszám: KZv 2153/2001-2728),

tekintettel a Vladimír Železný által előterjesztett és a 2004. november 16-i plenáris ülésen bejelentett kérelemre, amelyben kérte mentelmi jogának fenntartását a prágai ügyészség által indított büntetőeljárással összefüggésben,

miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Vladimír Železný-t, aki kérvényezte, hogy ne függesszék fel mentelmi jogát,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére, (1),

tekintettel a Cseh Köztársaság Alkotmányának 27. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0290/2005),

1.

úgy határoz, hogy felfüggeszti Vladimír Železný mentelmi jogát, azzal a feltétellel, hogy e felfüggesztés kizárólag az adott büntetőeljárásra vonatkozik, és az eljárásban a végleges ítélet meghozataláig Vladimír Železný mentességet élvez a fogva tartás és vizsgálati fogság bármely formája, illetve minden egyéb intézkedés alól, amely őt akadályozhatja az európai parlamenti képviselői mandátumához kapcsolódó feladatainak ellátásában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Cseh Köztársaság megfelelő hatóságának.


(1)  101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.).

P6_TA(2005)0379

Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (3. kérelem)

Az Európai Parlament határozata a Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2005/2011(IMM))

Az Európai Parlament,

tekintettel a prágai ügyészség által 2004. augusztus 27-én eljuttatott és a 2004. december 16-i plenáris ülésen bejelentett, Vladimír Železný mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre (ügyiratszám: KZv 295/2003-243),

tekintettel a Vladimír Železný által előterjesztett és a 2004. november 16-i plenáris ülésen bejelentett kérelemre, amelyben kérte mentelmi jogának fenntartását a prágai ügyészség által indított büntetőeljárással összefüggésben,

miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Vladimír Železný-t, aki kérvényezte, hogy ne függesszék fel parlamenti mentességét,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére, (1),

tekintettel a Cseh Köztársaság Alkotmányának 27. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0291/2005),

1.

úgy határoz, hogy felfüggeszti Vladimír Železný mentelmi jogát, azzal a feltétellel, hogy e felfüggesztés kizárólag az adott büntetőeljárásra vonatkozik, és az eljárásban a végleges ítélet meghozataláig Vladimír Železný mentességet élvez a fogva tartás és vizsgálati fogság bármely formája, illetve minden egyéb intézkedés alól, amely őt akadályozhatja az európai parlamenti képviselői mandátumához kapcsolódó feladatainak ellátásában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Cseh Köztársaság megfelelő hatóságának.


(1)  101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.).

P6_TA(2005)0380

Európai együttműködés a felsőoktatás minőségének biztosítása területén ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a felsőoktatás minőségének biztosítása területén megvalósuló további európai együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0642) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére, 149. cikke (4) bekezdésére és 150. cikke (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0142/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0261/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2004)0239

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. október 13-án került elfogadásra a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 149. cikke (4) bekezdésére és 150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően  (3),

mivel:

(1)

Noha a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos európai együttműködésről szóló, 1998. szeptember 24-i98/561/EK tanácsi ajánlás  (4) végrehajtása a 2004. szeptember 30-i bizottsági jelentés szerint határozottan sikeres volt, még mindig szükség van az európai felsőoktatás teljesítményének javítására, különösen a minőség tekintetében, annak érdekében, hogy az az európai polgárok, valamint más kontinensekről érkező hallgatók és diákok számára átláthatóbbá és megbízhatóbbá váljon.

(2)

A tanácsi ajánlás az átlátható minőségbiztosítási rendszerek támogatását, illetve szükség esetén ezek létrehozását kívánta meg, és szinte valamennyi tagállam kialakított egy nemzeti minőségbiztosítási rendszert, és ösztönözte vagy lehetővé tette egy vagy több minőségbiztosítási vagy akkreditációs ügynökség megalakulását.

(3)

A tanácsi ajánlás olyan minőségbiztosítási rendszerek létrehozását kívánta meg, amelyek egy sor lényegi jellemzőn alapulnak, ideértve programok vagy intézmények belső és külső felülvizsgálat útján történő vizsgálatát, továbbá amelyek magukban foglalják a hallgatói részvételt, az eredmények közzétételét és a nemzetközi részvételt. A minőségbiztosítási értékelések eredményei jelentős szerepet játszanak abban, hogy a felsőoktatási intézmények javítani tudjanak teljesítményükön.

(4)

Általában e jellemzők alapján alakították ki valamennyi minőségbiztosítási rendszert, és e jellemzőket a bolognai folyamattal kapcsolatban megerősítették a 2003 szeptemberében Berlinben ülésezett európai oktatási miniszterek, akik az Európai Felsőoktatási Térség megvalósításán dolgoznak.

(5)

A Felsőoktatási Minőségbiztosítás Európai Hálózatát (ENQA) 2000-ben hozták létre, és e hálózatnak valamennyi tagállamból egyre több minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökség válik tagjává.

(6)

A bolognai folyamat keretében 45 ország oktatási minisztere a 2005. május 19-20-i bergeni ülés során (a 2003. szeptemberi berlini ülés folytatásaként) elfogadta az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási normákat és iránymutatásokat az ENQA javaslata szerint. Üdvözölték a nemzeti felülvizsgálaton alapuló minőségbiztosítási ügynökségek európai nyilvántartásának elvét is, és felkérték az ENQA-t arra, hogy az EUA-val, az EURASHE-vel és az ESIB-bel együttműködve dolgozza ki a végrehajtás gyakorlati részleteit. Ezenkívül hangsúlyozták a nemzeti szinten elismert ügynökségek közötti együttműködés jelentőségét azzal a céllal, hogy javítsák az akkreditációs és minőségbiztosítási határozatok kölcsönös elismerését.

(7)

A minőségbiztosítás támogatására irányuló európai uniós intézkedéseket a bolognai folyamattal összefüggésben végzett tevékenységgel összhangban alakítják ki.

(8)

Függetlenül attól, hogy regionálisak vagy országosak, általánosak vagy szakosodottak, köz- vagy magán-jellegűek, kívánatos felállítani az Európában működő, független és megbízható minőségbiztosítási ügynökségek nyilvántartását a felsőoktatás átláthatóságának növelése, valamint a külföldön szerzett képesítések és ott eltöltött tanulmányi idők elismerésének elősegítése érdekében.

(9)

A Lisszaboni Stratégiával összefüggésben a 2002 márciusában Barcelonában ülésezett Európai Tanács kifejezésre juttatta azt az álláspontját az általa elfogadott végkövetkeztetésben, hogy az európai oktatási és képzési rendszerek „világszerte minőségi referenciává” (5) kell, hogy váljanak,

I.   AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY

A.

ösztönözzék, hogy a területükön működő valamennyi felsőoktatási intézmény szigorú belső minőségbiztosítási rendszert vezessen be vagy fejlesszen ki azon minőségbiztosítási normákkal és iránymutatásokkal összhangban, amelyeket az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozóan a bolognai folyamat keretében Bergenben fogadtak el;

B.

ösztönözzék, hogy a területükön működő valamennyi minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökség az értékeléseit függetlenül végezze, a 98/561/EK ajánlásban megállapított minőségbiztosítási jellemzőket vegye figyelembe, és értékelési célokra a Bergenben elfogadott közös általános normákat és iránymutatásokat alkalmazza. Ezeket a normákat a felsőoktatási ágazat képviselőivel együttműködve kell kialakítani. A normákat úgy kell alkalmazni, hogy azok óvják és ösztönözzék a sokszínűséget és innovációt;

C.

ösztönözzék a minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökségek, a felsőoktatási ágazat és a nemzeti hatóságok képviselőit, hogy hozzák létre a nemzeti felülvizsgálaton alapuló „Minőségbiztosítási Ügynökségek Európai Nyilvántartását”, amely figyelembe veszi a mellékletben foglalt elveket, és határozzák meg a nyilvántartásba vétel feltételeit , valamint a nyilvántartás kezelésére vonatkozó szabályokat;

D.

tegyék lehetővé, hogy a területükön működő felsőoktatási intézmények azt a minőségbiztosítási vagy akkreditációs ügynökséget választhassák ki az európai nyilvántartásból, amely igényeiknek és profiljuknak megfelel , feltéve, hogy ez összeegyeztethető nemzeti jogszabályaikkal, vagy ezt nemzeti hatóságaik engedélyezik;

E.

tegyék lehetővé a felsőoktatási intézmények számára, hogy többek között saját nemzetközi hírnevük erősítése érdekében törekedjenek egy másik, az európai nyilvántartásban szereplő ügynökség által készített kiegészítő értékelés megszerzésére;

F.

ösztönözzék az ügynökségek közötti együttműködést az egymás közötti kölcsönös bizalom, valamint a minőségbiztosítás és akkreditációs értékelések elismerésének kiépítése érdekében, így hozzájárulva a képesítések elismeréséhez a másik országban folytatandó tanulmányok vagy munkavállalás céljából;

G.

biztosítsanak nyilvános hozzáférést az európai nyilvántartásban szereplő minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökségek értékeléseihez;

II.   FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

A.

a tagállamokkal szorosan együttműködve továbbra is támogassa a felsőoktatási intézmények, a minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökségek, az illetékes hatóságok és e területen működő más szervek közötti együttműködést;

B.

háromévente készítsen jelentést az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára az egyes tagállamokban működő minőségbiztosítási rendszerek fejlődéséről és az európai szinten megvalósuló együttműködésről, ideértve a fent említett célok tekintetében elért fejlődést is.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről a

az elnök

Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C 19., 1998.1.21., 39. o.

(2)  HL C 64., 1998.2.27., 76. o.

(3)  Az Európai Parlament 2005. október 13-i álláspontja.

(4)   HL L 270., 1998.10.7., 56. o.

(5)  Barcelonai Európai Tanács — Elnökségi végkövetkeztetések. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/ 71O25.pdf.

MELLÉKLET

Minőségbiztosítási Ügynökségek Európai Nyilvántartása”

A nyilvántartásnak azon hitelt érdemlő ügynökségek listáját kell tartalmaznia, amelyek értékeléseiben a tagállamok (és a tagállamok hatóságai) megbízhatnak. A nyilvántartásnak a következő elveken kell alapulnia:

1.

A listát a nemzeti hatóságok és felsőoktatási ágazat (felsőoktatási intézmények, hallgatók, tanárok és kutatók), valamint a tagállamokban működő minőségbiztosítási és akkreditációs ügynökségek képviselőinek a szociális partnerekkel együttműködve kell elkészíteniük.

2.

Az ügynökségek nyilvántartásba vételének feltételei többek között a következőket foglalhatnák magukban:

arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy álláspontjuk kialakításakor teljes mértékben függetlenek maradnak,

legalább a működésük helye szerinti tagállam (vagy e tagállam hatóságai) általi elismerés,

a tagállamokhoz címzett A. és B. ajánlásban említett közös normák és iránymutatások alapján való működés,

független és egyéb szakértők általi rendszeres külső vizsgálat, ideértve az ilyen ellenőrzések kritériumainak, módszereinek és eredményeinek közzétételét.

3.

Amennyiben első alkalommal a nyilvántartásba vételt elutasítják, a bekövetkezett javulás alapján újabb vizsgálatra van lehetőség.

P6_TA(2005)0381

Az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásai

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásairól (2005/2015(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a 2004. december 8-án Hágában megtartott hetedik EU—Kína csúcstalálkozóra,

tekintettel a Kínának történő fegyvereladásokról szóló, 2003. december 18-i állásfoglalására (1),

tekintettel a Bizottság „Fejlődő kapcsolatok — közös érdekek és kihívások az EU—Kína kapcsolatokban” (COM(2003)0533) című stratégiai dokumentumára,

tekintettel a tibetiek emberi jogi helyzetéről szóló 2002. december 19-i állásfoglalására (2),

tekintettel az „EU stratégiája Kínával szemben: az 1998-as közlemény végrehajtása és egy jövőbeni hatékonyabb EU-politika” című, a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett 2002. április 11-i közleményére (COM(2001)0265) (3) vonatkozó állásfoglalására, amely figyelembe veszi a Bizottságnak a Tanács és az Európai Parlament számára adott jelentését az „Átfogó partneri viszony kiépítése Kínával” című közlemény végrehajtásáról (COM(2000)0552),

tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2001. november 9. és 14. között Dohában (Katar) megrendezett negyedik miniszteri értekezlete által elfogadott, Kínának és kínai Tajpejnek a WTO-ba való belépéséről szóló határozatára,

tekintettel a WTO miniszteri konferencián a Kínai Népköztársaságnak a Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozását illetően képviselendő közösségi álláspontról szóló tanácsi határozati javaslatra vonatkozó 2001. október 25-i állásfoglalására (COM(2001)0517) (4),

tekintettel a kínai emberi jogi helyzetről szóló 2000. január 20-i állásfoglalására (5),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0262/2005),

A.

mivel a Kínai Népköztársaság elmúlt húsz évben végbement gyors fejlődése jelentős hatással van az EU és Kína közötti kereskedelemre és gazdasági kapcsolatokra, és mivel mindent egybevetve, az Egyesült Államok után ma Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere; mivel 2004-ben az EU Kínával szemben 78,5 milliárd eurós hiányt halmozott fel, amely az összes kereskedelmi partnereivel szembeni legnagyobb hiány, és amely többek között Kínában a piachoz való hozzáférést akadályozó tényezők hatását tükrözi;

B.

mivel Kína 2001-ben a WTO tagja lett, és WTO-vállalásai következtében csökkentette átlagos vámtarifáját és nem tarifális akadályait, ami a Kínába irányuló európai beruházások növekedéséhez vezetett; mivel azonban bizonyos esetekben a kínai hazai ipar védelme továbbra is fennáll;

C.

mivel a WTO-hoz történt csatlakozása és a nemzetközi kereskedelem előtti megnyitása által a Föld legnépesebb állama a világkereskedelem kulcsszereplője lett; mivel egy 1,3 milliárd fős nemzet termelésének a hatása csak fokozódhat; és mivel más nagy lélekszámú országok (úgymint India, Brazília, Indonézia és sokan mások) is hozzájárulnak majd az exportáló nemzetek jelenlegi hierarchiájának megváltozásához;

D.

mivel az EU és Kína közötti kereskedelem előfeltétele a WTO szabályain és a tisztességes versenyen alapuló stratégiai partneri viszony, kölcsönös piaci hozzáféréssel;

E.

mivel Kína nem megfelelően alkalmazza a WTO előírásait és különösen mivel kijátssza az állami exporttámogatás tilalmát, megsérti a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó törvényeket, megtagadja, hogy kölcsönös hozzáférést biztosítson piacához az EU-országokból származó áruk és szolgáltatások számára, és állami beavatkozással tudatosan csökkenti valutája értékét;

F.

mivel a tavalyi év több mint 9 000 szerzői jogi kalózkodási perében született ítéletek közül sokat nem hajtottak végre hatékonyan;

G.

mivel Kína jelenleg nem teljesíti a piacgazdasági státusz megadásához szükséges feltételeket;

H.

mivel Tajvan jelentős szerepet játszott Kína gazdasági felemelkedésében;

I.

mivel kontinensnyi méretének, lakosai számának és az elmúlt évek dinamikus növekedésének köszönhetően Kína olyan gazdasági szuperhatalom, amely képes befolyásolni a világgazdaság irányvonalát, és amellyel minden más gazdasági övezetnek versengenie kell;

J.

mivel a kínai expanzió hatalmas lehetőségeket kínál, de egyúttal jogos aggodalmakat vet fel az európai ipar számára, ebből következően szükség van ezeknek a kapcsolatoknak az európai szintű politikai kezelésére;

K.

mivel az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok a globalizációról folyó vita középpontjában állnak és az ahhoz kapcsolódó valamennyi elvárást és ellentmondást szemléltetik;

L.

mivel az EU-nak választ kell találnia a közvéleménynek a globalizáció hatása miatti, egyre növekvő nyugtalanságára is, amelyet Kína egyre jelentősebb helyzete a világpiacon tovább fog fokozni;

M.

mivel az elmúlt öt év során Kína megháromszorozta kutatási és fejlesztési ráfordításait és Európának meg kell felelnie ennek a kihívásnak, hogy a jövőben is profitáljon a világkereskedelemből;

N.

mivel az európai textilipar problémái előreláthatóak voltak, mivel a kínai ipar ebbe az ágazatba történt befektetései jól ismertek és ez nem egy egyedülálló esetet jelent, hiszen hasonló helyzet áll fenn más áruk, úgy mint a lábbelik előállítását illetően is, valamint többek között a kerékpáriparban, a gépkocsigyártásban, a vas- és acéliparban;

O.

mivel az EU nem maradhat tétlen a Kína növekvő gazdasági ereje által állított kihívással szemben és átfogó, hosszú távú stratégiai választ kell kidolgoznia;

P.

mivel Kína gyors növekedésének hatása saját természeti erőforrásaira és környezetére, valamint a világpiac erőforrásaira hihetetlenül nagy, és mivel az EU-s vállalkozásoknak nehézségekkel kell szembenézniük az erőteljes kínai kereslet következtében növekvő világpiaci nyersanyagárak miatt;

Q.

mivel 2000-ben Kína 97. volt a világon az egy főre jutó, üvegházhatást okozó gázkibocsátás tekintetében, de egyúttal a világ második legnagyobb kibocsátója is volt, és mára a világ második legnagyobb energia- és nyersanyag-felhasználója lett; mivel az előrejelzések szerint 2025-re a kínai kibocsátás rekordmagasságot ér el, így Kínának jelentős szerepet kell játszania a világ környezeti terheinek csökkentésében;

R.

mivel a méltányosabb és biztonságosabb világ fokozatos megvalósulása nagyobb fokú szolidaritást kíván meg nem csupán a fejlett és a kevésbé fejlett népek között, hanem a különféle nemzeteken belül is;

S.

mivel politikai és gazdasági szempontból az EU érdeke, hogy támogassa Kína szabad és nyitott állammá alakulását, ahol érvényesül a jogállamiság, valamint, hogy támogassa a demokrácia és piacgazdaság teljes mértékű átvételét;

T.

mivel Kína gazdasági fejlődése egyúttal nagyobb felelősséget ró az országra az ázsiai régióban;

U.

mivel az Európai Uniónak mint a világ vezető gazdasági hatalmának kötelessége, hogy ne csupán kereskedelmi kapcsolatait ápolja minden partnerével, hanem fenn is tartsa az emberiesség, a demokrácia és a jogállamiság egyetemes értékeit; mivel ebben a vonatkozásban Kína a közelmúltban elért gazdasági sikerei ellenére messze van attól, hogy minden polgára számára a demokratikus és az emberi jogok teljes palettáját nyújtsa;

A WTO

1.

üdvözli, hogy Kína időben eleget tett számos, a WTO által támasztott kötelezettségének, azonban felhívja Kínát, hogy mihamarabb tegyen lépéseket az EU iparát érintő, kiemelkedő jelentőségű ügyekben, különösen ami a szellemi tulajdonjogok betartatását, a nemzeti elbánást, átláthatóságot és a környezetvédelmi, szociális és egészségügyi szabványokat illeti;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy mivel Kína számos esetben nem megfelelően alkalmazta vagy hajtotta végre WTO-kötelezettségeit, ajánlja fel segítségét e tekintetben az európai vállalatoknak, hatékony háttértámogatást biztosítva nekik;

3.

az az álláspontja, hogy az EU-nak keresnie kell a kereskedelmi kapcsolatok kiépítésének lehetőségeit Kínával az együttműködés és az egymás kiegészítése szellemében, eközben biztosítva, hogy mindkét fél fenntarthassa és harmonikusan fejleszthesse ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási szektorát annak érdekében, hogy a lehető legjobb életszínvonalat biztosítsa a lakosságának;

4.

sürgeti Kínát, hogy csatlakozási jegyzőkönyvének 18. szakasza szellemét és betűjét tartsa tiszteletben, hogy az átmeneti értékelő mechanizmus (TRM) jobban működhessen a kiemelkedő fontosságú ügyek megoldásában;

5.

felhívja a Bizottságot, hogy gondosan vizsgálja meg, vajon megadható-e Kínának a piacgazdasági státusz, és hogy csak akkor adja meg ezt a státuszt, ha Kína teljesítette a vonatkozó előírásokat;

6.

az az álláspontja, hogy az európai termékeknek és márkaneveknek a kínai gyártók általi hamisítása a nemzetközi kereskedelmi jog súlyos megsértése; felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket az európai vállalatok szellemi tulajdonának védelme érdekében, beleértve a kínai hatóságok támogatását a termékhamisítás ellen megkezdett küzdelemben, valamint a probléma figyelemmel követését és szükség esetén a WTO elé történő terjesztését;

7.

felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki hatékony piacellenőrzést abból a célból, hogy megóvják az európai fogyasztókat, amennyire csak lehetséges, az olyan termékektől, amelyek nem felelnek meg a CE-szabványnak;

8.

felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák bármely olyan árucikknek az Európai Unióba való behozatalát, melyet az európai gyártók számára az európai vagy nemzeti jogszabályok által tiltott vegyi termékek felhasználásával gyártottak;

9.

felhívja Kínát, hogy minden kereskedelmi partnerének biztosítsa ugyanazokat a feltételeket és ne gördítsen bürokratikus akadályokat a kereskedelem elé, és megfelelően vegye figyelembe az EU és az ipar fenntartásait, ideértve a korrupció, a jogbiztonság, az adók és hitelek stb. területét;

10.

felhívja Kínát - mint a WTO tagját -, hogy a statisztikák terén feleljen meg a nemzetközi előírásoknak;

11.

felhívja a Bizottságot, hogy tanulmányozza, milyen hatást gyakorol Kína kereskedelemliberalizációja és WTO-tagsága Kína növekedésére és az ország társadalmi fejlődésére;

12.

felhívja Kínát, hogy összhangban a világkereskedelemben játszott fontosságával, használja ki nagyobb mértékben a dohai fejlesztési menetrend összefüggéseiben a harmadik világ országaihoz fűződő kapcsolatát, és segítsen a következő, Hongkongban megrendezendő dohai forduló sikeres lebonyolításában;

13.

felhívja Kínát, hogy nyissa meg piacát a külföldi áruk és szolgáltatások előtt, és hogy hajtsa végre a megfelelő reformokat piacán és gazdasági rendszerében;

14.

felhívja Kínát, hogy a közbeszerzési szerződések megkötésekor átlátható és tisztességes eljárást alkalmazzon, amely a külföldi vállalatok számára is azonos részvételi esélyt kínál;

15.

felhívja Kínát, hogy javítsa közlekedési hálózata és a nemzetközi hálózatok közötti kapcsolatokat, hogy megkönnyítse a személyek és áruk szabad mozgását;

16.

felhívja a Bizottságot és Kínát, hogy dolgozzanak ki hatékony intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben megszűnjenek a védővámok beszedése során ismételten előforduló szabálytalanságok;

Nemzetközi versenyképességi hatások

17.

üdvözli a Bizottság és a kínai kormány között 2005. június 10-én létrejött szándéknyilatkozatot a kínai textilkivitel Kína általi korlátozásáról és felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel e megállapodás betartását, valamint más textil-, ruházati és lábbeli ágazatok helyzetét, eközben vegye tekintetbe az európai importőrök és kiskereskedők hosszú távú érdekeit; felhívja Kínát, hogy gondoskodjon a kivitel korlátázása céljából alkalmazott elszámolási rendszerek átláthatóságáról; sürgeti a Bizottságot, hogy álljon készen sürgősségi intézkedések bevezetésére, ha egyértelmű, hogy az EU ipara súlyos anyagi kárt szenved; sürgeti továbbá a Bizottságot és Kínát, hogy találjon megoldást azon fejlődő országok számára, amelyek a legsebezhetőbbek a kínai export vonatkozásában, képessé téve őket piacaik egy részének megvédésére, hogy a lakosság legszegényebb rétegei részére megoldást találjanak;

18.

aggodalommal figyeli, hogy az a mód, ahogyan az egyetértési megállapodás kezdeti végrehajtása történt, komoly károkat okozott néhány európai kiskereskedőnek; üdvözli, hogy a kínai hatóságokkal folytatott új párbeszédet követően e probléma kezelésére, legalábbis rövid távon, feltehetően sor kerül; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a fejleményeket, különös tekintettel annak biztosítására, hogy a textiliparban vagy más ágazatokban, ahol a kínai konkurencia jelentősen növekszik, nem történik további károkozás;

19.

felhívja a Bizottságot az EU textil- és ruhatermelése hosszú távú túlélési kilátásai tanulmányozására, szem előtt tartva a Kínából és más országokból érkező behozatal nagyságát, és üdvözli továbbá a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekre (COM(2005)0276) vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot, és reméli annak mihamarabbi elfogadását;

20.

sürgeti a Bizottságot, hogy a kínai textilexport piacukra gyakorolt hatását növekvő aggodalommal figyelő fejlődő országok érdekében sürgősen végezzen országonkénti felmérést a kvóták fokozatos megszüntetésének összes következményeiről;

21.

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak elismerésére, hogy a textil-, a ruházati és lábbeli szektorban jelenleg tapasztalt kihívások — amelyek hamarosan más ágazatokban, úgymint a kerékpárgyártásban, a gépkocsigyártásban, a gép-, a vas- és acéliparban is tapasztalhatóak lesznek — rendszerfüggőek, és sürgősen ki kell dolgozni egy hosszú távú stratégiát az EU ipara számára, annak érdekében, hogy az EU nemzetközi kereskedelempolitikája előre figyelembe tudja venni és megfelelően tudja kezelni az olyan jellegű kihívásokat, mint például a Kínával kapcsolatban jelenleg tapasztalható kiegyensúlyozatlanság, amely megkérdőjelezi nemcsak az EU és a fejlődő országok munkahelyeit, hanem a globalizáció nyerteseiről és veszteseiről fennálló nézeteket is;

22.

felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon, milyen mértékben befolyásolja a kínai konkurencia az EU iparát, és rendszeresen készítsen erről, valamint az EU-ból való kiszervezés mennyiségi és ágazatonkénti összetételének irányvonalairól jelentést, ezen irányvonalak hatásai felmérésének és megfelelő stratégiai válaszlépések kidolgozásának céljából;

23.

felhívja a Bizottságot, hogy újból alaposan vizsgálja meg a WTO-megállapodások különböző védelmi intézkedéseit abból a célból, hogy felmérjék, továbbra is megfelelőek-e a változó nemzetközi kereskedelmi paradigmák fényében, és hogy tegye közzé eredményeit;

24.

megállapítja, hogy az Európai Unióba irányuló kínai textilkivitel mennyiségének a növekedését ezen termékek értékének nagyarányú, a beszerzési érték akár 60%-os csökkenése kísérte, anélkül, hogy az európai fogyasztók ebből érzékelhetően profitáltak volna; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki, van-e bármiféle megállapodás az importőrök és/vagy a nagykereskedők között, valamint, hogy biztosítsa az árképzési folyamat átláthatóságát;

25.

elismeri, hogy a liberalizáció különbözőképpen érinti a férfiakat és a nőket, és hogy a kvóták eltörlése után a ruházati ipar számos szegény országban történő fenyegető összeomlása súlyosan gyengíti a nők helyzetét ezekben az országokban;

26.

felhívja a Bizottságot, hogy készítse el a globális ipar fejlődésének hosszú távú előrejelzését és az EU iparának fejlesztési stratégiáját annak érdekében, hogy meghatározzák az EU ipari ágazatainak jövőbeni lehetséges fejlődési tendenciáit, hogy versenyképes válasz szülessen az összes globális kihívásra;

27.

felhívja a Bizottságot, hozzon létre szorosabb, átfogó partnerséget, amely hasznos mind Kína, mind az EU számára és terjessze ki több területre ezt az együttműködést, valamint működjön közre a két fél közötti negatív tényezők tevékeny kiküszöbölése érdekében;

28.

felhív arra, hogy az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok járuljanak hozzá a kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti, valamint regionális fejlődéshez, mivel a nem kiegyensúlyozott fejlődés súlyos veszélyeket hordoz magában a külső és a belső biztonság tekintetében;

29.

felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alaposan tanulmányozzák az európai vállalatok és ipar számára a kínai gazdasági fejlődés révén felmerülő lehetőségeket;

30.

felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az üzleti együttműködést, a figyelemfelkeltés és a kapcsolatok megkönnyítése érdekében, abból a célból, hogy előmozdítsa a nagyobb fokú szabályozói konvergenciát (közös szabványok, megfelelőségértékelés, technikai szabályozás, továbbfejlesztett könyvelési módszerek, továbbfejlesztett vitarendezési mechanizmus stb.);

31.

felhívja a Bizottságot, hogy szélesebb körű és folyamatos kutatást végezzen a kiszervezés problémája teljes jelentőségének jobb megértése céljából, beleértve a kiszervezett munkahelyekről való megfelelő adatgyűjtési programokat, a kiszervezés gazdasági költségeinek pontos elemzését (beleértve az adóbevétel kiesését), a dolgozók újrafoglalkoztatását és új béreik összegét, valamint a közösségekre gyakorolt általános hatások elemzését;

32.

felhívja a Bizottságot, hogy nyilatkozzon arról, milyen mértékben profitálnak az európai fogyasztók abból, hogy a kínai termékek értékesítési és behozatali ára jelenleg alacsony, és milyen közép- és hosszú távú tendenciákra számít a Bizottság ezzel kapcsolatban;

33.

megállapítja, hogy az iparilag előállított termékek a világ áru- és szolgáltatáskereskedelmének gyakorlatilag 75%-át teszik ki, míg a feldolgozóipar a világ GDP-jének alig 20%-át állítja elő; rámutat, hogy a termelés áttelepítések lényegében nem a nagy hozzáadott értéket képviselő iparcikkeket érintik és, hogy ezek az ipari változások elsősorban a leginkább veszélyeztetett és legkevésbé képzett, ennélfogva az alkalmazkodásra legkevésbé képes munkavállalókat érintik; ezért erős társadalmi szolidaritásra hív fel ezekkel a munkavállalókkal szemben, nem utolsósorban nagyobb mértékű, a képzésükbe és továbbképzésükbe történő befektetések formájában, hogy olyan ágazatok és munkahelyek felé orientálódjanak, amelyekben Európa még mindig vezető a világban;

34.

felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, pontosan mely ágazatok profitálnak jelenleg vagy fognak profitálni a jövőben Kína hatalmas gazdasági növekedéséből, hány munkahely megmaradását biztosították vagy hoztak létre ezekben az ágazatokban, milyen stratégiákkal rendelkezik a Bizottság további, hasonló ágazatok azonosítása és támogatása területén annak érdekében, hogy az európai gazdaságokra a foglalkoztatás és a prosperitás szempontjából gyakorolt hatás összesítve pozitív legyen, és hogy az EU tagállamai számára mely tevékenységek maradnak meg a csúcstechnológiai ágazatokban, amit az olcsó munkaerőt alkalmazó versenytársak, különösen Kína nem tudnak elvégezni;

35.

kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a származási országot, valamint a szociális/környezetvédelmi normákat jelző európai címkézési rendszer bevezetésének lehetőségét;

36.

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy használják ki az EU-tagállamok politikai és gazdasági befolyását annak érdekében, hogy előidézzék Kína szemléletváltozását a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazásával és a vállalatoknak juttatott állami támogatások átláthatóságával kapcsolatban, tekintettel az állami exporttámogatás tilalma bármiféle megkerülésére, valamint az adminisztratív és kormányzati akadályok megszüntetésére, amelyek az EU-tagállamokból és harmadik országokból származó behozatal útjában állnak;

37.

elismeri azonban, hogy a kifejezésre juttatott nyilvánvaló aggodalmak mellett Kína az európai befektetők számára nagy lehetségekkel járó piacot jelent, és hogy mostanáig ennek csupán töredékét használták ki; ezért felhívja a Bizottságot, hogy pontosan határozza meg az európai ipar támogatásának leghatékonyabb eszközeit, hogy az felkutathassa és megragadhassa ennek a nagy és bővülő piacnak a lehetőségeit;

38.

megállapítja, hogy Kína folyó fizetési mérlegtöbblete a 2003-as 3,1%-ról a GDP 1,1%-ára esett vissza 2004-ben, nem utolsósorban a kínai import gyors növekedésének köszönhetően; megállapítja, hogy Kína jelenleg az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere és, hogy az erre a nagy piacra irányuló európai kivitel kilátásai továbbra is ígéretesek; az az álláspontja, hogy Kína is eléri majd növekedésének határait, így a népességnövekedés visszafogását célzó intézkedések legkésőbb 2015-re éreztetik hatásukat a korpiramis átfordulásával;

39.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a Kínába irányuló jelenlegi és jövőbeni fejlesztési segélyprogramjaikat, hogy meggyőződjenek arról, hogy a Kínának juttatott támogatás egyensúlyban van-e Európa és az európai vállalatok számára jelentkező pénzügyi előnyökkel;

40.

hangsúlyozza, hogy Kína gyors növekedése részben a Kína és Tajvan közötti intenzív gazdasági kapcsolatoknak köszönhető, amelyet jól tükröz a Kínában dolgozó 1 millió tajvani, akiket több mint 60 000 tajvani vállalkozás foglalkoztat, valamint a számos tajvani befektetés Kínában;

41.

aggodalmát fejezi ki a kínai színesfémágazat működését illetően, amely a színesfémek nemzetközi újrahasznosítási piacának szerkezeti torzulásához vezet; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a helyzetet és ha szükséges, forduljon jogorvoslatért a WTO-hoz annak érdekében, hogy az EU vállalatai tisztességes feltételek mellett juthassanak hozzá a fémhulladékhoz;

42.

támogatja a Tanácsot és a Bizottságot erőfeszítéseikben, hogy elérjék a kínai valuta flexibilitását a nemzetközi pénzpiac vonatkozásában és reális értékelését az euró bevezetését követően;

43.

felhívja Kínát, hogy folytassa valutája árfolyamának fokozatos liberalizálását és eközben, amint lehet, váltsa fel a dollárhoz rögzített árfolyamot egy, az eurót is tartalmazó valutakosárhoz rögzített árfolyammal; továbbá felhívja Kínát, hogy liberalizálja pénzpiacait;

44.

felhívja a Bizottságot, hogy Kínával közösen fejlesszen ki programokat annak érdekében, hogy a kínai piacok nagyobb mértékben nyíljanak meg a külföldi vállalkozások előtt és, hogy lehetővé váljék és támogassák a külföldi vállalkozások kínai partnerek kötelező bevonása nélküli letelepedését;

45.

üdvözli, hogy a Bizottság új keretmegállapodást készít elő Kínával és felhívja az EU-t, hogy fokozza képviseletét Kínában;

Szociális és környezeti hatások

46.

megállapítja, hogy Kína 20 év alatt sikeresen kiemelt 300 millió embert a szegénységből, de aggodalmát fejezi ki, hogy a vidéki lakosság körülbelül egynegyede még mindig rendkívüli szegénységben él, és hogy a jövedelmek közötti egyenlőtlenség világviszonylatban is Kínában növekszik a leggyorsabban; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa Kínát kohéziós politikája továbbfejlesztésében és vegye figyelembe ezt a szempontot a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatokban;

47.

elismeri, hogy noha sok kínai gazdasági kilátásai javultak, azonban a jövőben a még nagyobb munkanélküliség és szociális kirekesztődés veszélyét csökkenteni hivatott gazdasági fejlődés egyenletesebb földrajzi eloszlása továbbra is szükséges;

48.

felhívja Kínát, hogy ültesse át nemzeti jogába a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi megállapodást és a szociális, gazdasági és kulturális jogokról szóló nemzetközi megállapodást mint a minimális szociális és környezetvédelmi előírások kialakítására szolgáló eszközök egyikét;

49.

mély aggodalmát fejezi ki a kínai munkások jogainak hiánya és a nagyon alacsony szintű fizetések, valamint a nem megfelelő egészségügyi és biztonsági szabályok miatt bekövetkező munkahelyi balesetek növekvő száma miatt, sürgeti Kínát, hogy ratifikálja a főbb ILO-egyezményeket, különösen a szakszervezeti szabadság és a szakszervezeti szervezkedési jog védelméről szóló 87. egyezményt, valamint a kollektív tárgyalási jog védelméről szóló 98. egyezményt és törölje el a szakszervezetek alakításának a kínai törvényekben lefektetett állami monopóliumát; követeli Kínától, hogy hozzon a modernkori rabszolgaság mindenféle formája, a gyermekmunka és a kizsákmányolás, különösen a nők munkahelyen történő kizsákmányolása elleni hatékony küzdelemre irányuló intézkedéseket, a munkavállalók alapvető jogainak tiszteletben tartása és a szociális dömping megszüntetése érdekében;

50.

megállapítja, hogy 1998 óta folyamatosan növekszik a munkahelyi konfliktusok száma; ezért sürgeti Kínát, hogy engedélyezze a független szakszervezetek megalakulását például erős jogi státusz létrehozásával, a szabad kollektív tárgyalások fokozatos bevezetésével, a demokratikusan megválasztott szakszervezeti tisztségviselők számára független képzésen való részvételi lehetőség biztosításával és az európai és kínai szakszervezeti tisztségviselők csereprogramjának kialakításával, hogy Kína részesülhessen Európa sokéves tapasztalatából a munkavállalói részvétel területén; sürgeti Kínát, hogy vezessen be az emberek szükségleteinek megfelelő szociális védelmi rendszert elsősorban a munkanélküliek részére, akiknek száma Kína gazdasági átmenetét követően megemelkedik;

51.

elismeri Kína fokozódó versenyképességét a jelenlegi nemzetközi gazdasági helyzetben, de felszólítja Kínát, hogy tegyen hatékony és gyors lépéseket a gyermek- és kényszermunka ellen; felkéri a Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban ajánlja fel támogatását a kínaiaknak;

52.

felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, legyenek különös figyelemmel a hongkongi szakszervezetek szabad szerveződésének esetleges korlátozását illetően; felhívja a figyelmet arra a pozitív szerepre, amit a hongkongi szakszervezetek szabad szerveződése a munkajogok javítása területén Kínában játszhat;

53.

felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy Kínával folytatott párbeszédük során hangsúlyozzák a szakszervezeti aktivisták szabadon bocsátásának fontosságát;

54.

felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a jellemző kulturális tényezők kölcsönös megértése és az európai jogi és gazdasági rendszer ismertsége és elfogadása fokozásának megfelelő módjait;

55.

elvárja, hogy a Kínában működő nyugati, különösen európai vállalkozások teljes mértékben ismerjék el a szakszervezetek jogait és példamutatón járjanak el a munkavállalók és a környezet irányában;

56.

komoly aggodalommal tölti el a kínai ipar által okozott nagymértékű környezetszennyezés és a környezeti erőforrások — mint például a nem megújuló forrásból származó fakitermelés — növekvő felhasználása, és üdvözli a legújabb jeleket, amelyek szerint Kína komoly intézkedéseket vezet be a környezet védelmében; hangsúlyozza, hogy a kereskedelem és környezet fontos alkotóelemei a WTO-nak, és sürgeti a kínai kormányt, hogy játsszon jelentősebb és pozitívabb szerepet a fenntartható fejlődés előmozdításában Kínában és a világban; megállapítja, hogy Kína mérete miatt a fenntartható technológiák és gyakorlati módszerek széles körű bevezetése világszinten kedvező hatást gyakorolna, csökkentve a költségeket és arra ösztönözve más nemzeteket, hogy kövessék a példát, és sürgeti a kínai hatóságokat, hogy teljes mértékben használják ki ezt a potenciált, hogy Kína vezető szerepet játsszon a környezetvédelmi ügyekben;

57.

kifejezi aggodalmát, hogy Kína hatalmas gazdasági fejlődése nemcsak környezetszennyezéshez, hanem a nyersanyagok szűkössé válásához és a világpiacon az nyersanyagárak emelkedéséhez vezet; felhívja Kínát, hogy vállaljon felelősséget a környezetvédelmi szabványok átvételét illetően az ipari termelés és a hulladékgazdálkodás, valamint a környezeti károk helyreállítása terén; felhívja a Bizottságot, hogy kezdjen hozzá a probléma megoldásának kereséséhez, hogyan lehet biztosítani az európai lakosság és vállalkozások megfizethető áron történő, stabil nyersanyag- és energiaellátását a jövőben;

58.

továbbá sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy használjanak ki minden kétoldalú csatornát, valamint az olyan multilaterális intézményeket és egyezményeket, amelyeknek az EU és Kína is tagja, hogy tovább szorgalmazzák a magas szintű szociális jóléti és környezetvédelmi szabályok, mint a nemzetközi szolidaritás lényegi elemeinek ügyét;

59.

elismeri, hogy Kína kulcsszerepet játszik abban, hogy hatékony megoldás szülessen a globális felmelegedésre, és sürgeti a kínai kormányt, hogy folytassa konstruktív részvételét a veszélyes éghajlatváltozás megakadályozását célzó nemzetközi tárgyalásokon; hangsúlyozza az ásványi tüzelőanyagok felhasználásának csökkentésére irányuló erőfeszítések folytatásának fontosságát;

60.

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az EU-Kína „energia és környezet” programon és egyéb csatornákon keresztül biztosítsák a megújuló energia/energiahatékonyság terén való együttműködés elsőbbségét az elkövetkezendő EU-Kína együttműködésben, és támogassák a fenntartható technológiák és ipar fejlesztését Kínában, különösen azért, hogy lehetővé tegyék az együttműködést a fenntartható jövőt lehetővé tévő új technológiák kifejlesztésében; felhívja Kínát, hogy széntüzelésű erőművek építésénél a legújabb, leghatékonyabb és leginkább környezetbarát technológiákat alkalmazza, és a lehető leghamarabb térjen át az úgynevezett tiszta szén technológiák alkalmazására az ilyen erőművek építésekor; továbbá felhívja Kínát, hogy fejlessze tovább a szénbányákra vonatkozó biztonsági előírásokat; felhívja a Bizottságot, hogy ajánlja fel az európai bányatechnikai gyártók együttműködését; felhívja Kínát, hogy újabb atomerőművek lehetséges építése esetén használja fel az európai tapasztalatokat és biztonsági technológiákat, és hogy szorosan működjön együtt az európai gyártókkal és hatóságokkal, mint például a Nemzetközi Atomenergia Hatósággal;

61.

felhívja a Bizottságot, hogy találja meg a leghatásosabb módját annak, hogy minimális szociális és környezetvédelmi szabályozások kerüljenek bevezetésre a kereskedelmi egyezményekbe és biztosítsák azok hatékony végrehajtását;

62.

üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely az illegális kitermelésből származó szálfa és faanyag egyes országokból — ide értve Kínát is — történő behozatalának megszüntetését célozza az erdészeti törvény végrehajtási, irányítási és szakmai javasolt akciótervével (FLEGT); aggodalommal tölti el azonban, hogy az önkéntes alapú partnerségi egyezményekre vonatkozó tárgyalások nem fogják kielégítően megoldani a problémát;

63.

megállapítja, hogy az EU-ba Kínából importált fa legnagyobb része feldolgozott termékek formájában érkezik, amelyek részben Kínában illegálisan kitermelt fából származnak;

64.

felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gyakoroljanak nyomást a kínai hatóságokra annak érdekében, hogy hozzák meg a megfelelő, széles körű intézkedéseket az illegális szálfa és faáru importjának megszüntetése érdekében, és, hogy bátorítsák Kínát arra, teljes mértékben vegyen részt a regionális és nemzetközi folyamatokban, mint például a FLEGT kelet-ázsiai kezdeményezése, amelynek célja az illegálisan kitermelt fa kereskedelmének a csökkentése;

Létező projektek, szabályozás

65.

üdvözli a Bizottság jól kidolgozott, a környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó együttműködési programját Kínával, amely támogatási projektek finanszírozását irányozza elő és felhívja a Bizottságot a program folytatásának és kiterjesztésének biztosítására; üdvözli a kínai kormány általános készségét a környezetvédelmi együttműködésre;

66.

elismeri, hogy Kína környezeti problémái közül sok nem a jogi szabályozás hiányából, hanem a törvények be nem tartásából ered, ezért felhívja a Bizottságot, tegye a helyi szintű kapacitások kiépítést az együttműködési projektek hangsúlyos részévé;

67.

bátorítja az olyan programok, mint a vezetőképző program bővítését, hogy növekedjen a Kína és az EU közötti kereskedelem;

68.

felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse az Európai Parlamentnek 2005. március 8-án tett ígéretét és ajánlja fel, hogy európai vámhivatalnokokat küld Kínába támogatás és továbbképzés nyújtása céljából;

Iskolai képzés

69.

felhívja a Bizottságot, hogy állapodjon meg a kínai kormánnyal a kölcsönös tanulás és a diákcsere ösztönzéséről; továbbá sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre több kínai nyelviskolát szerte az EU-ban a kínai nyelv tanulása iránt érdeklődő diákok számára, ösztöndíj- vagy finanszírozási lehetőséggel;

Politikai párbeszéd

70.

elvárja, hogy az Európai Unió a kereskedelmi kapcsolatok fejlődésével párhuzamosan intenzívebb politikai párbeszédet folytasson, amely az emberi jogi kérdésektől a regionális és globális biztonsági kérdésekig terjed;

71.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Kína gyors gazdasági fejlődéséhez nem társult előrehaladás a lakosság polgári és politikai jogainak területén, és hogy az 1997 óta bővülő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokkal párhuzamosan nem volt sikeres az EU és Kína között folyó emberi jogi párbeszéd; ezért hangsúlyozza, hogy másfajta megközelítésre van szükség, beleértve a világos és hatékony emberi jogi feltételek politikájának létrehozását, tekintettel az Unió általános kínai kereskedelmi politikájára;

72.

megismétli a Kínában tapasztalható emberi jogi helyzet miatti aggodalmát; megállapítja, hogy a helyzet némileg javult az elmúlt tizenöt évben; hangsúlyozza, hogy további fejlődésre van szükség és úgy véli, hogy a Kína és az EU közötti emberi jogi párbeszédet következetesen javítani kell;

Fegyverembargó

73.

felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a fegyverembargót az EU és az USA (és mások) a Tienanmen téren 1989 júniusában tartott demokratikus tüntetéseknek a kínai hatóságok általi brutális elfojtása egyenes következményeként vezették be; továbbá úgy ítéli meg, hogy az EU részéről a jelen helyzetben nem lenne helyénvaló az embargó feloldása;

*

* *

74.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Kína kormányának és parlamentjének.


(1)  HL C 91. E, 2004.4.15., 679. o.

(2)  HL C 31. E, 2004.2.5., 264. o.

(3)  HL C 127. E, 2003.5.29., 652. o.

(4)  HL C 112. E, 2002.5.9., 313. o.

(5)  HL C 304., 2000.10.24., 209. o.

P6_TA(2005)0382

Irán

Az Európai Parlament állásfoglalása Iránról

Az Európai Parlament,

tekintettel az Iránról szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen a 2004. október 28-i (1) és a 2005. január 13-i (2) állásfoglalásokra,

tekintettel az EU és Irán között a közelmúltig zajlott emberi jogi párbeszédre, amelynek keretében az iráni kormány kifejezésre juttatta elkötelezettségét az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának megerősítése iránt,

tekintettel az ENSZ emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatára és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, valamint a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, amelynek Irán is részese,

tekintettel Irán 2005. augusztus 1-jén hozott döntésére, hogy újraindítja uránátalakítási tevékenységeit, ami sérti a párizsi megállapodásban foglalt kötelezettségeket, és mivel 2005. augusztus 10-én Irán eltávolította a pecséteket az Iszfahán közelében lévő uránfeldolgozó létesítményének urán-tetrafluoridot előállító részlegeiről és újraindította nukleáris fűtőelemciklussal kapcsolatos tevékenységeit,

tekintettel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kormányzótanácsának az „Atomsorompó-biztosítékokról szóló megállapodás végrehajtása az Iráni Iszlám Köztársaságban” című, 2005. augusztus 11-i határozatára, amely sürgeti Iránt, hogy ismételten függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét a korábbi kormányzótanácsi határozatokban foglaltakkal megegyező önkéntes, jogilag nem kötelező érvényű alapon, és tegye lehetővé a főigazgató számára a létesítményről eltávolított pecsétek ismételt felhelyezését arra való hivatkozás nélkül, hogy Irán megsérti-e az atomsorompó-egyezményt,

tekintettel a NAÜ kormányzótanácsának 2005. szeptember 24-i határozatára,

tekintettel a Tanács 2005. március 16-i és 2005. október 3-i, Iránnal kapcsolatos következtetéseire,

tekintettel az EU 2005. október 3-án a Tanács által elfogadott, emberi jogokról szóló 7. éves jelentésére,

tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére

A.

mivel az atomsorompó-egyezmény IV. cikke úgy rendelkezik, hogy „az egyezmény semelyik rendelkezése nem értelmezhető úgy, hogy az befolyásolja a szerződés aláíróinak az atomenergia békés célból történő kutatására, előállítására és felhasználására vonatkozó elidegeníthetetlen jogait megkülönböztetés nélkül, a szerződés I. és II. cikkeivel összhangban”;

B.

mivel Irán egyetértett az EU-hármakkal (Németországgal, Franciaországgal és Nagy-Britanniával) az atomsorompó-egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve alkalmazása tekintetében anélkül, hogy azt megerősítette volna;

C.

mivel a NAÜ szerint Irán huzamos időn keresztül több alkalommal nem tett eleget az atomsorompó-egyezmény biztosítékokról szóló megállapodása értelmében vett kötelezettségeinek a nukleáris anyagokkal, azok feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos jelentések, valamint azon létesítmények bejelentése tekintetében, ahol ilyen anyagokat feldolgoztak vagy tároltak;

D.

mivel korábbi határozataiban a NAÜ bizonytalanságának adott hangot a tekintetben, hogy Irán miért nem tette meg ezen fontos bejelentéseket és hangsúlyozta aggodalmát, hogy Irán nukleáris programjának az atomsorompó-egyezmény tekintetében érzékeny szempontjaival kapcsolatos ismeretei továbbra is hiányosak;

E.

mivel a NAÜ rámutatott, hogy a jelenlegi megoldatlan kérdések rendezése érdekében alapvetően szükséges Irán az NAÜ-nek 2004. november 14-én bejelentett, valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenysége felfüggesztésének teljes és folyamatos végrehajtása, mint a bizalom erősítését szolgáló önkéntes, jogilag nem kötelező érvényű intézkedés, amelyet a NAÜ ellenőriz;

F.

mivel az EU-hármakkal folytatott tárgyalások 2005. augusztusi felfüggesztését követően a NAÜ főigazgatója által a létesítmény előállító egységeire felhelyezett pecsétek eltávolítása után Irán újraindította urániumátalakító tevékenységeit az iszfaháni uránfeldolgozó létesítményében, jóllehet magát az urándúsítást továbbra sem folytatja;

G.

mivel a NAÜ 2005. augusztus 11-i jelentése szerint a korábban iráni nukleáris berendezéseken felfedezett magas dúsítású urán okozta szennyezés Pakisztánból származott;

H.

mivel 2005. szeptember 24-i határozatában a NAÜ kormányzótanácsa bár úgy találta, hogy Irán nukleáris programjával kapcsolatos aggodalmak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hatáskörébe tartoznak, felkéri főigazgatóját a korábbi döntések végrehajtását, valamint az Iránnal folytatott tárgyalások további eredményességét szolgáló erőfeszítések folytatására;

I.

mivel az atomsorompó-egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvében biztosított kiterjesztett ellenőrzési jogoknak köszönhetően az elmúlt két évben Irán - az Iszfahánban újraindított tevékenységet is beleértve - a NAÜ által ellenőrzés céljából leggyakrabban látogatott ország, és ezért kitart az Irántól megkövetelt ratifikáció fontossága mellett;

J.

mivel az EU Iránnal folytatott kapcsolatai az elmúlt években a kereskedelmi és együttműködési megállapodásról, a politikai párbeszédről és az emberi jogi párbeszédről szóló tárgyalások jellemezte hármas megközelítésen alapultak, és továbbra is fenntartja, hogy ezek a szempontok nem különíthetőek el;

K.

mivel a 2005 júniusában lezajlott elnökválasztások óta a polgári jogok és a politikai szabadságjogok gyakorlásának helyzete Iránban tovább romlott annak ellenére, hogy az iráni kormány több alkalommal elkötelezettségét fejezte ki az egyetemes értékek előmozdítása iránt;

L.

mivel az Amnesty International és a Human Rights Watch emberjogi szervezetek az elmúlt hónapokban egyre többször adtak jelentést az emberi jogok megsértéséről Iránban;

M.

mivel egyre több jelentés érkezik olyan kivégzésekről és halálbüntetésekről, amelyek egyértelműen sértik a nemzetközileg elismert kritériumokat és normákat, különösen fiatal korú elkövetők és kiskorúak esetében;

N.

különösen aggódik az újságírókat, internetes újságírókat és webnaplókat megjelentetőket ért önkényes letartóztatások és fenyegetésekkel kapcsolatos jelentések, valamint különösen a 2005. június 30-án letartóztatott Ahmand Szeradzsi miatt; ugyanakkor emlékeztet arra, hogy több újságíró továbbra is börtönbüntetését tölti pusztán azért, mert élt a szólásszabadság jogával, és akik egyike a 17 másik iráni újságíróval együtt 5 évvel ezelőtt bebörtönzött Akbar Gandzsi, akinek az egészségi állapota egy 60 napos éhségsztrájkot követően jelentősen megromlott és feleségének sem engedték, hogy meglátogassa őt;

O.

szintén aggodalmát fejezi ki a 2005. július 30. óta fogságban tartott Abdulfattah Szultáni ügyvéd magánzárkába való helyezése miatt, aki az Emberi Jogok Védelmezőinek Központja (DHRC) alapító tagjaként ez Európai Parlament meghívott előadója volt;

P.

mivel Irán még mindig nem csatlakozott a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményhez;

Q.

mélységes aggodalmát fejezi ki Irán együttműködési hajlandóságának hiánya miatt a közelmúltig tartó EU-Irán emberi jogi párbeszédre tekintettel és amiatt, hogy semmilyen jel nem mutat arra, hogy Irán a gyakorlatban is megvalósítaná elkötelezettségét az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának megerősítésére az országban;

Nukleáris kérdések

1.

határozottan üdvözli az EU-hármak kísérletét, hogy tárgyalásos megoldást találjon az Iránnal fennálló nukleáris vitára, hangsúlyozza a NAÜ szerepének fontosságát, és sürgeti az Ügynökség ellenőrzési és vizsgálati lehetőségeinek teljes kihasználását;

2.

teljes mértékben támogatja a NAÜ kormányzótanácsa által 2005. szeptember 24-én elfogadott határozatot, amely bírálja Iránt, amiért nem tartja be a NAÜ alapokmányát, és hangsúlyozza, hogy emiatt kétséges, hogy Irán nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál;

3.

sürgeti Iránt, hogy teljes mértékben és véglegesen függessze fel valamennyi urándúsítási tevékenységét, beleértve az iszfaháni uránfeldolgozó üzemben folyó kísérleteket és gyártást, valamint hogy engedélyezze a NAÜ főigazgatójának az üzemről eltávolított zárópecsétek visszahelyezését;

4.

sürgeti Iránt, hogy teljes mértékben működjön együtt a NAÜ ellenőreivel, hajtson végre a atomsorompó-egyezmény biztosítéki megállapodása és kiegészítő jegyzőkönyve hivatalos előírásain túlmutató átláthatósági intézkedéseket, és biztosítson szabad hozzáférést egyénekhez, a beszerzéssel kapcsolatos dokumentumokhoz, kettős felhasználású berendezésekhez, valamint bizonyos katonai üzemekhez, illetve kutatófejlesztő bázisokhoz;

5.

sürgeti továbbá Iránt, hogy vegye fontolóra nehézvízzel szabályozott kutatóreaktor építését, és hogy erősítse meg és teljes mértékben hajtsa végre az atomsorompó-egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét, mivel ezen intézkedések segítségével további bizalmat lehetne kiépíteni azzal kapcsolatban, hogy Irán nukleáris programja teljes mértékben békés jellegű;

6.

sürgeti Iránt, hogy használja ki a NAÜ kormányzótanácsa következő, 2005. novemberi üléséig rendelkezésre álló időt arra, hogy jóhiszeműen, erőszak és fenyegetések nélkül újrakezdje a tárgyalásokat az EU-hármakkal;

7.

határozottan támogatja a Tanács 2005. október 3-i Iránról szóló következtetéseit, és különösen azt, hogy az EU folyamatosan szorgalmazza az Irán nukleáris programjával kapcsolatos nemzetközi aggodalmak diplomáciai megoldását a helyzet enyhülése érdekében;

8.

felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy aktívan támogassa az EU-hármak és Irán közötti tárgyalásokat azzal, hogy biztonsági garanciákat nyújt Iránnak;

9.

üdvözli Jack Straw brit külügyminiszternek és az Európai Unió Tanácsa soros elnökének 2005. szeptember 28-i brightoni nyilatkozatát, amely szerint - George Bush amerikai elnök „minden lehetőséget nyitva hagyó” megjegyzése ellenére - sem az USA, sem az EU nem tervez katonai akciót Irán ellen ellentmondásos nukleáris programja miatt, mert ez nem oldaná meg a kérdést;

10.

úgy ítéli meg, hogy az atomsorompó-egyezmény IV. cikke értelmében Iránnak joga van nukleáris programot kidolgozni és támogatja az EU Iránnal való együttműködésre vonatkozó javaslatait a nukleáris energia békés felhasználása területén;

11.

elítéli az atomhatalmak és az atomfegyverrel nem rendelkező államok kezelésében fennálló kettős mércét, amely ellen kizárólag a nukleáris leszerelés irányába tett hihető lépésekkel lehet fellépni, és felszólítja az EU-t, hogy játsszon kezdeményező szerepet a nukleáris leszerelésről folyó tárgyalások holtpontról való kimozdítása érdekében;

12.

kiemeli az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával és az el nem kötelezett országokkal való együttműködés fontosságát annak érdekében, hogy kiegészítő koncepciók (mint például a dél-afrikai javaslat) megfontolása révén átfogó megállapodást lehessen elérni Iránnal nukleáris létesítményeiről és azok felhasználásáról, valamint Irán biztonsági aggodalmait figyelembe véve megerősíti, hogy a jelenlegi válság megoldására nem kerülhet szóba katonai erő alkalmazása;

13.

úgy ítéli meg, hogy ez az átfogó megállapodás hasznos lehet egy Indiából, Pakisztánból és más nukleáris hatalmakból álló fenntartható biztonsági rendszer létrehozása szempontjából a régióban, és meggyőződése, hogy Iránnak vállalnia kell a regionális szereplőként reá háruló kötelezettségeket, és hozzá kell járulnia a tömegpusztító fegyverek nélküli Közel-Kelet eszméjének megvalósításához;

14.

felszólítja a Tanácsot, hogy indítson az egész régió biztonságával kapcsolatos kezdeményezést a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására és a konfliktusforrások kezelésére;

15.

hangsúlyozza, hogy az Irán és az EU közötti együttműködési és kereskedelmi megállapodás megkötése az emberi jogok iráni helyzetében bekövetkező lényeges javulástól, valamint attól függ, hogy Irán teljes mértékben együttműködik-e a NAÜ-vel és objektív garanciákat ad-e nukleáris programja békés jellegére;

Emberi jogok

16.

határozottan elítéli a fiatalkorú bűnözők és kiskorúak elleni halálos ítéletek meghozatalát és végrehajtását, és felszólítja az iráni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközileg elismert jogi biztosítékokat, többek között a fiatalkorúak tekintetében;

17.

felszólítja az iráni hatóságokat, hogy azonnal függesszék fel a fiatalkorú bűnözők kivégzését, és akadályozzák meg a halálbüntetés további alkalmazását, különösen fiatalkorúak esetében, valamint hogy ne végezzék ki a 17 éves Milad Bakhtiari, a 16 éves Huszein Haghi, a 17 éves Huszein Tarandzs, a 17 éves Farsad Szaidi és a 16 éves Szaid Khorrami fiatalkorúakat;

18.

sürgeti az iráni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, amely megállapítja, hogy halálbüntetés nem szabható ki a bűncselekmény elkövetésekor 18 év alatti bűnelkövetőkre, ezért követeli, hogy a nagykorúság határát Iránban emeljék 18 évre;

19.

elítéli a kisebbségekkel való bánásmódot, különös tekintettel a kurdokra, akik a teljes lakosság 9%-át alkotják és akiknek vallásuk és etnikumuk miatt hátrányos megkülönböztetést és zaklatást kell elszenvedniük, valamint az arab többségű Kuzisztán tartomány fővárosa, Ahvaz környékének lakóira, akikkel szemben Milun Kothari, a megfelelő lakhatásért felelős ENSZ-különmegbízott jelentése szerint kitelepítés zajlik;

20.

elítéli az internetes újságírók és internetes naplókat megjelentetők letartóztatását és bebörtönzését, az internetes kiadványok, webnaplók és honlapok cenzúrázását, újságírók közelmúltbéli letartóztatását, valamint az iráni médiumok működésének komoly korlátozását, ezért felhívja az iráni hatóságokat, különösen pedig az iráni parlamentet, hogy teljesítsék a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya által rájuk rótt kötelezettségeket, nevezetesen ne akadályozzák a szabad véleménynyilvánítást az internetes honlapokon, a webnaplókban és a sajtóban;

21.

felszólítja a Tanács Elnökségét és a tagállamok iráni diplomáciai képviseleteit, hogy sürgősen hozzanak összehangolt intézkedéseket a fent említett aggodalmak tekintetében, különös tekintettel a sajtóval és a véleménynyilvánítással kapcsolatos vétségekért bebörtönzött újságírók, internetes újságírók és webnaplóírók haladéktalan szabadon bocsátására;

22.

felszólítja az iráni hatóságokat, hogy feltételek nélkül engedjék szabadon a több mint ötéves börtönbüntetése és egy 60 napos éhségsztrájk következtében rossz egészségi állapotban lévő Akbar Gandzsit, aki öt és fél évet töltött le sajtóval és a véleménynyilvánítással kapcsolatos vétségért kiszabott hatéves börtönbüntetéséből, valamint a 2005. július 30-a óta fogva tartott Abdulfattah Szultánit;

23.

felszólítja a tagállamok teheráni képviseleteit, hogy sürgősen kérjenek az iráni hatóságoktól részletes információt Gandzsi úr állapotáról és kérjenek engedélyt, hogy meglátogathassák;

24.

sürgeti Iránt, hogy írja alá a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt, és elítéli a nők „nem megfelelően elfátyolozott” viselet alapján történő egyre gyakoribb letartóztatását és megbüntetését;

25.

felszólítja Iránt, hogy indítsa újra az Európai Unióval folytatott EU-Irán emberi jogi párbeszédet, továbbá felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szorosabban kövessék nyomon az iráni fejleményeket, valamint a párbeszéd keretében tárgyaljanak az emberi jogok megsértésének konkrét eseteiről;

26.

felszólítja a Bizottságot, hogy egyrészt használja ki hatékonyan az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és az Emberi Jogokért program lehetőségeit az iráni civil társadalommal és független médiával folytatott kapcsolatok és együttműködés erősítése érdekében, másrészt az Európai Parlamenttel közösen támogassa a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását Iránban;

27.

felszólítja a Tanácsot, hogy vizsgálja meg, milyen módon vehetne részt a Parlament a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont frissítési folyamatában figyelembe véve a 2001 óta történt fejleményeket;

*

* *

28.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamoknak és az állásfoglalásban említett országok parlamentjeinek és kormányainak, a NAÜ főigazgatójának, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának, az iráni állami legfelső bíróság elnökének és az iráni kormánynak és parlamentnek.


(1)  HL C 174. E, 2005.7.14., 190. o.

(2)  HL C 247. E, 2005.10.6., 159. o.

P6_TA(2005)0383

Az etiópiai helyzet

Az Európai Parlament állásfoglalása az etiópiai helyzetről

Az Európai Parlament,

tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen 2005. július 7-i állásfoglalására az emberi jogi helyzetről Etiópiában (1),

tekintettel az Európai Unió etiópiai választási megfigyelő küldöttségének (EU EOM) 2005. május 17-i és augusztus 25-i előzetes nyilatkozataira,

tekintettel a Carter Központ 2005. szeptember 15-i végső nyilatkozatára a 2005-ös etiópiai általános választásokról,

tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.

felidézi, hogy az első vitatott választásra 2005. május 15-én került sor Etiópiában, és megállapítja, hogy az ezt megelőző időszakot békés légkör jellemezte és - néhány szabálytalanság ellenére - a választás a kormány és az ellenzéki pártok közötti jelentős összecsapás nélkül zajlott;

B.

mivel az etióp választók több mint 90%-a szavazata leadásával fejezte ki hitét a demokráciában és határozott szándékát alapvető jogai gyakorlása iránt;

C.

mivel az Európai Unió etiópiai választási megfigyelő küldöttségének említett előzetes nyilatkozatai felfedték, hogy az etióp választók rendkívül magas részvételi aránya ellenére súlyos szabálytalanságok fordultak elő, és a választások szervezésekor a demokratikus szabályok számos alapvető szempontját figyelmen kívül hagyták;

D.

mivel a brit EU-elnökség nyilatkozata révén az Európai Unió 2005. augusztus 29-én elfogadta a választási megfigyelő küldöttség megfigyeléseit;

E.

mivel a Carter Központ említett nyilatkozata ugyanazokra a következtetésekre jutott, mint az EU választási megfigyelő küldöttsége;

F.

mivel az ellenzék továbbra is vitatja a 2005. május 15-i parlamenti választások eredményeit;

G.

mivel a hatalmon lévő párt a leköszönő parlamentet olyan módosítás bevezetésére használta fel, amely abszolút többséget követel meg a napirend előterjesztéséhez, és ezáltal megfosztotta az ellenzéket attól a jogától, hogy napirendet vagy törvényjavaslatot terjesszen elő megvitatásra a következő parlamenti ciklusban;

H.

aggodalmát fejezi ki az új parlament első rendes ülésén tapasztalt antidemokratikus magatartás miatt, mikor a helyüket elfogadó ellenzéki képviselőket megakadályozták véleményük kifejtésében;

I.

aggódik az új parlament első törvénye miatt, amely megfosztotta mentelmi jogától azokat a választott képviselőket, akik úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a gyűlés munkájában, amíg feltételeik nem teljesülnek; aggódik egy másik törvény miatt, amely meghosszabbítja az addisz-abebai városi hatóság hivatali idejét és ezáltal figyelmen kívül hagyja a város lakóinak szavazatát, akik egyhangúan az ellenzékre szavaztak;

J.

mivel a 2005. október 2-án a kormány és a két fő ellenzéki párt között elkezdődött tárgyalások megszakadtak, mert az uralkodó párt nem egyezett bele a többpárti demokrácia minimális magatartási szabályaiba és az ellenzék tiszteletben tartásába;

K.

mivel az ellenzéki csoportok kijelentették, hogy alkotmányos keretek között, erőszakhoz nem folyamodva szeretnének dolgozni;

L.

mivel a kormány azzal vádolja az ellenzéket, hogy államcsínyre készülne, és letartóztatta az ellenzék számos vezetőjét;

M.

mivel az ellenzék az erőszakos összecsapások veszélye miatt visszavonta az általános sztrájkra és a kormány által betiltott tömegtüntetésre vonatkozó felhívását, és ily módon bizonyította felelősségérzetét;

N.

mivel a választások eredményeit megkérdőjelező 2005. júniusi tüntetések során a biztonsági erők fellépése miatt legalább 42 ember meghalt és több ezer embert letartóztattak;

O.

mivel a fenyegetettség és a megfélemlítés légköre egyes választási eredmények kivizsgálásának és vitatásának teljes időszaka alatt fennállt;

P.

mivel Etiópia aláírta a Cotonou-i Megállapodást, amely 9. cikkében kimondja, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok az AKCS-EU együttműködés alapvető elemei;

1.

mély aggodalmát fejezi ki, hogy a kormány és az ellenzék között 2005. október 2-án elkezdődött politikai párbeszédet az uralmon levő párt megszakította, és minden felet sürget, hogy haladék nélkül folytassák a párbeszédet és dolgozzanak azon, hogy a többpárti demokrácia működni kezdhessen, ahol az ellenzék jogait a kormány és az uralmon lévő párt teljesen tiszteletben tartja;

2.

üdvözli, hogy a Bizottság etiópiai küldöttségének vezetője és az EU brit elnökségét képviselő brit nagykövet más diplomatákkal együtt kulcsszerepet játszott a politikai párbeszéd megvalósításában;

3.

üdvözölné, ha az Etióp Parlament meghívná az Európai Parlament küldöttségét, hogy látogassa meg Etiópiát és állapítsa meg, hogyan kellene megalapozni az új parlament hatáskörét és hogyan kellene válaszolni a többpárti demokrácia kihívásaira;

4.

örömmel nyugtázza, hogy az ellenzék elkötelezte magát az alkotmányos keretek mellett és visszautasítja az erőszakot;

5.

felszólítja a kormányt, hogy szintén tartsa tiszteletben az alkotmányos alapelveket, elsősorban az alapvető szabadságjogokat és az emberi jogokat;

6.

felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa az ellenzék számára a tömegtájékoztatáshoz való hozzáférést, amint azt a 2005. május 15-i választásokat megelőzően tette;

7.

aggodalmát fejezi ki a kormánynak a demokratikus folyamatok megfordítására irányuló próbálkozásai miatt, beleértve azt is, hogy a felálló parlamentben a napirendi javaslatokhoz abszolút többségi követelményt írnának elő, amely semmibe veszi az ellenzék térnyerését;

8.

örömét fejezi ki, amiért az ellenzék visszavonta komoly összetűzéseket kockáztató, 2005. október 2-ra meghirdetett tömegtüntetésre való felhívását, mert azt a kormány betiltotta;

9.

felszólítja az összes politikai pártot, hogy dolgozzanak ki politikai megoldást, amely megerősíti a parlament demokratikus előjogait;

10.

kéri, hogy állítsák le az ellenzéki pártok képviselőinek üldözését és megfélemlítését, valamint hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat;

11.

felszólítja az etióp kormányt annak biztosítására, hogy a fogva tartottak ne legyenek kitéve durva bánásmódnak, találkozhassanak családtagjaikkal, és részesülhessenek orvosi ellátásban;

12.

felszólítja az etióp hatóságokat, hogy — az etióp törvényeknek megfelelően - letartóztatásuk után 48 órán belül állítsák bíróság elé vagy azonnal engedjék szabadon a politikai foglyokat;

13.

felszólítja a kormányt és a parlamenti pártok képviselőit, hogy jussanak megegyezésre a tömegtájékoztatás szabad és független működését biztosító magatartási kódex tartalmában;

14.

felszólítja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy őrködjék éberen az emberi jogok nemzetközi alapelveinek tiszteletben tartása felett, és továbbra is támogassa az etiópiai demokratizálódási folyamatot;

15.

felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa és szükség esetén erősítse meg az Európai Unió Etiópiára irányuló humanitárius politikáját, és hogy nem humanitárius célú támogatásait igazítsa a demokratizálódási folyamatban elért haladás mértékéhez;

16.

utasítja elnökét, hogy írjon az etióp parlament elnökének, kifejezve az Európai Parlament komoly aggodalmát, hogy az ellenzéki képviselőktől megtagadták a felszólalás jogát; hogy olyan törvényt fogadtak el, melynek értelmében azokat a választott ellenzéki képviselőket, akik nem foglalták el a helyüket, megfosztották mentelmi joguktól; hogy a választási eredmények semmibevételével kiterjesztették a helyhatóságok hivatali idejét. Sürgesse, hogy ezeket az intézkedéseket azonnal hatálytalanítsák, mivel azok összeegyeztethetetlenek a minimális demokratikus normákkal és tovább erősítik a politikai feszültséget és bizalmatlanságot;

17.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az etióp kormánynak, az etióp parlament elnökének, a pán-afrikai parlament elnökének, az ellenzéki pártoknak és az Afrikai Uniónak.


(1)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0305.

P6_TA(2005)0384

Az oktatás mint a lisszaboni folyamat sarokköve

Az Európai Parlament állásfoglalása az oktatásról mint a lisszaboni folyamat sarokkövéről (2004/2272(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak „Az oktatás és képzés terén a lisszaboni célkitűzések felé tett előrehaladás -2005-ös jelentés” című munkadokumentumára (SEC(2005)0419),

tekintettel a Tanács és a Bizottság az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseinek nyomon követéséről szóló részletes munkaprogram („Oktatás és képzés 2010 — A lisszaboni stratégia sikere sürgős reformoktól függ”) (1) végrehajtásáról szóló, együttes időközi jelentésére,

tekintettel az Európai Tanács 2005. március 22-23-i brüsszeli, a lisszaboni stratégia új bevezetéséről szóló elnökségi következtetéseire,

tekintettel 2005. március 9-i, a lisszaboni stratégia időközi felülvizsgálatára vonatkozó állásfoglalására (2),

tekintettel a Bizottság „A növekedési és foglalkoztatási integrált irányvonalak (2005-2008)” című közleményére (COM(2005)0141),

tekintettel a Bizottság „Az európai agyak mobilitása: az egyetemek ösztönzése a lisszaboni stratégiához történő teljes hozzájárulásra” című közleményére (COM(2005)0152),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0245/2005),

A.

mivel a lisszaboni stratégia célkitűzései magukban foglalják a tartós, tudásra és jobb minőségű foglalkoztatásra alapuló gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, a nagyobb szociális kohéziót, a szegénységnek az Európai Unióban való megszüntetését és az esélyegyenlőség és tudásalapú gazdaság és társadalom keretében az európai társadalmi modell támogatását;

B.

mivel a lisszaboni célkitűzések elérésének feltétele az életen át tartó tanulásra és képzésre, valamint a versenyképesség javítására vonatkozó következetes és átfogó nemzeti stratégiák európai kontextusban, nemzeti reformok útján történő létrehozása;

C.

mivel az „Oktatás és képzés 2010” című program hatékony végrehajtása nemzeti és európai szinten is szükséges;

D.

mivel nyugtalanító az európai oktatási rendszerek teljesítménye közötti nagy különbség, amint azt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által közzétett „Pisa 2003” jelentés mutatja;

E.

mivel az oktatásba és képzésbe történő beruházás kulcselem a humán erőforrás, valamint az Unió oktatási rendszerei minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása szempontjából;

1.

felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre az „Oktatás és képzés 2010” című munkaprogramot, biztosítva minden érintett fél bevonását;

2.

úgy ítéli meg, hogy a lisszaboni célkitűzések elérése érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásra, és az Uniónak sürgősen elő kell segíteni a tagállamok oktatási rendszereinek összhangba hozását magasabb teljesítményszintek elérésének céljával;

3.

úgy ítéli meg, hogy az oktatás és képzés területén közösségi és nemzeti szinten alkalmazott intézkedéseknek elsősorban az olyan csoportokra kellene összpontosítaniuk, mint a fiatalok, a munkát keresők, valamint azon személyek, akik azért keresnek képzési lehetőségeket, hogy lépést tartsanak a változó munkaerőpiaccal;

4.

a tudásalapú társadalom igényeivel összhangban lévő képességek fejlesztése érdekében felkéri a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket és hozzák meg a megfelelő, az adminisztratív akadályok leküzdésre alkalmas reformokat annak érdekében, hogy:

meggyorsítsák a diákok, a gyakornokok, a kutatók, valamint a munkavállalók és családjaik mobilitását és a diplomák kölcsönös elismerését,

biztosított legyen a minőségi oktatáshoz és képzéshez való általános, diszkriminációmentes hozzáférés, és hogy létrejöjjön egy társadalmi integrációs politika a szegénységtől sújtott, hátrányos helyzetű fiatalok számára, lehetővé téve számukra azon képességek elsajátítását, amelyek segítségével bejuthatnak a munkaerőpiacra;

5.

felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan politikákat, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést, mint pl. a személyek és vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások, a szociális gazdaság, területrendezés és városi igazgatás, a környezetvédelem és az új ipari szakmák területén, valamint a hagyományos szakmák, különösen a kézműves ágazatban;

6.

úgy ítéli meg, hogy az egész életen át tartó tanulás mindenki számára történő elérhetővé tétele érdekében elengedhetetlen innovatív munkaszervezési modellek és új költség megosztási formák bevezetése a vállalkozások, munkavállalók és a közigazgatás között az új információs és kommunikációs technológiák elsődleges fontosságúvá tétele által, lehetővé téve így a családi környezetben történő képzést is;

7.

rögzíti jóváhagyását annak a 29 mutatónak a helyességét illetően, amelyeket a Bizottság az európai oktatási rendszerek által elért haladás és teljesítmény értékelésére használ, valamint arra, hogy új útmutatókat dolgozzon ki olyan területeken, ahol ezek hiányoznak (nyelvek, információs és kommunikációs technológiák, oktatás, befektetések hatékonysága, felnőttképzés, társadalmi beilleszkedés, aktív állampolgárság); és ez alapján felhívja a tagállamokat, hogy prioritásként kezeljék különösen az iskolát idő előtt, mindenféle szakképesítés nélkül elhagyó fiatalok számának csökkentése érdekében tett lépéseket, ugyanis ez a tendencia nagymértékben akadályozza a társadalmi kohézió kialakulását az Unióban;

8.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a fiatalok orientációját a műszaki jellegű képzések felé, amelyek munkát biztosítanak számukra, és segítik integrációjukat. E célból felkéri az Uniót, hogy a tagállamok segítségével indítson el egy olyan kommunikációs kampányt, amellyel elősegíti a műszaki jellegű foglalkozások vonzóvá tételét a fiatalok és szüleik körében, és egyben növeli ezen szakmák gyakran alacsony társadalmi megbecsülését; támogatja a kutatás és a kutatásfejlesztés erősítését, valamint a kutatók és diákok mobilitását az Erasmus Mundus-programban; sürgeti a Bizottságot, a mobilitás akadályainak elhárítására, és egy, az Erasmus-programhoz hasonló kísérleti projekt elindítását szakiskolások számára, ezáltal megkönyítve a szakiskolások hozzáférését az „új generációs” közösségi oktatáshoz és képzéshez;

9.

kéri a tagállamokat, hogy a Tanács által meghatározott célok elérése érdekében hozzák meg a megfelelő intézkedéseket, és 2010-ig biztosítsák a tudományos diplomák 15%-os növekedését, javítva a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséget;

10.

arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy integrált, következetes és a társadalmi integrációnak kedvező, egész életen át tartó, társadalmi beilleszkedéshez vezető oktatási és képzési politikát, amely egységes az oktatási rendszer minden szintjén, ideértve a felsőoktatást is, és amely igazodik a társadalmi, demográfiai és gazdasági fejlődéshez;

11.

arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan képzési programokat, amelyek az új technológiák szisztematikus alkalmazását szolgálják az összes oktatási intézményben és az élethosszig tartó tanulásban;

12.

felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a tanárok számát és indítsák be a minőségi tanárképzést egy folyamatos szakmai képzés keretében, annak érdekében, hogy a tanárok rendelkezzenek mindazokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek az elkövetkező évtizedek során biztosítják szerepüket a tudásalapú társadalomban, különösen az új információs technológiákban történő pedagógiai képzésen keresztül;

13.

felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek jelentős erőfeszítéseket annak érdekében, hogy teljesüljön az Európai Unió leglényegesebb célja, azaz, hogy mindenki tanuljon meg átlagosan legalább két idegen nyelvet, különösen a szomszédos országok nyelvét;

14.

szükségesnek tartja megerősíteni az összehangolás nyílt módszerét és a helyes gyakorlat cseréjét az oktatás és képzés területén, és teljes mértékben támogatja a Bizottság által 2005-ben elindított csoportban való tanulási programokat („peer learning activities”); e tekintetben kiemeli az oktatás és képzés területén a lisszaboni célkitűzések felé tett előrehaladás mérésére szolgáló mutatók döntő szerepét;

15.

kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék statisztikai elemző kapacitásukat az egész életen át tartó képzés területén;

16.

sürgeti annak szükségességét, hogy az Unió garantálja az egész életen át tartó képzés területén létrejött új cselekvési terv megfelelő pénzügyi támogatását. Szintén kiemeli, hogy biztosítani kell, hogy az Európai Szociális Alap 2006 után is hozzáférhető legyen az Unió valamennyi tagállama számára;

17.

kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi tervben különítsenek el megfelelő költségvetési támogatást az egész életen át tartó tanuláshoz és képzéshez kapcsolódó minden intézkedés számára, mivel a lisszaboni stratégiai célok teljesítése ettől nagymértékben függ;

18.

felhívja a tagállamokat, hogy tervezzenek nagyobb mértékű befektetéseket az oktatás és képzés területén, valamint hatékonyabban használják fel az ott rendelkezésre álló erőforrásokat (a magán és állami befektetők közötti partneri kapcsolatok hatékony kezelése által);

19.

felhívja a tagállamokat, hogy határozzanak meg koherensebb nemzeti politikákat, valamint javítsák a munkát keresők és a munkavállalók oktatáshoz és képzéshez való hozzáférési lehetőségeit. E tekintetben kiemeli a szociális partnerek szerepét, és felhívja őket arra, hogy használják ki szerepüket a politikák kereteinek meghatározására és végrehajtására;

20.

felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy 2006-ban bemutatandó, a lisszaboni célkitűzésekhez kapcsolódó nemzeti programjaik tartalmazzanak részletes leírást az oktatás színvonalát emelni hivatott tervezett intézkedésekről, menetrendekkel és célokkal, valamint hogy e terveket a nemzeti parlamentekben terjesszék elő és vitassák meg;

21.

hangsúlyozza, hogy az egyetemeknek milyen fontos szerepük van a tudás létrehozásában és terjesztésében, és sürgeti szerepük megerősítését az európai felsőoktatás, az európai kutatási terület, az európai élethosszig tartó tanulás és a termelő ágazat közötti együttműködés megerősítése révén;

22.

utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  HL C 104., 2004.4.30., 1. o.

(2)  Elfogadott szövegek P6_TA(2005)0069.

P6_TA(2005)0385

A bevándorló közösségek integrációja Európában

Az Európai Parlament állásfoglalása a bevándorló közösségek integrációjáról Európában a többnyelvű iskolák és a többnyelvű oktatás révén (2004/2267(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanácsnak a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról szóló, 1977. július 25-i 77/486/EGK irányelvére (1),

tekintettel az 1997. december 16-án elfogadott tanácsi állásfoglalásra (2), mely a korai nyelvoktatás, valamint az ilyen típusú oktatással foglalkozó tanintézmények közötti együttműködés ösztönzésére szólítja fel a tagállamokat,

tekintettel a 2003. november 25-én elfogadott, „Az iskola nyitott tanulási környezetté alakítása az iskolai lemaradás és a fiatalság rossz közérzetének elkerülése és leküzdése, valamint a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében” című tanácsi állásfoglalásra (3),

tekintettel az Európai Tanács 2002. március 15-16-i barcelonai ülésének elnökségi következtetéseire, amelyek legalább két idegen nyelv egész fiatal kortól kezdődő oktatásának ösztönzését szorgalmazzák,

tekintettel a Bizottságnak a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére a bevándorlásról, az integrációról és a foglalkoztatásról szóló, 2003. június 3-i közleményére (COM(2003)0336),

tekintettel a Bizottságnak a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére „A nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség előmozdítása - 2004-2006-os cselekvési terv” című 2003. július 24-i közleményére (COM(2003)0449),

tekintettel a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának ajánlására, melyek az állami támogatások növelését javasolják a bevándorló közösségekből vagy kisebbségekből származó tanulók hátrányainak csökkentése érdekében,

tekintettel a luxemburgi elnöksége által 2005. március 10-én és 11-én szervezett, „Az oktatás fejlődése Európában - a soknyelvűséggel nyíló új távlatok” című szimpózium következtetéseire,

tekintettel az Oktatási Miniszterek Tanácsa 2005. május 25-i ülésének következtetéseire,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0243/2005),

A.

mivel a bevándorlás intenzitása jelentősen növekedett, a fenti irányelv 1977-es elfogadása óta, amely lehetővé teszi a Közösségen belüli bevándorlók számára, hogy a célország nyelvét, illetve származási országuk nyelvét és kultúráját egyaránt tanulják;

B.

mivel a bevándorlás új kihívásokat jelent az önazonosságra nézve, és az integrációs politikákat az Unió, a tagállamok és a regionális, illetve helyi hatóságok prioritásai közé emeli;

C.

emlékeztetve rá, hogy Európában különböző korszakokban számos alkalommal szenvedtek üldöztetést a kisebbségek, és hogy történelmünk ezen része, melyet remélhetőleg örökre lezártunk, hangsúlyozza a diszkrimináció ellen az EU-n belül folytatott küzdelem jelentőségét;

D.

mivel az európai intézmények által az oktatással kapcsolatban elfogadott határozatok célja az, hogy egyenlő jogokat biztosítson az Európai Unióban élő minden gyermeknek és serdülőnek, függetlenül születési helyétől, szülei és nagyszülei származásától, illetve életük jogi kereteitől;

E.

mivel a 2000. március 23-24-i Európai Tanács lisszaboni ülésének elnökségi következtetései (melyek célja, hogy 2010-ig a felére csökkentsék azon 18 és 24 év közötti fiatalok számát, akik a középiskolai oktatásnak csak az első ciklusát fejezték be) előírják, hogy általánossá kell tenni a bevándorlók gyermekeinek hozzáférését az oktatáshoz, és az iskoláknak ösztönözniük kell diszkriminációmentes beilleszkedésüket;

F.

hangsúlyozva, hogy azon tanulók tanulási nehézségei, akiknek családi környezete az iskolában használatos nyelvtől eltérő nyelvet használ, gyakran jár együtt a normális iskoláztatást hátráltató anyagi, szociális és pszichológiai körülményekkel;

G.

emlékeztetve rá, hogy a családi és az iskolai környezet közötti nyelvi szakadék erősíti az iskolából való kimaradást és a család elzárkózását a közösségtől, ezért nélkülözhetetlen a nyelvi beilleszkedés már iskolás kor előtti megkezdése, s itt olyan intézkedéseket kell támogatni, melyek a bevándorló gyermekek számára lehetővé teszik egyrészről - a későbbi iskolai előmenetelükben döntő fontosságú - anyanyelvi képzésük folytatását, másrészől a befogadó ország nyelvének elsajátítását;

H.

mivel a többnyelvű oktatás hozzájárul a másság interkulturális távlatokban történő megértéséhez egy olyan időszakban, amikor jelentősen növekedik azon második és harmadik generációs fiatalok száma, akik nehezen tudják kezelni az önazonosságuk felépítését meghatározó dimenziók sokféleségét;

I.

mivel az oktatási rendszerekben széles körben használt közvetítő nyelv („lingua franca”) egyes esetekben az iskoláztatás kezdetétől kezdve felmentést ad az anyanyelv és a saját kultúra tanulása alól;

J.

mivel az európai intézmények célkitűzései közé tartozik a nyelvek és kultúrák integrált tanítása (CLIL) (4) terén szerzett tapasztalatok hasznosítása;

K.

mivel a bevándorló közösségekre vonatkozó oktatási célkitűzések konkrét alkalmazásának egyik legfőbb eszközét a kétoldalú megállapodások jelenthetik, amelyek általában jelentős költségvetési korlátozások alá esnek, sőt sokszor a politikai akarat hiánya ássa alá őket;

L.

mivel az Európai Unió közbelépése főként a tanárok képzése, a fiatalok közötti tapasztalatcsere, illetve a szemináriumok és tanulmányok megvalósítása terén mutatkozik meg, ami távolról sem meríti ki a helyes gyakorlat támogatására és általános elterjedésének elősegítésére alkalmas intézkedések teljes körét;

A gyermekek jogai az iskolai rendszerben és a tagállamok kötelezettségei

1.

úgy véli, hogy a bevándorlók iskoláskorú gyermekeinek családjuk jogi státuszától függetlenül joguk van a közoktatáshoz, és hogy ez a jog kiterjed a befogadó ország nyelvének tanulására, de a saját anyanyelvük tanulását biztosító jog sérelme nélkül;

2.

úgy véli, hogy még abban az esetben is, amikor a bevándorlók gyermekei és/vagy leszármazottai (2. és 3. generáció) ismerik a befogadó ország nyelvét, biztosítani kell az ilyen gyermekek számára, hogy hozzájuthassanak származási országuk anyanyelvéhez és kultúrájához, nem kizárva ennek állami finanszírozását;

3.

hangsúlyozza, hogy az általános és középiskolákban feltétlenül pedagógiai támogatást kell nyújtani a bevándorlók gyermekei számára, különösen ha nem ismerik a befogadó ország nyelvét, annak érdekében, hogy könnyebbé váljon alkalmazkodásuk, és hogy a többi gyermekhez képest ne kerüljenek hátrányos helyzetbe;

4.

megerősíti, hogy a bevándorlók iskolai integrációja nem gyengítheti az oktatási rendszer nyelvének fejlesztését, kiváltképp ha ez önmaga is kisebbségi nyelv;

5.

felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a különböző szintű oktatási intézményeket, hogy tegyenek a nyelvi sokszínűséget biztosító intézkedéseket, anélkül, hogy a hivatalos nyelv mellett választható alternatívát a legszélesebb körben használt európai nyelvekre korlátoznák;

6.

felhívja a tagállamokat, hogy számolják fel mindazokat a pedagógiai, közigazgatási és jogi akadályokat, amelyek a nyelvi korlátozások miatt megnehezítik e célkitűzések megvalósítását;

7.

úgy véli, hogy el kell kerülni, hogy ezek az intézkedések a bevándorlók gyermekeinek órarendjét a többi tanulóéhoz képest aránytalanul jobban megterheljék, s ezáltal okot adjanak a magasabb számú tanórák látogatásának elutasítására;

Az EU szerepe a helyes gyakorlat előmozdításában

8.

helyesli a Bizottság álláspontját, amely kiáll a tanulók számára az anyanyelv mellett a legfiatalabb kortól kezdve két idegen nyelv tanulását biztosító oktatási rendszerek mellett;

9.

tudatában van annak, hogy különféle módszerek használata szükséges a többnyelvűségen keresztül történő beilleszkedés elősegítésére, például a CLIL-módszer, amelynek hatékonysága bizonyított mind a nyelvtanulásban, mind a különféle származású gyermekek interkulturális beilleszkedésében;

10.

kéri a Bizottságot, hogy növelje a tanárok specifikus képzésének nyújtott támogatást, különösen a bevándorlók származási országából érkezett, a többnyelvűségen keresztüli integráció elősegítésének különböző módszereinek (CLIL, többnyelvű és anyanyelvi írni-olvasni tudás) fejlesztése iránt érdeklődést mutató pedagógusok esetében, valamint hogy a Leonardo da Vinci-, az Ifjúság-, a Socrates- (Comenius és Grundtvig) programok keretében bővítse a célnyelvek kínálatát a bevándorlók anyanyelveivel, különös figyelmet szentelve a bevándorlók fiú- és leánygyermekeinek szóló foglalkozásokra, illetve az e közösségekkel foglalkozó oktatókra és népművelőkre;

11.

hangsúlyozza, hogy támogatni kell azokat az oktatási projekteket, amelyek az iskolai programokra vonatkozó kötelezettségeken túlmenően a befogadó ország nyelvének és kultúrájának az iskolai kort már túlhaladott bevándorlók számára történő oktatására vállalkoznak, valamint azokat, amelyek párbeszédet nyitnak a befogadó régió és a bevándorló közösségek kultúrája és történelme között; hangsúlyozza továbbá, hogy itt különösen azokat a projekteket kell figyelembe venni, melyek a szülői felügyeletet gyakorló személyeket, - különösen az anyákat - is bevonják;

12.

kijelenti, hogy e politika konkrét megvalósításának útja többek között az, hogy az EU támogassa a többnyelvűség általi beilleszkedés különféle módszereit gyakorló iskolák európai hálózatának kialakítását; úgy véli, hogy a tagállamok hatóságaival történő előzetes egyeztetés után e rendszernek mindazok az iskolák a tagjává válhatnak, amelyek a fent felsorolt tanulási, szocializációs és kulturális igényeknek megfelelő oktatási és közösségi programokat kívánnak megvalósítani;

13.

kéri a Bizottságot, hogy az „Élethosszig tartó tanulás” című „átfogó” program keretében a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervek irányozzanak elő támogatást e kezdeményezések megvalósítására is;

14.

kijelenti, hogy az Uniónak különös figyelmet kell fordítania a bevándorlók származási országában létrejött kulturális alkotások terjesztésére, nevezetesen a befogadó országok oktatási rendszerein keresztül, akár a külpolitikai célkitűzések és a szomszédsági stratégia keretein belül, akár a kultúra, az oktatás, az ifjúság vagy a média terén indított közösségi programok keretében;

15.

felhívja a tagállamok helyi hatóságait, hogy az testvérintézményi együttműködések kiválasztása során legyenek figyelemmel e szempontokra;

*

* *

16.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalási indítványt a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  HL L 199., 1977.8.6., 32. o.

(2)  HL C 1., 1998.1.3., 2. o.

(3)  HL C 295., 2003.12.5., 3. o.

(4)  E kísérletek angol nyelvterületen a CLIL (Content and Language Integrated Learnlng), a CLIC (Content and Language Integrated Classrooms) és a BILD (Bilingual Integration of Languages and Disciplines), franciául pedig az EMILÉ (Enseignement d'une matiére par l'intégration d'une langue étrangére) betűszók címén ismertek

P6_TA(2005)0386

A cirkusz: Az európai kultúra része

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai kultúra részét képező cirkusz előtt álló új kihívásokról (2004/2266(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az 1984. március 16-i állásfoglalására, azon gyermekek iskolai képzéséről, akiknek a szülei nem rendelkeznek állandó lakhellyel (1),

tekintettel a Tanács és az oktatási miniszterek tanácsa 1989. május 22-i, a belvízi hajózásban tevékenykedők, cirkuszi dolgozók és előadóművészek gyermekeinek iskolai felügyeletéről szóló állásfoglalására (2),

tekintettel a Tanács és az oktatási miniszterek tanácsa 1989. május 22-i, roma és vándorló közösségek gyermekeinek iskolai felügyeletéről szóló állásfoglalására (3),

tekintettel a Tanács és az oktatási miniszterek tanácsa ülése által 1989. május 22-én elfogadott intézkedések végrehajtásáról szóló bizottsági jelentésekre (COM(1996)0494 és COM(1996)0495),

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (4),

tekintettel a vadon élő állatok állatkertben való tartásáról szóló, 1999. március 29-i, 1999/22/EK tanácsi irányelvre (5),

tekintettel a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK a tanácsi rendeletre (6),

tekintettel a 338/97/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 30-i 1808/2001/EK bizottsági rendeletre (7),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0237/2005),

A.

tekintettel arra, hogy a cirkuszi tevékenység legtöbb kulturális, oktatáspolitikai, technikai és jogi vonatkozását tagállami és nem közösségi szinten szabályozzák;

B.

tekintettel arra, hogy a cirkuszi ügyek szabályozására általában nem léteznek külön törvények és ezért a cirkusz többnyire az olyan területek szabályozása alá esik, mint az oktatás, szórakoztatás, infrastruktúra, közlekedés, felszerelés, művészek, mobilitás, gyülekezés, tűzbiztonság és állatvédelem;

C.

tekintettel arra, hogy a határokon átívelő mobilitás - a cirkusz egy fő ismertetőjegye - megköveteli, hogy a cirkusz helyzetére európai szemszögből tekintsünk és uniós szintű intézkedéseket tegyünk e területen;

D.

tekintettel arra, hogy a cirkuszok mobilitása nehézségeket okoz a vándorló személyek gyermekei beiskolázásában, amely rendszeres iskolai jelenlétet von magával, valamint előnyben kell részesíteni és támogatni kell a cirkuszi szakmák képzési központjait, amely egész Európára kiterjedő intézkedések szükségességét indokolja;

E.

tekintettel arra, hogy hatékonyan kell biztosítani e gyermekeknek az európai társadalmi és szakmai életbe való beilleszkedését;

F.

tekintettel arra, hogy kívánatos a klasszikus cirkusznak - beleértve az állatok szerepeltetését - az európai kultúra részeként való elismerése;

Az európai kukára részeként történő elismerés

1.

felhívja a Bizottságot, hogy tegyen konkrét lépéseket annak érdekében, hogy megvalósuljon a cirkusznak az európai kultúra részeként történő elismerése;

2.

felhívja azon tagállamokat, melyek ezt eddig még nem tették meg, hogy ismerjék el a cirkuszt az európai kultúra részeként;

Iskolai és szakmai képzés

3.

felhívja a Bizottságot, hogy a 1989. május 22-i tanácsi állásfoglalás tagállamokban való végrehajtásáról szóló, fent említett 1996-os tanulmány frissítéseként készítsen tanulmányt a vándorló közösségek gyermekei körében, és egy éven belül továbbítsa ennek eredményeit az Európai Parlamentnek;

4.

felhívja a Bizottságot, hogy az ezen gyermekek szüleit képviselő szervezetekkel közreműködve állítson fel tagállamok közötti együttműködési mechanizmusokat, melyek a vándorló közösségek gyermekei számára attól a tagállamtól függetlenül, ahol éppen tartózkodnak, megfelelő nevelést és oktatást biztosítanak és mozdítanak elő; kívánatosnak tartja egy új tanácsi állásfoglalás előkészítését, mely minőségi iskolai és szakmai képzést biztosítana a vándorló közösségekben élő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, valamint elismerné és támogatná a cirkuszi iskolák szakmai képzését;

5.

felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az ezen gyermekek szüleit képviselő szervezetekkel közreműködve kötelezze el magát a családok elfogadásának előmozdítására és az iskolai intézményekkel való párbeszéd megerősítésére annak érdekében, hogy érzékenyebbé váljanak gyermekeik beiskoláztatásának szükségességére, és hogy ezen iskolai intézmények bízzanak meg egy személyt a kapcsolattartásra és a nyomon követésre;

6.

felhívja a Bizottságot, hogy az élethosszig tartó tanulás integrált cselekvési programja keretében készítse elő a szükséges intézkedéseket, többek között kísérleti projekteket a vándorló közösségek gyermekeinek iskolai képzésére irányuló legmegfelelőbb modellek megállapítására; itt többek között az alábbiakról van szó:

az elektronikus tanulás (e-learning) és távoktatási programok, melyek a vándorló közösségek számára kialakított átfogó képzési kezdeményezés részét képezik,

koncepció kialakítása az önálló, saját felelősségű tanuláshoz,

koncepció kialakítása az iskolai képzéshez, nevezetesen a pedagógiai ellenőrző eszközök alkalmazására,

tanári csoportok alakítása a vándorló közösségek gyermekeinek felügyeletére,

a vándorló gyermekek felügyeletét ellátó tanárok számára egész Európára kiterjedő információ- és tapasztalatcsere,

a tagállamok által a Bizottsággal együttműködésben bevezetett, a vándorló közösségek gyermekeinek iskolai szintjét rendszeresen ellenőrző rendszer bevezetése,

a vándorló közösségek gyermekei iskolai nehézségeinek leküzdésére szánt ideiglenes intézkedések bevezetése;

7.

ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy támogatási lehetőségeket találjanak egy olyan szolgáltatási pont kialakítása érdekében, mely az egész Unión belül található érintett helyek közti hálózatként jön létre annak érdekében, hogy az oktatási és szakmai képzési követelményekről és lehetőségekről információt igénylő vándorló közösségek rendelkezésére álljon;

8.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy indítsanak információs kampányt az oktatás és a szakmai képzés minőségének garantálására és annak biztosítására, hogy a vándorló közösségek gyermekeinek oktatása és szakmai képzése a hagyományos oktatási és szakmai képzési rendszer követelményeire épüljön;

Ideiglenes eszközök

9.

felhívja a Bizottságot, hogy az európai cirkuszi közösséggel folytatott konzultációkat követően bízza meg szabványosítással az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), hogy a mobil cirkuszi létesítményekre vonatkozó átfogó szabályok készüljenek, beleértve a sátrakhoz hasonló ideiglenes létesítmények biztonsági követelményein jelenleg folyó munka befejezését annak érdekében, hogy a harmonizációval megkönnyítsék a cirkuszoknak a tagállamok közti mozgását, hozzájárulva ezzel a klasszikus európai cirkusz és a közbiztonság megőrzéséhez;

10.

felhívja a tagállamokat, hogy felhasználóbarát módon tegyék közzé a vonatkozó követelményeket, majd a követelményrendszer létrejöttével megfelelően igazítsák ki azokat;

Cirkuszi munkatársak: harmadik országokhoz tartozók mobilitása és foglalkoztatása

11.

felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vándorló művészekre jelenleg érvényes vízum- és munkavállalásiengedély-rendszert és ebből kiindulva dolgozzon ki ezen a területen európai szabályozást; egy ilyen európai szabályozás:

figyelembe veszi a vízumszerzés és a munkavállalási engedély kiállításának jelenlegi nehézségeit és azok instabilitását,

a művészekre vonatkozó jelenlegi, nehezen teljesíthető feltételeket rövid idejű munkaszerződésekkel cseréli fel (pl. a feltétel, mely megköveteli annak igazolását, hogy az EU-n belül az azonos képzettségű emberek hiányoznak),

lehetőséget teremt rövid idejű, legfeljebb 12 hónapos érvényességgel rendelkező vízumok/tartózkodási engedélyek kiállítására, ahol egyúttal az ilyen lehetőséggel emberkereskedelemre irányuló visszaélést -melyre előreláthatólag számítani lehet - is megelőzik;

12.

kívánatosnak tartja olyan egységes és érthető iránymutatás létrehozását mind a művészek, mind a hivatalok számára, mely tartalmazza az új szabályozási rendszert;

*

* *

13.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 104., 1984.4.16., 144. o.

(2)  HL C 153., 1989.6.21., 1. o.

(3)  HL C 153., 1989.6.21., 3. o.

(4)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(5)  HL L 94., 1999.4.9., 24. o.

(6)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(7)  HL L 250., 2001.9.19., 1. o.

P6_TA(2005)0387

A városokkal kapcsolatos kérdések a bővítéssel összefüggésben

Az Európai Parlament állásfoglalása a városokkal kapcsolatos kérdésekről a bővítéssel összefüggésben (2004/2258(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződéstervezetére, különös tekintettel az I-3., I-14., II-96., III-220. cikkre és a III-365. cikk (3) bekezdésére és a szubszidiaritás és az arányosság elve alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 8. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 158. és 159. cikkeire,

tekintettel a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló harmadik jelentéssel kapcsolatos 2004. április 22-i állásfoglalására (1),

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló (COM(2004)0492),

tekintettel a javaslatra, amely az Európai Regionális Fejlesztésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányul (COM(2004)0495),

tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0494),

tekintettel az Európai Szociális Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0493),

tekintettel a Bizottság „Városfejlesztés: útmutatás az európai vitához” című közleményére (C0M(19 97)0197),

tekintettel a területrendezésért felelős miniszterek informális Tanácsa által 1999-ben Potsdamban elfogadott európai területfejlesztési tervre,

tekintettel a 2004 októberében a holland soros elnökség kérésére készített „Nemzeti városfejlesztési politikák az Európai Unióban” című tanulmányra,

tekintettel a területi kohézióval foglalkozó informális EU miniszteri tanács 2004. november 29-én Rotterdamban megfogalmazott elnökségi következtetéseire,

tekintettel a területi kohézióval foglalkozó informális EU miniszteri tanács által a regionális politikára és a területi kohézióra vonatkozóan hozott, 2005. május 21-i és 22-i következtetésekre, valamint arra a tervére, hogy 2007-ig kidolgozza „Az Európai Unió területeinek állapota és jövőbeli lehetőségei” című dokumentumot,

tekintettel az Európa Tanács által 1992. március 18-án elfogadott „Európai városi chartára”, valamint a Várostervezők Európai Tanácsa által 2003. november 20-án, Lisszabonban elfogadott „Új athéni chartára”,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0272/2005),

A.

mivel az Unió lakosságának 78%-a városokban, illetve városi övezetekben és agglomerációkban lakik, amelyek:

olyan települések, ahol a legösszetettebb és egyben leggyakoribb nehézségek összpontosulnak: társadalmi kirekesztés, térbeli és etnikai elkülönülés, lakáshiány, bizonytalanság, kábítószerezés, környezetszennyezés, fertőzött, elhagyott ipari területek, forgalom, munkanélküliség, a versenyképesség hiánya, szegénység, demográfiai változások stb.,

olyan települések, ahol a jövő születik: egyetemeknek, kutatóközpontoknak adnak helyet;

B.

mivel - különösen a kis és közepes méretű - városok, városi övezetek és agglomerációk a helyi és regionális fejlesztés, illetve a felülvizsgált lisszaboni és göteborgi célok megvalósításának kulcsszereplői;

C.

mivel városfejlesztési politikai tekintetben a 25 tagállam között jelentős különbségek vannak, különösen a 10 új tagállammal való bővítés után, amelyek közül többeknek nincs világos és átfogó jellegű nemzeti vagy regionális szintű várospolitikája;

D.

mivel a városfejlesztési politika nem tartozik az Európai Unió közvetlen hatáskörébe, ugyanakkor viszont az Európai Unió illetékes a fenntartható városfejlesztést közvetlenül befolyásoló olyan politikák esetében, mint például: a regionális és kohéziós politika, a szállítás, környezetvédelem, foglalkoztatás és társadalmi ügyek, kutatás, belső piac, verseny stb.;

E.

mivel a városok, a városi övezetek és agglomerációk a regionális területek részét képezik, és ezért a fenntartható városfejlesztést a szomszédos külvárosi és vidéki területekkel összhangban kell végezni;

F.

mivel a városok, a városi övezetek és agglomerációk gondjai egyaránt érintik a politikai döntéshozókat, a polgári társadalmat, a gazdasági és társadalmi élet szereplőit és a regionális érdekközösségeket, ideértve a városi és önkormányzati egyesületeket is;

G.

mivel véget kell vetni - a problémák összességét figyelembe vevő világos, átfogó látásmód jegyében - az eszközök szétszóródásának;

H.

mivel a városfejlesztés fogalma a városok hozzájárulását jelenti a városi övezetek és agglomerációk növekedéséhez, az innovációhoz, a gazdasági, társadalmi és - a városi élet felfrissítését is magába foglaló - területi kohézióhoz, különös tekintettel az előre gyártott elemekből épített lakóépületek felújítására;

1.

meggyőződése, hogy a városok, a városi övezetek és agglomerációk - különösen a kis és közepes méretűek - központi szerepet játszanak a felülvizsgált lisszaboni és göteborgi célok megvalósításában;

2.

kéri az általános értelemben vett városfejlesztési politika elismerését, továbbá kéri a Parlament Elnökök Értekezletét, hogy terjesszen elő egy javaslatot a Parlament eljárási szabályzata VI. mellékletének módosítására a Regionális Fejlesztési Bizottság hatáskörére vonatkozóan, hogy a „regionális és kohéziós politikán” kívül tegye kifejezetten céljai és hatásköre részévé a városokkal kapcsolatos ké