EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1058

A Bizottság (EU) 2023/1058 végrehajtási rendelete (2023. május 30.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/3624

HL L 142., 2023.6.1, p. 15–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1058/oj

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 30.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére, valamint 232. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet úgy rendelkezik, hogy az állatok, a szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek szállítmányainak a szóban forgó rendelet 230. cikke (1) bekezdésének megfelelően jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről vagy azok jegyzékbe foglalt körzeteiből vagy kompartmentjeiből kell érkezniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy – tenyésztett víziállatok esetében – kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak meg kell felelniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja azon harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékét, amelyekből engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése.

(4)

Ezen belül az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a baromfi, a baromfi szaporítóanyagai, illetve a baromfi és a szárnyas vadak friss húsa tekintetében állapítja meg a szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékeit.

(5)

Kanada értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének öt esetét észlelte Québec (4) és Brit Columbia (1) tartományban, és a betegség e megjelenéseit a 2023. április 18. és 2023. május 6. közötti időszakban laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(6)

Ezenfelül az Egyesült Királyság arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelték az angliai Lincolnshire megyében, és a betegség megjelenését 2023. május 16-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(7)

A magas patogenitású madárinfluenza említett, közelmúltbeli kitöréseit követően Kanada és az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai legalább 10 km-es, korlátozás alatt álló körzeteket hoztak létre az érintett létesítmények körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és terjedésének korlátozása céljából.

(8)

Kanada és az Egyesült Királyság információkat nyújtott be a Bizottságnak a területükön tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedéseikről. A Bizottság megvizsgálta ezeket az információkat. E vizsgálat alapján és az Unió állategészségügyi helyzetének védelme érdekében a továbbiakban nem engedélyezhető az azokról a területekről származó baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése, amely területeken Kanada és az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a közelmúltban kitört magas patogenitású madárinfluenza miatt korlátozásokat vezettek be.

(9)

Emellett Kanada aktualizált információkat nyújtott be a területén a magas patogenitású madárinfluenzának Brit Columbia (4) és Québec (2) tartomány egyes baromfitartó létesítményeiben történt, 2022. november 25. és 2023. február 2. között megerősített hat kitörésével kapcsolatban a területén fennálló járványügyi helyzetről.

(10)

Emellett az Egyesült Királyság aktualizált információkat nyújtott be a magas patogenitású madárinfluenzának egy Devon megyében (Anglia, Egyesült Királyság) található baromfitartó létesítményekben történt és 2023. március 31-én megerősített kitörésével kapcsolatban.

(11)

Emellett az Egyesült Államok aktualizált információkat nyújtott be a területén a magas patogenitású madárinfluenzának Alaszka (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pennsylvania (3), Dél-Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) és Wisconsin (1) állam egyes baromfitartó létesítményeiben történt, 2022. július 12. és 2023. április 5. között megerősített 25 kitörésével kapcsolatban fennálló járványügyi helyzetről.

(12)

Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok továbbá a magas patogenitású madárinfluenza továbbterjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedéseikről is nyújtott be információkat. Az említett betegség e kitöréseit követően Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a betegség megfékezése és terjedésének korlátozása érdekében az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtott végre, továbbá az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedések végrehajtását követően elvégezte a szükséges tisztítást és fertőtlenítést a területén található fertőzött baromfitartó létesítményekben.

(13)

A Bizottság értékelte a Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által benyújtott információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfitartó létesítményekben történt kitöréseit felszámolták, és már nem áll fenn a baromfiáruknak a Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok azon területeiről az Unióba történő beléptetésével kapcsolatos kockázat, ahonnan azok Unióba történő beléptetését a szóban forgó kitörések nyomán felfüggesztették.

(14)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletét ezért módosítani kell a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban fennálló járványügyi helyzet figyelembevétele érdekében.

(15)

A Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó, a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos járványügyi helyzetre és a betegségnek az Unióba történő behozatalával kapcsolatos komoly kockázatra figyelemmel az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletében az e rendelet útján végrehajtandó módosításoknak sürgősen hatályba kell lépniük.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. részben a B. szakasz a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.158 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.25.

2023.5.16.”

ii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.160 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.28.

2023.5.16.”

iii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.165 és a CA-2.166 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.9.

2023.5.16.

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.13.

2023.5.16.”

iv.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.172 és a CA-2.173 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.1.31.

2023.5.16.

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.2.

2023.5.16.”

v.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.185 körzetre vonatkozó sor után a CA-2.186–CA-2.190 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

CA

Kanada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.5.6.”

 

vi.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.297 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.31.

2023.5.17.”

vii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.302 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.303 körzetre vonatkozó következő sorral egészül ki:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.5.16.”

 

viii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.231 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.12.

2023.4.20.”

ix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.233 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.15.

2023.4.20.”

x.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.235 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.19.

2023.4.20.”

xi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.311 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.14.

2023.4.15.”

xii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.333 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.3.

2023.4.20.”

xiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.339 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.7.

2023.4.21.”

xiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.350 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.16.

2023.4.20.”

xv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.352 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.22.

2023.4.24.”

xvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.361 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.28.

2023.4.24.”

xvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.365 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.30.

2023.5.6.”

xviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.375 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.9.

2023.5.14.”

xix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.384 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.13.

2023.4.20.”

xx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.387 és az US-2.388 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.14.

2023.5.11.

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.14.

2023.4.29.”

xxi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.393 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.21.

2023.4.29.”

xxii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.395 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.28.

2023.4.29.”

xxiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.402 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.1.19.

2023.5.10.”

xxiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.405 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.1.25.

2023.5.10.”

xxv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.407 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.1.

2023.4.20.”

xxvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.412 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.8.

2023.4.20.”

xxvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.420 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.24.

2023.4.24.”

xxviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.431 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.6.

2023.4.20.”

xxix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.446 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.21.

2023.4.28.”

xxx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.449 és az US-2.450 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.22.

2023.5.7.

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.5.

2023.5.7.”

b)

a 2. rész a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.185 körzet leírása után a CA-2.186–CA-2.190 körzetre vonatkozó következő leírásokkal egészül ki:

„Kanada

CA-2.186

Quebec- Latitude 45.71, Longitude -72.71

The municipalities involved are:

3 km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10 km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec- Latitude 45.41, Longitude -73.32

The municipalities involved are:

3 km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10 km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec- Latitude 45.81, Longitude -72.79

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia- Latitude 49.09, Longitude -122.03

The municipalities involved are:

3 km PZ: Yarrow and Barrowtown

10 km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec- Latitude 45.8, Longitude -72.78

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville”

ii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.302 körzet leírása után a GB-2.303 körzetre vonatkozó következő leírással egészül ki:

„Egyesült Királyság

GB-2.303

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72”.

2.

A XIV. melléklet 1. részének B. szakasza a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.158 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.25.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.11.25.

2023.5.16.”

ii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.160 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.28.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.11.28.

2023.5.16.”

iii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.165 és a CA-2.166 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.9.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.12.9.

2023.5.16.

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.13.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.12.13.

2023.5.16.”

iv.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.172 és a CA-2.173 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

2023.1.31.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2023.1.31.

2023.5.16.

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.2.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2023.2.2.

2023.5.16.”

v.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.185 körzetre vonatkozó sor után a CA-2.186–CA-2.190 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

CA

Kanada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.18.

 

GBM

P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.18.

 

GBM

P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.28.

 

GBM

P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.28.

 

GBM

P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

2023.5.6.

 

GBM

P1

 

2023.5.6.”

 

vi.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.297 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.31.

2023.5.17.

GBM

P1

 

2023.3.31.

2023.5.17.”

vii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.302 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.303 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

2023.5.16.

 

GBM

P1

 

2023.5.16.”

 

viii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.231 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

2022.7.12.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.7.12.

2023.4.20.”

ix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.233 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

2022.7.15.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.7.15.

2023.4.20.”

x.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.235 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

2022.7.19.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.7.19.

2023.4.20.”

xi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.311 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

2022.10.14.

2023.4.15.

GBM

P1

 

2022.10.14.

2023.4.15.”

xii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.333 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.3.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.11.3.

2023.4.20.”

xiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.339 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.7.

2023.4.21.

GBM

P1

 

2022.11.7.

2023.4.21.”

xiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.350 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.16.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.11.16.

2023.4.20.”

xv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.352 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.22.

2023.4.24.

GBM

P1

 

2022.11.22.

2023.4.24.”

xvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.361 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.28.

2023.4.24.

GBM

P1

 

2022.11.28.

2023.4.24.”

xvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.365 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.30.

2023.5.6.

GBM

P1

 

2022.11.30.

2023.5.6.”

xviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.375 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.9.

2023.4.14.

GBM

P1

 

2022.12.9.

2023.4.14.”

xix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.384 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.13.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.12.13.

2023.4.20.”

xx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.387 és az US-2.388 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.14.

2023.5.11.

GBM

P1

 

2022.12.14.

2023.5.11.

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.14.

2023.4.29.

GBM

P1

 

2022.12.14.

2023.4.29.”

xxi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.393 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.21.

2023.4.29.

GBM

P1

 

2022.12.21.

2023.4.29.”

xxii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.395 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.28.

2023.4.29.

GBM

P1

 

2022.12.28.

2023.4.29.”

xxiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.402 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

2023.1.19.

2023.5.10.

GBM

P1

 

2023.1.19.

2023.5.10.”

xxiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.405 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

2023.1.25.

2023.5.10.

GBM

P1

 

2023.1.25.

2023.5.10.”

xxv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.407 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.1.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2023.2.1.

2023.4.20.”

xxvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.412 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.8.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2023.2.8.

2023.4.20.”

xxvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.420 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.24.

2023.4.24.

GBM

P1

 

2023.2.24.

2023.4.24.”

xxviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.431 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.6.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2023.3.6.

2023.4.20.”

xxix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.446 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.21.

2023.4.28.

GBM

P1

 

2023.3.21.

2023.4.28.”

xxx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.449 és az US-2.450 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.22.

2023.5.7.

GBM

P1

 

2023.3.22.

2023.5.7.

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.5.

2023.5.7.

GBM

P1

 

2023.4.5.

2023.5.7.”


Top