Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/038A/01

PE/219/S számú álláshirdetés – ideiglenes alkalmazott tanácsos, információs és kommunikációs technológiai mérnök-specialista (AD 9) (nő vagy férfi)

OJ C 38A , 31.1.2019, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 38/1


PE/219/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS

IDEIGLENES ALKALMAZOTT

TANÁCSOS, INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI MÉRNÖK-SPECIALISTA (AD 9)

(nő vagy férfi)

(2019/C 38 A/01)

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

TARTALOMJEGYZÉK

A.

A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B.

AZ ELJÁRÁS MENETE

C.

A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET:

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

A.   A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1.   Általános tudnivalók

Az Európai Parlament a Pénzügyi Főigazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Igazgatóságának Pénzügyi Informatikai Rendszerek Átalakításáért Felelős Osztályán belüli mérnök szakemberi ideiglenes alkalmazotti állás (AD9 besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD9 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 7 845,39 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény a nemzeti adózás alól mentes. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

2.   Munkaköri leírás

A pénzügyi irányítási rendszer (FMS) projektmenedzserének közvetlen irányítása alatt dolgozó tanácsos tanácsadási és felügyeleti feladatokat lát el a szervezeti egység hatáskörébe tartozó egy vagy több területen. Az FMS projekt célja az Európai Parlament jelenlegi pénzügyi alkalmazásainak helyettesítése az S4/HANA platformmal (SAP). Az FMS projekt kiterjed elsősorban a) a költségvetési, az általános és a költségelszámolási folyamatokra, illetve b) az eszközökre, a leltárra és a szerződéskezelési folyamatokra, továbbá az ezekhez kapcsolódó jelentéstételre. E folyamatok közül sok az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet és annak alkalmazási szabályai által rögzített szabályokon alapul.

A tanácsos az Európai Parlament számos, házon belül kifejlesztett alkalmazásával dolgozik, amelyek különféle technológiákon alapulnak. Ezen alkalmazások nagy részét az európai parlamenti képviselők, az alkalmazottak és a külső beszállítók javára történő kifizetések előkészítésére használják.

A Luxemburgba (1) kinevezett tanácsosnak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

A tanácsos a megvalósítás, a végleges előkészítés, a bevezetés és a bevezetés után nyújtott támogatás szakaszaiban szorosan együttműködik az FMS projekt többi tagjával, a főigazgatóságokkal és szükség esetén más európai intézményekkel. Megfelelő időben megad a felettesei számára minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a rábízott feladatokkal (az S4/HANA-alapú SAP megoldással és az FMS alkalmazások környezetével) kapcsolatosan.

A fő feladatok többek között az alábbiak:

tanácsadás a felső vezetés számára az Európai Parlament alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatosan, az EP stratégiáinak tükrében,

egy vagy több csoport irányítása, motiválása és koordinálása, a szervezeti egység erőforrásai használatának optimalizálása annak érdekében, hogy színvonalas szolgáltatásokat (szervezés, az emberi és költségvetési erőforrások kezelése, innováció stb.) nyújthasson a feladatkörén belül,

a projektmenedzsment költségvetési és szerződési aspektusainak nyomon követése, koordinálása és ellenőrzése,

célitűzések és cselekvési tervek elkészítése, végrehajtása és nyomon követése a vezetőség által rögzített iránymutatásoknak megfelelően,

az Európai Parlament szükségleteinek felmérése és elemzése, szükség esetén megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének felügyelete, valamint megfelelő technikai megoldások előterjesztése és végrehajtása,

ajánlati felhívások előkészítése és nyomon követése kifejezetten technikai jellegű tárgykörökben,

a felső vezetés elkísérése vagy képviselete belső és külső munkacsoportok ülésein, adminisztratív üléseken való részvétel, és ilyen ülések levezetése.

A feladatok ellátásához az alábbi készségekre van szükség:

innováció,

változó környezetben való erőforrás-menedzsment,

műveletek megszervezése,

befolyásolás,

csapatépítés,

eredményorientáltság.

3.   Pályázati feltételek

A pályázónak a pályázatok benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a)   Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,

rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b)   Különleges feltételek

i.   Végzettség, diplomák és szükséges ismeretek

A pályázóknak hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkezniük az A.2. pontban ismertetett feladatok jellegével összhangban álló szakterületen, amely tanulmányok időtartama:

legalább négy év, amennyiben a nevezett tanulmányok rendes időtartama legalább négy év,

vagy

három év és azt követő egy év szakmai gyakorlat a feladatok jellegével összefüggő szakterületen, amennyiben a nevezett tanulmányok rendes időtartama legalább három év. A szakmai gyakorlat ezen éve az A.3. b) ii. pontban előírt szakmai tapasztalat megállapításakor nem vehető figyelembe.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

ii.   Előírt szakmai tapasztalat

A pályázóknak az A.3. b) i. alpontban előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, ennek időtartama a fent nevezett feladatok jellegével összefüggő szakterületen legalább 10 év.

iii.   Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

magas szinten kell ismerniük az angol vagy francia nyelvet (2. nyelv). A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

A kiválasztást végző bizottság figyelembe veszi az Európai Unió más hivatalos nyelveinek ismeretét.

Az Európai Unió Bírósága (annak „nagytanácsa”) által a C-566/10 P, Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben hozott ítéletnek megfelelően az Európai Parlament az alábbiakban indokolja a második nyelvet illető választási lehetőség adott számú uniós nyelvre való korlátozását.

A pályázók ennek megfelelően tájékoztatást kaptak arról, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a két 2. nyelv (angol és francia) meghatározása a szolgálati érdek alapján történt, amely szükségessé teszi, hogy az újonnan felvett alkalmazottak haladéktalanul el tudják látni feladataikat, és képesek legyenek hatékonyan kommunikálni mindennapi munkavégzésük során, mivel ezt a két nyelvet (és különösen az angolt) használják a leggyakrabban a szóban forgó szakterületen.

Tekintettel az Európai Parlamentnek a belső nyelvhasználatra vonatkozó hosszú távú gyakorlatára és a szervezeti egységek külső kommunikációhoz és az ügyek kezeléséhez kapcsolódó szükségleteire, továbbra is az angol és a francia a legszélesebb körben használt nyelvek. Ezen kívül, ahogyan azt a 2016. évi értékelő jelentésekben az értékelők is igazolták, a személyzet által a munkavégzés keretében leggyakrabban használt két első idegen nyelv az angol (a személyzet 95 %-a esetében) és a francia (a személyzet 90 %-a esetében).

Következésképpen a szolgálati érdek és a pályázók szükségleteinek és képességeinek kiegyensúlyozott figyelembevétele indokolttá teszi e két nyelv egyike ismeretének előírását, annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi pályázó – hivatalosan megjelölt első nyelvétől függetlenül – e két hivatalos nyelv közül legalább egyet képes legyen használni.

Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden olyan pályázótól is megköveteljük e két nyelv közül egy második nyelv kielégítő szintű ismeretét, aki első hivatalos nyelvként e két nyelv valamelyikét jelölte meg.

Ennek megfelelően az említett nyelvek egyikében való jártasság értékelése lehetővé teszi az Európai Parlamentnek annak megállapítását, hogy a pályázók mennyiben képesek a rájuk váró feladatkör körülményei közepette az azonnali munkavégzésre.

B.   AZ ELJÁRÁS MENETE

1.   A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

Amennyiben Ön

megfelel az általános feltételeknek

pályázatát az előírt formában és határidőn belül adta le,

a kiválasztási bizottság megvizsgálja a pályázatát a különleges feltételek fényében.

Amennyiben Ön megfelel a különleges feltételeknek, részt vehet a kiválasztási eljárásban.

A bizottság a határozatát kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott adatok alapján hozza meg.

2.   A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott értékelési táblázat alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívott 20 legjobb pályázó listáját.

A kiválasztási kritériumok a következők:

a munkaköri leírással összhangban álló végzettségek és diplomák;

az üzleti elemzési technikák terén szerzett tapasztalat;

az IT-projektek irányítása terén szerzett tapasztalat;

a pénzügyi irányítás terén szerzett tapasztalat;

a csoportvezetés terén szerzett tapasztalat;

az SAP projektmenedzsment módszertan terén szerzett tapasztalat vagy bizonyítvány;

az S/4HANA-val kompatibilis építészeti elemek terén szerzett tapasztalat vagy ezzel kapcsolatos képzés, ideértve a jelentéstételi technikákat is;

multikulturális és multinacionális környezetben szerzett munkatapasztalatok.

Pontozás: 0-tól 20 pontig. Az írásbeli vizsgára a 20 legjobb pályázót hívják meg.

3.   Vizsgák

Írásbeli vizsga

a)

fogalmazás készítése a 2. nyelven (angolul vagy franciául) egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy a pályázó alkalmas-e a feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen készségekkel rendelkezik a változó környezetben való innováció és erőforrás-menedzsment tekintetében.

A vizsga időtartama: 3 óra.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 12 pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, amennyiben elérték az alsó ponthatárt.

Szóbeli vizsga

b)

beszélgetés a kiválasztást végző bizottsággal a második nyelven (angolul vagy franciául), amelynek során a bizottság a pályázók anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri a pályázók alkalmasságát az A.2. pontban felsorolt feladatok ellátására, valamint azt, hogy képesek-e műveleteket megszervezni és csapatot építeni, továbbá hogy eredményorientáltak-e. A bizottságnak jogában áll megbizonyosodni a pályázók pályázati anyagában feltüntetett nyelvi ismeretekről.

A vizsga időtartama: 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c)

vizsga csoportos vita formájában a 2. nyelven (angolul vagy franciául), amelynek során a kiválasztást végző bizottság csoportviszonyok között vizsgálja a pályázók alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, a döntések meghozatalához szükséges tulajdonságaikat és a viselkedésüket.

E vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztást végző bizottság határozza meg.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

4.   Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán elérő 6 pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében).

A pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas jelöltek listáját kifüggesztik az Európai Parlament épületeinek tájékoztató tábláin.

Amennyiben állást ajánlanak fel Önnek, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az alkalmas jelöltek listája 2022. december 31-ig érvényes, és meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

C.   A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A pályázó köteles az ezen álláshirdetéshez kapcsolódó és az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott jelen Hivatalos Lapban megjelent pályázati formanyomtatvány eredeti vagy másolt példányát használni.

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassák el a pályázók számára készített útmutatót.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumok fénymásolatait a pályázó köteles ajánlott küldeményben (2) megküldeni legkésőbb 2019. február 28-ig (a feladás napját a postai bélyegző igazolja), a következő postacímre:

EURÓPAI PARLAMENT

Talent Selection Unit – BMT 08 A 038

Selection procedure PE/219/S

(fel kell tüntetni a kiválasztási eljárás hivatkozási számát)

Rue Wiertz 60

1047 Brussels

Belgium

A postai úton, de nem ajánlott küldeményként, illetve belső postával elküldött küldemények nem vehetők figyelembe. A Tehetségkiválasztási Osztály nem fogad el személyesen átadott pályázati anyagokat.

A pályázati anyagokról átvételi elismervényt nem küldünk, ilyen csak akkor készül, ha az ajánlott küldeményt postai átvételi elismervény kíséri.

Kérjük a pályázókat, hogy a munkák időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK.

Amennyiben 2019. március 29-ig nem kap elektronikus üzenetet a pályázatával kapcsolatban, kérjük, küldjön elektronikus üzenetet a PE-219-S@ep.europa.eu címre.


(1)  A munkavégzés helyszíne áthelyeződhet az Európai Parlament más munkahelyszínére is.

(2)  A magán futárszolgálattal küldött küldemény ajánlott küldeménynek számít. Ebben az esetben a fuvarlevélen szereplő dátum tekintendő a feladás napjának.


MELLÉKLET

Útmutató az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokban részt vevő pályázók számára

1.

BEVEZETÉS 8
Hogyan zajlik a kiválasztási eljárás? 8

2.

A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS SZAKASZAI 8
A pályázati anyagok érkeztetése 8
Az általános feltételek teljesülésének megállapítása 9
A különös feltételek teljesülésének megállapítása 9
A képesítések értékelése 9
Vizsgák 10
Az alkalmas jelöltek listája 10

3.

A JELENTKEZÉS MÓDJA 10
Általános követelmények 10
Hogyan kell a hiánytalan pályázati anyagot benyújtani? 10
Milyen igazoló dokumentumokat kell a pályázati anyaghoz csatolni? 10
Általános követelmények 10
Az általános feltételekben foglaltak teljesülését igazoló okiratok 11
A különös feltételeknek való megfelelés és a képesítések értékeléséhez szükséges igazoló iratok 11

4.

KAPCSOLATTARTÁS 12

5.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 12
Esélyegyenlőség 12
A pályázók betekintése a rájuk vonatkozó információkba 12
A személyes adatok védelme 13
Utazási és tartózkodási költségek 13
I. MELLÉKLET 14
II. MELLÉKLET 17

1.   BEVEZETÉS

Hogyan zajlik a kiválasztási eljárás?

A kiválasztási eljárások több szakaszból állnak, amelyekben a pályázók összemérik tudásukat; nyitottak minden olyan európai uniós polgár előtt, aki a pályázatok beadására megjelölt időpontban eleget tesz a megkívánt feltételeknek, amelyek egyenlő esélyt biztosítanak valamennyi pályázó számára ahhoz, hogy bizonyítsa képességeit, valamint – az egyenlő elbánás elvének tiszteletben tartásával – lehetővé teszik az érdemen alapuló kiválasztást.

A kiválasztási eljárás befejeződésével a sikeres pályázók neve felkerül az alkalmas jelöltek nevét tartalmazó listára, az Európai Parlament pedig e listáról választja ki azt a személyt, akivel az álláshirdetésben szereplő álláshelyet betölti.

Minden kiválasztási eljárás esetében kiválasztási bizottságot jelölnek ki, amely a hivatali szervek és a Személyzeti Bizottság képviselőiből áll. A kiválasztási bizottság munkája bizalmas, és az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának (1) III. mellékletében foglaltaknak megfelelően zajlik.

A pályázók számára tilos a kiválasztási bizottsággal akár közvetlen, akár közvetett módon kapcsolatba lépni. A kinevezéssel megbízott hatóság fenntartja magának a jogot, hogy az ezen előírást megszegő pályázókat kizárja az eljárásból.

A kiválasztási bizottság szigorúan az álláshirdetésben a munkakör betöltésére vonatkozóan szereplő feltételek alapján jár el annak meghatározásakor, hogy az egyes pályázóknak engedélyezi-e a versenyvizsgán való részvételt. Egy korábbi versenyvizsgán vagy kiválasztási eljárásban való részvételre jogosult pályázó nem jogosult automatikusan a versenyvizsgán való részvételre.

A legjobb pályázók kiválasztásához a kiválasztási bizottság összehasonlítja a pályázók teljesítményét annak megítélése céljából, hogy alkalmasak-e az álláshirdetésben szereplő munkakör ellátására. Tehát a bizottságnak nem csak a pályázók tudását kell felmérnie, hanem érdemeik alapján azt is meg kell állapítania, kik a legalkalmasabbak közülük.

Tájékoztatásul: a kiválasztási eljárás – a pályázók számától függően – hat és kilenc hónap közötti időt vehet igénybe.

2.   A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS SZAKASZAI

A kiválasztási eljárás a következő szakaszokból áll:

a pályázati anyagok érkeztetése,

az általános feltételek teljesülésének megállapítása,

a különös feltételek teljesülésének megállapítása,

a képesítések értékelése,

vizsgák,

felvétel az alkalmas jelöltek listájára.

A pályázati anyagok érkeztetése

A jelentkezni kívánó pályázók kizárás terhe alatt kötelesek hiánytalan pályázati anyagot beküldeni, amely tartalmazza az álláshirdetésnek megfelelő, kitöltött és aláírt pályázati formanyomtatványt, mindazon okmányok kíséretében, amelyek bizonyítják, hogy eleget tesznek az álláshirdetésben felsorolt általános és különös feltételeknek. A pályázati anyagot ajánlott küldeményben kell beküldeni az álláshirdetésben meghatározott napig. (A magán futárszolgálat útján történő továbbítás ajánlott küldeménnyel egyenértékű. Ebben az esetben a szállítólevélen feltüntetett feladási dátum számít.) A pályázatok beküldési címe és határideje az álláshirdetés C. szakaszában szerepel.

Az általános feltételek teljesülésének megállapítása

A Tehetségkiválasztási Osztály ellenőrzi a pályázat elfogadhatóságát: azaz megvizsgálja, hogy a pályázatot az álláshirdetésben meghatározott módon és az ott szereplő beadási határidő betartásával nyújtották-e be, valamint azt, hogy teljesülnek-e a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek.

Ennek megfelelően a pályázót a versenyből automatikusan kizárják , amennyiben:

pályázati anyagát a postai pecsét vagy a magán futárszolgálat szállítólevele alapján határidőn túl küldte be; vagy

pályázati anyagát nem ajánlott küldeményként vagy magán futárszolgálattal küldte; vagy

nem használta az álláshirdetéshez tartozó pályázati formanyomtatványt; vagy

nem megfelelően töltötte ki az álláshirdetéshez tartozó pályázati formanyomtatványt;

vagy nem írta alá a pályázati formanyomtatványt; vagy

nem teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek.

Elutasítás esetén a pályázó erről a pályázatok beadási határidejének lejártát követően egyéni értesítést kap.

A kinevezéssel megbízott hatóság összeállítja az álláshirdetésben meghatározott általános feltételeknek megfelelő pályázók nevét tartalmazó listát, majd a pályázati anyagokkal együtt továbbítja azt a kiválasztási bizottságnak.

A különös feltételek teljesülésének megállapítása

A kiválasztási bizottság megvizsgálja a pályázati anyagokat és összeállítja az álláshirdetésben meghatározott különös feltételeknek megfelelő pályázók nevét tartalmazó listát. A bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

A pályázati formanyomtatványon a pályázónak az alábbiak szerint részletesen fel kell sorolnia, hogy milyen tanulmányokat folytatott, milyen képzésekben részesült, milyen nyelvismerettel, illetve adott esetben milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik:

a tanulmányok vonatkozásában: feltüntetendő a tanulmányok megkezdésének és befejezésének időpontja, a megszerzett diploma (diplomák), valamint a tanult tantárgyak;

az esetleges szakmai tapasztalat vonatkozásában: feltüntetendők a kezdő és befejezési dátumok, valamint a végzett feladatok pontos leírása.

Adott esetben a pályázati formanyomtatványon fel kell sorolni azokat a tanulmányokat, cikkeket vagy más szövegeket, amelyeket a pályázó a munkakör leírásában meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan publikált.

Az eljárás e szakaszában az álláshirdetésben meghatározott, a munkakör betöltésére vonatkozó különös feltételeknek meg nem felelő pályázókat kizárják.

Az egyes pályázókat a kiválasztási bizottság levélben tájékoztatja arra vonatkozó határozatáról, hogy engedélyezi-e számukra vagy nem az eljárásban való részvételt.

A képesítések értékelése

A vizsgákra behívott pályázók kiválasztása céljából a kiválasztási bizottság elvégzi a vizsgára bocsátott pályázók képesítéseinek ellenőrzését. A bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott adatok alapján jár el (lásd az alábbi 3. pontot). A kiválasztási bizottság a korábban megállapított kritériumok alapján – így az álláshirdetés B.2. pontjában meghatározott képesítések figyelembevételével – jár el.

Az egyes pályázókat a kiválasztási bizottság levélben tájékoztatja arra vonatkozó határozatáról, hogy engedélyezi-e számukra vagy nem a vizsgákon való részvételt.

Vizsgák

Minden vizsga kötelező, és valamely vizsga sikertelensége esetén a pályázó további vizsgára nem bocsátható. A vizsgákra bocsátható pályázók maximális száma az álláshirdetés B.2. pontjában szerepel.

Szervezési okokból a pályázók számára valamennyi írásbeli és szóbeli vizsga együttesen is megszervezhető. Az egyes vizsgák értékelése azonban az álláshirdetésben meghatározott sorrendben történik. Ennek megfelelően, ha a pályázó valamely vizsgán nem éri el a megkövetelt minimális pontszámot, a kiválasztási bizottság nem végzi el a következő vizsgák eredményének értékelését.

Az eljárást félbehagyó pályázók vizsgaeredményeit nem értékelik.

Az alkalmas jelöltek listája

Az alkalmas jelöltek listájára csak az álláshirdetés B.4. pontjában meghatározott maximális számú pályázó neve kerül fel.

Ha a pályázó neve szerepel az alkalmas jelöltek listáján, ez azt jelenti, hogy az intézmény szolgálatai behívhatják felvételi beszélgetésre, azonban nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

3.   A JELENTKEZÉS MÓDJA

Általános követelmények

Jelentkezése előtt a pályázónak gondosan ellenőriznie kell, hogy megfelel-e valamennyi – általános és különös – jelentkezési feltételnek, vagyis előzetesen meg kell ismerkednie az álláshirdetésben és a jelen útmutatóban közöltekkel, továbbá el kell fogadnia az azokban meghatározott feltételeket.

Az álláshirdetésekben korhatár nem kerül meghatározásra, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata rögzíti a nyugdíjazás korhatárát.

A pályázó köteles kitölteni az álláshirdetéshez kapcsolódó és az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott jelen Hivatalos Lapban megjelent pályázati formanyomtatvány eredeti vagy másolt példányát.

A beküldési határidőt követően megküldött dokumentumokat nem veszik figyelembe.

A fogyatékkal élő vagy olyan sajátos helyzetben levő pályázóknak, akik számára (például várandósság, szoptatás, egészségi állapot, orvosi kezelés stb. esetén) nehézséget okozhat a vizsgákon való részvétel, ezt a pályázati formanyomtatványon jelezniük kell, illetve meg kell adniuk minden ahhoz szükséges információt, hogy a hivatali szervek a lehetőségekhez képest megtehessék a szükséges intézkedéseket. Adott esetben pályázati anyagukhoz külön lapon csatolniuk kell azon körülmények leírását, amelyek véleményük szerint szükségesek a vizsgákon való részvételük elősegítéséhez.

Hogyan kell a hiánytalan pályázati anyagot benyújtani?

1.

Ki kell tölteni és alá kell írni az álláshirdetéshez kapcsolódó (eredeti vagy fénymásolt) pályázati formanyomtatványt.

2.

Mellékelni kell a pályázati anyagához csatolt hiánytalan igazoló dokumentumok számozott jegyzékét.

3.

Mellékelni kell valamennyi szükséges és előzetesen beszámozott igazoló dokumentumot.

4.

A pályázatot pontosan az álláshirdetésben megjelölt módon és az ott szereplő beadási határidő lejárta előtt kell benyújtani.

Milyen igazoló dokumentumokat kell a pályázati anyaghoz csatolni?

Általános követelmények

A szükséges dokumentumok eredeti példányát soha nem kell megküldeni, csak azok fénymásolatát (hitelesítésre nincs szükség). Weboldalakra történő utalások e célból nem tekinthetők dokumentumnak. Weboldalak kinyomtatott oldalai nem tekinthetők igazolásnak, csupán kiegészítő tájékoztatásul azonban ezeket is csatolni lehet.

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy az alkalmas jelöltek listáján szereplő azon pályázók, akiknek állást ajánlanak fel, felvételük előtt kötelesek bemutatni valamennyi szükséges dokumentum eredeti példányát.

Önéletrajz nem tekinthető igazoló dokumentumnak.

A pályázó nem hivatkozhat olyan pályázati formanyomtatványra vagy más dokumentumra, amelyet ezt megelőző más pályázatok kapcsán küldött be (2).

A pályázati anyag dokumentumait a pályázó nem kapja vissza.

Az általános feltételekben foglaltak teljesülését igazoló okiratok

Ebben a szakaszban nincs szükség olyan okiratra, amely igazolja, hogy a pályázó:

az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

állampolgári jogait szabadon gyakorolja,

a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében kötelezettségeinek eleget tett,

megfelel a meghirdetett állás betöltéséhez szükséges erkölcsi feltételeknek.

A pályázónak a pályázati formanyomtatványt alá kell írnia. A pályázók aláírásukkal becsületbeli nyilatkozatot tesznek arról, hogy e követelményeknek megfelelnek, és hogy a megadott információk a valóságnak megfelelnek és teljeskörűek.

A különös feltételeknek való megfelelés és a képesítések értékeléséhez szükséges igazoló iratok

A pályázók kötelesek a kiválasztási bizottságnak valamennyi információt és dokumentumot benyújtani annak érdekében, hogy az ellenőrizhesse a pályázati formanyomtatványon megadott információk helyességét.

A tanulmányok sikeres elvégzését igazoló diplomák és/vagy bizonyítványok

A pályázóknak be kell küldeniük az álláshirdetésben előírt szintű tanulmányok sikeres elvégzését igazoló diplomájuk vagy bizonyítványuk fénymásolatát.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi az Európai Unió tagállamainak oktatási rendszerei közötti különbségeket.

A középfokú képzés után szerzett diploma esetében annak érdekében, hogy a kiválasztási bizottság értékelni tudja, mennyire van összhangban a diploma az ellátandó feladatokkal, a lehető legrészletesebb információkat kell szolgáltatni, különösen a tanult tantárgyak, valamint annak tekintetében, hogy e tantárgyakat mennyi ideig tanulták.

Műszaki vagy szakképzéshez, továbbképzéshez vagy szakosító képzéshez kapcsolódó diploma esetében a pályázóknak fel kell tüntetniük, hogy a képzés teljes vagy részidős, illetve esti tagozatú volt-e, valamint fel kell tüntetniük az ott tanult tantárgyakat és a képzés hivatalos időtartamát is.

Szakmai tapasztalat

Ha a pályázati felhívás szakmai tapasztalatot is előír, csak az előírt diploma vagy bizonyítvány megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalat vehető figyelembe. Az igazoló okiratoknak tartalmazniuk kell a szakmai tapasztalat időtartamát és szintjét, és a lehető legrészletesebben fel kell tüntetni az ellátott feladatok jellegét annak érdekében, hogy a kiválasztási bizottság értékelni tudja a szakmai tapasztalat összhangját az ellátandó feladatokkal.

Minden szakmai tapasztalatot dokumentumokkal kell igazolni, elsősorban az alábbiakkal:

a korábbi munkaadók vagy a jelenlegi munkaadó által adott igazolások a kiválasztási eljáráson való részvételhez szükséges szakmai tapasztalat meglétéről;

amennyiben a pályázó titoktartási okokból nem nyújthat be bizonyítékot szakmai tapasztalatáról, e bizonyíték helyett kötelezően be kell nyújtania munkaszerződése vagy a felvételéről szóló levélküldemény és/vagy első fizetési igazolása másolatát, valamint kötelezően utolsó fizetési igazolása másolatát;

amennyiben a munkát nem valamely munkaadó megbízásából végezte (hanem önálló vállalkozóként, szabadfoglalkozásúként stb.), igazoló iratként az elvégzett munkát részletező számlák, illetve bármely más hivatalos igazoló dokumentum elfogadható.

Nyelvismeret

Az előírt nyelvismeret oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy különálló lapra írt, a nyelvismeret elsajátításának körülményeit részletező becsületbeli nyilatkozattal igazolható.

Amennyiben az eljárás bármely szakaszában megállapítást nyer, hogy a pályázati anyagban megadott információk nem helytállóak, az előírt kísérő dokumentumokkal nem támaszthatók alá vagy nem felelnek meg az álláshirdetésben közölt valamennyi feltételnek, a jelentkező vizsgára engedése érvénytelennek minősül.

4.   KAPCSOLATTARTÁS

A kellő gondosság kötelező elvét követve a pályázók kötelesek minden ahhoz szükséges lépést megtenni, hogy az előírt határidőn belül, amelynek betartását a postai bélyegző igazolja, ajánlott küldeményként (3) megküldjék a (fénymásolt vagy eredeti) megfelelően kitöltött és aláírt pályázati formanyomtatványt az összes igazoló okirat kíséretében.

A nem ajánlott küldeményként vagy a belső postával küldött pályázati anyagokat nem veszik figyelembe. A Tehetségkiválasztási Osztály nem fogadja el a személyesen átnyújtott pályázati anyagokat.

A pályázati anyagok átvételéről visszaigazolást csak akkor küldenek, ha az ajánlott küldeményhez egy postai átvételi elismervényt is csatol a feladó.

A pályázó köteles postán vagy elektronikusan küldött levélben (4) megkeresni a Tehetségkiválasztási Osztályt, ha az álláshirdetés utolsó bekezdésében feltüntetett időpontig nem kap pályázatával kapcsolatban elektronikus üzenetet.

A pályázónak, valahányszor levelet küld a meghatározott néven benyújtott pályázattal kapcsolatban, a küldeményen ezt a nevet és a kiválasztási eljárás számát fel kell tüntetnie.

Az Európai Parlament a pályázó által a pályázati formanyomtatványon feltüntetett elektronikus címre e-mailben küld el minden olyan küldeményt – ideértve a vizsgákra történő behívást is –, amely az adott kiválasztási eljárással kapcsolatos. A pályázó felelőssége, hogy rendszeresen – hetente legalább két alkalommal – ellenőrizze e-mail fiókja tartalmát, valamint hogy a Tehetségkiválasztási Osztályt értesítse a személyes adataiban bekövetkezett esetleges változásokról.

A kiválasztási eljárással kapcsolatos bárminemű közlést kérjük e-mailben megküldeni a következő, erre szolgáló címre:

PE-219-S@ep.europa.eu

Amennyiben a pályázó nem tudja e-mail fiókjának tartalmát ellenőrizni, ő maga felelős azért, hogy erről azonnal tájékoztassa a Tehetségkiválasztási Osztályt, egyidejűleg közölve új elektronikus címét is.

A kiválasztási bizottság függetlenségének megőrzése érdekében a pályázók sem közvetlen, sem közvetett módon nem léphetnek kapcsolatba a kiválasztási bizottsággal, amennyiben megszegik ezt a rendelkezést, kizárhatók az eljárásból.

A kiválasztási bizottsághoz intézett leveleket, továbbá minden felvilágosítás iránti kérelmet vagy az eljárás lefolytatásával kapcsolatos más levelet a kiválasztási eljárás lezárásáig a pályázókkal való kapcsolattartással megbízott Tehetségkiválasztási Osztályhoz (4) kell küldeni.

5.   ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Esélyegyenlőség

Az Európai Parlament különös gondot fordít arra, hogy elkerülje a diszkrimináció minden formáját.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem alkalmaz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

A pályázók betekintése a rájuk vonatkozó információkba

A kiválasztási eljárásban részt vevő jelöltek jogosultak arra, hogy az alábbi feltételek szerint betekintést nyerjenek bizonyos, közvetlenül és egyénileg rájuk vonatkozó információkba. Az Európai Parlament ezért a pályázó kérésére kiegészítő információkkal szolgálhat az alábbiakról:

a)

Azok a pályázók, akik nem kaptak meghívót az írásbeli vizsgára, kérésükre megkaphatják a képesítéseikre vonatkozó értékelőlapot. Minden kérelmet a határozatról szóló értesítés megküldésének napjától számított egy hónapos határidőn belül kell benyújtani.

b)

Azok a pályázók, akik írásbeli vizsgája nem sikerült és/vagy nem szerepeltek a szóbeli vizsgára meghívott pályázók között, kérésükre megkaphatják írásbeli vizsgájuk másolatát, valamint a kiválasztási bizottság észrevételeit is tartalmazó személyes értékelőlapjuk másolatát. Minden kérelmet a határozatról szóló értesítés megküldésének napjától számított egy hónapos határidőn belül kell benyújtani.

c)

Azok a pályázók, akiket behívtak a szóbeli vizsgára, de nevük nem került fel az alkalmas pályázók listájára, csak azt követően kapnak tájékoztatást a különféle vizsgákon elért eredményeiről, hogy a kiválasztási bizottság összeállította az említett listát. A pályázók kérésükre megkaphatják írásbeli vizsgájuk másolatát, valamint – minden egyes, írásbeli vagy szóbeli vizsgájuk tekintetében – a kiválasztási bizottság észrevételeit is tartalmazó személyes értékelőlapjuk másolatát. Másolat iránti minden kérelmet az alkalmassági listáról való kizárásra vonatkozó határozatról szóló értesítés megküldésének napjától számított egy hónapos határidőn belül kell benyújtani.

d)

Az alkalmas pályázók listáján szereplő jelöltek csak arról kapnak tájékoztatást, hogy sikeresen megfeleltek a kiválasztási eljárás követelményeinek.

A kérelmeket az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában (III. melléklet 6. cikk) foglaltak szerint a kiválasztási bizottságban végzett munka titkosságának megfelelően, valamint a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről szóló szabályok tiszteletben tartásával kezelik.

A személyes adatok védelme

A kiválasztási eljárás megszervezéséért felelős szervként az Európai Parlament gondoskodik arról, hogy a pályázók személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, különösen az adatok bizalmas jellege és a biztonság szempontjából.

Utazási és tartózkodási költségek

A vizsgákra meghívott pályázók utazási és tartózkodási költségeikhez hozzájárulást kapnak. A vizsgára szóló meghívó részletes tájékoztatást tartalmaz a követendő eljárásról és az alkalmazott térítési arányokról.

A pályázó által a pályázati formanyomtatványon megadott lakcím tekintendő a vizsgák helyszínére történő utazás kiindulási pontjának. Ennek megfelelően csak akkor lehet figyelembe venni a pályázó által a vizsgákra szóló behívó elküldése után közölt lakcímváltozást, ha az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy a pályázó által említett körülmények nem voltak előre láthatóak, vagy megfelelnek a vis major esetének.


(1)  Lásd a 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) és legutóbb az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(2)  Ezek a feltételek valamennyi pályázóra vonatkoznak, ideértve az Európai Unió tisztviselőit és egyéb alkalmazottait is.

(3)  A magán futárszolgálattal küldött küldemény ajánlott küldeménynek számít. Ebben az esetben a szállítólevélen feltüntetett feladási dátum számít.

(4)  Cím: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité Sélection des talents – BMT 08 A 038, Procédure de sélection PE/219/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique.

E-mail cím: PE-219-S@ep.europa.eu

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

I. MELLÉKLET

Tájékoztató táblázat az AD besorolású (1) versenyvizsgákon való részvételre jogosító képesítésekről (esetenkénti elbírálás)

ORSZÁG

Legalább négyéves egyetemi szintű képzés

Legalább hároméves egyetemi szintű képzés

Belgique — België — Belgien

Licence/Licentiaat / Diplôme d'études approfondies (DEA) / Diplôme d'études spécialisées (DES) / Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) / Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS) / Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS) / Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/ Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur / Master — 60/120 ECTS / Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit «de transition») — 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor — 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS / Магистър — 300 ECTS / Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS / Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia / Magistr / Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus / Master/Magistergrad (Mag.Art) / Licenciatgrad / Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc) / Professionsbachelorgrad / Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen) / Diplom (Univ.) / Magister / Staatsexamen / Doktorgrad

Bachelor / Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom / Bakalaureusekraad (160 ainepunkti) / Magistrikraad / Arstikraad / Hambaarstikraad / Loomaarstikraad / Filosoofiadoktor / Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti) / Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/ 240 ECTS) / Céim Ollscoile University Degree /

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS) / Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕI υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado / Ingeniero / Arquitecto / Graduado / Máster Universitario / Doctor

Diplomado / Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise / MST (maîtrise des sciences et techniques) / MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d'études supérieures techniques) / DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées) / DEA (diplôme d'études approfondies)

Master 1 / Master 2 professionnel / Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles / Diplôme d'ingénieur / Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni / Laurea specialistica (LS) / Laurea magistrale (LM) / Master universitario di primo livello / Master universitario di secondo livello / Diploma di Specializzazione (DS) / Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni) / Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni) / Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master / Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti) / Profesionālā bakalaura diploms / Maģistra diploms / Profesionālā maģistra diploms / Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas / Bakalauro diplomas / Magistro diplomas / Daktaro diplomas / Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas / Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master / Diplôme d'ingénieur industriel / DESS en droit européen

Bachelor / Diplôme d'ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél / Alapfokozat — 240 kredit / Mesterfokozat / Doktori fokozat

Főiskolai oklevél / Alapfokozat — 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor's degree / Master of Arts / Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat / Inżynier

Portugal

Licenciado / Mestre / Doutor

Bacharel / Licenciado

Republika Hrvatska

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer / magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke / Doktor umjetnosti

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

România

Diplomă de Licenţă / Diplomă de inginer / Diplomă de urbanist / Diplomă de Master / Diplomă de Studii Aprofundate / Certificat de atestare (studii academice postuniversitare) / Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/ Magisterij / Specializacija / Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia / bakalár (Bc.) / magister magister/inžinier / ArtD

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen / Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera) / Licentiatexamen / Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng / Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng / Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree / Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc) / Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master's degree in Scotland


(1)  Az AD csoporton belül csak azok sorolhatók a 7-16. besorolási fokozatokba, akik további feltételként legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

II. MELLÉKLET

FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELMEK – JOGORVOSLATOK – AZ EURÓPAI OMBUDSMANHOZ BENYÚJTOTT PANASZOK

Amennyiben a pályázó úgy véli, hogy valamely döntés hátrányosan érintette, kérheti a döntés felülvizsgálatát, jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, vagy panaszt emelhet az európai ombudsmannál (1).

Felülvizsgálati kérelmek

A pályázók kérhetik a felvételi bizottságot, hogy vizsgálja felül a következő határozatokat:

a kiválasztási eljárásban való részvétel elutasítása;

az írásbeli vizsgára való meghívás elutasítása;

a szóbeli vizsgákra való meghívás elutasítása.

A tartaléklistára való felvétel elutasítása nem képezheti a kiválasztási bizottság általi felülvizsgálat tárgyát.

A felülvizsgálatra vonatkozó, indokolással ellátott kérelmeket e-mailben kell megküldeni az alábbi címre: PE-219-S@ep.europa.eu, legkésőbb tíz naptári nappal azt a napot követően, amelyen a Tehetségkiválasztási Osztály e-mailben értesítette a pályázót a határozatról. A választ az érdekelt a lehető legrövidebb időn belül megkapja.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (2) 90. cikkének (2) bekezdése értelmében az alábbi címen lehet panaszt tenni:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ez a lehetőség a kiválasztási eljárás valamennyi szakaszában rendelkezésre áll.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiválasztást végző bizottságok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, és teljes függetlenséget élveznek döntéseik meghozatala tekintetében, és e határozatokon a kinevezésre jogosult hatóság nem változtathat. E széles mérlegelési jogkör csak a munkára irányadó szabályok nyilvánvaló megsértése esetén vonható ellenőrzés alá. A kiválasztást végző bizottság döntésével szemben tehát közvetlenül a Törvényszékhez lehet fordulni anélkül, hogy előzetesen az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése értelmében panaszt kellene benyújtani.

A keresetet a következő címre kell benyújtani:

Tribunal de l’Union européenne

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke és az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 91. cikke értelmében.

Ez a lehetőség csak a kiválasztást végző bizottság által hozott határozatok vonatkozásában áll rendelkezésre.

Azon közigazgatási határozatok ellen, amelyek az álláshirdetés B. 1. pontjában megadott jelentkezési feltételeknek való meg nem felelésre hivatkozva megtagadják a versenyvizsgán való részvétel lehetőségét, csak akkor lehet a Törvényszék előtt keresetet indítani, ha előzőleg már a fent említett módon panaszt nyújtottak be.

A Törvényszékhez keresetet csak az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának bírósága előtt eljárni jogosult ügyvéd útján lehet benyújtani.

A két jogorvoslati lehetőségre vonatkozó, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 90. és 91. cikkében rögzített határidők attól a dátumtól számítandók, amikor a pályázót hátrányosan érintő eredeti határozatról szóló értesítést elküldték, illetve – kizárólag felülvizsgálati kérelem esetén – attól a dátumtól, amikor a pályázót értesítették a kiválasztást végző bizottság által a kérelemre adott eredeti válaszról.

Panasz benyújtása az európai ombudsmanhoz

Minden uniós polgár benyújthat panaszt az európai ombudsmanhoz az alábbi címen:

Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANCE,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkének (1) bekezdése szerint, valamint az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozatban (3) rögzített feltételek mellett.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ombudsmanhoz benyújtott panasznak nincs halasztó hatálya azon határidő tekintetében, amelyet az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 91. cikke ír elő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke értelmében a Törvényszékhez benyújtható kereseteket illetően.


(1)  Panasz, jogorvoslat vagy az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz miatt a kiválasztást végző bizottság nem szakítja meg munkáját.

(2)  Lásd a 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) és legutóbb az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(3)  HL L 113., 1994.5.4., 15. o.


Image

Image

Image

Image


Top