EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1061

A Bizottság (EU) 2023/1061 végrehajtási határozata (2023. május 31.) az Oroszországi Föderációnak az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken kiállított, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára kiállított, a vízumkiadás vagy a külső határok átlépése céljából érvényes úti okmányként el nem fogadott úti okmányai listájának összeállításáról

C/2023/3468

HL L 142., 2023.6.1, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1061/oj

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1061 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. május 31.)

az Oroszországi Föderációnak az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken kiállított, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára kiállított, a vízumkiadás vagy a külső határok átlépése céljából érvényes úti okmányként el nem fogadott úti okmányai listájának összeállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oroszországi Föderáció Ukrajnában és Grúziában kiállított úti okmányainak el nem fogadásáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2512 európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2022/2512 határozattal összhangban össze kell állítani az Oroszországi Föderáció azon úti okmányainak listáját, amelyeket az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a 2022. december 22-én nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken állítottak ki, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára állítottak ki, és amelyek nem fogadhatók el érvényes úti okmányként a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a vízumkiadás és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban a külső határok átlépése céljából.

(2)

A listának biztosítania kell, hogy a vízumkérelmek feldolgozásáért és a határforgalom-ellenőrzés elvégzéséért felelős tagállami hatóságok pontos és naprakész információkkal rendelkezzenek azokról az úti okmányokról, amelyek az (EU) 2022/2512 határozatnak megfelelően nem fogadhatók el. A lista célja a vízumokra, valamint az azon ellenőrzésekre vonatkozó uniós vívmányok egységes alkalmazásának biztosítása, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni.

(3)

Miután az Oroszországi Föderáció jogellenesen annektálta a Krími Autonóm Köztársaságot és Szevasztopol városát, az Oroszországi Föderáció elnöke 2014. március 18-án aláírta az annektálási szerződést. Ezért a Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában, vagy az említett területek lakosai számára 2014. március 18-a után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(4)

2019. április 24-én az Oroszországi Föderáció elnökének 183. sz. rendeletén keresztül az Oroszországi Föderáció egyszerűsítette az Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló donyecki és luhanszki régiója lakosaira vonatkozóan az orosz állampolgárság megszerzésére irányuló eljárást, ideértve az orosz nemzetközi útleveleknek az említett lakosok számára történő kiállítására irányuló eljárást is. Ezért a donyecki és a luhanszki régióban, vagy az említett régiók lakosai számára 2019. április 24-e után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(5)

2022. május 25-én az Oroszországi Föderáció kiterjesztette az orosz állampolgárság megszerzésére vonatkozó egyszerűsített eljárást a herszoni és a zaporizzsjai régióra. 2022. július 11-én Oroszország Ukrajna egész területére kiterjesztette az útlevelek osztogatását, hogy Ukrajna valamennyi állampolgára orosz állampolgárságot igényelhessen, és egyszerűsített eljárás keretében orosz útlevelet kaphasson. A 2022. július 11-i rendelet alapján a harkivi régióban 2022. augusztus 1-je óta orosz úti okmányokat állítanak ki. Ukrajna 2022. szeptember 9-én a harkivi régió legnagyobb részét felszabadította. Használatban lehetnek olyan orosz úti okmányok, amelyeket ebben a régióban állítottak ki. Ezért a herszoni és a zaporizzsjai régióban, vagy az említett régiók lakosai számára 2022. május 25-e után, valamint a harkivi régióban, vagy az említett régió lakosai számára 2022. augusztus 1-je után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(6)

Az Oroszországi Föderáció elnöke 2008. augusztus 26-án úgy határozott, hogy Oroszország hivatalosan elismeri Abháziát és Dél-Oszétiát független államként. Ezért az Abháziában és Dél-Oszétiában, vagy az említett területek lakosai számára 2008. augusztus 26-a után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(7)

Az a tény, hogy egy ország vagy entitás szerepel a listán, nem jelenti azt, hogy a nemzetközi jog szerint egy vagy több tagállam elismeri.

(8)

mivel az (EU) 2022/2512 határozat a schengeni vívmányokra épül, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Dánia bejelentette, hogy nemzeti jogában végrehajtja az (EU) 2022/2512 határozatot. Dániát ezért a nemzetközi jog kötelezi e határozat végrehajtására.

(9)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt a határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(10)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(11)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(12)

Liechtenstein tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(13)

Ciprus, Bulgária és Románia tekintetében ez a határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése és a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktusnak minősül a 810/2009/EK rendelettel összhangban történő vízumkiadás tekintetében az (EU) 2022/2512 határozat 1. cikkének a) pontjában említettek szerint, míg a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése és a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktusnak minősül az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban a külső határok átlépése tekintetében az (EU) 2022/2512 határozat 1. cikkének b) pontjában említettek szerint.

(14)

Az (EU) 2022/2512 határozatban előírt intézkedések gyors és egységes alkalmazásának lehetővé tétele érdekében, valamint az Ukrajnában Oroszország által elfoglalt régiókban és területeken és Grúziában a szakadár területeken fennálló szükséghelyzet következtében e határozatnak sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Oroszországi Föderációnak az (EU) 2022/2512 határozat 1. cikkében említett úti okmányainak listáját a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 326., 2022.12.21., 5. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(4)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(9)  HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10)  A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).


MELLÉKLET

Az Oroszországi Föderációnak az (EU) 2022/2512 európai parlamenti és tanácsi határozat (1) 1 1. cikkében említett úti okmányainak listája

1.   Ukrajna:

Magánútlevél

Diplomata-útlevél

Tartózkodási engedély hontalan személy számára

Visszatérési igazolás

Tengerész személyazonosító okmánya

Tengerész szolgálati könyv

Kiállítva az alábbi területeken, vagy az alábbi területek lakosai számára:

 

a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol városa 2014. március 18. után;

 

Donyeck régió 2019. április 24. után;

 

Luhanszk régió 2019. április 24. után;

 

Herszon régió 2022. május 25. után;

 

Zaporizzsja régió 2022. május 25. után;

 

Harkiv régió 2022. augusztus 1. után.

2.   Grúzia:

Magánútlevél

Diplomata-útlevél

Tartózkodási engedély hontalan személy számára

Visszatérési igazolás

Tengerész személyazonosító okmánya

Tengerész szolgálati könyv

Kiállítva az alábbi területeken, vagy az alábbi területek lakosai számára:

 

Abházia 2008. augusztus 26. után;

 

Dél-Oszétia 2008. augusztus 26. után.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2512 határozata (2022. december 14.) az Oroszországi Föderáció Ukrajnában és Grúziában kiállított úti okmányainak el nem fogadásáról (HL L 326., 2022.12.21., 1. o.).


Top