Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/457A/01

Álláshirdetés a londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatói álláshelyére (ideiglenes alkalmazott – AD 15 besorolási fokozat) — COM/2014/10367

OJ C 457A , 19.12.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 457/1


Álláshirdetés a londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatói álláshelyére

(ideiglenes alkalmazott – AD 15 besorolási fokozat)

COM/2014/10367

(2014/C 457 A/01)

 

Magunkról

A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) létrehozott Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az Európai Unióban (EU) emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésének, felügyeletének és farmakovigilanciájának koordinálásáért felelős. Munkáját tudományos bizottságok, valamint a tagállamok által rendelkezésére bocsátott kiterjedt szakértői hálózat segítségével végzi.

További információkat a következő honlapon olvashat: http://www.EMA.europa.eu/

Ajánlatunk

Az igazgató az EMA törvényes képviselője, aki megjeleníti az EMA-t a nyilvánosság előtt, valamint elszámolással tartozik az EMA alapító rendeletének 65. cikke alapján létrehozott EMA igazgatótanácsnak (2). Az igazgató vezeti és irányítja az EMA-t, továbbá teljes körű felelősséggel tartozik annak működéséért, biztosítva az EMA célkitűzéseinek megvalósítását.

Az ügyvezető igazgató feladatainak elvégzése során teljesen független, a Bizottság, illetve az igazgatótanács hatáskörének sérelme nélkül.

Az ügyvezető igazgató feladatai a következők:

ellátja a 2014-ben hozzávetőleg 297 millió EUR-s költségvetéssel és 728 fős személyzettel rendelkező ügynökség napi működésével kapcsolatos feladatokat,

vezeti az EMA-t az EMA alapító rendeletével, a hatályos jogszabályokkal és az igazgatótanács határozataival összhangban,

általános felelősséget vállal az ECDC személyzetének hatékony és eredményes irányításáért, valamint elősegíti a jó csapatszellem és munkakörnyezet megteremtését,

a bizottságok tevékenységének folytatásához szükséges valamennyi ügynökségi forrás kezelése, ideértve a megfelelő tudományos és technikai segítségnyújtás rendelkezésre bocsátását,

meghatározza az EMA stratégiáját és összeállítja munkaprogram-tervezetét, valamint jelentést tesz az igazgatótanácsnak ezek végrehajtásáról és a szakpolitika meghatározására vonatkozó eljárásokról,

jelentést tesz az igazgatótanács által elfogadott munkaprogramok és határozatok végrehajtásáról,

biztosítja az igazgatóság titkárságát,

általános felelősséget vállal az EMA-ra ruházott feladatok általános végrehajtásáért, ezen belül a belső irányítási és kontrollrendszer színvonalának felügyeletéért,

az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzattal (3) összhangban kidolgozza és végrehajtja az EMA költségvetését, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően biztosítja a hatékony költségvetési gazdálkodást,

általános felelősséget vállal az EMA pénzügyeire – egyebek mellett a végleges elszámolásra és a finanszírozási döntésekre – vonatkozóan,

képviseli az EMA-t és kapcsolatot tart a különböző érdekelt felekkel és a nyilvánossággal az ügynökség hatáskörébe tartozó valamennyi üggyel kapcsolatban,

biztosítja az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal, valamint az EMA-hoz hasonló feladatokat ellátó illetékes tagállami szervekkel való együttműködést,

biztosítja az Ügynökség véleményének elfogadására vonatkozóan az uniós jogszabályokban meghatározott határidők betartását,

biztosítja a bizottságai közötti megfelelő koordinációt,

gyakorolja az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott hatásköröket a gyermekgyógyászati vizsgálati tervekre és mentesítésekre vonatkozóan.

Elvárásaink (kiválasztási szempontok)

A sikeres pályázóval szembeni elvárások:

a)

Vezetői tapasztalat, különös tekintettel az alábbiakra:

képesség egy EMA méretű szervezet vezetésére stratégiai és üzemeltetési igazgatási szinten egyaránt,

stratégiai jövőkép kidolgozására és végrehajtására, célok kitűzésére, valamint multikulturális és többnyelvű környezetben dolgozó nagy munkacsoportok motiválására és vezetésére vonatkozó kiváló képesség,

kiváló döntéshozatali képesség, beleértve az összetett politikai körülmények és vészhelyzetek esetén való döntéshozatalt,

bizonyított nemzeti, európai és/vagy nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat a költségvetési, pénzügyi és humánerőforrás-menedzsment területén,

magáénak vallja és hatékonyan elősegíti az EMA általános elveit: a nyitottságot, az átláthatóságot, a függetlenséget és a tudományos kiválóságot.

b)

Szakmai ismeretek, különös tekintettel a következőkre:

az európai gyógyszerészeti jogszabályok igen alapos ismerete,

egy vagy több alábbi területen szerzett tapasztalat és gyakorlat: egészségügyi tudományok, orvostudomány, farmakológia, gyógyszerészeti tudományok, az állatorvos-tudomány előnyt jelent. Ideális esetben a jelentkező ezt a tapasztalatot a gyógyszeriparral kapcsolatban álló nemzeti, európai vagy nemzetközi közigazgatásban szerezte,

átfogó ismeretek az európai intézményekről, azok működéséről, valamint a közöttük fennálló kapcsolatokról,

c)

Kommunikációs és tárgyalási készség, különös tekintettel az alábbiakra:

az érintett felekkel (európai, nemzetközi, tagállami és helyi hatóságok, nemzetközi szervezetek, stb.) – beleértve a sajtót és a nyilvánosságot is – folytatott, átlátható és nyitott módon történő hatékony és folyékony kommunikáció képessége,

nemzetközi környezetben szerzett szilárd tárgyalási tapasztalat,

kiváló interperszonális készségek, az uniós intézményekkel és az illetékes tagállami hatóságokkal a megfelelő kapcsolatok fenntartásának képessége az európai gyógyszerügyi hálózat megfelelő működésének biztosításához.

Előnyt jelent:

az egyetemi szintű orvosi, gyógyszerészi vagy állatorvosi végzettség előnyt jelent,

multikulturális környezetben szerzett tapasztalat.

A pályázóval szemben támasztott követelmények (jelentkezési feltételek)

A kiválasztási szakaszban az vehet részt, aki a jelentkezési határidő lejártáig megfelel a következő feltételeknek:

Állampolgárság: az Európai Unió valamely tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség valamely országának az állampolgára,

Felsőoktatásban szerzett oklevél: A pályázó

oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel rendelkezik, vagy

oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik (ez az egyéves szakmai tapasztalat az alább megkövetelt szakmai tapasztalat éveinek számába nem számítható bele).

Szakmai tapasztalat: A jelentkező legalább 15 éves, a fenti végzettség megszerzését követő, annak megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, az említett 15 éves szakmai tapasztalatból legalább öt éves, az ügynökség tevékenységeinek területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

Vezetői tapasztalat: az említett 15 éves szakmai tapasztalatból legalább öt éves, felsővezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (5).

Nyelvismeret: A jelentkező az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét alaposan és egy további hivatalos nyelvét a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges mértékben ismeri.

Korhatár: A jelentkezési határidő időpontjában a pályázó életkora lehetővé teszi, hogy a teljes ötéves megbízatást az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (6) 47. cikkének a) pontja szerint kitöltse.

Függetlenség és érdekeltségi nyilatkozat

Az ügyvezető igazgatónak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy feladatai ellátása során függetlenül, kizárólag a köz érdekében jár el, és nyilatkoznia kell a függetlenségét esetleg befolyásoló bármely érdekeltségéről. A jelentkezőnek meg kell erősítenie pályázatában, hogy erre készen áll.

A feladatkör sajátosságából adódóan az előválogató beszélgetésre behívott jelentkezőknek nyilatkozatot kell aláírniuk a függetlenségüket esetlegesen sértő jelenlegi vagy jövőbeni érdekeikről.

A személyzeti szabályzat (7) 16. cikkével összhangban – amely rendelkezés analógia útján az ideiglenes alkalmazottakra is vonatkozik – az ügyvezető igazgató a szolgálati jogviszonyának megszűnését követően is köteles feddhetetlen és körültekintő magatartást tanúsítani bizonyos megbízatások vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.

Ebbe beletartozik az is, hogy az az alkalmazott, aki a szolgálati jogviszony megszűnését követő két évben keresőtevékenységbe kíván kezdeni – függetlenül attól, hogy az jövedelemszerző-e vagy sem – erről előzetesen megfelelően tájékoztatja az EMA igazgatótanácsát. Amennyiben az említett tevékenység kapcsolódik a tisztviselő által a szolgálati idejének utolsó három évében végzett munkához és az EMA jogos érdekeivel való összeütközéshez vezethet, az EMA igazgatótanácsa – a szolgálat érdekeire tekintettel – megtilthatja a tisztviselőnek e tevékenység gyakorlását, vagy jóváhagyását általa megfelelőnek ítélt feltételekhez kötheti.

Kiválasztás és kinevezés

Az ügyvezető igazgatót az EMA igazgatótanácsa nevezi ki az Európai Bizottság által összeállított lista alapján, miután a jelentkező nyilatkozatot tett az Európai Parlament előtt és válaszolt annak kérdéseire. Az Európai Bizottság listájának összeállításához ez az álláshirdetés szolgál alapul. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az Európai Bizottság listájára vétel nem jelent semmiféle garanciát a kinevezésre.

A kiválasztási eljáráshoz az Európai Bizottság előválogató bizottságot hoz létre. Az előválogató bizottság személyes beszélgetésre kéri fel az állás részletes követelményeinek leginkább megfelelő pályázókat, akiket érdemeik alapján, a fent ismertetett feltételekkel összhangban választanak ki. Az előválogató bizottság összeállítja azon jelöltek előzetes listáját, akiket az Európai Bizottság kinevezési tanácsadó bizottságához újabb személyes beszélgetésre hívhatnak be. A kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatandó beszélgetésre meghívott jelentkezőknek a rátermettségüket egy külső tanácsadó cég vezetése alatt álló értékelőközpontban (assessment centre) is bizonyítaniuk kell.

Az interjút követően a tanácsadó bizottság összeállítja az kiválasztott jelöltek listáját. A tanácsadó bizottság által kiválasztott jelentkezőket ezután egy vagy több illetékes biztos hallgatja meg.

A fenti beszélgetések után a Bizottság elfogadja az alkalmas jelentkezők listáját, amelyet továbbít az EMA igazgatótanácsának.

Az igazgatótanács interjúra hívja a bizottsági listán szereplő jelentkezőket, és egyiküket kinevezi az EMA ügyvezető igazgatójának. Az igazgatótanács általi kinevezés előtt a kiválasztott jelentkezőt felkérik, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament előtt és válaszoljon a parlamenti képviselők kérdéseire.

Előfordulhat, hogy a jelentkezőknek a fentieken kívül további interjúkon vagy vizsgákon kell részt venniük.

Esélyegyenlőség

Az Európai Unió esélyegyenlőségi és megkülönböztetéstől mentes politikát alkalmaz, összhangban a személyzeti szabályzat 1d. cikkével (8). Az Európai Unió nagy gondot fordít a diszkrimináció minden formájának elkerülésére, és aktívan bátorítja nők jelentkezését.

Alkalmazási feltételek

Az ügyvezető igazgatót az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (9) 2. cikkének a) pontja értelmében az EMA AD 15 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottjaként, ötéves időtartamra nevezik ki, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

A munkavégzés helye az EMA székhelye, London.

Jelentkezési eljárás

Pályázatának benyújtása előtt gondosan ellenőrizze, hogy valóban megfelel-e valamennyi jelentkezési feltételnek, különös tekintettel a megkövetelt végzettséget és képesítést igazoló okiratra, valamint a szakmai tapasztalatra.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon az alábbi internetes oldalon:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

Internetes regisztrációját időben be kell fejeznie (10). Nyomatékosan javasoljuk, hogy a jelentkezéssel ne várjon az utolsó napokig, mivel a hálózat esetleges túlterheltsége vagy az internetkapcsolat meghibásodása miatt előfordulhat, hogy az elektronikus jelentkezés folyamata félbeszakad, és ekkor újra kell kezdenie az eljárást. A jelentkezési határidő lejárta után a pályázat nem nyújtható be. Hagyományos e-mailben érkező késedelmes jelentkezéseket nem fogadunk el.

Mindenképpen rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel. Ennek segítségével igazoljuk vissza fiókjának létrehozását, és ezen fogjuk értesíteni a kiválasztási eljárás kimeneteléről. Kérjük, hogy e-mail címének esetleges későbbi változásairól értesítse az Európai Bizottságot.

Fel kell töltenie önéletrajzát PDF formátumban, továbbá elektronikus úton be kell nyújtania motivációs levelét (legfeljebb 8  000 karakter terjedelemben). Az önéletrajzot és a motivációs levelet angol, francia vagy német nyelven kell megírni.

Amennyiben nem kap azonosító számot, ez azt jelenti, hogy jelentkezését nem regisztráltuk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat folyamatának online nyomon követésére nincs lehetőség. A jelentkezését érintő ügyekben közvetlenül fogjuk Önnel felvenni a kapcsolatot. A kiválasztási eljárás – ideértve a kiválasztási eljárás során a kiválasztási bizottsággal való levelezést is – angol nyelven zajlik (11).

Amennyiben fogyatékosságából adódóan nem tud internetes úton jelentkezni, jelentkezését (önéletrajzát és motivációs levelét) nyomtatott változatban, ajánlott levélpostai küldeményként is eljuttathatja hozzánk (12). Ez esetben a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet későbbi a jelentkezési határidőnél. Ezt követően Ön és a Bizottság között mindenfajta kommunikáció postai úton zajlik. Ez esetben önéletrajzához és motivációs leveléhez csatolnia kell egy olyan dokumentumot, amelyben fogyatékossága meglétét egy erre feljogosított szerv igazolja. Külön papírlapon részletezze továbbá, milyen különleges intézkedéseket tart szükségesnek ahhoz, hogy megkönnyítsük a kiválasztási eljáráson való részvételét.

Amennyiben további információra van szüksége, illetve technikai problémával szembesül, kérjük, jelezze a következő címen: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Határidő

A jelentkezés határideje: 2015. január 28. Elektronikus regisztrációra brüsszeli idő szerint déli 12 óráig van lehetőség.

A személyes adatok védelme

Az előkészítő szakaszban az Európai Bizottság, később pedig az EMA gondoskodik arról, hogy a pályázók személyes adatait a személyes adatok uniós intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeljék (13).


(1)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0726&qid=1417776721164&from=HU

(3)  A Bizottság 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 1901/2006/EK rendelete a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 378., 2006.12.27., 1. o.).

(5)  Önéletrajzukban a pályázók legalább a felsővezetői munkakörben töltött öt évre vonatkozóan közöljék a következőket: 1. a betöltött vezetői beosztások megnevezése és az ezekhez tartozó munkakör; 2. a felügyelt személyzet létszáma; 3. az irányításuk alá tartozó költségvetés nagysága; 4. a hierarchiában alattuk és felettük lévő szintek száma, valamint a velük azonos beosztásban lévő munkatársak száma.

(6)  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, 206. o.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF

(7)  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, 21. o.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF

(8)  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, 12. oldal:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF

(9)  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, 187. oldal.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF

(10)  Legkésőbb 2015. január 28-án, brüsszeli idő szerinti déli 12 óráig.

(11)  A kiválasztási bizottság biztosítja, hogy az anyanyelvi beszélők ne élvezhessenek indokolatlan előnyt.

(12)  European Commission (Európai Bizottság), Directorate-General Human Resources and Security (Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság), Unit for Executive Staff and CCA Secretariat (A vezetőség és a kinevezésekkel foglalkozó tanácsadó bizottság titkársága), COM/2014/10367, SC11 8/35, 1049 Brussels (Brüsszel) Belgium.

(13)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top