EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1059

A Tanács (EU) 2023/1059 határozata (2023. május 25.) az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

ST/9013/2023/INIT

HL L 142., 2023.6.1, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1059/oj

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/29


A TANÁCS (EU) 2023/1059 HATÁROZATA

(2023. május 25.)

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 48. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Unió az (EU) 2021/689 tanácsi határozattal (1) megkötötte az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás), amely 2021. május 1-jén lépett hatályba, és azt ideiglenes jelleggel 2021. január 1-je óta alkalmazzák.

(2)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 778. cikkének (1) bekezdése értelmében a megállapodás jegyzőkönyvei és mellékletei annak szerves részét képezik. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 783. cikkének (3) bekezdésével összhangban attól a naptól kezdve, amikortól az említett megállapodást ideiglenesen alkalmazzák, a hatálybalépésének napjára való hivatkozásokat az ideiglenes alkalmazás kezdőnapjára való hivatkozásként kell érteni.

(3)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 8. cikke (4) bekezdésének c) pontja felhatalmazza a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottság) arra, hogy határozatokat – beleértve a módosításokat is – és ajánlásokat fogadjon el az e megállapodásban meghatározott ügyekben. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a valamely bizottság által elfogadott határozatok kötelező erejűek a Felekre nézve.

(4)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) SSCI.53. cikkének (2) bekezdése értelmében a késedelmi kamatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani.

(5)

Számos rendelkezés, például a jegyzőkönyv SSC.6. cikkének a) pontja, SSC.19. cikkének (1) bekezdése, SSC.26., SSC.47. és SSC.64. cikke, SSCI.22. cikkének (4) és (5) bekezdése, SSCI.23. cikkének (7) bekezdése, SSCI.56. cikke, SSCI.57. cikke, SSCI.62. cikke és SSCI.64. cikke tartalmaz olyan helyzeteket, amikor az ellátás vagy hozzájárulás kifizetése, kiszámítása vagy újraszámítása, a visszatérítés, illetve a beszámítás és a behajtási eljárások céljából meg kell határozni az átváltási árfolyamot.

(6)

A jegyzőkönyv SSCI.73. cikke értelmében a jegyzőkönyv és SSC-7. melléklete alkalmazásában a két pénznem közötti átváltási arány a szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátumot a szakbizottság határozza meg.

(7)

A szakbizottság megjegyzi, hogy bár az Unió által az (EU) 2020/135 tanácsi határozattal (2) megkötött, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban (3) meghatározott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok jogilag elkülönülnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban megállapítottaktól, előnyösebb lenne mindkét megállapodás esetében ugyanazt a pénzügyi intézményt kijelölni, valamint az átváltási arány meghatározásához ugyanazt a dátumot figyelembe venni, mivel ez elkerülhetővé tenné az e megállapodásokat végrehajtó szociális biztonsági intézmények bonyodalmait és csökkentené a hibakockázatot.

(8)

Helyénvaló meghatározni a szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot, mivel a tervezett határozat kötelező erejű lesz az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 8. cikke (1) bekezdésének p) pontja alapján létrehozott, szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontnak a szakbizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSELL


(1)  A Tanács (EU) 2021/689 határozata (2021. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 149., 2021.4.30., 2. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).

(3)  HL L 29., 2020.1.31., 7. o.


TERVEZET

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK P) PONTJÁVAL LÉTREHOZOTT, A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG […]/2023 HATÁROZATA,

(…)

a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelöléséről, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátumról

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásra (1) és különösen a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyve SSCI.53. cikkének (2) bekezdésére, valamint SSCI.73. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás) csatolt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) SSCI. 53. cikkének (2) bekezdése értelmében a késedelmi kamatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság (a továbbiakban: a szakbizottság) által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani.

(2)

Számos rendelkezés, például a jegyzőkönyv SSC.6. cikkének a) pontja, SSC.19. cikkének (1) bekezdése, SSC.26., SSC.47. és SSC.64. cikke, SSCI.22. cikkének (4) és (5) bekezdése, SSCI.23. cikkének (7) bekezdése, SSCI.56. cikke, SSCI.57. cikke, SSCI.62. cikke és SSCI.64. cikke tartalmaz olyan helyzeteket, amikor az ellátás vagy hozzájárulás kifizetése, kiszámítása vagy újraszámítása, a visszatérítés, illetve a beszámítás és a behajtási eljárások céljából meg kell határozni az átváltási árfolyamot.

(3)

A jegyzőkönyv SSCI.73. cikke értelmében a jegyzőkönyv és SSC-7. melléklete alkalmazásában a két pénznem közötti átváltási arány a szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátumot a szakbizottság határozza meg.

(4)

A szakbizottság megjegyzi, hogy bár a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban (2) meghatározott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok jogilag elkülönülnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban megállapítottaktól, előnyösebb lenne mindkét megállapodás esetében ugyanazt a pénzügyi intézményt kijelölni, valamint az átváltási arány meghatározásához ugyanazt a dátumot figyelembe venni, mivel ez elkerülhetővé tenné az e megállapodásokat végrehajtó szociális biztonsági intézmények bonyodalmait és csökkentené a hibakockázatot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az SSCI.53. cikk (2) bekezdése és az SSCI.73. cikk alkalmazásában kijelölt pénzügyi intézmény az Európai Központi Bank.

2. cikk

E határozat alkalmazásában a valutaátváltási árfolyam az Európai Központi Bank által közzétett napi valutaátváltási árfolyam.

3. cikk

Amennyiben e határozat másként nem rendelkezik, az átváltási arány a pénzügyi művelet teljesítésének napján közzétett árfolyam.

4. cikk

Egy állam olyan intézményének, amelynek valamely jogosultság megállapítása és az ellátás első kiszámítása céljából egy adott összeget át kell váltania, az alábbiak szerint kell eljárnia:

a)

amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámítása előtti időpontot megelőző bizonyos időszak alatt szerzett olyan összegeket vesz figyelembe, mint például jövedelmek vagy ellátások, akkor az adott időszak utolsó napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia;

b)

amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámításához egy összeget vesz figyelembe, akkor az azon hónapot közvetlenül megelőző hónap első napján közzétett átváltási arányt kell alkalmaznia, amely hónaptól a rendelkezést alkalmazni kell.

5. cikk

A 4. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, ha egy állam valamely intézményének az ellátás – az érintett személy ténybeli vagy jogi helyzetében bekövetkezett változások okán szükségessé váló – újraszámítása céljából egy bizonyos összeget át kell váltania.

6. cikk

Egy állam olyan intézményének, amely a nemzeti jogszabályoknak megfelelően rendszeresen indexált ellátást fizet, és amennyiben más pénznemben megadott összegek befolyásolnák ezt az ellátást, az újraszámításkor az indexálás esedékességének hónapját megelőző hónap első napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia, kivéve ha a nemzeti jogszabályok másként rendelkeznek.

7. cikk

A jegyzőkönyv SSCI. 73. cikke alkalmazásában a két valuta között alkalmazandó átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátum a következő:

a)

hátralékokra/folyamatban lévő kifizetésekre vonatkozó beszámítás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a hátralékokból/folyamatban lévő kifizetésekből való beszámítás iránti végleges kérelmét; vagy

b)

behajtás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a behajtás iránti első kérelmét.

E cikk alkalmazásában a munkanap az Európai Központi Bank olyan munkanapja, amikor az intézmény napi valutaváltási referencia-árfolyamot tesz közzé.

8. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt […]-ban/-ben, […]-án/-én.

a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság nevében

a társelnökök


(1)  HL L 149., 2021.4.30., 10. o.

(2)  HL L 29., 2020.1.31., 7. o.


Top